Порядок складання розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИДФСУРесурсні та рентні платежі

Додаток 4
до пункту 6.1 Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду

Порядок складання розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного агентства лісових ресурсів України, 
Міністерства фінансів України, 
Міністерства економіки України,
Міністерства екології та природних ресурсів України, 
Державної податкової адміністрації України
від 27 січня 2011 року N 13/39/72/29/51)

1. У спеціальному полі для службових відміток про вид розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний розрахунок" вказується позначка (Х), якщо подається загальний розрахунок збору. У разі подання нового (уточненого) розрахунку, що містить виправлені показники, позначок у рядку не робиться.

У рядку "Новий (уточнений) розрахунок" вказується позначка (Х), якщо подається новий (уточнений) розрахунок збору, що містить виправлені показники. У разі подання загального розрахунку позначок у рядку не робиться.

Рядки 19 - 23 заповнюються у разі подання нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники, з використанням показників загального розрахунку за відповідний період.

У разі подання загального розрахунку рядки 19 - 23 не заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки.

Рядок 01 "Сума збору за деревину від рубок головного користування" - якщо в звітному кварталі не здійснювався дрібний (до 10 куб. метрів) відпуск деревини на пні і не виписувалися лісорубні квитки підприємствам, установам, організаціям на суму до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то лісокористувач заносить до рядка рівну частину суми збору (1/4), що зазначена в дозволах, наростаючим підсумком з початку року. Якщо ж такий відпуск деревини здійснювався і виписувалися лісорубні квитки, то лісокористувач заносить до цього рядка рівну частину суми збору (1/4), що зазначена в дозволах, наростаючим підсумком з початку року за мінусом коштів, що надійшли в їх касу.

2. Рядок 02 "Сума збору за заготівлю живиці" заповнює лісокористувач, який згідно з лісорубним квитком здійснює заготівлю живиці та заносить до рядка рівну частину суми збору (1/4), що зазначена в дозволі, наростаючим підсумком з початку року.

3. Рядок 03 "Сума збору за інші рубки" - якщо в звітному кварталі не виписувалися лісорубні квитки підприємствам, установам, організаціям на суму до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то лісокористувач заносить до рядка рівну частину суми збору (1/4), що зазначена в дозволах, наростаючим підсумком з початку року. Якщо ж виписувалися лісорубні квитки, то лісокористувач заносить до цього рядка рівну частину суми збору (1/4), що зазначена в дозволах, наростаючим підсумком з початку року за мінусом коштів, що надійшли в їх касу.

4. Рядок 04 "Сума збору за деревину від рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства" - до рядка заносяться суми збору, якщо мало місце заготівлі постійним лісокористувачем деревини під час проведення рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, не за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, коштів від реалізації заготовленої деревини від цих рубок, насіння, посадкового матеріалу, іншої продукції, послуг, прибутку від лісогосподарської діяльності, добровільних пожертвувань, позабюджетних коштів та кредитів, а інших коштів, то до рядка заноситься рівна частина суми збору (1/4), що зазначена в дозволі, наростаючим підсумком з початку року.

5. Рядок 05 "Сума збору за другорядні лісові матеріали" заповнює лісокористувач, який отримав за рішенням відповідних органів місцевого самоврядування лісовий квиток на заготівлю другорядних лісових матеріалів, і зазначена в ньому сума збору перевищує п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. До рядка в звітному кварталі заноситься 1/4 частина суми збору, що зазначена в лісовому квитку, наростаючим підсумком з початку року.

6. Рядок 06 "Сума збору за побічне користування" заповнює лісокористувач, який отримав за рішенням відповідних органів місцевого самоврядування лісовий квиток на здійснення побічного користування, і зазначена в ньому сума збору перевищує п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. До рядка в звітному кварталі заноситься 1/4 частина суми збору, що зазначена в лісовому квитку, наростаючим підсумком з початку року.

7. Рядок 07 "Сума збору за використання корисних властивостей лісу" заповнює лісокористувач, який отримав за рішенням відповідних органів місцевого самоврядування лісовий квиток на використання корисних властивостей лісів, і зазначена в ньому сума збору перевищує п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. До рядка в звітному кварталі заноситься 1/4 частина суми збору, що зазначена в лісовому квитку, наростаючим підсумком з початку року.

8. Рядок 08 "Сума збору, що внесена в касу лісокористувача або попередньо сплачена до бюджетів" - до рядка в звітному кварталі заноситься сума збору, що внесена в касу лісокористувача, який видав дозвіл: за виписані лісорубні та/або лісові квитки, і сума збору за ними не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за видані ордери на дрібний (до 10 куб. метрів) відпуск деревини на пні. До цього рядка також включаються суми збору, що сплачені безпосередньо до бюджетів лісокористувачами з іншої області, про що в лісокористувача, який видав такий квиток, є підтверджувальний платіжний документ.

9. У рядку 09 "Нарахована сума збору з початку року" проставляється у звітному кварталі сума збору, що нарахована з початку року, і розраховується як сума рядків 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 та 08.

10. Рядок 10 "Сума збору за ліквід і порубкові залишки та за дров'яну деревину для технологічних потреб" - якщо згідно з актом огляду місць заготівлі деревини, інших продуктів лісу та використання корисних властивостей лісів (далі - акт огляду) встановлено заготівлю ліквіду із крони і порубкові залишки, що мають збут та заготівлю деревини для технологічних потреб, то до рядка лісокористувач заносить суму збору, яка розраховується відповідно до пунктів 5.7 і 5.8 цієї Інструкції.

11. Рядок 11 "Сума збору за надання відстрочки на заготівлю деревини" - у разі надання лісокористувачу відстрочки на заготівлю деревини до рядка заноситься сума збору, яка розраховується відповідно до абзацу першого пункту 5.3 цієї Інструкції.

12. Рядок 12 "Сума збору за надання відстрочки на вивезення деревини" - у разі надання лісокористувачу відстрочки на вивезення деревини до рядка заноситься сума збору, яка розраховується відповідно до абзацу першого пункту 5.3 цієї Інструкції.

13. Рядок 13 "Сума збору за додаткове надання відстрочки на вивезення деревини, але не більш як на 3 місяці" - у разі надання лісокористувачу додаткової відстрочки на вивезення деревини, але не більш як на 3 місяці, до рядка заноситься сума збору, яка розраховується відповідно до абзацу другого пункту 5.3 цієї Інструкції.

14. Рядок 14 "Сума збору за перевищення більш ніж на 10 відсотків фактично заготовленої деревини під час її відпуску з обліком за площею" - якщо згідно з актом огляду місць заготівлі деревини виявлено перевищення загальної кількості фактично заготовленої деревини під час її відпуску з обліком за площею від кількості, зазначеної в лісорубному квитку (ордері), більш ніж на 10 відсотків, то лісокористувач заносить до рядка суму збору, яка розраховується відповідно до пункту 5.2 цієї Інструкції.

15. У рядку 15 "Донарахована сума збору з початку року" проставляється у звітному кварталі сума збору, що донарахована з початку року і розраховується як сума рядків 10, 11, 12, 13 та 14.

16. У рядку 16 "Усього нараховано з початку року" проставляється у звітному кварталі нарахована і донарахована сума збору з початку року, яка розраховується як сума рядків 09 і 15.

17. У рядку 17 "Нарахована сума збору за попередній звітний період" проставляється у звітному кварталі нарахована сума збору за попередній звітний період з початку року (квартал, півріччя та дев'ять місяців).

18. У рядку 18 "Нараховано збору за звітний квартал, усього" у комірці колонки 4 відображається сума збору, що нарахована за звітний квартал за лісові ресурси державного значення, яка дорівнює різниці комірок колонки 4 рядків 16 і 17. У комірці колонки 5 відображається сума збору, що підлягає сплаті у звітному кварталі за лісові ресурси місцевого значення, яка дорівнює різниці комірок колонки 5 рядків 16 і 17. У комірці колонки 3 відображається загальна сума збору, що підлягає сплаті у звітному кварталі за лісові ресурси державного і місцевого значення, яка дорівнює сумі комірок колонок 4 і 5 рядка 18.

19. У рядку 19 "Усього нараховано збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється" проставляється показник комірки колонки 3 рядка 18 загального розрахунку за період, показники якого виправляються.

20. У рядку 20 "Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання в зв’язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень комірки колонки 3 рядка 18 і рядка 19 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

21. У рядку 21 "Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання в зв’язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень рядка 19 і комірки колонки 3 рядка 18 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

22. У рядку 22 "Сума штрафу в розмірі 10 % від суми недоплати" проставляється показник, який складає 10 відсотків показника за рядком 20 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

23. У рядку 23 "Зміст помилки" платник коротко вказує причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання зі збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду.

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Держкомлісгоспу України, Мінфіну України, Мінекономіки України,
Мінекоресурсів України, ДПАУ від 23.01.2002 р. N 11/27/48/21/38)

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3