Приказ ГНАУ N 994 от 23.12.2010 г-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

Опубликован: «Офіційний вісник України» N 2 (21.01.2011), ст. 134

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

23.12.2010 г.

г. Киев

N 994

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
30 декабря в 2010 г. за N 1423/18718

Об утверждении формы Расчета суммы сбора за первую регистрацию транспортных средств

Приказ утратил силу
(согласно приказу Министерства финансов Украины
от 21 декабря 2012 года N 1405)

Согласно пункту 239.2 статьи 239 раздела VII Налогового кодекса Украины, статьи 8 Закона Украины "О государственной налоговой службе в Украине"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Расчета суммы сбора за первую регистрацию транспортных средств, которая прилагается.

2. Департаменту налогообложения физических лиц (Дусяк С.П.):

2.1. Подать этот приказ в Министерство юстиции Украины для государственной регистрации.

2.2. Обеспечить обнародование приказа в установленном порядке.

3. Данный приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Признать утратившими силу приказы Государственной налоговой администрации Украины от 17.09.2001 г. N 373 "Об утверждении форм Расчета суммы налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, Справки к уточненному Расчету и Порядка их заполнения и представления в орган государственной налоговой службы", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 05.10.2001 г. за N 862/6053, и от 03.06.2002 г. N 257 "О внесении изменений и дополнений в Порядок, утвержденный приказом ГНА Украины от 17 сентября 2001 N 373", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 09.08.2002 г. за N 648/6936.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Председателя Лекаря С.И.

Председатель

А. А. Папаика

Відмітка про одержання

(штамп органу державної податкової служби)


УТВЕРЖДЕНО

Приказ  Государственной налоговой администрации Украины

23.12.2010 г. N 994

1

Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів1

на

2

0

рік

Вид розрахунку

Звітний

Новий звітний

Уточнюючий розрахунок

Колісні транспортні  засоби

Судна

Літаки і вертольо-ти

До відома2

Колісні транспортні  засоби

Судна

Літаки і вертольо-ти

До відома2

Колісні транспортні  засоби

Судна

Літаки і вертольоти

До відома2

Звітний  податковий  період, що  уточнюється

2

0

рік

2

Повне найменування платника збору: ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

3

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ

Код виду економічної діяльності  (КВЕД)

4

Код організаційно-правової форми господарювання

Код КОАТУУ

5

Місцезнаходження платника: __________________________________________________________________

Поштовий індекс

___________________________________________________________________

Міжміський код

Телефон

Е-mail

Факс

6

Найменування органу державної податкової служби, до  якого подається Розрахунок2 за місцем реєстрації транспортних засобів ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Найменування органу  державної податкової служби, до якого подається Розрахунок  до відома2

________________________________________________________________________________________________________

одиниці виміру: грн коп.

7

Відомості про об’єкт оподаткування та суми збору за першу  реєстрацію транспортного засобу

№ з/п

Тип    транспортного засобу3

Марка та модель    транспорт-
ного засобу

Номерний знак транспортного засобу

Дата   першої реєстрації транспортного засобу в Україні

1)Об'єм циліндрів двигуна(см 3)

2)Потужність двигуна (кВт)

3)Довжина корпусу (см)

4)максимальна  злітна  маса (кг)

Ставка збору  в грн на рік:

1) за 100 см 3.

2) за 1 кВт

3) за 100 см

4) за1 кг

Сума збору

(гр. 6 х гр.7 х коефіцієнт4)

Сума пільги  щодо збору

Код пільги

Сума збору, що підлягає сплаті  (гр. 8-гр. 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Усього

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8

Нараховано збору згідно з Розрахунком (кол. 11 р. 7 відомостей про обєкт)

9

Нараховано збору за даними раніше поданого Розрахунку, що уточнюється5 (р. 8  Розрахунку, що уточнюється)

10

Сума збору за першу  реєстрацію транспортних засобів (недоплата),  яка  збільшує податкове зобовязання у зв’язку з виправленням помилки5 (р. 8 - р. 9), якщо р. 8> р. 9

11

Сума збору за першу  реєстрацію транспортних засобів (переплата),  яка  зменшує податкове зобовязання у зв’язку з виправленням помилки5 (р. 9 - р. 8), якщо р. 9 > р. 8

12

Сума штрафу6 (нараховується платником самостійно) (р. 10 х 3% )

13

Сума  пені (нарахована  платником  самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу  України)

14

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності

на

аркуші(ах)

15

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України)

на

аркуші(ах)

1 Розрахунок суми збору  за  першу  реєстрацію транспортних засобів подається  окремо  по колісних транспортних  засобах, суднах та літаках і вертольотах.

2 Подається до органів державної податкової служби за місцезнаходженням платника та місцем реєстрації транспортного    засобу.

3 Зазначається  тип  транспортного засобу, щодо якого встановлено ставки збору згідно зі статтею 234  розділу VII Податкового кодексу України.

4 Коефіцієнт 1 - для нових транспортних засобів;

коефіцієнт 2 - для транспортних засобів (крім транспортних засобів, зазначених у підпунктах 234.1.3 і 234.1.5 пункту 234.1 статті 234 розділу VII Податкового кодексу України),  які використовувалися до 8 років;

коефіцієнт 3 - для транспортних засобів, зазначених у пунктах 234.2 і 234.3 статті 234 розділу VII Податкового кодексу України), які   використовувалися понад 8 років;

коефіцієнт 40 - для транспортних засобів, зазначених у пункті 234.1 статті 234 розділу VII Податкового кодексу України (крім транспортних засобів, зазначених у підпунктах 234.1.3 і  234.1.5 пункту 234.1 статті 234 розділу VII Податкового кодексу  України), які використовувалися понад 8 років.

5Рядки  9 – 14 заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань.

6Сума штрафу (р. 12) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту „а” пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України.

Інформація, наведена у Розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення Розрахунку (дд.мм.рррр)

____________________________________

року

Керівник

____________________________

(підпис)

(реєстраційний номер облікової картки)

______________________

(ініціали та прізвище)

М.П.

Головний бухгалтер (бухгалтер)

____________________________

(підпис)

(реєстраційний номер облікової картки)

______________________

(ініціали та прізвище)

Ця частина Розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності                       "___" ____________ 20__ року

___________________________________________________________________________________________________________

посадова особа органу державної податкової служби (підпис, прізвище, ініціали)

За результатами камеральної перевірки розрахунку (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено

"___" ____________ 20__ року

складено акт від "___" ____________ 20 _ року  № __________

______________________________________________________________

посадова особа органу державної податкової служби  (підпис, прізвище, ініціали)

Директор
Департамента налогообложения
физических лицС. П. Дусяк

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Календарь бухгалтера

Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6