Інструкція щодо заповнення форми N 1-виставки «Звіт про виставкову діяльність»-Профі Вінс
Російський(RU)Українська (UA)

Проект Закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» N 7000

Закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік» N 1801-VIII

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

...

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика культури

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-виставки "Звіт про виставкову діяльність"

Наказ Державного комітету статистики України
від 2 лютого 2006 року N 22

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2006 р. за N 127/12001

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 22 січня 2015 року N 17)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики виставкової діяльності та отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-виставки "Звіт про виставкову діяльність" (далі - Інструкція), що додається, та ввести в дію, починаючи зі звіту за 2006 рік.

2. Установити, що суб'єкти господарювання, які займаються виставковою діяльністю, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання при заповненні форми державного статистичного спостереження N 1-виставки "Звіт про виставкову діяльність" використовують Інструкцію, затверджену пунктом 1 цього наказу.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І. В.) передати адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) оригінали Інструкції, затвердженої пунктом 1 цього наказу, для виготовлення.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та відправленням Інструкції на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування виготовлення та доставки Інструкції, затвердженої пунктом 1 цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

Голова

О. Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 2 лютого 2006 р. N 22

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2006 р. за N 127/12001

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-виставки "Звіт про виставкову діяльність"

1. Загальні положення

1.1. Виставкові центри та організатори виставок - суб'єкти виставкової діяльності складають звіт стосовно торгово-промислових виставкових заходів. Мистецькі виставки, а також постійно діючі виставки у звіті не враховуються.

1.2. Розділи 1 - 7, 9, 10 заповнюють організатори виставок, розділ 8 - виставкові центри, розділ 11 - організатори виставок та виставкові центри.

1.3. Суб'єкти виставкової діяльності, які здійснюють свою діяльність як виставкові центри та організатори виставок, складають єдиний звіт і заповнюють усі його розділи. В адресній частині звіту в рядку "Тип організації - складача звіту" вони зазначають: "Організатор виставок і виставковий центр".

1.4. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником і скріплюється печаткою суб'єкта виставкової діяльності.

1.5. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, необхідно терміново повідомити про це органи державної статистики.

2. Заповнення розділу 1
"Розподіл виставкових заходів за місцем проведення"

2.1. У рядку 01 наводяться дані про загальну кількість виставкових заходів, проведених протягом року.

Заходи, які мають однакову назву, але проводяться у різні терміни і в різних місцях, ураховуються відповідну кількість разів.

2.2. У рядку 02 "виставки" наводяться дані про заходи, пов'язані з демонстрацією товарів та послуг, просуванням їх на внутрішній та зовнішній ринок і вивченням з цією метою кон'юнктури ринку.

2.3. У рядку 03 "ярмарки" наводяться дані про заходи, безпосередньо пов'язані з торгівлею (роздрібною чи оптовою), що проводяться у певному місці та у визначені строки.

2.4. Інформація щодо заходів, які мають назву "виставки-ярмарки", наводиться у рядках 02 "виставки" або 03 "ярмарки" з урахуванням переваги діяльності, більш притаманній даному заходу. Якщо при проведенні заходів перевага надається демонстрації товарів чи послуг, дані про них наводяться у рядку 02 "виставки", якщо продажу більшості експонатів - у рядку 03 "ярмарки".

2.5. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість виставкових заходів, у графах 2 - 4 заходи розподіляються за місцем їх проведення.

2.6. Дані графи 1 за всіма рядками мають дорівнювати сумі даних граф 2 та 4. Дані графи 3 мають дорівнювати або бути меншими за дані графи 2.

2.7. Дані рядка 01 за всіма графами мають дорівнювати сумі даних рядків 02 і 03.

3. Заповнення розділу 2
"Розподіл виставкових заходів за джерелами фінансування"

3.1. У графах 1 - 4 дані про кількість виставкових заходів, наведених у графі 1 розділу 1, розподіляються за джерелами їх фінансування.

3.2. У графах 1 та 2 наводяться дані про заходи, кошти для покриття витрат на організацію та проведення яких виділяються з державного та місцевих бюджетів. При цьому зазначені кошти повинні мати цільове призначення.

3.3. У графі 3 наводяться дані про заходи, кошти для покриття витрат на організацію та проведення яких надаються суб'єктами підприємницької діяльності (організаторами заходу, його учасниками та спонсорами).

3.4. У графі 4 наводяться дані про заходи, кошти для покриття витрат на організацію та проведення яких виділяються з різних джерел фінансування.

3.5. У графі 5 з графи 4 наводяться дані про заходи, фінансування яких здійснювалося зі змішаних джерел за участю коштів державного або місцевого бюджетів.

3.6. Сума даних граф 1 - 4 має дорівнювати даним графи 1 розділу 1 за відповідними рядками.

3.7. Дані рядка 01 за всіма графами мають дорівнювати сумі даних рядків 02 і 03.

4. Заповнення розділу 3
"Розподіл виставкових заходів за статусом"

4.1. У графах 1 - 6 наводиться розподіл заходів, наведених у графі 1 розділу 1, за статусом.

4.2. У графі 1 наводяться дані про заходи, яким за рішенням Міжнародного бюро виставок за поданням Ради з питань виставкової діяльності в Україні надано статус всесвітніх.

4.3. У графах 2 - 5 наводяться дані про заходи, яким надано відповідний статус рішенням Ради з питань виставкової діяльності в Україні на основі документів, поданих організатором (організаторами) заходу після проведення аудиту статистичних даних та результатів сертифікації:

у графі 2 - міжнародні виставкові заходи;

у графах 3 - 4 - національні виставкові заходи, у яких учасники та відвідувачі заходу представляли всі чи більшість регіонів України або якщо експозиція представляла переважну більшість напрямків відповідної галузі національної економіки;

у графі 5 - міжрегіональні виставкові заходи, у яких склад учасників і відвідувачів виходить за межі відповідного регіону. За наявності цифрового значення у згаданій графі має бути заповнена графа 7 розділу 9.

4.4. У графі 6 наводяться дані про заходи, яким надано статус регіональних рішенням місцевих органів виконавчої влади або регіональної ради з питань виставкової діяльності на підставі статистичних даних, поданих організаторами заходів, і склад учасників і відвідувачів яких обмежується мешканцями даного регіону.

4.5. Сума даних граф 1 - 6 має дорівнювати даним графи 1 розділу 1 за відповідними рядками.

4.6. Дані рядка 01 за всіма графами мають дорівнювати сумі даних рядків 02 і 03.

5. Заповнення розділу 4
"Розподіл виставкових заходів за тематикою"

5.1. У графах 1 - 4 наводиться розподіл заходів, наведених у графі 1 розділу 1, за тематикою. Тематика виставкових заходів визначається їх організаторами.

5.2. У графі 1 наводяться дані про заходи, на яких демонструються товари, роботи, послуги переважної більшості напрямів або галузей.

5.3. У графах 2 - 3 наводяться дані про заходи, на яких демонструються товари, роботи, послуги двох або більше напрямів чи галузей.

5.4. У графі 4 наводяться дані про заходи, на яких демонструються товари, роботи, послуги одного напрямку або галузі.

5.5. Сума даних граф 1 - 4 має дорівнювати даним графи 1 розділу 1 за відповідними рядками.

5.6. Дані рядка 01 за всіма графами мають дорівнювати сумі даних рядків 02 і 03.

6. Заповнення розділу 5
"Розподіл виставкових заходів за тематичними напрямками"

6.1. У графах А, Б наводиться перелік тематичних напрямків, за якими проводились виставкові заходи протягом року згідно із наведеним нижче переліком. Коди розташовуються у порядку їх зростання.

6.2. У графі 1 наводиться відповідна кількість заходів, проведених протягом року. Дані графи 1 рядка 01 розділу 5 мають відповідати даним графи 1 рядка 01 розділу 1.

6.3. Якщо виставковий захід проводиться одразу за кількома тематичними напрямками, організатором визначається основний тематичний напрямок заходу. Якщо проводиться одночасно кілька виставкових заходів в одному місці, у звіті враховується кожний захід.

Кодування ярмарків, зазвичай, обмежується використанням кодів А.1 - А.3

Тематичні напрямки

Тематичні напрямки

код

назва

код

назва

А.1

Ярмарки технічних товарів та товарів повсякденного попиту

Б.12.2

Судноплавство і суднобудування; морські та шельфові галузі промисловості

А.2

Ярмарки технічних товарів

Б.12.3

Нові технічні рішення. Інноваційні проекти. Наукові відкриття

А.3

Ярмарки товарів повсякденного попиту

Б.12.4

Пластмаси і гума

Б.1

Сільське, лісове та паркове господарство, виноградарство, садівництво і відповідне обладнання

Б.12.5

Хімія. Нові технології хімічної промисловості

Б.2

Харчова промисловість. Напої і тютюн. Готель, ресторан, гастрономія, підприємства громадського харчування і відповідне обладнання

Б.12.6

Механізми. Верстати, обладнання, агрегати, технології усіх галузей промисловості

Б.3

Текстиль, одяг, взуття; товари із шкіри; коштовності; біжутерія і відповідне обладнання

Б.12.7

Деревообробка

Б.4

Будівництво, реконструкція, оздоблення та матеріали і відповідне обладнання

Б.12.8

Електроніка і електротехніка. Вимірювальне обладнання, прилади і комплектуючі

Б.5

Меблі, оснащення житла, хатнє господарство, предмети побуту і відповідне обладнання

Б.12.10

Тара, упаковка. Склад. Етикетка

Б.6

Охорона здоров'я, гігієна. Охорона праці, дозвілля, безпека і відповідне обладнання

Б.12.11

Нафта і газ. Технологія і обладнання для добування і переробки нафти і газу

Б.7

Транспорт і відповідне обладнання

Б.12.12

Видавництво. Поліграфія. Реклама. Канцелярські товари. Матеріали і папір

Б.8

Інформатика, зв'язок, комунікації, офіс, відповідні книги і обладнання

Б.12.13

Торговельне, холодильне обладнання. Виставкове обладнання. Збут товарів

Б.9

Спорт, туризм, дозвілля, розваги, ігри та відповідне обладнання

Б.12.14

Енергетика і енергозбереження

Б.10

Культура; мистецтво, антикваріат, колекціонування; музика; фото, кіно, телебачення; книги, бібліотека

Б.12.16

Побутові послуги

Б.11

Освіта, засоби навчання, подальше навчання

Б.12.17

Скло. Кераміка

Б.12

Промисловість, торгівля, наука і техніка, побутові послуги і відповідне обладнання

Б.13

Економіка. Бізнес. Фінанси. Страхування

Б.12.1

Металургія, зварювання. Гірничодобувна промисловість

-

-

7. Заповнення розділу 6
"Розподіл виставкових заходів за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю"

7.1. У графах 1 - 3 заходи, наведені у графі 1 розділу 1, розподіляються за цільовою аудиторією, у графах 4 - 6 - за періодичністю.

7.2. У графі 4 наводяться дані про заходи, які проводяться раз на кілька років, у графі 5 - один раз на рік, у графі 6 - два та більше разів на рік.

7.3. У графі 7 наводиться загальна тривалість виставкових заходів, яка визначається шляхом підсумку всіх днів роботи виставок, ярмарків тощо. Наприклад, організатором виставки проведено 7 заходів. Із них 5 заходів тривалістю 3 дні, 2 заходи тривалістю 4 дні. У графі 7 має бути врахована загальна тривалість заходів: 5 х 3 + 2 х 4 = 23 дні.

Час, затрачений на монтаж та демонтаж обладнання виставок, у загальній тривалості виставкових заходів не враховується.

7.4. Сума даних граф 1 - 3, а також сума даних граф 4 - 6 мають дорівнювати даним графи 1 розділу 1 за відповідними рядками.

7.5. Дані рядка 01 за всіма графами мають дорівнювати сумі даних рядків 02 і 03.

8. Заповнення розділу 7
"Характеристика забудованої виставкової площі організаторів виставок"

8.1. У розділі має бути наведено підсумок всіх площ, що використовувалися для проведення всіх заходів протягом року. У разі використання однієї й тієї самої площі для проведення кількох заходів вона має враховуватись відповідну кількість разів. Наприклад, організатором виставки проведено 8 заходів. Для 6 заходів було використано одне й те саме приміщення площею 800 кв. м, для двох інших заходів використано відповідно площі 1100 кв. м та 1400 кв. м. У розділі має бути врахована така площа: 6 х 800 + 1100 + 1400 = 7300 кв. м.

8.2. У графі 1 наводяться дані про загальну забудовану виставкову площу, тобто площу виставки, яка забудована виставковим обладнанням; у графах 2 - 7 - про її окремі види.

Службова площа, що використовується для роботи оргкомітету виставки (ярмарку), для громадського харчування та надання інших послуг учасникам і відвідувачам, ураховується тільки у графі 1, а за графами 2 - 7 не розподіляється.

8.3. У графах 2 - 6 наводяться дані про виставкову площу, надану в оренду.

8.4. У графі 2 наводяться дані про надану в оренду виставкову площу. Ураховуються тільки реально зайняті учасниками та сплачені площі, що підтверджується відповідними документами: угодами, рахунками, бухгалтерськими записами тощо.

8.5. Надана в оренду виставкова площа поділяється на закриту (графа 3) та відкриту (графа 5). У графі 3 наводяться дані про площу у виставкових павільйонах, у графі 5 - про виставкову площу на відкритих майданчиках, які розташовані поза межами виставкового павільйону.

8.6. У графах 4, 6 наводяться дані про площу, надану в оренду іноземним учасникам.

8.7. У графі 7 наводяться дані про виставкову площу під спеціальні експозиції, демонстрації тощо, яка не сплачується учасниками.

8.8. Дані графи 1 можуть перевищувати підсумок даних про надану в оренду (графа 2) та спеціальну демонстраційну (графа 7) площу за рахунок службової площі, що використовується для роботи оргкомітету виставки (ярмарку), для громадського харчування та надання інших послуг учасникам і відвідувачам.

8.9. Дані рядка 01 за всіма графами мають дорівнювати сумі даних рядків 02 і 03.

9. Заповнення розділу 8
"Характеристика площі виставкових центрів"

9.1. У графі 1 наводяться дані про загальну площу земельних ділянок, які перебувають у користуванні виставкових центрів.

9.2. У графі 2 наводяться дані про загальну виставкову площу (без урахування службової площі: фойє, офісів, конференц-залів, закладів громадського харчування тощо).

9.3. У графі 3 наводяться дані про закриту площу павільйонів, що може бути використана для розміщення виставок.

9.4. У графі 4 наводяться дані про площу просто неба, яка може бути використана для розміщення виставок.

9.5 Дані графи 2 дорівнюють підсумку даних граф 3 та 4.

9.6. У графі 5 наводяться дані про площу конференц-залів, фойє, офісів (без урахування площі допоміжних приміщень).

9.7. У графі 6 наводяться дані про площу підприємств громадського харчування (без урахування площі кухонь та допоміжних приміщень).

9.8. У графі 7 наводяться дані про площу складських приміщень.

10. Заповнення розділу 9
"Кількість учасників та відвідувачів виставкових заходів"

10.1. У графі 1 наводяться дані про учасників виставкових заходів. Ураховуються учасники, які виступають безпосередньо від імені своїх компаній і сплачують за участь у виставковому заході безпосередньо організаторові, що підтверджується відповідними документами: угодами, рахунками, бухгалтерськими записами. При колективній участі (тобто коли стенд, сплачений одним учасником, використовують кілька учасників) ураховуються всі співучасники з умовою, що їх участь підтверджена відповідними документами і кожен із співучасників має власну виставкову площу у межах колективного стенду.

10.2. У графі 2 враховуються іноземні учасники. Дані графи 2 можуть дорівнювати або бути меншими за дані графи 1. Дані графи 2 не можуть бути меншими за дані графи 6, тобто кількість іноземних учасників не може бути меншою за кількість представлених країн.

10.3. У графі 3 наводяться дані про загальну кількість відвідувачів виставкових заходів. Ураховуються всі категорії відвідувачів: ті, що купили квитки при вході (зараховується кількість проданих квитків за даними бухгалтерії); ті, що придбали квитки поза межами виставкового заходу (зараховується кількість відривних нумерованих купонів, які збираються при вході); ті, що відвідали захід безкоштовно (зараховуються заповнені реєстраційні картки тощо).

10.4. Дані про іноземних відвідувачів наводяться у графі 4. Кількість іноземних відвідувачів визначається за кількістю заповнених реєстраційних карток, де вказана іноземна адреса.

10.5. Дані про відвідувачів, які сплатили за своє перебування на виставковому заході, наводяться у графі 5.

10.6. У графі 6 рядка 01 наводяться дані про кількість країн, представлених на виставкових заходах, тобто країн, з яких є учасники. Дані графи 6 рядка 01 дорівнюють кількості заповнених рядків графи 2 розділу 10.

10.7. У графі 7 рядка 01 наводяться дані про кількість регіонів України, які були представлені на виставкових заходах, тобто регіонів, з яких є учасники. При цьому дані зазначеної графи не можуть перевищувати цифру 27 (загальну кількість регіонів України), оскільки кожний з регіонів ураховується тільки один раз незалежно від кількості заходів, у яких його представники брали участь.

10.8. Дані рядка 01 за графами 1 - 5 мають дорівнювати сумі даних рядків 02 і 03.

11. Заповнення розділу 10
"Країни, у яких проводились та які брали участь у виставкових заходах"

11.1. У графі 1 дані про кількість виставкових заходів, проведених за межами України (розділ 1, рядок 01, графа 4), розподіляються за країнами, у яких вони проводились. Підсумок даних графи 1 розділу 10 має дорівнювати даним графи 4 рядка 01 розділу 1.

11.2. У графі 2 наводяться дані про кількість заходів, проведених на території України, у яких представники відповідних країн брали участь. Якщо в заході брали участь представники кількох країн, кожна з країн записується окремим рядком у графі А.

11.3. Графа В "Код країни" заповнюється регіональними органами статистики відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260.

12. Заповнення розділу 11
"Характеристика персоналу окремих суб'єктів виставкової діяльності"

12.1. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість штатних працівників окремих суб'єктів виставкової діяльності, уключно з адміністративно-господарським персоналом.

12.2. У графі 2 наводяться дані про штатних працівників, які мають вищу освіту, у графі 3 із графи 2 наводяться дані про осіб, які мають вищу освіту з економічних, інформаційних, рекламних, дизайнерських спеціальностей тощо. Дані графи 2 не можуть перевищувати даних графи 1, а дані графи 3 не можуть перевищувати даних графи 2.

12.3. У графі 4 наводяться дані про персонал, який працює на умовах договорів, контрактів.

Заступник директора департаменту
статистики послуг


І. М. Самченко

...
 

Календар бухгалтера

Вересень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
 
...