logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика внешеекономіческой діяльності

Про затвердження форм державних статистичних спостережень у сфері зовнішньоекономічної діяльності та інструкцій щодо порядку їх складання

Наказ Державного комітету статистики України
від 11 серпня 2004 року N 471

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2004 р. за N 1034/9633

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень у сфері зовнішньоекономічної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі документи, що додаються:

1.1. Форми державних статистичних спостережень N 5-зез "Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування" (далі - форма N 5-зез) та N 14-зез "Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу" (далі - форма N 14-зез).

1.2. Інструкції щодо порядку складання звітів за формами N 5-зез та N 14-зез.

2. Увести в дію зазначені форми державних статистичних спостережень та інструкції, починаючи з 1 січня 2005 року.

3. Розповсюдити затверджені в п. 1 цього наказу форми державних статистичних спостережень та інструкції серед юридичних осіб, їх відокремлених структурних підрозділів всіх форм власності та форм господарювання, які займаються відповідним видом економічної діяльності.

4. Управлінню статистики зовнішньоекономічної діяльності (Чернишева С. В.):

4.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати Адміністративно-господарському департаменту (Сенкевич-Давидець Н. М.) для виготовлення оригінали бланків форм N 5-зез, N 14-зез та інструкцій, затверджених у п. 1 цього наказу.

4.2. Спільно з Головним міжрегіональним управлінням статистики в м. Києві (Сидоренко М. М.) внести відповідні зміни до постановок задач на програмування у 2005 році.

4.3. Спільно з управлінням інформатизації (Моісеєв Л. І.) унести зазначені роботи до Плану розробки та експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації на 2005 рік.

4.4. Здійснювати методичне керівництво у складанні звітів за формами N 5-зез та N 14-зез, затвердженими у п. 1 цього наказу.

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Воскресенська Л. О.) забезпечити в установленому порядку розрахунки за виготовлення бланків форм N 5-зез, N 14-зез та інструкцій, затверджених у п. 1 цього наказу.

6. Адміністративно-господарському департаменту (Сенкевич-Давидець Н. М.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форм та інструкцій, затверджених у п. 1 наказу, на адресу Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

7. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві (Сидоренко М. М.) забезпечити збирання та обробку даних відповідно до затверджених в п. 1 цього наказу державних статистичних спостережень за формами N 5-зез та N 14-зез.

8. Начальникам Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання зазначеної у формах N 5-зез та N 14-зез інформації Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві в установлені терміни.

9. Уважати таким, що втратив чинність з 1 січня 2005 року, наказ Держкомстату України від 23.07.2001 N 328 "Про затвердження форм державної статистичної звітності зі статистики зовнішньої торгівлі та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2001 року N 681/5872.

10. Скасувати з 1 січня 2005 року наказ Держкомстату України від 16.10.97 N 28 "Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань зовнішньоекономічної діяльності" із змінами та доповненнями в частині затвердження форми N 14-зез.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Остапчука Ю. М.

Голова Комітету

О. Г. Осауленко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Державної митної служби України


А. Войцещук

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 11 серпня 2004 р. N 471

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2004 р. за N 1034/9633


Інструкція
щодо порядку складання звіту за формою N 5-зез "Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає основні положення зі складання підприємствами й організаціями державної статистичної звітності про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування. Звіт складають усі підприємства (у тому числі з іноземними інвестиціями), установи, посередницькі та інші організації України, що здійснюють зовнішньоторговельну діяльність незалежно від форм власності та господарювання.

Звіт за формою N 5-зез "Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування" (далі - ф. N 5-зез) підписується керівником підприємства, установи, організації та головним бухгалтером, які несуть відповідальність за своєчасне подання цих звітів, а також їх достовірність відповідно до ст. 20 Закону України "Про державну статистику".

1.2. Звіт за ф. N 5-зез фіксує зміни в економічних відносинах суб'єктів господарської діяльності резидентів і нерезидентів України, які визначені Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 N 15-93.

1.3. Розробка звітності щодо експорту (імпорту) товарів, що не проходять митного декларування, проводиться відповідно до цієї Інструкції за територіальною ознакою. Усі резиденти України, які самостійно здійснюють експортно-імпортні операції за товарами, що не проходять митного декларування, відповідно до ст. 18 Закону України "Про державну статистику" і ст. 22 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (із змінами та доповненнями) подають звіт органу державної статистики. Об'єднання, підприємства яких розташовані на території кількох областей, складають звіт тільки про ту частину експорту-імпорту товарів, яка здійснювалась підприємствами, що розташовані на одній з ними території. Підприємства, що входять до складу об'єднань та розташовані на території іншої області, подають звіт за місцезнаходженням тільки за свою економічну діяльність. Виняток становлять зовнішньоторговельні об'єднання і фірми, корпорації, акціонерно-фінансові групи тощо, які діють на території всієї України та розташовані в м. Києві. Вони подають звіти безпосередньо ГМУС у м. Києві.

Звіт щодо "переливів" електроенергії подається об'єднанням (підприємством), яке оформило контракт. Обов'язково подається звіт про експорт-імпорт електроенергії підприємствами, установами, організаціями, які мають ліцензію на такі операції (за умови, що на них не оформлено вантажну митну декларацію).

1.4. Дані заповнюються за кожний звітний місяць окремо, а не наростаючим підсумком, у розрізі країн і всіх видів товарів (крім транзитних) відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). На одному бланку форми можна наводити дані про кілька видів товарів.

1.5. Звіт за ф. N 5-зез складається окремо щодо експорту та імпорту товарів: на першій сторінці звіту (у лівому кутку бланка) закреслюється: при експорті товарів - позиція "імпорт - 2", при імпорті товарів - позиція "експорт - 1".

Дані про обсяги експорту (імпорту) товарів заповнюються на основі контракту та за наявності документа, що засвідчує момент передачі товару одержувачу (товарно-транспортні накладні, акти приймання-передавання та інші).

У звіті належить відобразити дані з усіх видів контрактів, у тому числі за міждержавними угодами, бартерними операціями, товарами на переробку тощо. Відповідно до Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (зі змінами та доповненнями) загальна вартість товару за бартерними угодами оцінюється в іноземній валюті, віднесеній НБУ до I групи класифікатора іноземних валют. Вартість продукції, що виготовлена з давальницької сировини, включається до звіту на валовій основі, тобто складається з вартості давальницької сировини, витрат підприємства на виготовлення продукції та вартості власної сировини підприємства, якщо вона додається.

1.6. Обсяг експорту (імпорту) товарів у натуральному виразі наводиться у цілих числах з трьома десятковими знаками після коми в одиницях виміру відповідно до УКТЗЕД. Якщо в УКТЗЕД передбачені дві одиниці виміру, то у звіті за ф. N 5-зез необхідно наводити їх дробом. Вартісні показники у звіті проставляються в цілих числах з двома десятковими знаками після коми.

2. Порядок складання звіту за формою N 5-зез

2.1. Не включаються до звіту про експорт (імпорт) товарів:

пряма транзитна торгівля;

транспортні засоби, що здійснюють чартерні рейси;

транспортне устаткування, риболовецькі судна, газо- і нафтобурильні вишки та інше устаткування, що пересувається та діє на території країни менше ніж рік.

2.2. До товарів, що не проходять митного декларування, належать:

риба та всі види морепродуктів, що продані з українських (або зафрахтованих Україною) суден за кордоном, у тому числі й на іноземні судна, які перебувають у територіальних водах іноземних держав або у відкритому морі;

товари, здобуті зі дна у відкритому морі та реалізовані нерезидентам або придбані в них (якщо на них не оформлено української вантажної митної декларації);

увезені до держави риба та інші морські продукти, здобуті в територіальних водах іноземних держав за умовами концесії (якщо на концесійні товари не оформлялась українська вантажна митна декларація);

товари, передані в оренду строком на 1 рік і більше (якщо на них не оформлено української вантажної митної декларації), проставляються у звітності за повною вартістю орендованого товару на момент увозу (вивозу) - наприклад: морські, риболовецькі судна, транспортні засоби, газо- і нафтобурильні вишки та інше устаткування, що діє на території країни більше ніж 1 рік;

переливи електроенергії загальною електромережею (якщо на них не оформлено української вантажної митної декларації);

продукція високих технологій, отримана у відкритому космосі на космічних суднах України (або орендованих нею) та продана нерезиденту;

продукція високих технологій, отримана у відкритому космосі на іноземних суднах та придбана Україною;

інші товари, на які не оформлено вантажної митної декларації, якщо їх вартість становить понад 100 євро.

2.3. При заповненні форми N 5-зез:

У графі А - указується найменування країни призначення при експорті та країни походження при імпорті.

У графі Б - указується країна відправлення товару*.

___________
* Відповідно до методології статистичного відділу ООН країна відправлення (якщо йдеться про імпорт) - це країна, з якої товари відправляються, незалежно від того, чи здійснюються торговельні або інші операції, що змінюють юридичний статус товарів, після того, як товари відправлені з країни-експортера. Країна відправлення (якщо йдеться про експорт) - це країна, до якої товари відправлено, незалежно від того, чи очікується здійснення операцій, згаданих вище, до прибуття товарів до тієї країни.

У графах В, Г - код країни згідно з Класифікацією держав світу, затвердженою наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260.

У графах Ґ, Д, Е - найменування, одиниця виміру товару та коди товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД).

У графі Є - код одиниць виміру товарів згідно з класифікатором одиниць виміру УКТЗЕД.

У графі Ж - код характеру угоди згідно з класифікатором видів розрахунків (характеру угоди).

У графах З, И - найменування валюти контракту та її код згідно з класифікатором валют.

У графі 1 - кількість товару.

У графі 2 - вартість товару в тис. одиниць валюти контракту за умовами ФОБ.

У графі 3 - вартість страхування та фрахту в тис. одиниць валюти контракту.

Вартість товару у гр. 2 проставляється на основі контракту за умови поставки ФОБ; усі інші види витрат (крім ФОБ), що пов'язані з фрахтом транспортних засобів та страхуванням вантажів і обумовлені контрактом, проставляються в гр. 3.

2.4. Повернення товарів у зовнішній торгівлі реєструється окремо. Якщо експортний товар згодом повернений, то його слід включати як імпорт на момент його повернення. Аналогічно товари, увезені та згодом повернені, необхідно включати як експорт також на момент повернення. Підприємства мають надавати Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики в м. Севастополі письмове підтвердження про повернення товару з визначенням країни, валюти, назви товару і його коду за УКТЗЕД та кількості і вартості поверненого вантажу в тис. одиниць валюти контракту.

Начальник управління статистики
зовнішньоекономічної діяльності


С. В. Чернишева

Форма N 5-ЗЕЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 11 серпня 2004 р. N 471

Місячна (річна)
Поштова

 

Код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) ТОВАРІВ, ЩО НЕ ПРОХОДЯТЬ МИТНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ

за ____________ 200_ року

Подають

Терміни подання

Усі підприємства (у т. ч. з іноземними інвестиціями), установи посередницькі та інші організації України, які здійснюють зовнішньоторговельну діяльність

органу державної статистики за місцезнаходженнямна 10-й день
після
звітного
періоду

Форма N 5-ЗЕЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 11 серпня 2004 р. N 471

Місячна (річна)
Поштова

Найменування організації - складача інформації

Поштова адреса

Коди організації-складача

за ЄДРПОУ

території (КОАТУУ)

виду економічної діяльності (КВЕД)

форми власності (КФВ)

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ)

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (КОДУ)*

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

* Тільки для підприємств державного сектору.

Мета збору даних. Ця інформація буде використана для складання зовнішньоторговельного і платіжного балансів України.

Просимо зберігати копію цієї форми в разі виникнення питань у працівників органів державної статистики при зведенні даних.

Дякуємо Вам за своєчасне подання достовірних даних, які дадуть змогу скласти зовнішньоторговельний і платіжний баланси України.

Державний комітет статистики України

експорт**

1

імпорт**

2

**непотрібне закреслити

ЗВІТ ПРО ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) ТОВАРІВ, ЩО НЕ ПРОХОДЯТЬ МИТНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ
за ____________ року
місяць

Найменування

Код

Найменування

Коди

Валюта

Кількість

Вартість
тис. одиниць у валюті контракту за умови ФОБ

Вартість страхування та фрахту

країни походження (призначення товару)

країни відправ-
лення

країни походження (призначення товару)

країни відправ-
лення

товарів

одиниць виміру

товарів за УКТЗЕД

одиниць виміру

характеру угод

наймену-
вання

код

А

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

Є

Ж

З

И

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт складено на ____________ аркушах
"___" ____________ ____ р.

Керівник ______________________

_____________________________
(прізвище та номер телефону виконавця)

Головний бухгалтер _____________

Одиниці виміру

Основною одиницею виміру кількості товарів за всіма товарними позиціями УКТЗЕД є одиниця маси - кілограм.

У разі потреби застосовуються додаткові одиниці виміру.

Заповнення додаткових одиниць виміру відповідно до УКТЗЕД у статистичній звітності є обов'язковим.

Таблиця одиниць виміру за УКТЗЕД

 

 

 

Найменування одиниць виміру

Умовне позначення

Кодове позначення

1

2

3

ОСНОВНА ОДИНИЦЯ

 

 

 

Кілограм

кг

166

 

 

 

ДОДАТКОВІ ОДИНИЦІ ВИМІРУ

 

 

 

Брутто - реєстрова тонна - 2,8316 м3

брутто реєстр. т

181

Грам

г

163

Грам подільних ізотопів

г поділ. ізотоп.

306

Вантажопідйомність у метричних тоннах

вантажопідйом. метрич. т

185

Карат метричний (= 200 мг)

кар.

162

Квадратний метр

м2 (кв. м)

055

Кілограм азоту

кг N

861

Кілограм гідроксиду калію

кг KOH

859

Кілограм гідроксиду натрію

кг NaOH

863

Кілограм оксиду калію

кг K2O

852

Кілограм пероксиду водню

кг H2O2

841

Кілограм п'ятиокису фосфору

кг P2O5

865

Кілограм хлориду-холіну

кг C5H14CINO

800

Кілограм сухої на 90 % речовини

кг сух. 90 % реч.

845

Кілограм урану

кг U

867

Кубічний метр

м3

113

Літр

л

112

Літр чистого (100 %) спирту

л 100 % спирт

831

Метр

м

006

Метричний карат (1 карат = 2 х 10-4 кг)

кар.

162

Пара (2 шт)

пар.

715

Штука

шт.

796

Сто штук

100 шт.

797

Тисяча штук

тис. шт.

798

Тисяча кіловат-годин

тис. кВт·год.

246

Тисяча кубічних метрів

тис. м3

114

Тисяча літрів

тис. л

130

Кюрі

Кі

305

Тераджоуль

ТДж

 

 

МЕНЮ

Законопроект «Про Державний бюджет України на 2019 рік» N 9000

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6