Інструкція щодо заповнення форми N 1-біржа (квартальна) «Звіт про діяльність біржі»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика товарних ринків

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-біржа (квартальна) "Звіт про діяльність біржі"

Наказ Державного комітету статистики України
від 27 вересня 2010 року N 401

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2010 р. за N 914/18209

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження за діяльністю бірж та отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-біржа (квартальна) "Звіт про діяльність біржі", що додається.

2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження N 1-біржа (квартальна) "Звіт про діяльність біржі" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А. О.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести Інструкцію, затверджену цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В. О.

Голова

О. Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
27.09.2010 р. N 401

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2010 р. за N 914/18209


Інструкція
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-біржа (квартальна) "Звіт про діяльність біржі"

I. Загальні положення

1.1. Звіт за формою державного статистичного спостереження N 1-біржа (квартальна) "Звіт про діяльність біржі" (далі - форма N 1-біржа) складають товарні біржі (далі - біржа).

1.2. Біржі подають звіт за формою N 1-біржа територіальному органу державної статистики за своїм місцезнаходженням.

1.3. Керівник біржі забезпечує повноту та достовірність даних звіту. Всі показники повинні заповнюватися на основі даних первинної документації та бухгалтерського обліку.

1.4. Первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом України "Про державну статистику" і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.

1.5. Діяльність бірж здійснюється відповідно до Закону України "Про товарну біржу", чинного законодавства України, статуту біржі, правил біржової торгівлі та біржового арбітражу.

II. Заповнення форми N 1-біржа

2.1. Рядок 10100 "Статутний капітал на кінець звітного періоду" складається за рахунок внесків засновників і членів біржі; його розмір і поповнення визначаються угодою, укладеною між засновниками біржі. Заповнюється рядок за даними форми N 1 "Баланс" (рядок 300 графа 4) згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. за N 396/3689 (із змінами), або форми N 1-м "Баланс" (рядок 300 графа 4) - згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. N 39, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 р. за N 161/4382 (із змінами).

2.2. У рядку 10200 (у тому числі: 10210, 10220, 10223, 10225) відображається кількість членів біржі. Членами біржі є засновники, а також прийняті до її складу згідно із статутом біржі вітчизняні та іноземні юридичні та фізичні особи. Порядок прийняття до членів біржі та вибуття зі складу її членів визначається статутом біржі. Члени біржі мають право на участь в управлінні діяльністю біржі, здійснення торгових операцій і користування послугами біржі.

2.3. У рядках 10300, 10400 відображається середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу біржі, сумісників та працюючих за договорами цивільно-правового характеру. Заповнення показників з праці здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. N 286, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 р. за N 1442/11722 (із змінами). Зокрема показник середньооблікової чисельності штатних працівників (рядок 10300) заповнюється відповідно до пункту 3.2 глави 3 зазначеної Інструкції, а розрахунок середньої чисельності позаштатних працівників (працюючих за цивільно-правовими договорами та зовнішніх сумісників) (рядок 10400) - згідно з пунктом 3.3 глави 3 зазначеної Інструкції.

2.4. У рядку 10450 відображається фонд оплати праці працівників, урахованих по рядках 10300 і 10400. Заповнення здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. N 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за N 114/8713.

2.5. У рядку 10600 виділяється облікова чисельність брокерів, зареєстрованих на біржі та працюючих у членів біржі на кінець звітного періоду. Брокери - фізичні особи, зареєстровані на біржі відповідно до її статуту, обов'язки яких полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій шляхом підшукування контрактів і поданні здійснюваних ними операцій для реєстрації на біржі.

2.6. У рядку 10800 відображається сума доходу по відсотках від угод - це сума комісійного збору, який збирається за встановленими біржею відсотками від вартості укладених угод. У ряді випадків відсотки від угод на біржі не збираються, а клієнти сплачують біржі фіксований внесок за участь у торгах.

2.7. У рядку 11300 відображається вартість основних засобів на кінець звітного періоду (залишкова). Цей показник заповнюється за даними форми N 1 "Баланс" (рядок 030 графа 4) згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. за N 396/3689 (із змінами), або форми N 1-м "Баланс" (рядок 030 графа 4) згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. N 39, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 р. за N 161/4382 (із змінами).

2.8. У рядку 11500 відображається кількість проведених торгів. Біржовими торгами є торги, що публічно і гласно проводяться в торговельних залах біржі за участю членів біржі по товарах, допущених до реалізації на біржі в порядку, встановленому правилами біржової торгівлі.

2.9. Облік та статистичне спостереження по ф'ючерсних контрактах слід проводити окремо від угод із реальним товаром та іншими цінностями, реалізованими на біржі (графи 6, 7 розділу II форми N 1-біржа).

2.10. Перелік товарів і товарних груп, за якими надаються дані за формою N 1-біржа, наведено на бланку цієї форми.

2.11. Показники вартості, кількості та об'єму (тис. грн., тонн, тис. тонн, куб. м) заповнюються з одним десятковим знаком.

Директор департаменту
статистики торгівлі


А. О. Фризоренко

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4