Порядок складання розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИДФСУРесурсні та рентні платежі

Додаток 3
до Інструкції про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Порядок складання розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Порядок втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України,
Державної податкової адміністрації України
від 20 січня 2011 року N 24/35)

1. Розрахунки збору за геологорозвідувальні роботи складають усі надрокористувачі - платники збору щоквартально за кожний вид корисних копалин. Кожний вид корисної копалини відображається у графах "Назви корисних копалин". Потрібні дані для обчислення величини збору проставляються у відповідних рядках проти відображених корисних копалин.

2. Рядок 01 "Обсяг погашених балансових запасів корисних копалин" - відображається обсяг погашених балансових запасів у звітному кварталі за кожним видом корисних копалин, який видобувається надрокористувачем. Обсяги погашених балансових запасів корисних копалин за звітний квартал заносяться до рядка 01 за оперативними обмірами чи підрахунками геолого-маркшейдерської служби надрокористувачів або інших служб, на які покладено обов'язки ведення обліку обсягів погашених запасів корисних копалин (з уточненням за підсумками року).

3. Рядок 02 "Обсяг погашених позабалансових запасів корисних копалин" - відображається обсяг погашених позабалансових запасів у звітному кварталі за кожним видом корисних копалин. Обсяги погашених позабалансових запасів корисних копалин за звітний квартал заносяться до рядка 02 за оперативними обмірами чи підрахунками геолого-маркшейдерської служби надрокористувачів або інших служб, на які покладено обов'язки ведення обліку обсягів погашених позабалансових запасів корисних копалин (з уточненням їх за підсумками року).

4. Рядок 03 "Обсяг видобутих корисних копалин" - відображається обсяг видобутих корисних копалин у звітному кварталі за кожним видом корисних копалин, які видобуваються надрокористувачем. Обсяги видобутих корисних копалин заносяться до рядка 03 за оперативними обмірами чи підрахунками геолого-маркшейдерської служби надрокористувачів або інших служб, на які покладено обов'язки ведення обліку обсягів видобутих корисних копалин, з уточненням обсягу видобутку за підсумками року.

5. Рядок 04 "Норматив збору" - проставляються, відповідно, нормативи для кожного виду корисної копалини, що встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року N 115 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння".

6. Рядок 05 "Індекс інфляції за останній місяць звітного кварталу" - проставляється офіційно встановлений та опублікований індекс інфляції. Для обчислення збору за звітний квартал проставляється індекс інфляції за останній місяць звітного кварталу.

7. Рядок 06 "Проіндексований норматив збору" - визначається як добуток рядків 04 і 05, поділений на 100.

8. Рядок 07 "Величина збору з урахуванням індексу інфляції" -проставляється величина збору у звітному кварталі за обсяги видобутих (погашених запасів) корисних копалин, яка розраховується як добуток рядків 01 (02, 03) та 06. Якщо у надрокористувача немає підстав для застосування інших відповідних коефіцієнтів, то значення цього рядка відповідає всього нарахованій величині у звітному кварталі (рядок 21).

9. Рядки 08, 09, 10, 11 - заповнюються у випадках, коли платник подає органам державної податкової служби довідку про видобування корисних копалин на родовищах, розвідка яких здійснена частково за рахунок власних коштів.

10. Рядок 12 "Величина збору з урахуванням коефіцієнтів" - проставляється величина збору у звітному кварталі за обсяги видобутих (погашених балансових та позабалансових запасів) корисних копалин на родовищах, розвідка яких здійснена частково за рахунок власних коштів надрокористувача, яка розраховується як добуток рядків 01 (02, 03), 06 та 08 (09, 10, 11).

11. Рядок 13 "Коефіцієнт за корисні копалини, які супутньо залягають на одному родовищі" - заповнюється у випадках, якщо надрокористувачі видобувають більше одного виду корисних копалин, які супутньо залягають на родовищі - проставляється коефіцієнт 0,2.

12. Рядок 14 "Величина збору з урахуванням коефіцієнта за корисні копалини, які супутньо залягають на одному родовищі" - проставляється величина збору у звітному кварталі за обсяги видобутих (погашених балансових та позабалансових запасів) основних корисних копалин збільшена в 1,2 рази. Розраховується як добуток рядків 01 (02, 03), 06 та 08 (09, 10, 11), помножений на 1,2.

13. Рядок 15 "Коефіцієнт за позабалансові запаси" - у разі видобутку позабалансових запасів корисних копалин проставляється коефіцієнт 0,5.

14. Рядок 16 "Величина збору з урахуванням коефіцієнта за позабалансові запаси" - проставляється величина збору у звітному кварталі за обсяги погашених позабалансових запасів корисних копалин, яка розраховується як добуток рядків 02, 06, 08, 09, 10, 11), 15 та з урахуванням, якщо є потреба, коефіцієнта за супутні корисні копалини.

15. Рядок 17 "Коефіцієнт за розробку техногенних родовищ" - у разі видобутку корисних копалин з техногенних родовищ проставляється коефіцієнт 0,5.

16. Рядок 18 "Величина збору з урахуванням коефіцієнта за розробку техногенних родовищ" - проставляється величина збору за звітний квартал за обсяги видобутих (погашених балансових та позабалансових запасів) корисних копалин з техногенних родовищ, яка розраховується як добуток рядків 01 (02, 03), 06, 08 (09, 10, 11), 17 та з урахуванням, за потреби, коефіцієнта за супутні корисні копалини.

17. Рядок 19 "Коефіцієнт за видобуток нафти, конденсату, природного газу та метану вугільних родовищ з коефіцієнтом вилучення" - у разі видобутку нафти, конденсату, природного газу та метану вугільних родовищ з коефіцієнтом вилучення, що перевищує затверджений Державною комісією по запасах корисних копалин, проставляється коефіцієнт 0,5.

18. Рядок 20 "Величина збору з урахуванням коефіцієнта вилучення за видобуток нафти, конденсату, природного газу метану вугільних родовищ" - проставляється величина збору за звітний квартал за обсяги видобутих нафти, конденсату, природного газу та метану вугільних родовищ з коефіцієнтом вилучення, яка розраховується як добуток рядків 03, 06, 08 (09, 10, 11), 19 та з урахуванням, за потреби, коефіцієнта за супутні корисні копалини.

19. Рядок 21 "Всього нараховано збору в площині кожного виду корисних копалин" - проставляється нарахована величина збору за кожний вид корисних копалин, що відображена у графах "Назви корисних копалин", і сума цих значень проставляється у графі "Всього".

20. Рядок 22 "Сплачено авансових внесків за звітний квартал" - проставляється сума, що сплачена авансовими внесками за перший та другий місяць звітного кварталу.

21. Рядок 23 "Підлягає сплаті у звітному кварталі до державного бюджету" - проставляється сума, яка розраховується як різниця між нарахованим збором у графі "Всього" та сумою, що сплачена авансовими внесками.

22. У спеціальному полі для службових відміток про вид розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний розрахунок" вказується позначка (Х), якщо подається загальний розрахунок збору. У разі подання нового (уточненого) розрахунку, що містить виправлені показники, позначок у рядку не робиться.

У рядку "Новий (уточнений розрахунок)" вказується позначка (Х), якщо подається новий (уточнений) розрахунок збору, що містить виправлені показники. У разі подання загального розрахунку позначок у рядку не робиться.

23. Рядки 24 - 28 заповнюються у разі подання нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники, з використанням показників загального розрахунку за відповідний період.

У разі подання загального розрахунку рядки 24 - 28 не заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки.

24. У рядку 24 "Усього нараховано збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється" проставляється показник рядка 21 загального розрахунку за період, показники якого виправляються.

25. У рядку 25 "Сума збору (недоплати), яка збільшує податкове зобов'язання в зв’язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень рядків 21 і 24 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

26. У рядку 26 "Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання в зв’язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень рядків 24 і 21 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

27. У рядку 27 "Сума штрафу в розмірі 10 % від суми недоплати" проставляється показник, який складає 10 відсотків показника за рядком 25 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

28. У рядку 28 "Зміст помилки" платник стисло вказує причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання зі збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України,
Державної податкової адміністрації України від 09.01.2002 р. N 7/7)

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3