Постановление Кабмина N 596 от 23.06.2010 г. «Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году специальных разрешений на пользование недрами»-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2010 г. N 596

Киев

Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году специальных разрешений на пользование недрами

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2010 року N 1060,
від 6 квітня 2016 року N 277

Відповідно до статті 5 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання у 2010 році спеціальних дозволів на користування надрами, що додається.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. N 1414 "Про заходи щодо організації бюджетного процесу у 2010 році" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 7).

Премьер-министр Украины

Н. АЗАРОВ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2010 р. N 596


ПОРЯДОК
надання у 2010 році спеціальних дозволів на користування надрами

1. Цей Порядок визначає процедуру надання у 2010 році спеціальних дозволів на користування надрами (далі - дозволи) у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземні юридичні особи та громадяни.

2. Дозволи надаються Мінприроди переможцям аукціонів з їх продажу та у випадках, передбачених у пункті 8 цього Порядку.

3. На кожний вид користування надрами в межах конкретної ділянки Мінприроди надає окремий дозвіл.

Одному заявнику може надаватися дозвіл на видобування одного виду корисних копалин з кількох близько розташованих родовищ, якщо доцільність їх спільної розробки підтверджується відповідним рішенням Державної комісії по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ) за результатами проведеного заявником геологічного дослідження таких родовищ.

У межах однієї ділянки надр можуть проводитися роботи з геологічного вивчення та видобування різних за видом корисних копалин за кількома дозволами.

4. Дозвіл на видобування корисних копалин надається після проведення ДКЗ експертизи (апробації) та затвердження розвіданих запасів корисних копалин.

Надрокористувач, якому надано дозвіл на видобування корисних копалин, має право проводити дорозвідку (довивчення) родовища у межах наданої йому ділянки надр.

Надрокористувач, якому надано дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку, за умови отримання дозволу на спеціальне водокористування має право протягом строку дії дозволу видобувати для власних технологічних та господарських потреб підземні води в межах наданої йому ділянки надр, про що зазначається у дозволі.

Надрокористувач, якому надано дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку, на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка), на видобування нафти і газу (промислова розробка родовища), має право скидати стічні та повертати супутньо-пластові води у надра з використанням свердловин, які виведені з експлуатації, без отримання спеціального дозволу на користування надрами.

5. Дозволи надаються на такі види користування надрами:

геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

видобування корисних копалин;

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ);

будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, зокрема для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин та відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод та відкачування дренажних (шахтних) вод;

створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне та рекреаційно-оздоровче значення.

6. Строк дії дозволу обчислюється починаючи від дня його реєстрації, якщо в ньому не передбачено інше.

7. Дозвіл надається на:

1) геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, - не більш як на п'ять років, геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ нафти і газу, в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України - не більш як на 10 років;

2) видобування корисних копалин - не більш як на 20 років, видобування нафти і газу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України - не більш як на 30 років;

3) геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) - на строк дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр та на видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більш як на 20 років на суші та не більш як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України. При цьому строк геологічного вивчення нафтогазоносних надр не може перевищувати 10 років;

4) будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, - не більш як на 20 років;

5) будівництво та експлуатацію підземних сховищ нафти чи газу - не більш як на 50 років;

6) виконання угод про розподіл продукції на строк дії відповідної угоди про розподіл продукції.

Дозвіл на створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади), в частині їх геологічного вивчення і збереження надаються без обмеження строку дії.

8. Без проведення аукціону дозвіл надається у разі:

1) видобування корисних копалин, якщо заявник за результатами геологічного вивчення ділянки надр за власні кошти здійснив підрахунок запасів корисної копалини, який затверджено ДКЗ, або за умови затвердження такого підрахунку у ДКЗ протягом трьох років з моменту надання дозволу апробовано ДКЗ;

2) розширення меж не більш як на 50 відсотків раніше наданої у користування площі ділянки надр з метою її геологічного вивчення або розміщення підземних сховищ, а також видобування корисних копалин за рахунок розширення меж ділянки, але не більш як на 50 відсотків запасів, визначених раніше наданим дозволом, за умови, що суміжну ділянку не надано у користування;

3) геологічного вивчення та видобування корисних копалин місцевого значення і торфу.

Інформацію про ділянки надр, які пропонуються для надання зазначених дозволів, Мінприроди не пізніше ніж за 30 днів до прийняття рішення про надання дозволу розміщує у газеті "Урядовий кур'єр" та на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням назви ділянки надр, її місцезнаходження, виду корисних копалин, виду користування надрами, початкової ціни продажу дозволу, вартості геологічної інформації та адреси, за якою необхідно надіслати заяви на отримання дозволу.

У разі коли до Мінприроди в установлений строк надійшли заяви разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання дозволу на користування однією і тією ж ділянкою надр із усіма необхідними погодженнями від кількох претендентів, проводиться аукціон у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

4) геологічного вивчення та видобування підземних питних вод для централізованого і нецентралізованого водопостачання (крім виробництва фасованої питної води), підземних питних і технічних вод для технічних цілей;

5) геологічного вивчення надр за рахунок коштів державного бюджету;

6) геологічного вивчення і видобування природних лікувальних ресурсів лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами, які спеціалізуються на їх використанні виключно для лікувальних цілей і мають лікувальну інфраструктуру;

7) геологічного вивчення або видобування корисних копалин, якщо відповідно до законодавства заявник є власником цілісного майнового комплексу, побудованого (реконструйованого) з метою видобування та переробки корисних копалин з ділянки надр, на користування якою надається дозвіл;

8) виконання угод про розподіл продукції на строк дії відповідної угоди про розподіл продукції;

9) будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, зокрема для захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод, будівництва споруд для підземного зберігання нафти і газу. Надання дозволу у зазначених випадках погоджується Кабінетом Міністрів України шляхом прийняття розпорядження;

10) створення геологічних територій та об'єктів у частині їх геологічного вивчення та збереження, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади);

11) Підпункт 11 пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 18.08.2010 р. N 1060)

12) проведення конкурсів на користування стратегічно важливими корисними копалинами;

13) експлуатації підземних споруд, пов'язаної із запобіганням підтопленню недіючих шахт;

14) видобування корисних копалин і торфу з родовищ, що містять затверджені або апробовані ДКЗ незначні запаси за критеріями, встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2000 р. N 1257 "Про затвердження критеріїв, за якими визначаються незначні запаси корисних копалин" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 33, ст. 1405);

15) а також в інших випадках за рішенням Кабінету Міністрів України.

Заявники, які мають право на отримання дозволів без проведення аукціону та конкурсу, подають до Мінприроди в установленому порядку заяву разом з документами, зазначеними у додатку 1.

Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається протягом 55 днів після надходження заяви разом із зазначеними документами.

У разі подання документів не в повному обсязі заява не розглядається.

У випадку, передбаченому підпунктом 12 цього пункту, дозволи надаються за рішенням міжвідомчої комісії з питань надрокористування (погодженим Кабінетом Міністрів України), склад якої та положення про яку затверджуються Кабінетом Міністрів України. У випадку, передбаченому підпунктом 8 цього пункту, дозволи надаються за рішенням Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції. У випадках, передбачених підпунктами 1 - 7, 9, 10, 13 та 14 цього пункту, дозволи надаються за рішенням міжвідомчої робочої групи з питань надрокористування, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України, а положення про неї - Мінприроди.

(абзац двадцять третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно
з постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 р. N 1060)

На підставі відповідного рішення про надання дозволу Мінприроди видає наказ.

Мінприроди подає щомісяця Мінфіну інформацію про суб'єктів господарювання, яким протягом місяця надано дозволи, за формою, встановленою Мінфіном.

9. Надання надр у користування обов'язково погоджується заявником з:

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними обласними радами, Київською і Севастопольською міськими радами - на користування ділянками надр, що містять корисні копалини загальнодержавного значення, а також ділянками надр, що надаються для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

відповідними районними, міськими, селищними, сільськими радами - на користування ділянками надр, що містять корисні копалини місцевого значення;

Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища або територіальними органами Мінприроди - на всі види користування надрами;

Державною Азово-Чорноморською екологічною інспекцією - на користування ділянками надр, що розташовані в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

Держгірпромнаглядом - на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою та видобування, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики - на користування ділянкою надр у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

Міноборони - на користування ділянкою надр у межах частини континентального шельфу, яка відведена для використання у складі військових та випробувальних полігонів.

10. Надання надр у користування без проведення аукціону погоджується Мінприроди з МОЗ - на геологічне вивчення та видобування природних лікувальних ресурсів, з Мінвуглепромом - на геологічне вивчення та видобування вугілля і газу (метану) на гірничих відводах діючих шахт, що належать до сфери його управління.

11. Порядок реєстрації та розгляду документів, що надійшли для видачі дозволів, затверджується Мінприроди.

12. Мінприроди з метою раціонального та ефективного використання надр під час надання дозволу встановлює особливі умови користування надрами щодо:

вимог, правил і стандартів користування конкретними ділянками надр;

якості продукції або робіт;

технології видобування та переробки корисних копалин;

порядку видобування корисних копалин, зокрема з метою запобігання негативним екологічним наслідкам і забезпечення безпеки забудованих територій;

видів, обсягів і строків виконання робіт на ділянці надр;

припинення діяльності, пов'язаної з використанням ділянки надр.

Невід'ємною частиною дозволу є угода про умови користування надрами, складовою частиною якої є Програма робіт, що укладається між Мінприроди і надрокористувачем.

Примірні угоди про умови користування надрами затверджуються Мінприроди.

13. Надання у користування надр континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України здійснюється з урахуванням особливого режиму морських просторів.

Дозвіл на користування надрами у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, розташованої за межами територіального моря, надається з урахуванням норм міжнародного морського права.

У разі надання дозволу на користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України визначається площа морського дна (ділянки надр) із зазначенням координат і меж, у яких дозволяється провадження діяльності, передбаченої у дозволі.

В угоді про умови користування ділянкою нафтогазоносних надр, що розташована в межах континентального шельфу або виключної (морської) економічної зони України, укладеній між Мінприроди і надрокористувачем, можуть установлюватися відповідно до законодавства додаткові вимоги.

14. Дозвіл видається надрокористувачу, а робочий примірник разом з відповідними документами зберігаються в Мінприроди.

У дозволі зазначаються:

реєстраційний номер і дата видачі;

підстави для надання дозволу;

вид користування надрами;

відомості про ділянку надр, що надається у користування, із зазначенням її назви, місцезнаходження, координат, площі та у разі потреби обмежень щодо глибини використання;

вид корисної копалини відповідно до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 827 (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 42; Офіційний вісник України, 2005 р., N 33, ст. 1991), її запаси на час надання дозволу;

найменування органу, який затвердив (апробував) запаси корисної копалини, дата і номер протоколу (для дозволів на видобування корисних копалин);

мета користування надрами;

джерело фінансування робіт;

особливі умови;

відомості про власника дозволу (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, ідентифікаційний код (номер), місцезнаходження);

відомості про погодження надання дозволу;

строк дії дозволу.

Форма дозволу затверджується Мінприроди.

15. Вартість дозволу визначається за результатами аукціону або конкурсу. Розмір збору за надання дозволу без проведення аукціону визначається згідно з додатком 2. Розмір збору за надання дозволу розраховується відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1374 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2772; 2006 р., N 45, ст. 3014).

Дозвіл надається переможцю аукціону не пізніше ніж через 30 днів після внесення ним плати згідно з договором купівлі-продажу.

Дозвіл надається переможцю конкурсу не пізніше ніж через 60 днів з моменту визнання його переможцем.

Суб'єкт господарювання повинен сплатити у повному обсязі збір за надання дозволу та у разі потреби вартість геологічної інформації про ділянку надр, яка надається у користування відповідно до законодавства протягом 90 днів з дати прийняття рішення Мінприроди про надання спеціального дозволу. Дозвіл надається не пізніше ніж через 30 днів після оплати у повному обсязі збору за надання дозволу та вартості геологічної інформації (у разі потреби).

У разі несплати в установлений строк збору за надання дозволу або невнесення плати за геологічну інформацію суб'єкт господарювання, щодо якого прийнято рішення відповідно до пункту 8 цього Порядку або якого визнано переможцем аукціону, втрачає право на його отримання. Рішення про надання дозволу відповідно до пункту 8 цього Порядку підлягає скасуванню.

(абзац п'ятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 р. N 1060)

16. Надрокористувач не може дарувати, продавати або іншим чином відчужувати права, надані йому дозволом, будь-якій іншій юридичній чи фізичній особі, передавати їх до статутних фондів суб'єктів господарювання, що утворюються за його участю, а також до складу майна з метою провадження спільної діяльності.

17. Надрокористувач, якому надано дозвіл (крім дозволу на користування нафтогазоносними надрами), повинен приступити до користування ділянкою надр протягом двох років починаючи з дати його надання.

18. Надрокористувач, якому надано дозвіл на користування нафтогазоносними надрами, повинен приступити до користування ділянкою надр не пізніше ніж через 180 календарних днів з початку дії такого дозволу.

19. У разі виникнення потреби у закінченні геологічного вивчення і проведенні оцінки запасів родовища корисних копалин, продовженні розробки родовища чи закінченні ліквідаційних робіт строк дії дозволу може бути продовжено за відсутності порушень надрокористувачем умов його надання.

Продовження строку дії дозволу на геологічне вивчення може здійснюватися не більше двох разів протягом періоду, необхідного для закінчення робіт, але не більш як на п'ять років кожного разу, крім робіт, зазначених у підпункті 5 пункту 8 цього Порядку.

Для продовження строку дії дозволу на видобування корисних копалин надрокористувач подає Мінприроди заяву із зазначенням причини такого продовження не пізніше ніж за шість місяців, а для дозволу на геологічне вивчення надр - за три місяці до закінчення строку його дії. Надрокористувач, що не подав заяву в установлений строк, втрачає право на продовження строку дії дозволу.

Дотримання надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою, підтверджується висновками Держгірпромнагляду і Мінприроди, а у разі користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України - Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку і Мінагрополітики.

Для продовження строку дії дозволу надрокористувач подає такі самі документи, що і для отримання дозволу без проведення аукціону, крім документів, що підтверджують погодження з органами місцевого самоврядування.

Рішення про продовження строку дії дозволу приймається Мінприроди протягом 55 днів після надходження документів у повному обсязі.

20. Надрокористувачу може бути відмовлено у продовженні строку дії дозволу в разі:

недотримання умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою;

порушення надрокористувачем вимог актів законодавства про користування надрами та охорону навколишнього природного середовища;

прийняття рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства;

виникнення загрози проникнення до підземних виробок шкідливих і небезпечних речовин.

21. Переоформлення дозволу проводиться у разі:

1) реорганізації юридичної особи (надрокористувача) відповідно до законодавства;

2) зміни найменування юридичної особи (надрокористувача), зміни прізвища, імені та по батькові фізичної особи (надрокористувача), а також зміни місцезнаходження надрокористувача;

3) зміни особливих умов, визначених у дозволі;

4) зменшення площі ділянки надр за ініціативою як надрокористувача, так і відповідних контролюючих органів;

5) виявлення невідомих на час надання дозволу даних про нові види корисних копалин і супутні компоненти, а також про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів;

6) виявлення надрокористувачем після отримання дозволу технічних помилок у такому дозволі.

Переоформлення у випадках, передбачених підпунктами 3 та 5 цього пункту, потребує погодження органів, що погоджували надання таких дозволів, крім випадків, коли заявник за власні кошти здійснив підрахунок запасів корисної копалини, який затверджено ДКЗ.

(абзац восьмий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 р. N 1060)

Порядок переоформлення дозволів затверджує Мінприроди.

Внесення змін до угоди про умови користування надрами здійснюється Мінприроди без переоформлення дозволу, крім випадків, коли внаслідок внесення таких змін змінюються особливі умови, визначені в дозволі.

Інформація про внесення змін до угоди про умови користування надрами подається в місячний строк після їх внесення Держгірпромнагляду надрокористувачем.

22. У разі втрати дозволу або його непридатності до подальшого використання надрокористувачу видається в установленому Мінприроди порядку його дублікат.

23. У разі переоформлення, видачі дублікату або продовження строку дії дозволу справляється збір у розмірі, визначеному згідно з додатком 2. Сплата збору проводиться у строки, визначені в абзаці четвертому пункту 15 цього Порядку. Несплата в установлений строк збору призводить до наслідків, зазначених в абзаці п'ятому пункту 15 цього Порядку.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 р. N 1060)

24. Дія дозволу може бути зупинена Мінприроди безпосередньо або за поданням органів державного гірничого та санітарно-епідеміологічного нагляду, державного геологічного і екологічного контролю, органів місцевого самоврядування у разі:

(абзац перший пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 р. N 1060)

1) порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр;

2) виникнення внаслідок проведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами на ділянці, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю працівників або населення;

3) проведення гірничих робіт без геологічного та маркшейдерського обслуговування;

4) невнесення протягом шести місяців плати за користування надрами або збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок коштів державного бюджету;

5) порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища та раціональне використання надр;

6) проведення на наданій у користування ділянці надр робіт, не передбачених у дозволі;

7) відсутності у надрокористувача під час проведення робіт ліцензії на відповідний вид господарської діяльності або укладеного договору із спеціалізованим підприємством, яке має ліцензію на відповідний вид господарської діяльності.

Після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов'язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр цільових робіт, передбачених дозволом.

Зупинення дії дозволу не звільняє надрокористувача від обов'язку проводити на ділянці надр роботи, пов'язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків.

Зупинення дії дозволу не є підставою для переривання строку дії дозволу.

Дія дозволу поновлюється Мінприроди після усунення надрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дії, і сплати сум усіх фінансових санкцій, застосованих у зв’язку із зупиненням дії дозволу.

25. Дозвіл анулюється у разі:

1) відсутності потреби у подальшому користуванні надрами;

2) відмови надрокористувача від права користування;

3) ліквідації діяльності юридичної особи або смерті фізичної особи - підприємця, що є власниками дозволу;

4) встановлення обвинувальним вироком або рішенням суду факту подачі надрокористувачем підробних документів;

5) користування надрами із застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров'я людей;

6) використання надр не за призначенням;

7) визнання аукціону або конкурсу, за результатами якого був наданий дозвіл, недійсним;

8) неодноразового порушення надрокористувачем умов дозволу, угоди про умови користування ділянкою надр та законодавства про охорону навколишнього природного середовища та раціональне використання надр;

9) визнання дозволу недійсним у судовому порядку;

10) невжиття надрокористувачем заходів для усунення причин зупинення дії дозволу в установлені строки;

11) вилучення в установленому законодавством порядку наданої у користування ділянки надр;

12) припинення робіт, передбачених дозволом, більш як на два роки, а у разі, коли дозвіл надано на користування нафтогазоносними надрами, - більш як на 180 днів;

13) коли суб'єкт господарської діяльності протягом двох років, а щодо нафтогазоперспективних площ, родовищ нафти і газу - 180 календарних днів з початку дії дозволу не приступив до користування ділянкою надр без поважної причини.

Витрати надрокористувача у період починаючи з надання дозволу до його анулювання, а також витрати із сплати збору за надання дозволу не компенсуються.

26. Рішення про продовження, переоформлення, видачу дубліката, зупинення, поновлення, анулювання дозволу приймає Мінприроди на підставі рішення міжвідомчої робочої групи з питань надрокористування, а у випадку, передбаченому підпунктом 8 пункту 8, - Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції.

(абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 р. N 1060)

Рішення про внесення змін до дозволу приймає Мінприроди на підставі рішення відповідних комісій, зазначених у пункті 8 цього Порядку, або міжвідомчої робочої групи з питань надрокористування.

27. Рішення про відмову в наданні дозволу та його анулювання може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

28. Порядок обліку наданих дозволів та ведення моніторингу стану виконання особливих умов користування надрами, передбачених дозволом, і угод про умови користування надрами установлюється Мінприроди.

29. Контроль за дотриманням умов дозволу здійснюють у межах своїх повноважень Мінприроди, Держгірпромнагляд, МОЗ, Мінвуглепром, Мінпаливенерго, а також органи місцевого самоврядування.

Додаток 1
до Порядку


ПЕРЕЛІК
документів, що подаються разом із заявою про надання дозволу на користування надрами без проведення аукціону

Вид користування надрами

Найменування документа

1. Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ)

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію або нотаріально засвідчена копія свідоцтва про реєстрацію

нотаріально засвідчені копії установчих документів і довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб)

належним чином засвідчені погодження, передбачені пунктом 9 Порядку

інформація про фінансово-економічні можливості заявника, які дають змогу проводити геологорозвідувальні роботи, а саме:

довідка про наявність порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації

відомості щодо податкового боргу, його розмір та оригінал довідки з державного реєстру податкових обмежень та обтяжень

пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення

програма робіт з геологічного вивчення ділянки надр (види робіт, їх обсяг та вартість, джерело фінансування, календарний план виконання за роками, ефективність можливого використання та очікувані техніко-економічні показники експлуатації ресурсів) у двох примірниках

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі

проект угоди про умови користування надрами у двох примірниках

графічні матеріали:

оглядова карта (масштаб 1:200000)

ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат

оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 - 1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів

гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод)

геологічні розрізи

додаються:

у разі проведення геологічного вивчення за рахунок коштів державного бюджету - засвідчена в установленому порядку виписка з пооб'єктного плану

у разі розширення меж ділянки надр, наданої для геологічного вивчення:

копія дозволу на її геологічне вивчення

результати проведення геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що родовище (площа) виходить за межі ділянки надр, наданої в користування для геологічного вивчення родовища (площі) або створення підземного сховища

у разі використання природних ресурсів санаторними закладами:

довідка (видана МОЗ для лікувальних закладів загальнодержавного значення та районною держадміністрацією для лікувальних закладів місцевого значення) про те, що лікувальний заклад є діючим та спеціалізується на використанні природних ресурсів виключно з лікувальною метою

перелік структурних підрозділів (філій, представництв тощо), які надають лікувальні послуги з використанням лікувальних природних ресурсів родовища, що надається у користування (за наявності)

для власника цілісного майнового комплексу - нотаріально засвідчені документи, що підтверджують право власності на цілісний майновий комплекс

2. Видобування корисних копалин

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію або нотаріально засвідчена копія свідоцтва про реєстрацію

нотаріально засвідчені копії установчих документів і довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб)

належним чином засвідчені погодження, передбачені пунктом 9 Порядку

інформація про фінансово-економічні можливості заявника, які дають змогу проводити видобування корисних копалин, а саме:

довідка про наявність порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації

відомості щодо податкового боргу, його розмір та оригінал довідки з державного реєстру податкових обмежень та обтяжень

пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки та обґрунтування необхідності використання надр

техніко-економічні показники роботи підприємства за останні два роки (крім новоутворених)

програма робіт з розробки ділянки надр, ефективність використання та очікувані техніко-економічні показники експлуатації запасів (обсяг капітальних вкладень, річна потужність з видобутку корисної копалини та готової продукції, собівартість сировини та готової продукції, відпускна ціна готової продукції, рентабельність, джерела фінансування) у двох примірниках

для підприємств, які розпочинають розробку родовища, - програма робіт з введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів їх проведення, строку виконання та джерел фінансування до виходу підприємства на проектну потужність

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі

залишкові запаси корисної копалини на початок поточного року за даними державного балансу запасів

результати хімічного та бактеріологічного аналізу води строком давності не більш як шість місяців (для родовищ підземних вод)

технологічна схема розробки родовища

протоколи Державної комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних / технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі (копії, завірені заявником)

висновок Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології, технологічна схема розливу води МОЗ (для родовищ мінеральних вод)

проект угоди про умови користування надрами у двох примірниках

графічні матеріали:

оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000)

ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат

план підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними межами категорій A, B, C1 і C2, межами земельного та гірничого відводів (за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда), а також з лініями геологічних розрізів

гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод)

структурна карта (для родовищ нафти і газу)

характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками

додаються:

у разі проведення геологічного вивчення за власні кошти:

копія дозволу на геологічне вивчення надр (за наявності)

копії фінансових звітів підприємства (філій) за роки проведення геологорозвідувальних робіт

довідка за підписом керівника та головного бухгалтера про загальну вартість геологорозвідувальних робіт, проведених на родовищі за власні кошти

у разі використання природних ресурсів лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами:

довідка (видана МОЗ для лікувальних закладів загальнодержавного значення та районною держадміністрацією для лікувальних закладів місцевого значення) про те, що лікувальний заклад є діючим та спеціалізується на використанні природних ресурсів виключно з лікувальною метою

перелік структурних підрозділів (філій, представництв тощо), які надають лікувальні послуги з використанням лікувальних природних ресурсів родовища, що надається у користування

для власника цілісного майнового комплексу - нотаріально засвідчені документи, що підтверджують право власності на цілісний майновий комплекс

3. Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для захоронення шкідливих речовин та відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод, будівництво споруд для підземного зберігання нафти і газу та експлуатація підземних споруд, пов'язаних із запобіганням підтопленню діючих шахт

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію або нотаріально засвідчена копія свідоцтва про реєстрацію

нотаріально засвідчені копії установчих документів і довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб)

належним чином засвідчені погодження, передбачені пунктом 9 Порядку

інформація про фінансово-економічні можливості заявника, які дають змогу проводити відповідні роботи, а саме:

довідка про наявність порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації

пояснювальна записка з характеристикою об'єкта та обґрунтуванням необхідності використання надр (у разі планування комерційного використання надр)

програма робіт з будівництва або експлуатації підземних споруд з техніко-економічними показниками роботи підприємства на наступні два роки та зазначенням джерел фінансування у двох примірниках

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) та її площа

проект угоди про умови користування надрами у двох примірниках

графічні матеріали:

оглядова карта (масштаб більш як 1:200000)

ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат

4. Створення геологічних територій та об'єктів у частині їх геологічного вивчення та збереження, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади)

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію або нотаріально засвідчена копія свідоцтва про реєстрацію

нотаріально засвідчені копії установчих документів і довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб)

інформація про фінансово-економічні можливості заявника, які дають змогу проводити відповідні роботи, а саме:

довідка про наявність порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації

пояснювальна записка з характеристикою об'єкта та зазначенням мети використання надр, перспективний план розвитку геологічної території (об'єкта) із зазначенням джерел фінансування, програма облаштування території та охорони довкілля

висновок Інституту геологічних наук Національної академії наук про можливість використання об'єкта з науковою та культурною метою (для територій та об'єктів, які мають важливе наукове і культурне значення)

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі

проект угоди про умови користування надрами у двох примірниках

графічні матеріали:

оглядова карта (масштаб більш як 1:200000)

ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат


Примітки:

1. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства додатково подають:

нотаріально засвідчену копію свідоцтва про реєстрацію

копію інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції із зазначенням реєстраційного номера (за наявності);

бізнес-план робіт з відповідного виду надрокористування з визначенням обсягу інвестицій, у тому числі іноземних.

2. Для надання дозволу на користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України заявник додатково подає погоджений з Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики і Мінприроди режим ведення робіт на ділянці надр.

3. Для надання дозволу на користування надрами з метою виконання угод про розподіл продукції подаються документи за переліком, визначеним Законом України "Про угоди про розподіл продукції", у тому числі:

нотаріально засвідчені копії установчих документів і довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);

нотаріально засвідчена копія укладеної угоди про розподіл продукції;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію укладеної угоди про розподіл продукції.

4. Надрокористувач, який отримав дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ), після затвердження (апробації) запасів додатково подає:

протоколи Державної комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних / технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі (копії, завірені заявником);

програму робіт з введення родовища в промислову експлуатацію;

проект змін до програми робіт у двох примірниках.

Додаток 2
до Порядку


РОЗМІР
збору за надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону

Вид користування надрами

Розмір збору

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

відсотків початкової ціни продажу дозволу на аукціон

Видобування корисних копалин, якщо надрокористувач згідно з умовами, визначеними раніше наданим дозволом, провівши геологічне вивчення ділянки надр за власні кошти, здійснив підрахунок запасів корисної копалини, що затверджений або апробований ДКЗ

 

100

Розширення меж не більш як на 50 відсотків раніше наданої у користування площі ділянки надр з метою її геологічного вивчення або розміщення підземних сховищ, а також видобування корисних копалин за рахунок розширення меж ділянки, але не більш як на 50 відсотків запасів, визначених раніше наданим дозволом

 

100

Геологічне вивчення корисних копалин місцевого значення і торфу та видобування торфу і корисних копалин з родовищ, що містять незначні запаси за критеріями

 

100

Геологічне вивчення та видобування підземних питних вод для централізованого і нецентралізованого водопостачання (крім виробництва фасованої питної води) підземних питних і технічних вод для технічних цілей

20

 

Геологічне вивчення надр за рахунок коштів державного бюджету

20

Геологічне вивчення і видобування природних лікувальних ресурсів лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами, які спеціалізуються на їх використанні для лікувальних цілей і які мають лікувальну інфраструктуру

 

20

Геологічне вивчення або видобування корисних копалин, якщо відповідно до законодавства заявник є власником цілісного майнового комплексу, побудованого (реконструйованого) з метою видобування та переробки корисних копалин з ділянки надр, на користування якою надається дозвіл

 

100

Виконання угод про розподіл продукції

 

1

Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод, будівництво споруд для підземного зберігання нафти і газу

100

 

Експлуатація підземних споруд, пов'язана із запобіганням підтопленню недіючих шахт

20

 

Створення геологічних територій та об'єктів у частині їх геологічного вивчення та збереження, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади)

100

 

Продовження строку дії дозволу:

 

 

на геологічне вивчення

 

5 за кожний рік продовження (але не менш як 20 неоподатковуваних мінімумів)

на геологічне вивчення та видобування підземних питних вод для централізованого і нецентралізованого водопостачання (крім виробництва фасованої питної води), підземних питних і технічних вод для технічних цілей

20

 

на геологічне вивчення за рахунок коштів державного бюджету

20

 

на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку

 

10 за кожний рік продовження

на видобування

 

20

на експлуатацію підземних споруд, пов'язана з недопущенням підтоплення недіючих шахт

20

 

Переоформлення дозволу

20

 

Видача дубліката дозволу

20

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Календарь бухгалтера

Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6