Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИПенсійний фонд

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 19 грудня 2003 року N 21-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2004 р. за N 64/8663

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами правління Пенсійного фонду України
від 5 квітня 2004 року N 5-1,
від 29 липня 2004 року N 9-4,
від 31 січня 2005 року N 3-1,
від 21 червня 2005 року N 10-1,
від 15 травня 2006 року N 6-1,
від 10 жовтня 2006 року N 14-5,
від 18 січня 2007 року N 2-2,
від 25 січня 2008 року N 3-3,
від 14 листопада 2008 року N 20-1,
від 10 березня 2009 року N 10-3,
від 3 серпня 2009 року N 19-1,
від 5 листопада 2009 року N 26-1,
від 11 травня 2010 року N 9-4,
від 27 вересня 2010 року N 21-6,
від 22 жовтня 2010 року N 25-1,
від 25 липня 2011 року N 20-1,
від 19 грудня 2012 року N 25-1,
від 12 червня 2013 року N 8-1,
від 17 липня 2013 року N 11-1,
від 21 жовтня 2013 року N 19-1,
від 4 серпня 2014 року N 15-1,
від 10 грудня 2014 року N 26-1,
від 25 грудня 2015 року N 27-1,
від 18 липня 2016 року N 16-1,
від 13 грудня 2017 року N 29-1

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 1 березня 2001 року N 121, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України (далі - Інструкція), що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затверджену постановою правління Пенсійного фонду України від 19 жовтня 2001 року за N 16-6 і зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2001 року за N 998/6189.

3. Управлінню надходження доходів та юридичному управлінню Пенсійного фонду України подати Інструкцію для реєстрації до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління справами Петренку І. Н. після державної реєстрації Інструкції забезпечити її тиражування та надіслати підвідомчим органам Пенсійного фонду.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника голови правління В. М. Короневського.

Голова правління

Б. Зайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою правління Пенсійного фонду України
від 19 грудня 2003 р. N 21-1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 січня 2004 р. за N 64/8663


Інструкція
про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

(У тексті Інструкції слова "інвалід", "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю" у відповідних відмінках і числах згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 13 грудня 2017 року N 29-1)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон) та Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування".

1.2. Ця Інструкція визначає процедуру стягнення заборгованості зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі - страхові внески), сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій та інших платежів до бюджету Пенсійного фонду України, нарахування і сплати фінансових санкцій та пені, а також відшкодування підприємствами витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

(пункт 1.2 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1,
із змінами, внесеними згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 12.06.2013 р. N 8-1)

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до Закону підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи сплачувалися у встановленому законом порядку страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

органи Пенсійного фонду України - управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, а також у містах і районах;

(абзац третій пункту 1.3 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1,
із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 25.12.2015 р. N 27-1) 

роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання; фізична особа, яка використовує працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародної), філії та представництва, який використовує працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

страхові внески - кошти відрахувань на соціальне страхування та збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, сплачені згідно із законодавством, що діяло раніше; кошти, сплачені на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування відповідно до Закону;

страхувальники - роботодавці та інші особи, які відповідно до Закону сплачують страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Інші терміни у цій Інструкції вживаються у значенні, визначеному Законом у редакції, що діяла до 1 січня 2011 року.

(пункт 1.3 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

2. Платники страхових внесків

Платниками страхових внесків є:

2.1. Страхувальники:

2.1.1. Роботодавці:

підприємства, установи й організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, об'єднання громадян, профспілки, політичні партії (у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами), фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності та інші особи (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування - фіксований податок, єдиний податок та фіксований сільськогосподарський податок), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру;

колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок);

(абзац третій підпункту 2.1.1 пункту 2.1 із змінами, внесеними
згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
від 22.10.2010 р. N 25-1)

дипломатичні представництва, консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами;

іноземні дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України.

2.1.2. Підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу, надбавку або компенсацію.

(підпункт 2.1.2 пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

2.1.3. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок).

2.1.4. Члени сімей осіб, зазначених у підпункті 2.1.3 пункту 2.1 цієї Інструкції, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.

2.1.5. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності.

2.1.6. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, з моменту укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно із Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

(підпункт 2.1.6 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 12.06.2013 р. N 8-1)

2.2. Застраховані особи:

2.2.1. Громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, в об'єднаннях громадян, у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та інших осіб (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування - фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок) на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру.

2.2.2. Члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, у тому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок).

(підпункт 2.2.2 пункту 2.2 із змінами, внесеними
згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
від 22.10.2010 р. N 25-1)

2.2.3. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок).

2.2.4. Члени сімей фізичних осіб, зазначених у підпункті 2.1.3 пункту 2.1 цієї Інструкції, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.

2.2.5. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності.

2.2.6. Громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах, консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України).

2.2.7. Громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України).

2.2.8. Особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на виборній посаді.

2.2.9. Працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, створеної відповідно до законодавства на постійній основі.

(підпункт 2.2.9 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 15.05.2006 р. N 6-1)

2.2.10. Особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу.

2.2.11. Особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства).

2.2.12. Особи, які отримують допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, а також особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.

(підпункт 2.2.12 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 17.07.2013 р. N 11-1)

2.2.13. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, з моменту укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно із Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

(підпункт 2.2.13 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 12.06.2013 р. N 8-1)

2.2.14. Особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.14 згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1)

2.2.15. Один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.15 згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1,
 підпункт 2.2.15 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами правління Пенсійного фонду України від 18.07.2016 р. N 16-1,
від 13.12.2017 р. N 29-1)

2.2.16. Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України.

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.16 згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1)

2.2.17. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового і начальницького складу.

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.17 згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
підпункт 2.2.17 пункту 2.2 у редакції постанови
правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. N 3-3)

2.2.18. Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.18 згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. N 3-3)

3. Розділ 3 виключено

(розділ 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 21.06.2005 р. N 10-1,
у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5,
із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. N 3-3,
виключено згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-6)

4. Розміри страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

 

Абзац перший розділу 4 виключено

(згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

4.1. Пункт 4.1 виключено

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 29.07.2004 р. N 9-4,
 від 31.01.2005 р. N 3-1,
 від 15.05.2006 р. N 6-1,
 у редакції постанови правління Пенсійного фонду України
 від 18.01.2007 р. N 2-2,
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. N 3-3
 від 10.03.2009 р. N 10-3,
 від 11.05.2010 р. N 9-4,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

4.2. Пункт 4.2 виключено

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з постановами
постановою правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005
 від 15.05.2006 р. N 6-1,
 від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 25.01.2008 р. N 3-3,
 від 11.05.2010 р. N 9-4,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

4.3. Пункт 4.3 виключено

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з  постановами
 правління Пенсійного фонду України від 15.05.200 р. N 6-1,
 від 18.01.2007 р. N 2-2,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

4.4. Пункт 4.4 виключено

(пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 25.01.2008 р. N 3-3,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

4.5. Пункт 4.5 вилучено

(згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 15.05.2006 р. N 6-1,
 у зв’язку з цим пункти 4.6 - 4.8 вважати відповідно пунктами 4.5 - 4.7)

4.5. Пункт 4.5 виключено

(згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

4.6. Пункт 4.6 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 12.06.2013 р. N 8-1)

4.7. Розмір мінімального страхового внеску визначається шляхом множення мінімального розміру заробітної плати, установленої законом на той час, за який здійснюється розрахунок сум страхових внесків:

для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.1 (крім осіб, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку, осіб, які мали та/або мають статус осіб з інвалідністю, застрахованих осіб з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах), 2.2.2, 2.2.6 - 2.2.12 пункту 2.2 цієї Інструкції, - на 34 відсотки за період з 01.01.2004 до 30.03.2005, 34,3 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2005 (включно), 33,8 відсотка за 2006 рік, 33,7 відсотка за 2007 рік, 35,2 відсотка з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року включно;

(абзац другий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 постановами правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 25.01.2008 р. N 3-3,
 від 10.03.2009 р. N 10-3,
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, - на 44 відсотки за 2004 - 2005 роки, 33,8 відсотка за 2006 рік, 42,5 відсотка за 2007 рік, 44 відсотка з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року включно;

(абзац третій пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 постановами правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 25.01.2008 р. N 3-3,
 від 10.03.2009 р. N 10-3,
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють на підприємствах всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, де кількість осіб з інвалідністю становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, - на 6 відсотків за 2004 - 2006 роки, 4,5 відсотка за 2007 рік, 6 відсотків з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року включно;

(абзац четвертий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 постановами правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 25.01.2008 р. N 3-3,
 від 10.03.2009 р. N 10-3,
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 - 2.2.12 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють на підприємствах, установах, організаціях (крім осіб, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку) та мали та/або мають статус осіб з інвалідністю, - на 6 відсотків за 2004 - 2006 роки, 4,5 відсотка за 2007 рік, 6 відсотків з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року включно;

(абзац п'ятий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 постановами правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 25.01.2008 р. N 3-3,
 від 10.03.2009 р. N 10-3,
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.3 - 2.2.5 пункту 2.2 цієї Інструкції, - на 32 відсотки за 2004 - 2005 роки; 31,8 відсотка за 2006 рік, 33,2 відсотка з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року включно;

(абзац шостий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 постановами правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 25.01.2008 р. N 3-3,
 від 10.03.2009 р. N 10-3,
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.13 - 2.2.16 пункту 2.2 цієї Інструкції, - на 32 відсотки за період з 01.01.2004 до 30.03.2005, 32,3 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2005; 31,8 відсотка за 2006 рік, 33,2 відсотка з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року включно;

(абзац сьомий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 постановами правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 25.01.2008 р. N 3-3,
 від 10.03.2009 р. N 10-3,
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку (крім осіб, які мали та/або мають статус осіб з інвалідністю), - на 34 відсотки за 2004 рік; 8,4 відсотка за період з 01.01.2005 до 30.03.2005; 8,46 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2006, 13,78 відсотка за 2007 рік, 21,92 відсотка за 2008 рік, 28,56 відсотка за 2009 рік, 35,2 відсотка з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року включно;

(абзац восьмий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 постановами правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 25.01.2008 р. N 3-3,
 від 10.03.2009 р. N 10-3,
 від 11.05.2010 р. N 9-4,
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку та мали та/або мають статус осіб з інвалідністю, - на 6 відсотків за 2004 рік; 8,4 відсотка за період з 01.01.2005 до 30.03.2005; 8,46 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2006, 13,78 відсотка за 2007 рік, 21,92 відсотка за 2008 рік, 28,56 відсотка за 2009 рік, 6 відсотків з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року включно;

(абзац дев'ятий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 постановами правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 25.01.2008 р. N 3-3,
 від 10.03.2009 р. N 10-3,
 від 11.05.2010 р. N 9-4,
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

(пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 29.07.2004 р. N 9-4,
 від 31.01.2005 р. N 3-1,
 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 15.05.2006 р. N 6-1)

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.18 пункту 2.2 цієї Інструкції, - на 33,2 відсотка з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року включно.

(пункт 4.7 доповнено абзацом десятим згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. N 3-3,
 абзац десятий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 постановами правління Пенсійного фонду України від 10.03.2009 р. N 10-3,
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

5. Порядок нарахування (обчислення) та строки сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

5.1. Пункт 5.1 виключено

(підпункт 5.1.1 пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з постановами
правління Пенсійного фонду України від 29.07.2004 р. N 9-4,
від 15.05.2006 р. N 6-1,
від 18.01.2007 р. N 2-2,
від 14.11.2008 р. N 20-1,
від 25.01.2008 р. N 3-3,
від 11.05.2010 р. N 9-4,
виключено згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

5.2. Пункт 5.2 виключено

(пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з постановами
правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
від 25.01.2008 р. N 3-3,
виключено згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

5.3. Пункт 5.3 виключено

(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з постановами
правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1,
від 15.05.2006 р. N 6-1,
від 18.01.2007 р. N 2-2,
від 11.05.2010 р. N 9-4,
виключено згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

5.4. Страхові внески обчислюються виключно в грошовій формі, у тому числі з виплат (доходу), нарахування яких здійснюється у натуральній формі.

Обчислення страхових внесків із сум, виражених в іноземній валюті, здійснюється шляхом перерахування зазначених сум у національну валюту України за курсом валют, установленим Національним банком України на день обчислення страхових внесків.

5.5. Страхові внески нараховуються на суми, зазначені в розділі 4 цієї Інструкції, у межах максимальної величини, що встановлюється законом про розмір страхових внесків.

(пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2)

5.6. Для зарахування коштів платників Пенсійного фонду в установах банку відкриваються органами Пенсійного фонду поточні рахунки на рахунку 2560 "Державні позабюджетні фонди", де відображаються їх надходження та використання. Рахунок відкривається у порядку, установленому постановою Національного банку України від 12.11.2003 N 492 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493.

5.7. Страхові внески сплачуються страхувальниками шляхом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків.

Страхувальники - фізичні особи, які не мають банківських рахунків, сплачують страхові внески шляхом готівкових розрахунків через банківські установи.

5.8. Страхові внески, які підлягають сплаті із сум виплат (доходу) за період з дня виникнення у страхувальника зобов'язання щодо взяття на облік як платника страхових внесків до дня його реєстрації в органах Пенсійного фонду, сплачуються (стягуються) на загальних підставах відповідно до вимог цієї Інструкції за весь зазначений період.

(пункт 5.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. N 3-3)

5.9. Обчислення страхових внесків органами Пенсійного фонду здійснюється на підставі складених актів перевірки правильності нарахування та сплати страхових внесків, звітності, що подається страхувальником, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують суму заробітної плати (доходу), на які нараховуються страхові внески.

Обчислення органами Пенсійного фонду сум страхових внесків за минулі періоди провадиться, виходячи з розміру страхового внеску, що діяв на день нарахування виплат (доходу). 

5.10. Пункт 5.10 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 12.06.2013 р. N 8-1)

5.11. Пункт 5.11 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

6. Відшкодування підприємствами витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах

6.1. Для платників, зазначених у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 цієї Інструкції (крім платників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), відшкодуванню підлягають фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" до набрання чинності Законом України від 03 жовтня 2017 року N 2148-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" та призначених відповідно до частини другої статті 114 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":

особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, крім тих, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за Списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

особам, які були зайняті на інших роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та пунктів 2 - 8 частини другої статті 114 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

(пункт 6.1 в редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 29.07.2004 р. N 9-4,
із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 15.05.2006 р. N 6-1,
 від 25.12.2015 р. N 27-1,
у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

6.2. Витрати на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах особам, які мають стаж, що дає право на призначення цих пенсій на декількох підприємствах, покриваються цими підприємствами пропорційно стажу роботи.

(абзац перший пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 25.07.2011 р. N 20-1,
у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

При цьому стаж роботи на останньому підприємстві враховується у повному розмірі, а з попередніх місць роботи осіб він додається до стажу, необхідного для призначення пенсій на пільгових умовах.

Наприклад, громадянину для призначення пенсії на пільгових умовах за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць необхідно мати стаж роботи 12,5 року при загальному стажі 30 років. Фактично він має стаж роботи, що дає йому право на пільгову пенсію 22 роки, з них на підприємствах:

(абзац третій пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 25.12.2015 р. N 27-1)

N 1 - 8 років (останнє місце роботи),

N 2 - 2 роки (попереднє місце роботи),

N 3 - 12 років.

Для визначення частки плати враховується стаж на підприємствах:

N 1 - 8 років,

N 2 - 2 роки,

N 3 - 2,5 року.

При визначенні частки сплати окремого підприємства стаж ураховується в місяцях (шляхом переведення років у місяці).

Витрати на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах водолазам 1 - 3 груп спеціалізації робіт та іншим працівникам, зайнятим на роботах під водою, у тому числі в умовах підвищеного атмосферного тиску, віднесеним до Списку N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 16 січня 2003 року N 36, покриваються підприємствами пропорційно годинам спусків під воду, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах, на кожному підприємстві.

(пункт 6.2 доповнено новим абзацом дванадцятим
згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
від 25.12.2015 р. N 27-1)

Частка відшкодування підприємством витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах особам, яким відповідно до законодавства стаж, що дає право на призначення цих пенсій, зараховується у кратному розмірі, розраховується з урахуванням кратності стажу.

(пункт 6.2 доповнено новим абзацом тринадцятим
згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
від 25.12.2015 р. N 27-1,
у зв’язку з цим абзац дванадцятий
вважати абзацом чотирнадцятим)

Якщо пенсія на пільгових умовах призначена із взаємним зарахуванням періодів роботи, передбачених статтями 13, 14 та 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення", які дали право на цю пільгову пенсію, то відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку цих пенсій здійснюється тими підприємствами, на яких цей стаж було вироблено у розмірах, передбачених частиною 2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

6.3. У разі ліквідації або зміни власника підприємства суми зазначених витрат Пенсійному фонду вносять правонаступники.

6.4. Розмір сум до відшкодування на поточний рік визначається органами Пенсійного фонду України щорічно у розрахунках фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону (згідно з додатками 6 та 7), які надсилаються підприємствам до 20-го січня поточного року та протягом місяця з новопризначених (перерахованих) пенсій.

(пункт 6.4 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5,
із змінами, внесеними згідно з постановами правління
Пенсійного фонду України від 04.08.2014 р. N 15-1,
від 25.12.2015 р. N 27-1)

6.5. Розрахунки складаються на підставі відомостей відділів з призначення пенсій органів Пенсійного фонду України, які подаються згідно з додатком 8 та додатком 8а до 1 січня поточного року та протягом місяця з дня прийняття рішення про призначення нової пенсії.

(пункт 6.5 із змінами, внесеними згідно з постановами
правління Пенсійного фонду України від 15.05.2006 р. N 6-1,
від 11.05.2010 р. N 9-4,
від 25.12.2015 р. N 27-1)

6.6. Додаткові пенсії, додаткові витрати на виплату підвищеного розміру пенсії відповідно до статті 8 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці", доплати, надбавки та підвищення призначені відповідно до законодавства України, які виплачуються за рахунок інших джерел, ніж кошти Пенсійного фонду України, не включаються до розміру фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, що підлягають відшкодуванню.

(пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з постановами
правління Пенсійного фонду України від 14.11.2008 р. N 20-1,
від 11.05.2010 р. N 9-4)

6.7. Пункт 6.7 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 04.08.2014 р. N 15-1,
у зв’язку з цим пункти 6.8, 6.9
вважати відповідно пунктами 6.7, 6.8)

6.7. Підприємства щомісяця до 25-го числа вносять до Пенсійного фонду зазначену в розрахунку місячну суму фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

(абзац перший пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 04.08.2014 р. N 15-1)

У разі зміни розміру пенсії або настання обставин, які впливають на суму відшкодування (смерть пенсіонера, зміна місця проживання тощо), органи Пенсійного фонду повідомляють про це підприємства у розрахунку, який направляється підприємству в місячний строк з дня прийняття рішення про зміну розміру пенсії або про припинення виплати пенсії.

(абзац другий пункту 6.7 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 25.12.2015 р. N 27-1)

Суми фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за період з дати призначення пенсії до дати складання розрахунку фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону, сплачуються одночасно із оплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший поточний місяць.

(пункт 6.7 доповнено абзацом третім згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5)

6.9. Пункт 6.9 виключено

(пункт 6.9 в редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 29.07.2004 р. N 9-4,
виключено згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 11.05.2010 р. N 9-4,
у зв’язку з цим пункт 6.10 вважати відповідно пунктом 6.9)

6.8. У разі призначення пенсій на пільгових умовах особам, які мають необхідний стаж роботи не за місцем призначення цієї пенсії, орган Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії надсилає розрахунок згідно з додатками, зазначеними у пункті 6.4 цієї глави для зазначених підприємств, у двох примірниках через орган Пенсійного фонду за місцезнаходженням цього підприємства (крім підприємств, місцезнаходженням яких є вільна економічна зона "Крим"). Відшкодування сум фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, у таких випадках здійснюється підприємством на рахунки органу Пенсійного фонду за місцезнаходженням підприємства.

(абзац перший пункту 6.8 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 04.08.2014 р. N 15-1,
у редакції постанови правління Пенсійного
фонду України від 10.12.2014 р. N 26-1)

У разі ліквідації підприємства без правонаступників або визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розрахунки для відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, органу Пенсійного фонду України за місцезнаходженням такого підприємства та безпосередньо підприємству не направляються.

(пункт 6.8 доповнено абзацом другим згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 10.03.2009 р. N 10-3,
абзац другий пункту 6.8 у редакції постанов
правління Пенсійного фонду України від 04.08.2014 р. N 15-1,
від 25.12.2015 р. N 27-1)

Підприємствам та організаціям, які мають місцезнаходження на території вільної економічної зони "Крим", розрахунки фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, визначені в пункті 6.4 цієї глави, не надсилаються.

(пункт 6.8 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 10.12.2014 р. N 26-1)

7. Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

 

7.1. Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час подання ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю, з операцій набуття права власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні (крім випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством та успадкування легкових автомобілів відповідно до закону), купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку здійснюється відповідно до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року N 1740 (із змінами).

(абзац перший пункту 7.1 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 19.12.2012 р. N 25-1,
 із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 10.12.2014 р. N 26-1,
у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

На території вільної економічної зони "Крим" не справляється збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, передбачений Законом України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування".

(пункт 7.1 доповнено абзацом другим згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 10.12.2014 р. N 26-1)

(розділ 7 в редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1)

8. Порядок стягнення заборгованості зі страхувальників

8.1. Стягнення заборгованості із сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, здійснюється відповідно до законодавства, що діяло на момент виникнення такої заборгованості, або застосування штрафних санкцій.

(пункт 8.1 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

8.2. Органи Пенсійного фонду надсилають страхувальникам вимогу про сплату недоїмки в таких випадках:

а) якщо дані документальних перевірок результатів діяльності страхувальника свідчать про донарахування сум страхових внесків;

б) якщо страхувальник має на кінець звітного базового періоду недоїмку зі сплати страхових внесків;

в) якщо страхувальник має на кінець звітного періоду борги зі сплати фінансових санкцій (штрафів) та пені.

У випадку а) вимога надсилається одночасно з актом документальної перевірки.

У випадках, визначених підпунктами "б" та/або "в" цього пункту, вимога надсилається протягом п'яти робочих днів, наступних за календарним місяцем, у якому виникла або зросла недоїмка зі сплати страхових внесків (заборгованість зі сплати фінансових санкцій (штрафів) та пені). Вимога формується на підставі даних особових рахунків платників.

(абзац шостий пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з постановами
правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1,
від 25.01.2008 р. N 3-3,
у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 19.12.2012 р. N 25-1)

Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом.

Сума боргу у вимозі проставляється у гривнях з двома десятковими знаками. Вимога формується на суму боргу, який не менше 10 грн.

8.3. Вимога формується на підставі актів документальних перевірок та облікових даних з карток особових рахунків страхувальників за формою згідно з додатком 9 цієї Інструкції (для страхувальника - юридичної особи) або за формою згідно з додатком 10 цієї Інструкції (для страхувальника - фізичної особи).

Відділ надходження доходів органу Пенсійного фонду України веде реєстр виданих вимог за формою згідно з додатком 11.

Відповідальними за збереження інформації у реєстрах вимог є спеціалісти відділу надходження доходів.

При формуванні вимоги їй присвоюється порядковий номер, який складається з трьох частин: 1-ша частина - літери "Ю" (вимога до юридичної особи) або "Ф" (вимога до фізичної особи), 2-га частина - порядковий номер, 3-тя частина - літера "У" (узгоджена вимога).

Вимога формується під одним порядковим номером до повного погашення сум боргу.

Після формування вимоги та внесення даних до відповідного реєстру в той самий день вимога передається працівникам, на яких покладено обов'язки з ведення діловодства та архівне зберігання документів для вручення страхувальнику. Працівник зазначеного підрозділу в день отримання вимоги надсилає (вручає) її страхувальнику, при цьому корінець вимоги залишається у Пенсійному фонді.

Вимога вважається надісланою (врученою) юридичній особі, якщо її передано посадовій особі такої юридичної особи під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення.

Вимога вважається надісланою (врученою) фізичній особі, якщо її вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнього відомого місця її знаходження з повідомленням про вручення за порядком оформлення зазначених поштових відправлень, установлених Кабінетом Міністрів України.

Якщо страхувальник на день надсилання йому органом Пенсійного фонду вимоги не повідомив в установленому порядку про зміну місцезнаходження (місця проживання), вимога вважається належним чином врученою навіть у разі її повернення як такої, що не знайшла адресата.

(пункт 8.3 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 19.12.2012 р. N 25-1)

У разі коли неможливо вручити страхувальнику вимогу поштою у зв’язку з його відсутністю за місцезнаходженням (відсутністю службових осіб страхувальника за його місцезнаходженням), відмовою службових осіб страхувальника прийняти вимогу, вимога вважається врученою страхувальнику у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

(пункт 8.3 доповнено новим абзацом десятим згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 19.12.2012 р. N 25-1,
у зв’язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий
вважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим)

Після вручення (отримання інформації про вручення) вимоги страхувальнику працівники, на яких покладено обов'язки з ведення діловодства та архівне зберігання документів, передають корінець такої вимоги з відміткою про вручення відділу надходження доходів.

Цей відділ уносить відповідні дані до реєстру вимог, підшиває корінець вимоги до справи страхувальника та:

а) якщо вимога органу Пенсійного фонду скасовується чи змінюється судом (господарським судом), то підшиває примірник (копію) рішення суду (господарського суду) до справи страхувальника поряд з корінцем від вимоги, щодо якого відбувся судовий розгляд;

б) у разі списання недоїмки у випадках, визначених статтею 106 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" у редакції, що діяла до 1 січня 2011 року- копія рішення про списання.

(абзац чотирнадцятий пункту 8.3 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

8.4. Протягом десяти робочих днів із дня одержання вимоги про сплату недоїмки страхувальник зобов'язаний сплатити зазначені у вимозі суми.

8.5. У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки, зазначеної у вимозі про сплату боргу, страхувальник узгоджує її з органами Пенсійного фонду, а у разі неузгодження вимоги із органами Пенсійного фонду має право на оскарження вимоги в судовому порядку.

Про оскарження вимоги до суду страхувальник зобов'язаний письмово повідомити протягом трьох робочих днів орган Пенсійного фонду, який направив вимогу.

Узгодження вимоги органу Пенсійного фонду здійснюється на підставі заяви страхувальника, яка розглядається органом Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів після її отримання, та поданих страхувальником документів, що свідчать про неправильність обчислення сум недоїмки, зазначених у вимозі.

8.6. Відкликання вимог.

Вимога вважається відкликаною, якщо:

а) сума боргу самостійно погашається страхувальником;

б) орган Пенсійного фонду скасовує або змінює раніше зазначену суму боргу внаслідок її узгодження або оскарження;

в) вимога органу Пенсійного фонду про сплату боргу скасовується чи змінюється судом (господарським судом);

г) борг списується у випадках, передбачених статтею 106 Закону у редакції, що діяла до 1 січня 2011 року;

(абзац шостий пункту 8.6 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

ґ) є рішення суду на стягнення відповідних сум боргу, що зазначені у вимозі.

(пункт 8.6 доповнено підпунктом "ґ" згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. N 3-3)

У випадку, зазначеному підпунктом "а", вимога вважається відкликаною у день, протягом якого відбулося погашення суми недоїмки;

У випадку, зазначеному підпунктом "б", вимога вважається відкликаною з дня прийняття органом Пенсійного фонду рішення про скасування або зміну раніше зазначеної суми недоїмки;

У випадку, зазначеному підпунктом "в", вимога вважається відкликаною у день отримання страхувальником відповідного рішення суду (господарського суду);

У випадку, зазначеному підпунктом "г", вимога вважається відкликаною у день прийняття органом Пенсійного фонду рішення про списання боргу відповідно до частини 6 статті 106 Закону у редакції, що діяла до 1 січня 2011 року.

(абзац одинадцятий пункту 8.6 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

У випадку, зазначеному в підпункті "ґ", вимога вважається відкликаною у день надходження виконавчих документів до органів державної виконавчої служби.

(пункт 8.6 доповнено абзацом згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. N 3-3)

8.7. Узгоджена вимога надсилається страхувальнику органом Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів. Страхувальник зобов'язаний сплатити узгоджену суму боргу протягом десяти робочих днів після отримання узгодженої вимоги.

8.8. У разі, якщо страхувальник, який одержав вимогу і протягом десяти робочих днів після її отримання не сплатив зазначену у вимозі суму, або не узгодив вимогу з відповідним органом Пенсійного фонду, або не оскаржив вимогу в судовому порядку, а також у разі, якщо страхувальник узгодив вимогу, але не сплатив узгоджену суму протягом десяти робочих днів після отримання узгодженої вимоги, орган Пенсійного фонду звертається у встановленому законом порядку і подає вимогу до відповідного органу державної виконавчої служби, у якій зазначає суму боргу за даними карток особових рахунків платників на дату подання. До сум боргу, що подаються до органів державної виконавчої служби за даними карток особових рахунків платників, включаються також суми, узгоджених з платником, але не сплачених у встановлений термін, фінансових санкцій (штрафів) та пені.

8.9. Якщо протягом наступного базового звітного періоду страхувальник наростив суми боргу, то після проходження відповідної процедури узгодження та оскарження до органу державної виконавчої служби подається вимога тільки на суму зростання боргу.

Якщо протягом наступних базових звітних періодів страхувальник повністю погасив суми боргу, зазначені у вимозі, що подана до органу державної виконавчої служби, то орган Пенсійного фонду подає до відповідного органу повідомлення за формою згідно з додатком 12 цієї Інструкції.

9. Фінансові санкції

9.1. До страхувальників за порушення норм законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування застосовуються фінансові санкції відповідно до повноважень, якими органи Пенсійного фонду були наділені до 1 січня 2011 року.

(пункт 9.1 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

9.2. Фінансові санкції, зазначені у підпунктах 9.3.2 - 9.3.7 пункту 9.3 Інструкції, застосовуються органами Пенсійного фонду України до страхувальників, визначених підпунктами 2.1.1 - 2.1.3 та 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції.

Фінансові санкції, зазначені у підпункті 9.3.1 пункту 9.3 Інструкції, застосовуються органами Пенсійного фонду України до страхувальників, визначених підпунктами 2.1.1 - 2.1.3 та 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

(пункт 9.2 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5)

9.3. Фінансові санкції за порушення норм законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування накладаються на страхувальника відповідно до частини дев'ятої статті 106 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" у редакції, що діяла до 1 січня 2011 року, у таких розмірах:

(абзац перший пункту 9.3 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

9.3.1. У разі ухилення страхувальників від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік в органах Пенсійного фонду України накладається штраф у розмірі 10 відсотків суми страхових внесків, які підлягають сплаті за період ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 13 цієї Інструкції.

Підставою для прийняття цього рішення є акт про зазначене порушення, що складається в довільній формі.

(підпункт 9.3.1 пункту 9.3 у редакції постанови
правління Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5)

9.3.2. За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або територіальними органами Пенсійного фонду, накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум.

При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 14.

Розрахунок цієї фінансової санкції здійснюється на підставі даних картки особового рахунку платника.

При застосуванні штрафів, зазначених у цьому підпункті, приймається одне рішення після сплати (погашення) у повному обсязі недоїмки окремо за кожний базовий звітний період незалежно від кількості випадків сплати за вказаний період.

(підпункт 9.3.2 пункту 9.3 у редакції постанови
правління Пенсійного фонду України від 03.08.2009 р. N 19-1)

9.3.3. За приховування (заниження) страхувальником суми заробітної плати (виплат, доходу), на які нараховуються страхові внески, накладається штраф у розмірі всієї суми прихованої (заниженої) заробітної плати (виплат, доходу), а в разі повторного протягом року такого порушення - штраф у триразовому розмірі суми прихованої (заниженої) заробітної плати (виплат, доходу). При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 15 цієї Інструкції.

Підставою для прийняття такого рішення є акт документальної перевірки або акт звірки з органами податкової служби.

(абзац другий підпункту 9.3.3 пункту 9.3 у редакції постанови
правління Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5)

9.3.4. За донарахування органом Пенсійного фонду або страхувальником сум своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків накладається штраф у розмірі 5 відсотків зазначених сум за кожний повний або неповний місяць, за який донараховано ці суми.

Для розрахунку зазначеного штрафу кількість місяців розраховується починаючи з місяця, на який припадає термін подання звітності за період, за який донараховано (обчислено) суми внесків, та закінчуючи місяцем, на який припадає отримання таким страхувальником акта перевірки від органу Пенсійного фонду або в якому він подав звітність, де зазначено такі донараховані суми.

Якщо за результатами перевірки виявлено в окремих місяцях суми донарахованих (своєчасно не обчислених) та не сплачених страхових внесків, то за кожне таке донарахування накладається штраф у порядку та в розмірах, визначених цим пунктом.

При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 16 цієї Інструкції.

Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки або акт звірки, розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України, звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України.

(абзац п'ятий підпункту 9.3.4 пункту 9.3 у редакції постанови
правління Пенсійного фонду України від 11.05.2010 р. N 9-4)

9.3.5. За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку та іншої звітності, передбаченої законодавством, до органів Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків суми страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки подання відомостей, звітності, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного протягом року такого порушення - у розмірі 20 відсотків зазначених сум та не менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 17 та/або додатком 17а цієї Інструкції.

(абзац другий підпункту 9.3.5 пункту 9.3 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 11.05.2010 р. N 9-4)

Підставою для прийняття відповідних рішень є акт про зазначене порушення, складений у довільній формі, або акт перевірки.

(абзац третій підпункту 9.3.5 пункту 9.3 у редакції постанови
правління Пенсійного фонду України від 11.05.2010 р. N 9-4)

До 31 грудня 2010 року рішення про застосування фінансових санкцій за подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, приймається лише у разі невиконання страхувальником розпорядчого документа про усунення порушень протягом 30 днів від дня його одержання.

(підпункт 9.3.5 пункту 9.3 доповнено абзацом четвертим згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 03.08.2009 р. N 19-1)

9.3.6. За неведення в установленому порядку обліку сум заробітної плати (виплат, доходу), на які нараховуються страхові внески, відсутність первинних документів про обчислення та сплату страхових внесків накладається штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного протягом року такого порушення - у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 18 цієї Інструкції.

Підставою для прийняття відповідного рішення є акт документальної перевірки.

9.3.7. За несплату, неповну або несвоєчасну сплату авансових платежів із страхових внесків накладається штраф у розмірі 50 відсотків сум несплачених або своєчасно не сплачених авансових платежів.

При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 19 цієї Інструкції.

Розрахунок зазначеної фінансової санкції здійснюється за даними акта документальної перевірки.

9.4. Органи Пенсійного фонду застосовують до банків такі штрафи:

9.4.1. За несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на банківські рахунки органів Пенсійного фонду сум страхових внесків, фінансових санкцій, застосованих до страхувальників, за несвоєчасне перерахування за платіжними документами органів Пенсійного фонду та несвоєчасне зарахування на банківські рахунки сум коштів Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не зарахованих (не перерахованих) сум згідно з додатком 20 цієї Інструкції.

9.4.2. У разі, якщо установи банків приймають від страхувальників платіжні доручення та інші платіжні документи на видачу (перерахування) коштів для виплат заробітної плати (доходу), на які нараховуються страхові внески, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів без одночасного подання страхувальником платіжних документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум страхових внесків або документів, що підтверджують фактичну сплату цих сум (довідки органів Пенсійного фонду України у районах, містах та районах у містах), накладається штраф у розмірі суми страхових внесків, яка підлягає сплаті страхувальником згідно з додатком 20 цієї Інструкції.

9.5. Факти порушень законодавства, крім тих, що є предметом акта документальної перевірки та тих, що зазначені у підпункті 9.3.2 пункту 9.3 цієї Інструкції, посадова особа органу Пенсійного фонду оформляє актом довільної форми, в якому чітко викладається зміст порушення з обґрунтуванням порушених норм законодавчих актів. Такий акт підписується посадовими особами органу Пенсійного фонду та страхувальника.

Рішення про застосування штрафу за наслідками розгляду акта та інших матеріалів про порушення приймає начальник управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті або його заступник. Рішення приймаються за встановленою формою у двох примірниках.

Перший примірник рішення, протягом трьох робочих днів із дня його винесення, вручається під підпис керівнику або головному бухгалтеру страхувальника, банку чи фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності або надсилається листом з повідомленням про вручення.

Другий примірник залишається в структурному підрозділі, на який покладено обов'язки з організації контролю за надходженням сум страхових внесків та інших платежів до Пенсійного фонду.

Надіслані (вручені) рішення про застосування фінансових санкцій реєструються в журналі реєстрації рішень за формою згідно з додатком 21.

Нумерація рішень провадиться в журналі, починаючи з першого номера, у межах календарного року.

9.6. Суми штрафів, передбачених пунктами 9.3 та 9.4 цієї Інструкції, підлягають сплаті страхувальником чи банком, протягом десяти робочих днів з дня одержання відповідного рішення або можуть бути оскаржені у цей самий строк до вищого органу Пенсійного фонду або в судовому порядку з одночасним обов'язковим письмовим повідомленням про це відповідного органу Пенсійного фонду, посадовими особами якого прийнято це рішення.

9.7. Оскарження рішення органу Пенсійного фонду про накладення штрафів зупиняє строки їх сплати до винесення вищим органом Пенсійного фонду або судом рішення у справі.

Строки сплати фінансових санкцій також призупиняються до винесення судом рішення в разі оскарження страхувальником вимоги про сплату недоїмки, якщо накладення штрафу пов'язано з її виникненням або несвоєчасною сплатою. У разі винесення судом або вищим органом Пенсійного фонду рішення на користь Пенсійного фонду строки сплати штрафу поновлюються з моменту їх припинення.

9.8. Рішення органу Пенсійного фонду про накладення штрафу є виконавчим документом.

9.9. У разі, якщо страхувальник чи банк отримали рішення про накладення штрафу і не сплатили зазначені в них суми протягом десяти робочих днів, а також не оскаржили це рішення чи не повідомили у цей строк відповідний орган Пенсійного фонду про його оскарження, воно передається для виконання органу державної виконавчої служби та страхувальнику.

9.10. Суми фінансових санкцій, застосованих за порушення порядку та строків обчислення, нарахування та сплати страхових внесків стягуються в тому самому порядку, що й недоїмка із сплати страхових внесків.

9.11. Строки давності щодо стягнення штрафів не застосовуються.

10. Порядок нарахування та погашення пені

10.1. На суми простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків (недоїмки) та своєчасно не сплачені (не перераховані) фінансові санкції нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

У разі виявлення своєчасно не сплачених сум страхових внесків страхувальники зобов'язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх з нарахуванням пені в порядку та розмірах, визначених цим пунктом.

Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем настання строку сплати відповідного платежу, до дня його фактичної сплати страхувальником включно.

(абзац третій пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 14.11.2008 р. N 20-1)

Документами, які є підставою для нарахування пені, є:

документи, що підтверджують суму страхових внесків, фінансових санкцій та строк їх сплати - Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з позитивною сумою; звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України з позитивною сумою; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України з позитивною сумою; вимога про донараховані суми страхових внесків за актами перевірок та узгоджене рішення про застосовані фінансові санкції (штрафи); рішення суду;

(абзац п'ятий пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 11.05.2010 р. N 9-4)

документи, що підтверджують суму та дату погашення недоїмки за страховими внесками та боргу за фінансовими санкціями - виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів; корінець прибуткового документа про приймання установою банку платежів готівкою; договорів про розстрочення (відстрочення) страхових внесків; Розрахунок суми страхових внесків з від'ємною сумою; звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з від'ємною сумою; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з від'ємною сумою; ішення про виключення з Державного реєстру підприємств та організацій України; свідоцтво про смерть фізичної особи.

(абзац шостий пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 11.05.2010 р. N 9-4)

Умовний приклад нарахування пені:

Сума недоїмки платника за станом на 20.02.2004 складає 10000 грн.

Платник страхових внесків 19.03.2004 здійснює сплату платежу до Пенсійного фонду у сумі 2000 грн.

На фактично погашену суму недоїмки (2000 грн.) нараховується пеня.

Сума пені розраховується за допомогою такої формули:

Y = S х K х 0,1 %,

Y - сума пені, що нараховується на фактично погашену суму недоїмки зі сплати страхових внесків та фінансових санкцій (округлюється до другого знака після коми);

S - фактично погашена сума недоїмки зі сплати страхових внесків та фінансових санкцій;

K - кількість днів прострочення платежу;

0,1 % - ставка для нарахування пені, згідно з частиною 8 статті 106 Закону.

У даному прикладі:

Y = 2000 х 28 х 0,1 %, Y = 56 грн.

Таким чином, нарахована платнику пеня складає 56 грн.

10.2. За несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на банківські рахунки органів Пенсійного фонду сум страхових внесків, фінансових санкцій, зазначених у підпунктах 9.3.1 - 9.3.7 пункту 9.3 цієї Інструкції банкам нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування).

Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку перерахування (зарахування) відповідних сум, до дня їх фактичного перерахування (зарахування) банками.

10.3. Днем сплати вважається:

у разі перерахування сум страхових внесків та/або сум фінансових санкцій у безготівковій формі з банківського рахунку страхувальника на банківський рахунок органу Пенсійного фонду - день списання установою банку, установою Державного казначейства України суми платежу з банківського (спеціального реєстраційного) рахунку страхувальника незалежно від часу її зарахування на банківський рахунок органу Пенсійного фонду;

у разі сплати сум страхових внесків та/або сум фінансових санкцій готівкою - день унесення страхувальником коштів у банківську установу чи відділення зв’язку для перерахування на банківські рахунки органу Пенсійного фонду.

10.4. Нарахування пені проводиться органами Пенсійного фонду.

Пеня на пеню не нараховується.

10.5. Рішення про нарахування пені посадові особи органів Пенсійного фонду виносять одночасно з прийняттям рішення про застосування фінансових санкцій, зазначених у підпункті 9.3.2 пункту 9.3 цієї Інструкції за формою згідно з додатком 14 цієї Інструкції, яке протягом трьох робочих днів із дня його винесення надсилається страхувальнику з повідомленням про вручення.

(пункт 10.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 29.07.2004 р. N 9-4)

10.6. Суми пені підлягають сплаті страхувальником чи банком протягом десяти робочих днів з дня одержання відповідного рішення або можуть бути оскаржені до вищого органу Пенсійного фонду або в судовому порядку з одночасним обов'язковим письмовим повідомленням про це відповідного органу Пенсійного фонду, посадовими особами якого прийнято це рішення.

Оскарження рішення органу Пенсійного фонду про нарахування пені зупиняє строки їх сплати до винесення вищим органом Пенсійного фонду або судом рішення у справі.

У разі оскарження страхувальниками чи банками вимоги про сплату недоїмки або рішення про накладення штрафу, нарахування пені зупиняється з дня подання скарги до органу Пенсійного фонду або позову до суду.

При прийнятті рішення на користь Пенсійного фонду строки сплати пені поновлюються з моменту їх припинення.

10.7. Рішення органу Пенсійного фонду про нарахування пені є виконавчим документом.

10.8. У разі, якщо страхувальник чи банк отримали рішення про нарахування пені і не сплатили зазначену в ньому суму протягом десяти робочих днів, а також не оскаржили це рішення чи не повідомили у цей строк відповідний орган Пенсійного фонду про його оскарження, це рішення передається для виконання органу державної виконавчої служби та страхувальнику.

Суми пені стягуються в тому самому порядку, що й недоїмка зі сплати страхових внесків.

10.9. Строк давності щодо стягнення пені не застосовується.

10.10. Надміру чи помилково сплачені суми пені за заявою страхувальників повертаються їм або за їх згодою зараховуються в рахунок сплати майбутніх платежів страхових внесків.

10.11. Сплата (погашення) пені здійснюється у тому самому порядку, що і недоїмка та фінансові санкції.

У разі, коли страхувальник має несплачені суми недоїмки, пені та фінансових санкцій та здійснює сплату поточних сум страхових внесків, ці суми зараховуються шляхом перерозподілу такої сплаченої суми в рахунок сплати недоїмки, пені та фінансових санкцій у порядку календарної черговості їх виникнення.

При цьому протягом п'яти робочих днів після закінчення базового звітного місяця орган Пенсійного фонду складає повідомлення, у якому міститься інформація про суми розподілу сплачених коштів, за формою згідно з додатком 22 цієї Інструкції, яке надсилається (вручається) такому платнику. При цьому корінець повідомлення залишається в органі Пенсійного фонду.

Повідомлення вважається надісланим (врученим) платнику, якщо його передано посадовій особі юридичної особи або фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності, адвокату, приватному нотаріусу, під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення. Дата відправлення проставляється на корінці повідомлення.

11. Розділ 11 виключено

(пункт 11.1 із змінами, внесеними згідно з постановами
правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1,
від 18.01.2007 р. N 2-2,
від 05.11.2009 р. N 26-1,
від 11.05.2010 р. N 9-4,
виключено згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

12. Розділ 12 виключено

(розділ 12 із змінами. внесеними згідно з постановами
правління  Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1,
від 14.11.2008 р. N 20-1,)
виключено згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

13. Розділ 13 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

14. Розділ 14 вилучено

(згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1)

15. Порядок здійснення доплати відповідно до частини третьої статті 24 Закону

(заголовок глави 15 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 21.10.2013 р. N 19-1)

15.1. Застрахована особа, яка підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та бажає зарахувати неповний місяць роботи до страхового стажу як повний місяць, подає до органів Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії заяву згідно з додатком 28 цієї Інструкції.

15.2. Працівник відділу надходження доходів на підставі даних персоніфікованого обліку про періоди, за які застрахована особа бажає здійснити доплату у сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, складає повідомлення-розрахунок згідно з додатком 29 цієї Інструкції.

(пункт 15.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 21.10.2013 р. N 19-1)

15.3. Застрахована особа здійснює доплату в сумі, зазначеній у повідомленні-розрахунку, протягом 10 календарних днів з дня його отримання.

15.4. Про сплату коштів відділ надходження доходів повідомляє відділ персоніфікованого обліку в день їх надходження на поточний рахунок органів Пенсійного фонду.

15.5. Особи, які здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, формують і подають до органів Пенсійного фонду України самі за себе відомості про суми доплати відповідно до частини третьої статті 24 Закону згідно з додатком 30 до цієї Інструкції.

(главу 15 доповнено пунктом 15.5 згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 21.10.2013 р. N 19-1) 

Начальник управління
надходження доходів


В. В. Литвиненко

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3