Інструкція про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне водокористування в частині використання води-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИДФСУРесурсні та рентні платежі

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту

Наказ Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства економіки України,
Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України
від 1 жовтня 1999 року N 231/539/118/219

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 1999 р. за N 711/4004

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 23 січня 2002 року N 47/20/37/28,
наказом Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства економіки України, 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 9 грудня 2008 року N 1464/768/831/638
(зміни, передбачені пунктами 3, 5 - 7 Змін, затверджених наказом Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки України,
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 9 грудня 2008 року N 1464/768/831/638, набрали чинності з 28 березня 2009 року)

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України, 
Міністерства економіки України, 
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 28 січня 2011 року N 42/52/82/30)

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 року N 1494 "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту, що додається.

2. Увести в дію Інструкцію про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту в установленому чинним законодавством порядку.

3. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію про порядок обчислення і сплати платежів за спеціальне використання водних ресурсів, затверджену наказом Головної державної податкової інспекції України, Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету України по водному господарству, Державного комітету України по геології і використанню надр від 14.04.94 N 26/50/52/46/48, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09.06.94 N 129/338 (із змінами та доповненнями).

Міністр фінансів України

І. О. Мітюков

Голова Державної податкової
адміністрації України


М. Я. Азаров

Міністр економіки України

В. В. Роговий

Міністр охорони навколишнього
природного середовища та
ядерної безпеки України



В. Я. Шевчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови Комітету
водного господарства України


В. В. Лелявський

Голова Комітету України з питань
геології та використання надр


С. В. Гошовський

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства економіки України,
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної
безпеки України
від 1 жовтня 1999 р. N 231/539/118/219

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 1999 р. за N 711/4004

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне водокористування в частині використання води

(У назві та тексті Інструкції слова "використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту" замінено словами "водокористування в частині використання води"; слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" у відповідних відмінках; слово "Мінекобезпеки" замінено словом "Мінприроди"; слова "Державний комітет України по геології і використання надр" виключено згідно з наказом Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 9 грудня 2008 року N 1464/768/831/638)

 

I. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне водокористування в частині використання води (далі - Інструкція) розроблена на основі Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про систему оподаткування", "Про державну податкову службу в Україні", "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", а також Закону України від 03.06.2008 N 309-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", Водного кодексу України, Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України: від 16 серпня 1999 року N 1494 "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту", від 13 березня 2002 року N 321 "Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459".

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 23.01.2002 р. N 47/20/37/28,
наказом Міністерства фінансів України, Державної
податкової адміністрації України, Міністерства економіки України,
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 09.12.2008 р. N 1464/768/831/638)

1.2. Інструкція обов'язкова до виконання підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, а також громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності, які використовують водні ресурси та користуються водами для потреб гідроенергетики, і підприємствами водного транспорту.

1.3. Інструкція визначає єдиний порядок обчислення і справляння збору за спеціальне водокористування в частині використання води (далі - збори), складання розрахунків, їх подання до органів державної податкової служби та сплату до бюджетів.

1.4. Обчислення і справляння збору за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року N 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору".

1.5. Справляння збору за спеціальне водокористування в частині використання води не позбавляє водокористувачів підземних вод від відшкодування витрат на проведення геологорозвідувальних робіт.

1.6. Справляння збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту не позбавляє водокористувачів від збору за спеціальне використання водних ресурсів.

1.7. Збір за спеціальне використання водних ресурсів справляється за використання води з водних об'єктів, що забрана із застосуванням споруд або технічних пристроїв, та скидання в них зворотних вод.

Збір за користування водами для потреб гідроенергетики справляється за користування водою, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії, а для підприємств водного транспорту - за користування водою під час експлуатації водних шляхів вантажними, самохідними, несамохідними та пасажирськими суднами.

1.8. Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту справляється за водні ресурси загальнодержавного і місцевого значення.

Перелік водних ресурсів місцевого значення визначають Міністерство охорони навколишнього природного середовища України і Державний комітет України по водному господарству і затверджують відповідним наказом щодо переліку річок та водойм, віднесених до водних об'єктів місцевого значення.

II. Платники збору за спеціальне водокористування в частині використання води

2.1. Платниками збору за спеціальне водокористування в частині використання води є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують водні ресурси та користуються водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту (далі - водокористувачі).

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 23.01.2002 р. N 47/20/37/28)

2.2. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи платників зборів (далі - філії), які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс, сплачують збори за своїм місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби).

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 23.01.2002 р. N 47/20/37/28)

2.3. Якщо до складу підприємства-водокористувача входять філії, які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого балансу, то збори вносяться підприємством-водокористувачем, до складу якого входять такі філії, за місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби) таких філій.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 23.01.2002 р. N 47/20/37/28)

2.4. Відповідальність за своєчасне та повне внесення сум зборів несуть платники зборів, у складі яких перебувають філії.

III. Ліміти використання водних ресурсів

3.1. Водокористувачі, які здійснюють забір води з водного об'єкта або використовують в установленому законодавством порядку воду, отриману від інших водокористувачів, мають відповідно дозволи на спеціальне водокористування або договори на поставку води. Водокористувачам у встановленому порядку затверджуються ліміти використання водних ресурсів.

3.2. Ліміти затверджуються на річний обсяг використання водних ресурсів на виробничі та інші потреби до 10 січня, а для зрошувального землеробства - до 10 березня поточного року.

3.3. Квартальні ліміти використання водних ресурсів розраховуються водокористувачами в межах затвердженого річного ліміту.

3.4. Не підлягають лімітуванню водні ресурси, що використовуються без вилучення їх з водних об'єктів (наприклад, вода, що проходить через турбіни ГЕС; водні ресурси, якими користується водний транспорт під час експлуатації водних шляхів вантажними, самохідними, несамохідними та пасажирськими суднами).

3.5. Органи Мінприроди на місцях зобов'язані щороку до 20 січня подавати органам державної податкової служби перелік водокористувачів, яким надано дозволи на спеціальне водокористування, із зазначенням термінів їх дії, назви, місцезнаходження, ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ), Тимчасовим реєстром Державної податкової адміністрації України (далі - ТРДПАУ) або номера з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ДРФО /фізичної особи/) водокористувача, доведеного водокористувачу ліміту на використання води та джерела водопостачання.

(абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 23.01.2002 р. N 47/20/37/28)

Водокористувачі, які отримали дозволи на спеціальне водокористування та здійснюють передачу води іншим водокористувачам, зобов'язані щороку до 20 січня подавати органам державної податкової служби перелік таких водокористувачів із зазначенням назви, місцезнаходження, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, ТРДПАУ або номера з ДРФО (фізичної особи) водокористувача, доведеного водокористувачу ліміту на використання води та джерела водопостачання.

(абзац другий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 23.01.2002 р. N 47/20/37/28)

У разі зміни умов водокористування органи Мінприроди на місцях та водокористувачі, які мають дозволи на спеціальне водокористування, у 10-денний термін зобов'язані повідомити про це органи державної податкової служби.

3.6. Дозвіл на спеціальне водокористування скасовується органом, що його видав, за поданням органу державної податкової служби у разі невнесення або внесення в неповному обсязі збору за спеціальне водокористування в частині використання води протягом шести місяців.

(Інструкцію доповнено пунктом 3.6 згідно з
наказом Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 23.01.2002 р. N 47/20/37/28)

IV. Об'єкт обчислення збору за спеціальне водокористування в частині використання води

4.1. Об'єктом обчислення збору за спеціальне використання водних ресурсів є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.

Об'єктом обчислення збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту є:

обсяг води, пропущений через турбіни гідроелектростанцій;

тоннаж (місце) - доба експлуатації вантажних самохідних і несамохідних та пасажирських суден.

4.2. Водокористувачі, які використовують у встановленому законодавством порядку воду, отриману від інших водокористувачів, справляють збір до відповідних бюджетів за обсяги фактично використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.

4.3. Якщо водокористувачі отримують воду із змішаного джерела, то вважається, що такі водокористувачі використовують обсяги поверхневих водних об'єктів і підземних вод у тому співвідношенні, у якому формується (наповнюється) таке змішане джерело. Це співвідношення вказується в договорах поставки води і використовується при розрахунку суми збору за спеціальне використання водних ресурсів.

4.4. Підприємства, які використовують для потреб охолодження обладнання оборотну систему водопостачання, збір до бюджетів вносять за обсяги води, використаної на підживлення оборотної системи. За всі інші обсяги використаної води збір вноситься на загальних підставах.

4.5. При використанні водокористувачами води одночасно для власних потреб і для потреб об'єктів соціально-культурного призначення, житлово-комунального господарства (за винятком обсягу води, переданої населенню), підсобного сільського і рибного господарства або інших допоміжних служб збори до бюджетів вносять за всю фактично використану воду з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.

4.6. Обсяг використаної води визначається водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку за показниками вимірювальних приладів.

У разі відсутності вимірювальних приладів, як виняток, обсяг використаної води визначається за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо).

Абзац третій пункту 4.6 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки України,
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 09.12.2008 р. N 1464/768/831/638)

4.7. У зрошувальному землеробстві на державних системах обсяг фактично використаної води обов'язково підтверджується управліннями зрошувальних систем.

4.8. Збір за використання водних ресурсів не справляється:

за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, в тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;

за воду, що використовується для протипожежних потреб;

за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів;

за воду, що використовується у шахтах для пилозаглушення;

за морську воду, крім води з лиманів;

за воду, що забирається науково-дослідними установами для наукових досліджень у галузі рисосіяння та для виробництва елітного насіння рису;

за воду, що втрачена в магістральних та міжгосподарських каналах зрошувальних систем;

за підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод (забруднення, підтоплення, засолення, заболочення, зсув тощо);

за воду, що забирається підприємствами і організаціями для забезпечення випуску молоді цінних промислових видів риб та інших водних живих ресурсів у природні водойми і водосховища.

Збір за користування водами для потреб водного транспорту не справляється з морського водного транспорту, який використовує річковий водний шлях виключно для заходження з моря у морський порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних заходів забезпечення судноплавства (попуски води з водосховищ та шлюзування).

Не справляється збір за користування водою під час експлуатації водних шляхів стоянковими, службово-допоміжними і буксирними суднами та експлуатації водним транспортом річки Дунаю. Перелік стоянкових, службово-допоміжних суден та буксирів наведено в додатку 6 до цієї Інструкції.

Збір за користування водами для потреб гідроенергетики не справляється з гідроакумулятивних електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями.

V. Нормативи збору за спеціальне водокористування в частині використання води

5.1. Нормативи збору за спеціальне використання водних ресурсів установлені окремо для поверхневих вод, підземних вод; нормативи збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту встановлені окремо для потреб гідроенергетики і для водного транспорту.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
фінансів України, Державної податкової адміністрації України,
Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України від 09.12.2008 р. N 1464/768/831/638)

5.2. На період з 1 січня 2001 р. до 1 січня 2003 р. для підприємств житлового та комунального господарства, включаючи відомчі, збір за спеціальне використання водних ресурсів обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0,1.

(пункт 5.2 у редакції наказу Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 23.01.2002 р. N 47/20/37/28)

5.3. Нормативи збору за спеціальне використання води з поверхневих водних об'єктів та підземних вод установлюються в копійках за кубічний метр; за користування водами для потреб гідроенергетики - в копійках за 100 кубічних метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій; за користування водою для потреб водного транспорту - в копійках за одну тоннаж-добу експлуатації вантажних суден та одне місце-добу експлуатації пасажирських суден.

Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водоспоживання збір за обсяг води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату, обчислюється, починаючи з 1 січня 2002 р., із застосуванням коефіцієнта 0,002.

(пункт 5.3 доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 23.01.2002 р. N 47/20/37/28)

5.4. При використанні води з лиманів та водних ресурсів місцевого значення водокористувачами застосовуються нормативи збору, що встановлені для поверхневих водних об'єктів відповідно до показника "Інші річки".

5.5. При використанні води з каналів водокористувачами застосовуються нормативи збору, що встановлені для водного об'єкта, з якого забирається вода в канал.

5.6. При використанні води із змішаних джерел водокористувачами застосовуються нормативи збору, що встановлені для джерел (підземні, поверхневі), якими формуються (наповнюються) змішані джерела.

VI. Порядок обчислення збору за спеціальне водокористування в частині використання води

6.1. Водокористувачі самостійно обчислюють збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики щоквартально наростаючим підсумком з початку року, а за користування водами для потреб водного транспорту - починаючи з I півріччя.

6.2. Збір за спеціальне використання водних ресурсів обчислюється, виходячи з обсягів фактично використаної води (підземної, поверхневої, отриманої води, в установленому законодавством порядку, від інших водокористувачів) з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, установлених лімітів, нормативів збору та коефіцієнтів.

За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору про поставку води, збір обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником.

(пункт 6.2 доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 23.01.2002 р. N 47/20/37/28)

6.3. Водокористувачі, які отримують воду із змішаних джерел, збір обчислюють як суму добутків обсягів фактично використаних з урахуванням втрат у їх системах водопостачання з поверхневих водних об'єктів на відповідний норматив збору і коефіцієнт та обсягів фактично використаних з урахуванням втрат у їх системах водопостачання підземних вод на відповідний норматив збору та коефіцієнт.

За понадлімітне використання водних ресурсів збір обчислюють за кожним джерелом водопостачання окремо згідно встановлених нормативів збору та коефіцієнтів.

6.4. Водокористувачі, які отримують воду з каналів, збір за спеціальне використання водних ресурсів обчислюють, виходячи з обсягів фактично використаної води, з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, установлених лімітів, нормативів збору, які встановлені для водного об'єкта, з якого забирається вода в канал, та коефіцієнтів.

6.5. У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання водних ресурсів збір за спеціальне використання водних ресурсів обчислюється і сплачується у п'ятикратному розмірі, виходячи з обсягів використаної води понад ліміт, нормативів збору та коефіцієнтів.

(пункт 6.5 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 23.01.2002 р. N 47/20/37/28)

6.6. Підприємства гідроенергетики збір за користування водами для потреб гідроенергетики обчислюють, виходячи з обсягів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій, та нормативів збору.

6.7. Підприємства водного транспорту при експлуатації водних шляхів вантажними, самохідними, несамохідними суднами збір за користування водами для потреб водного транспорту обчислюють, виходячи з фактичних даних обліку тоннаж-доби та нормативів збору, а пасажирським судном - з місця-доби та нормативів збору.

6.8. Підприємства гідроенергетики та водного транспорту при спеціальному використанні водних ресурсів та користуванні водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту обчислюють одночасно два збори.

6.9. Пункт 6.9 розділу VI виключено

(згідно з наказом Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки України,
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 09.12.2008 р. N 1464/768/831/638)

VII. Порядок подання розрахунків та сплати до бюджетів збору за водокористування в частині використання води

Платники складають та подають до органів державної податкової служби податкові розрахунки зборів за спеціальне водокористування в частині використання води за формами, встановленими Державною податковою адміністрацією України, відповідно до підпункту "ї" підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

(розділ VII із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 23.01.2002 р. N 47/20/37/28,
у редакції наказу Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки України,
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 09.12.2008 р. N 1464/768/831/638)

VIII. Контроль за використанням водних ресурсів, станом їх обліку, правильністю обчислення і своєчасністю сплати збору за спеціальне водокористування в частині використання води

8.1. Контроль за обсягами використання водних ресурсів, їх обліком та достовірністю звітних даних про обсяги використаної води здійснюють у межах своєї компетенції органи Мінприроди, Державного комітету України по водному господарству.

8.2. Контроль за повнотою обчислення і своєчасністю сплати до бюджетів збору за спеціальне водокористування в частині використання води здійснюється органами державної податкової служби.

8.3. Документальна перевірка правильності обчислення і сплати до бюджетів збору за спеціальне водокористування в частині використання води здійснюється органами державної податкової служби. При потребі до перевірок залучаються органи Мінприроди, Державного комітету України по водному господарству.

При виявленні порушень достовірності і повноти обсягів використання водних ресурсів, які впливають на величину зборів, під час перевірок працівниками Мінприроди, Державного комітету України по водному господарству копії актів перевірок направляються до відповідних органів державної податкової служби.

IX. Відповідальність і права платників збору за спеціальне водокористування в частині використання води

9.1. Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків і повноту та своєчасність сплати збору за спеціальне водокористування в частині використання води несуть платники відповідно до чинного законодавства України.

(пункт 9.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 23.01.2002 р. N 47/20/37/28)

9.2. Штрафні санкції та пеня застосовуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

(пункт 9.2 у редакції наказу Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства екології та природних ресурсів України
від 23.01.2002 р. N 47/20/37/28)

9.3. Платники збору за спеціальне водокористування в частині використання води мають право оскаржити дії службових осіб органів державної податкової служби в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Начальник управління місцевих
податків і зборів та неподаткових
платежів Державної податкової
адміністрації України




Г. Лисенко

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3