Лист Держкомпідприємництва N 2674 від 03.03.2010 р-Профі Вінс
Російський(RU)Українська (UA)

Проект Закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» N 7000

Закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік» N 1801-VIII

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

...

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 03.03.2010 р. N 2674

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув лист щодо визначення податковими органами суми податкових зобов'язань з податку на прибуток за непрямими методами та із застосуванням звичайних цін і відповідно до компетенції повідомляє таке.

Щодо застосування податковими органами під час перевірок непрямих методів для визначення податкових зобов'язань без прийняття відповідного рішення

Відповідно до пункту 4.3 статті 4 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон N 2181) рішення про застосування непрямих методів приймається податковим органом за наявності підстав, визначених у підпункті 4.3.1 цього пункту, застосування таких методів в інших випадках не дозволяється.

При цьому визначення суми податкових зобов'язань за непрямими методами має здійснюватись виключно податковими органами за методикою, яка затверджується законом і є загальною для всіх платників податків (підпункт 4.3.3 вказаного пункту). На цей час таку методику законодавчо не встановлено, а при здійсненні процедури нарахування податкових зобов'язань за непрямими методами податкові органи користуються Методичними рекомендаціями визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами, затвердженими наказом Державної податкової адміністрації України від 05.07.2002 р. N 312, які є відомчим документом рекомендаційного характеру, оскільки зазначений наказ не зареєстрований у Міністерстві юстиції України.

Рішення про сплату податкових зобов'язань, нарахованих за непрямими методами, приймається виключно у судовому порядку за поданням керівника (його заступника) відповідного податкового органу (підпункт 4.3.5 вказаного пункту).

Виходячи з наведених норм Закону N 2181, рішення податкових органів про визначення податкового зобов'язання за непрямими методами може прийматись виключно у випадках, передбачених підпунктом 4.3.1 статті 4 цього Закону, а обов'язок сплати такого податкового зобов'язання вирішується в судовому порядку.

Отже, суми податкових зобов'язань, нараховані за непрямими методами (а також штрафні санкції, розраховані виходячи з таких сум), не відображаються в податкових повідомленнях-рішеннях, прийнятих за результатами документальних перевірок.

Щодо застосування податковими органами звичайних цін для визначення податкових зобов'язань з податку на прибуток під час проведення перевірок

Відповідно до пункту 1.18 статті 1 Закону N 2181 звичайна ціна - ціна, визначена звичайною за правилами, встановленими Законом України від 28.12.94 р. N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон N 334).

Законодавче поняття "звичайна ціна" та механізм визначення звичайної ціни для цілей податкового обліку наведено в пункті 1.20 статті 1 Закону N 334, який є законом прямої дії і врегульовує порушене питання.

Відповідно до підпункту 1.20.10 зазначеного пункту податковий орган має право застосувати звичайні ціни для визначення бази оподаткування у випадках, передбачених законом, незалежно від виду господарської операції, що здійснюється платником цього податку, або податкового статусу іншої сторони такої операції.

Слід зазначити, що Законом N 334 чітко передбачені випадки застосування звичайних цін при визначенні податкових зобов'язань з податку на прибуток.

При цьому слід пам'ятати, що обов'язок доведення того, що ціна договору не відповідає рівню звичайної ціни у випадках, визначених цим Законом, покладається на податковий орган у порядку, встановленому законом. При проведенні перевірки платника податку податковий орган має право надати запит, а платник податку зобов'язаний обґрунтувати рівень договірних цін або послатися на норми абзацу першого підпункту 1.20.1 цього ж пункту.

Варто зауважити, що при проведенні перевірок у разі встановлення порушення податкового законодавства у випадках, передбачених для застосування звичайної ціни, контролюючим органом окремо визначається сума податкового зобов'язання, розрахованого у зв’язку з незастосуванням (неправильним застосуванням) платником податків у податковому обліку звичайних цін. За результатами перевірки після підписання акта складається окреме рішення на розраховану суму податкового зобов'язання із застосуванням звичайних цін за формою згідно з додатком 9 до Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів перевірок суб'єктів господарювання - юридичних осіб, затверджених наказом Державної податкової адміністрації України від 11.09.2008 р. N 584 (із змінами, внесеними наказом ДПАУ від 31.12.2009 р. N 756).

На підставі матеріалів перевірки податковий орган, з урахуванням підпункту 4.3.5 Закону N 2181, відповідно до пункту 11 статті 10 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" готує та подає позовну заяву про сплату нарахованих із застосуванням "звичайних цін" сум податків (у тому числі штрафних санкцій) до адміністративного суду в порядку пункту 4 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідні роз'яснення щодо застосування непрямих методів і звичайної ціни надано у листах Державної податкової адміністрації України від 22.08.2007 р. N 10-3018/3033 та від 30.09.2009 р N 21255/7/15-0217.

Додатково повідомляємо, що згідно зі статтею 2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та підпунктом 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" роз'яснення законодавства з питань оподаткування та застосування норм податкового законодавства серед платників податків надаються контролюючими органами у порядку,визначеному відповідним центральним (керівним) органом контролюючого органу.

Заступник Голови

М. Приступа

...
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Календар бухгалтера

Вересень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
 
...