Приказ ГНАУ N 964 от 20.12.2010 г-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

Опубликован: «Офіційний вісник України» N 1 (14.01.2011), ст. 54

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

20.12.2010 г.

г. Киев

N 964

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
24 декабря 2010 г. за N 1334/18629

Об утверждении формы квитанции о принятии налогов и сборов

Приказ утратил действие
(согласно приказу Министерства доходов и сборов Украины
 от 27 декабря 2013 года N 856)

Согласно статье 46 главы 2 и пункта 57.5 статьи 57 главы 4 раздела II, пункта 287.5 статьи 287 раздела ХIII Налогового кодекса Украины и статьи 8 Закона Украины "О государственной налоговой службе в Украине" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму квитанции о принятии налогов и сборов (прилагается).

2. Квитанции о принятии налогов и сборов используются для уплаты налогов и сборов через кассы сельских (поселковых) советов.

3. Департаменту налогообложения физических лиц (Дусяк С.П.):

3.1. Подать этот приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

3.2. Обеспечить обнародование приказа в установленном порядке.

4. Данный приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Председателя Лекаря С.И.

Председатель

А. А. Папаика

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственной налоговой администрации Украины
20.12.2010 г. N 964

КВИТАНЦІЯ
про прийняття податків і зборів*

Серія N
____________________________________
(район)
____________________________________
(сільська (селищна) рада)

Одержано від __________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

на сплату ____________________________
(найменування податку або збору)

код бюджетної
класифікації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума до сплати ____________________ (грн.)

______________________________________________________________________________________
(сума словами)

Податкове повідомлення - рішення** N __________ від "___" ____________ 20__ року

 

Сплатив _________________________________
(підпис платника)

М. П.

Одержав _________________________________
(посада, підпис)

 

 

* Використовується для сплати податків і зборів через каси сільських (селищних) рад.

** Для сплати плати за землю.

Директор
Департамента налогообложения
физических лицС. П. Дусяк

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Календарь бухгалтера

Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6