Документи дозвільного характеру у сфері господарської діяльності-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 травня 2009 р. N 526

Київ

Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2009 року N 901,
від 9 вересня 2009 року N 965,
від 27 січня 2010 року N 70,
від 24 лютого 2010 року N 179,
від 21 червня 2010 року N 477,
від 21 липня 2010 року N 619

З метою удосконалення системи видачі документів дозвільного характеру та забезпечення реалізації Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, що видаються виключно через дозвільні центри, згідно з додатком 1;

основні вимоги до порядку взаємодії адміністратора з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо видачі документів дозвільного характеру згідно з додатком 2.

2. Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва внести до Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності зміни, що випливають з цієї постанови.

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити прийняття заяв та інших документів, що подаються для видачі документів дозвільного характеру, та їх видачу безпосередньо суб'єктам господарювання структурними підрозділами зазначених органів за принципом організаційної єдності в одному приміщенні.

4. Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва забезпечити організацію навчання, а Раді міністрів Автономної Республіки Крим,обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям - участь адміністраторів у навчанні та підвищенні кваліфікації. Навчання та підвищення кваліфікації адміністраторів проводиться один раз на три роки.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 25

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2009 р. N 526

ПЕРЕЛІК

документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, що видаються виключно через дозвільні центри

Назва документа дозвільного характеру

Закон України

Дозвільні органи, уповноважені видавати документ дозвільного характеру

1. Дозвіл на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

Водний кодекс України

територіальні органи з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики і політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування за погодженням з територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства - в разі проведення на землях водного фонду робіт з будівництва об'єктів гідротехнічного, гідрометричного та лінійного призначення;

територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища - в разі проведення робіт на землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями;

територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства за погодженням з територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища - в разі проведення днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій (крім будівельних робіт та робіт на землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями)

2. Дозвіл на проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду

Водний кодекс України

територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища

3. Дозвіл на спеціальне водокористування в разі використання води водних об'єктів загальнодержавного значення

- " -

Республіканський комітет екології та природних ресурсів Автономної Республіки Крим, державні управління екології та природних ресурсів в областях, мм. Києві та Севастополі, державні інспекції охорони Чорного та Азовського морів

4. Погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді в разі використання поверхневих вод

- " -

Республіканський комітет по водному господарству Автономної Республіки Крим, територіальні органи басейнових управлінь водних ресурсів або обласні виробничі управління водного господарства і меліорації

5. Дозвіл на спеціальне водокористування в разі використання води водних об'єктів місцевого значення

- " -

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища

6. Рішення про надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування

Земельний кодекс України

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, відповідні органи місцевого самоврядування

7. Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

- " -

- " -

8. Рішення про передачу в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

- " -

- " -

9. Дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки

- " -

- " -

10. Погодження проекту відведення земельної ділянки

- " -

комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, які діють відповідно до статті 1861 Земельного кодексу України

11. Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

- " -

територіальні органи Держземінспекції

12. Погодження визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів

Лісовий кодекс України

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства, охорони навколишнього природного середовища, органи місцевого самоврядування

13. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний або лісовий квитки)

Лісовий кодекс України

територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства

14. Погодження зміни цільового призначення земельних лісових ділянок

- " -

територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища

15. Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача

- " -

територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства за погодженням з територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища

16. Погодження місць розташування на підпорядкованій їм території гірничих підприємств виходячи з інтересів територіальної громади

Гірничий закон

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

17. Дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Про охорону праці

територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду

18. Дозвіл на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об'єктів та об'єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передачу для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень (крім випадків, коли провадження господарської діяльності можливе за декларативним принципом, що визначається законодавством про дозвільну систему у сфері господарської діяльності)

Про пожежну безпеку

територіальні та місцеві органи державного пожежного нагляду

19. Дозвіл на виробництво, зберігання, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, а також на транзитне транспортування через територію України хімічних, біологічних, радіоактивних, інших небезпечних для здоров'я видів сировини, корисних копалин, речовин та матеріалів (у тому числі нафти і нафтопродуктів, природного газу тощо) будь-якими видами транспорту та продуктопроводами

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з органом державної санітарно-епідеміологічної служби

20. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів

- " -

органи державної санітарно-епідеміологічної служби

21. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти

- " -

- " -

22. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на ввезення, реалізацію та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо)
закордонного виробництва за умови відсутності даних щодо безпеки для здоров'я населення

- " -

- " -

23. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

органи державної санітарно-епідеміологічної служби

24. Дозвіл на випалювання сухої природної рослинності або її залишків

Про рослинний світ

органи державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища

25. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення

- " -

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції

26. Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу

Про тваринний світ

територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища

27. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Про охорону навколишнього природного середовища

територіальні органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів

28. Дозвіл на відособлене спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення

- " -

місцеві ради

29. Дозволи на гранично допустимі рівні шуму, що утворюється стаціонарними джерелами, зокрема під час роботи машин, механізмів, обладнання, інструментів, а також користування звуковідтворювальною апаратурою та музичними інструментами у концертних і танцювальних залах та на відкритих майданчиках, у театрах і кінотеатрах, дискотеках, казино, інших закладах розважального та грального бізнесу і культури, музичних закладах освіти, у ресторанах, кафе, барах, інших закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування тощо

Про охорону атмосферного повітря

територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я

30. Спеціальний дозвіл на складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу

Про охорону атмосферного повітря

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

31. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

- " -

територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з установами державної санітарно-епідеміологічної служби

32. Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Про відходи

територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища

33. Погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів

- " -

- " -

34. Погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами

Про відходи

територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища

35. Дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами

- " -

місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування

36. Дозвіл на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами

- " -

місцеві держадміністрації

37. Дозвіл на виконання будівельних робіт

Про планування і забудову територій

територіальні органи Держархбудінспекції

38. Дозвіл на виконання підготовчих робіт

- " -

- " -

39. Сертифікат відповідності - документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам*

- " -

- " -

____________
* Документ видається починаючи з 14 жовтня 2009 року.

40. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

Про ветеринарну медицину

державні органи ветеринарної медицини

41. Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів):

з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

центрів розведення племінних тварин, підприємств/об'єднань з племінної справи, селекційних, селекційно-технологічних та селекційно-гібридних центрів, іподромів, станцій оцінки племінних тварин;

з виробництва та обігу ветеринарних препаратів;

з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

- " -

- " -

42. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків

Про безпечність та якість харчових продуктів

головний державний інспектор ветеринарної медицини відповідної території

43. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

- " -

головний державний санітарний лікар відповідної території

44. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), які здійснюють введення в обіг харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

- " -

- " -

45. Експертний висновок державної експертизи, пов'язаний з програмами і проектами у сфері енергоспоживання та енергозбереження

Про енергозбереження

територіальні управління Державної інспекції з енергозбереження

46. Висновок щодо державної екологічної експертизи

Про екологічну експертизу

територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища

47. Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів

Про молоко та молочні продукти

відповідний територіальний орган виконавчої влади з питань аграрної політики

48. Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

Про видавничу справу

місцевий підрозділ спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сфері

49. Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній експертизі

Про державну експертизу землевпорядної документації

територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів

50. Дозвіл на будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг

Про автомобільні дороги

органи державного управління автомобільними дорогами за попереднім погодженням з відповідними підрозділами Державтоінспекції

51. Погодження на розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг

- " -

органи державного управління автомобільними дорогами, відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху

52. Дозвіл на рух великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями, залізничними переїздами

Про дорожній рух

управління (відділи) Державтоінспекції головних управлінь (управлінь) МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі - якщо маршрут пролягає в межах Автономної Республіки Крим, області, між областями або між Автономною Республікою Крим, мм. Києвом та Севастополем та іншими адміністративно-територіальними одиницями;

міські або районні підрозділи Державтоінспекції - якщо маршрут проходить у межах міста, району

53. Дозвіл на дорожнє перевезення небезпечних вантажів

Про перевезення небезпечних вантажів

підрозділи Державтоінспекції МВС

54. Погодження розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення, в межах зон охорони таких пам'яток

Про охорону культурної спадщини

органи охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

55. Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

- " -

- " -

56. Дозвіл на відновлення земляних робіт

- " -

- " -

57. Свідоцтво про проведення гастрольного заходу

Про гастрольні заходи в Україні

Міністерство культури Автономної Республіки Крим, Головне управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації, управління культури обласних та Севастопольської міської держадміністрацій

58. Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу фахівцями туристичного супроводу

Про туризм

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації

59. Дозвіл на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки

Про об'єкти підвищеної небезпеки

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, виконавчі органи міських рад

60. Дозвіл на будівництво і/або реконструкцію об'єктів підвищеної небезпеки

- " -

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські ради та інші ради у сфері діяльності, пов'язаній з об'єктами підвищеної небезпеки

61. Згода відповідної ради на розміщення об'єкта підвищеної небезпеки на території села, селища, міста

- " -

міські ради

62. Дозвіл на користування природними лікувальними ресурсами місцевого значення

Про курорти

органи місцевого самоврядування

63. Дозвіл на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення

Про благоустрій населених пунктів

міські ради

64. Дозвіл на використання місцевої символіки (герба міста або іншого населеного пункту, назви чи зображення архітектурних, історичних пам'яток)

Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори"

органи місцевого самоврядування

65. Дозвіл на проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори"

органи місцевого самоврядування

66. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

Про рекламу

виконавчі органи міських рад

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. N 901,
від 27.01.2010 р. N 70,
від 21.07.2010 р. N 619)

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2009 р. N 526

ОСНОВНІ ВИМОГИ

до порядку взаємодії адміністратора з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо видачі документів дозвільного характеру

Загальні положення

1. Ці основні вимоги розроблені з метою забезпечення упорядкування видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами і визначають засади діяльності та взаємодії адміністраторів, місцевих дозвільних органів, суб'єктів господарювання та територіальних органів спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) з питань видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.

2. Терміни, що вживаються в цих основних вимогах, мають таке значення:

адміністратор - посадова особа міської ради (її виконавчого органу, зокрема Київської міської держадміністрації), районної та районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, яка організовує видачу суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру;

(абзац другий пункту 2 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

дозвільний центр - робочий орган відповідної міської ради (її виконавчого органу, зокрема Київської міської держадміністрації), районної та районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, в якому представники місцевих дозвільних органів та адміністратор провадять діяльність з видачі, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, видачі їх дублікатів за принципом організаційної єдності;

(абзац третій пункту 2 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

дозвільна (погоджувальна) процедура - сукупність дій, що вчиняються суб'єктами господарювання, адміністраторами та дозвільними органами під час погодження (розгляду), оформлення, надання висновків тощо, які передують отриманню документа дозвільного характеру;

представники місцевих дозвільних органів - посадові особи місцевих дозвільних органів, уповноважені брати участь у роботі дозвільного центру відповідним розпорядчим документом цього органу;

регіональні дозвільні органи - територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в областях, мм. Києві та Севастополі, Автономній Республіці Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

(абзац шостий пункту 2 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Організація взаємодії

3. Видача документів дозвільного характеру (реєстрація повідомлення (декларації) про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства) місцевими дозвільними органами здійснюється виключно в приміщенні дозвільних центрів.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

Забороняється видача документів дозвільного характеру (реєстрація повідомлення (декларації) про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства) місцевими дозвільними органами поза межами дозвільних центрів.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

4. У роботі дозвільних центрів беруть участь представники місцевих дозвільних органів, зокрема:

1) територіальних (місцевих) органів центральних органів виконавчої влади:

державного пожежного нагляду;

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;

з питань охорони навколишнього природного середовища;

абзац п'ятий підпункту 1 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

з питань водного господарства;

з питань лісового господарства;

із земельних ресурсів;

ветеринарної медицини;

державного управління автомобільними дорогами;

2) Держархбудінспекції (інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі);

3) Держконтрольсільгосппроду;

4) Державної інспекції з енергозбереження;

5) підпункт 5 пункту 4 додатка 2 виключено

(підпункт 5 пункту 4 додатка 2 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. N 901,
виключено згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24.02.2010 р. N 179)

5) територіальні органи Держземінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;

(пункт 4 додатка 2 доповнено підпунктом 5 згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2010 р. N 477,
підпункт 5 пункту 4 додатка 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

6) Державтоінспекції, головних управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;

7) органів санітарно-епідеміологічної служби;

8) структурних підрозділів виконавчих органів міських рад, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, органів і служб міських рад (у разі створення).

(підпункт 8 пункту 4 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

Участь у роботі дозвільних центрів можуть брати також представники підприємств, установ та організацій, що видають документи, без наявності яких суб'єкт господарювання не може провадити господарську діяльність.

5. Режим роботи дозвільних центрів (години роботи представників місцевих дозвільних органів) встановлюється залежно від кількості юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що перебувають на обліку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, кількості звернень суб'єктів господарювання та документів дозвільного характеру, які видаються місцевими дозвільними органами. При цьому адміністратор здійснює прийом щодня (в робочі дні).

За рішенням Севастопольської міської держадміністрації може бути утворено об'єднання дозвільних центрів, створених у м. Севастополі районними держадміністраціями, та призначено координатора його роботи, який є посадовою особою Севастопольської міської держадміністрації.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

6. У порядку взаємодії чітко визначаються та розмежовуються повноваження адміністратора, представників місцевих дозвільних органів, що беруть участь у роботі дозвільного центру.

Для вирішення спірних питань можуть утворюватися узгоджувальні комісії, примірне положення про які затверджує Держкомпідприємництво.

7. Керівники дозвільних органів несуть відповідальність за забезпечення координації діяльності своїх представників щодо видачі документів дозвільного характеру, визначених переліком документів дозвільного характеру, що видаються виключно через дозвільні центри (далі - перелік), за принципом організаційної єдності, зокрема участь представників місцевих дозвільних органів у роботі дозвільних центрів.

8. Міські голови, голови Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій визначають свого заступника, який безпосередньо відповідає за роботу дозвільного центру (об'єднання дозвільних центрів).

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

9. Адміністратор забезпечує видачу документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

10. Копія розпорядчого документа про уповноваження представника місцевого дозвільного органу на участь у роботі дозвільного центру надається адміністратору.

11. За рішенням міських голів, голів Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій створюється електронна система контролю за обігом (станом розгляду) заяв та документів, поданих суб'єктами господарювання для отримання документів дозвільного характеру, та своєчасністю їх видачі або прийняттям рішень щодо відмови у видачі документів дозвільного характеру. Зазначена система функціонує в рамках реєстру документів дозвільного характеру, держателем якого є Держкомпідприємництво.

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

12. Регіональні дозвільні органи за згодою міського голови (міст - обласних центрів) забезпечують видачу документів дозвільного характеру згідно з переліком через дозвільні центри відповідних міських рад з дотриманням вимог порядку, встановленого для місцевих дозвільних органів.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

Регіональні дозвільні органи у м. Києві забезпечують видачу документів дозвільного характеру через дозвільний центр, створений Київською міською держадміністрацією, регіональні дозвільні органи Київської області - через дозвільний центр, створений Києво-Святошинською районною держадміністрацією, регіональні дозвільні органи у м. Севастополі - через дозвільні центри, створені районними у м. Севастополі держадміністраціями, або об'єднання зазначених дозвільних центрів (у разі створення).

(пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

Обов'язки адміністратора та завдання місцевих дозвільних органів

13. Основними обов'язками адміністратора є:

забезпечення видачі документів дозвільного характеру виключно через дозвільний центр;

оптимізація процесу видачі документів дозвільного характеру шляхом налагодження взаємодії між представниками місцевих дозвільних органів, що беруть участь у роботі дозвільного центру;

ведення документообігу та забезпечення обліку звернень суб'єктів господарювання до адміністраторів, представників місцевих дозвільних органів, що беруть участь у роботі дозвільного центру;

надання суб'єктам господарювання вичерпної інформації про порядок видачі документів дозвільного характеру;

забезпечення видачі документів дозвільного характеру в разі звернення заявника безпосередньо до адміністратора;

контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;

ведення реєстру документів дозвільного характеру.

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

14. Основним завданням місцевих дозвільних органів є забезпечення видачі документів дозвільного характеру згідно із затвердженим переліком в установлені законодавством строки з дотриманням пункту 3 цих основних вимог.

Видача документів дозвільного характеру через дозвільні центри

15. Місцевий дозвільний орган розробляє регламент (інформаційну картку), який визначає послідовність дій для отримання документів дозвільного характеру, схеми дозвільних (погоджувальних) процедур.

16. У регламенті (інформаційній картці), зокрема, зазначаються:

найменування органу, що видає документ дозвільного характеру (в тому числі найменування органу, який у випадках, передбачених законом, здійснює погодження документів дозвільного характеру, надає попередні висновки тощо);

перелік документів, необхідних для видачі документів дозвільного характеру;

розмір плати за видачу документів дозвільного характеру (якщо це передбачено законодавством);

строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру або надається обґрунтована відмова в його видачі;

підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру;

посилання на закон, яким встановлено вимоги щодо видачі документа дозвільного характеру.

Примірна форма регламенту (інформаційної картки) затверджується уповноваженим органом.

17. Регламент (інформаційна картка) затверджується керівником місцевого дозвільного органу, який уповноважений видавати документ дозвільного характеру за погодженням з міським головою або головою (заступником голови) районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації та з відповідним територіальним органом уповноваженого органу.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

Керівник місцевого дозвільного органу може делегувати своєму заступнику повноваження щодо затвердження регламенту (інформаційної картки).

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

18. Для організації роботи з підготовки документів дозвільного характеру, видача яких здійснюється територіальними органами центрального органу виконавчої влади, керівник центрального органу затверджує регламент (інформаційну картку), дія якого поширюється на всі територіальні органи цього центрального органу виконавчої влади. Зазначений регламент (інформаційна картка) погоджується уповноваженим органом.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

19. Дозвільні центри з метою забезпечення комплексного обслуговування суб'єктів господарювання та фізичних осіб крім документів дозвільного характеру можуть видавати інші документи, довідки та надавати консультації.

20. Міські голови, голови Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій здійснюють організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності дозвільних центрів (їх об'єднання), в тому числі ведення адміністраторами реєстру документів дозвільного характеру, а керівники місцевих дозвільних органів - щоденне інформування адміністратора про видані документи дозвільного характеру в порядку, визначеному законодавством.

(пункт 20 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

Інформування суб'єктів господарювання щодо процедур видачі документів дозвільного характеру

21. Дозвільні органи забезпечують оприлюднення та вільний доступ до інформації, необхідної суб'єктам господарювання для започаткування та провадження господарської діяльності, шляхом створення офіційних веб-сторінок, розміщення інформації на стендах у дозвільних центрах, а також випуску інформаційних бюлетенів та методичних матеріалів.

(абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

На стендах розміщується інформація про:

режим роботи дозвільного центру;

перелік документів дозвільного характеру;

порядок видачі документів дозвільного характеру (регламенти (інформаційні картки);

розрахункові рахунки для внесення плати за видачу документів дозвільного характеру (у разі необхідності здійснення таких платежів).

На зазначених стендах розміщуються також зразки бланків заяв, платіжних документів (квитанцій, рахунків) тощо.

22. Міська рада (її виконавчий орган), Київська та Севастопольська міські, районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації з метою забезпечення ефективної роботи дозвільних центрів (їх об'єднання) забезпечують проведення регулярного опитування суб'єктів господарювання щодо якості обслуговування в центрі, доступності інформації, дотримання дозвільними органами законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності тощо.

(абзац перший пункту 22 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

Примірну форму анкети затверджує уповноважений орган.

Вимоги до приміщення дозвільних центрів

23. Дозвільний центр розміщується на першому або другому поверсі будівлі (за наявності в будівлі ліфта - не вище четвертого поверху) в центральній частині міста або в іншому зручному для відвідувачів місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 965)

24. У дозвільному центрі створюються умови для:

1) вільного доступу:

осіб з обмеженими фізичними можливостями;

до інформаційних стендів;

2) заповнення документів, необхідних для видачі документів дозвільного характеру.

Крім того, в дозвільному центрі облаштовуються місця для відвідувачів, а також приміщення для збереження документів (архів).

Відповідальність

25. За порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності посадові особи органів державної влади та адміністратори несуть дисциплінарну,адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законом.

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6