Оподаткування виплат працівникам-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

 Оподаткування виплат працівникам

(З 01.01.2015 р. відповідно до Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII змінено базу оподаткування військовим збором)

Фонд основної заробітної плати

Пп. Інструкції N 5

Види виплат

ПДФО

ЄСВ

Військовий збір

Підстава

2.1.1

Винагороди за виконану роботу за встановленими нормами праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

2.1.2

Відсоткові або комісійні нарахування залежно від обсягу доходів, отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг)

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

 

2.1.3

Гонорар штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших ЗМІ, видавництв, установ мистецтва та/або оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на даному підприємстві

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

 

2.1.4

Оплата при переведенні на нижчеоплачувану роботу, а також при невиконанні норм виробітку та виготовленні продукції, що виявилася браком, не з вини працівника

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

2.1.5

Оплата роботи висококваліфікованих працівників, залучених для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

 

2.1.6

Оплата праці за час перебування у відрядженні (крім відшкодування витрат у зв’язку з відрядженням)

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

 

2.1.7

Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці

1

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

 

2.1.8

Оплата праці позаштатних працівників (при безпосередніх розрахунках):

• згідно з договорами цивільно-правового характеру

+

+

+

пп.153.2.6  та пп.164.2.2 ПКУ,
ст. 7  та ч. 17 ст. 8 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

• згідно з обов'язками особам, які є членами спостережної ради або ревізійної комісії АТ (крім випадків, якщо укладено трудовий договір і сплачуються внески):

– якщо є документальні докази, що таку оплату було проведено як компенсацію за фактично відпрацьований час

+

+

+

– якщо немає документальних доказів, що таку оплату було проведено як компенсацію за фактично відпрацьований час

+

+

+

• згідно з договорами між підприємствами про надання робочої сили

+

+

+

1 База оподаткування розраховується з урахуванням натурального коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 ПКУ.

Фонд додаткової заробітної плати

Пп. Інструкції N 5

Види виплат

ПДФО

ЄСВ

Військовий збір

Підстава

2.2.1

Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) за:

2.2.1

• суміщення професій (посад)

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

2.2.1

• розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

+

+

+

2.2.1

• виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника

+

+

+

2.2.1

• роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

+

+

+

2.2.1

• інтенсивність праці

+

+

+

2.2.1

• роботу в нічний час

+

+

+

2.2.1

• керівництво бригадою

+

+

+

2.2.1

• високу професійну майстерність

+

+

+

2.2.1

• класність водіям (машиністам)

+

+

+

2.2.1

• високі досягнення в праці, у т. ч. державним службовцям

+

+

+

2.2.1

• виконання особливо важливої роботи на певний термін

+

+

+

2.2.1

• знання та використання в роботі іноземної мови

+

+

+

2.2.1

• допуск до державної таємниці

+

+

+

2.2.1

• дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів

+

+

+

2.2.1

• науковий ступінь

+

+

+

2.2.1

• нормативний час пересування у шахті (руднику) від ствола до місця роботи і назад працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах

+

+

+

2.2.1

• роботу на територіях радіоактивного забруднення

+

+

+

2.2.1

• інші надбавки та доплати, у т. ч. доплата до розміру мінімальної заробітної плати

+

+

+

2.2.2

Премії та винагороди, у т. ч. за вислугу років, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування (крім сум, зазначених у пп. 2.3.2 Інструкції N 5)

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

2.2.3

Відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу, посадового окладу)

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

2.2.4

Оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

2.2.5

Оплата днів відпочинку, що надаються у зв’язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу при вахтовому методі організації праці, при підсумованому обліку робочого часу і в інших випадках, передбачених законодавством

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

2.2.6

Оплата (при виконанні робіт вахтовим методом) у розмірі тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за дні перебування в дорозі до місцезнаходження підприємства і назад, а також за дні затримки працівників у дорозі через метеорологічні умови та з вини транспортних підприємств

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

2.2.7

Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

2.2.8

Суми компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

2.2.9

Вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників:

• вугілля та вугільних брикетів та суми коштів на відшкодування їх оплати:

 

 

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

– в обсягах та за визначеним переліком професій осіб

– понад обсяги та/або поза переліком професій осіб

+

+

+

• житла, комунальних послуг, послуг зв'язку та суми коштів на відшкодування їх оплати:

– в межах норм

– понад встановлені норми

+

+

+

2.2.10

Витрати, пов'язані з наданням безкоштовного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту та міського електротранспорту

пп. 164.2.17 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

2.2.11

Вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування, що може використовуватися поза робочим місцем та залишається в особистому користуванні, або сума знижки у разі продажу форменого одягу за зниженими цінами:

– наданий в тимчасове користування відповідно до чинного законодавства або для виконанням трудових функцій

пп. 165.1.9 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
п. 5 р. ІІ Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

– одяг, обмундирування, що може використовуватися поза робочим місцем та залишається в особистому користуванні, або сума знижки у разі продажу форменого одягу за зниженими цінами

+ 1

+

+

2.2.12

Оплата за невідпрацьований час:

2.2.12

•  щорічних (основної та додаткових) відпусток та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, в т. ч. суми грошових компенсацій у разі їх невикористання

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

 

2.2.12

• додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колективного договору

+

+

+

2.2.12

• додаткових відпусток у зв’язку з навчанням та творчих відпусток

+

+

+

2.2.12

• додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

+

+

+

2.2.12

• суми заробітної плати, що зберігаються за основним місцем роботи, за час навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

+

+

+

2.2.12

• під час навчання для роботи на щойно введених у дію підприємствах

+

+

+

2.2.12

• спеціальної перерви в роботі та пільгового часу неповнолітнім

+

+

+

2.2.12

• під час залучення до виконання державних або громадських обов'язків в робочий час

+

+

+

2.2.12

• працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку

+

+

+

2.2.12

• оплата, що зберігається за працівником, який підлягає медичному огляду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні

+

+

+

2.2.12

• оплата простоїв не з вини працівника

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 113 КЗпП,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

1 База оподаткування розраховується з урахуванням натурального коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 ПКУ.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

Пп. Інструкції N 5

Види виплат

ПДФО

ЄСВ

Військовий збір

Підстава

2.3.1

Нарахування за невідпрацьований час, не передбачені чинним законодавством (працівникам, які вимушено працювали скорочений робочий час, перебували у відпустках з ініціативи адміністрації, брали участь у страйках)

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

2.3.2

Винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер:

2.3.2

• за підсумками роботи за рік, за вислугу років

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

2.3.2

• за спеціальними системами преміювання, виплачені відповідно до рішень уряду

+

+

+

2.3.2

• за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та впровадження нової техніки і технології, уведення в дію в строк і достроково виробничих потужностей й об'єктів будівництва, своєчасну поставку продукції на експорт та інші

+

+

+

2.3.2

• за виконання важливих та особливо важливих завдань

+

+

+

2.3.2

• до ювілейних та пам'ятних дат

+

+

+

2.3.2

• за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків

+

+

+

2.3.2

• вартість безкоштовно наданих працівникам акцій

+

+

+

2.3.2

• кошти, спрямовані на викуп майна працівниками з моменту їх персоніфікації, а також суми вартості майна, яке розподіляється між членами колективу в разі ліквідації (реорганізації, перепрофілювання) підприємства (крім випадків розподілу майна між засновниками підприємства)

+

+

+

2.3.3

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом)

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

2.3.4

Виплати соціального характеру у грошовій і натуральній формі:

2.3.4

• страхові внески на користь працівників, пов'язані з добровільним страхуванням (крім добровільного медичного та пенсійного страхування)

+/– 1

+

+

пп. "а" пп. 164.2.17 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
п. 6, п. 12 р. ІІ Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

2.3.4

• оплата або дотації на харчування, у т. ч. в їдальнях, буфетах, профілакторіях

+ 2

+

+

2.3.4

• оплата за утримання дітей працівників у дошкільних закладах

+ 2

+

+

2.3.4

• вартість путівок працівникам та членам їх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства

+ 2

+

+

2.3.4

• вартість проїзних квитків, які:

– персонально розподіляються між працівниками, та відшкодування працівникам вартості проїзду транспортом загального користування

+ 2

+

+

– персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у міру потреби для виконання виробничих завдань (у зв’язку зі специфікою роботи)

2.3.4

• інші виплати, що мають індивідуальний характер:

– оплата квартири та найманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонементів у групи здоров'я, передплати на газети та журнали, протезування, суми компенсації вартості виданого працівникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством

+/– 2 , 3

+

+

– виплати, зумовлені виконанням трудових функцій

1 Витрати в розмірі страхових внесків працівників на довгострокове страхування життя у сумі, що не перевищує 15 % заробітної плати такого працівника, нарахованої протягом кожного звітного місяця, за який вноситься страховий внесок, і не більше п'яти розмірів мінімальної заробітної плати, не оподатковуються ПДФО згідно з пп. "в" пп. 164.2.16 ПКУ.

2 База оподаткування розраховується з урахуванням натурального коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 ПКУ.

3 Якщо зазначені виплати зумовлені виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору або передбачені нормами колективного договору, сума таких виплат не є базою оподаткування ПДФО відповідно до пп. "а" пп. 164.2.17 ПКУ.

Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці

Пп. Інструкції N 5

Види виплат

ПДФО

ЄСВ

Військовий збір

Підстава

3.1

Внески підприємств на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

пп. 165.1.6 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.2

Допомоги та виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів соцстрахування:

3.2

• допомога з тимчасової непрацездатності

+
(лист ДПАУ від 18.03.2011 N 5453/6/17-0715)

+

+

пп. 165.1.1 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

 

3.2

• допомога по вагітності та пологах


(лист ДПАУ від 04.03.2011 р. N 6326/7/17-0717)

+

3.2

• допомога при народженні дитини

3.2

• допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років

3.2

• допомога на поховання

3.2

• оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення

3.2

• допомога з часткового безробіття

3.3

Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства

+

+

+

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.4

Соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, на народження дитини, сім'ям з неповнолітніми дітьми)

+

+

ст. 164 ПКУ,
п. 1 р. І Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.5

Внески підприємств згідно з договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їх сімей:

– у сумі, що не перевищує 15 % заробітної плати працівника та не більше розміру прожиткового мінімуму

пп. 164.2.16 ПКУ,
п. 2 р. ІІ Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

 

– у сумі, що перевищує 15 % заробітної плати працівника, але не більше 25 %

+

+

– у сумі, що перевищує 25 % заробітної плати працівника

+

+

3.6

Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію (в т. ч. державним службовцям та науковим працівникам):

– якщо така допомога встановлена чинним законодавством

+

+

ст. 164 ПКУ,
п. 2 р. І Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

– якщо така допомога не встановлена чинним законодавством

+

+

3.7

Надбавки та доплати до державних пенсій працюючим пенсіонерам

пп. 165.1.1 ПКУ,
п. 3 р. І Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.8

Суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору

+
(лист ДПАУ від 09.03.2011 р. N 4628/6/17-0715)

+

ст. 164 ПКУ,
п. 4 р. І Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.9

Суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні

+

+

ст. 164 ПКУ,
п. 5 р. І Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.10

Витрати на платне навчання працівників і членів їх сімей, не пов'язане з виробничою необхідністю, за договором між підприємством та навчальним закладом

+

+

пп. 165.1.21 ПКУ,
п. 11 р. ІІ Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.11

Видатки підприємств на покриття витрат ПФУ на виплату та доставку пільгових пенсій

ст. 164 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.12

Виплати в установленому розмірі особам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи

ст. 164 ПКУ,
п. 7 р. І Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.13

Компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, що виплачується за рішенням суду:

– дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди

+

+

пп. 164.2.14 ПКУ,
п. 8 р. І Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

 

– суми, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих внаслідок заподіяння матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров'ю;
– відсотки, отримані від боржника внаслідок прострочення виконання договірного зобов'язання;
– пеня, що сплачується  внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених грошових зобов'язань або інших сум бюджетного відшкодування;
– суми втрат, заподіяних актами, визнаними неконституційними, або незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду, що відшкодовуються державою

3.14

Винагорода, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, крім зазначеної у пп. 2.1.3 Інструкції N 5, за відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції та їх використання

+

+

ст. 164 ПКУ,
п. 9 р. І Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.15

Витрати на відрядження:

• добові в межах норм, вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення, а також компенсаційні виплати та добові при переїзді на роботу в іншу місцевість

пп. 164.2.11, пп. 165.1.11 ПКУ,
п. 6 р. І Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

 

• добові понад установлені норми

+

+

• надмірно витрачені працівником кошти

+

+

3.16

Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт; робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер:

• в межах норм

+

+

ст. 164 ПКУ,
п. 10 р. І Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

 

• понад установлені норми

+

+

3.17

Витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флотів, а також харчування льотного складу цивільної авіації при виконанні завдань польоту, які можуть бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються в період відрядження

ст. 164 ПКУ,
п. 3 р. ІІ Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.18

Витрати на харчування учасників спортивних заходів, у т. ч. суддів, на час перебування на спортивних змаганнях та навчально-тренувальних зборах у межах установлених норм

ст. 164 ПКУ,
п. 4 р. ІІ Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.19

Вартість виданого (за переліком)  спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат за придбання в разі невидачі їх адміністрацією:

• в межах норм

пп. "г" пп. 164.2.17 ПКУ,
п. 5 р. ІІ Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

 

• понад установлені норми

+ 1

+

3.20

Вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у міру потреби для виконання виробничих завдань

пп. "а" пп. 164.2.17 ПКУ,
п. 6 р. ІІ Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.21

Витрати на перевезення працівників до місця роботи власним та орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв)

+/–  1

+/–

 

ст. 164 ПКУ,
п. 7 р. ІІ Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр р. 10 р. XX ПКУ

3.22

Компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту та особистого транспорту

+

+

ст. 125 КЗпП,
ст. 164 ПКУ,
п. 11 р. І Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.23

Вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників, що:

– перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати

+ 1

+

пп. 165.1.39 ПКУ,
п. 8 р. ІІ Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

– не перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати

3.24

Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів:

3.24

• витрати на оплату навчання у вищих навчальних закладах та установах підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів:

 

 

 

пп. 165.1.21 ПКУ,
п. 9 р. ІІ Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

 

– в сумі, що не перевищує граничної величини доходу у вигляді заробітної плати, що дає право на ПСП на кожен повний або неповний місяць такого навчання

2

– понад зазначену суму

+

+

3.24

• стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від виробництва у вищі навчальні заклади

3.24

• оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад

+

+

3.24

• витрати, пов'язані з організацією навчального процесу (придбання учбового матеріалу, оренда приміщень)

3.25

Стипендії, що призначаються згідно з чинним законодавством видатним діячам науки, освіти та культури, фізичної культури та спорту, інформаційної галузі, олімпійським і параолімпійським чемпіонам, видатним спортсменам і тренерам з олімпійських видів спорту, талановитим і перспективним спортсменам, молодим ученим, та інші державні стипендії

ст. 164 ПКУ,
п. 9 р. ІІ Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.26

Довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента академії наук

ст. 164 ПКУ,
п. 12 р. І Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.27

Витрати на проведення культурно-освітніх і оздоровчих заходів, утримання громадських служб (крім оплати праці їх працівників), витрати на благоустрій садівничих товариств, будівництво гаражів для працівників

ст. 164 ПКУ,
п. 10 р. ІІ Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.28

Позики, видані працівникам для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво, заведення домашнього господарства

пп. 165.1.31 ПКУ,
п. 13 р. І Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.29

Вартість житла, переданого у власність працівникам:

– яке передається з державної або комунальної власності у власність безоплатно або із знижкою відповідно до закону, а також сума державної підтримки на будівництво чи придбання доступного житла, яка надається платнику податку відповідно до законодавства;

пп. 165.1.34 ПКУ,
п. 12 р. ІІ Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

 

– компенсація витрат для створення належних житлових умов відповідно до законодавства для державних службовців та прирівняних до них осіб

+ 1

+

3.30

Витрати підприємств на оплату послуг з лікування працівників, які були надані установами охорони здоров'я (крім виплат, зазначених у пп. 2.3.3 Інструкції N 5), що:

– не відповідають вимогам, зазначеним у пп. "а" пп. 170.7.4 ПКУ

+

+

пп. "а" пп. 170.7.4 ПКУ,
п. 13 р. ІІ Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

 

– відповідають вимогам, зазначеним у пп. "а" пп. 170.7.4 ПКУ

3.31

Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання

–  розмір допомоги, що не перевищує суми граничного розміру доходу, що дає право на застосування податкової соціальної пільги

ст. 164 та пп. 170.7.3 ПКУ,
п. 14 р. І Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

 

–  розмір допомоги, що перевищує суми граничного розміру доходу (сума перевищення), що дає право на застосування податкової соціальної пільги

+

+

3.32

Суми матеріальної та благодійної допомоги особам, які не перебувають у трудових відносинах з підприємством

–  розмір допомоги, що не перевищує суми граничного розміру доходу, що дає право на застосування податкової соціальної пільги

пп. 165.1.1 та пп. 170.7.3  ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

 

–  розмір допомоги, що перевищує суми граничного розміру доходу (сума перевищення), що дає право на застосування податкової соціальної пільги

+

+

3.33

Суми матеріальної допомоги незалежно від її розміру, що надається на підставі рішень КМУ у зв’язку зі стихійним та екологічним лихом, аваріями та катастрофами місцевими органами державної виконавчої влади, профспілками, благодійними фондами та іноземними державами

пп. 165.1.1 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.34

Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, податкової міліції України, державної пожежної охорони Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

+

пп. 165.1.1 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

3.35

Доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями):

– прирівнюються до виплати заробітної плати, якщо вони нараховуються на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, який передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, що є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право);

+

+
(лист ДФСУ від 08.09.2014 р. N 3095/6/99-99-17-03-03-15)

пп. 170.5.3 ПКУ,
п. 14 р. ІІ Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

 

– інші доходи, ніж зазначені вище

+/– 3

+/–

3.35

Доходи від здавання в оренду землі

+

+

абз. 2 пп. 170.1.1 ПКУ,
ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

Сума грошової допомоги (у тому числі в натуральній формі), що надається фізичним особам або членам їхніх сімей (діти, дружина, батьки), військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

пп. "и" п. 165.1.1 ПКУ,
п. 2 р. І Переліку N 1170,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

Компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

4

4

4

пп. "и" п. 165.1.1 ПКУ,
ч. 7 ст. 7 Закону N 2464,
пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ

1База оподаткування розраховується з урахуванням натурального коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 ПКУ.

2 При цьому необхідно, щоб фізична особа, навчання якої оплачується підприємством, взяла на себе зобов'язання відпрацювати на такому підприємстві не менше трьох календарних років після закінчення навчання, про що укладається відповідний договір (контракт) письмово. Якщо працівник припинить трудові відносини до закінчення зазначених термінів, сума сплачених витрат на навчання включається до складу оподатковуваного доходу працівника (пп. 168.1.21 ПКУ).

3 Дивіденди не підлягають оподаткуванню у випадках, зазначених у пп. 165.1.8 ПКУ.

4 До появи порядку проведення компенсаційних виплат з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, середній заробіток, виплачений таким працівникам, на думку контролюючих органів, оподатковується ПДФО, ЄСВ та військовим збором на загальних підставах.


КЗпП - Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

• ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. N 2755-VI.

• Закон  N 2464 - Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. N 2464-VI.

• Перелік N 1170 - Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. N 1170.

• Інструкція N 5 – Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. N 5.

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6