Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИЄдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
24 листопада 2014 року N 1162

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 грудня 2014 р. за N 1553/26330


ПОРЯДОК
 обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

(У тексті Порядку слова "фіскальний орган" у всіх відмінках та числах замінено словами "контролюючий орган" у відповідних відмінках та числах, а слова "Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України", "Фонд соціального страхування від нещасних випадків" у всіх відмінках замінено словами "Фонд соціального страхування" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2015 року N 1105)

(У тексті Порядку посилання на додатки 7 - 10 замінено посиланнями відповідно на додатки 4 - 7 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 3 березня 2016 року N 308)

(У тексті Порядку посилання на додатки 2 - 7 замінено відповідно посиланнями на додатки 3 - 8; текст Порядку та додатки до нього після слова "серія" у всіх відмінках доповнено словами (за наявності) згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29 березня 2018 року N 393)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 5 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464) та інших нормативно-правових актів.

2. Цим Порядком визначаються питання взяття на облік, внесення змін до облікових даних та зняття з обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - платники єдиного внеску) у територіальних органах Державної фіскальної служби України (далі - контролюючі органи), надання контролюючим органам відомостей про зміну класу професійного ризику виробництва Фондом соціального страхування за період до 01 січня 2016 року, надання Пенсійному фонду України та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування даних про взяття/зняття з обліку платників єдиного внеску.

(пункт 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

3. Порядок поширюється на платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 1, 4, 5 та 51 частини першої статті 4 Закону N 2464.

(пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 29.03.2018 р. N 393)

4. Взяття на облік платників єдиного внеску здійснюється контролюючим органом шляхом внесення відповідних відомостей до реєстру страхувальників.

5. Облік платників єдиного внеску в контролюючих органах ведеться за:

кодами з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - для платників, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи);

реєстраційними номерами облікових карток платників податків або серією (за наявності) та номером паспорта - для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснення платежів за серією (за наявності) та номером паспорта;

реєстраційними (обліковими) номерами платників податків, які присвоюються інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав.

6. Інформаційний обмін щодо надання контролюючим органам відомостей про зміну класу професійного ризику виробництва за період до 01 січня 2016 року Фондом соціального страхування, а також структура, формат відомостей та вимоги до їх контролю, процедури взаємодії інформаційних систем та внесення змін до них, особи, відповідальні за організацію, визначаються спільними рішеннями цих органів, які оформлюються окремими протоколами обміну інформацією.

(пункт 6 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

7. Дані з реєстру страхувальників про взяття/зняття з обліку платників єдиного внеску, відомості про клас професійного ризику виробництва (за період до 01 січня 2016 року), відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), а також зміни в облікових даних платників єдиного внеску, внесені до реєстру страхувальників на підставі цього Порядку, не пізніше наступного робочого дня передаються Пенсійному фонду України та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування в порядку взаємного обміну інформацією.

(пункт 7 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 03.03.2016 р. N 308,
від 21.10.2019 р. N 436)

8. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених Законом N 2464 та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон N 755) (далі - Закон N 755).

(пункт 8 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

II. Взяття на облік юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) та фізичних осіб - підприємців, на яких поширюється дія Закону N 755

1. Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких поширюється дія Закону N 755, здійснюється контролюючим органом за їх місцезнаходженням чи місцем проживання на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом N 755, у день отримання зазначених відомостей контролюючим органом.

(пункт 1 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 30.11.2015 р. N 1105)

2. Пункт 2 розділу ІІ виключено

(пункт 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.2015 р. N 1105,
виключено згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 03.03.2016 р. N 308,
у зв’язку з цим пункти 3 - 11
вважати відповідно пунктами 2 - 10)

2. Відомості з реєстраційної картки, надані державним реєстратором, контролюючим органом вносяться до реєстру страхувальників.

(абзац перший пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

Датою взяття на облік як платника єдиного внеску є дата внесення контролюючим органом запису щодо такого платника до реєстру страхувальників.

3. Дані про взяття на облік платників єдиного внеску в порядку інформаційної взаємодії передаються державному реєстратору в день взяття їх на облік за місцезнаходженням чи місцем проживання із зазначенням: дати взяття на облік, найменування та коду за ЄДРПОУ контролюючого органу, в якому такого платника взято на облік, реєстраційного номера платника єдиного внеску.

(пункт 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

4. Взяття на облік юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) та фізичних осіб - підприємців, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, як платників єдиного внеску підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, яка надсилається (видається) цим юридичним особам (відокремленим підрозділам) та фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому Законом N 755.

5. Пункт 5 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 03.03.2016 р. N 308,
у зв’язку з цим пункти 6 - 10
вважати відповідно пунктами 5 - 9)

5. Бюджетні установи, підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариства УТОГ та УТОС, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, а також підприємства та організації громадських організацій осіб з інвалідністю, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, подають до контролюючого органу документи про підтвердження зазначеного статусу.

(абзац перший пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2018 р. N 393)

Після отримання від платника єдиного внеску документів, що підтверджують статус бюджетної установи, підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, контролюючий орган вносить відповідний запис до реєстру страхувальників. Документи, отримані від платника, долучаються до облікової справи такого платника.

(абзац другий пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2018 р. N 393)

6. У разі отримання контролюючим органом від державного реєстратора відомостей з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, на проведення державної реєстрації змін до установчих документів про юридичну особу із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме змін щодо імені фізичної особи, місця її проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснення платежів за серією (за наявності) та номером паспорта), контролюючий орган вносить відповідні зміни до реєстру страхувальників.

Після надходження з Єдиного державного реєстру відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника, пов'язану зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, до реєстру страхувальників контролюючим органом до дати спливу одного місяця після отримання відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника вноситься запис про переведення на облік такого платника до контролюючого органу, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).

(абзац другий пункту 6 розділу ІІ у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 30.11.2015 р. N 1105)

7. У разі отримання від Фонду соціального страхування повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва за період до 01 січня 2016 року контролюючий орган на підставі такого повідомлення вносить відповідний запис до реєстру страхувальників.

Дані про зміну класу професійного ризику виробництва контролюючим органом передаються державному реєстратору.

(пункт 7 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

8. Відокремлені підрозділи обліковуються як страхувальники з урахуванням таких особливостей:

у разі отримання повідомлення від державного реєстратора або відомостей з Єдиного державного реєстру про створення відокремленого підрозділу юридичної особи такий новостворений підрозділ обліковується з приміткою "Неплатник";

у разі прийняття юридичною особою рішення про виділення відокремленого підрозділу на окремий баланс та перехід до самостійного ведення ним розрахунків із застрахованими особами юридична особа повідомляє про це в десятиденний строк з дня прийняття такого рішення контролюючий орган за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. У зазначеному випадку на підставі такого повідомлення юридичної особи відокремлений підрозділ обліковується як платник єдиного внеску;

якщо юридичною особою прийнято рішення про реорганізацію відокремленого підрозділу - страхувальника в такий підрозділ, який не має обов'язків чи повноважень щодо ведення окремого балансу та самостійного ведення ним розрахунків із застрахованими особами, юридична особа повідомляє про це в десятиденний строк з дня прийняття такого рішення контролюючий орган за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. У цьому випадку за умови відсутності заборгованості на підставі такого повідомлення юридичної особи відокремлений підрозділ обліковується з приміткою "Неплатник";

наявність у відокремленого підрозділу окремого балансу, самостійного ведення розрахунків з оплати праці із застрахованими особами може бути встановлена контролюючим органом під час проведення перевірки платника єдиного внеску, при опрацюванні його звітності.

9. Установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією в частині здійснення розрахунків з оплати праці із застрахованими особами, не має обов'язків чи повноважень щодо ведення окремого балансу, обліковується в реєстрі страхувальників з приміткою "Неплатник".

(абзац перший пункту 9 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

Для встановлення в реєстрі страхувальників примітки "Неплатник" установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, подає до контролюючого органу підтвердження від централізованої бухгалтерії факту її обслуговування.

У разі прийняття рішення про ведення окремого балансу та перехід до самостійного ведення установою або організацією розрахунків із застрахованими особами така установа чи організація в десятиденний строк з дня прийняття такого рішення повідомляє про це контролюючий орган за своїм місцезнаходженням з наданням підтвердних документів.

На підставі поданих документів контролюючий орган знімає примітку "Неплатник" у реєстрі страхувальників стосовно такої установи чи організації.

(розділ ІІ доповнено пунктом 9 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.2015 р. N 1105)

III. Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону N 755

1. Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону N 755, контролюючим органом здійснюється за місцезнаходженням чи місцем проживання у день отримання від них заяви про взяття на облік платника єдиного внеску за формою N 1-ЄСВ згідно з додатком 1, заяви про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства) за формою N 12-ЄСВ згідно з додатком 2 до цього Порядку.

(пункт 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 30.11.2015 р. N 1105,
від 29.03.2018 р. N 393)

2. Платники єдиного внеску, зазначені в пункті 5 частини першої статті 4 Закону N 2464, подають заяву за формою N 1-ЄСВ (додаток 1) протягом 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання документа, що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності.

3. Пункт 3 розділу ІІІ виключено

(пункт 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.2015 р. N 1105,
виключено згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 03.03.2016 р. N 308,
у зв’язку з цим пункти 4 - 7
вважати відповідно пунктами 3 - 6)

3. Платники єдиного внеску, зазначені в пункті 51 частини першої статті 4 Закону N 2464, подають заяву за формою N 12-ЄСВ (додаток 2) та підтвердні документи щодо дати набуття членства у фермерському господарстві (договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства, статут фермерського господарства тощо) протягом 10 календарних днів після внесення змін до установчих документів фермерського господарства.

(розділ III доповнено новим пунктом 3 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 21.10.2019 р. N 436,
у зв’язку з цим пункти 3 - 5 вважати відповідно пунктами 4 - 6)

4. Платникам єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону N 755, контролюючим органом наступного робочого дня з дня взяття на облік безоплатно надсилається (вручається) повідомлення про взяття їх на облік за формою N 2-ЄСВ згідно з додатком 3 до цього Порядку.

(пункт 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

5. У разі зміни найменування, прізвища, імені чи по батькові платника єдиного внеску, організаційно-правової форми, місцезнаходження, місця проживання, основного виду діяльності платник єдиного внеску зобов'язаний у десятиденний строк з дня виникнення відповідних змін подати до контролюючого органу заяву за формою N 1-ЄСВ з приміткою "Зміни" або за формою N 12-ЄСВ з приміткою "Зміни". До заяви додаються завірені копії документів, що зазнали змін.

(абзац перший пункту 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 25.09.2017 р. N 803,
від 29.03.2018 р. N 393)

У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) платника, пов'язаної зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, до дати спливу одного місяця з дня отримання заяви та підтвердних документів про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника до реєстру страхувальників вноситься запис про переведення на облік такого платника до контролюючого органу, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).

(абзац другий пункту 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2015 р. N 1105)

Абзац третій пункту 5 розділу ІІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

Абзац четвертий пункту 5 розділу ІІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

6. У разі внесення змін до даних, що вказуються у повідомленні за формою N 2-ЄСВ (найменування, прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження, місце проживання платника єдиного внеску, контролюючого органу, в якому платник єдиного внеску перебуває на обліку тощо) повідомлення за формою N 2-ЄСВ підлягає заміні у контролюючому органі.

Для отримання нового повідомлення платник єдиного внеску подає до контролюючого органу заяву із зазначенням причин заміни та старе повідомлення.

Контролюючий орган протягом двох робочих днів після такого звернення видає (надсилає) платнику єдиного внеску нове повідомлення.

У такому самому порядку видається нове повідомлення замість зіпсованого чи втраченого.

(пункт 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 03.03.2016 р. N 308,
у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29.03.2018 р. N 393)

6. Пункт 6 розділу ІІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

7. Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується в контролюючому органі як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Така ознака встановлюється на підставі поданих до контролюючого органу за місцем проживання заяви за формою N 1-ЄСВ з приміткою "Зміни" та копії документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, або відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, або заяви та документів, поданих відповідно до підпункту 4 пункту 6.7 розділу VI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року N 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року N 462) (далі - Порядок N 1588).

(розділ ІІІ доповнено пунктом 7 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 21.10.2019 р. N 436)

IV. Зняття з обліку платників єдиного внеску - юридичних осіб (відокремлених підрозділів) та фізичних осіб - підприємців

1. Процедури щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску у зв’язку з припиненням платника єдиного внеску контролюючим органом розпочинаються та проводяться в разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):

відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи;

відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ, повідомлення про припинення відокремленого підрозділу;

(абзац третій пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника єдиного внеску, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів такого платника, зміну мети установи, реорганізацію платника єдиного внеску.

При отриманні одного із зазначених документів (відомостей) контролюючий орган вносить відповідний запис до реєстру страхувальників.

2. Після отримання від державного реєстратора відповідних відомостей згідно з пунктом 1 цього розділу контролюючий орган проводить передбачену законодавством перевірку платника щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску.

(пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 25.09.2017 р. N 803)

3. За результатами перевірки щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску платник здійснює остаточні розрахунки.

(пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 25.09.2017 р. N 803)

Абзац другий пункту 3 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

Абзац третій пункту 3 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

4. До завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у день отримання запиту від суб'єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру у порядку інформаційної взаємодії відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою N 11-ЄСВ (додаток 3).

Якщо до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, на запит суб'єкта державної реєстрації контролюючим органом було надано відомості про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску та якщо у платника єдиного внеску виникла заборгованість зі сплати єдиного внеску до проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, то контролюючий орган формує та передає до Єдиного державного реєстру відомості про наявність заборгованості зі сплати єдиного внеску.

Якщо контролюючим органом до Єдиного державного реєстру передано відомості про наявність заборгованості зі сплати єдиного внеску, то після погашення такої заборгованості контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру відомості про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску.

(пункт 4 розділу IV у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

5. У разі наявності заборгованості зі сплати єдиного внеску відомості за формою N 11-ЄСВ разом із додатком надсилаються (видаються) комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або відповідальній особі платника за його зверненням.

(пункт 5 розділу IV у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

6. Пункт 6 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

7. Пункт 7 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 03.03.2016 р. N 308,
у зв’язку з цим пункти 8 - 10
вважати відповідно пунктами 6 - 8)

6. Після надходження від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або повідомлення про закриття відокремленого підрозділу із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру, контролюючий орган знімає платника єдиного внеску з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку.

(абзац перший пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

Дата зняття з обліку відповідає даті закриття інтегрованої картки платника єдиного внеску або даті отримання від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у разі, якщо на дату отримання таких відомостей закрито інтегровану картку такого платника.

(абзац другий пункту 6 розділу IV у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску контролюючим органом передаються до державного реєстратора.

7. У разі отримання від державного реєстратора відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації контролюючий орган протягом 30 календарних днів з дати надходження таких відомостей надсилає державному реєстратору відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою N 11-ЄСВ.

Після внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру запису про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації контролюючий орган здійснює зняття з обліку платника єдиного внеску.

Дата зняття з обліку відповідає даті закриття інтегрованої картки платника єдиного внеску або даті отримання відомостей державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у разі, якщо на дату отримання таких відомостей закрито інтегровану картку такого платника.

Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску передаються до державного реєстратора.

(пункт 7 розділу IV у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

8. Зняття з обліку платників єдиного внеску фізичних осіб - підприємців здійснюється з урахуванням таких особливостей:

процедури зняття з обліку платника єдиного внеску у контролюючому органі розпочинаються у разі надходження від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру;

(абзац другий пункту 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 03.03.2016 р. N 308)

абзац третій пункту 8 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.09.2017 р. N 803)

абзац четвертий пункту 8 розділу IV виключено

абзац п'ятий пункту 8 розділу IV виключено

абзац шостий пункту 8 розділу IV виключено

абзац сьомий пункту 8 розділу IV виключено

абзац восьмий пункту 8 розділу IV виключено

(абзац четвертий пункту 8 розділу IV замінено новими абзацами
четвертим - восьмим згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 30.11.2015 р. N 1105,
у зв’язку з цим абзаци п'ятий - восьмий
вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим,
абзаци четвертий - восьмий пункту 8 розділу IV виключено
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2017 р. N 803,
у зв’язку з цим абзаци дев'ятий - тринадцятий
вважати відповідно абзацами третім - сьомим)

платник єдиного внеску (фізична особа - підприємець) знімається з обліку після проведення передбаченої законодавством перевірки, здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску та закриття інтегрованих карток.

(абзац третій пункту 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2017 р. N 803)

До реєстру страхувальників вносяться відповідні записи із зазначенням дати та причини зняття з обліку платника єдиного внеску.

Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску (фізичної особи - підприємця) передаються до державного реєстратора.

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія або територія проведення антитерористичної операції, процедури та дії, визначені цим пунктом, можуть проводитись за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до відповідних контролюючих органів з документальним підтвердженням особи та місця перебування.

(пункт 8 розділу IV доповнено абзацом сьомим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2015 р. N 1105)

V. Зняття з обліку платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону N 755

1. У разі прийняття відповідними органами (особами) рішення про ліквідацію, припинення діяльності платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону N 755, платник єдиного внеску зобов'язаний у десятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення подати до контролюючого органу заяву про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою N 7-ЄСВ згідно з додатком 5 до цього Порядку та залежно від категорії страхувальника копії відповідних документів:

(абзац перший пункту 1 розділу V із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2019 р. N 436)

розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію, та про утворення ліквідаційної комісії;

(абзац другий пункту 1 розділу V із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2019 р. N 436)

відомостей (витягу) відповідного реєстру про припинення, або зупинення незалежної професійної діяльності, або зміну організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу;

(абзац третій пункту 1 розділу V у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 21.10.2019 р. N 436)

документа, що підтверджує дату виходу із складу членів фермерського господарства, дату, з якої особа підлягає страхуванню на інших підставах, дату звільнення від сплати єдиного внеску відповідно до частини четвертої статті 4 Закону N 2464.

(абзац четвертий пункту 1 розділу V у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 21.10.2019 р. N 436)

Фізична особа знімається з обліку у разі її смерті на підставі копії свідоцтва про смерть фізичної особи або відомостей (витягу) з Державного реєстру актів цивільного стану громадян чи інформації органу державної реєстрації актів цивільного стану, визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою згідно із законодавством на підставі відповідного судового рішення, а за наявності у такої особи заборгованості зі сплати єдиного внеску - після списання такої заборгованості.

(абзац п'ятий пункту 1 розділу V у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 21.10.2019 р. N 436)

Платник єдиного внеску може не подавати заяву за формою N 7-ЄСВ та документи, визначені цим пунктом, якщо таким платником до контролюючого органу подано заяву та документи для зняття з обліку в контролюючих органах, відповідно до розділу XI Порядку N 1588. У такому разі датою подання заяви для зняття з обліку платника єдиного внеску вважається дата, що відповідає даті подання заяви згідно з Порядком N 1588.

(пункт 1 розділу V доповнено абзацом шостим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2019 р. N 436)

2. У разі отримання заяви від платника єдиного внеску про зняття з обліку контролюючий орган повідомляє Пенсійний фонд України та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування про прийняття рішення платником щодо зняття з обліку.

Відповідні органи Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом десяти календарних днів з дня отримання інформації про прийняття рішення платником щодо зняття з обліку надають відповідному контролюючому органу довідку про наявність або відсутність заборгованості зі сплати страхових коштів за формою N 8-СК згідно з додатком 8 до цього Порядку.

3. Отримавши заяву за формою N 7-ЄСВ (додаток 4), контролюючий орган проводить передбачену законодавством перевірку щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску. Платник єдиного внеску здійснює остаточні розрахунки з контролюючим органом.

(пункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 25.09.2017 р. N 803)

4. У разі ненадання органами Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування довідок за формою N 8-СК (додаток 8) у зазначений строк або у разі встановлення заборгованості платника єдиного внеску, який знімається з обліку, контролюючий орган складає довідку про стан розрахунків за платежами до контролюючого органу, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування за формою N 9-ЄСВ згідно з додатком 9 до цього Порядку, яку надсилає (видає) платнику єдиного внеску чи уповноваженій особі платника.

5. Після проведення остаточного розрахунку платником єдиного внеску контролюючий орган знімає його з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку.

6. Платникам єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону N 755, видається (надсилається) повідомлення про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою N 10-ЄСВ згідно з додатком 10 до цього Порядку.

Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

7. Вимоги пунктів 2, 4 цього розділу не поширюються на платників єдиного внеску - членів фермерських господарств.

(розділ V доповнено пунктом 7 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 21.10.2019 р. N 436)

VI. Організація обліку платників єдиного внеску у контролюючих органах

1. Згідно з цим Порядком контролюючими органами є відповідні державні податкові інспекції у районах, містах (крім м. Києва), районах у містах, об'єднані державні податкові інспекції (далі - ДПІ) та головні управління ДФС в областях, м. Києві, Офіс великих платників податків ДФС (далі - ГУ).

(пункт 1 розділу VI у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 29.03.2018 р. N 393)

2. ГУ виконують процедури обліку платників відповідно до функцій, визначених Податковим кодексом України, зокрема:

забезпечують організацію роботи з ведення обліку платників єдиного внеску;

забезпечують достовірність та повноту обліку платників єдиного внеску;

ведуть реєстр страхувальників згідно з Положенням про реєстр страхувальників;

проводять заходи, пов'язані з припиненням (закриттям) платників єдиного внеску, формують та направляють (видають) відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою N 11-ЄСВ та повідомлення про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою N 10-ЄСВ у порядку, визначеному розділами IV, V цього Порядку.

3. ДПІ виконують процедури обліку платників відповідно до функцій, визначених Податковим кодексом України, зокрема:

здійснюють ведення обліку платників єдиного внеску;

приймають заяви від платників єдиного внеску, визначені цим Порядком;

формують та видають довідки, повідомлення, визначені цим Порядком (крім повідомлень, відомостей, що формуються та видаються ГУ);

ведуть реєстр страхувальників згідно з Положенням про реєстр страхувальників;

виконують інші функції сервісного обслуговування платників єдиного внеску, визначені законом.

ДПІ здійснюють процедури обліку платників єдиного внеску, які не передбачають одночасного виконання або завершення яких можливе без виконання інших процедур або функцій, що належать до повноважень ГУ.

4. Якщо контролюючими органами при здійсненні своїх функцій за результатами перевірок та звірок, або на підставі інформації від третіх осіб, або на підставі даних інших державних органів чи відповідних державних реєстрів встановлено, що:

юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної особи, фізична особа - підприємець за даними Єдиного державного реєстру має стан такої, що провадить діяльність та при цьому не перебуває на обліку чи знята з обліку у відповідному контролюючому органі, то таким органом проводяться заходи щодо отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та постановки на облік такого платника єдиного внеску згідно з цим Порядком;

відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та при цьому не перебуває на обліку у відповідному контролюючому органі, таким органом вживаються заходи щодо подання таким підрозділом документів для взяття на облік платником єдиного внеску і такий платник обліковується в контролюючому органі з ознакою "платник не подав заяви для взяття на облік";

(пункт 4 розділу VI доповнено новим абзацом третім згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2018 р. N 393,
у зв’язку з цим абзац третій
вважати відповідно абзацом четвертим)

фізична особа, зареєстрована як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, але не перебуває на обліку чи знята з обліку в контролюючому органі, то такий орган повідомляє таку особу про необхідність подання заяви за формою 1-ЄСВ для взяття її на облік як платника єдиного внеску. Така фізична особа обліковується в реєстрі страхувальників як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, з ознакою "платник не подав заяви для взяття на облік. Якщо така фізична особа подала до контролюючого органу заяву для взяття на облік відповідно до Порядку N 1588, до Реєстру страхувальників вноситься дата взяття на облік платника єдиного внеску, яка відповідає даті взяття на облік як платника податків.

(абзац четвертий пункту 4 розділу VI із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2019 р. N 436)

(Порядок доповнено розділом VI згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 25.09.2017 р. N 803)

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

МЕНЮ

Проект Закону України N 6000 «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 15.12.2021 р.

Закон України N 1082-ІX «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3