Порядок складання розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИДФСУПодаток на прибуток

Про затвердження форми розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та Порядку його складання, а також форми повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 10 лютого 2003 року N 68

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 березня 2003 р. за N 182/7503

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державної податкової адміністрації України
від 15 грудня 2003 року N 599,
від 16 лютого 2004 року N 92,
від 31 березня 2006 року N 169

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
від 24 січня 2011 року N 36)

З метою забезпечення виконання підпункту 2.1.3 пункту 2.1 статті 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, Порядок складання розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, форму повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, що додаються.

2. Начальнику Головного управління методології Піхоцькому В. Ф. в установлений термін подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Начальнику Головного управління громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи Косарчуку В. П. забезпечити оприлюднення цього наказу через засоби масової інформації.

4. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у триденний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та м. Севастополі.

5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 07.08.97 року N 284 "Про затвердження Порядку зарахування та сплати консолідованого податку на прибуток", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 серпня 1997 року за N 309/2113.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Оперенка Г. М.

Голова

Ю. Ф. Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 10 лютого 2003 р. N 68

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 березня 2003 р. за N 182/7503

ПОРЯДОК

складання розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства

1. Цей Порядок розроблений на підставі норм Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (зі змінами та доповненнями) (далі - Закон).

2. Порядок застосовується всіма платниками податку на прибуток підприємств (далі - платники податку), які мають філії, відділення та інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи (далі - філії) та в установленому порядку перейшли на консолідовану сплату податку на прибуток.

3. Розрахунок заповнюється платником податку.

У розрахунку зазначаються усі передбачені в ньому показники. У разі незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції (суми) цей рядок прокреслюється. Розрахунок заповнюється засобами, які забезпечують вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності. Заповнення олівцем не дозволяється.

У розрахунку не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень (крім передбачених формою розрахунку).

Починаючи з податкового періоду - перший квартал 2006 року, розрахунок заповнюється в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

(абзац четвертий пункту 3 у редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 31.03.2006 р. N 169)

Дані, наведені в розрахунку, повинні відповідати правилам податкового обліку (звітності).

Достовірність даних підтверджується підписами керівника та головного бухгалтера платника податку та засвідчується печаткою.

4. Розрахунок подається філією до податкових органів за своїм місцезнаходженням у терміни, встановлені чинним законодавством.

Податкова звітність може бути надана податковому органу за добровільним рішенням платника податків в електронній формі за умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.

(пункт 4 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 16.02.2004 р. N 92)

5. Розрахунок подається незалежно від того, виникло у звітному періоді консолідоване податкове зобов'язання чи ні.

6. Податковий орган не приймає до розгляду розрахунок, що не відповідає зазначеним вище вимогам або:

містить текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, залиття чорнилом чи внаслідок інших причин;

не підтверджений підписами керівника підприємства та головного бухгалтера та не завірений печаткою платника податку.

7. Розрахунок заповнюється наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року.

8. З метою визначення суми консолідованого податку на прибуток платник податку веде узагальнювальний облік валових витрат та амортизаційних відрахувань філій відповідно до порядку їх нарахування, встановленого Законом.

Дані обліку новостворених філій враховуються при розрахунку консолідованого податку, починаючи з того звітного (податкового) періоду, коли вони були створені.

9. Сума податку на прибуток філій за відповідний звітний (податковий) період визначається розрахунково, виходячи із загальної суми консолідованого податку, нарахованого платником податку та розподіленої пропорційно до питомої ваги суми валових витрат філій та амортизаційних відрахувань, нарахованих по основних фондах такого платника податку, які розташовані за місцезнаходженням філій, у загальній сумі валових витрат та амортизаційних відрахувань цього платника податку.

У разі, якщо до переходу на консолідовану сплату податку на прибуток за результатами господарської діяльності філії мали від'ємне значення об'єкта оподаткування, то таке від'ємне значення враховується в порядку, передбаченому Законом.

10. Якщо платником податку самостійно виявлено помилки, що містяться у раніше поданому розрахунку, то відповідно до пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон N 2181) такий платник має право подати уточнюючий розрахунок або зазначити уточнені показники в додатках до розрахунку (складених за формою уточнюючого розрахунку) за будь-який наступний податковий період, протягом якого були виявлені такі помилки.

Якщо такий платник податку подає новий (звітний) розрахунок з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання податкової звітності за такий звітний період, то штрафні санкції, передбачені пунктом 17.2 статті 17 Закону N 2181, не застосовуються.

Платник податку, який до початку його перевірки податковим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, повинен уточнити свої податкові зобов'язання у відповідності до пункту 5.1 статті 5 і пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181.

(Порядок доповнено новим пунктом 10 згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 15.12.2003 р. N 599,
у зв’язку з цим пункт 10 Порядку вважати пунктом 11)

11. Відповідальність за своєчасне та повне внесення сум податку до бюджетів за місцезнаходженням філії несе платник податку у порядку, встановленому законом.

Начальник Головного
управління методології


В. Ф. Піхоцький

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4