Порядок подання податкового розрахунку земельного податку-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИДФСУЗемельний податок

Про затвердження форм Зведеного розрахунку суми земельного податку, Довідки до уточненого Розрахунку та Порядку їх подання до органу державної податкової служби

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 26 жовтня 2001 року N 434

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 листопада 2001 р. за N 963/6154

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державної податкової адміністрації України
від 2 грудня 2003 року N 582,
від 16 лютого 2004 року N 92

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
від 24 грудня 2010 року N 1015)

Відповідно до статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", статті 14 Закону України "Про плату за землю" та пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми Зведеного розрахунку суми земельного податку (далі - Розрахунок) та Довідки до уточненого Розрахунку про суми земельного податку, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (далі - Довідка), що додаються.

2. Затвердити Порядок подання податкового розрахунку земельного податку (далі - Порядок), що додається.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
податкової адміністрації України від 02.12.2003 р. N 582)

3. Начальнику Головного управління місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів Богдану А. В. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Начальнику Головного управління масово-роз'яснювальної роботи Сисоєву В. О. після державної реєстрації наказу забезпечити публікацію його в засобах масової інформації.

5. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у 10-денний термін після державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування та надсилання до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

6. Начальнику Головного управління місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів Богдану А. В. протягом 5 робочих днів після державної реєстрації наказу надати Головному управлінню АІС "Податки" юридичних осіб форми звітності за зведеним розрахунком суми земельного податку з юридичних осіб.

7. Начальнику Головного управління місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів Богдану А. В. спільно з начальником Головного управління АІС "Податки" юридичних осіб Семиргою М. І. у місячний термін після державної реєстрації наказу розробити алгоритми контролю до форм звітності за зведеним розрахунком суми земельного податку з юридичних осіб та внести відповідні зміни до програмного забезпечення.

8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації від 14 січня 1998 року N 18, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 січня 1998 року за N 46/2486, "Про затвердження форми розрахунку земельного податку".

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДПА України Онищенка В. А.

10. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2002 року.

Голова

М. Я. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 26 жовтня 2001 р. N 434

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 листопада 2001 р. за N 963/6154

ПОРЯДОК

подання податкового розрахунку земельного податку

(назва в редакції наказу Державної податкової
адміністрації України від 02.12.2003 р. N 582)

1. Юридичні особи самостійно обчислюють суму податкового зобов'язання щодо земельного податку в порядку та за ставками, визначеними Законом України "Про плату за землю".

2. Розрахунок податку складається на підставі даних державного земельного кадастру за станом на 1 січня поточного року і щороку подається власниками землі та/або землекористувачами до органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки до 1 лютого поточного року з розбивкою річної суми земельного податку рівними частками за місяцями, а землекористувачами - виробниками товарної сільськогосподарської і рибної продукції - з розбивкою річної суми на дві рівні частки.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
податкової адміністрації України від 02.12.2003 р. N 582)

Податкова звітність може бути надана податковому органу за добровільним рішенням платника податків в електронній формі за умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.

(пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 16.02.2004 р. N 92)

3. До податкового розрахунку додаються наступні додатки:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 02.12.2003 р. N 582)

додаток 1 - "Відомості про наявність документів на землю";

додаток 2 - "Звіт про пільги на земельний податок";

додаток 3 - "Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення";

додаток 4 - "Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку";

додаток 5 - "Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку";

додаток 6 - "Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів".

4. У разі набуття права власності та/або права користування земельною ділянкою протягом року платник земельного податку подає звітний Розрахунок протягом місяця від дня виникнення такого права.

(пункт 4 в редакції наказу Державної податкової
адміністрації України від 02.12.2003 р. N 582)

5. У разі зміни протягом року грошової оцінки землі, функціонального використання землі, настання іншої зміни чи виявлення помилок, що змінюють суму земельного податку за звітний(і) місяць(і), платник податку подає новий звітний Розрахунок з виправленими показниками за такий(і) звітний(і) місяць(і) у строки, установлені підпунктом 4.1.4 "а" пункту 4.1 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", без застосування штрафів, установлених пунктом 17.2 статті 17 цього Закону.

(пункт 5 в редакції наказу Державної податкової
адміністрації України від 02.12.2003 р. N 582)

6. До органів державної податкової служби подається оригінал Розрахунку. Подання ксерокопії не припускається.

До Розрахунку додаються всі необхідні додатки. Додаток 1 до Розрахунку є обов'язковим для всіх платників податку. Додаток 2 подається власниками землі та землекористувачами, які мають пільги щодо сплати земельного податку. Додатки 3 - 6 подаються в залежності від наявності земельних ділянок відповідної категорії та від того, встановлена чи ні їх грошова оцінка.

7. Якщо власники землі та/або землекористувачі, що користуються пільгами щодо земельного податку, мають у підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства або здають у тимчасове користування (оренду) земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини, то вони подають, крім додатків 1 і 2, відповідні додатки в залежності від категорії земельних ділянок, які здані в тимчасове користування (оренду) або на яких розташовані ці госпрозрахункові підприємства, окремі будівлі або їх частини, здані у тимчасове користування (оренду).

8. Якщо останній день терміну подання Розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем терміну вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
податкової адміністрації України від 02.12.2003 р. N 582)

9. Розрахунок може бути заповнений від руки чорнильною чи кульковою ручкою або віддрукований (заповнення олівцем не припускається), без виправлень і помарок; у рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлена риска. Суми земельного податку в Розрахунку проставляються в гривнях, з копійками, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
податкової адміністрації України від 02.12.2003 р. N 582)

10. Органи державної податкової служби не приймають до розгляду Розрахунок:

що має підчистки або дописки, закреслені слова (цифри), а також написаний олівцем або нерозбірливо;

у якому не заповнені обов'язкові реквізити (коди, дати, підписи і т. ін.);

текст якого неможливо прочитати внаслідок пошкодження (наприклад, документи, залиті чорнилом, затерті та ін.);

з порваними аркушами.

12. Платник земельного податку виправляє самостійно виявлені ним помилки у порядку, установленому пунктом 5.1 статті 5 і пунктом 17.2 статті 17 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181 "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із змінами і доповненнями).

(пункт 12 в редакції наказу Державної податкової
адміністрації України від 02.12.2003 р. N 582)

13. Пункт 13 вилучено

(згідно з наказом Державної податкової
адміністрації України від 02.12.2003 р. N 582)

14. Пункт 14 вилучено

(згідно з наказом Державної податкової
адміністрації України від 02.12.2003 р. N 582,
у зв’язку з цим пункти 15 - 18 вважати відповідно пунктами 13 - 16)

13. Якщо за результатами подання уточнюючого Розрахунку виникає потреба в поверненні надміру сплаченого податку, то разом з таким уточнюючим Розрахунком платником має бути подана заява про повернення надміру сплаченого податку з дотриманням граничних строків її подання. Якщо строк подання такої заяви закінчився, то уточнюючий Розрахунок не подається.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
податкової адміністрації України від 02.12.2003 р. N 582)

14. Працівник органу державної податкової служби перевіряє поданий платником податку Розрахунок, ставить дату перевірки цього Розрахунку та особистий підпис.

15. Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податку, вважається узгодженим з дня подання Розрахунку земельного податку до державного податкового органу і не може бути оскаржене платником в адміністративному або судовому порядку.

16. За порушення податкового законодавства платники несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Начальник Головного управління
місцевих, ресурсних, рентних
та неподаткових платежівА. В. Богдан

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6