Приказ ГНАУ N 981 от 22.12.2010 г-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

Опубликован: «Офіційний вісник України» N 3 (24.01.2011), ст. 179

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

22.12.2010 г.

г. Киев

N 981

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
30 декабря 2010 г. за N 1422/18717

Об утверждении формы Справки об уплате налога на доходы физических лиц налогоплательщиком - резидентом, который выезжает за границу на постоянное место жительства, или об отсутствии налоговых обязательств по этому налогу

Приказ утратил силу
(согласно приказу Министерства финансов Украины
 от 21 декабря 2012 года N 1401)

С целью обеспечения реализации положений пункта 179.3 статьи 179 раздела IV Налогового кодекса Украины и руководствуясь статьей 8 Закона Украины "О государственной налоговой службе в Украине",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Справки об уплате налога на доходы физических лиц налогоплательщиком - резидентом, который выезжает за границу на постоянное место жительства, или об отсутствии налоговых обязательств по этому налогу (прилагается).

2. Директору Департамента налогообложения физических лиц (Дусяк С.П.):

2.1. подать этот приказ в Министерство юстиции Украины на государственную регистрацию;

2.2. обеспечить обнародование приказа в установленном порядке.

3. Государственным налоговым администрациям в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе довести приказ до сведения подчиненных органов государственной налоговой службы и налогоплательщиков.

4. Считать утратившим силу приказ Государственной налоговой администрации Украины от 14 января 2004 N года 15 "Об утверждении формы справки об уплате налога с доходов физических лиц налогоплательщиком - резидентом, который выезжает за границу на постоянное место жительства, или об отсутствии налоговых обязательств по этому налогу", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 21.01.2004 года за N 86/8685.

5. Данный приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя Председателя Лекарь С.И.

Председатель
Государственной налоговой
администрации УкраиныА. А. Папаика

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственной налоговой администрации Украины, Государственного казначейства Украины
22.12.2010 г. N 981

Довідка

про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, або про відсутність податкових зобов'язань з цього податку

Найменування органу державної податкової служби України  ____________________________________________________________

Надана_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку у паспорті)

_______________________________________________________________

(згідно з ДРФО або із паспортом)

 

Звітний податковий період, за який подано декларацію

___________________________________

 

Відомості про сплату податку на доходи фізичних осіб або про відсутність податкових зобов'язань з цього податку

Код
рядка

Необхідне зазначити:
"сплачено"
"відсутні"

Податок сплачено

01

 

Податкові зобов'язання відсутні

02

 

Ця довідка видана на підставі декларації про майновий стан і доходи (дата, вх. N) __________________

Довідка дійсна протягом 60 календарних днів з дати видачі за наявності документа, що посвідчує особу.

Керівник (заступник керівника)
податкового органу ___________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

М.П.

Директор Департамента
налогообложения физических лиц


С. П. Дусяк

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Календарь бухгалтера

Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1