Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-торг-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика послуг, торгівлі, громадського харчування та матеріально-технічних ресурсів

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

Наказ Державного комітету статистики України
від 26 липня 2005 року N 209

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2005 р. за N 939/11219

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державного комітету статистики України
від 1 серпня 2006 року N 369,
від 3 жовтня 2008 року N 364
(зміни, передбачені пунктом 1.3 наказу Державного комітету статистики України
від 3 жовтня 2008 року N 364, набрали чинності, починаючи зі звіту за 2008 рік,
передбачені пунктом 1.1 - набрали чинності, починаючи зі звіту за січень 2009 року,
передбачені пунктом 1.2 - набрали чинності, починаючи зі звіту за I квартал 2009 року)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" з метою удосконалення державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-торг "Звіт про товарооборот" (додається);

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-торг (нафтопродукти) "Про продаж світлих нафтопродуктів" (додається);

1.3. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 3-торг "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства" (додається);

1.4. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 12-торг "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них" (додається).

2. Поширити інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень, затверджені:

2.1. Пунктом 1 цього наказу - на всіх юридичних осіб, їх відокремлені підрозділи, які займаються відповідним видом діяльності, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що розміщені на території України;

2.2. Підпунктом 1.2 пункту 1 цього наказу - на фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами;

2.3. Підпунктом 1.4 пункту 1 цього наказу - на фізичних осіб - підприємців, які мають ринки.

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А. О.) передати адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) оригінали інструкцій, затверджених пунктом 1 цього наказу, для виготовлення.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та розсиланням інструкцій, затверджених пунктом 1 цього наказу, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі.

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Сорокіна Т. В.) забезпечити розрахунки за виготовлення та доставлення інструкцій, затверджених пунктом 1 цього наказу.

6. Визнати такими, що втратили чинність, накази Держкомстату України від 30.04.2004 N 254 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 1-торг, 3-торг, 3-торг(здрав)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.05.2004 за N 669/9268, та від 05.02.99 N 51 "Про затвердження форми державної статистичної звітності N 12-торг "Про стан матеріально-технічної бази ринків та реалізацію сільськогосподарської продукції на них" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.04.99 за N 232/3525.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головка В. А.

Голова

О. Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 26 липня 2005 р. N 209

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2005 р. за N 939/11219


Інструкція
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-торг "Звіт про товарооборот"

1. Загальні положення

1.1. Звіт за формою державного статистичного спостереження N 1-торг "Звіт про товарооборот" (далі - форма N 1-торг) складають щомісячно в цілому підприємства (юридичні особи) роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, інші підприємства, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (далі - підприємства), за переліком, встановленим органами державної статистики.

Заповнення форми N 1-торг здійснюється на підставі первинної облікової документації, зокрема, товарно-транспортних накладних, касових ордерів, журналів реєстрації касових документів, касових книг, товарно-грошових звітів тощо.

1.2. Підприємства подають звіт за формою N 1-торг органу державної статистики за місцем розташування.

Керівник підприємства несе відповідальність за повноту та достовірність даних звіту за формою N 1-торг відповідно до статті 20 Закону України "Про державну статистику".

1.3. Звіт подається у терміни, вказані на бланку форми N 1-торг.

1.4. При заповненні звітів необхідно керуватись Інструкцією про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 28.12.96 N 389, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 28.01.97 за N 13/1817.

1.5. Усі індивідуальні дані є конфіденційними і використовуватимуться органами державної статистики тільки для формування статистичних зведень. Надання інформації здійснюватиметься лише в агрегованому вигляді у формі підсумкових статистичних таблиць.

2. Заповнення бланка форми державного статистичного спостереження N 1-торг

2.1. Роздрібний товарооборот торгової мережі (рядок 01) - це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів (як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські платіжні картки) через організований споживчий ринок, тобто спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, розвізну і розносну мережу) усіма діючими підприємствами незалежно від відомчої підпорядкованості, форм господарювання, включаючи торгових посередників, а також виручка, одержана через касу неторгових підприємств, установ, організацій від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання за готівку або при наявності заяви працівника на відпуск товару в рахунок оплати праці. Не включається продаж товарів суб'єктам господарювання для виробничої діяльності або подальшого перепродажу незалежно від форми оплати, а також продаж карток стартових пакетів, карток поповнення рахунку тощо для телефонного, у тому числі мобільного, зв’язку.

(абзац перший пункту 2.1 розділу 2 у редакції наказу
Державного комітету статистики України від 03.10.2008 р. N 364)

Роздрібний товарооборот визначається у цінах фактичної реалізації на момент відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей, включаючи продаж товарів, які надійшли підприємству (об'єкту) торгівлі на умовах договорів комісії (консигнації).

При продажу пільговим категоріям населення легкових автомобілів з ручним керуванням через торгову мережу, санітарно-гігієнічних та фармацевтичних товарів аптечними закладами і підприємствами медтехніки, палива організаціями, що постачають паливо, в товарооборот включається фактично сплачена населенням їх вартість. Вартість цих товарів, що сплачена безпосередньо з бюджету або організаціями соціального забезпечення, лікарняними, профілактичними установами, не включається у рядок 01.

До складу роздрібного товарообороту торгової мережі включається також відпуск за безготівковим розрахунком із роздрібної мережі:

(абзац четвертий пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державного комітету статистики України від 01.08.2006 р. N 369)

харчових продуктів закладам охорони здоров'я, соціального забезпечення та освіти (лікарняним, профілактичним, будинкам відпочинку, будинкам-інтернатам для громадян похилого віку та інвалідів, загальної освіти, дошкільного виховання, виховання дітей, які залишилися без опіки батьків) для організації харчування відповідних контингентів населення;

(пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 01.08.2006 р. N 369,
у зв’язку з цим абзаци п'ятий та шостий
уважати відповідно абзацами шостим та сьомим)

продовольчих товарів суднам морського і річкового флоту, риболовецьким промисловим суднам для харчування екіпажів суден, туристів і пасажирів у суднових ресторанах, геологорозвідувальним партіям для харчування працівників експедицій, а також окремих непродовольчих товарів на поточні потреби для реалізації членам екіпажів;

товарів подарункового асортименту до свят і новорічних подарунків для дітей.

2.2. Роздрібний товарооборот ресторанного господарства (рядок 02) - це продаж безпосередньо населенню куплених товарів і роздрібний продаж продукції власного виготовлення через мережу ресторанного господарства (ресторани, кафе, бари, їдальні тощо).

До складу роздрібного товарообороту мережі ресторанного господарства включається відпуск за безготівковим розрахунком із мережі ресторанного господарства продуктів харчування закладам охорони здоров'я, соціального забезпечення та освіти (лікарняним, профілактичним, будинкам відпочинку, будинкам-інтернатам для громадян похилого віку та інвалідів, загальної освіти, дошкільного виховання, виховання дітей, які залишилися без опіки батьків) для організації харчування відповідних контингентів населення.

(абзац другий пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державного комітету статистики України від 01.08.2006 р. N 369)

Директор
департаменту статистики торгівлі


А. О. Фризоренко

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6