Приказ ГНАУ N 137 от 12.03.2011 г-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

Опубликован: «Офіційний вісник України»  N 26 (15.04.2011), ст. 1095

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

12.03.2011 г.

г. Киев

N 137

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
30 марта 2011 г. за N 426/19164

Об утверждении некоторых форм документов, необходимых для реализации постановления Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 г. N 1244

Приказ утратил силу
(согласно приказу Министерства финансов Украины
 от 11 декабря 2012 года N 1310)

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 г. N 1244 "Некоторые вопросы реализации статьи 95 Налогового кодекса Украины" и в соответствии с Законом Украины "О государственной налоговой службе в Украине"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить формы документов:

Акта переоценки имущества налогоплательщика, которое находится в налоговом залоге, во время продажи через организации розничной торговли (прилагается);

Акта приема-передачи имущества налогоплательщика, которое находится в налоговом залоге, во время продажи через организации розничной торговли (прилагается);

Акта переоценки имущества налогоплательщика, которое находится в налоговом залоге, для продажи на биржевых торгах (прилагается);

Уведомление о реализации имущества налогоплательщика, которое находится в налоговом залоге (прилагается).

2. Департаменту погашения просроченных налоговых обязательств обеспечить в установленном порядке:

2.1 представление этого приказа в Министерство юстиции Украины на государственную регистрацию;

2.2 обнародование этого приказа.

3. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Председателя Матвеева О. В.

Председатель Комиссии по проведению
реорганизации ГНА Украины
Председатель Государственной налоговой
службы Украины

В. Ю. Захарченко

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель
Министра финансов Украины

А. Мярковский

Первый заместитель Председателя -
Председатель ликвидационной комиссии
Государственного комитета Украины
по вопросам регуляторной
политики и предпринимательства

Г. Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
12.03.2011 р. N 137


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (заступник начальника)
________________________________
(найменування органу державної податкової
служби)


АКТ
переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі

від ___ ____________ 20__ року

Комісія у складі податкового керуючого ___________________________________________________,
(прізвище та ініціали)
призначеного наказом __________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
від ___ ____________ 20__ року N __________, та представника
_____________________________________________________________________________________
(найменування організації роздрібної торгівлі, код за ЄДРПОУ, її місцезнаходження)
в особі ______________________________________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали)
провела першу, другу, третю переоцінку майна, переданого за актом приймання-передачі
(непотрібне викреслити)
від ____________ 20__ року N _____, що належить
____________________________________________________________________________________
 (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

N
з/п

Назва майна (з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо)

Кількість

Одиниця виміру

Вартість майна за актом приймання-передачі майна, гривень

Вартість майна після переоцінки, гривень

одиниці

усього

одиниці

усього

Усього

________________________
(словами)

гривень

__________

копійок

Сума
переоцінки

________________________
(словами)

гривень

__________

копійок

у тому числі зменшується:

винагорода організації роздрібної торгівлі на ___________ гривень ________ копійок;

сума, яка підлягає перерахуванню до бюджету, на ___________ гривень _______ копійок.

Цей акт складено в _____ примірниках.

Члени комісії:

_______
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

_______
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

Заступник директора
Департаменту погашення
прострочених податкових зобов'язань

В. О. Тарасенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
12.03.2011 р. N 137


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (заступник начальника)
________________________________
(найменування органу державної
податкової служби)
_______         ____________________
(підпис)                      (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20__ року


АКТ
приймання-передачі майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі

від ___ ____________ 20__ року

Податковий керуючий _________________________________________________________________,
(прізвище та ініціали)
призначений наказом __________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
від ___ ____________ 20 ___ року N _________, керуючись статтею 95 Податкового кодексу України, передає, а
_____________________________________________________________________________________
(найменування організації роздрібної торгівлі, код за ЄДРПОУ, її місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
в особі _______________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
приймає на реалізацію перелічене нижче майно, що належить
_____________________________________________________________________________________
 (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

N
з/п

Назва майна
(з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо)

Кількість

Одиниця виміру

Початкова ціна продажу, гривень

одиниці

усього

Усього на загальну суму

_________

гривень

__________

копійок

Сума винагороди організації
роздрібної торгівлі


_________


гривень


__________


копійок

Загальна сума, яка підлягає
перерахуванню до бюджету,


_________


гривень


__________


 копійок

Цей акт складено в ______ примірниках.

Майно, зазначене за порядковими номерами _________________, передав:

_______
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Майно, зазначене за порядковими номерами ________________, прийняв:

_______
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Заступник директора
Департаменту погашення
прострочених податкових зобов'язань

В. О. Тарасенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
12.03.2011 р. N 137


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (заступник начальника)
________________________________
(найменування органу державної податкової
служби)


АКТ
переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, для продажу на біржових торгах

від ___ ____________ 20__ року

Комісія у складі податкового керуючого ___________________________________________________,
(прізвище та ініціали)
призначеного наказом __________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
від ___ ____________ 20__ року N __________, та представника
_____________________________________________________________________________________
(найменування товарної біржі, код за ЄДРПОУ, її місцезнаходження)
в особі ______________________________________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали)
провела першу, другу переоцінку майна, переданого за актом приймання-передачі від
(непотрібне викреслити)
____________ 20__ року N _____, що належить
____________________________________________________________________________________
 (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

N
з/п

Назва майна (з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо)

Кількість

Одиниця виміру

Вартість майна за актом приймання-передачі майна, гривень

Вартість майна після переціонки, гривень

одиниці

усього

одиниці

усього

Усього

________________________
(словами)

гривень

__________

копійок

Сума переоцінки

________________________
(словами)

гривень

__________

копійок

у тому числі зменшується:

винагорода біржі на ___________ гривень ________ копійок,

сума, яка підлягає перерахуванню до бюджету, на ___________ гривень _______ копійок.

Цей акт складено в _____ примірниках.

Члени комісії:

_______
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

_______
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

Заступник директора
Департаменту погашення
прострочених податкових зобов'язань

В. О. Тарасенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
12.03.2011 р. N 137


 

Штамп органу державної
 податкової служби

________________________________
(найменування платника податків,
________________________________
код за ЄДРПОУ,
________________________
місцезнаходження)


ПОВІДОМЛЕННЯ
про реалізацію майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

Я, податковий керуючий _______________________________________________________________,
(прізвище та ініціали)
призначений наказом __________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
від "___" ___________ 20__ року N ______,

повідомляю, що за

______
(період)

заборговано

________________
(сума цифрами)

гривень,

у тому числі за _______________________________________________________________________
(вид податку, збору та сума заборгованості за кожним видом податку, збору)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

У зв'язку з цим відповідно до пункту 95.1 статті 95 розділу II Податкового кодексу України майно
___________________________________________________________________________________
(найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)
реалізовано _______________. Виручка від реалізації становить _____________________________
(дата)                                                                                                           (сума цифрами і словами)
___________________________________________________________________________________,
з них спрямовано на витрати, пов'язані з реалізацією майна,
___________________________________________________________________________________
(сума цифрами і словами)
___________________________________________________________________________________

Податковий керуючий

_______
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

Заступник директора
Департаменту погашення
прострочених податкових зобов'язань

В. О. Тарасенко

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Календарь бухгалтера

Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6