Законопроект N 8217-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

Закон подписан Президентом (01.08.2011 г.)

Закон Украины от 07.07.2011 года N 3609-VI "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных норм Налогового кодекса Украины" 

В парламенте зарегистрирован проект Закона N 8217 «Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины (относительно урегулирования некоторых спорных вопросов)», внесенный Председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Хомутынником В. Ю., которым, в частности, обязательность подачи налогового расчета и налоговой декларации по налогу на доходы физических для налоговых агентов, не начислявших такой доход может быть отменена

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України» розроблено з метою врегулювання найбільш нагальних проблемних питань, які виникають під час застосування положень Податкового кодексу України та негативно впливають на діяльність платників податків.

Пропонується також прийняти податкові норми для створення сприятливих умов для будівництва релігійними організаціями кожної з конфесій культових споруд та для проведення державних закупівель зернових культур.

Проектом пропонується уточнити редакцію деяких суперечливих положень Податкового кодексу, або, які входять у протиріччя з іншими нормами кодексу, чи викладені з неоднозначним викладенням вживаних термінів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою і завданнями прийняття цього акта є усунення  законодавчої невідповідності у частині визначення прав та обов’язків суб’єктів господарювання  - платників податків та органів контролю, дотримання  суб’єктами господарювання вимог іншого законодавства, контроль за виконанням  якого покладено на  податкову службу.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Законопроектом передбачається внесення змін до законодавчих актів України в частині врегулювання проблемних питань, які виникають під час застосування положень Податкового кодексу та інших законодавчих актів України.

Прийняття розробленого законопроекту дасть можливість    врегулювання проблемних питань, які виникають під час застосування положень Податкового кодексу  та інших законодавчих актів  пов’язаних з ним, зокрема:

в розділі  «Загальні положення» пропонується:

- визначення поняття «векселедавець» для цілей розділу VI привести у відповідність до дефініції «податковий вексель» та положень розділу «Акцизний податок» в частині можливості надання векселя, як гарантії сплати акцизу, при отриманні спирту для виробництва продукції;

- статтю 34. Види податкового періоду привести у відповідність до пункту 49.18 статті 49 Розділу ІІ «Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) та статті 326 Розділу ХVІ «Збір за спеціальне використання води», доповнивши податковим періодом «календарне півріччя»;

в розділі  «Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)» пропонується:

- вилучити норму 117.2 щодо накладання штрафу за порушення строків реєстрації як платника податків виробників алкогольних та тютюнових виробів як таку, що некоректно викладена;

в розділі  «Податок на прибуток підприємств»:

-  з метою приведення у відповідність до статті 267 Податкового кодексу України у підпункті 139.1.0 необхідно слова «вартість торгових патентів» замінити словами  «сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності»;

- враховуючи, що в ІІІ розділі Податкового кодексу здійснено наближення податкового та бухгалтерського обліку, необхідно  термін «основні фонди» замінити терміном «основні засоби»;

- уточнити перелік пунктів кодексу, як враховуються при визначенні витрат операційної діяльності та тих, що відносяться до інших витрат;

- вилучити пункт 153.13 щодо особливостей оподаткування діяльності за договорами управління майном як такий, що неефективний з точки зору доходів бюджету і важко адмініструється;

в розділі  «Податок на доходи фізичних осіб» пропонується:

- виходячи з необхідності врахування норм Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», враховувати при оподаткуванні доходів фізичних осіб, зокрема, суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, не тільки із заробітної плати, а й з іншого виду доходу від власної праці, а саме, з винагороди за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем в межах здійснюваної ним підприємницької діяльності), оскільки такі витрати розглядаються як заощадження на випадок втрати роботи чи працездатності;

- для недопущення безпідставного зростання податкової звітності у випадку відсутності податкового зобов’язання з цього податку (податкові агенти економічно не активні) встановити, що податковий розрахунок та податкова декларація подається податковим агентом незалежно від факту виплати доходу, проте, за умови, що у податковому періоді відбулося нарахування (обчислення) такого доходу до сплати згідно із бухгалтерськими або іншими документами;

- вилучити норму пункту 176.2, яка зобов’язувала податкових агентів з податку на доходи фізичних осіб подавати щомісячну декларацію, а також пункт, який визначав платником податку особу - управителя майном, як економічно недоцільні;

в розділі  «Податок на додану вартість» пропонується:

- уточнити редакцію пункту 197.1.25 щодо звільнення від податку на додану вартості друкованих видань, книжок та іншої друкованої продукції для усунення неоднозначного застосування цієї норми кодексу;

- привести до однозначного визначення порядку видачі простого векселя для забезпечення податкових зобов’язань для розміщення товарів у митному режимі переробки.

в розділі  «Місцеві податки і збори»

У підпункті 267.3.2 пункту 267.3 статті 267 розділу ХІІ пропонується визначити нижню межу ставки збору за провадження торговельної діяльності на території інших населених пунктів, а саме: від 0,02 розміру мінімальної заробітної плати, за аналогією із визначенням ставок на території міст Києва та Севастополя, обласних центрів, міст обласного значення.

в розділі  «Спеціальні податкові режими» пропонується:

- з підпункту 301.6.3 пункту 301.6 статті 301 розділу ХІV пропонується виключити слова «(недоїмку)» і «(недоїмки)», оскільки їх визначення в Податковому кодексі України відсутнє;

в розділі  «Перехідні положення» пропонується:

- з підрозділу 1 «Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб» розділу ХХ перенесення пункту щодо особливостей врахування у складі витрат коштів, внесених платниками податку на рахунки учасників фондів банківського управління, у період, визначений Законом України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд»  до підрозділу 4 «Особливості справляння податку на прибуток» розділу ХХ;

- пропонується також прийняти податкові норми для створення сприятливих умов для будівництва релігійними організаціями кожної з конфесій культових споруд та для проведення державних закупівель зернових культур.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У сфері правового регулювання, якої стосується проект Закону України діють:

Податковий кодекс України, Закон України „Про державну податкову службу в Україні” від 4 грудня 1990 року N 509-XII;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”;

Закон України від 2 грудня 2010 року N 2756-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного акта не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та інших витрат.

6. Соціально-економічні та інші наслідки прийняття акту

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» дозволить врегулювати проблемні питання, які виникають під час застосування положень Податкового кодексу.

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту  Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України»

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Податковий кодекс України

Стаття 14. Визначення понять

14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:

....

Стаття 14. Визначення понять

14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:

....

14.1.22. векселедавець для цілей розділу VI - суб'єкт господарювання - виробник, який одержує з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну територію України нафтопродукти для їх використання як сировину для виробництва продукції, зазначеної у статті 229 цього Кодексу;

Підпункт 14.1.22 статті 14 розділу І викласти у наступній редакції:

14.1.22  векселедавець для цілей розділу VI – суб’єкт господарювання – виробник, який одержує:

- з акцизного складу спирт етиловий для виробництва алкогольних напоїв, визначених статтею 225, а також для виробництва окремих видів продукції, визначених пунктом 229.1 статті 229 розділу VI;

- з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну територію України нафтопродукти для їх використання як сировини для виробництва продукції, визначеної пунктами 229.2 та 229.3 статті 229 розділу VI.

14.1.85. інжиніринг - надання  послуг  (виконання  робіт)  із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об'єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об'єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов'язаних із такими послугами (роботами);

“14.1.85.  інжиніринг - надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, технічних умов, вихідних даних, пропозицій та розрахунків на попередніх  стадіях проектування, висновків, проведення узгоджень та експертиз, розробка державних стандартів, норм і правил, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень і обґрунтувань, проведення конкурсів і торгів, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об’єктів техніки і технології, авторського та технічного нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, у тому числі на об’єктах будівництва, а також надання консультацій, пов’язаних із такими послугами (роботами)”;

Стаття 20. Права органів державної податкової служби

20.1. Органи державної податкової служби мають право:

20.1.12. у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб'єктів господарювання;

Стаття 20. Права органів державної податкової служби

20.1. Органи державної податкової служби мають право:

20.1.12. у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців, відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців, скасування державної реєстрації змін до установчих документів;

Стаття 20. Права органів державної податкової служби

20.1. Органи державної податкової служби мають право:

20.1.3. одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, комерційних банків та інших фінансових установ довідки, у порядку встановленому Законом України "Про банки і банківську діяльність" та цим Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб’єктів підприємницької діяльності;

Стаття 20. Права органів державної податкової служби

20.1. Органи державної податкової служби мають право:

20.1.3. одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ довідки, у порядку встановленому Законом України "Про банки і банківську діяльність" та цим Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб’єктів підприємницької діяльності;

Стаття 34. Види податкового періоду

Стаття 34. Види податкового періоду

34.1. Податковим періодом може бути:

34.1.1. календарний рік;

34.1.2. календарний квартал;

34.1.3. календарний місяць;

34.1.4. календарний день.

34.1. Податковим періодом може бути:

34.1.1. календарний рік;

34.1.2. календарне півріччя;

34.1.3. календарний квартал;

34.1.4. календарний місяць;

34.1.5. календарний день.

Стаття 42. Листування з платником податків

42.1. Податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та завірені печаткою відповідних органів.

Стаття 42. Листування з платником податків

42.1. Податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та, у разі необхідності, завірені печаткою відповідних органів.

Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів

56.17. Процедура адміністративного оскарження закінчується: …

56.17.5. днем звернення платника податків до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення податкових зобов'язань, що оскаржувались.

День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов'язання платника податків.

Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів

56.17. Процедура адміністративного оскарження закінчується: …

56.17.5. днем звернення платника податків до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань, що оскаржувались.

День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов'язання платника податків.

Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів

56.18. З урахуванням строків давності платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання у будь-який момент після отримання такого рішення.

У разі коли платником податків до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, строк звернення до суду продовжується на строк, що фактично пройшов з дати звернення платника податків із скаргою до контролюючого органу до дати отримання (включно) таким платником податків остаточного рішення контролюючого органу, прийнятого за результатами розгляду скарги.

Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу податкове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів

56.18. У разі коли платником податків до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, строк звернення до суду продовжується на строк, що фактично пройшов з дати звернення платника податків із скаргою до контролюючого органу до дати отримання (включно) таким платником податків остаточного рішення контролюючого органу, прийнятого за результатами розгляду скарги.

Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків

70.6. Органи державної реєстрації актів цивільного стану, органи внутрішніх справ зобов'язані подавати відповідним органам державної податкової служби інформацію щодо зміни даних, які включаються до облікової картки фізичної особи - платника податків, не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстрації таких змін.

Порядок подання такої інформації та взаємодії суб'єктів інформаційних відносин визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків

70.6. Органи державної реєстрації актів цивільного стану, органи внутрішніх справ зобов'язані подавати відповідним органам державної податкової служби інформацію щодо зміни даних, які включаються до облікової картки фізичної особи - платника податків, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця.

Порядок подання такої інформації та взаємодії суб'єктів інформаційних відносин визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 89. Виникнення права податкової застави

89.2. З урахуванням положень цієї статті право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, крім випадків, передбачених пунктом 89.5 цієї статті, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.

У разі якщо балансова вартість такого майна не визначена, його опис здійснюється за результатами оцінки, яка проводиться відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

У разі збільшення суми податкового боргу складається акт опису до суми, відповідної сумі податкового боргу платника податків, у порядку, передбаченому цією статтею.

Право податкової застави не поширюється на майно, визначене підпунктом 87.3.7 пункту 87.3 статті 87 цього Кодексу, на іпотечні активи, що належать емітенту та є забезпеченням відповідного випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, на грошові доходи від цих іпотечних активів до повного виконання емітентом зобов'язань за цим випуском іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, а також на склад іпотечного покриття та грошові доходи від нього до повного виконання емітентом зобов'язань за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій.

Стаття 89. Виникнення права податкової застави

89.2. З урахуванням положень цієї статті право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, крім випадків, передбачених пунктом 89.5 цієї статті, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.

У разі якщо балансова вартість майна, на яке поширюється податкова застава, є меншою за суму податкового боргу платника податків, право податкової застави поширюється на таке майно.

У разі якщо балансова вартість такого майна не визначена, його опис здійснюється за результатами оцінки, яка проводиться відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

У разі збільшення суми податкового боргу складається акт опису до суми, відповідної сумі податкового боргу платника податків, у порядку, передбаченому цією статтею.

Право податкової застави не поширюється на майно, визначене підпунктом 87.3.7 пункту 87.3 статті 87 цього Кодексу, на іпотечні активи, що належать емітенту та є забезпеченням відповідного випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, на грошові доходи від цих іпотечних активів до повного виконання емітентом зобов'язань за цим випуском іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, а також на склад іпотечного покриття та грошові доходи від нього до повного виконання емітентом зобов'язань за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій.

Стаття 94. Адміністративний арешт майна

94.2. Арешт майна може бути застосовано, якщо з'ясовується одна з таких обставин:

94.2.7. платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу, та/або акта опису (виділення) майна для його продажу.

Стаття 94. Адміністративний арешт майна

94.2. Арешт майна може бути застосовано, якщо з'ясовується одна з таких обставин:

94.2.7. платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу.

95.21. Операції з продажу визначеного у цій статті майна на біржовому ринку не підлягають нотаріальному посвідченню.

95.21. Операції з продажу визначеного у цій статті майна на  біржових торгах та аукціонах не підлягають нотаріальному посвідченню.

Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби

117.2. Порушення платником податків, що виробляють спирт етиловий (коньячний, плодовий), алкогольні напої та тютюнові вироби, вимог щодо обов'язкової реєстрації як платника акцизного податку органами державної податкової служби за місцем державної реєстрації таких суб'єктів у п'ятиденний строк з дня отримання ліцензії на виробництво, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.

Виключити.

Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання

Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання

138.1. Витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із:

138.1. Витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із:

витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, 138.11 цієї статті:

витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, 138.10.1 - 138.10.4, 138.11 цієї статті:

інших витрат, визначених згідно з пунктами 138.5, 138.10 - 138.12 цієї статті, пунктом 140.1 статті 140 і статтею 141 цього Кодексу.

інших витрат, визначених згідно з пунктами 138.5, 138.10.5 - 138.12 цієї статті, пунктом 140.1 статті 140 і статтею 141 цього Кодексу.

Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення

140.1. При визначенні об’єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення:

140.1.1. витрати платника податку на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, спеціальним (форменим) одягом, мийними та знешкоджувальними засобами, засобами індивідуального захисту, що необхідні для виконання професійних обов’язків, а також продуктами спеціального харчування за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, який для банківських установ доповнюється переліком, затвердженим Національним банком України.

Витрати (крім тих, що підлягають амортизації), здійснені в порядку, встановленому законодавством, на організацію, утримання та експлуатацію пунктів безоплатного медичного огляду, безоплатної медичної допомоги та профілактики працівників (у тому числі забезпечення медикаментами, медичним устаткуванням, інвентарем, а також витрати на заробітну плату найманих працівників);

Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення

140.1. При визначенні об’єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення:

140.1.1. витрати платника податку на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, спеціальним (форменим) одягом, мийними та знешкоджувальними засобами, засобами індивідуального захисту, що необхідні для виконання професійних обов’язків, а також продуктами спеціального харчування за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Витрати (крім тих, що підлягають амортизації), здійснені в порядку, встановленому законодавством, на організацію, утримання та експлуатацію пунктів безоплатного медичного огляду, безоплатної медичної допомоги та профілактики працівників (у тому числі забезпечення медикаментами, медичним устаткуванням, інвентарем, а також витрати на заробітну плату найманих працівників);

Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду

Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду

153.13. Особливості оподаткування діяльності, що здійснюється за договорами управління майном.

153.13.1. Платник податку, який отримав майно на підставі договору управління (управитель), веде окремо від власного  облік доходів та витрат в розрізі кожного договору управління.

153.13.2. До складу доходів в окремому обліку відносяться доходи від управління майном, отримані в будь-якому вигляді.

153.13.3. До складу витрат в окремому обліку відносяться всі витрати, які є витратами згідно із статтями 138–143 цього Кодексу, у тому числі винагорода управителю.

Для цілей цього підпункту в окремому обліку амортизація отриманих в управління основних засобів здійснюється за балансовою вартістю на момент передачі в управління.

153.13.4. Прибуток від кожного договору управління оподатковується на загальних підставах та податок сплачується до бюджету управителем майна.

153.13.5. Виплата доходу установнику управління здійснюється лише після оподаткування прибутку згідно з підпунктом 153.13.4 цього пункту.

153.13.6. Сума отриманого прибутку не включається до складу доходу установника управління та витрат управителя майна.

153.13.7. Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном включається до складу доходу управителя майна від його власної діяльності.

153.13.8. Для цілей оподаткування цим пунктом господарські відносини між учасниками договору управління прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

153.13.9. Форма звітності про результати діяльності, що здійснюється за договорами управління майном, встановлюється центральним податковим органом.

153.13.10. Положення цього пункту не поширюються на операції з управління активами інститутів спільного інвестування.

Пункт 153.13 виключити

Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду

153.15.1. Не включається до складу доходу платника податку - правонаступника сума коштів, боргових вимог, вартість матеріальних та нематеріальних активів, отриманих від юридичної особи, що припиняється у зв’язку із проведенням реорганізації.

Балансова вартість основних фондів та нематеріальних активів юридичної особи, що припиняється, включається до складу балансової вартості відповідних груп основних фондів та нематеріальних активів платника податків - правонаступника на дату затвердження передавального акта та підлягає амортизації в порядку, визначеному статтями цього Кодексу.

Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду

153.15.1. Не включається до складу доходу платника податку - правонаступника сума коштів, боргових вимог, вартість матеріальних та нематеріальних активів, отриманих від юридичної особи, що припиняється у зв’язку із проведенням реорганізації.

Балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів юридичної особи, що припиняється, включається до складу балансової вартості відповідних груп основних засобів та нематеріальних активів платника податків - правонаступника на дату затвердження передавального акта та підлягає амортизації в порядку, визначеному статтями цього Кодексу.

Стаття 164. База оподаткування

Стаття 164. База оподаткування

164.6. Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

164.6. Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

При нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:

165.1.1 сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом, у тому числі (але не виключно):

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:

165.1.1 сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги  по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом, у тому числі (але не виключно):

170.8.3. Не оподатковуються під час їх нарахування (виплати) податковим агентом:

а) сума регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя або пенсійних виплат за договором пенсійного вкладу, пенсійних та цільових виплат учасника фонду банківського управління, пенсійних виплат на визначений строк, одноразових пенсійних виплат або довічних пенсій, нарахованих платником податку - резидентом, який не досяг повноліття або має вік не менше ніж 70 років;

б) сума страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, якщо внаслідок страхового випадку застрахована особа отримала інвалідність І групи;

в) сума виплати за договором пенсійного вкладу, виплат з рахунка учасника фонду банківського управління, виплати пенсії на визначений строк, довічної пенсії або одноразової виплати, якщо вкладник, учасник недержавного пенсійного фонду чи застрахована особа отримала інвалідність І групи;

г) сума одноразової пенсійної виплати учаснику недержавного пенсійного фонду або Накопичувального фонду за рахунок коштів Накопичувального фонду.

Дохід у вигляді страхової виплати або виплати за договором пенсійного вкладу, договором довірчого управління чи за договором недержавного пенсійного забезпечення, що у разі смерті застрахованої особи сплачується вигодонабувачу або спадкоємцю платника податку, оподатковується за правилами, встановленими цим Кодексом для оподаткування спадщини.

Сума доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя, пенсійними вкладами, договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління, та недержавного пенсійного забезпечення, що підлягають оподаткуванню, зменшується на суму страхових внесків, сплачених за такими договорами до 1 січня 2004 року.

170.8.3. Не оподатковуються під час їх нарахування (виплати) податковим агентом:

а) сума регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя або пенсійних виплат за договором пенсійного вкладу, пенсійних та цільових виплат учасника фонду банківського управління, пенсійних виплат на визначений строк, одноразових пенсійних виплат або довічних пенсій, нарахованих та/або виплачених платнику податку - резиденту, який не досяг повноліття або має вік не менше ніж 70 років;

б) сума страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, якщо внаслідок страхового випадку застрахована особа отримала інвалідність І групи;

в) сума виплати за договором пенсійного вкладу, виплат з рахунка учасника фонду банківського управління, виплати пенсії на визначений строк, довічної пенсії або одноразової виплати, якщо вкладник, учасник фонду банківського управління, учасник недержавного пенсійного фонду чи застрахована особа отримала інвалідність І групи;

г) сума одноразової пенсійної виплати учаснику недержавного пенсійного фонду або Накопичувального фонду за рахунок коштів Накопичувального фонду.

Дохід у вигляді страхової виплати або виплати за договором пенсійного вкладу, договором довірчого управління чи за договором недержавного пенсійного забезпечення, що у разі смерті застрахованої особи сплачується вигодонабувачу або спадкоємцю платника податку, оподатковується за правилами, встановленими цим Кодексом для оподаткування спадщини.

Сума доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя, пенсійними вкладами, договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління, та недержавного пенсійного забезпечення, що підлягають оподаткуванню, зменшується на суму внесків, сплачених за такими договорами до 1 січня 2004 року.

Стаття 176. Забезпечення виконання податкових зобов’язань.

Стаття 176. Забезпечення виконання податкових зобов’язань.

176.2. Особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані:

……

д) подавати до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб за базовий податковий період, що дорівнює календарному місяцю, за формою, встановленою центральним податковим органом, про загальні суми доходів, що нараховані (виплачені, надані) на користь платників податку, і загальні суми податку на доходи фізичних осіб, що утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого податку до бюджету.

Така декларація подається незалежно від того, виплачує чи ні доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду.

Підпункт д) виключити

Стаття 180. Платники податку

180.1. Для цілей оподаткування платником податку є:

5) особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.

Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів;

Підпункт 5) виключити

Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку

……

183.7. Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку.

183.7. Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку.

Стаття 186. Місце постачання товарів та послуг

186.3. Місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або у разі відсутності такого місця місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг належать:

в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем;

Стаття 186. Місце постачання товарів та послуг

186.3. Місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або у разі відсутності такого місця місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг належать:

в) консультаційні, консультаційно інжинірингові, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем;

Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг

188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

База оподаткування операцій з постачання товарів, ввезених на митну територію України, визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної вартості товарів, з якої були визначені податки і збори, що справляються під час їх митного оформлення, з урахуванням акцизного податку та ввізного мита, за винятком податку на додану вартість, що включаються в ціну товарів/послуг згідно із законом.

У разі якщо постачання товарів/послуг здійснюється за регульованими цінами (тарифами), база оподаткування визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за такими цінами (тарифами).

У разі постачання необоротних активів, у тому числі в разі їх самостійної ліквідації, переведення з виробничих у невиробничі, переведення з використання в оподатковуваних операціях для використання в неоподатковуваних, база оподаткування визначається виходячи з їх балансової вартості на момент їх постачання.

До бази оподаткування враховується вартість товарів/послуг, які постачаються за будь-які кошти (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платникові податку безпосередньо отримувачем товарів/послуг або будь-якою третьою особою як компенсація вартості товарів/послуг, поставлених таким платником податку.

У разі постачання товарів за договорами фінансового лізингу базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість, але не нижче ціни придбання об'єкту лізингу.

У випадках, передбачених статтею 189 цього Кодексу, база оподаткування визначається з урахуванням положень статті 189 цього Кодексу.

Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг

188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів і збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв’язку).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

База оподаткування операцій з постачання товарів, ввезених на митну територію України, визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної вартості товарів, з якої були визначені податки і збори, що справляються під час їх митного оформлення, з урахуванням акцизного податку та ввізного мита, за винятком податку на додану вартість, що включаються в ціну товарів/послуг згідно із законом.

У разі якщо постачання товарів/послуг здійснюється за регульованими цінами (тарифами), база оподаткування визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за такими цінами (тарифами).

У разі постачання необоротних активів, у тому числі в разі їх самостійної ліквідації, переведення з виробничих у невиробничі, переведення з використання в оподатковуваних операціях для використання в неоподатковуваних, база оподаткування визначається виходячи з їх балансової вартості на момент їх постачання.

До бази оподаткування враховується вартість товарів/послуг, які постачаються за будь-які кошти (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платникові податку безпосередньо отримувачем товарів/послуг або будь-якою третьою особою як компенсація вартості товарів/послуг, поставлених таким платником податку.

У разі постачання товарів за договорами фінансового лізингу базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість, але не нижче ціни придбання об'єкту лізингу.

У випадках, передбачених статтею 189 цього Кодексу, база оподаткування визначається з урахуванням положень статті 189 цього Кодексу.

Стаття 196. Операції, що не є об'єктом оподаткування

Стаття 196. Операції, що не є об'єктом оподаткування

196.1. Не є об’єктом оподаткування операції з:

196.1.5. надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства;

196.1. Не є об’єктом оподаткування операції з:

196.1.5. надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства;

Перелік послуг з розрахунково-касового обслуговування визначається Національним банком України за погодженням з Державною податковою службою України

Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування

Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування

197.1. Звільняються від оподаткування операції з:

197.1. Звільняються від оподаткування операції з:

197.1.25. постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок, крім видань еротичного характеру, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України.

197.1.25. постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України.

Стаття 198. Податковий кредит

198.5. Якщо у подальшому такі товари/послуги фактично використовуються в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до цього розділу (за винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу), чи основні фонди переводяться до складу невиробничих фондів або встановлено факти недостачі (крадіжки), то з метою оподаткування такі товари/послуги, основні фонди вважаються проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає таке використання або переведення, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження), у тому випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами.

Датою використання товарів/послуг вважається дата визнання витрат відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу.

Стаття 198. Податковий кредит

198.5. Якщо у подальшому такі товари/послуги фактично використовуються в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до   цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (за винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу), чи основні фонди переводяться до складу невиробничих фондів або встановлено факти недостачі (крадіжки), то з метою оподаткування такі товари/послуги, основні фонди вважаються проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає таке використання або переведення, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження), у тому випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами.

Датою використання товарів/послуг вважається дата визнання витрат відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу.

Стаття 201. Податкова накладна

Стаття 201. Податкова накладна

201.11. …

Порядок обчислення та накопичення електронними контрольно-касовими апаратами сум податку встановлює Кабінет Міністрів України.

201.11. …

Порядок обчислення та накопичення реєстраторами розрахункових операцій сум податку встановлює Кабінет Міністрів України.

Стаття 206. Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України

Стаття 206. Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України

206.2.5. У разі розміщення товарів у митному режимі переробки на митній території України податок не підлягає сплаті.

При цьому повне умовне звільнення надається за умови надання на суму податкового зобов'язання простого векселя та за умови вивезення продуктів переробки з митної території України у визначений строк.

У разі якщо платник податку не подає простого векселя, податкове зобов'язання сплачується на загальних підставах.

Випуск, обіг та погашення простих векселів здійснюються у порядку, визначеному законодавством, яке регулює здійснення операцій з давальницькою сировиною.

206.2.5. У разі розміщення товарів у митному режимі переробки на митній території України податок не підлягає сплаті.

При цьому повне умовне звільнення надається за умови надання на суму податкового зобов'язання простого авальованого векселя та за умови вивезення продуктів переробки з митної території України у визначений строк.

У разі якщо платник податку не подає простого авальованого векселя, податкове зобов'язання сплачується на загальних підставах.

Випуск, обіг та погашення простих векселів здійснюються у порядку, визначеному законодавством, яке регулює здійснення операцій з давальницькою сировиною.

Стаття 212. Платники податку

Стаття 212. Платники податку

212.3.1. Реєстрація в органах державної податкової служби як платника податку суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб'єкту відповідної ліцензії.

Органи ліцензування, що уповноважені видавати ліцензії на зазначені види діяльності, зобов'язані надати органу державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта господарювання інформацію про видані, переоформлені, призупинені або анулювані ліцензії у п'ятиденний строк з дня здійснення таких дій.

212.3.1. Реєстрація в органах державної податкової служби як платника податку суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб'єкту відповідної ліцензії.

Органи ліцензування, що уповноважені видавати ліцензії на зазначені види діяльності, зобов'язані надати органу державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта господарювання інформацію про видані, переоформлені, призупинені або анульовані ліцензії у п'ятиденний строк з дня здійснення таких дій.

Стаття 267. Збір за провадження певних видів підприємницької діяльності

Стаття 267. Збір за провадження певних видів підприємницької діяльності

267.3.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється в таких межах:

а) на території міста Києва та обласних центрів - від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати;

б) на території міста Севастополя, міст обласного значення (крім обласних центрів) і районних центрів - від 0,04 до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати;

в) на території інших населених пунктів - до 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.

267.3.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється в таких межах:

а) на території міста Києва та обласних центрів - від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати;

б) на території міста Севастополя, міст обласного значення (крім обласних центрів) і районних центрів - від 0,04 до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати;

в) на території інших населених пунктів – від 0,02 до 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.

Стаття 276. Особливості встановлення ставок земельного податку

276.1. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 3 відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 275 цього Кодексу.

Стаття 276. Особливості встановлення ставок земельного податку

276.1. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 3 відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 275 цього Кодексу.

Стаття 301. Платники податку

Стаття 301. Платники податку

301.6. Не може бути зареєстрований як платник податку:

…..

301.6.3. суб'єкт господарювання, який на день подання документів для набуття статусу платника податку має податковий борг (недоїмку), за винятком безнадійного податкового боргу (недоїмки), який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

301.6. Не може бути зареєстрований як платник податку:

…..

301.6.3. суб'єкт господарювання, який на день подання документів для набуття статусу платника податку має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Розділ XX. Перехідні положення.

Розділ XX. Перехідні положення.

Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб

Підрозділ 1. Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб

4.  …

У період, визначений Законом України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", до складу витрат платника податку включаються суми коштів, внесені платниками податку на рахунки учасників фондів банківського управління або за договорами пенсійних вкладів у розмірі, що не перевищує 10 відсотків доходу такого платника податку за звітний період.

Виключити (перенесено у підрозділ 4 )

відсутній

підрозділ доповнити пунктом 6 такого змісту:

“6. Оподаткування доходів платника податку, нарахованих за наслідками податкових періодів до 1 січня 2011 року, здійснюється за ставками та згідно з нормами, що діяли до 1 січня 2011 року, незалежно від дати їх фактичної виплати (надання)”

Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість

15. Тимчасово, до 1 січня 2014 року, операції з постачання відходів і брухту чорних і кольорових металів, зернових культур товарних позицій 1001-1008 (крім товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00), технічних культур товарних позицій 1205 і 1206, крім їх першого постачання сільськогосподарськими підприємствами - виробниками зазначених товарів, деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД, у тому числі операції з імпорту таких товарів, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

У разі вивезення в митному режимі експорту таких товарів нульова ставка не застосовується, крім експорту операцій з постачання зернових культур товарних позицій 1001-1008 та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206, щодо яких нульова ставка застосовується до 1 липня 2011 року.

Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість

15. Тимчасово, до 1 січня 2014 року, операції з постачання відходів і брухту чорних і кольорових металів, зернових культур товарних позицій 1001-1008 (крім товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00), технічних культур товарних позицій 1205 і 1206, крім їх першого постачання сільськогосподарськими підприємствами - виробниками зазначених товарів, а також постачання зернових культур товарних позицій 1001 – 1008 в межах державних закупівель та їх подальше постачання, деревини товарних позицій 4401 (крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТ ЗЕД 4401 30 90 00), 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД, у тому числі операції з імпорту таких товарів, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

У разі вивезення в митному режимі експорту таких товарів нульова ставка не застосовується, крім експорту операцій з постачання зернових культур товарних позицій 1001-1008 та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206, щодо яких нульова ставка застосовується до 1 липня 2011 року.

Пункт у підрозділі 2 відсутній

підрозділ 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

“19. На період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2015 року звільняються від податку на додану вартість:

операції з постачання  будівельно-монтажних робіт з будівництва однієї культової споруди для релігійної організації кожної з конфесій, що є членом Всеукраїнської Ради Церков, які безпосередньо фінансуються за рахунок коштів благодійних фондів таких релігійних організацій;

операції з ввезення на митну територію України таким замовником з будівництва однієї культової споруди  товарів (крім підакцизних і товарів 1-24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), якщо такі товари не відповідають вимогам замовників, визначених у договорах (контрактах), у тому числі обладнання, матеріалів, устаткування, комплектуючих, для будівництва таких споруд за такими кодами УКТ ЗЕД:

3918; 3919; 3922; 4414 00; 4418 - 4418 10; 4420; 6801 00 00 00; 6802 - 6802 10 00 00;  6802 21 00 00;  6802 91; 6803 00 00 00; 6803 00 10 00; 6806; 6810 - 6810 19 10 00;  6810 91;  6810 91 10 00; 6905; 6907; 6908; 6913; 7016  - 7016 10 00 00; 7016 90 10 00; 7409; 7410; 7411; 7412; 7413 00; 7604  - 7604 10 10 00;  7604 10 90 00; 7604 21 00 00; 7605; 7606  - 7606 11 10 00; 7608; 7610  - 7610 10 00 00; 7614; 8311; 8306 - 8306 10 00 00; 8307; 8501; 8502; 8535; 8544; 9405 - 9405 10; 9405 20; 9406 00   - 9406 00 10 00; 9702 00 0000; 9703 00 00 00.

Порядок  і обсяги ввезення зазначених товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів або перевищення граничних обсягів їх імпорту, встановлених Кабінетом Міністрів України, відповідний платник податку, який фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування та зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в день ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, відповідно до Кодексу.

Для цілей цього розділу Кодексу релігійною організацією, яка є замовником для будівництва культової споруди, визнається організація, що зареєстрована у порядку, встановленому Законом України „Про свободу совісті та релігійні організації”, є членом Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, внесена органом державної податкової служби до Реєстру неприбуткових організацій та установ, та отримала дозвіл на виконання будівельних робіт у порядку, встановленому Законом України “Про планування і забудову територій”, копію якого разом із  заявою про визначену культову споруду, будівництво якої буде здійснюватися із застосування вимог цього пункту, релігійна організація відповідної конфесії надає органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації. Форма заяви встановлюється центральним органом державної податкової служби.

Релігійна організація щомісяця у термін подання податкової звітності подає до органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації, перелік підприємств (організацій), які здійснюють операції з постачання будівельно-монтажних робіт у звітному періоді, за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби.

Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств

20. Протягом строку дії міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, податковий період, за який визначаються податкові зобов'язання з податку на прибуток, дорівнює одному звітному календарному року для резидентів - суб'єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у виконанні таких договорів (угод).

Якщо зазначені договори визнаються сторонами повністю виконаними до настання 1 січня 2015 року, то останній податковий період (у тому числі для визначення норм амортизаційних відрахувань) розраховується з початку календарного року до закінчення звітного кварталу такого року, на який припадає таке повне виконання договорів.

Платники податку, які підпадають під дію цього пункту і при цьому здійснюють види діяльності інші, ніж космічна, ведуть окремий податковий облік за такими та іншими видами діяльності за загальними правилами та у порядку, визначеному пунктом 152.13 статті 152 цього Кодексу.

Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств

20. Протягом строку дії міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, податковий період, за який визначаються податкові зобов'язання з податку на прибуток, дорівнює одному звітному календарному року для резидентів - суб'єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у виконанні таких договорів (угод).

Якщо зазначені договори визнаються сторонами повністю виконаними до настання 1 січня 2015 року, то останній податковий період (у тому числі для визначення норм амортизаційних відрахувань) розраховується з початку календарного року до закінчення звітного кварталу такого року, на який припадає таке повне виконання договорів.

Платники податку, які підпадають під дію цього пункту і при цьому здійснюють види діяльності інші, ніж космічна, ведуть окремий податковий облік за такими та іншими видами діяльності за загальними правилами та у порядку, визначеному пунктом 152.11 статті 152 цього Кодексу.

Відсутній (перенесений із підрозділу 1)

22. У період, визначений Законом України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", до складу витрат платника податку включаються суми коштів, внесені платниками податку на рахунки учасників фондів банківського управління або за договорами пенсійних вкладів у розмірі, що не перевищує 10 відсотків доходу такого платника податку за звітний період.

Пункт у підрозділі 4 відсутній

23. На період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2015 року  будівництва однієї культової споруди для релігійної організації кожної конфесії, що є членом Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг (але не вище ніж звичайна ціна товарів, робіт, послуг), добровільно перерахованих (переданих, виконаних, наданих) платниками податку на прибуток підприємств релігійним організаціям, що є замовниками будівництва культових споруд релігійних організацій для цільового використання з метою будівництва таких культових споруд, включаються до складу витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування такого платника податку, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік. При цьому, такими платниками податку у звітному році в якому здійснюється таке добровільне перерахування (передання, виконання, надання) не застосовується норма абзацу а) підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 Розділу ІІІ Податкового кодексу України.

Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перерахованих (переданих, виконаних, наданих) платниками податку на прибуток підприємств релігійній організації, для цільового використання з метою будівництва культової споруди зазначаються у податкові декларації з податку на прибуток підприємств в окремому рядку.

У разі порушення таким замовником будівництва культових споруд цільового використання отриманих коштів або товарів, робіт, наданих послуг сума таких коштів або вартість таких товарів, робіт, наданих послуг включається до складу оподатковуваного доходу такого замовника у звітний період в якому відбулось таке порушення, цей замовник також зобов’язаний сплатити пеню, нараховану відповідно до Податкового кодексу України.

Релігійною організацією, яка є замовником для будівництва культової споруди, визнається організація, що визначена пунктом 19 підрозділу 2 Кодексу”;

Підрозділ 10. Інші перехідні положення

відсутній

Підрозділ 10. Інші перехідні положення

4) Підрозділ 10  доповнити пунктом 8 наступного змісту:

“8. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами, застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день  прийняття рішень щодо застосування таких штрафних (фінансових) санкцій з урахуванням норм пункту 7 цього підрозділу”;

Кодекс про адміністративні правопорушення

Стаття 1633. Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби

Невиконання керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби, перелічених у пунктах 5 - 8 частини першої статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", -

тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 1633. Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби

Невиконання керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби, перелічених у підпунктах 20.1.3, 20.1.24, 20.1.30, 20.1.31 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України, -

тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

Пункт 7 статті 3:

"7) подавати до органів державної податкової служби звітність, пов'язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі неподання передбаченої цим пунктом звітності по дротових або бездротових каналах зв'язку.

Копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті реєстратора розрахункових операцій, що створює її в електронній формі, а для реєстратора розрахункових операцій, що створює контрольну стрічку в друкованому вигляді, в його пам'яті або в пам'яті модему, який до нього приєднаний, подаються суб'єктами господарювання (крім фізичних осіб - підприємців, які мають три або менше трьох реєстраторів розрахункових операцій в одному пункті продажу товарів (послуг) до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку в порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією України".

Пункт 7 статті 3 викласти в такій редакції:

"7) подавати до органів державної податкової служби звітність, пов'язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі неподання передбаченої цим пунктом звітності по дротових або бездротових каналах зв'язку.

Копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті реєстратора розрахункових операцій, що створює її в електронній формі, а для реєстратора розрахункових операцій, що створює контрольну стрічку в друкованому вигляді, в його пам'яті або в пам'яті модему, який до нього приєднаний, подаються суб'єктами господарювання (крім фізичних осіб - підприємців, які мають три або менше трьох реєстраторів розрахункових операцій в одному пункті продажу товарів (послуг) до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку в порядку, встановленому Міністерством економічного розвитку і торгівлі України".

Закон України від 2 грудня 2010 року N 2756-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України

Частина 5 статті 13:

"Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних встановлюються Державною податковою адміністрацією України".

Частину 5 статті 13 викласти в такій редакції:

"Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних встановлюються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України ".

 

Проект

вноситься народним депутатом України

Хомутинніком В.Ю. (Реєстр.картка N 90)

Закон України

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України

  Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Податковому кодексі України (Голос України, 2010 р., N 229-230; Голос України, 2010 р., N 249):

1) у статті 14:

підпункт 14.1.22 пункту 14.1 статті 14 викласти у такій редакції:

“14.1.22  векселедавець для цілей розділу VI – суб’єкт господарювання – виробник, який одержує:

- з акцизного складу спирт етиловий для виробництва алкогольних напоїв, визначених статтею 225, а також для виробництва окремих видів продукції, визначених пунктом 229.1 статті 229 розділу VI;

- з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну територію України нафтопродукти для їх використання як сировини для виробництва продукції, визначеної пунктами 229.2 та 229.3 статті 229 розділу VI”;

підпункт 14.1.85 викласти у такій редакції:

“14.1.85.  інжиніринг - надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, технічних умов, вихідних даних, пропозицій та розрахунків на попередніх  стадіях проектування, висновків, проведення узгоджень та експертиз, розробка державних стандартів, норм і правил, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень і обґрунтувань, проведення конкурсів і торгів, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об’єктів техніки і технології, авторського та технічного нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, у тому числі на об’єктах будівництва, а також надання консультацій, пов’язаних із такими послугами (роботами)”;

у статті 20:

у пункті 20.1.3  слово “комерційних”  виключити.

підпункт 20.1.12 викласти у такій редакції:

“20.1.12. у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців, відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців, скасування державної реєстрації змін до установчих документів”;

3) пункт 34.1 статті 34 викласти в такій редакції:

„34.1. Податковим періодом може бути:

34.1.1. календарний рік;

34.1.2. календарне півріччя;

34.1.3. календарний квартал;

34.1.4. календарний місяць;

34.1.5. календарний день”;

4) у пункті 42.1 статті 42 після слів “відповідним чином підписані” доповнити словами  “у разі необхідності”;

5) у статті 56:

у підпункті 56.17.5 пункту 56.17  слова “податкових зобов’язань” замінити  словами “грошових зобов’язань”;

в абзаці п’ятому пункту 56.18  слова “податкових зобов’язань” замінити  словами “грошових зобов’язань”;

6) у пункті 70.6 статті 70 слова “не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстрації таких змін” замінити словами “щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця”;

7) після абзацу першого пункту 89.2 статті 89  доповнити абзацом другим такого  змісту:

“У разі якщо балансова вартість майна, на яке поширюється податкова застава, є меншою за суму податкового боргу платника податків, право податкової застави поширюється на таке майно”;

8) у підпункті 94.2.7 пункту 94.2 статті 94 слова “та/або акта опису (виділення) майна для його продажу” виключити;

9) у пункті 95.21 статті 95 слова “на біржовому ринку” замінити словами “на біржових  торгах та аукціонах”;

10) пункт 117.2 статті 117 виключити;

11) у пункті 138.1 статті 138:

в абзаці другому  слова та цифри  „ з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, 138.11” замінити словами та цифрами „з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, 138.10.1 - 138.10.4, 138.11”;

в абзаці третьому   слова та цифри „з пунктами 138.10 - 138.12” замінити  словами та цифрами „з пунктами 138.10.5 - 138.12”;

12) у пункті 140.1.1 статті 140 слова “який для банківських установ доповнюється переліком, затвердженим Національним банком України”  виключити;

13) у статті 153:

пункт 153.13 виключити;

в абзаці другому підпункту 153.15.1 пункту 153.15 слово “фондів” замінити словом “засобів”;

14) пункт 164.6 статті 164 доповнити  абзацом такого змісту:

“При нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;

15) у підпункті 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 після слів у дужках “реабілітації інвалідів” доповнити словами “суми допомоги  по вагітності та пологах”;

16) у підпункті 170.8.3 статті 170:

у підпункті “а” слова “платником податку - резидентом” замінити словами “ та/або виплачених платнику податку - резиденту ”;

у підпункті “в” після слова “ вкладник ” доповнити словами “ учасник фонду банківського управління ”;

в останньому абзаці виключити слово “страхових”;

17) підпункт “д” пункту 176.2 статті 176 виключити;

18) підпункт 5 пункту 180.1 статті 180 виключити;

19)  у пункті 183.7  статті 183 після слів “безпосередньо керівником” доповнити словами “або представником”;

20) у підпункті “в” пункту 186.3 статті 186 після слова “консультаційні” доповнити словами “ консультаційні інжинірингові ”;

21) у абзаці першому пункту 188.1 статті 188 після слова “еліксирів” доповнити словами “і збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв’язку”;

22) абзац перший підпункту 196.1.5 статті 196  доповнити новим реченням такого змісту:

“Перелік послуг з розрахунково-касового обслуговування визначається Національним банком України за погодженням з Державною податковою службою України”;

23) у підпункті 197.1.25  слова “крім видань еротичного характеру” замінити словами “(крім видань еротичного характеру)”;

24) в абзаці першому пункту 198.5 статті 198 слова “відповідно до цього розділу” замінити словами  “відповідно до  цього Кодексу, міжнародних договорів (угод)”;

25) у абзаці третьому підпункту “б” пункту 201.11 статті 201 слова “електронними контрольно-касовими аппаратами” замінити словами “реєстраторами розрахункових операцій”;

26) у абзацах другому та третьому підпункту 206.2.5 пункту 206.2  статті 206 після слова “простого” доповнити словом “авальованого”;

27) у абзаці другому підпункту 212.3.1 пункту 212.3 статті 212 слово “анулювані” замінити словом  “анульовані”;

28) абзац в) підпункту 267.3.2 пункту 267.3 статті 267 викласти в такій редакції:

“в) на території інших населених пунктів – від 0,02 до 0,1 розміру мінімальної заробітної плати”;

29) у пункті 276.1 статті 276 слова “без отримання прибутку” виключити;

30) у підпункті 301.6.3 пункту 301.6 статті 301 глави 2 слова у дужках “(недоїмку)” і “(недоїмки)” виключити;

31) У розділі ХХ Перехідні положення:

1) у підрозділі 1:

абзац сьомий пункту 4 виключити;

підрозділ доповнити пунктом 6 такого змісту:

“6. Оподаткування доходів платника податку, нарахованих за наслідками податкових періодів до 1 січня 2011 року, здійснюється за ставками та згідно з нормами, що діяли до 1 січня 2011 року, незалежно від дати їх фактичної виплати (надання).

2) у підрозділі 2:

в абзаці першому пункту 15:

після слів “зазначених товарів” доповнити словами “а також постачання зернових культур товарних позицій 1001 – 1008 в межах державних закупівель та їх подальше постачання”;

після слів і цифр “позицій 4401” доповнити словами та цифрами “(крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТ ЗЕД 4401 30 90 00)”;

підрозділ 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

“19. На період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2015 року звільняються від податку на додану вартість:

операції з постачання  будівельно-монтажних робіт з будівництва однієї культової споруди для релігійної організації кожної з конфесій, що є членом Всеукраїнської Ради Церков, які безпосередньо фінансуються за рахунок коштів благодійних фондів таких релігійних організацій;

операції з ввезення на митну територію України таким замовником з будівництва однієї культової споруди  товарів (крім підакцизних і товарів 1-24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД)), якщо такі товари не відповідають вимогам замовників, визначених у договорах (контрактах), у тому числі обладнання, матеріалів, устаткування, комплектуючих, для будівництва таких споруд за такими кодами УКТ ЗЕД:

3918; 3919; 3922; 4414 00; 4418 - 4418 10; 4420; 6801 00 00 00; 6802 - 6802 10 00 00;  6802 21 00 00;  6802 91; 6803 00 00 00; 6803 00 10 00; 6806; 6810 - 6810 19 10 00;  6810 91;  6810 91 10 00; 6905; 6907; 6908; 6913; 7016  - 7016 10 00 00; 7016 90 10 00; 7409; 7410; 7411; 7412; 7413 00; 7604  - 7604 10 10 00;  7604 10 90 00; 7604 21 00 00; 7605; 7606  - 7606 11 10 00; 7608; 7610  - 7610 10 00 00; 7614; 8311; 8306 - 8306 10 00 00; 8307; 8501; 8502; 8535; 8544; 9405 - 9405 10; 9405 20; 9406 00   - 9406 00 10 00; 9702 00 0000; 9703 00 00 00.

Порядок  і обсяги ввезення зазначених товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів або перевищення граничних обсягів їх імпорту, встановлених Кабінетом Міністрів України, відповідний платник податку, який фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування та зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в день ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, відповідно до Кодексу.

Для цілей цього розділу Кодексу релігійною організацією, яка є замовником для будівництва культової споруди, визнається організація, що зареєстрована у порядку, встановленому Законом України „Про свободу совісті та релігійні організації”, є членом Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, внесена органом державної податкової служби до Реєстру неприбуткових організацій та установ, та отримала дозвіл на виконання будівельних робіт у порядку, встановленому Законом України “Про планування і забудову територій”, копію якого разом із  заявою про визначену культову споруду, будівництво якої буде здійснюватися із застосування вимог цього пункту, релігійна організація відповідної конфесії надає органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації. Форма заяви встановлюється центральним органом державної податкової служби.

Релігійна організація щомісяця у термін подання податкової звітності подає до органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації, перелік підприємств (організацій), які здійснюють операції з постачання будівельно-монтажних робіт у звітному періоді, за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби”;

3) у підрозділі 4:

у пункті 20 цифри «152.13» замінити цифрами «152.11»;

підрозділ 4 доповнити новими пунктами  такого змісту:

„22. У період, визначений Законом України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", до складу витрат платника податку включаються суми коштів, внесені платниками податку на рахунки учасників фондів банківського управління або за договорами пенсійних вкладів у розмірі, що не перевищує 10 відсотків доходу такого платника податку за звітний період.

23. На період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2015 року  будівництва однієї культової споруди для релігійної організації кожної конфесії, що є членом Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг (але не вище ніж звичайна ціна товарів, робіт, послуг), добровільно перерахованих (переданих, виконаних, наданих) платниками податку на прибуток підприємств релігійним організаціям, що є замовниками будівництва культових споруд релігійних організацій для цільового використання з метою будівництва таких культових споруд, включаються до складу витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування такого платника податку, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік. При цьому, такими платниками податку у звітному році в якому здійснюється таке добровільне перерахування (передання, виконання, надання) не застосовується норма абзацу а) підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 Розділу ІІІ Податкового кодексу України.

Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перерахованих (переданих, виконаних, наданих) платниками податку на прибуток підприємств релігійній організації, для цільового використання з метою будівництва культової споруди зазначаються у податкові декларації з податку на прибуток підприємств в окремому рядку.

У разі порушення таким замовником будівництва культових споруд цільового використання отриманих коштів або товарів, робіт, наданих послуг сума таких коштів або вартість таких товарів, робіт, наданих послуг включається до складу оподатковуваного доходу такого замовника у звітний період в якому відбулось таке порушення, цей замовник також зобов’язаний сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.

Релігійною організацією, яка є замовником для будівництва культової споруди, визнається організація, що визначена пунктом 19 підрозділу 2 цього розділу Кодексу”;

4) Підрозділ 10  доповнити пунктом 8 наступного змісту:

“8. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами, застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день  прийняття рішень щодо застосування таких штрафних (фінансових) санкцій з урахуванням норм пункту 7 цього підрозділу”.

2.  У статті 1633 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова “пунктах 5 - 8 частини першої статті 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” замінити словами “у підпунктах 20.1.3, 20.1.24, 20.1.30, 20.1.31 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України”.

3.  У частині п’ятій статті 13 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2001 р., N 7, ст. 34; 2002 р., N 5, ст. 32; 2005 р., N 1, ст. 23) слова “Державною податковою адміністрацією України ”замінити словами “Міністерством економічного розвитку і торгівлі України ”.

4. В абзаці четвертому підпункту 4 пункту 25 розділу I Закону України від 2 грудня 2010 року N 2756-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України” слова “Державною податковою адміністрацією України ”замінити словами “Міністерством економічного розвитку і торгівлі України ”.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня  опублікування, крім  абзаців п’ятого – тринадцятого підпункту 2 пункту 31, абзаців третього – восьмого підпункту 3 пункту 31 та пунктів 3 і 4 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.

2. Кабінету Міністрів України:

привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

Голова Верховної Ради
України

В. ЛИТВИН

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Погода в Украине

Календарь бухгалтера

Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6