Методичні рекомендації щодо складання розрахунку плати за користування надрами для видобування вугілля кам'яного, вугілля бурого, металевих корисних копалин, сировини нерудної для металургії, гірничо хімічного, гірничорудного і будівельної сировини-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИДФСУРесурсні та рентні платежі

Додаток 5
до пункту 6.3 Інструкції про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо складання розрахунку плати за користування надрами для видобування вугілля кам'яного, вугілля бурого, металевих корисних копалин, сировини нерудної для металургії, гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної сировини

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України,
Міністерства соціальної політики України,
Державної податкової адміністрації України
від 20 січня 2011 року N 23/8/34)

1. У спеціальному полі для службових відміток про вид розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний розрахунок" проставляється позначка (Х), якщо подається загальний розрахунок плати. У разі подання нового (уточненого) розрахунку, що містить виправлені показники, позначки в рядку не робляться.

У рядку "Новий (уточнений) розрахунок" проставляється позначка (Х), якщо подається новий (уточнений) розрахунок плати, що містить виправлені показники. У разі подання загального розрахунку позначки в рядку не робляться.

У рядку 01 "Обсяг видобутих корисних копалин за період з початку року" розрахунку відображається користувачем надр обсяг видобутих корисних копалин за звітний квартал (період) за кожним видом окремо. Дані про такі обсяги приймаються за оперативними обмірами чи підрахунками геолого-маркшейдерської служби користувачів надр або інших служб, на які покладено обов'язки ведення обліку обсягів видобутих корисних копалин, та уточнюються по закінченні року.

2. У рядку 02 "Обсяг погашених балансових запасів корисних копалин за період з початку року" розрахунку відображається користувачем надр обсяг погашених балансових запасів корисних копалин за звітний квартал (період) за кожним видом. Дані про такі обсяги приймаються за оперативними обмірами чи підрахунками геолого-маркшейдерської служби користувачів надр або інших служб, на які покладено обов'язки ведення обліку обсягів видобутих корисних копалин, та уточнюються по закінченні року.

3. У рядку 03 "Базовий норматив плати" розрахунку проставляється користувачем надр для кожного виду корисних копалин відповідний базовий норматив, що встановлений у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.97 N 1014 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.98 N 42.

4. У рядок 04 "Коефіцієнт до базового нормативу плати" розрахунку проставляються користувачем надр коефіцієнти 0,2 і 0,3 для відповідних корисних копалин. Для вугілля кам'яного, вугілля бурого такі коефіцієнти не застосовуються. Коефіцієнти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.97 N 1014 із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.99 N 1440.

5. Рядок 05 "Обсяг погашених позабалансових запасів корисних копалин за період з початку року" розрахунку заповнюється користувачем надр, якщо за відповідний звітний квартал (період) здійснювався користувачем надр видобуток позабалансових запасів корисних копалин. Дані про такі обсяги приймаються за оперативними обмірами чи підрахунками геолого-маркшейдерської служби користувачів надр або інших служб, на які покладено обов'язки ведення обліку обсягів погашених позабалансових запасів корисних копалин.

6. У рядку 06 "Коефіцієнт за обсяги погашених позабалансових запасів" розрахунку проставляється користувачем надр коефіцієнт 0,5, якщо здійснюється видобуток позабалансових запасів корисних копалин. Коефіцієнт застосовується відповідно до п. 8 Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.97 N 1014.

7. У рядку 07 "Плата за обсяги погашених позабалансових запасів" розрахунку проставляється сума плати за відповідний звітний квартал (період) за обсяги погашених позабалансових запасів корисних копалин, яка розраховується як добуток рядків 05, 03, 04 і 06.

8. Рядок 08 "Квота у разі її установлення" розрахунку заповнюється користувачем надр за відповідний звітний квартал (період), якщо йому установлена квота на видобуток корисних копалин в межах конкретних родовищ чи окремих їх ділянок.

9. Рядок 09 "Додаткова плата за перевищення видобутку понад установлену квоту" розрахунку заповнюється користувачем надр, якщо за відповідний звітний квартал (період) було перевищення видобутку понад установлену квоту, і розраховується як різниця рядків 01 і 08, помножена на рядки 03 і 04.

10. Рядок 10 "Наднормативні втрати" розрахунку заповнюється користувачем надр, якщо за відповідний звітний квартал (період) були наднормативні втрати при видобутку корисних копалин. Обсяги наднормативних утрат у процесі видобутку розраховуються для кожного родовища на підставі нормативів утрат, затверджених Державною комісією України по запасах корисних копалин (у проектах розробки родовищ (чи їх ділянок), а також щорічними планами гірничих робіт), і погоджуються у встановленому порядку з органами державного гірничого нагляду.

11. У рядку 11 "Додаткова плата за наднормативні втрати" розрахунку користувачем надр проставляється сума плати за наднормативні втрати, яка розраховується як добуток рядків 10, 03 і 04.

12. У рядку 12 "Сума плати, що включається до валових витрат виробництва" розрахунку проставляється користувачем надр нарахована з початку року сума плати, яка розраховується як добуток рядків 02, 03 і 04 плюс рядок 07 за мінусом рядків 09 і 11.

13. У рядку 13 "Сума плати, що сплачується за рахунок прибутку" розрахунку проставляється нарахована сума плати за наднормативні втрати та за обсяги понад установлені квоти (граничні обсяги видобутку), яка розраховується як сума рядків 09 і 11, помножена на 2.

14. У рядку 14 "Усього нараховано плати за обсяги погашених запасів корисних копалин з початку року" розрахунку проставляється користувачем надр нарахована сума плати, накопичувальним підсумком з початку року, яка розраховується як сума рядків 12 і 13.

15. У рядку 15 "до Державного бюджету" у відповідних комірках колонок 5 і 6 проставляється сума плати до Державного бюджету - 100 відсотків від нарахованої суми за рядком 14 за корисні копалини загальнодержавного значення.

16. У рядку 16 "до місцевого бюджету" у комірці колонки 4 проставляється сума плати до місцевого бюджету - 100 відсотків від нарахованої суми плати за корисні копалини місцевого значення, ця сума дублюється у комірці колонки 6. У комірці колонки 5 робиться прочерк.

17. У рядку 17 "Усього нараховано плати за попередній звітний квартал (період)" розрахунку проставляється у відповідних комірках колонок 4, 5 і 6 нарахована сума плати за попередній звітний квартал (період), накопичувальним підсумком з початку року.

18. У рядку 18 "до Державного бюджету" у відповідних комірках колонок 5 і 6 проставляється сума плати до Державного бюджету - 100 відсотків від нарахованої суми за попередній звітний квартал (період) за корисні копалини загальнодержавного значення.

19. У рядку 19 "до місцевого бюджету" у комірці колонки 4 проставляється сума плати до місцевого бюджету - 100 відсотків від нарахованої суми плати за попередній звітний квартал (період) за корисні копалини місцевого значення, ця сума дублюється у комірці колонки 6. У комірці колонки 5 робиться прочерк.

20. У рядку 20 "Нараховано за звітний квартал" розрахунку у відповідних комірках колонок 4, 5 і 6 проставляється сума плати, яка нарахована за звітний квартал і розраховується як різниця значень відповідних комірок рядків 14 і 17.

21. У рядку 21 "до Державного бюджету" розрахунку у відповідних комірках колонок 5 і 6 проставляється сума плати до Державного бюджету - 100 відсотків за корисні копалини загальнодержавного значення, що підлягає сплаті за звітний квартал, яка розраховується як різниця значень відповідних комірок рядків 15 і 18.

22. У рядку 22 "до місцевого бюджету" у комірці колонки 4 проставляється сума плати до місцевого бюджету - 100 відсотків від суми плати за корисні копалини місцевого значення, яка нарахована за звітний квартал, ця сума дублюється у комірці колонки 6. У комірці колонки 5 робиться прочерк.

23. Рядки 23 - 27 заповнюється у разі подання нового (уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники, з використанням показників загального розрахунку за відповідний період.

У разі подання загального розрахунку рядки 23 - 27 не заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки.

У рядку 23 "Усього нараховано плати за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється" проставляється відповідно показник рядка 20 загального розрахунку за період, показники якого виправляються.

24. У рядку 24 "Сума плати (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень рядків 20 і 23 нового (уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники.

25. У рядку 25 "Сума плати, яка зменшує податкові зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень рядків 23 і 20 нового (уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники.

26. У рядку 26 "Сума штрафу у розмірі 10 % від суми недоплати" проставляється показник, який складає 10 відсотків показника за рядком 24 нового (уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники.

27. У рядку 27 "Зміст помилки" платник коротко вказує причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання за платою за користування надрами для видобування вугілля кам'яного, вугілля бурого, металевих корисних копалин, сировини нерудної для металургії, гірничохімічної, гірничорудної та будівельної сировини.

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України,
Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства праці та соціальної політики України
від 09.01.2002 р. N 8/9/13/10)

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4