Приказ ГНАУ N 285 от 16.05.2011 г-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

Опубликован: «Офіційний вісник України» N 43 (17.06.2011), ст. 1760

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

16.05.2011 г.

г. Киев

N 285

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
31 мая 2011 года за N 643/19381

Об утверждении формы Расчета части чистой прибыли (дохода), подлежащей уплате в государственный бюджет государственными унитарными предприятиями и их объединениями

Согласно пункту 3 Порядка отчисления в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 г. N 138,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Расчета части чистой прибыли (дохода), подлежащей уплате в государственный бюджет государственными унитарными предприятиями и их объединениями (прилагается).

2. Департаменту налога на прибыль и других налогов и сборов (обязательных платежей) (Хоцяновская Н. В.) обеспечить в установленном порядке:

2.1 предоставление этого приказа в Министерство юстиции Украины на государственную регистрацию;

2.2 обнародование этого приказа.

3. Департаменту информационно-аналитического обеспечения процессов налогообложения (Лаба М. С.) разработать программное обеспечение компьютерной обработки данных для проведения органами государственной налоговой службы обработки Расчета части чистой прибыли (дохода), подлежащей уплате в государственный бюджет государственными унитарными предприятиями и их объединениями.

4. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением этого приказа возложить на заместителя Председателя Комиссии по проведению реорганизации Государственной налоговой администрации Украины, заместителя Председателя Государственной налоговой администрации Украины Любченко А. Н.

Председатель Комиссии по проведению
реорганизации ГНА Украины
Председатель Государственной налоговой
службы Украины

В. Ю. Захарченко

СОГЛАСОВАНО:

 

Первый заместитель
Министра финансов Украины

А. Мярковский

Первый заместитель Председателя -
Председатель ликвидационной комиссии
Государственного комитета Украины
по вопросам регуляторной
политики и предпринимательства

Г. Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
16.05.2011 р. N 285

Відмітка про одержання органом державної податкової служби
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)

1

Розрахунок
частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2

Звітний
період
20__ року

Перший квартал

Перше півріччя

Три
квартали

Рік

3

Повне найменування підприємства (об'єднання підприємств)

4

Код за ЄДРПОУ

Код виду економічної
діяльності (КВЕД)

5

Місцезнаходження підприємства (об'єднання

Поштовий індекс

підприємств)

Телефон

Факс*

Е-mail*

6

До органу державної податкової служби в

* За бажанням.

7

Відмітка платника, на якого розповсюджується пункт 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 N 138

Державне підприємство, що є суб'єктом природних монополій, та об'єднання таких підприємств

Державне підприємство, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 млн. гривень, та об'єднання таких підприємств

Інше державне унітарне підприємство та об'єднання таких підприємств

грн.

Показники

Код
рядка

Значен-
ня

1

2

3

Чистий прибуток (дохід)

01

Цільові кошти (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на реалізацію інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України**

02

Фактично отримані кошторисні доходи***

03

Фактично здійснені кошторисні видатки***

04

Чистий прибуток (дохід) за звітний період, з якого здійснюються відрахування (позитивне значення (р. 01 - р. 02) або позитивне значення (р. 03 - р. 04***)

05

Норматив відрахування  (%)

06

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету (р. 05 х р. 06/100)

07

Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період поточного року (р.07 цього Розрахунку за попередній звітний період поточного року)

08

Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті (р. 07 - р. 08)

09

Інформація, наведена у цьому Розрахунку, є достовірною.

2

0

року

Дата    заповнення    Розрахунку
(дд.мм.рррр)

Керівник підприємства

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта****)

М. П.

Головний бухгалтер

(ініціали та прізвище)                                                   (підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта****)

** Рядок 02 цього Розрахунку заповнюється державними підприємствами енергетичної галузі.

*** Рядки 03 та 04 цього Розрахунку та друга формула у рядку 05 цього Розрахунку застосовуються державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється у межах кошторису, затвердженого Національною комісією регулювання електроенергетики України.

**** Серія та номер паспорта зазначаються для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті.

Ця частина Розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби.

Відмітка про внесення даних до електронної
бази податкової звітності

"___" ____________ 20__ року

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, прізвище, ініціали))

За результатами камеральної перевірки цього Розрахунку (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено.   Складено акт (висновок) від "___" ____________ 20__ року N __

"___" ____________ 20__ року

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис,

прізвище, ініціали))


Директор Департаменту
адміністрування податку на прибуток
та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів)
Н. В. Хоцянівська

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» N 294-IX от 14.11.2019 г.

Налоговый кодекс Украины N 2755-VI

Таблица соответствия видов нарушений норм законов типам уведомлений-решений, составляемых при применении соответствующих штрафных санкций

Календарь бухгалтера

Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1