Приказ ГНАУ N 969 от 21.12.2010 г-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

Опубликован: «Офіційний вісник України» N 101 (10.01.2011), ст. 3645

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

21.12.2010 г.

г. Киев

N 969

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
29 декабря 2010 г. за N 1401/18696

Об утверждении формы Налоговой накладной и Порядка ее заполнения

Приказ утратил силу
(согласно приказу Министерства финансов Украины
 от 1 ноября 2011 года N 1379)

С целью обеспечения практического применения статьи 201 раздела V Налогового кодекса Украины, руководствуясь статьей 8 Закона Украины "О государственной налоговой службе в Украине",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Налоговой накладной и Порядок заполнения налоговой накладной, которые прилагаются.

2. Департаменту администрирования налога на добавленную стоимость (Лапшин Ю. В.) в установленном порядке подать этот приказ в Министерство юстиции Украины на государственную регистрацию.

3. Признать такими, которые утратили действие:

приказ Государственной налоговой администрации Украины от 30.05.97 г. N 165 "Об утверждении формы налоговой накладной и порядка ее заполнения", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 23.06.97 г. за N 233/2037;

приказ Государственной налоговой администрации Украины от 08.10.98 г. N 469 "Об утверждении изменений к форме налоговой накладной и изменений и приложений к порядкам заполнения налоговой накладной, книги учета приобретения и книги учета продажи товаров (работ, услуг)", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 28.10.98 г. за N 691/3131;

приказ Государственной налоговой администрации Украины от 02.08.2001 г. N 311 "Об утверждении изменений к Порядку заполнения налоговой накладной, утвержденного приказом ГНА Украины от 30.05.97 г. N 165", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 07.08.2001 г. за N 674/586;

пункты 1 - 7 приказа Государственной налоговой администрации Украины от 30.06.2005 г. N 244 "О внесении изменений в приказ Государственной налоговой администрации Украины от 30.05.97 г. N 165", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 18.07.2005 г. за N 769/11049.

4. Департаменту массово-разъяснительной работы и обращений граждан (Косарчук В. П.) обеспечить предание огласке этого приказа путем размещения на веб-сайте Государственной налоговой администрации Украины.

5. Этот приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль за выполнением этого приказа возложить на заместителя Председателя Любченко А. Н.

Председатель

А. А. Папаика

СОГЛАСОВАНО:

 

Министр финансов Украины

Ф. Ярошенко

Председатель ликвидационной комиссии 
Государственного комитета
Украины по вопросам регуляторной
политики и предпринимательства
Г. Яцишина

Оригінал

Видається покупцю

 

Включено до ЄРПН

 

Залишається у продавця
(тип причини)

 

 

 

Копія (залишається у продавця)

 

 

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственной налоговой администрации Украины
21.12.2010 г. N 969

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
29 декабря 2010 г. за N 1401/18696

(Потрібне виділити поміткою "Х")

 

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Дата виписки податкової накладної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядковий номер

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 Продавець

 

 

(номер філії)

Покупець

Особа (платник
податку) - продавець

 

 

Особа (платник
податку) - покупець

 

 

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

 

 

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(індивідуальний податковий номер продавця)

 

(індивідуальний податковий номер покупця)

Місцезнаходження
(податкова адреса) продавця___________________________

 

Місцезнаходження (податкова адреса) покупця__________________________

Номер телефону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер телефону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид цивільно-
правового договору


_______________________________________
(вид договору)

від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

Форма проведених розрахунків

_____________________________________________________________________________
(бартер, готівка, оплата з поточного рахунку, чек тощо)

Роз-
діл

Дата відван-
таження (вико-
нання, постачання (оплати*) товарів/
послуг

Номенклатура постачання товарів/
послуг продавця

Оди-
ниця виміру товару

Кіль-
кість (об'єм, обсяг)

Ціна поста-
чання одиниці товару/послуги без ураху-
вання ПДВ

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками

Загальна сума коштів, що підлягає сплаті

20 %

0 % (постачання на митній території України)

0 % (експорт)

звіль-
нення від ПДВ**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу I

Х

Х

Х

 

 

 

 

II

Зворотна (заставна) тара

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

III

Податок на додану вартість

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

IV

Загальна сума з ПДВ

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) в зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця і включені до реєстру виданих та отриманих податкових накладних.


М. П.


__________________________________________
(підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну)

____________
* Дата оплати ставиться у разі попередньої оплати постачання, на яку виписується податкова накладна, для операцій з постачання товарів/послуг відповідно до пункту 187.10 статті 187 розділу V Податкового кодексу України.

** ___________________________________________________________________________________
(відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи  Податкового кодексу України, якими передбачено звільнення
від оподаткування)

Директор Департамента
администрирования налога
на добавленную стоимостьЮ. В. Лапшин

Приложение 1
к Налоговой накладной

Додаток до податкової накладної N

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

від

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дата заповнення додатка)

N
з/п

N договору, найменування/ прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи -
підприємця продавця

Належить постачанню

Перелік (номенклатура) частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості частково поставлених товарів/послуг

Залишок частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості, яку слід допоставити

номен-
клатура товарів/ послуг

один. виміру

ціна один. товару/ послуги без урахув. ПДВ

кіль-
кість, об'єм, обсяг

зага-
льна сума коштів без ПДВ

номен-
клатура товарів/ послуг

один. виміру

кіль-
кість, об'єм, обсяг

номен-
клатура товарів/ послуг

один. виміру

кіль-
кість, об'єм, обсяг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

______________________________________
(підпис і прізвище особи, яка склала додаток)

 

Директор Департамента
администрирования налога
на добавленную стоимостьЮ. В. Лапшин

Приложение 2
к Налоговой накладной

Оригінал

Видається покупцю

 

Включено до ЄРПН

 

Залишається у продавця
(тип причини)

 

 

 

Копія (залишається у продавця)

 

 

 

(Потрібне виділити поміткою "Х")

 

 

РОЗРАХУНОК   N

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

від

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

за договором від

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продавець

 

Покупець

Особа (платник
податку) - продавець

 

Особа (платник
податку) - покупець

 

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(індивідуальний податковий номер продавця)

(індивідуальний податковий номер покупця)

Місцезнаходження
(податкова адреса)
продавця____________________________________

Місцезнаходження
(податкова адреса)
покупця_______________________________________

Номер телефону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер телефону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість
(продавця)

 

Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)

 

Вид цивільно-
правового договору


___________________________________________

від

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

Дата оплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма проведених
розрахунків


_________________________________________________________________________________________________

Дата коригу-
вання

Причина коригування

Номен-
клатура товарів/ послуг, вартість чи кількість яких коригу-
ється

Оди-
ниця виміру

Коригування
кількості

Коригування вартості 

Підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ, що

оподатко-
вуються за ставкою 20 %
(-) (+)

оподатко-
вуються за ставкою
0 %
(-) (+)

звіль-
нені від ПДВ
(-) (+)

зміна кількості, 
об'єму, обсягу
(-) (+)

ціна постачання товарів/ послуг

зміна ціни
(-) (+)

кіль-
кість пос-
тачання товарів/ послуг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту

 

Х

Х

Суми ПДВ, які скориговані у зв’язку із зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно, включені відповідно до податкового зобов'язання з одночасним відображенням у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.


М. П.

____________________________________________________________________
(дата, підпис і прізвище особи, яка склала розрахунок коригування)

Розрахунок коригування від ______________ N ____ до податкової накладної від _______________ N ____ отримав і зобов'язуюся включити суми коригування до реєстру виданих та отриманих податкових накладних та сум податкового кредиту і податкового зобов'язання

____________________________________________________________________
(дата отримання розрахунку, підпис покупця)

Директор Департамента
администрирования налога
на добавленную стоимостьЮ. В. Лапшин

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственной налоговой администрации Украины
21.12.2010 г. N 969

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
29 декабря 2010 г. за N 1401/18696

ПОРЯДОК

заполнения налоговой накладной

1. Налоговая накладная может печататься полиграфическим методом, с помощью компьютера или другим методом.

2. Налоговую накладную составляет лицо, которое зарегистрировано как плательщик налога в налоговом органе и которому присвоен индивидуальный налоговый номер плательщика налога на добавленную стоимость.

Если не зарегистрированные плательщиками налога на добавленную стоимость филиалы и другие структурные подразделения плательщика налога самостоятельно осуществляют поставки товаров/услуг и проводят расчеты с поставщиками/потребителями, то зарегистрированный плательщик налога, в состав которого входят такие структурные подразделения, может делегировать филиалу или структурному подразделению право выписки налоговых накладных. Для этого плательщик налога должен каждому филиалу и структурному подразделению присвоить отдельный числовой номер, о чем в письменном виде уведомить орган государственной налоговой службы по месту его регистрации как плательщика налога на добавленную стоимость.

Во время выполнения договоров о совместной деятельности налоговая накладная выписывается лицом, которое ведет учет результатов такой деятельности и ответственно за удержание и внесение налога в бюджет. Учет результатов совместной деятельности ведется таким лицом в общеустановленном порядке отдельно от учета хозяйственных результатов такого лица.

При осуществлении хозяйственных операций, связанных с использованием имущества, полученного в управление по договорам управления имуществом, налоговая накладная выписывается лицом - управляющим имуществом, который ведет отдельный учет по налогу на добавленную стоимость таких хозяйственных операций и ответствен за удержание и внесение налога в бюджет.

В случае предоставления нерезидентом услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, налоговая накладная выписывается зарегистрированным на территории Украины плательщиком налога - покупателем (получателем).

Субъекты предпринимательской деятельности, которые перешли на упрощенную систему налогообложения, не предусматривающую уплаты налога на добавленную стоимость или предусматривающую его начисление по другим ставкам, чем определены подпунктом "а" пункта 193.1 статьи 193 раздела V с учетом положений пункта 10 подраздела 2 раздела XX Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс), теряют право на составление налоговой накладной.

3. Порядковый номер налоговой накладной присваивается в соответствии с ее номером в реестре выданных и полученных налоговых накладных.

При составлении налоговой накладной филиалом или структурным подразделением плательщика налога порядковый номер налоговой накладной устанавливается с учетом присвоенного числового номера и определяется числовым значением через дробь. В числителе порядкового номера налоговой накладной проставляется порядковый номер, а в знаменателе - числовой номер филиала или структурного подразделения.

Плательщики налога на добавленную стоимость составляют отдельные налоговые накладные по видам деятельности, которые предусматривают специальный режим налогообложения, и отмечают в порядковом номере накладной после дроби перед номером филиала или структурного подразделения код соответствующей деятельности:

2 - сельскохозяйственные предприятия, применяющие специальный режим налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства в соответствии со статьей 209 Кодекса;

3 - сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности, отвечающие критериям, определенным статьей 209 Кодекса, и которые не избрали специальный режим налогообложения деятельности в сфере сельского, лесного хозяйства и рыболовства и реализуют молоко, скот, птицу, шерсть собственного производства, а также молочные продукты, молочное сырье и мясопродукты, произведенные в собственных перерабатывающих цехах;

4 - перерабатывающие предприятия всех форм собственности, которые согласно пункту 1 подраздела 2 раздела XX Кодекса за реализованные ими молоко, молочное сырье и молочные продукты, мясо и мясопродукты, другую продукцию переработки животных, закупленных в живом весе (шкуры, субпродукты, мясо-костная мука), в полном объеме направляют суммы налога на добавленную стоимость в специальный фонд государственного бюджета.

4. Оплаченная (начисленная) сумма налога на добавленную стоимость в налоговой накладной должна отвечать сумме налоговых обязательств по поставке товаров/услуг продавца в реестре выданных и полученных налоговых накладных.

5. Налоговая накладная считается недействительной в случае ее заполнения другим лицом, чем отмеченным в пункте 2 этого Порядка.

6. Налоговая накладная составляется в двух экземплярах (оригинал и копия) в день возникновения налоговых обязательств. При этом в верхней левой части налоговой накладной делаются соответствующие отметки (нужное выделяется пометкой "Х").

6.1. Оригинал налоговой накладной предоставляется покупателю (получателю) товаров/услуг по его требованию.

Налоговая накладная, которая в соответствии с пунктом 11 подраздела 2 раздела XX Кодекса подлежит регистрации в Едином реестре налоговых накладных, предоставляется покупателю только после такой регистрации. При этом в верхней левой части налоговой накладной делаются соответствующие отметки (выделяется пометкой "Х").

6.2. Налоговая накладная является основанием для отнесения в налоговый кредит расходов по уплате налога на добавленную стоимость у покупателя, зарегистрированного как плательщик налога.

6.3. Не дает право на отнесение сумм налога на добавленную стоимость в налоговый кредит налоговая накладная, выписанная плательщиком, освобожденным от уплаты налога по решению суда.

6.4. Копия налоговой накладной остается у продавца товаров/услуг как отчетный расчетный налоговый документ и хранится в порядке и в течение срока, предусмотренного законодательством для обязательств по уплате налога.

7. Налоговая накладная выдается плательщиком налога, который осуществляет операции по поставке товаров / услуг, по требованию их получателя.

В случае отказа продавца товаров/услуг предоставить налоговую накладную или в случае нарушения им порядка ее заполнения и порядка регистрации в Едином реестре покупатель таких товаров/услуг имеет право приложить к налоговой декларации за отчетный налоговый период заявление с жалобой на такого поставщика, которое является основанием для включения сумм налога в состав налогового кредита. К заявлению прилагаются копии товарных чеков или других расчетных документов, удостоверяющих факт уплаты налога в связи с приобретением таких товаров/услуг или копии первичных документов, составленных в соответствии с Законом Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", подтверждающих факт получения таких товаров/услуг.

8. Все экземпляры налоговых накладных, отдельные особенности заполнения которых изложены в подпунктах 8.1 - 8.4 этого пункта, остаются у лица, которое их выписало, и хранятся в соответствии с изложенным в подпунктах 6.1 и 6.4 пункта 6 этого Порядком.

В верхней левой части оригинала такой налоговой накладной делается соответствующая пометка "Х" и отмечается тип причины:

01 - Выписана на сумму превышения обычной цены над фактической;

02 - Поставка неплательщику налога;

03 - Натуральная выплата в счет оплаты труда физическим лицам;

04 - Поставка в пределах баланса для непроизводственного использования;

05 - Ликвидация основных фондов по самостоятельному решению плательщика налога;

06 - Перевод основных фондов в состав непроизводственных;

07 - Экспортные поставки;

08 - Поставки для операций, которые не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость;

09 - Поставки для операций, которые освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость;

10 - Признание условной поставки товарных остатков и/или основных фондов, которые находятся на учете плательщика налога на день аннулирования его регистрации как плательщика налога на добавленную стоимость, относительно которых был начислен налоговый кредит в прошлых или текущем налоговых периодах при аннулировании регистрации плательщика налога на добавленную стоимость;

11 - Выписана по ежедневным итогам операций.

8.1. В случае поставок товаров/услуг покупателю, который не зарегистрирован как плательщик налога, включая поставки на экспорт, осуществление операций по натуральным выплатам в счет оплаты труда физическим лицам, которые находятся в трудовых отношениях с плательщиком налога, в строках "Индивидуальный налоговый номер покупателя" и "Номер свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость (покупателя)" проставляется ноль.

8.2. В случае выписки налоговой накладной покупателем (получателем) услуг от нерезидента, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, в строках "Индивидуальный налоговый номер продавца" и "Номер свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость (продавца)" проставляется ноль.

8.3. В случае поставки товаров/услуг в пределах баланса плательщика налога для непроизводственного использования; использования товаров/услуг, по которым суммы налога на добавленную стоимость предварительно были включены в налоговый кредит, в операциях, которые не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогообложения; признания условной поставки товарных остатков и/или основных фондов, которые находятся на учете плательщика налога на день аннулирования его регистрации как плательщика налога на добавленную стоимость, относительно которых был начислен налоговый кредит в прошлых или текущем налоговых периодах; ликвидации основных фондов по самостоятельному решению плательщика налога; перевода производственных необоротных активов в состав непроизводственных, в строках "Индивидуальный налоговый номер покупателя" и "Номер свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость (покупателя)" проставляется ноль.

8.4. Налоговая накладная выписывается по ежедневным итогам операций (если налоговая накладная не была выписана на эти операции) в случае:

осуществления поставки товаров/услуг за наличные конечному потребителю (который не является плательщиком налога);

выписки транспортных билетов, гостиничных счетов или счетов, которые выставляются плательщику налога за услуги связи, другие услуги, стоимость которых определяется по показателям приборов учета, содержащим общую сумму платежа, сумму налога и налоговый номер продавца, за исключением тех, в которых форма установлена международными стандартами;

предоставления плательщику налога кассовых чеков, содержащих сумму поставленных товаров/услуг, общую сумму начисленного налога (с определением фискального и налогового номера поставщика).

9. Для операций, которые облагаются налогом или освобождены от налогообложения, составляются отдельные налоговые накладные, то есть при одновременной поставке одному покупателю как облагаемых налогом товаров/услуг, так и таких, которые освобождены от налогообложения, продавец составляет отдельные налоговые накладные (не допускается заполнение в одной накладной одновременно графы 10 и граф 7, 8 и 9).

Отмеченное не распространяется на операции по поставке товаров/услуг, к которым одновременно применяется как нулевая ставка, так и ставка 20 процентов. В таком случае составляется одна налоговая накладная, в которой заполняются соответствующие графы.

10. В случае поставки товаров/услуг, освобождение от налогообложения которых предусмотрено статьей 197 раздела V и подразделом 2 раздела XX Кодекса, в налоговой накладной в разделе III и графе 10 делается пометка "Без НДС" с обязательной ссылкой на соответствующий пункт и/или подпункт, статью, подраздел, раздел Кодекса.

11. В случае поставки товаров/услуг, налогообложение которых предусмотрено статьей 195 Кодекса по нулевой ставке, в разделе III и графах 8 и 9 проставляется ноль.

12. В раздел I налоговой накладной вносятся данные в разрезе номенклатуры поставок товаров/услуг, а именно:

12.1 графа 2 - дата возникновения налогового обязательства у продавца, то есть осуществление любого из событий, случившегося ранее, в соответствии с требованиями пункта 187.1 статьи 187 раздела V Кодекса;

12.2 графа 3 - номенклатура поставок товаров/услуг;

в налоговой накладной, выписанной на сумму превышения обычной цены над фактической, в этой графе также указывается "превышение обычной цены над фактической по товарам, услугам, указанным в налоговой накладной N _______" (отмечается порядковый номер налоговой накладной, выписанной на сумму поставки этих товаров/услуг, определенную исходя из их договорной (контрактной) стоимости);

в налоговой накладной, выписанной на сумму превышения обычной цены, увеличенной на сумму процентов, начисленных или таких, которые должны быть начислены на сумму номинала процентного векселя над фактической ценой, в этой графе, кроме слов "превышение обычной цены над фактической по товарам, услугам, указанным в налоговой накладной N _______", также указываются слова "сумма процентов, начисленных или таких, которые должны быть начислены на сумму номинала процентного векселя";

12.3 графа 4 - единица измерения товаров/услуг - грн., шт., кг, м, см, м куб., см куб., л и тому подобное;

12.4 графа 5 - количество (объем, объем) поставки товаров/услуг.

В случае, если услуги не имеют таких показателей, а измеряются лишь в стоимостном выражении, в графе 5 указывается: "услуга/проценты и тому подобное";

12.5 графа 6 - цена поставки единицы продукции без учета налога на добавленную стоимость;

12.6 графа 7 - база налогообложения товаров/услуг, которые подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по ставке 20 процентов (с 01.01.2014 г. - 17 процентов);

12.7 графа 8 - база налогообложения при осуществлении операций на таможенной территории Украины по поставке товаров/услуг, которые подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке (согласно Кодексу);

12.8 графа 9 - база налогообложения при осуществлении экспортных операций, которые подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке (подпункт 195.1.1 пункта 195.1 статьи 195 раздела V Кодекса);

12.9 графа 10 - база налогообложения товаров/услуг, которые освобождены от налогообложения в соответствии со статьей 197 раздела V Кодекса и подразделом 2 раздела XX;

12.10 графа 11 - общая сумма средств, подлежащая уплате.

13. В раздел II налоговой накладной вносятся данные по обратной (залоговой) таре. Стоимость тары определяется в договоре (контракте) как обратная (залоговая) и не включается в базу налогообложения, а отмечается в графе 11 как общая сумма средств, подлежащих уплате.

14. Налоговая накладная выписывается на каждую полную или частичную поставку товаров/услуг, а также на сумму средств, которые поступили на текущий счет как предварительная оплата (аванс).

В случае, когда часть товара/услуги не содержит отдельной стоимости, перечень (номенклатура) частично поставленных товаров отмечается в приложении к налоговой накладной (приложение 1) и в полной стоимости учитывается в налоговой накладной и общих налоговых обязательствах (приложение 1 выписывается в двух экземплярах, из которых оригинал выдается покупателю товаров/услуг, а копия остается у продавца товаров/услуг).

15. В случае осуществления поставки товаров/услуг, поставка которых имеет непрерывный или ритмичный характер при постоянных связях с покупателем, покупателю может быть выписана сводная налоговая накладная, исходя из определенной в договоре периодичности оплаты поставленных товаров/услуг (1 раз в пять дней; 1 раз в десять дней и тому подобное), но не реже одного раза в месяц и не позднее последнего дня месяца. При этом, к сводной налоговой накладной обязательно прилагается реестр товаро-транспортных накладных или других соответствующих сопроводительных документов, согласно которых осуществлена поставка товаров/услуг.

16. Все составленные экземпляры налоговой накладной подписываются лицом, уполномоченным плательщиком налога осуществлять поставки товаров/услуг, и скрепляются печатью такого плательщика налога - продавца. Налоговая накладная не подписывается покупателем товаров/услуг и не скрепляется его печатью.

17. В случае, если база налогообложения определяется исходя из обычных цен и превышает сумму поставки товаров/услуг, определенную исходя из их договорной (контрактной) стоимости, то есть обычная цена превышает фактическую, продавец выписывает две налоговые накладные: одну - на сумму исходя из фактической цены поставки, вторую - на сумму превышения обычной цены над фактической. В налоговой накладной, которая выписана на сумму превышения обычной цены над фактической, делается отметка в соответствии с пунктом 8 данного Порядка (перевод «Профи Винс») (01 - Выписана на сумму превышения обычной цены над фактической). Такая налоговая накладная покупателю не предоставляется; все экземпляры таких налоговых накладных хранятся у продавца.

Такой порядок выписки налоговых накладных применяется и в случае, если база налогообложения определяется исходя из обычных цен, увеличенных на сумму процентов, начисленных или таких, которые должны быть начислены на сумму номинала процентного векселя. При этом в налоговую накладную, выписанную на сумму превышения обычной цены над фактической, включается и сумма указанных процентов.

18. В случае осуществления коррекции сумм налоговых обязательств в соответствии со статьей 192 раздела V Кодекса поставщик товаров/услуг выписывает расчет коррекции количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной по форме согласно приложению 2 к налоговой накладной.

19. Расчет коррекции количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (далее - расчет коррекции) может печататься полиграфическим способом, с помощью компьютера или другим методом.

20. Расчет коррекции составляется в двух экземплярах.

21. Оригинал расчета коррекции предоставляется покупателю товаров/услуг. Копия остается у продавца.

Если расчет коррекции составляется плательщиком налога к налоговой накладной, которая в соответствии с пунктом 201.10 статьи 201 раздела V и пунктом 11 подраздела 2 раздела XX Кодекса подлежит регистрации в Едином реестре налоговых накладных, такой расчет предоставляется покупателю только после его регистрации в Едином реестре налоговых накладных.

В случае, если расчет коррекции составляется на сумму налога на добавленную стоимость, которая превышает сумму, предусмотренную пунктом 11 подраздела 2 Раздела XX Налогового кодекса Украины, такой расчет подлежит регистрации в Едином реестре налоговых накладных лишь после регистрации в нем накладной, к которой выписывается этот расчет.

22. Расчеты коррекции как покупателем, так и продавцом хранятся в порядке, аналогичном порядку хранения налоговых накладных.

23. На основании указанного расчета получатель товаров/услуг осуществляет коррекцию налогового кредита в соответствии со статьей 192 раздела V Кодекса (при условии соблюдения положений законодательных актов относительно отнесения сумм в налоговый кредит) с обязательным отображением отмеченных коррекций в реестре выданных и полученных налоговых накладных (с отрицательным или позитивным значением).

24. На титульном листе расчета коррекции указывается к какой налоговой накладной и по какому договору вносятся изменения.

25. Расчет коррекции составляетя исключительно продавцом - лицом, которое является плательщиком налога, филиалом или структурным подразделением, которому делегировано право выписки налоговой накладной (в соответствии с пунктом 2 данного Порядка), лицом, которое ведет учет результатов во время выполнения договоров о совместной деятельности и ответственно за удержание и внесение налога в бюджет, лицом - управляющим имуществом, который ведет отдельный налоговый учет по налогу на добавленную стоимость при осуществлении хозяйственных операций, связанных с использованием имущества, которое получено в управление по договорам управления имуществом, и покупателем - получателем услуги, предоставленной ему нерезидентом, место поставки которой расположено на таможенной территории Украины, с обязательным включением отмеченных коррекций к изменению налоговых обязательств и одновременным отображением в реестре выданных и полученных налоговых накладных с отрицательным или позитивным значением.

26. Номер расчета коррекции присваивается в соответствии с его номером в реестре выданных и полученных налоговых накладных.

27. Показатели в графах 6, 7, 9 - 11 расчета коррекции заполняются в стоимостном выражении в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

28. В графе 6 указывается фактическая цена без учета налога на добавленную стоимость, по которой ранее была осуществлена поставка.

29. В графе 7 указывается сумма разницы между ценой договоренности без налога на добавленную стоимость и фактической ценой без налога на добавленную стоимость,по которой осуществлена поставка.

Директор Департамента
администрирования налога
на добавленную стоимостьЮ. В. Лапшин

Комментарии 

 
+2 #4 Оля 15.02.2011 10:44
:cry: :cry: я в єтом не бум-бум.
Цитировать | Пожаловаться модератору
 
 
+13 #3 юрий викторович 25.01.2011 20:53
бумаг и отчетности все больше а экономика в упадке такое чувство что в стране развивается и раздувается только ее фискальная часть отдельно от производителя Сьездите в Корею и Китай господа и приглядитесь почему все мировое производство и деньги туда рванули
Цитировать | Пожаловаться модератору
 
 
 
 
-2 #1 Николай 12.01.2011 21:22
Печать опять слева, как в первых налоговых ;-) (точно делать нечего)
Цитировать | Пожаловаться модератору
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Календарь бухгалтера

Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6