Інструкція щодо заповнення форми N 1-послуги (нерухомість) (річна)-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика послуг, торгівлі, громадського харчування та матеріально-технічних ресурсів

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги (нерухомість) (річна) "Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю"

Наказ Державного комітету статистики України
від 27 липня 2009 року N 282

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2009 р. за N 756/16772

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету статистики України
 від 26 липня 2010 року N 297 

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
від 1 жовтня 2013 року N 291)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики нерухомості та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги (нерухомість) (річна) "Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю" (далі - Інструкція), що додається.

2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження N 1-послуги (нерухомість) (річна) "Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І. В.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести Інструкцію, затверджену цим наказом, до відома головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

4. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2010 року, підпункт 1.4 пункту 1 наказу Держкомстату від 17.06.2004 N 382 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з обліку послуг", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.07.2004 за N 810/9409, та Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги (нерухомість), річна "Звіт про надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю", затверджену наказом Держкомстату від 17.06.2004 N 382, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02.07.2004 за N 813/9412.

5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2010 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

Голова

О. Г. Осауленко

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги (нерухомість) (річна)
"Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю"

I. Загальні положення

1.1. Форму державного статистичного спостереження N 1-послуги (нерухомість) (річна) "Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю" (далі - форма N 1-послуги (нерухомість)) заповнюють юридичні особи, для яких посередницькі послуги в угодах з нерухомістю є основним видом економічної діяльності, та подають органу державної статистики за місцезнаходженням.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 26.07.2010 р. N 297)

1.2. Звітним періодом для форми N 1-послуги (нерухомість) є 12 місяців: з 1 січня до 31 грудня звітного року.

1.3. Форма N 1-послуги (нерухомість) складається за результатами фактичної діяльності за рік.

1.4. При заповненні форми N 1-послуги (нерухомість) усі кількісні показники наводяться у цілих одиницях, вартісні показники - з одним десятковим знаком, а показники площі - з двома десятковими знаками.

II. Порядок заповнення розділу 1 "Основні економічні показники"

2.1. У рядку 01 зазначається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, яка заповнюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722.

2.2. У рядку 02 виділяється (із рядка 01) кількість працівників, що безпосередньо займаються наданням посередницьких послуг при операціях з нерухомістю.

2.3. У рядку 03 зазначається середня кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами, яка заповнюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722.

2.4. У рядку 04 виділяється (із рядка 03) кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами, що безпосередньо займаються наданням посередницьких послуг при операціях з нерухомістю.

2.5. У рядку 05 враховуються всі доходи від звичайної діяльності та надзвичайні доходи підприємства (без включення непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного збору тощо), отримані протягом звітного періоду.

2.6. У рядку 06 виділяється (із рядка 05) дохід від надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю, які розподіляються за окремими видами нерухомості (рядки 07 - 09).

2.7. У рядку 10 враховуються всі витрати від звичайної діяльності та надзвичайні витрати, які підприємство зазнало протягом звітного року.

2.8. У рядку 11 виділяються (із рядка 10) витрати на надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю, які розподіляються за елементами операційних витрат (рядки 12 - 16).

2.9. У рядку 17 зазначається прибуток (збиток) до оподаткування підприємства за звітний рік, який дорівнює різниці між рядками 05 та 10.

2.10. У рядку 18 виділяється (із рядка 17) прибуток (збиток) до оподаткування від надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю, який дорівнює різниці між рядками 06 та 11.

2.11. У рядку 19 зазначаються дані про надані посередницькі послуги при операціях з нерухомістю, а в рядку 20 - отримані посередницькі послуги при операціях з нерухомістю в рамках міжнародної діяльності, тобто які здійснюються між юридичною особою - резидентом та юридичною особою - нерезидентом.

Поняття "нерезиденти" визначено пунктом 1.16 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

2.12. Вартість експорту та імпорту надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю вказується у тисячах гривень, перерахованих за офіційним курсом Національного банку України на момент здійснення операції. При цьому до експорту належать послуги, що надані резидентом нерезиденту, до імпорту - послуги, що надані нерезидентом резиденту.

III. Порядок заповнення розділу 2 "Інформація про об'єкти нерухомості, що брали участь в угодах з нерухомістю"

3.1. У рядках 21 - 28 зазначаються дані про завершені угоди: у графі 1 - дані про кількість угод, у графі 2 - загальна площа жилих і нежилих приміщень, що брали участь у завершених угодах, зазначаються у квадратних метрах, земельних ділянок - у гектарах.

При заповненні форми N 1-послуги (нерухомість) враховуються договори купівлі-продажу, наймання, оренди, обміну, приватизації, дарування, спадкування, окрім договорів з оцінки нерухомості.

3.2. У рядках 29 - 58 зазначаються види об'єктів нерухомості за договорами купівлі-продажу нерухомості: у графі 1 - дані про кількість об'єктів нерухомості, у графі 2 - їх загальна площа (загальна площа жилих і нежилих приміщень зазначається у квадратних метрах, земельних ділянок - у гектарах).

При цьому кожен об'єкт нерухомості (квартира, житловий будинок, гараж тощо) повинен відображатися тільки один раз у відповідному рядку цього розділу, незалежно від того, що він був об'єктом декількох договорів.

3.3. У рядку 59 "Довідково" зазначаються дані про кількість повних років фактичної діяльності підприємства на ринку нерухомості.

Заступник директора
департаменту статистики послуг


І. М. Самченко

 

МЕНЮ

Проект Закону України N 6000 «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 15.12.2021 р.

Закон України N 1082-ІX «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Грудень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2