Методичні рекомендації щодо складання розрахунку плати за користування надрами для видобування золоторудної (золото-поліметалічної) сировини та бурштинової руди-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИДФСУРесурсні та рентні платежі

Додаток 13
до пункту 6.3 Інструкції про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин

Методичні рекомендації

щодо складання розрахунку плати за користування надрами для видобування золоторудної (золото-поліметалічної) сировини та бурштинової руди

Методичні рекомендації втратили чинність
(згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України,
Міністерства соціальної політики України,
Державної податкової адміністрації України
від 20 січня 2011 року N 23/8/34)

1. У спеціальному полі для службових відміток про вид розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний розрахунок" проставляється позначка (Х), якщо подається загальний розрахунок плати. У разі подання нового (уточненого) розрахунку, що містить виправлені показники, позначки у рядку не ставляться.

У рядку "Новий (уточнений) розрахунок" вказується позначка (Х), якщо подається новий (уточнений) розрахунок плати, що містить виправлені показники. У разі подання загального розрахунку позначки у рядку не ставляться.

У рядку 01 "Середній вміст золота чи бурштину" у комірках колонок 4, 5 і 6 користувачем надр проставляється середній вміст золота чи бурштину у тонні золоторудної (золото-поліметалічної) сировини чи середній вміст бурштину в кубічному метрі бурштинової руди. Середній вміст золота чи бурштину проставляється по кожній ділянці окремо за даними засідань Державної комісії по запасах корисних копалин та паспортів металевих родовищ корисних копалин. Комірка колонки 7 за рядком 01 не заповнюється.

Якщо користувачем надр розробляється більше трьох ділянок, то він самостійно додає до розрахунку необхідну кількість колонок, продовжуючи при цьому нумерацію колонок.

2. У рядку 02 "Обсяг видобутку за період з початку року" у комірках колонок 4, 5 і 6 проставляється користувачем надр обсяг видобутої золоторудної (золото-поліметалічної) сировини (у тоннах) чи бурштинової руди (у кубічних метрах) за період з початку року, наростаючим підсумком відповідно по кожній ділянці окремо. Значення комірки колонки 7 за рядком 02 дорівнює сумі значень комірок 4, 5 і 6 за рядком 02.

Якщо у користувача надр облік видобутої золоторудної (золото-поліметалічної) сировини ведеться в кубічних метрах, то перерахунок у тонни здійснюється згідно з об'ємною масою золоторудної (золото-поліметалічної) сировини.

3. У рядку 03 "Диференційований норматив плати" у відповідні комірки колонок 4, 5 і 6 проставляється відповідний диференційований норматив плати, наведений у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 року N 822 та постанові Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 222. Комірка колонки 7 за рядком 03 не заповнюється.

4. У рядку 04 "Сума плати за диференційованим нормативом за видобуток з початку року" у комірках колонок 4, 5 і 6 проставляється сума плати за обсяги видобутої золоторудної (золото-поліметалічної) сировини та бурштинової руди за період з початку року, яка розраховується як добуток значень відповідних комірок колонок 4, 5 і 6 за рядками 01, 02 і 03. Значення комірки колонки 7 дорівнює сумі значень комірок колонок 4, 5 і 6.

5. Рядок 05 "Квота, у разі її встановлення" заповнюється користувачем надр, якщо йому встановлена квота на видобуток золоторудної (золото-поліметалічної) сировини та бурштинової руди. Якщо така квота користувачу надр не встановлена, то у комірці рядка проставляється прочерк.

6. Рядок 06 "Додаткова плата за перевищення видобутку понад установлену квоту" заповнюється користувачем надр, якщо йому встановлена квота на видобуток золоторудної (золото-поліметалічної) сировини та бурштинової руди. Значення комірки цього рядка розраховується як різниця значення комірки колонки 7 рядка 02 і значення рядка 05 помножена на значення комірки колонки 7 рядка 04 і поділена на значення комірки колонки 7 рядка 02. Якщо квота користувачу надр не встановлена, у комірці рядка проставляється прочерк.

7. Рядок 7 "Наднормативні втрати" заповнюється користувачем надр, якщо за відповідний період були наднормативні втрати при видобутку золоторудної (золото-поліметалічної) сировини та бурштинової руди. Обсяги наднормативних утрат у процесі видобутку розраховуються для кожного родовища на підставі нормативів утрат, затверджених Державною комісією України по запасах корисних копалин (у проектах розробки родовищ (чи їх ділянок), а також щорічними планами гірничих робіт), і погоджуються у встановленому порядку з органами державного гірничого нагляду. Якщо за відповідний період наднормативних втрат не було, то у комірці рядка 07 проставляється прочерк.

8. У рядку 08 "Додаткова плата за наднормативні утрати" користувачем надр проставляється сума додаткової плати за наднормативні утрати, значення якої дорівнює добутку значення рядка 07 і значення комірки колонки 7 рядка 04 поділеному на значення комірки колонки 7 рядка 02.

9. У рядку 09 "Сума плати, що включається до валових витрат виробництва" проставляється користувачем надр сума плати, що включається до валових витрат виробництва і розраховується як різниця значень комірки колонки 7 рядка 04, значення комірки рядка 06 і значення комірки рядка 08.

10. У рядку 10 "Сума плати, що сплачується за рахунок прибутку" проставляється користувачем надр сума плати, що сплачується за рахунок прибутку, яка дорівнює сумі значень рядків 06 і 08, збільшеній удвічі.

11. У рядку 11 "Усього нараховано плати за обсяги погашених запасів корисних копалин з початку року" проставляється значення, яке дорівнює сумі значення комірки колонки 7 рядка 04 та значень рядків 06 і 08.

12. У рядку 12 "Усього нараховано плати за попередній звітний квартал (період)" проставляється загальна нарахована сума плати за попередній звітний квартал (період), відображена у комірці рядка 11 розрахунку плати за користування надрами для видобування золоторудної (золото-поліметалічної) сировини та бурштинової руди за попередній звітний квартал (період).

13. У рядку 13 "Сума плати за звітний квартал" проставляється сума плати за звітний квартал, яка дорівнює різниці значень комірок рядків 11 і 12.

14. У рядку 14 "Усього нараховано плати за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється" проставляється значення рядка 13 загального розрахунку плати за користування надрами для видобування золоторудної (золото-поліметалічної) сировини та бурштинової руди за період, показники якого виправляються.

15. У рядку 15 "Сума плати (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень рядків 13 і 14 нового (уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники.

16. У рядку 16 "Сума плати, яка зменшує податкові зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень рядків 14 і 13 нового (уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники.

17. У рядку 17 "Сума штрафу у розмірі 10 % від суми недоплати" проставляється показник, який складає 10 відсотків показника за рядком 15 нового (уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники.

18. У рядку 18 "Зміст помилки" платник коротко вказує причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання за платою за користування надрами для видобування золоторудної (золото-поліметалічної) сировини та бурштинової руди.

Начальник управління
справляння платежів за
користування природними
ресурсами ДПА України
Ю. Лапшин

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4