Інструкція щодо заповнення форми N 1-послуги (річна)-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика послуг, торгівлі, громадського харчування та матеріально-технічних ресурсів

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики послуг та інформатики

Наказ Державного комітету статистики України
від 20 липня 2007 року N 228

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 серпня 2007 р. за N 894/14161

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державного комітету статистики України
від 14 липня 2010 року N 272,
 від 14 липня 2010 року N 273

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
від 31 травня 2017 року N 125)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики послуг та інформатики й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію:

1.1. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги "Звіт про обсяги реалізованих послуг" (річна), що додається, зі звіту за 2007 рік.

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги "Звіт про обсяги реалізованих послуг" (місячна), що додається, зі звіту за січень 2008 року.

1.3. Підпункт 1.3 пункту 1 втратив чинність

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 14.07.2010 р. N 272)

2. Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи при заповненні форм державних статистичних спостережень N 1-послуги "Звіт про обсяги реалізованих послуг" (річна), N 1-послуги "Звіт про обсяги реалізованих послуг" (місячна), N 2-інф "Звіт про наявність обчислювальної техніки" (річна) використовують інструкції, затверджені цим наказом.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І. В.) визначити необхідний тираж і передати адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) оригінали інструкцій, затверджених цим наказом.

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки інструкцій, затверджених цим наказом.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою інструкцій, затверджених цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

6. Уважати такими, що втратили чинність:

6.1. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги, місячна, "Звіт про обсяги реалізованих послуг" зі звіту за січень 2008 року, Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги, річна, "Звіт про обсяги реалізованих послуг" зі звіту за 2007 рік, затверджені наказом Держкомстату України від 17.06.2004 N 382 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з обліку послуг" та зареєстровані в Мін'юсті України 02.07.2004 за N 810/9409, N 811/9410.

6.2. Наказ Держкомстату України від 26.05.2004 N 341 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження у сфері інформатизації та Інструкції щодо її складання", зареєстрований в Мін'юсті України 10.06.2004 за N 713/9312, зі звіту за 2007 рік.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

Голова

О. Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 20 липня 2007 р. N 228

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 серпня 2007 р. за N 894/14161

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги "Звіт про обсяги реалізованих послуг" (річна)

1. Послугами вважається діяльність суб'єктів, яка не набуває матеріально-речової форми і задовольняє певні потреби замовників - особисті, колективні, громадські. Послуги є результатом різнорідної діяльності, яка здійснюється виробником на замовлення будь-яких споживачів (окремих громадян, підприємств, організацій, підприємців), змінюють стан одиниць, які споживають ці послуги.

2. У звіті за формою N 1-послуги, річна, відображаються результати діяльності підприємств з реалізації всіх видів послуг (основний та другорядні види діяльності). Якщо серед другорядних видів діяльності підприємства мають місце види, результатом діяльності яких є виробництво та реалізація товарів (промисловість, сільське господарство, будівництво, виробництво електроенергії, газу, води, теплопостачання), то дані за ними у звіті не відображаються.

3. У звіті за формою N 1-послуги, річна, відображаються результати діяльності підприємств, що реалізовані за економічно значущими (ринковими) цінами. Підприємства, що переважно фінансуються за рахунок бюджетних коштів, у звіті показують лише реалізацію від основного виду економічної діяльності за ринковими цінами (якщо такі послуги реалізовувалися упродовж року).

Метою складання звіту за формою N 1-послуги, річна, є одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про стан ринку послуг.

4. Звіт за формою N 1-послуги, річна:

- складається в цілому за рік за результатами фактичної діяльності підприємства у звітному році. При складанні річного звіту вносяться уточнення даних щодо обсягів реалізації послуг за всі місяці звітного року, що не були враховані у місячних звітах підприємства;

- заповнюється на основі первинних документів, що оформляються на підприємствах, відповідно до яких здійснюються виконання та облік послуг (квитанції, чеки, квитки на проїзд у громадському транспорті, наряди - замовлення, замовлення - зобов'язання тощо), якщо підприємство займається виключно виробництвом та реалізацією послуг (основний та другорядні види діяльності), основою для складання звіту може бути бухгалтерська звітність.

5. Реалізація послуг (розділ І)

5.1. У рядку 02 "Обсяг реалізованих послуг (уключаючи ПДВ)" наводяться дані про обсяг реалізованих послуг, який визначається за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних послуг), що зазначено в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (послуги) за бартерним контрактом), уключаючи непрямі податки (ПДВ, акцизний збір тощо).

5.2. Продукція (послуги) визнається реалізованою після оформлення документів незалежно від надходження платежів за неї.

До складу зазначеного показника також включаються:

- вартість транспортних, пакувальних та інших робіт, що виконуються власними силами підприємства, навіть якщо вони в рахунках до сплати вказані окремо;

- вартість реалізованих відходів, які утворилися в процесі виробництва;

- вартість послуг з оперативної оренди активів та купівлі-продажу іноземної валюти за умови, що ці послуги не були одноразовими операціями, а виділені підприємством в окремі види економічної діяльності;

- вартість послуг з доходів від торгових марок, патентів тощо.

5.3. З обсягу реалізованої продукції не вираховуються знижки, надані покупцям.

У складі цього показника не відображаються:

- вартість продукції власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства;

- суми цільових надходжень (дотацій) на виробництво;

- суми попередньої оплати продукції (робіт, послуг);

- авансові платежі;

- надходження, що належать третім особам (іншим підприємствам), тобто, якщо підприємство виконувало посередницькі функції, воно в обсязі реалізованих послуг відображає лише маржу за посередництво.

5.4. Підприємства, які залучають до виконання послуг на умовах підряду сторонні підприємства (підрядників, субпідрядників), до загального обсягу реалізованої продукції (послуг) уключають вартість робіт, що виконувалися підрядниками (субпідрядниками), з урахуванням вартості послуг, виготовлення яких здійснювалось на умовах надання підряднику (субпідряднику) давальницької сировини.

5.5. Підприємства, які утримують на балансі об'єкти житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення, в обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг) відображають вартість послуг, реалізованих за межі підприємства або своїм працівникам (членам їх сімей) на комерційній основі. Обсяги реалізованої продукції (послуг) цих підрозділів ураховуються як другорядні види економічної діяльності.

5.6. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за окремими видами економічної діяльності визначається таким чином:

- за видом економічної діяльності "торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку" - як величина торгової націнки (без урахування вартості проданих товарів). Послуги з ремонту оцінюються за вартістю наданих послуг;

- за видом економічної діяльності "посередництво в оптовій торгівлі" - як обсяг наданих послуг з реалізації товарів (продукції) у розмірі комісійних, тобто без урахування вартості товарів;

- за видом економічної діяльності "діяльність готелів та ресторанів" - у частині діяльності ресторанів (підприємств ресторанного господарства) - як товарооборот ресторанів, що включає величину торгової націнки та вартість продуктів; у частині діяльності готелів - як вартість наданих послуг;

- за видом економічної діяльності "діяльність транспорту та зв’язку" - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг від перевезень, діяльності підприємств з транспортного оброблення вантажів (вантажно-розвантажувальні, транспортно-експедиційні послуги), зі складування вантажів, функціонування транспортної інфраструктури, діяльності туристичних агентств та бюро подорожей, послуг з приймання, оброблення, перевезення і доставки поштових відправлень, грошових переказів та інших послуг зв’язку (уключаючи обслуговування засобів і споруд зв’язку усіх видів), уключно з тими роботами (послугами), оплату за які клієнт ще не здійснив, за винятком непрямих податків;

- за видом економічної діяльності "діяльність трубопровідного транспорту" - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг з транспортування нафти, нафтопродуктів, газу та інших продуктів без вартості самих продуктів;

- за видом економічної діяльності "складське господарство" - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг із зберігання та складування всіх видів товарів, вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів тощо на відповідних складах: на товарних складах загального призначення, у зерносховищах, елеваторах, складах-холодильниках, бункерах тощо без урахування вартості товару, прийнятого на зберігання;

- за видом економічної діяльності "надання туристичних послуг" - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг (маржа від реалізації третім особам туристичних путівок, без урахування вартості путівок);

- за видом економічної діяльності "дослідження та розробки" - як вартість фундаментальних досліджень (експериментальних або теоретичних досліджень, спрямованих на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язок), прикладних досліджень (наукової і науково-технічної діяльності, спрямованої на одержання і використання знань для практичних цілей), проектно-конструкторських і технологічних робіт, робіт із створення дослідних зразків (партій) виробів (продукції), систематичних робіт, які базуються на існуючих знаннях, практичному досвіді і спрямовані на створення нових або суттєве вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем і методів;

- за видом економічної діяльності "управління нерухомим майном" (діяльність житлово-експлуатаційних підприємств) - як суми, нараховані квартиронаймачам до сплати за надані послуги за утримання будинків та прибудинкових територій, за винятком субсидій, наданих окремим споживачам, та відшкодувань зазнаних виробничих витрат за рахунок цільового фінансування;

- за такими видами економічної діяльності: "операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям", "освіта", "охорона здоров'я та надання соціальної допомоги", "надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту" - як обсяг реалізованої за межі підприємства продукції (послуг).

5.7. У рядках 03 "Реалізовано послуг населенню", 04 "Підприємствам (установам)", 05 "Іншим споживачам" указуються обсяги реалізованих послуг різним категоріям споживачів: населенню, підприємствам (установам) та іншим споживачам (у разі неможливості визначитися, кому реалізовані послуги). Розподіл обсягу реалізації послуг для різних категорій споживачів проводиться на основі документів щодо оплати послуг (сума даних рядків 03 - 05 повинна дорівнювати даним рядка 02).

5.8. У рядку 06 "Реалізовано послуг нерезидентам" зазначається обсяг реалізованих послуг нерезидентам, тобто експорт послуг (дані рядка 06 повинні бути меншими або дорівнювати даним рядка 02).

5.9. Рядок 07 "Податок на додану вартість" заповнюють підприємства, що законодавчо визначені його платниками.

5.10. У рядку 08 "Матеріальні витрати" вказуються витрати, пов'язані з діяльністю щодо надання послуг. До показника "матеріальні витрати" включаються:

- вартість витрачених у виробництві: сировини й основних матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів (канцелярське приладдя, продукти на лікувально-профілактичне харчування працівників тощо);

- проведення випробування сировини й матеріалів, які використовуються у виробництві; транспортні послуги, які є складовою технологічного процесу виробництва тощо;

- оплата робіт, виконаних підрядниками (субпідрядниками);

- витрати, пов'язані з використанням природної сировини (плата за воду, що вибирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також платежі за використання інших природних ресурсів, за викиди і скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші види шкідливого впливу в межах ліміту).

5.11. У рядку 09 "Інші операційні витрати" вказуються витрати іншої операційної діяльності, зокрема витрати на відрядження, вартість робіт, послуг сторонніх підприємств (зв’язку, транспорту, освіти, охорони здоров'я та ін.), плата за розрахунково-касове обслуговування, сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім непрямих податків, витрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінення активів, сума фінансових санкцій (штрафи, пені, неустойки), орендна плата, витрати підприємства з виплати стипендій студентам, які здобувають освіту в навчальних закладах тощо.

5.12. У рядку 10 "Крім того, доходи від здавання під найм (в оренду) виробничих нежитлових приміщень" указуються обсяги нарахованих коштів (без урахування ПДВ та суми комунальних платежів) за здавання під найм (в оренду) нежитлових приміщень виробничого призначення (крім підприємств, для яких здавання в оренду нежитлової нерухомості є основним видом діяльності). Дані рядка 10 не включаються в дані рядка 02 "Обсяг реалізованих послуг (уключаючи ПДВ)" і не відображаються за видами послуг у розділі III "Інформація про види послуг, реалізацію яких здійснювало підприємство, відокремлений підрозділ".

5.12. У рядку 10 "Крім того, доходи від здавання під найм (в оренду) виробничих нежитлових приміщень" указуються обсяги нарахованих коштів (без урахування ПДВ та суми комунальних платежів) за здавання під найм (в оренду) нежитлових приміщень виробничого призначення (крім підприємств, для яких здавання в оренду нежитлової нерухомості є основним видом діяльності). Дані рядка 10 не включаються в дані рядка 02 "Обсяг реалізованих послуг (уключаючи ПДВ)" і не відображаються за видами послуг у розділі II "Інформація про види послуг, реалізацію яких здійснювало підприємство, відокремлений підрозділ".

(підпункт 5.12 глави 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 14.07.2010 р. N 273)

6. Главу 6 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 14.07.2010 р. N 273,
у зв’язку з цим главу 7 вважати главою 6)

6. Інформація про види послуг, реалізацію яких здійснювало підприємство, відокремлений підрозділ (розділ II)

(глава 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 14.07.2010 р. N 273)

6.1. Розділ складається з чотирьох граф і має стільки рядків, скільки видів послуг виконувало підприємство у звітному році (перелік підприємством заповнюється згідно з переліком видів послуг, який додається до бланка звіту за формою N 1-послуги, річна).

6.2. У рядку "Всього по підприємству" наводяться дані в цілому по підприємству (відокремленому підрозділу), уключаючи реалізацію усіх видів послуг, що здійснюються на ньому. При розподілі показників за видами послуг першим необхідно вказати вид послуг, що займає найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізації послуг підприємством.

Директор департаменту
статистики послуг


І. В. Калачова

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6