Приказ ГНАУ N 1010 от 24.12.2010 г-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

Опубликован: «Офіційний вісник України» N 4 (28.01.2011) (часть 2), ст. 233

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

24.12.2010 г.

г. Киев

N 1010

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
12 января 2011 г. за N 26/18764

Об утверждении формы Налоговой декларации экологического налога

Приказ утратил силу
(согласно приказу Министерства финансов Украины
от 17 августа 2015 года N 715)

В соответствии с пунктом 46.5 статьи 46 раздела II и разделом VIII Налогового кодекса Украины, статьей 8 Закона Украины "О государственной налоговой службе в Украине"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Налоговой декларации экологического налога, которая прилагается.

2. Признать такими, которые утратили действие, приказы Государственной налоговой администрации Украины:

от 17.03.2005 г. N 111 "Об утверждении формы налогового расчета сбора за загрязнение окружающей природной среды и Инструкции относительно составления налогового расчета сбора за загрязнение окружающей природной среды", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 01.04.2005 г. за N 357/10637;

от 20.12.2005 г. N 587 "Об утверждении Изменений к форме налогового расчета сбора за загрязнение окружающей природной среды и Инструкции относительно составления налогового расчета сбора за загрязнение окружающей природной среды", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 12.01.2006 г. за N 17/11891;

от 16.04.2007 г. N 233 "Об утверждении Изменений к форме налогового расчета сбора за загрязнение окружающей природной среды и Инструкции относительно составления налогового расчета сбора за загрязнение окружающей природной среды", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 28.04.2007 г. за N 442/13709;

от 03.04.2008 г. N 206 "О внесении изменений в форму налогового расчета сбора за загрязнение окружающей природной среды и Инструкции относительно составления налогового расчета сбора за загрязнение окружающей природной среды", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 17.04.2008 г. за N 324/15015.

3. Департаменту администрирования налога на прибыль и других налогов и сборов (обязательных платежей) (Хоцяновская Н. В.) в установленном порядке:

3.1 подать этот приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

3.2 обеспечить доведение приказа до сведения плательщиков налогов.

4. Департаменту информационно-аналитического обеспечения процессов налогообложения (Лаба М. С.) разработать программное обеспечение компьютерной обработки данных Налоговой декларации экологического налога в порядке и сроки, определенные для создания информационных систем.

5. Этот приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль за исполнением этого приказа возложить на заместителя Председателя Любченко А. Н.

Председатель

А. А. Папаика

СОГЛАСОВАНО:

 

Первый заместитель Министра
экологии и природных
ресурсов УкраиныМ. И. Романов

Первый заместитель Председателя -
Председатель ликвидационной комиссии 
Государственного комитета
Украины по вопросам регуляторной
политики и предпринимательства

Г. Яцишина

Министр финансов Украины

Ф. Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1010

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)

1

Податкова декларація

звітна

порядковий № за рік2

Копія3

екологічного податку1

звітна нова

 

уточнююча

 

2

податковий період:

2.1

звітний:

2.2

уточнюючий:

 

квартал

2

0

 

 

року

 

квартал

2

0

 

 

року

3

платник:

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові)

юридична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фізична особа - підприємець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійне представництво

 

нерезидента

податковий агент (подається додаток 2)

код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, який надають органи державної податкової служби, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта4

код виду економічної діяльності (КВЕД)


  

код органу місцевого самоврядування за місцем перебування платника на податковому обліку в органах державної податкової служби (за основним місцем обліку) за КОАТУУ

 

 

 місцезнаходження (місце проживання) платника:

 

 

 

 

 

поштовий індекс

міжміський код

 

 

телефон

електронна адреса5

факс5

4

мiсце розміщення стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів, місцезнаходження пунктів продажу палива: _____________________________________________

поштовий індекс

міжміський код

 

 

телефон

електронна адреса5

факс5

код органу місцевого самоврядування за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів, за місцезнаходженням пунктів продажу палива (за неосновним місцем обліку платника) за КОАТУУ

5

найменування органу державної податкової служби, до якого подається декларація:

 

1 До Податкової декларації додаються додатки 1 - 7, які є її невід'ємною частиною. У разі відсутності у платника відповідних об'єктів оподаткування відповідні додатки не додаються, а рядки Податкової декларації прокреслюються.

Податкова декларація, до якої додаються додатки 5, 6 або 7, подається разом з копією звітності, передбаченою пунктом 250.7 статті 250 розділу VIII Податкового кодексу України.

2 Зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

3 У разі подання копії Податкової декларації, відповідно до пункту 250.8 статті 250 розділу VIII Податкового кодексу України, під словом "копія" проставляється позначка "х".

4 Серія та номер паспорта проставляються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті. У цьому самому випадку серія та номер паспорта проставляються і в інших відповідних рядках Податкової декларації та додатків 1 - 7 до неї.

5 За бажанням платника.

N
з/п

Показник

Значення

1

2

3

1

Сума нарахованого податкового зобов'язання з екологічного податку за звітний квартал, гривень з копійками,

у тому числі:

1.1

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти та розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (далі - податок) (р. 1.1.1 + р. 1.1.2 + р. 1.1.3 + р. 1.1.4):

 

1.1.1

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (р. 1 додатка 1)

 

1.1.2

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (р. 1 додатка 2)

 

1.1.3

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (р. 1 додатка 3)

 

1.1.4

за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (р. 1 додатка 4)

 

1.2

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (далі - податок за РАВ) (р. 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3):

 

1.2.1

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (р. 2 додатка 5)

 

1.2.2

за утворення радіоактивних відходів, що сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання (р. 3 додатка 6)

 

1.2.3

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (р. 1 додатка 7)

 

2

Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки, гривень з копійками,

у тому числі:

2.1

з податку (р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4):

 

2.1.1

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (р. 3 додатка 1)

 

2.1.2

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (р. 3 додатка 2)

 

2.1.3

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (р. 3 додатка 3)

 

2.1.4

за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (р. 3 додатка 4)

 

2.2

з податку за РАВ (р. 2.2.1 + р. 2.2.2 + р. 2.2.3):

 

2.2.1

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (р. 4 додатка 5)

 

2.2.2

за утворення радіоактивних відходів, що сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання (р. 5 додатка 6)

 

2.2.3

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (р. 3 додатка 7)

 

3

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки, гривень з копійками,

у тому числі:

3.1

з податку (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4):

 

3.1.1

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (р. 4 додатка 1)

 

3.1.2

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (р. 4 додатка 2)

 

3.1.3

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (р. 4 додатка 3)

 

3.1.4

за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (р. 4 додатка 4)

 

3.2

з податку за РАВ (р. 3.2.1 + р. 3.2.2 + р. 3.2.3):

 

3.2.1

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (р. 5 додатка 5)

 

3.2.2

за утворення радіоактивних відходів, що сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання (р. 6 додатка 6)

 

3.2.3

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (р. 4 додатка 7)

 

4

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками,

у тому числі:

4.1

з податку (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3 + р. 4.1.4):

 

4.1.1

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (р. 5 додатка 1)

 

4.1.2

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (р. 5 додатка 2)

 

4.1.3

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (р. 5 додатка 3)

 

4.1.4

за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (р. 5 додатка 4)

 

4.2

з податку за РАВ (р. 4.2.1 + р. 4.2.2 + р. 4.2.3):

 

4.2.1

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (р. 6 додатка 5)

 

4.2.2

за утворення радіоактивних відходів, що сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання (р. 7 додатка 6)

 

4.2.3

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (р. 5 додатка 7)

 

5

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками,

у тому числі:

5.1

з податку (р. 5.1.1 + р. 5.1.2 + р. 5.1.3 + р. 5.1.4):

 

5.1.1

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (р. 6 додатка 1)

 

5.1.2

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (р. 6 додатка 2)

 

5.1.3

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (р. 6 додатка 3)

 

5.1.4

за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (р. 6 додатка 4)

 

5.2

з податку за РАВ (р. 5.2.1 + р. 5.2.2 + р. 5.2.3):

 

5.2.1

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (р. 7 додатка 5)

 

5.2.2

за утворення радіоактивних відходів, що сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання (р. 8 додатка 6)

 

5.2.3

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (р. 6 додатка 7)

 

6

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками,

у тому числі:

6.1

з податку (р. 6.1.1 + р. 6.1.2 + р. 6.1.3 + р. 6.1.4):

 

6.1.1

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (р. 7 додатка 1)

 

6.1.2

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (р. 7 додатка 2)

 

6.1.3

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (р. 7 додатка 3)

 

6.1.4

за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (р. 7 додатка 4)

 

6.2

з податку за РАВ (р. 6.2.1 + р. 6.2.2 + р. 6.2.3):

 

6.2.1

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (р. 8 додатка 5)

 

6.2.2

за утворення радіоактивних відходів, що сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання (р. 9 додатка 6)

 

6.2.3

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (р. 7 додатка 7)

 

7

додатки (розрахунки), що додаються до податкової декларації екологічного податку:

кількість розрахунків, у тому числі:

додаток 1

 

додаток 2

 

додаток 3

 

додаток 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

додаток 5

 

 

додаток 6

 

додаток 7

 

 

 

розрахунки1:

Додаток 1

Додаток 2

№ розрахунку

період (квартал)

№ розрахунку

період (квартал)

звітний

 

 

квартал

2

0

 

 

року

 

 

квартал

2

0

 

 

року

звітний новий

 

 

квартал

2

0

 

 

року

 

 

квартал

2

0

 

 

року

уточнюючий

 

 

квартал

2

0

 

 

року

 

 

квартал

2

0

 

 

року

 

розрахунки1:

Додаток 3

Додаток 4

№ розрахунку

період (квартал)

№ розрахунку

період (квартал)

звітний

 

 

квартал

2

0

 

 

року

 

 

квартал

2

0

 

 

року

звітний новий

 

 

квартал

2

0

 

 

року

 

 

квартал

2

0

 

 

року

уточнюючий

 

 

квартал

2

0

 

 

року

 

 

квартал

2

0

 

 

року

 

1 кількість рядків за необхідності самостійно збільшується платником відповідно до фактичної кількості податкових періодів, за якими уточнюються показники Податкових декларацій.

Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), доповненнях, є достовірною.

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Керівник або фізична особа - підприємець

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності                 "___" __________ 20__ року

_________________________________________________________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено.                   Складено акт від     "___" ____________ 20__ року N __________________

"___" ____________ 20__ року ________________________________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)

 

Директор Департаменту адміністрування
податку на прибуток та інших податків і
зборів (обов'язкових платежів) ДПА УкраїниН. В. Хоцянівська

Додаток 1
до Податкової декларації екологічного податку

Порядковий N

 

(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у
Податковій декларації)

Розрахунок N

 

 

звітний

 

 

звітний новий

 

 

уточнюючий

 

 

податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

податковий період:

звітний:

уточнюючий:

 

квартал

2

0

 

 

року

 

квартал

2

0

 

 

року

N
з/п

Назви забруднюючих речовин1

Фактичні обсяги викидів, тонн

Ставки податку в поточному році, грн. коп./т

Сума нарахованого податкового зобов'язання, грн. коп. (к. 3 х к. 4)

1

2

3

4

5

1

Нараховано податку за звітний квартал, усього2 (р. 1.1 + р. 1.2)

 

1.1

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

2

Нараховано податку за даними раніше поданої Податкової декларації, показники якої уточнюються, усього (р. 1 додатка 1 декларації, показники якої уточнюються)3

 

3

Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки
(р. 1 - р. 2, якщо р. 1 > р. 2)3

 

4

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 2 - р. 1, якщо р. 2 > р. 1)3

 

5

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України) (р. 3 х 3 %)

 

6

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України) (р. 3 х 5 %)

 

7

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України)

 

1 Зазначаються: назви забруднюючих речовин, клас небезпечності, орієнтовнобезпечний рівень впливу речовин (сполук) (міліграмів на куб. метр) згідно з нормами статті 243 розділу VIII Податкового кодексу України.

2 За потреби кількість рядків може бути збільшена.

3 Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

Інформація, наведена у додатку 1, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Керівник або фізична особа - підприємець

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Податкової декларації екологічного податку

Порядковий N

 

(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у
Податковій декларації)

 

Розрахунок N

 

 

звітний

 

 

звітний новий

 

 

уточнюючий

 

 

податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення1

податковий період:

звітний:

уточнюючий:

 

квартал

2

0

 

 

року

 

квартал

2

0

 

 

року

N
з/п

Види палива та їх технологічні ознаки

Кількість фактично реалізованого палива, тонн

Ставки податку в поточному році, грн. коп./т

Сума нарахованого податкового зобов'язання, грн. коп. (к. 3 х к. 4)

1

2

3

4

5

1

Нараховано податку за звітний квартал, усього2 (р. 1.1 + р. 1.2)

 

1.1

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

2

Нараховано податку за даними раніше поданої Податкової декларації, показники якої уточнюються, усього (р. 1 додатка 2 декларації, показники якої уточнюються)3

 

3

Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки
(р. 1 - р. 2, якщо р. 1 > р. 2)3

 

4

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 2 - р. 1, якщо р. 2 > р. 1)3

 

5

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 3 %)

 

6

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 5 %)

 

7

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України)

 

1 Додаток 2 заповнюється податковими агентами, визначеними статтею 241 розділу VIII Податкового кодексу України.

2 За потреби кількість рядків може бути збільшена.

3 Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

Інформація, наведена у додатку 2, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Керівник або фізична особа - підприємець

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Податкової декларації екологічного податку

Порядковий N

 

(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у
Податковій декларації)

Розрахунок N

 

 

звітний

 

 

звітний новий

 

 

уточнюючий

 

 

податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

податковий період:

звітний:

уточнюючий:

 

квартал

2

0

 

 

року

 

квартал

2

0

 

 

року

N
з/п

Назви забруднюючих речовин1

Фактичні обсяги скидів, тонн

Ставки податку в поточному році, грн. коп./т

Коефіцієнти

Сума нарахованого податкового зобов'язання, грн. коп. (к. 3 х к. 4 х к. 5)

1

2

3

4

5

6

1

Нараховано податку за звітний квартал, усього2 (р. 1.1 + р. 1.2)

 

1.1

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

2

Нараховано податку за даними раніше поданої Податкової декларації, показники якої уточнюються, усього (р. 1 додатка 3 декларації, показники якої уточнюються)3

 

3

Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки
(р. 1 - р. 2, якщо р. 1 > р. 2)3

 

4

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 2 - р. 1, якщо р. 2 > р. 1)3

 

5

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 3 %)

 

6

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 5 %)

 

7

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України)

 

1 Зазначаються: назви забруднюючих речовин, їх гранично допустима концентрація або орієнтовнобезпечний рівень впливу (міліграмів на літр) згідно з нормами статті 245 розділу VIII Податкового кодексу України.

2 За потреби кількість рядків може бути збільшена.

3 Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

Інформація, наведена у додатку 3, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Керівник або фізична особа - підприємець

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Податкової декларації екологічного податку

Порядковий N

 

(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у
Податковій декларації)

Розрахунок N

 

 

звітний

 

 

звітний новий

 

 

уточнюючий

 

 

податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

податковий період:

звітний:

уточнюючий:

 

квартал

2

0

 

 

року

 

квартал

2

0

 

 

року

N
з/п

Види небезпечних відходів, рівень небезпечності та клас небезпеки відходів1

Фактичні обсяги розміщення відходів, тонн (одиниць )

Ставки податку в поточному році, грн. коп./т (грн. коп./одиницю2)

Коефіцієнти

Сума нарахованого податкового зобов'язання, грн. коп. (к. 3 х к. 4 х к. 5 х к. 6)

1

2

3

4

5

6

7

1

Нараховано податку за звітний квартал, усього3 (р. 1.1 + р. 1.2)

 

1.1

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

2

Нараховано податку за даними раніше поданої Податкової декларації, показники якої уточнюються, усього (р. 1 додатка 4 декларації, показники якої уточнюються)4

 

3

Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки
(р. 1 - р. 2, якщо р. 1 > р. 2)4

 

4

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 2 - р. 1, якщо р. 2 > р. 1)4

 

5

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 3 %)

 

6

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 5 %)

 

7

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України)

 

1 Зазначаються: види небезпечних відходів, рівень небезпечності та клас небезпеки відходів згідно з нормами статті 246 розділу VIII Податкового кодексу України.

2 Для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп.

3 За потреби кількість рядків може бути збільшена.

4 Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

Інформація, наведена у додатку 4, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Керівник або фізична особа - підприємець

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до Податкової декларації екологічного податку

Порядковий N

 

(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у
Податковій декларації)

 

Розрахунок N

 

 

звітний

 

 

звітний новий

 

 

уточнюючий

 

 

податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

податковий період:

звітний:

 

уточнюючий:

 

 

 

 

квартал

2

0

 

 

року

 

 

 

 

квартал

2

0

 

 

року

N
з/п

Показник та одиниця виміру

Назва1

 

 

 

 

значення

1

2

3

4

5

6

1

Сума нарахованого податкового зобов'язання за звітний квартал у розрізі атомних електростанцій, гривень з копійками, усього2
(р. 1.1 х р. 1.2 + (р. 1.3 х р. 1.4.1 х р. 1.5.1 + р. 1.6 х р. 1.7.1 х р. 1.8.1) + (р. 1.3 х р. 1.4.2 х р. 1.5.2 + р. 1.6 х р. 1.7.2 х р. 1.8.2) + р. 1.9 х (р. 1.3 х р. 1.10.1 х р. 1.11.1 + р. 1.6 х р. 1.12.1 х р. 1.13.1) + р. 1.9 х (р. 1.3 х р. 1.10.2 х р. 1.11.2 + р. 1.6 х р. 1.12.2 х р. 1.13.2))

 

 

 

 

1.1

фактичний обсяг електричної енергії, виробленої за базовий податковий (звітний) період, кВт·год

 

 

 

 

1.2

ставка податку, який справляється за електричну енергію, гривень за 1 кВт·год

 

 

 

 

1.3

коригуючий коефіцієнт, що застосовується для середньоактивних та низькоактивних радіоактивних відходів

 

 

 

 

1.4

собівартість зберігання низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками, у тому числі:

Х

Х

Х

Х

1.4.1

1 куб. метра радіоактивних відходів

 

 

 

 

1.4.2

1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання

 

 

 

 

1.5

фактичний об'єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища за базовий податковий (звітний) період:

Х

Х

Х

Х

1.5.1

куб. метрів

 

 

 

 

1.5.2

куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання

 

 

 

 

1.6

коригуючий коефіцієнт, що застосовується для високоактивних радіоактивних відходів

 

 

 

 

1.7

собівартість зберігання високоактивних радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками, у тому числі:

Х

Х

Х

Х

1.7.1

1 куб. метра радіоактивних відходів

 

 

 

 

1.7.2

1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання

 

 

 

 

1.8

фактичний об'єм високоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища за базовий податковий (звітний) період:

Х

Х

Х

Х

1.8.1

куб. метрів

 

 

 

 

1.8.2

куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання

 

 

 

 

1.9

коефіцієнт реструктуризації податку за накопичені до 1 квітня 2009 року радіоактивні відходи (дорівнює 1/32 і діє з 1 квітня 2011 року до 1 квітня 2019 року, протягом іншого періоду дорівнює 0)

 

 

 

 

1.10

собівартість зберігання низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року, гривень з копійками, у тому числі:

Х

Х

Х

Х

1.10.1

1 куб. метра радіоактивних відходів

 

 

 

 

1.10.2

1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання

 

 

 

 

1.11

фактичний об'єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах до 1 квітня 2009 року:

Х

Х

Х

Х

1.11.1

куб. метрів

 

 

 

 

1.11.2

куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання

 

 

 

 

1.12

собівартість зберігання високоактивних радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року, гривень з копійками, у тому числі:

Х

Х

Х

Х

1.12.1

1 куб. метра радіоактивних відходів

 

 

 

 

1.12.2

1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання

 

 

 

 

1.13

фактичний об'єм високоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах до 1 квітня 2009 року:

Х

Х

Х

Х

1.13.1

куб. метрів

 

 

 

 

1.13.2

куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання

 

 

 

 

2

Сума нарахованого податкового зобов'язання за звітний квартал, гривень з копійками, усього (сума значень колонок 3, 4, 5, 6 і т. д. рядка 1)

 

3

Сума нарахованого податкового зобов'язання за даними раніше поданої Податкової декларації, показники якої уточнюються, гривень з копійками, усього (р. 2 додатка 5 декларації, показники якої уточнюються)3

 

4

Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки, гривень з копійками, усього (р. 2 - р. 3, якщо р. 2 > р. 3)3

 

5

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки, гривень з копійками, усього (р. 3 - р. 2, якщо р. 3 > р. 2)3

 

6

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 4 х 3 %)

 

7

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 4 х 5 %)

 

8

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України)

 

1 Зазначається назва атомної електростанції або дослідницького реактора.

2 Розраховується за формулою, визначеною пунктом 249.7 статті 249 розділу VIII Податкового кодексу України.

3 Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

Інформація, наведена у додатку 5, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Керівник

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6
до Податкової декларації екологічного податку

Порядковий N

 

(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у
Податковій декларації)

Розрахунок N

 

 

звітний

 

 

звітний новий

 

 

уточнюючий

 

 

податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

податковий період:

звітний:

уточнюючий:

 

квартал

2

0

 

 

року

 

квартал

2

0

 

 

року

N
з/п

Показник та одиниця виміру, назва джерел(а) іонізуючого випромінювання

Значення

1

2

3

1

Вартість джерел(а) іонізуючого випромінювання, придбаних(ого) за звітний квартал, гривень з копійками (р. 1.1 + р. 1.2)1, у тому числі:

 

1.12

 

вартістю (без урахування ПДВ), грн. з коп.

1.1.1

 

 

у кількості:

1.1.2

 

1.22

 

вартістю (без урахування ПДВ), грн. з коп.

1.2.1

 

 

у кількості:

1.2.2

 

2

Ставка податку, у відсотках

 

3

Сума нарахованого податкового зобов'язання за звітний квартал, гривень з копійками, усього (р. 1 х р. 2)/100

 

4

Сума нарахованого податкового зобов'язання за даними раніше поданої Податкової декларації, показники якої уточнюються, гривень з копійками, усього (р. 3 додатка 6 декларації, показники якої уточнюються)3

 

5

Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки, гривень з копійками, усього (р. 3 - р. 4, якщо р. 3 > р. 4)3

 

6

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки, гривень з копійками, усього (р. 4 - р. 3, якщо р. 4 > р. 3)3

 

7

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 5 х 3 %)

 

8

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 5 х 5 %)

 

9

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України)

 

1 У разі потреби кількість рядків 1.1 та 1.2 може бути збільшена.

2 У колонці 3 проставляється добуток вартості та кількості відповідних джерел іонізуючого випромінювання. Якщо джерела іонізуючого випромінювання з однаковою назвою придбано за різну вартість, то така вартість, а також кількість джерел іонізуючого випромінювання, придбаних за цю вартість, записуються в окремому рядку.

3 Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

Інформація, наведена у додатку 6, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Керівник або фізична особа - підприємець

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7
до Податкової декларації екологічного податку

Порядковий N

 

(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у
Податковій декларації)

Розрахунок N

 

 

звітний

 

 

звітний новий

 

 

уточнюючий

 

 

податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

податковий період:

звітний:

уточнюючий:

 

квартал

2

0

 

 

року

 

квартал

2

0

 

 

року

N з/п

Категорія відходів

Фактичний об'єм радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк (куб. метрів або куб. сантиметрів)

Ставки податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, гривень/куб. метр (гривень/куб. сантиметр - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання)

Кількість повних календарних кварталів, протягом яких радіоактивні відходи зберігаються понад установлений особливими умовами ліцензії строк

Значення (к. 3 або к. 4 х к. 5 х к. 6)

куб. метрів

куб. см.

1

2

3

4

5

6

7

1

Сума нарахованого податкового зобов'язання за звітний квартал, гривень з копійками, усього1 (р. 1.1 + р. 1.2)

 

1.1

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

2

Сума нарахованого податкового зобов'язання за даними раніше поданої Податкової декларації, показники якої уточнюються, гривень з копійками, усього (р. 1 додатка 7 декларації, показники якої уточнюються)2

 

3

Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки, гривень з копійками, усього (р. 1 - р. 2, якщо р. 1 > р. 2)2

 

4

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки, гривень з копійками, усього (р. 2 - р. 1, якщо р. 2 > р. 1)2

 

5

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 3 %)

 

6

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 5 %)

 

7

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України)

 

1 У разі потреби кількість рядків 1.1 та 1.2 може бути збільшена залежно від кількості об'ємів радіоактивних відходів, для яких встановлено різний граничний строк зберігання або одиницю виміру.

2 Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

Інформація, наведена у додатку 7, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Керівник або фізична особа - підприємець

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии 

 
+2 #1 ЕВА2045 21.01.2011 12:08
КАК ВСЕГДА!
А где порядок заполнения и какие хозяйственные единицы должны сдавать?
Может кто продает Бензин и др. топливо, пусть и сдают и платяь налог.
Если сброс или загрязнение то это понятно.
Цитировать | Пожаловаться модератору
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Проект Закона Украины N 6000 «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» от 15.12.2021 г.

Закон Украины N 1082-ІX «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» от 15.12.2020 г.

Налоговый кодекс Украины N 2755-VI

Таблица соответствия видов нарушений норм законов типам уведомлений-решений, составляемых при применении соответствующих штрафных санкций

Календарь бухгалтера

Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3