Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИДФСУПодаток на додану вартість

Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 30 травня 1997 року N 166

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
від 9 липня 1997 р. за N 250/2054

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державної податкової адміністрації України 
від 10 квітня 1998 року N 179,
від 23 жовтня 1998 року  N 499,
від 2 листопада 2000 року N 568,
від 18 квітня 2001 року N 170,
від 30 вересня 2003 року N 466,
від 2 лютого 2004 року N 63,
від 28 лютого 2005 року N 90,
від 15 червня 2005 року N 213,
від 26 січня 2007 року N 30,
від 20 серпня 2007 року N 498,
від 17 березня 2008 року N 159,
від 21 січня 2009 року N 8,
від 28 квітня 2009 року N 221,
від 12 травня 2010 року N 313,
від 7 липня 2010 року N 490

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 3, 25 січня 2008 р.),
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
від 23 січня 2008 року,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
від 21 квітня 2009 року

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
від 25 січня 2011 року N 41)

Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" та, керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму податкової декларації та Порядок заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість.

2. Начальнику управління справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору Головного управління непрямих податків Косміній Л.В. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у п'ятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям усіх рівнів.

Голова ДПА України

М. Я. Азаров

УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності
від 14 червня 2005 р. N 06-10/10-698
Голова Комітету С. В. Буряк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 30 травня 1997 р. N 166
(у редакції наказу
від 15 червня 2005 р. N 213)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 червня 2005 р. за N 702/10982

ПОРЯДОК

заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість

1. Загальні положення

1.1. Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі - декларація) передбачено пунктом 4.1 статті 4 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон N 2181).

1.2. Декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації особою, яка зареєстрована платником податку на додану вартість згідно з вимогами Закону України від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" (далі - Закон).

Для цілей оподаткування дві чи більше осіб, які здійснюють спільну (сумісну) діяльність без створення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності; господарські відносини між учасниками спільної (сумісної) діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

Облік результатів спільної (сумісної) діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку. Особою, яка здійснює облік результатів спільної (сумісної) діяльності згідно з договором про спільну (сумісну) діяльність, на декларації, що подається за результатами такої діяльності, робиться відмітка "Договір про спільну (сумісну) діяльність від _______________ N ______" та вказується назва договору.

Платники податку, у яких згідно з чинним законодавством (стаття 81 Закону) суми податку на додану вартість, нараховані сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів (послуг), повністю залишаються у розпорядженні таких сільськогосподарських підприємств для відшкодування сум податку, сплачених (нарахованих) постачальникам на вартість виробничих факторів, а за наявності залишку таких сум податку - для інших виробничих цілей, подають податкову декларацію з податку на додану вартість (скорочену), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого указаною статтею.

(абзац четвертий пункту 1.2 у редакції наказу
Державної податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8)

Платники податку - переробні підприємства, які згідно із пунктом 11.21 статті 11 Закону суми податку на додану вартість, що повинні сплачуватися до бюджету за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовують виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі, подають податкову декларацію з податку на додану вартість (переробного підприємства), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються установленого цим пунктом статті 11 Закону режиму з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

(пункт 1.2 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 28.04.2009 р. N 221)

Платники податку - сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають вимогам статті 81 Закону, але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочну продукцію та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, подають податкову декларацію з податку на додану вартість (спеціальну), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише операції, визначені абзацом четвертим пункту 11.21 статті 11 Закону.

(пункт 1.2 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 12.05.2010 р. N 313)

1.3. Декларація складається із вступної частини, службових полів, чотирьох розділів та обов'язкових додатків, з них платником заповнюються вступна частина, службові поля, перші три розділи та додатки, четвертий розділ заповнюється працівниками податкової інспекції (адміністрації) лише на оригіналі декларації, який залишається в податковій інспекції (адміністрації). Порядок заповнення декларації окремо за кожним розділом наводиться в розділі 5 цього Порядку.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8)

2. Звітні (податкові) періоди та строки подання декларації

2.1. Звітний (податковий) період визначається в порядку, встановленому пунктом 7.8 статті 7 Закону, і може дорівнювати одному календарному місяцю (з урахуванням особливостей, викладених у пункті 2.2 цього Порядку) або одному календарному кварталу в залежності від обсягу оподатковуваних операцій за минулі дванадцять місячних податкових періодів.

2.2. Звітним (податковим) періодом є один календарний місяць (за винятком випадків, указаних у пункті 2.3 цього Порядку).

У разі, якщо особа зареєстрована платником податку з дня іншого, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця.

У разі, якщо податкова реєстрація особи анулюється у день інший, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.

2.3. Платник податку, обсяг оподатковуваних операцій якого за минулі дванадцять місячних звітних (податкових) періодів не перевищував 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), може вибрати квартальний звітний (податковий) період.

2.4. При виборі квартального звітного (податкового) періоду платник податку, який має обсяг оподатковуваних операцій, указаний у пункті 2.3 цього Порядку, разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року подає до податкової інспекції (адміністрації) заяву про вибір квартального звітного (податкового) періоду. Форма заяви наведена в додатку 1 до цього Порядку.

При цьому квартальний звітний (податковий) період починає застосовуватися з першого звітного (податкового) періоду наступного календарного року.

Якщо платник податку разом з декларацією за наслідками останнього звітного (податкового) періоду календарного року не подав до податкової інспекції (адміністрації) указану вище заяву, такий платник податку зобов'язаний з першого звітного (податкового) періоду наступного календарного року застосовувати місячний звітний (податковий) період.

2.5. Якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального звітного (податкового) періоду обсяг оподатковуваних операцій платника податку перевищує 300000 гривень, такий платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний звітний (податковий) період.

2.5.1. У такому разі місячний звітний (податковий) період застосовується, починаючи з місяця, на який припадає таке перевищення.

2.5.2. Про перехід з квартального на місячний звітний (податковий) період платник податку зобов'язаний зазначити у відповідній податковій декларації за наслідками місяця, у якому здійснено такий перехід.

2.6. Відповідно до підпункту 4.1.4 статті 4 Закону N 2181 для подання декларації встановлюються такі строки.

2.6.1. Якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю, декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації) за місцезнаходженням платника протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

2.6.2. Якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу, декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації) за місцезнаходженням платника протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

2.6.3. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

2.7. Керівником податкової інспекції (адміністрації) або його заступником за письмовим запитом платника граничні строки для подання податкової декларації можуть бути продовжені за правилами і на підставах, що встановлені пунктом 15.4 статті 15 Закону N 2181 (наказ ДПА України від 19.03.2001 N 113 "Про затвердження Порядку застосування норм пункту 15.4 статті 15 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 березня 2001 року за N 284/5475).

3. Порядок оформлення декларації

3.1. Декларація до органів податкової служби може бути подана: на паперових носіях; на магнітних носіях з роздрукованими копіями файлів; засобами електронної пошти E-mail; поштовими відправленнями.

3.2. Вступна частина, службові поля та чотири розділи податкової декларації з податку на додану вартість, податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної), податкової декларації з податку на додану вартість (переробних підприємств) та податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) подаються на двох двосторонніх аркушах формату А-4, скріплених між собою; додатки до декларацій, уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої)/(переробного підприємства)/(спеціальної)) - на аркушах формату А-4.

(пункт 3.2 у редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8,
із змінами, внесеними згідно з наказами Державної
податкової адміністрації України від 28.04.2009 р. N 221,
від 12.05.2010 р. N 313)

3.3. Декларація заповнюється таким чином, щоб забезпечити збереження записів у ній та вільне читання тексту (цифр) протягом установленого строку зберігання звітності. Декларація може бути заповнена від руки чорнильною чи кульковою ручкою або видрукувана (заповнення олівцем не допускається), без виправлень і помарок; у рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлений прочерк.

3.4. Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в декларації. Дані, наведені в декларації, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового* обліку платника, достовірність даних підтверджується: підписом платника, якщо платник - фізична особа, в інших випадках (особа, яка визначена як платник податку на додану вартість, крім фізичних осіб) - підписами відповідальних посадових осіб (керівника, головного бухгалтера) та печаткою, а в разі подання декларації в електронній формі - електронним підписом осіб (які підписують декларацію), зареєстрованим у порядку, визначеному законодавством.

____________
* При цьому невключення податкової накладної (за наявності її оригіналу) до реєстру отриманих та виданих податкових накладних не є підставою для відмови у зарахуванні суми податку, визначеної у такій податковій накладній, до складу податкового кредиту такого платника податку.

4. Порядок подання декларації

4.1. Декларація подається платником у визначений у пункті 2.6 цього Порядку строк до підрозділу державної податкової інспекції (адміністрації), яким здійснюється приймання звітності, для реєстрації. До декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період, без наростаючого підсумку.

4.1.1. Декларація подається платником незалежно від того, виникло у звітному (податковому) періоді в нього податкове зобов'язання чи ні, тобто незалежно від стану фінансово-господарської діяльності платника податку.

4.1.2. У разі подання декларації на паперових носіях платником подається до податкової інспекції (адміністрації) за його місцезнаходженням оригінал декларації (з оригіналами відповідних додатків).

(підпункт 4.1.2 пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8)

4.1.3. Якщо платник податку має право на одержання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення повної суми такого відшкодування на його поточний рахунок у банку, до податкової інспекції (адміністрації) таким платником податку подається також і копія податкової декларації за відповідний період, на якій службовою особою цього податкового органу у момент прийняття декларації у відповідному службовому полі, розміщеному на першій сторінці декларації, здійснюється відмітка про прийняття цієї декларації (штамп податкового органу, дата, вхідний номер). При цьому вказана копія декларації з відміткою податкового органу про її прийняття повертається платнику податку для подання ним до органу Державного казначейства України; платником податку в службовому полі декларації здійснюється відмітка про отримання цієї копії.

4.1.4. Добровільно платник податку може подати до державної податкової інспекції (адміністрації) за місцем реєстрації податкову декларацію в електронній формі за умови реєстрації електронного підпису осіб (які підписують декларацію) у порядку, визначеному законодавством.

4.1.5. Декларація може бути надіслана на адресу податкової інспекції (адміністрації) за місцем реєстрації платника поштою з повідомленням про вручення не пізніше ніж за 10 днів (дата відправлення на поштовому штемпелі) до закінчення граничного терміну, установленого для подання декларації.

До закінчення граничного строку подання (але без урахування вказаного в попередньому абзаці десятиденного строку) декларація також може бути надіслана на адресу податкової інспекції (адміністрації) за місцем реєстрації платника поштою з описом укладеного та повідомленням про вручення у разі, якщо службова (посадова) особа вказаного органу не виконує свій обов'язок щодо прийняття податкової декларації (відмовляється прийняти податкову декларацію з будь-яких причин або висуває будь-які передумови щодо її прийняття). При цьому платник зобов'язаний долучити до декларації складену в довільній формі заяву на ім'я керівника цієї інспекції (адміністрації) із зазначенням прізвища службової (посадової) особи, яка відмовилася прийняти таку декларацію, та/або із зазначенням дати такої відмови. У такому разі декларація вважається поданою в момент її вручення пошті (дата відправлення на поштовому штемпелі).

У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення платник податку протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення про це зобов'язаний надіслати поштою з повідомленням про вручення або надати особисто (за його вибором) податковій інспекції (адміністрації) другий примірник такої податкової декларації.

4.2. У складі декларації повинні подаватися всі необхідні додатки до декларації, подання яких передбачено цим Порядком, у тому числі розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість та додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)/(переробного підприємства)/(спеціальної)). У разі подання уточнюючих розрахунків, у яких проводиться коригування податкових зобов'язань та/або податкового кредиту, такі самі розшифровки подаються на суму уточнення, а також:

(абзац перший пункту 4.2 у редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8,
із змінами, внесеними згідно з наказами Державної
податкової адміністрації України від 28.04.2009 р. N 221,
від 12.05.2010 р. N 313)

у разі наявності експортних операцій - оригінали п'ятого основного аркуша (примірника декларанта) вантажної митної декларації (оригінали аркушів ВМД нової форми МД-2 з позначенням "3/8");

(абзац другий пункту 4.2 у редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8)

при поданні розрахунку суми бюджетного відшкодування - копії погашених податкових векселів, у разі їх наявності.

(абзац третій пункту 4.2 у редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8)

абзац четвертий пункту 4.2 виключено

(згідно з наказом Державної податкової
адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8,
у зв’язку з цим абзаци п'ятий - сьомий
вважати відповідно абзацами четвертим - шостим)

Розшифровки подаються:

на паперових носіях з копією, за бажанням платника, на магнітних носіях;

або в електронному вигляді у форматі, затвердженому ДПА України, за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису, що повинно бути підтверджено сертифікатом відповідності або позитивним висновком за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації, одержаним на ці засоби від Адміністрації Держспецзв’язку, та наявності посилених сертифікатів відкритих ключів, отриманих згідно із законодавством.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 26.01.2007 р. N 30,
у редакції наказу Державної податкової
адміністрації України від 17.03.2008 р. N 159)

4.3. Податкова звітність, отримана контролюючим органом від платника податків як податкова декларація, що заповнена ним всупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її заповнення, може бути не визнана таким контролюючим органом як податкова декларація, якщо в ній не зазначено обов'язкових реквізитів, її не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено печаткою платника податків. У цьому разі, якщо контролюючий орган звертається до платника податків з письмовою пропозицією (письмове звернення надсилається поштою з повідомленням про його вручення) надати нову податкову декларацію з виправленими показниками (із зазначенням підстав неприйняття попередньої), то такий платник податків має право:

надати таку нову декларацію разом зі сплатою відповідного штрафу;

оскаржити рішення податкового органу в порядку апеляційного узгодження.

4.4. Якщо платник самостійно виявив помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, то такий платник зобов'язаний подати в порядку, установленому для подання декларацій з податку на додану вартість (без урахування граничного терміну подання, але з урахуванням строків давності, встановлених статтею 15 Закону N 2181), уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - уточнюючий розрахунок). Одним уточнюючим розрахунком може бути виправлено помилки лише однієї раніше поданої декларації.

Платник податку має право не подавати вказаний розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі декларації за будь-який наступний звітний (податковий) період (з урахуванням зазначених у першому абзаці строків давності та положень пункту 17.2 Закону N 2181), протягом якого такі помилки були самостійно виявлені. Такий спосіб самостійного виправлення платником помилки може бути застосований у разі виправлення у декларації звітного (податкового) періоду помилок лише однієї раніше поданої декларації.

4.4.1. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включені уточнені показники, повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

4.4.2. Не може бути зменшена сума податкових зобов'язань, яка не була сплачена до бюджету в минулих звітних (податкових) періодах у зв’язку з повним або частковим списанням податкового боргу.

4.4.3. Уточнюючий розрахунок подається за формами, визначеними в додатках 3, 4, 5, 6 та 7 до цього Порядку.

(абзац перший підпункту 4.4.3 пункту 4.4 із змінами, внесеними
згідно з наказами Державної податкової адміністрації України
від 28.04.2009 р. N 221,
від 12.05.2010 р. N 313)

У разі виправлення помилки, допущеної у податковій декларації (переробного підприємства), поданій за формою, затвердженою наказом ДПА України від 28.04.2009 N 221, уточнюючий розрахунок подається за формою, визначеною у додатку 3.

(підпункт 4.4.3 пункту 4.4 доповнено новим абзацом другим
згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
від 28.04.2009 р. N 221,
у зв’язку з цим абзаци другий - четвертий
вважати відповідно абзацами третім - п'ятим)

У разі виправлення помилки, допущеної у податковій декларації (скороченій), поданій за формою, затвердженою наказом ДПА України від 23.10.98 N 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.98 за N 715/3155 (у редакції наказу ДПА України від 21.01.2009 N 8), зі змінами, уточнюючий розрахунок подається за формою, визначеною у додатку 4.

У разі виправлення помилки, допущеної у податковій декларації, поданій за формою, затвердженою наказом ДПА України від 30.05.97 N 166, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за N 250/2054 (у редакції наказів ДПА України від 15.06.2005 N 213 та від 17.03.2008 N 159), зі змінами, уточнюючий розрахунок подається за формою, визначеною у додатку 5.

У разі виправлення помилки, допущеної у податковій декларації (скороченій), поданій за формою, затвердженою наказом ДПА України від 23.10.98 N 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.98 за N 715/3155 (у редакції наказів ДПА України від 15.06.2005 N 213 та від 17.03.2008 N 159), зі змінами, уточнюючий розрахунок подається за формою, визначеною у додатку 6.

(підпункт 4.4.3 пункту 4.4 у редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8)

У разі виправлення помилки, допущеної у податковій декларації (спеціальній), поданій за формою, затвердженою наказом ДПА України від 12.05.2010 N 313, уточнюючий розрахунок подається за формою, визначеною у додатку 7.

(підпункт 4.4.3 пункту 4.4 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 12.05.2010 р. N 313)

4.5. Після подання декларації за звітний (податковий) період платник податку має право до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий період подати нову декларацію з виправленими показниками.

4.6. Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податку, вважається узгодженим з дня подання податкової декларації до державної податкової інспекції (адміністрації) за місцем реєстрації і не може бути оскаржене платником в адміністративному або судовому порядку.

5. Порядок заповнення податкової декларації

5.1. Вступна частина

У спеціальному полі для відміток про тип декларації (рядки 011 - 012 податкової декларації, податкової декларації (переробного підприємства) та 011 - 0133 податкової декларації (скороченої)) у другій колонці вказується позначка (х) у рядку спеціального поля, яке відповідає типу декларації. Перша колонка спеціального поля містить код типу декларації, третя - назву типу декларації.

(абзац другий пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної податкової адміністрації України
від 28.04.2009 р. N 221)

У податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) відображаються лише операції, пов'язані з поставкою ними молока та молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів, виготовлених на власних та орендованих переробних потужностях з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м'яса в живій вазі.

(пункт 5.1 доповнено новим абзацом третім згідно з
наказом Державної податкової адміністрації України
від 28.04.2009 р. N 221,
у зв’язку з цим абзаци третій - дев'ятий
вважати абзацами четвертим - десятим)

Для платників, які зареєстровані як суб'єкти спеціального режиму оподаткування, у податковій декларації (скороченій) відображаються лише операції, пов'язані із сільськогосподарським виробництвом, інші операції - у податковій декларації, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, відповідно до редакції абзацу третього підпункту 81.15.1 пункту 81.15 статті 81 Закону.

У спеціальних полях для відміток рядків 0131 - 0133 податкової декларації (скороченої) указується позначка (х) для тих видів діяльності, які здійснює дане сільськогосподарське підприємство.

У спеціальному полі для відміток рядка "ПВ" податкової декларації (скороченої) проставляється питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів сукупно (%).

У спеціальному полі для відміток рядка "ПВН" податкової декларації (скороченої) проставляється питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у вартості всіх товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством за наслідками кожного звітного податкового періоду (%).

Розрахунок питомої ваги проводиться в додатку 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої).

Платники, які зареєстровані суб'єктами спеціального режиму оподаткування не менше 12 послідовних звітних податкових періодів, розраховують питому вагу за формулою:

(р. 5.1 + р. 8 + р. 91) колонки А податкових декларацій (скорочених) відповідних звітних періодів

 

___________________________________________________________________________________________________________________

х 100.

сума (р. 5.1 + р. 8 + 91) колонки А податкових декларацій та податкових декларацій (скорочених) відповідних звітних періодів

 

(пункт 5.1 доповнено абзацами згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8)

У податковій декларації з податку на додану вартість (спеціальній) відображаються лише операції, пов'язані з поставкою молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

У спеціальному полі для відміток рядка "ПВ" податкової декларації (спеціальної) проставляється питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів сукупно ( %).

У спеціальному полі для відміток рядка "ПВН" податкової декларації (спеціальної) проставляється питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у вартості всіх товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством за наслідками кожного звітного податкового періоду (%).

Розрахунок питомої ваги проводиться у додатку 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної).

(пункт 5.1 доповнено абзацами згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 12.05.2010 р. N 313)

5.2. Суми обороту та податку в декларації проставляються в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальноустановленими правилами.

У колонці А в усіх необхідних випадках проставляються обсяги поставки (закупок) без урахування податку на додану вартість, сума податку вказується в колонці Б.

Рядки, які не повинні заповнюватися платником, оскільки мають інформаційний характер, позначені знаком "Х"; колонки, у яких сума обороту чи податку не повинна проставлятися, позначені знаком "0"; у рядках, де платник не має даних для заповнення, проставляється знак "-".

5.3. Розділ I "Податкові зобов'язання"

5.3.1. У рядках 1 - 5 декларації вказуються загальні обсяги поставки, за якими у платника в даному звітному періоді виникло податкове зобов'язання (оподатковувані за ставкою 20 відсотків, нульовою ставкою, звільнені від оподаткування відповідно до статті 5 Закону та тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до статті 11 Закону чи інших нормативно-правових актів), та обсяги поставки, що не є об'єктом оподаткування (пункт 3.2 статті 3 Закону).

При визначенні обсягу поставки за звітний (податковий) період платник зобов'язаний враховувати значення терміна "поставка товарів (послуг)" відповідно до вимог пункту 1.4 статті 1 Закону.

У податковій декларації (переробного підприємства) відображаються лише ті операції переробних підприємств, які стосуються режиму оподаткування, установленого пунктом 11.21 статті 11 Закону.

(підпункт 5.3.1 пункту 5.3 доповнено новим абзацом третім
згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
від 28.04.2009 р. N 221,
у зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

У податковій декларації (скороченій) відображаються операції з поставки сільськогосподарських товарів (послуг), вироблених (наданих) у результаті здійснення діяльності відповідно до підпунктів 81.15.2 - 81.15.6 пункту 81.15 статті 81 Закону.

(підпункт 5.3.1 пункту 5.3 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8)

У податковій декларації (спеціальній) відображаються операції, пов'язані з поставкою молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, відповідно до абзацу четвертого пункту 11.21 статті 11 Закону.

(підпункт 5.3.1 пункту 5.3 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 12.05.2010 р. N 313)

5.3.2. До рядка 1 декларації включаються оподатковувані за ставкою 20 відсотків обсяги поставки, здійснені на митній території України, включаючи також і обсяги поставки транспортних послуг, визначених частиною першою підпункту 6.2.4 пункту 6.2 статті 6 Закону, у вигляді брокерських, агентських або комісійних операцій з транспортними квитками, проїзними документами, укладання договорів або рахунків на транспортування пасажирів або вантажів довіреною особою перевізника та інші, визначені Законом, оподатковувані за вказаною ставкою обсяги поставки.

5.3.3. У рядку 2 "Операції, що оподатковуються за ставкою 0 %" вказуються обсяги поставки, що оподатковуються за нульовою ставкою, окремо експортні, окремо інші операції.

5.3.4. Рядок 3 "Операції, що не є об'єктом оподаткування" заповнюється платником у тому випадку, якщо платник здійснює такі операції як частину в загальному обсязі поставки та зареєстрований (або має бути зареєстрований) як платник податку на додану вартість відповідно до вимог Закону. До декларації платником додається довідка довільної форми, засвідчена підписом керівника чи головного бухгалтера та печаткою (чи підписом платника, якщо платник - фізична особа), із зазначенням виду операції та пункту Закону, відповідно до якого така операція не є об'єктом оподаткування.

5.3.5. Рядок 4 "Операції, які звільнені від оподаткування". Вказується обсяг операцій, звільнених від оподаткування відповідно до статті 5 Закону та тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до статті 11 Закону чи інших нормативно-правових актів.

До декларації платником додається довідка довільної форми, засвідчена підписом керівника чи головного бухгалтера та печаткою (чи підписом платника, якщо платник - фізична особа), із зазначенням виду операції та пункту Закону чи іншого нормативно-правового акта, відповідно до якого така операція звільнена від оподаткування.

5.3.6. Рядок 5 "Загальний обсяг поставки". Вказується загальний обсяг оподатковуваних та неоподатковуваних операцій; значення рядка дорівнює сумі рядків 1, 2, 3 та 4; заповнюється тільки колонка А.

5.4. Рядок 6. Вказується обсяг імпорту товарів протягом звітного (податкового) періоду, при імпорті яких сплату податку на додану вартість було відстрочено шляхом видачі податкового векселя відповідно до пункту 11.5 статті 11 Закону, та вказується термін погашення векселя.

Якщо платником у звітному періоді видано більше одного такого векселя, то до декларації цим платником додається довідка (перелік) довільної форми, засвідчена підписом керівника чи головного бухгалтера та печаткою (чи підписом платника, якщо платник - фізична особа), у якій зазначаються суми податку та терміни погашення кожного векселя.

Рядок 6 може заповнюватися лише в податковій декларації з податку на додану вартість.

(пункт 5.4 доповнено абзацом третім згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8)

5.5. Рядок 7. Указуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України.

Рядок 7 може заповнюватися лише в податковій декларації з податку на додану вартість.

(пункт 5.5 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8)

У податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), податковій декларації з податку на додану вартість (скороченій) та податковій декларації з податку на додану вартість (спеціальній) рядки 6, 7 не заповнюються, оскільки податкові зобов'язання, що виникають при імпорті товарів та послуг, які отримані від нерезидента на митній території України, не відносяться до податкових зобов'язань, що відображаються у вказаних деклараціях.

(пункт 5.5 доповнено абзацом третім згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8,
абзац третій пункту 5.5 у редакції наказів Державної
податкової адміністрації України від 28.04.2009 р. N 221,
від 12.05.2010 р. N 313)

5.6. Коригування податкових зобов'язань з ПДВ

(абзац перший пункту 5.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8)

Коригування податкових зобов'язань відображається у рядку 8. При заповненні цього рядка обов'язковим є подання додатка 1 до податкової декларації, який заповнюється в розрізі контрагентів та податкових накладних.

(абзац другий пункту 5.6 із змінами, внесеними згідно з наказами
Державної податкової адміністрації України від 17.03.2008 р. N 159,
від 21.01.2009 р. N 8)

У рядку 8.1 відображається сума податку, яка збільшує або зменшує суму податкового зобов'язання в результаті самостійного виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації.

У рядку 8.2 відображаються суми збільшення податкових зобов'язань, що виникають у зв’язку із нецільовим використанням товарів, увезених у пільговому режимі.

Рядок 8.2 може заповнюватися лише в податковій декларації з податку на додану вартість.

(пункт 5.6 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8)

У податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), податковій декларації з податку на додану вартість (скороченій) та податковій декларації з податку на додану вартість (спеціальній) рядок 8.2 не заповнюється, оскільки податкові зобов'язання, які виникають при імпорті товарів, не відносяться до податкових зобов'язань, що відображаються у вказаних деклараціях.

(пункт 5.6 доповнено новим абзацом шостим згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8,
у зв’язку з цим абзаци п'ятий - шостий
вважати абзацами сьомим - восьмим,
абзац шостий пункту 5.6 у редакції наказів Державної
податкової адміністрації України від 28.04.2009 р. N 221,
від 12.05.2010 р. N 313)

У рядку 8.3 відображається збільшення або зменшення податкових зобов'язань, що здійснюється відповідно до пункту 4.5 статті 4 Закону.

У рядку 8.4 відображаються інші випадки збільшення (зменшення) податкових зобов'язань.

5.7. Розділ II "Податковий кредит"

До розділу II "Податковий кредит" (рядки 10 - 15 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження) з податком на додану вартість або без податку на додану вартість товарів (послуг), основних фондів на митній території України, імпортованих товарів, отриманих на митній території України від нерезидента послуг з метою їх подальшого використання у межах господарської діяльності платника податку, а також тих, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності, або придбані з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до пункту 6.5 статті 6 Закону, окремо за цілями використання (здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, звільнені від оподаткування, не є об'єктом оподаткування).

5.7.1. У податковій декларації (скороченій) відповідно до підпункту 81.15.1 пункту 81.15 статті 81 Закону відображаються:

а) товари (послуги), які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції.

У разі, якщо товари (послуги), основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях.

Указаний розподіл відбувається у тому періоді, у якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 та довідково відображаються у рядках 101, 121, 131 податкової декларації (скороченої);

б) послуги, супутні поставці сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку.

(пункт 5.7 доповнено підпунктом 5.7.1 згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8)

5.7.2. У податковій декларації (переробного підприємства) відображаються суми податкового кредиту, які виникають у зв’язку з переробкою та поставкою готової продукції, виготовленої з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м'яса в живій вазі.

У разі якщо товари (послуги), основні фонди, виготовлені або придбані, використовуються переробним підприємством частково для виготовлення такої готової продукції, а частково для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях з виготовлення готової продукції та відповідно в інших операціях.

Указаний розподіл відбувається в тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 та довідково відображаються у рядках 101, 121, 131 податкової декларації (переробного підприємства).

(пункт 5.7 доповнено підпунктом 5.7.2 згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 28.04.2009 р. N 221)

5.7.3. У податковій декларації (спеціальній) відповідно до абзацу четвертого пункту 11.21 статті 11 Закону відображаються:

а) товари (послуги), які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

У разі якщо товари (послуги), виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів у власних переробних цехах, а частково для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг) в операціях такого виробництва та відповідно в інших операціях.

(абзац третій підпункту 5.7.3 пункту 5.7 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної податкової адміністрації України від 07.07.2010 р. N 490)

Розподіл відбувається у тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 та довідково відображаються у рядках 101, 121, 131 податкової декларації (спеціальної);

б) послуги, супутні поставці молока, худоби, птиці, вовни, а також пов'язані з поставкою молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах безпосередньо платником податку.

(пункт 5.7 доповнено підпунктом 5.7.3 згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 12.05.2010 р. N 313)

5.8. Коригування податкового кредиту

Коригування податкового кредиту відображається у рядку 16. При заповненні цього рядка (крім рядка 16.5) обов'язковим є подання додатка 1 до податкової декларації, який заповнюється в розрізі контрагентів та податкових накладних.

У рядку 16.1 відображається сума податку, яка збільшує або зменшує суму податкового кредиту в результаті самостійного виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації.

У рядку 16.2 відображається збільшення або зменшення податкового кредиту, що здійснюється відповідно до пункту 4.5 статті 4 Закону.

У рядку 16.3 відображається коригування, пов'язане з використанням раніше придбаних товарів (послуг), основних фондів частково для виготовлення сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарських товарів (послуг) або переробними підприємствами готової продукції, а частково для інших.

Таке коригування проводиться виходячи із залишкової вартості основних фондів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільськогосподарському або переробному виробництві відповідно до частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств не нижче питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг), розрахованої відповідно до вимог пункту 81.6 статті 81 Закону):

а) у разі зміни напряму використання товарів (послуг), основних фондів з іншої діяльності на діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства або на діяльність з виготовлення готової продукції переробним підприємством;

б) при реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

У рядку 16.3 податкової декларації (скороченої/переробного підприємства) коригування відображається зі знаком "+" (до збільшення). У рядку 16.3 податкової декларації, в якій відображається інша діяльність, - зі знаком "-" (до зменшення).

У рядку 16.4 відображаються інші випадки збільшення (зменшення) податкового кредиту.

У рядку 16.5 податкової декларації з податку на додану вартість та податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) відображається сума сформованого згідно з підпунктом 81.15.1 пункту 81.15 статті 81 Закону податкового кредиту, розрахована за схемою:

1) сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16.1 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 (+ чи -) + 16.4 (+ чи -)) колонки Б х (значення рядка 2.1 колонки А /сума значень рядків (5 + 8 (+ чи -) + 91) колонки А) (за умови, що (значення рядка 2.1 колонки А /сума значень рядків (5 + 8 (+ чи -) + 91) колонки А) ? 1);

2) при від'ємному значенні показника, розрахованого згідно з пунктом 1, такий показник у рядку 16.5 не відображається.

(пункт 5.8 із змінами, внесеними згідно з наказами
Державної податкової адміністрації України від 17.03.2008 р. N 159,
від 21.01.2009 р. N 8,
у редакції наказу Державної податкової
адміністрації України від 28.04.2009 р. N 221)

5.9. Розділ III "Розрахунки з бюджетом за звітний період" податкової декларації з податку на додану вартість

5.9.1. Якщо в результаті розрахунку отримано значення різниці рядків 18 і 19 більше 0, то платник повинен заповнити рядок 20 декларації.

5.9.2. Якщо в результаті розрахунку значення різниці рядків 18 і 19 менше 0, то платник повинен заповнити рядок 21 декларації.

5.10. Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками поточного звітного періоду, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду, вказується в рядку 27 декларації.

Абзац другий пункту 5.10 виключено

(згідно з наказом Державної податкової
адміністрації України від 17.03.2008 р. N 159)

5.11. Якщо за результатами поточного звітного (податкового) періоду платником податку визначено від'ємне значення різниці між сумою податкових зобов'язань і сумою податкового кредиту, сума визначеного від'ємного значення враховується у зменшення суми податкового боргу за попередні звітні (податкові) періоди з податку на додану вартість, у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до закону (відображається у рядку 22.1 податкової декларації), а решта зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 22.2 податкової декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 23.1 податкової декларації наступного звітного (податкового) періоду).

5.12. Якщо в наступному звітному податковому періоді різниця між сумою податкових зобов'язань і сумою податкового кредиту, з урахуванням залишку такого від'ємного значення минулого звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, має від'ємне значення, то платником податку разом з податковою декларацією подаються Довідка щодо сум залишку від'ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість) та Розрахунок суми бюджетного відшкодування (додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість). При цьому платник податку, який має право на одержання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення повної суми бюджетного відшкодування на його рахунок у банку, подає Заяву про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість).

(абзац перший пункту 5.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 17.03.2008 р. N 159)

5.12.1. Не мають права на отримання бюджетного відшкодування і подання вказаного Розрахунку такі особи:

особа, яка була зареєстрована як платник цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів за рішенням Кабінету Міністрів України);

особа, яка мала обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів);

(абзац другий підпункту 5.12.1 пункту 5.12 замінено абзацами
другим та третім згідно з наказом Державної податкової адміністрації
України від 17.03.2008 р. N 159,
у зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

особа, яка не провадила діяльність протягом останніх дванадцяти календарних місяців.

5.12.2. Бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів (послуг).

Сума податку, фактично сплачена у попередніх податкових періодах, визначається із сум, які були включені до складу податкового кредиту наступного податкового періоду та не брали участі у розрахунках бюджетного відшкодування протягом попередніх податкових періодів або не погашали податкові зобов'язання наступних звітних періодів (рядок 24).

(підпункт 5.12.2 пункту 5.12 у редакції наказу
Державної податкової адміністрації України від 17.03.2008 р. N 159)

5.12.3. Значення рядка 4 Розрахунку суми бюджетного відшкодування (додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість) переноситься до рядка 25 податкової декларації за поточний звітний податковий період. Залежно від обраного платником напряму повернення суми бюджетного відшкодування (на рахунок цього платника у банку або у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних податкових періодів) така сума в повному розмірі вказується або в рядку 25.1, або в рядку 25.2 податкової декларації з податку на додану вартість. При цьому платник податку, який має право на одержання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення повної суми бюджетного відшкодування на його рахунок у банку, подає Заяву про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість).

5.12.4. Залишок від'ємного значення після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 26 податкової декларації поточного звітного податкового періоду та переноситься до рядка 23.2 податкової декларації наступного звітного періоду).

5.12.5. Рядок 23.4 передбачений для відображення збільшення або зменшення залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 26) за результатами камеральної чи документальної перевірки, проведеної податковим органом.

Збільшення виникає внаслідок установлення за результатами перевірки заниження задекларованої платником суми податкового кредиту та/або завищення податкового зобов'язання. Визначена сума збільшення рядка 26 відображається зі знаком "+" у рядку 23.4 податкової декларації наступного звітного періоду.

Зменшення відбувається у разі, коли за результатами перевірки встановлено завищення задекларованої платником суми податкового кредиту та/або заниження податкового зобов'язання. Така сума зменшення рядка 26 відображається зі знаком "-" в рядку 23.4 податкової декларації наступного звітного періоду.

(пункт 5.12 доповнено підпунктом 5.12.5 згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8)

5.12.6 Якщо за наслідками перевірки податковим органом виявлено заниження заявленої платником у попередніх періодах суми бюджетного відшкодування щодо суми, визначеної податковим органом унаслідок такої перевірки, вважається, що платник податку добровільно відмовився від отримання такої суми заниження бюджетного відшкодування та враховує її згідно з підпунктом 7.7.3 пункту 7.7 статті 7 Закону у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів на підставі податкового повідомлення. Така сума не може надалі бути відображена ні в рядку 25.1, ні в рядку 25.2 декларації.

На таку суму відповідно зменшується значення рядка 26, що відображається в рядку 23.4 податкової декларації наступного звітного періоду зі знаком "-".

(пункт 5.12 доповнено підпунктом 5.12.6 згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8)

5.13. Розділ III "Розрахунки за звітний період" податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої).

5.13.1. Відмінність у заповненні цього розділу в порівнянні з податковою декларацією з податку на додану вартість:

1) відсутня відмітка платника про проведення відшкодування;

2) замість рядків 18 - 28 уведено нові рядки:

18. Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного податкового періоду (рядок 9 - рядок 17):

18.1 сума ПДВ, яка у поточному звітному періоді підлягає відображенню в особовому рахунку платника та повністю залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства (позитивне значення суми рядка 18);

18.2 сума ПДВ, яка включається до валових витрат платника (від'ємне значення суми рядка 18).

5.13.2. Суми податку на додану вартість, відображені в рядку 24 податкової декларації (скороченої) сільськогосподарських підприємств (пункт 11.21 Закону), сільськогосподарських товаровиробників (пункт 11.29 Закону) за останній податковий період в умовах дії Закону, чинного до внесення змін Законом N 639, уключаються із знаком "-" до рядка 8.4 "інші випадки" податкової декларації з податку на додану вартість, що подається після набуття чинності Законом N 639.

(пункт 5.13 у редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 21.01.2009 р. N 8)

5.14. Розділ III "Розрахунки за звітний період" податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства).

Відмінність у заповненні цього розділу в порівнянні з податковою декларацією з податку на додану вартість:

1) відсутня відмітка платника про проведення відшкодування;

2) замість рядків 18 - 28 уведено нові рядки:

18. Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного податкового періоду (рядок 9 - рядок 17):

18.1 сума ПДВ, яка в поточному звітному періоді підлягає нарахуванню (позитивне значення суми рядка 18);

18.2 сума ПДВ, яка зменшує нарахування наступних звітних періодів (від'ємне значення суми рядка 18).

19. Сума ПДВ минулого звітного періоду, яка в поточному звітному періоді зменшує суму податку, що спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам (рядок 19.1 + рядок 19.2).

20. Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку платника та спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам (п. 11.21 ст. 11 Закону);

21. Сума ПДВ, яка в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні платника та спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам, і не відображається в особовому рахунку платника.

Значення рядка 21 переноситься платником до рядка 19.1 податкової декларації (переробного підприємства) наступного звітного періоду.

(Порядок доповнено пунктом 5.14 згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 28.04.2009 р. N 221)

5.15. Розділ III "Розрахунки за звітний період" податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної).

Відмінності у заповненні цього розділу порівняно з податковою декларацією з податку на додану вартість:

1) відсутня відмітка платника про проведення відшкодування;

2) замість рядків 18 - 28 введено нові рядки:

18. Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного податкового періоду (рядок 9 - рядок 17):

18.1 сума ПДВ, яка в поточному звітному періоді підлягає нарахуванню (позитивне значення суми рядка 18);

18.2 сума ПДВ, яка зменшує нарахування наступних звітних періодів (від'ємне значення суми рядка 18).

19. Сума ПДВ минулого звітного періоду, яка у поточному звітному періоді зменшує суму податку (рядок 19.1 + рядок 19.2).

20. Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку платника та залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства (п. 11.21 ст. 11 Закону).

21. Сума ПДВ, яка в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні платника.

Значення рядка 21 переноситься платником до рядка 19.1 податкової декларації (спеціальної) наступного звітного періоду.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.15 згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 12.05.2010 р. N 313)

6. Особливі правила для підприємств суднобудування і літакобудування

Викладене у пункті 5.11 цього Порядку не поширюється на підприємства суднобудування і літакобудування.

При від'ємному значенні сум податку на додану вартість, обрахованих у порядку, передбаченому в підпункті 7.7.1 пункту 7.7 статті 7 Закону, таким підприємствам відшкодування з бюджету здійснюється в податковому періоді, наступному за звітним періодом, у якому виникло від'ємне сальдо податку, у порядку і строки, передбачені у пункті 7.7 статті 7 Закону. При цьому сума, відображена в рядку 22.2 податкової декларації поточного звітного податкового періоду зазначених підприємств, переноситься до рядка 23.1 податкової декларації цього самого звітного періоду.

Розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється у загальновстановленому порядку.

7. Перевірка податкових декларацій в податковому органі

7.1. Податкові декларації приймаються без попередньої перевірки зазначених у них показників.

7.2. Зареєстровані в податковій інспекції (адміністрації) декларації підлягають документальній невиїзній (камеральній) перевірці.

7.3. За результатами перевірки робиться відповідний запис у розділі IV податкової декларації та складається Акт про результати документальної невиїзної (камеральної) перевірки податкової декларації з податку на додану вартість за формою, визначеною в додатку 2 до цього Порядку

7.4. Документальну невиїзну (камеральну) перевірку даних, заявлених у податковій звітності з податку на додану вартість, податковий орган проводить протягом 30 днів, наступних за днем отримання податкової декларації.

За наявності достатніх підстав уважати, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право протягом такого самого строку провести позапланову виїзну (документальну) перевірку платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування.

8. Відповідальність платника податку

У разі коли платник податку на додану вартість не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством, а також коли контролюючий орган за результатами проведеної ним перевірки визначає суму заниження податкового зобов'язання (завищення від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та податкового кредиту чи суми бюджетного відшкодування), задекларованого платником у податковій звітності з податку на додану вартість, такий платник податку несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

9. Зміна форм податкової звітності

9.1. Форми податкової декларації з податку на додану вартість, зареєстровані в установленому порядку в Міністерстві юстиції України, відповідають нормам та змісту податку на додану вартість.

9.2. Унесення змін до форм податкової звітності з податку на додану вартість здійснюється у разі законодавчої зміни правил оподаткування, які запроваджують інший, ніж той, що діяв до їх прийняття, порядок відображення у звітності сум податкових зобов'язань і податкового кредиту та обчислення сум податкових зобов'язань платника перед бюджетом чи порядку обчислення і надання бюджетного відшкодування.

9.3. Якщо після зміни правил оподаткування, обумовленої пунктом 9.2 цього Порядку, центральним податковим органом не внесені зміни до форми податкової звітності і якщо платник вважає, що незмінена форма податкової звітності збільшує або зменшує його податкові зобов'язання всупереч унесеним змінам до правил оподаткування, то він має право подати податкову декларацію з податку на додану вартість за іншою формою разом із поясненням мотивів її складення.

В. о. директора Департаменту
методології ДПА України


Н. П. Фліссак

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2