Відповідальність за порушення у сфері застосування РРО-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Відповідальність за порушення у сфері застосування РРО

Правопорушення

Фінансова санкція

Адміністративна відповідальність1*

Підстава

у разі вчинення правопорушення вперше

у разі повторного вчинення протягом року одного і того ж правопорушення

• Проведення розрахункових операцій з використанням РРО або РК на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг)

• Непроведення розрахункових операцій через РРО з фіскальним режимом роботи

• Невідповідність5* на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті, більше ніж на 10 відсотків розміру МЗП, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання юридичною особою розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня

• Невидача (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання РК на окремому господарському об'єкті суб'єкта господарювання

За вчинене вперше порушення - штраф у розмірі 10 % вартості проданих з порушеннями товарів (послуг)

За кожне наступне порушення - штраф у розмірі 50 % вартості проданих з порушеннями товарів (послуг)

Штраф від 2 до 5 нмдг (від 34 грн. до 85 грн.) на осіб, які здійснюють розрахункові операції;
від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.) - на посадових осіб

Штраф від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.) на осіб, які здійснюють розрахункові операції;
від 10 до 20 нмдг (від 170 грн. до 340 грн.) - на посадових осіб

П. 1 ст. 17 Закону N 265/95;
Ст. 1551 КпАП

• Невикористання при здійсненні розрахункових операцій КОРО/РК

• Використання незареєстрованої належним чином КОРО/РК чи порушення встановленого порядку її використання

• Незберігання КОРО/РК протягом встановленого терміну

Штраф у розмірі 50 нмдг (850 грн.)

Штраф від 2 до 5 нмдг (від 34 грн. до 85 грн.) на осіб, які здійснюють розрахункові операції;
від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.) - на посадових осіб

Штраф від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.) на осіб, які здійснюють розрахункові операції;
від 10 до 20 нмдг (від 170 грн. до 340 грн.) - на посадових осіб

П. 3 ст. 17 Закону N 265/95;
Ст. 1551 КпАП

• Контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на РРО

• Виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній стрічці

штраф у розмірі 30 нмдг (510 грн.)

Штраф від 2 до 5 нмдг (від 34 грн. до 85 грн.) на осіб, які здійснюють розрахункові операції;
від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.) - на посадових осіб

Штраф від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.) на осіб, які здійснюють розрахункові операції;
від 10 до 20 нмдг (від 170 грн. до 340 грн.) - на посадових осіб

П. 5 ст. 17 Закону N 265/95;
Ст. 1551 КпАП

• Проведення розрахункових операцій через РРО без використання режиму попереднього програмування найменування кожного товару, який не є підакцизним, та/або послуги, ціни товару (послуги) та обліку їх кількості

Штраф у розмірі 5 нмдг (85 грн.)

Штраф від 2 до 5 нмдг (від 34 грн. до 85 грн.) на осіб, які здійснюють розрахункові операції;
від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.) - на посадових осіб

Штраф від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.) на осіб, які здійснюють розрахункові операції;
від 10 до 20 нмдг (від 170 грн. до 340 грн.) - на посадових осіб

П. 6 ст. 17 Закону N 265/95;
Ст. 1551 КпАП

• Проведення розрахункових операцій через РРО та/або ПРРО із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його без використання режиму попереднього програмування найменування кожного підакцизного товару кількості

Штраф у розмірі 300 нмдг (5100 грн.)

Штраф від 2 до 5 нмдг (від 34 грн. до 85 грн.) на осіб, які здійснюють розрахункові операції;
від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.) - на посадових осіб

Штраф від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.) на осіб, які здійснюють розрахункові операції;
від 10 до 20 нмдг (від 170 грн. до 340 грн.) - на посадових осіб

П. 7 ст. 17 Закону N 265/95;
Ст. 1551 КпАПП. 7 ст. 17 Закону N 265/95;
Ст. 1551 КпАП

• Порушення встановленого у п. 1 ст. 9 Закону N 265/95 порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, у встановленому порядку

• Порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті

Штраф у розмірі 20 нмдг (340 грн.)

Штраф від 2 до 5 нмдг (від 34 грн. до 85 грн.) на осіб, які здійснюють розрахункові операції;
від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.) - на посадових осіб

Штраф від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.) на осіб, які здійснюють розрахункові операції;
від 10 до 20 нмдг (від 170 грн. до 340 грн.) - на посадових осіб

П. 8 ст. 17 Закону N 265/95;
Ст. 1551 КпАП

• Застосування при здійсненні розрахункових операцій РРО, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника

Штраф у розмірі 300 нмдг (5100 грн.)

Штраф від 2 до 5 нмдг (від 34 грн. до 85 грн.) на осіб, які здійснюють розрахункові операції;
від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.) - на посадових осіб

Штраф від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.) на осіб, які здійснюють розрахункові операції;
від 10 до 20 нмдг (від 170 грн. до 340 грн.) - на посадових осіб

П. 9 ст. 17 Закону N 265/95;
Ст. 1551 КпАП

• Неподання до контролюючих органів звітності, пов'язаної із застосуванням РРО, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з РРО та/або ПРРО через дротові або бездротові канали зв'язку в разі обов'язковості її подання

Штраф у розмірі 30 нмдг (510 грн.)

-

-

П. 10 ст. 17 Закону N 265/95

• Непроведення розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти через РРО

• Нероздрукування розрахункового документа, що підтверджує виконання операції з купівлі-продажу іноземної валюти, або проведення операції на неповну суму коштів4*

Штраф у розмірі 100 нмдг (1700 грн.)

Штраф від 3 до 6 нмдг (від 51 грн. до 102 грн.) на осіб, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти;
від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.) - на посадових осіб або СПД

Штраф від 6 до 15 нмдг (від 102 грн. до 255 грн.) на осіб, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти;
від 10 до 20 нмдг (від 170 грн. до 340 грн.) - на посадових осіб або СПД

П. 1 ст. 18 Закону N 265/95;
Ст. 1551 КпАП

• Застосування при здійсненні розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти незареєстрованого, неопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку РРО

Штраф у розмірі 100 нмдг (1700 грн.)

Штраф від 3 до 6 нмдг (від 51 грн. до 102 грн.) на осіб, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти;
від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.) - на посадових осіб або СПД

Штраф від 6 до 15 нмдг (від 102 грн. до 255 грн.) на осіб, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти;
від 10 до 20 нмдг (від 170 грн. до 340 грн.) - на посадових осіб або СПД

П. 2 ст. 18 Закону N 265/95;
Ст. 1551 КпАП

• Невідповідність даних розрахункових документів, що підтверджують здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, даним їх других примірників та/або даним фіскального звіту

Штраф у розмірі 100 нмдг (1700 грн.)

Штраф від 3 до 6 нмдг (від 51 грн. до 102 грн.) на осіб, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти;
від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.) - на посадових осіб або СПД

Штраф від 6 до 15 нмдг (від 102 грн. до 255 грн.) на осіб, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти;
від 10 до 20 нмдг (від 170 грн. до 340 грн.) - на посадових осіб або СПД

П. 3 ст. 18 Закону N 265/95;
Ст. 1551 КпАП

• Перевищення суми готівкових коштів або іноземної валюти на місці проведення операцій над сумою коштів, яка зазначена у фіскальному звіті

Штраф у п'ятикратному розмірі суми, на яку виявлено незбіг

Штраф від 3 до 6 нмдг (від 51 грн. до 102 грн.) на осіб, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти;
від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.) - на посадових осіб або СПД

Штраф від 6 до 15 нмдг (від 102 грн. до 255 грн.) на осіб, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти;
від 10 до 20 нмдг (від 170 грн. до 340 грн.) - на посадових осіб або СПД

П. 4 ст. 18 Закону N 265/95;
Ст. 1551 КпАП

• Застосування при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти РРО, в який внесено зміни в програмно-технічні засоби, що реалізують фіскальні функції

Штраф у розмірі 500 нмдг (8500 грн.)

Штраф від 3 до 6 нмдг (від 51 грн. до 102 грн.) на осіб, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти;
від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.) - на посадових осіб або СПД

Штраф від 6 до 15 нмдг (від 102 грн. до 255 грн.) на осіб, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти;
від 10 до 20 нмдг (від 170 грн. до 340 грн.) - на посадових осіб або СПД

П. 5 ст. 18 Закону N 265/95;
Ст. 1551 КпАП

• Реалізація РРО з числа включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення яких внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника

Штраф у розмірі 500 нмдг (8500 грн.) за кожний реалізований РРО

-

-

Ст. 19 Закону N 265/95

• Застосування РРО з виробничими дефектами в його конструкції чи програмному забезпеченні, які дозволяють спотворювати інформацію про обсяг розрахункових операцій чи обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, яка заноситься до фіскальної пам'яті

Штраф у розмірі 500 нмдг (8500 грн.) до виробника чи постачальника цього РРО2*

-

-

Ст. 29 Закону N 265/95

• Внесення центром сервісного обслуговування, який здійснює технічне обслуговування і ремонт РРО не передбачених конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника змін у конструкцію чи програмне забезпечення належним чином опломбованого РРО

Штраф у розмірі 300 нмдг (5100 грн.)

-

-

Ст. 24 Закону N 265/95

• Реалізація товарів, які не обліковані у встановленому порядку3*

Штраф у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів за цінами реалізації, але не менше 10 нмдг (170 грн.)

-

-

Ст. 20 Закону N 265/95

___________
РРО - реєстратор розрахункових операцій;
РК - розрахункова книжка;
КОРО - книга обліку розрахункових операцій;
нмдг - неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
КпАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. N 8073-X;
Закон N 265/95 - Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.95 р. N 265/95-ВР.

1* На думку Департаменту державної служби боротьби з економічними злочинами при МВС України (лист від 25.05.2011 р. N 5/3614) та Державної інспекції України з питань праці (лист від 15.06.2011 р. N 216/0/6/46-11), приватний підприємець є посадовою особою у разі виконання ним організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, і тому може нести адміністративну відповідальність. Водночас, Державне агентство земельних ресурсів України (лист від 08.06.2011 р. N 8584/17/8-11) та Управління юридичного контролю при МВС України (лист від 15.04.2011 р. N 12/1-929) висловили протилежну точку зору.

2* Такі РРО підлягають конфіскації, виробник або постачальник зобов'язаний повернути їх вартість суб'єкту господарювання, а зазначена модель РРО у встановленому порядку виключається з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій (ст. 29 Закону N 265/95).

3*Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість (крім тих, які здійснюють діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння).

4* Фінансові санкції за порушення порядку виконання операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі застосовуються до банків, небанківських фінансових установ, суб'єктів господарювання, які здійснюють такі операції на підставі агентських угод з банками, що здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, за рішенням відповідних контролюючих органів (ст. 18 Закону N 265/95)

5* Із 01.08.2020 р. норма стосується будь-яких СГ, а не тільки юридичних осіб.

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4