Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики N 1-підприємництво (річна) N 1-підприємництво (коротка) - річна N 1-підприємництво (квартальна)-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика послуг, торгівлі, громадського харчування та матеріально-технічних ресурсів

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики N 1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво (коротка) - річна, N 1-підприємництво (квартальна)

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 26.08.2008 р. N 292)

Наказ Державного комітету статистики України
від 27 серпня 2007 року N 321

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2007 р. за N 1056/14323

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державного комітету статистики України
від 26 серпня 2008 року N 292,
 від 1 вересня 2009 року N 334

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
від 27 березня 2015 року N 84)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України та з метою удосконалення статистичних спостережень зі структурної статистики НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики N 1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво (коротка) - річна, N 1-підприємництво (квартальна) (далі - Інструкція), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 26.08.2008 р. N 292)

2. Інструкцію, затверджену цим наказом, ввести в дію (з 21.02.2008), починаючи з річного звіту за 2007 рік.

3. Респондентам при заповненні форм державних спостережень зі структурної статистики використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.

4. Департаменту міжгалузевої статистики підприємств (Жук І. М.) визначити необхідний тираж, підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту оригінал Інструкції, затвердженої цим наказом, для виготовлення.

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки Інструкції, затвердженої цим наказом.

6. Адміністративно-господарському департаменту (Ісаєва Н. О.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою Інструкції, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

7. Визнати таким, що втратив чинність з 21 лютого 2008 року, наказ Державного комітету статистики України від 20.10.2006 N 489 "Про затвердження Інструкції щодо складання форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики N 1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво (коротка) - річна, N 1-підприємництво (квартальна), N 1-підприємництво (малі) - піврічна", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.11.2006 за N 1188/13062.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В. О.

Голова

О. Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 27 серпня 2007 р. N 321

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2007 р. за N 1056/14323

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики N 1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво (коротка) - річна, N 1-підприємництво (квартальна)

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 26.08.2008 р. N 292)

1. Загальні положення

1.1. Перелік підприємств, що звітують за формами державних статистичних спостережень зі структурної статистики N 1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво (коротка) - річна, N 1-підприємництво (квартальна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства", N 1-підприємництво (малі) - піврічна "Звіт про основні показники діяльності малого підприємства" (далі - звіт), визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства та діючої статистичної методології.

1.2. В адресній частині звіту наводяться:

- за реквізитом "Найменування" - повне найменування підприємства, що звітує (згідно з реєстраційними даними);

- за реквізитом "Місцезнаходження" - місцезнаходження підприємства відповідно до реєстраційних даних;

- за реквізитом "Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт" (фактична адреса) - повна поштова адреса фактичного місцезнаходження підприємства, що звітує;

1.3. У рядках, графах звіту, які не мають показників, ставиться прочерк.

2. Показники демографії підприємства

(розділ 1 форм N 1-підприємництво (річна) та N 1-підприємництво (коротка) - річна)

2.1. У рядку 100 "господарська діяльність здійснювалась протягом ___ місяців звітного періоду" - кількість місяців звітного періоду, протягом яких фактично здійснювалась господарська діяльність, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт та надання послуг.

2.2. У розділі 1 звіту підприємство наводить інформацію про зміни в організаційній структурі, що відбулися на підприємстві протягом звітного року, за чотирма блоками питань:

2.2.1. У першому блоці - питання щодо створення підприємства, яке може відбуватися шляхом:

утворення нового підприємства (рядок 111). Підприємство вважається створеним у разі прийняття рішення власниками майна щодо заснування нового підприємства (створення абсолютно нових факторів виробництва: нових робочих місць та засобів виробництва);

злиття підприємств в одне (рядок 112). Заповнюється підприємством, яке утворено в результаті злиття підприємств, що припинили свою діяльність та передали усі майнові права та обов'язки утвореному підприємству;

поділу підприємства на декілька (рядок 113). Заповнюють підприємства, які створилися у разі поділу підприємства на декілька нових підприємств, із переходом до останніх за розподільчим балансом у відповідних частинах майнових прав та обов'язків підприємства, що припиняє свою діяльність;

виділу в нове (рядок 114). Заповнює підприємство, яке створилося у разі переходу до нього за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків підприємства, яке при цьому не припиняє свою діяльність;

інший (рядок 115). У разі створення підприємства шляхом, який не вказано в бланку, необхідно навести його у запропонованій позиції.

2.2.2. У другому блоці - питання щодо структурних змін на підприємстві:

приєднання підприємств (суб'єктів господарювання) в одне із збереженням звітуючого (рядок 121). Заповнюється підприємствами, до яких перейшли усі майнові права та обов'язки підприємств, які припинили свою діяльність;

приєднання - поглинання своїх дочірніх компаній (рядок 122). Заповнює підприємство, що приєднало власні дочірні компанії, які при цьому припинили свою діяльність;

виділ підприємств (рядок 123). Заповнюють підприємства, від яких за розподільчим балансом виділено частину майна, прав та обов'язків для створення нового підприємства;

часткове зменшення активів шляхом їх передавання, продажу (рядок 124). Заповнюють підприємства у разі зменшення вартості активів підприємства (основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових вкладень та інших необоротних активів) за рахунок продажу, передавання частини підприємства або основних засобів, що призводить до зміни основного виду економічної діяльності підприємства;

часткове збільшення активів шляхом їх отримання, купівлі (рядок 125). Заповнюють підприємства у разі збільшення вартості активів підприємства (основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових вкладень та інших необоротних активів) за рахунок їх отримання, купівлі, що призводить до появи нового виду економічної діяльності підприємства. Не зазначають цю подію підприємства, на яких активи збільшились за рахунок придбання (або отримання) частини стороннього підприємства, основних засобів з розширенням уже існуючих видів економічної діяльності на даному підприємстві, тобто нового виду економічної діяльності не з'явилось;

узято в оренду основні засоби іншого підприємства (рядок 126). Заповнюють підприємства, які орендують (оперативна або фінансова оренда) основні засоби іншого підприємства та "земельні паї" фізичних осіб. Для довгострокової оренди датою події є дата, з якої згідно з договором орендовано основні засоби;

передано в оренду основні засоби свого підприємства (рядок 127). Заповнюють підприємства, які надають в оперативну та фінансову оренду свої основні засоби іншому підприємству. Для довгострокової оренди датою події є дата, з якої згідно з договором здано в оренду основні засоби;

перетворення (зміна організаційно-правової форми) (рядок 128). У разі перетворення підприємства до новоутвореного переходять усі майнові права і обов'язки попереднього;

поновлення тимчасово призупиненої діяльності раніше існуючого підприємства (рядок 129). Заповнює підприємство, яке не працювало протягом попередніх років (не виготовляло продукції (робіт, послуг), не сплачувало податків), але у звітному році поновило свою діяльність;

інший (рядок 130). Заповнюється у випадках, коли на підприємстві відбувалися інші структурні зміни, які не вказані в бланку.

2.2.3. У третьому блоці - питання щодо припинення діяльності підприємства в результаті:

злиття підприємств (суб'єктів господарювання) в одне та приєднання підприємств (суб'єктів господарювання) (рядок 131). Заповнюють підприємства, які припинили свою діяльність у результаті злиття декількох підприємств в одне та приєднання до іншого підприємства;

приєднання - поглинання своїх дочірніх компаній (рядок 132). Заповнюють дочірні підприємства, які припинили свою діяльність у результаті передання свого майна, прав та обов'язків підприємству - засновнику;

поділу підприємства на декілька (рядок 133). Заповнює підприємство, яке припинило свою діяльність у результаті поділу на декілька підприємств;

тимчасового призупинення виробництва (рядок 134). Заповнює підприємство, яке протягом звітного року не працювало (не виготовляло продукції (робіт, послуг), не сплачувало податків), але надалі планує відновити свою діяльність. Для підприємств, що тимчасово не працювали не тільки в звітному році, а й у попередніх, датою події є фактична дата призупинення діяльності;

ліквідації підприємства (рядок 135). Заповнює підприємство, що було ліквідовано у звітному році. У цьому разі на підприємстві відсутні фактори виробництва (основні засоби, робочі місця);

перебування підприємства в процесі ліквідації (рядок 136). Заповнює підприємство, на якому працює ліквідаційна комісія. Датою події є дата початку роботи ліквідаційної комісії;

перетворення (рядок 137). Заповнюють підприємства, які припинили свою діяльність у разі перетворення (зміни організаційно-правової форми) з переходом усіх майнових прав і обов'язків попереднього підприємства;

інший (рядок 138). Заповнюється у випадках, коли підприємство було ліквідовано іншим шляхом, не вказаним у бланку.

2.2.4. У четвертому блоці (рядок 199) у разі відсутності будь-яких організаційних змін на підприємстві зробити відмітку.

2.3. Підприємства, які складають форму N 1-підприємництво (річна), у розділах 2 - 6 наводять показники в цілому по підприємству з включенням даних по структурних підрозділах, що наведені в розділі 7.

3. Показники щодо розподілу обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг), кількості працівників, операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) та запасів

(розділ 2 форм N 1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво (коротка) - річна, форма N 1-підприємництво (квартальна))

(назва розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 26.08.2008 р. N 292)

3.1. У підрозділах 2.1, 2.3 та 2.4 форми N 1-підприємництво (річна) та підрозділі 2.1 форми N 1-підприємництво (коротка) - річна та у формі N 1-підприємництво (квартальна) у вільних рядках звіту за відповідними показниками вказуються дані за усіма наявними видами економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2005), затвердженою наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 N 375, відповідно до переліку, який наведено в додатку 1. Додаток 1 містить такі позиції:

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 26.08.2008 р. N 292)

графа А - перелік укрупнених кодів видів економічної діяльності,

графа Б - перелік деталізованих кодів видів економічної діяльності,

графа В - назви кодів видів економічної діяльності та короткі пояснення до деяких з них.

У підрозділах 2.1, 2.2, 2.3 та 2.4 форми N 1-підприємництво (річна) та підрозділі 2.1 форми N 1-підприємництво (коротка) - річна та у формі N 1-підприємництво (квартальна) вказуються наявні на підприємстві види економічної діяльності за кодами, що зазначені у графі Б додатка 1.

(абзац п'ятий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 26.08.2008 р. N 292)

У рядку 200 вказується алгебраїчна сума значень показників за видами економічної діяльності, зазначеними у звіті.

3.2. У звіті не відображається здійснення операцій з реалізації власних необоротних активів, одноразових операцій з реалізації оборотних активів, купівлі-продажу іноземної валюти тощо.

У звіті не виділяються як окремий вид діяльності допоміжні види економічної діяльності.

Діяльність вважається допоміжною, якщо вона відповідає таким умовам:

- спрямована на обслуговування тільки тієї виробничої одиниці, до якої вона належить;

- її результати - послуги або вироблені проміжні товари - не входять до складу кінцевої продукції даної одиниці;

- пов'язана з поточними витратами самої одиниці (не призводить до утворення основного капіталу);

- існує в інших подібних за типом виробничих одиницях.

До допоміжних видів економічної діяльності належать: діяльність, що здійснюється власними транспортними підрозділами, підрозділами з виконання поточного ремонту та технічного обслуговування, підрозділами охорони, безпеки та прибирання приміщень, а також склади, бухгалтерія, обчислювальні центри, відділи збуту, зв’язку, кадрів тощо.

Не належать до допоміжних такі види економічної діяльності:

- виробництво продукції, значна частина якої продається на комерційній основі, навіть якщо частина її споживається у процесі основної діяльності одиниці (виготовлення будівельних матеріалів; виробництво власними силами машин, обладнання);

- закупівля товарів для їх перепродажу без переробки (торговельна діяльність);

- дослідження та розробки (виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на договірній основі).

Приклади заповнення звіту.

1. Підприємство зареєстровано за кодом 01.30.0 "Змішане сільське господарство". За наявності продукції рослинництва та тваринництва в підрозділах 2.1 та 2.2 підприємство наводить дані за кодами 01.11.0 - 01.13.0 та 01.21.0 - 01.25.0 (зазначені в графі Б додатка 1).

2. На будівельному підприємстві, яке займається будівництвом будівель, існує структурний підрозділ з виготовлення будівельних матеріалів (наприклад, збірних залізобетонних конструкцій), продукція якого використовується як при виконанні будівельно-монтажних робіт, так і реалізується за межі підприємства. У звіті підприємство вказує такі наявні види економічної діяльності: "будівництво будівель" (код - 45.21.1) та "виробництво виробів з бетону для будівництва" (код - 26.61.0), у частині реалізованої за межі підприємства продукції. За рядком 200 зазначає суму значень показників за вказаними видами діяльності з кодами 45.21.1 та 26.61.0. Збірні залізобетонні конструкції, які виготовлені на підприємстві та використовувалися при виконанні цим же підприємством будівельно-монтажних робіт, зазначаються у підрозділі 2.2 "інтегрована діяльність".

3.3. Економічні показники розділу 2 розраховуються відповідно до нижченаведеного.

3.3.1. Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу) (підрозділ 2.1 графа 1) визначається за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (роботи, послуги) за бартерним контрактом), за винятком непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо).

Продукція (роботи, послуги) визнається реалізованою після оформлення документів незалежно від надходження платежів за неї.

До складу зазначеного показника також включається:

- вартість транспортних, пакувальних та інших робіт, що виконуються власними силами підприємства, навіть якщо вони в рахунках до сплати вказані окремо;

- вартість реалізованих відходів, які утворились у процесі виробництва (відображається за видом економічної діяльності, в процесі якого вони були утворені);

- вартість послуг (робіт) з оперативної оренди активів та купівлі-продажу іноземної валюти за умови, що ці послуги (роботи) не були одноразовими операціями, а виділені підприємством в окремі види економічної діяльності;

- вартість послуг (робіт) з доходів від торгових марок, патентів тощо.

З обсягу реалізованої продукції не вираховуються знижки, надані покупцям.

У складі цього показника не відображається:

- вартість продукції власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства;

- суми цільових надходжень (дотацій) на виробництво;

- суми попередньої оплати продукції (робіт, послуг);

- авансові платежі;

- надходження, що належать третім особам.

Приклад. Промислове підприємство заключає договір із замовником про доставку йому своєї продукції по магістральній мережі залізниці. У даному випадку вартість транспортних послуг залізниці з поставки готової продукції до місця призначення (замовника) не відображається у складі обсягу реалізованої продукції та операційних витрат з її реалізації промислового підприємства, так як є доходом залізниці.

Підприємства, які залучають до виконання робіт (послуг) на умовах підряду сторонні підприємства (підрядників, субпідрядників), до загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) уключають вартість робіт, що виконувалися підрядниками (субпідрядниками), з урахуванням вартості продукції, виготовлення якої здійснювалось на умовах надання підряднику (субпідряднику) давальницької сировини.

При здійсненні операцій із давальницькою сировиною:

підприємство-виробник до обсягів реалізованої продукції включає тільки вартість робіт (послуг) з переробки давальницької сировини з урахуванням вартості витрачених допоміжних матеріалів власного виробництва та покупних (без врахування вартості переробленої давальницької сировини);

підприємство-замовник обсяг реалізації визначає за вартістю виготовленої на давальницьких умовах продукції (робіт, послуг), власником якої він є. Вартість виготовленої продукції (робіт, послуг) при цьому включає вартість сировини, переданої у виробництво на інше підприємство, оплату послуг з її переробки та інші не зазначені вище витрати підприємства-замовника з виробництва та реалізації даної продукції та частку прибутку.

При цьому підприємство-замовник виробництво продукції, виготовленої на давальницьких умовах, та підприємство-виробник надання послуг з переробки давальницької сировини відносять до виду економічної діяльності, до якого належить діяльність з виробництва даної продукції.

Підприємства, які утримують на балансі об'єкти житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення, в обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг) відображають вартість послуг (робіт), реалізованих за межі підприємства або своїм працівникам (членам їх сімей) на комерційній основі. Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) цих підрозділів у звіті наводяться як окремий вид економічної діяльності.

3.3.2. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за окремими видами економічної діяльності визначається таким чином:

- за видом економічної діяльності "сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги" - як вартість реалізованої власної сільськогосподарської продукції, продукції мисливства, а також вартості робіт та послуг сільськогосподарського характеру і послуг, пов'язаних з мисливством;

- за видом економічної діяльності "лісове господарство та пов'язані з ним послуги" - як вартість реалізованої продукції (робіт) та послуг, пов'язаних з веденням лісового господарства;

- за видом економічної діяльності "рибальство, рибництво" - як обсяг реалізованої продукції (робіт) та послуг, пов'язаних з рибальством та рибництвом;

- за видами економічної діяльності: "добувна промисловість", "переробна промисловість" і "виробництво та розподілення електроенергії, газу та води" - як вартість відвантаженої за межі підприємства готової продукції (робіт, послуг) за ціною продажу.

Підприємства, що надають послуги з розподілення покупних електроенергії, тепла, газу, води, їх вартість ураховують в обсягах реалізованої продукції.

Розподілення обсягу реалізованої продукції за промисловими видами діяльності має узгоджуватись з видами продукції, дані щодо виробництва яких наведено у державних статистичних спостереженнях за формами N 1П-НПП (річна), N 1П-НПП (коротка - річна) "Звіт про виробництво промислової продукції" (перші чотири цифри коду продукції за Номенклатурою продукції промисловості (крім винятків у розділі 17) відповідають коду виду діяльності за КВЕД, до якого належить ця продукція);

(підпункт 3.3.2 пункту 3.3 розділу 3 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
наказом Державного комітету статистики України від 26.08.2008 р. N 292,
у зв’язку з цим абзаци сьомий - дев'ятнадцятий
уважати відповідно абзацами восьмим - двадцятим)

- за видом економічної діяльності "будівництво" - як вартість реалізованих будівельних і монтажних робіт, виконаних під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і споруд підрядним способом;

- за видом економічної діяльності "торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку" - як товарооборот, що включає покупну вартість товарів та величину торгової націнки. Послуги з ремонту оцінюються за вартістю наданих послуг;

- за видом економічної діяльності "посередництво в оптовій торгівлі" - як обсяг наданих послуг з реалізації товарів (продукції) в розмірі комісійних, тобто без урахування вартості товарів (продукції);

- за видом економічної діяльності "діяльність готелів та ресторанів" - у частині діяльності ресторанів (підприємств ресторанного господарства) - як товарооборот ресторанів, що включає величину торгової націнки та вартість продуктів; у частині діяльності готелів - як вартість наданих послуг;

- за видом економічної діяльності "діяльність транспорту та зв’язку" - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг від перевезень, діяльності підприємств з транспортного оброблення вантажів (вантажно-розвантажувальні, транспортно-експедиційні роботи та послуги), зі складування вантажів, функціонування транспортної інфраструктури, діяльності туристичних агентств та бюро подорожей, послуг з приймання, оброблення, перевезення і доставки поштових відправлень, грошових переказів та інших послуг зв’язку (уключаючи обслуговування засобів і споруд зв’язку усіх видів) включно з тими роботами (послугами), оплату за які клієнт ще не здійснив, за винятком непрямих податків;

- за видом економічної діяльності "діяльність трубопровідного транспорту" - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг з транспортування нафти, нафтопродуктів, газу та інших продуктів без вартості самих продуктів;

- за видом економічної діяльності "складське господарство" - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг із зберігання та складування всіх видів товарів, вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів тощо на відповідних складах: на товарних складах загального призначення, у зерносховищах, елеваторах, складах-холодильниках, бункерах тощо без урахування вартості товару, прийнятого на зберігання;

- за видом економічної діяльності "надання туристичних послуг" - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг (уключаючи вартість придбаних та реалізованих третім особам туристичних путівок);

- за видом економічної діяльності "дослідження та розробки" - як вартість фундаментальних досліджень (експериментальних або теоретичних досліджень, спрямованих на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язок), прикладних досліджень (наукової і науково-технічної діяльності, спрямованої на одержання і використання знань для практичних цілей), проектно-конструкторських і технологічних робіт, робіт із створення дослідних зразків (партій) виробів (продукції), систематичних робіт, які базуються на існуючих знаннях, практичному досвіді і спрямовані на створення нових або суттєве вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем і методів;

- за видом економічної діяльності "управління нерухомим майном" (діяльність житлово-експлуатаційних підприємств) - як суми, нараховані квартиронаймачам до сплати за надані послуги за утримання будинків та прибудинкових територій, за винятком субсидій, наданих окремим споживачам, та відшкодувань зазнаних виробничих витрат за рахунок цільового фінансування;

- за такими видами економічної діяльності: "операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям", "освіта", "охорона здоров'я та надання соціальної допомоги", "надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту" - як обсяг реалізованої за межі підприємства продукції (робіт, послуг);

- за видом економічної діяльності "фінансова діяльність" - як вартість реалізованих за межі підприємства фінансових послуг (купівлі-продажу іноземної валюти (уключаючи вартість валюти), з розміщення фінансових коштів (цінних паперів) з урахуванням їх вартості тощо);

- за видом економічної діяльності "страхування" - як сума надходжень страхових платежів (премій, внесків) за всіма видами страхування (уключаючи перестрахування) з урахуванням величини змін залишків за всіма страховими резервами, сум доходу від фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, сум, повернутих з усіх резервних фондів, а також сум доходу від надання послуг для інших страховиків.

3.3.3. За показником "обсяг продукції (робіт, послуг), виконаний підрядником на умовах підряду" (підрозділ 2.1 графа 2) наводяться обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), виконаної підрядниками (субпідрядниками) на умовах підряду, уключаючи продукцію, виготовлення якої здійснювалось на умовах надання підряднику (субпідряднику) давальницької сировини.

3.3.4. Показник "середня кількість працівників (уключаючи штатних та позаштатних працівників)" (підрозділ 2.1 графа 3) розраховується як алгебраїчна сума середньооблікової кількості штатних працівників (рядок 510) та середньої кількості позаштатних працівників (працівники, які працюють за цивільно-правовими договорами, та працівники, прийняті за сумісництвом з інших підприємств (далі - зовнішні сумісники)) (рядок 520).

Кількість працівників повинна бути наведена за всіма видами економічної діяльності, які вказані у підрозділі 2.1 звіту. У разі неможливості вказати чисельність вид економічної діяльності не наводиться (за винятком випадків, коли на підприємстві зайняті лише власники, засновники та члени їх сімей).

(підпункт 3.3.4 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 01.09.2009 р. N 334,
у зв’язку з цим абзаци другий і третій
уважати відповідно абзацами третім і четвертим)

Кількість працівників розподіляється за всіма видами економічної діяльності відповідно до виробленої у звітному році продукції (робіт, послуг) і безпосередньо не пов'язується з відображенням у звіті за видами економічної діяльності показника щодо обсягів реалізації продукції (робіт, послуг). У разі відсутності на підприємстві чіткого розподілу штату за деякими виробництвами (штатного розкладу), або одні й ті ж самі працівники одночасно виконують різні види робіт, кількість працівників підприємства за видами економічної діяльності розподіляється пропорційно обсягам виробленої продукції (робіт, послуг).

Кількість працівників, які виготовляють продукцію інтегрованої діяльності та для внутрішніх потреб підприємства, зазначається за тим видом економічної діяльності, продукцію якого вони безпосередньо виготовляють, незалежно від того, чи здійснюється її реалізація за межі підприємства.

Приклади:

1. Підприємство займається лісозаготівлею, здійснює первинне оброблення деревини, яку потім повністю використовує для виробництва дерев'яних виробів, призначених для будівництва. У цьому випадку кількість працівників розподіляється за видами діяльності: "Лісівництво та лісозаготівлі" (02.01.1), "Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів" (20.30.0), а реалізована продукція наводиться тільки за кодом 20.30.0.

Види економічної діяльності

Код за КВЕД

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн.
(графа 1 підрозділу 2.1)

Середня кількість працівників (уключаючи штатних та позаштатних), осіб (графа 3 підрозділу 2.1)

На підприємстві - всього

200

525,0

220

у тому числі:

 

 

 

- лісівництво та лісозаготівлі

02.01.1

-

120

- виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів

20.30.0

525,0

100.

2. Підприємство виробляє борошно, частину якого реалізує за межі підприємства, а частину використовує для випічки пирогів та тістечок, та здійснює власними силами поліпшення (капітальний ремонт) власних верстатів, що збільшує вартість основних засобів. У цьому випадку кількість працівників розподіляється за видами діяльності: "Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості" (15.61.0), "Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання" (15.82.0), "Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів" (29.53.3), а реалізована продукція наводиться за кодами 15.61.0 (у частині реалізованої за межі підприємства) та 15.82.0.

Види економічної діяльності

Код за КВЕД

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн.
(графа 1 підрозділу 2.1)

Середня кількість працівників (уключаючи штатних та позаштатних), осіб (графа 3 підрозділу 2.1)

На підприємстві - всього

200

700,0

85

у тому числі:

 

 

 

- виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

15.61.0

90,0

30

- виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання

15.82.0

610,0

40

- ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів

29.53.3

-

15.

Кількість працівників, зайнятих у технологічно взаємопов'язаних виробництвах, та працівників, які безпосередньо не виготовляють продукцію, не надають послуг (апарат управління, допоміжні виробництва), за видами економічної діяльності розподіляється за відпрацьованими годинами та прямими витратами.

3. Підприємство займається виробництвом компресорів, крім того, здійснює оптову торгівлю металевими відходами та здає в оренду власні приміщення. У цьому випадку кількість працівників відповідно до обсягів реалізації розподіляється за видами економічної діяльності: "Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем" (29.12.1), "Оптова торгівля відходами та брухтом" (51.57.0), "Здавання в оренду власного нерухомого майна" (70.20.0).

Види економічної діяльності

Код за КВЕД

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн (графа 1 підрозділу 2.1)

Середня кількість працівників
(включаючи штатних та позаштатних), осіб (графа 3 підрозділу 2.1)

На підприємстві - всього

200

68128,0

866

у тому числі:

 

 

 

- виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем

29.12.1

55445,0

864

- оптова торгівля відходами та брухтом

51.57.0

5870,2

1

- здавання в оренду власного нерухомого майна

70.20.0

6812,8

1

(підпункт 3.3.4 доповнено прикладом 3 згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 01.09.2009 р. N 334)

3.3.5. У графі 4 підрозділу 2.1 наводиться вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, а саме - для її власного використання або інвестування, з деталізацією вартості продукції за видами економічної діяльності.

Продукція, вироблена для внутрішніх потреб, є продукцією, що не реалізовується за межі підприємства і використовується виключно даним підприємством (за винятком продукції, використаної для подальшої її переробки на даному підприємстві). Її вартість оцінюється за величиною виробничої собівартості продукції, виробленої для внутрішніх потреб підприємства.

До продукції, виготовленої для внутрішніх потреб з метою інвестування свого підприємства, належать:

- будівлі, споруди, машини, обладнання, програмне забезпечення, інші основні матеріальні й нематеріальні активи та роботи з поліпшення основних активів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об'єкта основних засобів;

- роботи (послуги), що були спожиті (використані) безпосередньо працівниками підприємства (членами їх сімей) на безоплатній основі.

Приклади:

1. Промислове підприємство, яке займається виробництвом машин та устаткування для виготовлення текстильних і швейних виробів, здійснює власними силами реконструкцію цеху. Крім того, підприємство має на балансі дитячий садок, послугами якого користуються як працівники підприємства, так і сторонні споживачі. У цьому випадку підприємство вказує у звіті: за видом діяльності "Виробництво машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів" (код 29.54.1) - обсяги реалізованої продукції та середню кількість працівників; за видом діяльності "Будівництво будівель" (код 45.21.1) - середню кількість працівників, задіяних у реконструкції, та вартість робіт, виконаних власними силами для інвестування свого підприємства; за видом діяльності "Дошкільна освіта" (код 80.10.1) - обсяг послуг, наданих стороннім споживачам (або своїм працівникам (членам їх сімей) на комерційній основі), середню кількість працівників та вартість послуг, що були спожиті безпосередньо працівниками підприємства на безоплатній основі.

Види економічної діяльності

Код за КВЕД

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн.
(графа 1 підрозділу 2.1)

Середня кількість працівників (уключаючи штатних та позаштатних), осіб (графа 3 підрозділу 2.1)

Продукція власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства,
тис. грн.
(графа 4 підрозділу 2.1)

На підприємстві - всього

200

1265,0

497

125,0

у тому числі:

 

 

 

 

- виробництво машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів

29.54.1

1225,0

420

-

- будівництво будівель

45.21.1

-

65

80,0

- дошкільна освіта

80.10.1

40,0

12

45,0.

2. Підприємство, яке займається пошиттям робочого одягу, пошило спецодяг для своїх робітників. У цьому випадку підприємство вказує за видом діяльності "Виробництво робочого одягу" (код 18.21.0) обсяг реалізованої за межі підприємства продукції, середню кількість працівників та вартість робочого одягу, пошитого для своїх працівників.

Види економічної діяльності

Код за КВЕД

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу),
тис. грн.
(графа 1 підрозділу 2.1)

Середня кількість працівників (уключаючи штатних та позаштатних), осіб (графа 3 підрозділу 2.1)

Продукція власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства,
тис. грн.
(графа 4 підрозділу 2.1)

На підприємстві - всього

200

1025,0

200

28,0

у тому числі:

 

 

 

 

- виробництво робочого одягу

18.21.0

1025,0

200

28,0.

3.3.6. У підрозділі 2.2 наводяться дані щодо інтегрованої діяльності, яка виникає у разі, коли різні стадії виробництва здійснюються одним і тим же підприємством послідовно, тобто продукція, яка випускається на одній стадії, служить фактором виробництва на наступній. Наприклад, заготівля деревини, поєднана з її виробництвом та виготовленням виробів з деревини; видобування глини, поєднане з виробництвом цегли; виробництво синтетичного волокна, поєднане з ткацьким виробництвом (додаток 3).

(абзац перший підпункту 3.3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 01.09.2009 р. N 334)

У графі А вказується код виду інтегрованої діяльності, продукція якого була вироблена на підприємстві та в подальшому використана на цьому ж підприємстві для виробництва продукції іншого виду економічної діяльності.

У графі Б вказується код виду економічної діяльності, де була використана продукція інтегрованої діяльності.

У графі 1 наводиться частка продукції, яка вироблена на підприємстві протягом звітного періоду та використана на цьому ж підприємстві для виробництва продукції іншого виду діяльності, реалізованої у звітному періоді. Тобто необхідно вказати, скільки відсотків у обсязі реалізованої продукції займає вартість продукції інтегрованої діяльності.

Вартість продукції інтегрованої діяльності оцінюється за величиною витрат на її виробництво.

Приклади:

1. Промислове підприємство, яке займається видобутком нафти, переробляє її на власному заводі та виготовляє нафтопродукти. У цьому випадку підприємство вказує в підрозділі з інтегрованої діяльності у графі А - код інтегрованої діяльності "Добування нафти" (за КВЕД 11.10.1), у графі Б - "Виробництво продуктів нафтоперероблення" (за КВЕД 23.20.0). Крім того, у графі 1 наводиться частка продукції інтегрованої діяльності, а саме нафти, яка вироблена у звітному періоді та використана для виробництва нафтопродуктів, реалізованих у звітному періоді.

Код продукції інтегрованої діяльності, яка виготовлена на даному підприємстві та використана для виробництва продукції іншого виду економічної діяльності на цьому ж підприємстві

Код виду економічної діяльності продукції, де була використана продукція інтегрованої діяльності

Частка продукції інтегрованої діяльності в обсязі реалізації продукції виду економічної діяльності, в якому вона була використана
(% без десяткового знака)

А

Б

1

11.10.1

23.20.0

47

2. Підприємство займається вирощуванням та консервуванням зеленого горошку й фруктів. У цьому випадку підприємство вказує у підрозділі з інтегрованої діяльності в графі А - коди інтегрованої діяльності "Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продуктів розсадників" (за КВЕД 01.12.0) та "Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів" (за КВЕД 01.13.0), у графі Б - код виду діяльності продукції, де була використана продукція інтегрованої діяльності "Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесених до інших угрупувань" (за КВЕД 15.33.0). Крім того, в графі 1 наводяться частки продукції інтегрованої діяльності, а саме зеленого горошку й фруктів, які вироблені у звітному періоді та використані для виробництва консервованої продукції, реалізованої у звітному періоді.

Код продукції інтегрованої діяльності, яка виготовлена на даному підприємстві та використана для виробництва продукції іншого виду економічної діяльності на цьому ж підприємстві

Код виду економічної діяльності продукції, де була використана продукція інтегрованої діяльності

Частка продукції інтегрованої діяльності в обсязі реалізації продукції виду економічної діяльності, в якому вона була використана
(% без десяткового знака)

А

Б

1

01.12.0

15.33.0

45

01.13.0

15.33.0

40.

3. Підприємство займається виробництвом трикотажного полотна та виробництвом з нього трикотажних виробів і верхнього одягу. У цьому випадку підприємство вказує у підрозділі з інтегрованої діяльності в графі А - код інтегрованої діяльності "Виробництво трикотажного полотна" (за КВЕД 17.60.0), в графі Б - коди видів діяльності продукції, де була використана продукція інтегрованої діяльності "Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів" (за КВЕД 17.72.0) та "Виробництво верхнього одягу" (за КВЕД 18.22.0). Крім того, в графі 1 наводиться частка продукції інтегрованої діяльності, а саме трикотажного полотна, яке вироблено у звітному періоді та було використане для виробництва трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів і виробництва верхнього одягу, реалізованих у звітному періоді.

Код продукції інтегрованої діяльності, яка виготовлена на даному підприємстві та використана для виробництва продукції іншого виду економічної діяльності на цьому ж підприємстві

Код виду економічної діяльності продукції, де була використана продукція інтегрованої діяльності

Частка продукції інтегрованої діяльності в обсязі реалізації продукції виду економічної діяльності, в якому вона була використана
(% без десяткового знака)

А

Б

1

17.60.0

17.72.0

37

17.60.0

18.22.0

36.

3.3.7. За показником "операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)" (підрозділ 2.3 графа 1) відображаються витрати підприємства з виготовлення продукції (робіт, послуг), реалізованої у звітному періоді.

До складу цього показника також включається:

- собівартість продукції, виготовленої у попередніх періодах та реалізованої у звітному;

- собівартість реалізованого товару (послуг), придбаного і перепроданого без додаткової обробки на підприємстві;

- оплата робіт, виконаних підрядниками.

Не враховуються у складі операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг):

- собівартість реалізованих оборотних активів (у тому числі іноземної валюти) у разі, якщо така реалізація мала одноразовий характер і не виділена підприємством в окремий вид економічної діяльності;

- сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування на створення резерву сумнівних боргів;

- сума поточної дебіторської заборгованості, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено;

- дисконт за векселями;

- витрати на проценти за користування отриманими кредитами, які належать до фінансових витрат;

- утрати від операційної курсової різниці та знецінення запасів;

- благодійна та спонсорська допомога;

- вартість транспортних послуг стороннього підприємства з поставки готової продукції до місця призначення, яка не є складовою ціни продажу;

- витрати на продукцію власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства.

За складовими показник "операційні витрати з реалізованої продукції, робіт, послуг" уключає витрати статей бухгалтерського обліку "собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)", "адміністративні витрати", "витрати на збут" та окремі елементи статті "інші операційні витрати".

Цей показник групується за складовими: "матеріальні витрати", "вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на даному підприємстві", "амортизація", "витрати на оплату праці", "відрахування на соціальні заходи", "інші операційні витрати".

До показника "матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів)" (підрозділ 2.3 графа 2) включається:

- вартість витрачених у виробництві: сировини й основних матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів (канцелярське приладдя, продукти на лікувально-профілактичне харчування працівників тощо);

- вартість робіт і послуг виробничого та невиробничого характеру (здійснення окремих операцій з виробництва продукції, обробки сировини й матеріалів; оплата підприємствами-замовниками послуг з переробки давальницької сировини; проведення іспитів з випробування сировини й матеріалів, які використовуються у виробництві; транспортні послуги, які є складовою технологічного процесу виробництва; послуги з поточного обслуговування та ремонту основних засобів (крім транспортних засобів, офісної та комп'ютерної техніки) тощо);

(абзац двадцятий підпункту 3.3.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 01.09.2009 р. N 334)

- оплата робіт, виконаних підрядниками (субпідрядниками). Як виняток, оплата робіт, виконаних підрядниками, за видами економічної діяльності "Дослідження і розробки" (розділ за КВЕД 73) та "Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям" (розділ за КВЕД 74) враховується у складі показника "інші операційні витрати";

(абзац двадцять перший підпункту 3.3.7 у редакції наказу
Державного комітету статистики України від 01.09.2009 р. N 334)

- витрати, пов'язані з використанням природної сировини (відрахування на покриття витрат на геологорозвідку та геологорозшук корисних копалин, на рекультивацію земель, плата за деревину, продану на пні, плата за воду, що вибирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також платежі за використання інших природних ресурсів, за викиди і скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші види шкідливого впливу в межах ліміту).

За показником "вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на даному підприємстві" (підрозділ 2.3 графа 3) зазначається:

- собівартість придбаних для перепродажу товарів (послуг); вартість покупних електроенергії, газу, нафтопродуктів тощо, продуктів, комплектуючих, які реалізуються без додаткової (або без суттєвої) обробки на підприємстві;

- вартість послуг, придбаних для подальшого перепродажу іншим підприємствам (придбання місць для реклами, послуг за операції з нерухомістю, придбання туристичних путівок, продаж скрейч-карток та стартових пакетів мобільного зв’язку, перепродаж транспортних послуг транспортними агентствами тощо).

До складу показника "амортизація" (підрозділ 2.3 графа 4) уключається сума нарахованої і відображеної в бухгалтерському обліку амортизації всіх основних засобів та нематеріальних активів (уключаючи житловий фонд), інших необоротних матеріальних активів.

До складу показника "витрати на оплату праці" (підрозділ 2.3 графа 5) уключаються заробітна плата за окладами, тарифами, премії, матеріальна допомога та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

Базові складові показника "витрати на оплату праці" враховуються за показником "фонд оплати праці". Розбіжності між даними показниками можуть бути:

а) за рахунок обліку за показником "витрати на оплату праці":

- витрат підприємства, що здійснюються згідно з чинним законодавством, на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві;

- щомісячних відрахувань на створення резерву відпусток (основної та додаткової);

- сум вихідної допомоги при припиненні трудового договору;

- надбавок (польового забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має проїзний (пересувний) характер, у розмірах, визначених чинним законодавством;

- іншого;

б) за рахунок обліку за показником "фонд оплати праці":

- виплат працівникам заробітної плати, премій, матеріальної допомоги за рахунок внесків інших підприємств (установ, організацій), зокрема: згідно з договорами між підприємствами про надання робочої сили; оплати праці працівників, прийнятих на постійну роботу за направленням державної служби зайнятості згідно з договором із роботодавцем про надання дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних тощо;

- сум, виплачених (при виконанні робіт вахтовим методом) у розмірі тарифної ставки за дні перебування в дорозі до місцезнаходження підприємства (пункту збору) - місця роботи і назад, передбачені графіком роботи на вахті, а також за дні затримки працівників у дорозі через метеорологічні умови та з вини транспортних підприємств;

- витрат, пов'язаних із наданням безкоштовного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту та міського електротранспорту;

- оплати додаткових відпусток понад тривалість, передбачену законодавством, наданих відповідно до колективного договору;

- компенсаційних виплат працівникам, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС (оплата додаткових відпусток, надбавки за роботу на територіях радіоактивного забруднення);

- сум, нарахованих особам, які проходять навчання (підготовку) для роботи на щойно введених у дію підприємствах, за рахунок коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва;

- нарахувань за невідпрацьований час, не передбачених чинним законодавством, зокрема працівникам, які вимушено працювали скорочений робочий час та перебували у відпустках з ініціативи адміністрації, брали участь у страйках;

- вартості безкоштовно наданих працівникам акцій;

- коштів, спрямованих на викуп майна підприємства працівниками з моменту їх персоніфікації, а також сум вартості майна, яке розподіляється між членами колективу в разі ліквідації (реорганізації, перепрофілювання) підприємства (крім випадків розподілу майна між засновниками підприємства);

- витрат у розмірі страхових внесків підприємств на користь працівників, пов'язаних із добровільним страхуванням (особистим, страхуванням майна);

- оплат або дотацій на харчування працівників, у тому числі в їдальнях, буфетах, профілакторіях;

- оплат за утримання дітей працівників у дошкільних закладах;

- вартості путівок працівникам та членам їхніх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства;

- вартості проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, та відшкодувань працівникам вартості проїзду транспортом загального користування;

- інших виплат, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого житла, гуртожитків, товарів тощо);

- оплати праці працівників із виконання робіт із капіталізації підприємства;

- оплати праці працівників із виконання робіт, що визначаються продукцією власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства;

- прямих витрат на оплату праці, пов'язаних із незавершеним виробництвом та виготовленням у звітному періоді готової продукції, але не реалізованої в ньому;

- іншого.

(підпункт 3.3.7 пункту 3.3 розділу 3 доповнено новими
абзацами двадцять восьмим - п'ятдесят третім згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 26.08.2008 р. N 292,
у зв’язку з цим абзаци двадцять восьмий - тридцятий уважати
відповідно абзацами п'ятдесят четвертим - п'ятдесят шостим)

До складу показника "відрахування на соціальні заходи" (підрозділ 2.3 графа 7) уключаються відрахування, що здійснюються відповідно до чинного законодавства на пенсійне забезпечення, на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, відрахування на інші соціальні заходи. До показника включається також збір з окремих видів господарських операцій (купівлі валют, продажу ювелірних виробів із золота, платини і дорогоцінного каміння та інших).

До складу показника "інші операційні витрати" (підрозділ 2.3 графа 8) уключаються витрати операційної діяльності, що пов'язані з реалізацією виробленої продукції (робіт, послуг) і не ввійшли до складу показників, указаних вище, зокрема витрати на відрядження в межах установлених норм, вартість послуг сторонніх підприємств (зв’язку, транспорту, освіти, охорони здоров'я, з поточного обслуговування та ремонту транспортних засобів, офісної та комп'ютерної техніки тощо), плата за розрахунково-касове обслуговування, сума податків, зборів, обов'язкових платежів (за винятком тих, що пов'язані з використанням природної сировини, та податку на додану вартість, податку на прибуток), утрати від псування цінностей, сума фінансових санкцій (штрафи, пені, неустойки, крім тих, що пов'язані із сплатою податку на додану вартість, податку на прибуток), орендна плата, витрати підприємства з виплати стипендій студентам, які навчаються в учбових закладах за направленням підприємства, тощо.

Підприємства, що сплачують єдиний фіксований податок та торговий патент, уключають їх до витрат на реалізацію за показником "інші операційні витрати".

3.3.8. У підрозділі 2.4 "Запаси" відображаються дані щодо запасів у розрізі видів економічної діяльності, вказаних у підрозділі 2.1.

За показником "поточні біологічні активи" (графи 1 та 2):

- вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані із основного стада для реалізації, та молодняк тварин на вирощуванні та відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю;

- вартість поточних біологічних активів рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю.

За показником "незавершене виробництво" (графи 3 та 4) - вартість незавершеного виробництва та незавершених робіт (послуг). Цей показник оцінюється за собівартістю виробництва і не містить у собі частини загальногосподарських витрат (адміністративних витрат) та витрат на збут, які за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" розглядаються повністю як витрати звітного періоду і не підлягають розподілу між незавершеним виробництвом і випуском готової продукції. Підприємства з тривалим циклом виробництва не включають до складу цього показника вартість виконаних етапів, що прийняті замовником, оформлені відповідними документами і включені до обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг).

За показником "готова продукція" (графи 5 та 6) - запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам та стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, вказуються у складі незавершеного виробництва.

4. Показники щодо окремих видів операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг)

(розділ 3 форми N 1 - підприємництво(річна) та підрозділ 2.2, розділ 3 форми N 1-підприємництво (коротка) - річна)

4.1. Із загального обсягу витрат за показником "матеріальні витрати" у рядку 260 указуються витрати на енергію (тепло- та електроенергію), у рядку 262 - витрати на паливо (кам'яне та буре вугілля, дрова для опалення, торф паливний, брикети вугільні, кокс металургійний, коксик та коксовий дрібняк сухі, нафта, уключаючи газовий конденсат, світлі нафтопродукти, мазут топковий, дизельне пальне, газ горючий природний, газ коксовий, газ доменний та інші види).

4.2. Із загального обсягу витрат за елементом "інші операційні витрати" наводяться:

- у рядку 310 - витрати на службові відрядження в межах норм, передбачених законодавством, з виділенням окремо в рядку 315 витрат на добові;

- у рядку 320 вказується вартість послуг, які підприємству надані сторонніми підприємствами (уключаючи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності);

- у рядку 330 - плата за оперативну оренду основних засобів (уключаючи землю) та інших необоротних активів виробничого, загальновиробничого, загальногосподарського призначення та засобів, пов'язаних із збутом продукції, з виділенням окремо в рядку 335 витрат на орендну плату за землю;

- у рядку 340 - сума податків, зборів, обов'язкових платежів (оплата вартості ліцензій, інших державних дозволів для ведення господарської діяльності) та штрафних санкцій, що враховуються у складі інших операційних витрат.

4.3. У рядках 349 - 396 наводяться показники щодо виконання на умовах підряду робіт (послуг) з давальницької сировини.

У рядку 349 підприємства, які протягом звітного року замовляли виготовлення продукції (робіт, послуг) на сторонніх підприємствах (уключаючи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) на умовах надання останнім давальницької сировини (сировини, основних матеріалів, комплектуючих, необхідних для виготовлення відповідної продукції), указують відповідь "Так", у протилежному випадку - "Ні".

Підприємства-замовники, що працювали за договорами з виготовлення з давальницької сировини продукції (робіт, послуг), реалізованої у звітному періоді, наводять:

- у рядку 350 - вартість сировини, переробку якої здійснило стороннє підприємство (уключаючи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) на давальницьких умовах;

- у рядку 360 - оплату послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами (уключаючи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) на давальницьких умовах;

- у рядку 365 - обсяг продукції (робіт, послуг), виготовленої на сторонніх підприємствах (уключаючи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) на умовах надання їм давальницької сировини і реалізованої без додаткової обробки на даному підприємстві, у тому числі у рядку 370 - продукцію добувної, переробної промисловості та електроенергетики, у рядку 375 - продукцію будівництва, у рядку 380 - продукцію інших видів економічної діяльності.

У рядку 389 підприємства, які протягом року виготовляли продукцію (виконували роботи, надавали послуги) на умовах надання їм давальницької сировини, указують відповідь "Так", у протилежному випадку - "Ні".

Підприємства-виробники, які вказали відповідь "Так", у рядку 390 відображають вартість давальницької сировини, переробку якої здійснило підприємство, у тому числі в рядку 391 - вартість вітчизняної сировини (яка надійшла від вітчизняного замовника), у рядку 392 - вартість імпортної сировини (яка надійшла від закордонного замовника).

Вартість давальницької сировини визначається за цінами, зазначеними у договорі або в супроводжувальних документах. Якщо у зазначених документах ціна на давальницьку сировину відсутня, використовуються ціни на аналогічну власну продукцію.

У рядку 393 із загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) наводять обсяг робіт (послуг), виконаних з давальницької сировини з розподілом за окремими видами економічної діяльності: у рядку 394 - продукцію добувної, переробної промисловості та електроенергетики, у рядку 395 - продукцію будівництва, у рядку 396 - продукцію інших видів економічної діяльності.

4.4. У рядку 470 підприємства вказують вартість сировини, матеріалів, комплектуючих тощо та послуг, придбаних протягом звітного року для забезпечення виробничого процесу. Цей показник включає:

- вартість сировини, основних і допоміжних матеріалів, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, тварин на вирощуванні і відгодівлі та інших матеріальних цінностей;

- вартість усіх спожитих послуг (уключаючи виробничі), наданих сторонніми підприємствами (транспортних послуг, з оренди основних засобів та нематеріальних активів, зв’язку, інформаційно-обчислювального обслуговування, охорони, пожежної безпеки, з виготовлення продукції на давальницьких умовах, ремонту будівель, споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів, вартість яких належить до собівартості продукції);

- вартість товарів, придбаних для перепродажу, але використаних у виробничому процесі.

У рядку 470 не відображається вартість виробничих запасів (сировини, матеріалів тощо), проданих без додаткової обробки на підприємстві.

Із загальної суми придбаних у звітному році сировини, матеріалів, комплектуючих та послуг у рядку 475 указуються витрати на придбання енергії (електро- та теплоенергії), у рядку 476 - витрати на придбання палива (кам'яне та буре вугілля, дрова для опалення, торф паливний, брикети вугільні, кокс металургійний, коксик та коксовий дрібняк сухі, нафта, уключаючи газовий конденсат, світлі нафтопродукти, мазут топковий, дизельне пальне, газ горючий природний, газ коксовий, газ доменний та інші види).

5. Показники щодо кількості працівників та оплати їх праці

(розділ 4 форми N 1-підприємництво (річна) та форми N 1-підприємництво (коротка) - річна)

5.1. Заповнення рядків 510, 520 здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722 (зі змінами).

Середня кількість працівників підприємства за період (місяць, квартал, з початку року, рік) визначається як сума таких показників:

- середньооблікової кількості штатних працівників;

- середньої кількості зовнішніх сумісників;

- середньої кількості працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами.

Середньооблікова кількість штатних працівників за рік (ряд. 510) обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці роботи підприємства у звітному році та ділення одержаної суми на 12.

При цьому середньооблікова кількість штатних працівників за місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого - по 28 або 29), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення одержаної суми на число календарних днів звітного місяця.

Кількість штатних працівників облікового складу за вихідний, святковий і неробочий день приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день.

При обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників враховуються всі категорії працівників облікового складу, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства.

Підприємство, що працювало неповний рік (сезонний характер виробництва або створення після січня, за винятком тих підприємств, які вимушено зупиняли виробництво з ініціативи адміністрації), середньооблікову кількість штатних працівників за рік визначає на загальних підставах, тобто у перерахунку на середньорічний показник, як це зазначено вище.

Середня кількість зовнішніх сумісників і працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами, за рік (ряд. 520) визначається шляхом підсумовування середньої кількості цих працівників за усі місяці роботи підприємства у звітному періоді і ділення отриманої суми на 12.

Середня кількість зовнішніх сумісників і працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами, за місяць розраховується аналогічно до методології визначення середньооблікової кількості штатних працівників, викладеної вище. При цьому працівники цих категорій ураховуються як цілі одиниці незалежно від тривалості робочого часу протягом усього терміну дії договору. Кількість працівників за вихідний або святковий і неробочий день ураховується на рівні робочого дня, що їм передував.

До кількості працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами, не належать громадяни-підприємці, які виконували роботи згідно з цивільно-правовими договорами.

5.2. У рядку 530 відображається кількість працівників, винагорода яких прямо залежить від прибутку (або можливості його отримання). До них належать власники (засновники) підприємств та члени їх сімей, які працюють самостійно або з іншими власниками. Зазначені працівники не повинні включатися до списків працівників інших підприємств. У рядку 530 відображається загальна кількість працівників зазначених категорій, які протягом року брали участь у виробничому процесі, і час їх роботи становить щонайменше третину прийнятого на підприємстві робочого часу.

5.3. У рядку 535 відображається кількість людино-годин, відпрацьованих штатними працівниками. Включаються усі фактично відпрацьовані працівниками години, враховуючи надурочні і відпрацьовані у вихідні (за графіком), святкові і неробочі дні, а також - години праці надомників та за період службових відряджень.

Число годин, відпрацьованих працівниками, які оформлені за сумісництвом на тому підприємстві, що й основна робота (на 1,25, 1,5 ставки і т. ін.), включається у повному обсязі.

Людино-години, відпрацьовані надомниками, одержуються як добуток числа відпрацьованих людино-днів та тривалості робочого дня на підприємстві. Дані про відпрацьований надомниками час ураховуються у звіті тільки за той період, у який надомники враховувались до середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу підприємства.

У рядку 540 ураховується кількість працівників, які протягом року згідно з трудовим договором були прийняті або переведені на роботу на умовах неповного робочого дня (тижня) за угодою роботодавця та працівника. Цей показник визначається сумарно як кількість працівників зазначених категорій незалежно від кількості випадків та тривалості роботи у такому режимі. Тобто, один працівник може бути врахований тільки один раз.

5.4. У рядках 560 - 570 відображається сума нарахованого фонду оплати праці, який складається з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, і визначається згідно Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 N 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713.

5.5. Показник "Прострочена кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати станом на 31 грудня звітного року" (рядок 590 форми N 1-підприємництво (коротка) - річна) заповнюється підприємствами, які своєчасно не розрахувались з працівниками із заробітної плати, термін виплати якої минув до 31 грудня звітного року. Показник охоплює усі категорії працівників, а саме: штатних та позаштатних працівників (працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами, та зовнішніх сумісників), а також тих, які звільнилися.

Сума простроченої заборгованості включає усі нарахування у грошовій та натуральній формі з фонду оплати праці, що належать до виплати, тобто за виключенням обов'язкових утримань. До останніх належать: податок з доходів фізичних осіб та суми зборів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що сплачує працівник. У зазначеній сумі не враховується: заборгованість з виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та інших видів виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням; суми, які вчасно не отримані працівниками не з вини підприємства (депонована заробітна плата).

Загальна сума простроченої заборгованості станом на 31 грудня звітного року узгоджується з показником суми кредиторської заборгованості з оплати праці, на відповідну дату, що відображається у фінансовій звітності за формами N 1, 1-м "Баланс", але є меншою на суму нарахованого фонду оплати праці за грудень звітного року, оскільки його термін виплати не настав, та депонованої заробітної плати.

6. Показники щодо валових капітальних інвестицій, здійснених у звітному році

(розділ 5 форми N 1-підприємництво (річна) та форми N 1-підприємництво (коротка) - річна)

6.1. Валовими капітальними інвестиціями (рядок 610) є сукупність витрат, здійснених у звітному році за рахунок усіх джерел фінансування і спрямованих на придбання, створення, відновлення та поліпшення основних засобів і нематеріальних активів. Дані наводяться з урахуванням суми податку на додану вартість, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

Валові капітальні інвестиції включають інвестиції в матеріальні і нематеріальні необоротні активи.

До валових капітальних інвестицій не включаються матеріальні та нематеріальні необоротні активи, які отримано на безоплатній основі, та ті, які придбано з метою їх подальшого перепродажу.

Лізингові платежі до валових капітальних інвестицій не належать.

Дані рядка 610 дорівнюють сумі даних рядків 620, 670.

6.2. У рядку 620 "інвестиції в матеріальні активи" відображаються витрати на:

- виконання будівельних і монтажних робіт, проектно-вишукувальних робіт;

- придбання будівель (споруд) та об'єктів незавершеного будівництва;

- придбання машин і обладнання, що потребує або не потребує монтажу, виробничого інструменту, господарського інвентарю (без малоцінних та швидкозношуваних предметів) та транспортних засобів;

- формування основного стада робочої та продуктивної худоби;

- насадження та вирощування багаторічних плодово-ягідних культур, створення захисних лісових смуг;

- збільшення вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, ураховуючи витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта (модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо).

До складу валових капітальних інвестицій не включаються витрати з поточного обслуговування та ремонту основних засобів, які не призводять до зміни технічних характеристик, подовження терміну використання, підвищення виробничого потенціалу, а лише підтримують основні засоби в робочому стані.

Дані рядка 620 дорівнюють сумі даних рядків 630, 650, 660.

6.3. У рядку 630 відображаються витрати на будівництво, що здійснюються як господарським, так і підрядним способом, тобто всі витрати звітного року, пов'язані з:

- проектуванням та будівництвом нових будівель, споруд (включаючи плату за землю, на якій здійснюється будівництво), розширенням і реконструкцією діючих та технічним переоснащенням;

- підтриманням потужностей діючих підприємств, уключаючи витрати на монтаж та вартість придбаних машин (обладнання, інструменту, інвентарю), необхідних для забезпечення технологічного процесу в новозбудованих будівлях та на діючих підприємствах (з уключенням устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, але в даний момент міститься на складі);

- придбанням об'єктів незавершеного будівництва після зарахування їх на баланс підприємства, що звітує; витрати на поліпшення - модернізацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо будівель і споруд, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від їх використання;

- авансовими платежами для фінансування будівництва;

- роботами з експлуатаційного і глибокого розвідувального буріння на нафту, газ і на термальні води.

У цьому рядку також наводяться капітальні витрати на поліпшення земель:

- освоєння колишнього морського дна за допомогою будівництва дамб (берегових зміцнень, гребель);

- осушення боліт або іригація пустельних земель;

- культуртехнічні заходи з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського користування (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення поля від каміння і валунів, зрізання купин (розчищення зарослів, очищення водоймищ тощо);

- запобігання затопленню або ерозії під впливом морів і річок за допомогою будівництва хвилеломів або протипаводкових бар'єрів;

- витрати на терасування крутих схилів;

- створення (закладку і догляд) захисних лісових смуг;

- витрати капітального характеру на насадження і вирощування багаторічних плодово-ягідних культур (садів, виноградників тощо).

6.4. У рядку 650 указуються витрати на придбання основних засобів, які були у користуванні, введених (або виготовлених для власного споживання) хоча б одним користувачем, що обліковувались на балансі іншого підприємства в попередніх періодах: будівель (споруд, їх окремих частин (квартир)); машин і обладнання, транспортних засобів, інструменту, приладів та інвентарю (крім витрат, наведених у рядку 630); інших необоротних матеріальних активів, тобто тих, що були введені.

6.5. У рядку 660 відображаються усі витрати звітного року, пов'язані з придбанням нових основних засобів (будівель, споруд, їх окремих частин (квартир) та придбанням (або виготовленням) машин, обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів, інвентарю тощо (крім витрат, указаних у рядку 630); витрати на поліпшення машин (обладнання, транспортних засобів, інструменту, приладів, інвентарю), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від їх використання; витрати на формування основного стада робочої та продуктивної худоби (за винятком витрат на вибуття).

6.6. У рядку 670 із загальної вартості валових капітальних інвестицій (рядок 610) наводяться витрати на придбання (створення) нематеріальних активів:

- витрати на розвідку корисних копалин (відкриття нових родовищ мінералів або палива) для їх наступного освоєння протягом декількох років. Розмір витрат на розвідку нафти, природного газу та інших родовищ включає витрати на придбання, оцінку, фактичні спробні бурові роботи, а також на аерозйомки й інші вишукування, транспортні та інші витрати, які забезпечують проведення геологорозвідувальних робіт. За цим показником не включаються витрати, пов'язані з будівництвом свердловин для промислової експлуатації, які наводяться за рядком 630;

- витрати на створення і придбання програмного забезпечення (комп'ютерні програми, описи програм і допоміжні матеріали для системного і прикладного програмного забезпечення), які передбачається використовувати понад рік;

- вартість придбаних оригіналів літературних та художніх товарів, радіо- та телевізійних програм, фільмів, записів спортивних подій тощо;

- витрати, пов'язані з переданням прав власності на існуючий основний капітал, які складаються з таких компонентів: усі фахові збори і комісійні, стягнуті з покупця активів, оплата послуг юристів (архітекторів, геологорозвідувальників, інженерів, оцінювачів та інше), уключаючи комісійні, виплачені агентам з нерухомості, усі податки, що сплачуються покупцем активів у зв’язку з передачею прав на ці активи;

- витрати на придбання права користування природними ресурсами (надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище), майном (земельною ділянкою, будівлею, на оренду приміщень тощо), права на об'єкти промислової власності (на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

- витрати на придбання ліцензій, торгових знаків та інших нематеріальних активів.

6.7. У рядку 685 відображається вартість об'єктів основного капіталу (основних засобів та нематеріальних активів), які вибули шляхом їх продажу, ліквідації, безкоштовного передання за первісною вартістю.

Дані щодо вибуття основного капіталу наводяться підприємством, незважаючи на те, здійснені валові капітальні інвестиції у звітному році чи ні.

6.8. Довідково у рядку 699 указується інформація щодо наявності залучених прямих та портфельних іноземних інвестицій або зобов'язань перед нерезидентами. Інформація наводиться у разі:

- унесення іноземних інвестицій до статутного капіталу підприємства;

- здійснення переходу прав власності до нерезидента на майно, майнові комплекси шляхом прямого їх одержання або на акції, облігації та інші цінні папери;

- надходження інвестицій на основі укладення концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність.

До інвестицій також належать кредити та позики, отримані від прямих інвесторів.

7. Показники щодо витрат підприємства на інновації та інформатизацію

(розділ 6 форми N 1-підприємництво (річна) та форми N 1-підприємництво (коротка) - річна)

7.1. У рядку 710 "витрати на технологічні інновації" вказується сума витрат, пов'язаних з інноваціями, протягом звітного року за такими напрямами:

- внутрішні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи /НДДКР/ (без амортизації, включають капітальні витрати на споруди та обладнання для виконання НДДКР);

- придбання НДДКР (зовнішні НДДКР);

- придбання машин, обладнання та програмного забезпечення (за виключенням витрат на обладнання для НДДКР);

- придбання інших зовнішніх знань;

- інші витрати, пов'язані маркетинговими та організаційними інноваціями.

Заповнення рядка 710 здійснюється відповідно до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-інновація "Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства", затвердженої наказом Держкомстату від 20.08.2007 N 306, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.09.2007 за N 1037/14304.

7.2. У рядку 720 вказуються витрати на інформатизацію: програмне забезпечення та обчислювальну техніку, оплату послуг сторонніх підприємств у сфері інформатизації відповідно до методології формування складових даних показників. Так придбання комп'ютерної техніки, що зараховується до складу основних засобів, відображається з ПДВ, а поточні витрати по супроводженню програмного комплексу - без ПДВ.

(пункт 7.2 розділу 7 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 26.08.2008 р. N 292)

7.3. У рядку 730 відображаються витрати на придбання та створення програмного забезпечення.

7.4. У рядку 740 наводяться витрати на придбання, створення та оренду (оперативну та фінансову) обчислювальної техніки, включаючи інтернет.

7.5. У рядку 750 вказуються витрати на оплату послуг сторонніх підприємств (уключаючи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) у сфері інформатизації: консультаційні послуги щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів, застосування певного програмного забезпечення, технічне обслуговування обчислювальної техніки.

8. Показники щодо діяльності місцевих одиниць за звітний рік

(розділ 7 форми N 1-підприємництво (річна))

8.1. У цьому розділі підприємства наводять ідентифікаційні, класифікаційні та економічні дані за всіма наявними місцевими одиницями, уключаючи ті, які не мали у звітному році показників господарської діяльності.

Місцевою одиницею вважається підрозділ (або частина) підприємства (філія, представництво, відділення та інші), що:

- розташований на географічно відокремленій території (має іншу адресу, ніж головне підприємство);

- веде відокремлено господарську діяльність.

До місцевої одиниці може належати: завод, фабрика, шахта, житлово-комунальна контора, транспортна база, будівельний майданчик, цех, магазин, їдальня, дитячий садок тощо, які є підрозділами звітувального підприємства та ведуть відокремлено господарську діяльність і на яких працює хоча б один працівник даного підприємства (з урахуванням засновника або власника).

Уважаються місцевими одиницями також офіси та апарати управління, що можуть бути територіально відокремлені від головного підприємства.

Місцева одиниця може займатися одним (або декількома) видом економічної діяльності.

Одне підприємство може мати декілька місцевих одиниць, але місцева одиниця належить тільки одному підприємству.

8.2. У звіті наводиться інформація окремо за кожною місцевою одиницею підприємства. При цьому в рядку 1 вказуються дані за місцевою одиницею, яка є головним підприємством або апаратом управління (офісом), а в наступних рядках (2, 3 і т. д.) - за іншими місцевими одиницями.

Дані за кожною місцевою одиницею групуються за наявними видами економічної діяльності відповідно до графи Б додатка 1, таким чином:

- за місцевою одиницею, що має один вид економічної діяльності, інформація надається за рядком "Усього за місцевою одиницею" та дублюється за відповідним видом економічної діяльності;

- при здійсненні місцевою одиницею декількох видів економічної діяльності показники наводяться в цілому по одиниці за рядком "Усього за місцевою одиницею" та вказуються окремо за кожним наявним видом економічної діяльності.

У графах Б, В, Д указуються ідентифікаційні дані місцевої одиниці щодо:

- назви та її повної адреси;

- коду території за Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), затвердженим наказом Держкомстату від 31.10.97 N 569;

- ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для місцевих одиниць, що не зареєстровані в ЄДРПОУ, дані проставляються органами державної статистики).

У графі Е вказуються наявні види економічної діяльності відповідно до графи Б додатка 1.

За графами 1, 2, 3, 4 наводяться такі економіко-статистичні показники діяльності місцевих одиниць за звітний рік:

- обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без податку на додану вартість, акцизу) (графа 1);

- середня кількість працівників (уключаючи штатних та позаштатних працівників) (графа 2);

- фонд оплати праці (графа 3);

- валові капітальні інвестиції, здійснені у звітному році (графа 4).

Обсяг реалізованої сільськогосподарської, рибної та промислової продукції (робіт, послуг) розподіляється окремо по кожній місцевій одиниці, яка здійснювала її виробництво.

8.3. Сума рядків "Усього за місцевою одиницею" за показниками граф 1, 2, 3, 4 повинна дорівнювати значенням аналогічних показників по підприємству в цілому, а саме:

- за графою 1 = рядку 200 графи 1;

- за графою 2 = сумі рядків 510 та 520 графи 1, або рядку 200 графи 3;

- за графою 3 = рядку 560 графи 1;

- за графою 4 = рядку 610 графи 1.

Сума даних за наведеними видами економічної діяльності по місцевій одиниці повинна дорівнювати аналогічним показникам за рядком "Усього за місцевою одиницею".

Сума даних за місцевими одиницями щодо відповідних видів економічної діяльності (графи 1, 2) повинна дорівнювати значенням аналогічних показників по підприємству щодо цих видів економічної діяльності (підрозділ 2.1 графи 1, 3).

Якщо кількість місцевих одиниць перевищує кількість рядків, запропонованих у бланку, слід вставити додаткові аркуші.

8.4. Довідково у рядку 799 указується інформація щодо наявності у підприємства філій, які здійснюють свою діяльність за межами України.

(розділ 8 доповнено пунктом 8.4 згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 26.08.2008 р. N 292)

9. Заповнення рядка 999

9.1. У рядку 999 указується кількість днів та годин, які було витрачено на заповнення даної статистичної звітності.

Директор департаменту міжгалузевої
статистики підприємств


І. М. Жук

Додаток 1
до пунктів 3.1 та 8.2 Інструкції

Перелік видів економічної діяльності за КВЕД, за якими заповнюються підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, розділ 7 форми N 1-підприємництво (річна), підрозділ 2.1 форми N 1-підприємництво (коротка) - річна, форма N 1-підприємництво (квартальна)

Код КВЕД

Назва класифікаційних угруповань

розділ, група, клас

підклас

А

Б

В

 

 

* - кодове позначення угруповань КВЕД (секція, підсекція, розділ, група, клас, підклас) має такий вигляд:

Y YY XX. XX. X, де

Y - секція (від A до Q)

YY - підсекція (використовується тільки в секціях "C" (від "CA" до "CB") та "D" (від "DA" до "DN"))

XX - розділ

XX. X - група

XX. XX - клас

XX. XX. X - підклас

Секція A

 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

розділ 01

 

Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги
У розділі визначаються два основні види діяльності:
- одержування продукції рослинництва, тваринництва, а також надання допоміжних послуг у рослинництві і тваринництві; облаштування ландшафту
Не включає:
- підготовку ґрунту (земляні роботи, дренаж, облаштування рисових полів тощо, реалізація сільськогосподарської продукції заготівельними організаціями та кооперативами)

01.1

 

Рослинництво

01.11

01.11.0

Вирощування зернових та технічних культур

01.12

01.12.0

Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників

01.13

01.13.0

Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів

01.2

 

Тваринництво

01.21

01.21.0

Розведення великої рогатої худоби

01.22

01.22.0

Розведення овець, кіз, коней

01.23

01.23.0

Розведення свиней

01.24

01.24.0

Розведення птиці

01.25

01.25.0

Розведення інших тварин

01.4

 

Надання послуг у рослинництві і тваринництві; облаштування ландшафту

01.41

01.41.0

Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту

01.42

01.42.0

Надання послуг у тваринництві

01.5

01.50.0

Мисливство

 

 

Уключає:
- мисливство і ловлю тварин для продовольчих цілей, одержання шкури і хутра, використання в дослідницькій роботі або в зоопарках, ловлю дичини для утримання її в домашніх умовах, розведення дичини та ін.
Не включає:
- виробництво хутра, шкіри плазунів та шкурок птахів внаслідок розведення тварин на фермах, розведення тварин на фермах, ветеринарні послуги, ловлю китів, одержування та первинне оброблення сирих шкур, отриманих з боєнь, мисливство як вид спорту чи дозвілля

розділ 02

 

Лісове господарство та пов'язані з ним послуги

 

 

Лісове господарство включає лісівництво, лісозаготівлі, виробництво та первинне оброблення технічної або паливної деревини, збирання дикорослих лісових продуктів
Подальше оброблення деревини, яке починається з розпиляння і лущення, як правило, за межами лісових майданчиків, належить до розділу 20 "Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів"; виробництво деревного вугілля - до розділу 24 "Хімічне виробництво"

02.01.1

Лісівництво та лісозаготівлі

02.01.2

Одержування продукції лісового господарства

02.02.0

Надання послуг у лісовому господарстві

Секція B

 

Рибальство, рибництво
Уключає:
- діяльність, яка пов'язана з використанням рибних запасів у морському середовищі та прісних водах з метою вилову риби чи збирання ракоподібних, молюсків та інших морських продуктів, а також діяльність з розведення риби, водних тварин і рослин

Не включає:
- будування та ремонт суден, рибальство як вид спорту чи дозвілля, діяльність суден або набережних рибозаводів, які займаються виключно переробленням та консервуванням риби та морепродуктів. Проте перероблення на борту рибальських суден також належить до секції В

розділ 05

 

Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги
Уключає:
- ловлю риби у внутрішніх водоймах, морях та океанах, ловлю в морях та прісних водах ракоподібних та молюсків, ловлю водяних тварин (черепах, морських їжаків тощо), ловлю китів, діяльність суден, які займаються одночасно ловлею риби, її переробленням і консервуванням, виробництво свіжої та охолодженої риби в кусках з кістками або цілої, збирання морепродуктів: натуральних перлів, коралів, губок та морських водоростей, послуги, пов'язані з рибальством
Не включає:
- полювання на моржів, тюленів, діяльність суден або набережних рибозаводів, які займаються виключно переробленням та консервуванням риби та морепродуктів, рибальство як вид спорту чи дозвілля

05.01

05.01.0

Рибальство; надання послуг у рибальстві

05.02

05.02.0

Рибництво; надання послуг у рибництві

Секція C

 

Добувна промисловість
Уключає:
- добування корисних копалин у вигляді твердих порід (вугілля, руда та мінерали), в рідкому (нафта) та газоподібному стані (природний газ)
- додаткові процеси, які здійснюються з метою підготовки сировини до реалізації: подрібнення, сортування, осушення, очищення, збагачення та агломерація вугілля і руд, зневоднення та знесолення нафти, зрідження природного газу
Не включає:
- перероблення видобутих речовин; розлив по пляшках природних та мінеральних вод з джерел та свердловин; подрібнення та інші види оброблення деяких мінеральних неметалевих речовин, що не пов'язані з підземним або відкритим добуванням корисних копалин; виробництво паливного газу на газопереробних заводах; збір, очищення та розподілення води; розвідувальне буріння свердловин; проведення геологорозвідувальних робіт

Підсекція CA

 

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

розділ 10

 

Добування вугілля, лігніту і торфу

10.1

 

Добування, збагачення та агломерація кам'яного вугілля (уключає добування, збагачення, калібрування, сортування та подрібнення кам'яного вугілля, виробництво брикетів та окатишів; не включає виробництво коксопродуктів)

10.10.1

Добування та збагачення кам'яного вугілля

10.10.3

Агломерація кам'яного вугілля

10.2

 

Добування, збагачення та агломерація лігніту (бурого вугілля)

10.20.1

Добування та збагачення лігніту

10.20.2

Агломерація лігніту

10.3

10.30.0

Добування та агломерація торфу (уключає добування, висушування торфу, виробництво торф'яних брикетів; не включає виробництво виробів з торфу /26.82.0/)

розділ 11

 

Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги

11.1

 

Добування сирої нафти та природного газу (уключає добування нафти та конденсатів, попутного нафтового газу, природного газу, підготовку нафти та газу до транспортування (зневоднення, знесолення, скраплювання і регазифікацію); не включає виробництво нафтових газів у процесі нафтоперероблення (23.20.0), паливного газу на газопереробних заводах /40.21.0/)

11.10.1

Добування нафти

11.10.2

Добування природного газу

11.10.4

Добування бітумінозних сланців та пісковику

11.2

11.20.0

Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу (уключає послуги з обслуговування процесу добування вуглеводнів на договірній основі: спрямоване та експлуатаційне буріння свердловин, монтаж бурових установок, забивання та консервування свердловин тощо; не включає проведення геологорозвідувальних робіт, розвідувальне буріння свердловин)

розділ 12

12.00.0

Добування уранової та торієвої руд (у закритому режимі) (уключає добування та первинне збагачення уранової та торієвої руд, виробництво "жовтого коксу" /концентрату урану/)

Підсекція CB

 

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

розділ 13

 

Добування металевих руд

13.1

13.10.0

Добування залізних руд (уключає добування, збагачення та агломерацію (спікання) залізних руд)

13.2

13.20.0

Добування руд кольорових металів (уключає добування і збагачення алюмінієвої і марганцевої руд, міді, свинцю, цинку, олова, хрому, нікелю, ванадію, золота, срібла, платини, інших руд кольорових металів; не включає виробництво оксиду алюмінію, мідного та нікелевого штейну /27.41.0, 27.44.0/)

розділ 14

 

Інші галузі добувної промисловості

14.1

 

Добування каменю (уключає добування та первинне оброблення каменю: мармуру, граніту, пісковику, вапнякового каменю та іншого подібного монументального чи будівельного каменю; не включає добування гравію, каміння дробленого (14.21.0), різання, фасонування та кінцеве оброблення декоративного та будівельного каменю поза кар'єрами /26.70.0/)

14.11.0

Добування декоративного та будівельного каменю

14.12.0

Добування вапняку, гіпсу, крейди

14.13.0

Добування глинистого сланцю

14.2

 

Добування піску та глини (уключає добування піску, гальки, гравію, щебеню, каміння дробленого, глин каолінових тощо; не включає добування бітумінозного пісковику, мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив /14.30.0/)

14.21.0

Добування піску та гравію

14.22.0

Добування глини та каоліну

14.3

14.30.0

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив (уключає добування природних фосфатів, калійних солей, сірки, сульфатів, карбонатів барію, боратів, сульфатів магнію; добування і збагачення залізного та магнітного колчедану, добування мінеральних барвників та плавикового шпату, гуано; не включає добування та виробництво солі (14.40.0), випалювання піриту (залізного колчедану), виробництво хімічних добрив та азотних сполук /24.15.0/)

14.4

14.40.0

Добування та виробництво солі (не включає опріснення морської води для виробництва води як основного продукту /41.00.0/)

14.5

14.50.0

Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших угруповань (уключає добування підземним та відкритим способами мінералів та матеріалів, не віднесених до інших угруповань: абразивних матеріалів, азбесту, природного графіту, стеатиту (тальку), польового шпату тощо; дорогоцінного каміння, кварцу, слюди тощо; природного асфальту та бітуму)

Секція D

 

Переробна промисловість

Підсекція DA

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

розділ 15

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв

15.1

 

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів (уключає забій худоби, птиці, кролів, диких тварин, одержування та первинне оброблення сирих шкур (крім свинячих), виробництво м'яса, м'ясних продуктів та тваринних харчових жирів (крім тваринного масла), нехарчового м'ясо-кісткового борошна; не включає дублення шкур та оздоблення шкіри)

15.11.0

Виробництво м'яса

15.12.0

Виробництво м'яса свійської птиці та кролів

15.13.0

Виробництво м'ясних продуктів

15.2

15.20.0

Виробництво рибних продуктів (уключає заморожування, сушіння, копчення, соління, консервування риби, ракоподібних та молюсків, виробництво свіжого та охолодженого рибного філе, ікри, штучної ікри, готових страв та напівфабрикатів з риби, рибо-рослинних консервів, нехарчового рибного борошна; не включає виробництво риб'ячого жиру та масел з морських ссавців (15.41.0), виробництво концентратів рибних супів (15.89.0), виробництво свіжої та охолодженої риби цілої чи в кусках з кістками /рибне господарство/)

15.3

 

Перероблення та консервування овочів та фруктів (не включає виробництво соків і консервів для дитячого і дієтичного харчування (15.88.0), м'ясо-рослинних і сало-бобових консервів, фруктових сиропів (15.89.0), глазурованих фруктів /15.84.0/)

15.31.0

Перероблення та консервування картоплі

15.32.0

Виробництво фруктових та овочевих соків

15.33.0

Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших угруповань

15.4

 

Виробництво олії та тваринних жирів

15.41

15.41.0

Виробництво нерафінованих олії та жирів (уключає виробництво нерафінованої олії з рослинних культур, нехарчових тваринних жирів та масел, риб'ячого жиру та масел з морських ссавців, виробництво борошна та шроту з олійного насіння, горіхів чи кісточкових олійних культур; не включає одержання та очищення смальцю та інших тваринних харчових жирів (15.11.0), виробництво кукурудзяної олії (15.62.0), ефірних олій /24.6/)

15.42

15.42.0

Виробництво рафінованих олії та жирів (уключає виробництво рафінованої олії з рослинних культур, оброблення жирів та олії: гідрогенізацію, етерифікацію тощо, але без подальшого перероблення)

15.43

15.43.0

Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів (уключає виробництво харчових сумішей жирів та олій, сумішей вершкового масла та рослинних олій з вмістом молочних жирів не більше 15 мас. %, жирів кондитерських і кулінарних, жирів кормових; не включає виробництво майонезу /15.87.0/)

15.5

 

Виробництво молочних продуктів та морозива (не включає виробництво молочних продуктів для дитячого харчування /15.88.0/)

15.51

15.51.0

Перероблення молока та виробництво сиру

15.52

15.52.0

Виробництво морозива

15.6

 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів

15.61

15.61.0

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (уключає виробництво круп та борошна з зернових, бобових культур та рису, продуктів з зерна для сніданків, борошнистих сумішей для випікання хліба, тортів тощо; не включає виробництво сушеного та лущеного гороху (сільське господарство); борошно з картоплі /15.31.0/)

15.62

15.62.0

Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів (уключає виробництво крохмалю, глюкози, мальтози, глютену (клейковини), фруктози і сиропу з неї, кукурудзяної олії, штучного меду)

15.7

 

Виробництво готових кормів для тварин (уключає виробництво кормів для сільськогосподарських та домашніх тварин, птиці, риб; не включає виробництво м'ясо-кісткового борошна (15.1), рибного борошна (15.2), кормових дріжджів /15.89.0/)

15.71

15.71.0

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

15.72

15.72.0

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

15.8

 

Виробництво інших харчових продуктів

15.81

15.81.0

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів (уключає також виробництво виробів нетривалого зберігання /пирогів, тістечок, тортів/)

15.82

15.82.0

Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання

15.83

15.83.0

Виробництво цукру (не включає виробництво глюкози, глюкозного сиропу, мальтози тощо /15.62.0/)

15.84

15.84.0

Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів (не включає виробництво сахарози /15.83.0/)

15.85

15.85.0

Виробництво макаронних виробів (уключає також виробництво борошняних виробів з начинкою: вареників, пельменів, готових страв тощо)

15.86

15.86.0

Виробництво чаю та кави (уключає перероблення чайних листків, виробництво гранул, таблеток, плиток, розфасування чаю в пакування масою не більше 3 кг для роздрібного продажу, виробництво рослинних чаїв та їх сумішей, виробництво кави смаженої в зернах, розчинної, замінників кави та напоїв з кави)

15.87

15.87.0

Виробництво прянощів та приправ (уключає виробництво і фасування оброблених прянощів, спецій, соусів (уключаючи майонез), оцту, приправ тощо)

15.88

15.88.0

Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів (уключає виробництво дитячого харчування на молочній, борошняній основі, плодоовочевих, м'ясних консервів, соків, інших продуктів для малюків і немовлят та дієтичних продуктів)

15.89

15.89.0

Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань (уключає виробництво заготовок для супів у порошку, кубиках тощо, дріжджів, яєчного порошку, рослинних екстрактів та згущувачів харчових, цукрових ароматизованих сиропів, уключаючи фруктові, сумішей вершкового масла та рослинних олій з вмістом молочних жирів понад 15 мас. %)

15.9

 

Виробництво напоїв

15.91

15.91.0

Виробництво дистильованих алкогольних напоїв (уключає виробництво дистильованих алкогольних напоїв, готових до уживання: горілки, лікерів, коньяку, джину тощо, етилового спирту з вмістом спирту менше 80 об. %; не включає розлив у пляшки без додаткового перероблення купованих алкогольних напоїв)

15.92

15.92.0

Виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів (з вмістом спирту більше 80 об. %)

15.93

15.93.0

Виробництво виноградних вин (не включає розлив у пляшки без додаткового перероблення /витримки/)

15.94

15.94.0

Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин (не включає виробництво виноградних вин /15.93/)

15.95

15.95.0

Виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів (уключає виробництво вермутів та інших вин цього типу)

15.96

15.96.0

Виробництво пива (уключає також виробництво безалкогольного та слабоалкогольного пива)

15.97

15.97.0

Виробництво солоду (не включає виробництво солодового екстракту (15.89.0), смаженого солоду як замінника кави /15.86.0/)

15.98

15.98.0

Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв (уключає виробництво та розлив по пляшках природних та мінеральних вод, виробництво безалкогольних напоїв, включаючи квас)

розділ 16

 

Виробництво тютюнових виробів

 

16.00.0

Виробництво тютюнових виробів (не включає вирощування та первинне оброблення тютюну та махорки /сільське господарство/)

Підсекція DB

 

Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

розділ 17

 

Текстильне виробництво

17.1

 

Прядіння текстильних волокон (уключає операції з підготовки та прядіння натуральних, штучних, синтетичних та змішаних волокон, виробництво швацьких ниток; не включає виробництво хімічних волокон (24.7), скловолокна (26.1), мінеральної пряжі з азбесту /26.8/)

17.11

17.11.0

Прядіння бавовняних волокон

17.12

17.12.0

Кардне прядіння вовняних волокон

17.13

17.13.0

Камвольне прядіння вовняних волокон

17.14

17.14.0

Прядіння лляних волокон

17.15

17.15.0

Прядіння натуральних шовкових, штучних та синтетичних волокон

17.16

17.16.0

Виробництво швацьких ниток

17.17

17.17.0

Підготовка та прядіння інших текстильних волокон

17.2

 

Ткацьке виробництво (уключає виробництво тканин з натуральних, хімічних та змішаних волокон, з скловолокна; не включає виробництво нетканих матеріалів (17.53.0), трикотажного полотна (17.60.0) та килимів і килимових виробів /17.51.0/)

17.21

17.21.0

Виробництво бавовняних тканин

17.22

17.22.0

Виробництво вовняних тканин з волокон кардного чесання

17.23

17.23.0

Виробництво вовняних тканин з волокон камвольного прядіння

17.24

17.24.0

Виробництво шовкових тканин

17.25

17.25.0

Виробництво інших текстильних тканин

17.3

17.30.0

Оздоблення тканин та текстильних виробів (уключає послуги з вибілювання, фарбування, набивання, апретування тканин та текстильних виробів, уключаючи одяг, невласного виробництва)

17.4

17.40.0

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу (уключає виробництво ватних, пухових та інших ковдр, пледів, подушок, постільної та кухонної білизни, гардин, портьєр, чохлів, тентів, мішків, парашутів і т. ін.; не включає виробництво текстильних виробів технічного призначення /17.54.0/)

17.5

 

Виробництво інших текстильних виробів

17.51

17.51.0

Виробництво килимів та килимових виробів (уключає виробництво килимів та килимових виробів вузликових, тафтингових та ін.; не включає виробництво циновок (20.52.0), покриттів для підлоги з корка, гуми та пластмас, навіть на текстильній основі, лінолеуму та інших твердих непластмасових покриттів для підлоги)

17.52

17.52.0

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток (уключає виробництво канатно-мотузкових виробів, шпагату, тросів, канатів та аналогічних виробів з текстильних рослинних волокон з просочуванням, армуванням металізованими нитками або без обробки, з оболонкою з гуми або пластмас чи без неї, шпагатів з синтетичних матеріалів, виробництво сіток з шпагату, канатів і мотузок та виробів з сіток)

17.53

17.53.0

Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з них (уключає виробництво матеріалів нетканих без покриття та з покриттям, шкіри штучної та синтетичної м'яких на нетканій основі, матеріалів палітурних на нетканій основі)

17.54

17.54.0

Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших угруповань (уключає виробництво тюлю, мережива, матеріалів оздоблювальних (тасьми, китиці), фетру, повсті та виробів з них, ниток та корду гумових з текстильним покриттям, ниток та пряжі металізованих і тканин з них, ниток позументних, стрічки декорованої, тканин кордних для шин, матеріалів та виробів текстильних для технічних потреб: ґнотів, приводних пасів тощо)

17.6

17.60.0

Виробництво трикотажного полотна (уключає виробництво трикотажних полотен: ворсових (бархату, плюшу тощо), махрових, ажурних, ін.; не включає виробництво тюлю, мережива (17.54.0), штучного хутра /18.30.0/)

17.7

 

Виробництво трикотажних виробів (уключає виробництво панчішно-шкарпеткових виробів, светрів, пуловерів, джемперів та аналогічних виробів машинного чи ручного в'язання; не включає виробництво швейних виробів з трикотажних полотен)

17.71

17.71.0

Виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів

17.72

17.72.0

Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів

розділ 18

 

Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра

18.1

18.10.0

Виробництво одягу зі шкіри (уключає пошиття одягу з натуральної шкіри або її замінників; не включає виробництво шкіряних рукавичок та ременів, спортивних шкіряних рукавичок та головних уборів)

18.2

 

Виробництво одягу з текстилю (уключає верхній та спідній, спортивний та робочий одяг, доповнення до одягу з текстилю: носові хустки, краватки, шалі, шарфи, кашне; етикетки, емблеми; рукавички з текстилю, натуральної чи штучної шкіри; ремені шкіряні; капелюхи та убори головні фетрові, хутряні, з інших матеріалів; не включає каски захисні, гумові шапочки, одяг з хутра, гуми і пластмас клеєний, ремонт одягу)

18.21

18.21.0

Виробництво робочого одягу

18.22

18.22.0

Виробництво верхнього одягу

18.23

18.23.0

Виробництво спіднього одягу

18.24

18.24.0

Виробництво іншого одягу та аксесуарів

18.3

18.30.0

Виробництво хутра та виробів з хутра (не включає виробництво хутряних головних уборів, одягу та взуття, оздобленого хутром)

Підсекція DC

 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

розділ 19

 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

19.1

19.10.0

Виробництво шкіри (уключає виробництво натуральної шкіри, уключаючи замшу, металізованих, лакованих, композиційних та інших видів шкіри; не включає дублення та вичинення хутряних шкурок, виробництво штучної шкіри, пластин, листів, плівок тощо з гуми та пластмаси)

19.2

19.20.0

Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів (уключає виробництво валіз, дорожніх сумок і аналогічних виробів, ремінців для годинників (крім металевих, лимарно-сідельних виробів, виробів з натуральної і штучної шкіри для технічних потреб)

19.3

19.30.0

Виробництво взуття (уключає виробництво всіх видів взуття з будь-яких матеріалів та деталей взуття; не включає виробництво взуття з азбесту, ортопедичного взуття)

Підсекція DD

 

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

розділ 20

 

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

20.1

20.10.0

Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини (уключає лісопильне та стругальне виробництво; виробництво дерев'яних залізничних шпал, покриттів для підлоги, паркету, борошна та вовни з деревини, сушіння, просочування та хімічне оброблення деревини консервантами чи іншими хімікатами; не включає виробництво гонту, дранки (20.30.0), лісозаготівлю /лісове господарство/)

20.2

20.20.0

Виробництво фанери, плит та панелей, шпону (уключає виробництво шпону, клеєної фанери, деревоволокнистих та деревостружкових плит, інших панелей і плит)

20.3

20.30.0

Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів (уключає виробництво дерев'яних виробів, призначених для будівництва: балок, стропил, ферм для покрівель, вікон, дверей, драбин, перил, гонту та дранки, дерев'яних збірних будинків та деталей до них; не включає виробництво дерев'яних покриттів для підлоги та паркету, незібраних /20.10.0/)

20.4

20.40.0

Виробництво дерев'яної тари (уключає виробництво дерев'яних пакувальних ящиків, коробок, барабанів, піддонів, стелажів, діжок, чанів, бочок та інших бондарних виробів; не включає виробництво дерев'яних валіз /19.20.0/, виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння)

20.5

 

Виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і матеріалів для плетіння (уключає виробництво інших виробів з деревини: ручок та держаків для інструменту, мітел, щіток; предметів домашнього вжитку та кухонного посуду; не включає виробництво дерев'яного взуття, меблів, дерев'яних іграшок, сірників)

20.51

20.51.0

Виробництво інших виробів з деревини

20.52

20.52.0

Виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів плетіння

Підсекція DE

 

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

розділ 21

 

Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них

21.1

 

Виробництво паперової маси, паперу та картону (уключає виробництво хімічної, термомеханічної та хіміко-термомеханічної деревної маси; біленої, напіввибіленої та невибіленої паперової маси, паперу та картону для подальшого промислового оброблення, медичного алігніну та паперового полотна з целюлозного волокна; не включає виробництво гофрованого картону та паперу)

21.11

21.11.0

Виробництво паперової маси

21.12

21.12.0

Виробництво паперу та картону

21.2

 

Виробництво виробів з паперу та картону (уключає виробництво гофрованого паперу і картону та тари з них, канцелярських виробів з паперу та картону, паперової тари, паперових шпалер, шпалер з вініловим покриттям та на текстильній основі тощо; не включає виробництво паперу та картону, не розрізаних за форматом, гральних карт, іграшок та ігор з паперу та картону)

21.21

21.21.0

Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари

21.22

21.22.0

Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення

21.23

21.23.0

Виробництво паперових канцелярських виробів

21.24

21.24.0

Виробництво шпалер

21.25

21.25.0

Виробництво інших виробів з паперу та картону

розділ 22

 

Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації

22.1

 

Видавнича діяльність (уключає видання книг, брошур, атласів, газет, журналів, музичних партитур тощо, випуск музичних та інших звукозаписів на грамплатівках, компакт-дисках, дисках DVD і магнітних носіях)

22.11

22.11.0

Видання книг

22.12

22.12.0

Видання газет

22.13

22.13.0

Видання журналів та періодичних публікацій

22.14

22.14.0

Видання звукозаписів

22.15

22.15.0

Інші види видавничої діяльності

22.2

 

Поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги (уключає друкування газет, журналів, книг, брошур, зошитів, бланків, музичних партитур тощо та їх оздоблення; допоміжну поліграфічну діяльність: гравіювання, тиснення матриць, брайлівський друк тощо; не включає виробництво паперових етикеток /21.25.0/)

22.21

22.21.0

Друкування газет

22.22

22.22.0

Інша поліграфічна діяльність

22.23

22.23.0

Брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність

22.24

22.24.0

Виготовлення друкованих форм

22.25

22.25.0

Надання інших послуг у поліграфічній діяльності

22.3

 

Тиражування записаних носіїв інформації (уключає тиражування на грамплатівки, компакт-диски, диски системи DVD та магнітні стрічки музичних звукозаписів, фільмів тощо; тиражування програмного забезпечення з оригінальної матриці; не включає розповсюдження фільмів)

22.31

22.31.0

Тиражування звукозаписів

22.32

22.32.0

Тиражування відеозаписів

22.33

22.33.0

Тиражування програмного забезпечення

Підсекція DF

 

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів

розділ 23

 

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів

23.1

23.10.0

Виробництво коксу (уключає виробництво коксу, коксу газового, кам'яновугільної та лігнітової смол; не включає збагачення та агломерацію кам'яного вугілля, лігніту; виробництво пеку та пекового коксу (24.1), газу коксових печей для газопостачання)

23.2

23.20.0

Виробництво продуктів нафтоперероблення (уключає виробництво моторного палива: бензину, гасу тощо; легкого, середнього та важкого палива (дизельного), дистилятного палива, газів, одержаних у процесі нафтоперероблення (етан, пропан, бутан), уайт-спіриту, вазеліну, парафіну, продуктів для нафтохімічної промисловості та для виробництва дорожніх покриттів тощо)

23.3

23.30.0

Виробництво ядерних матеріалів (у закритому режимі) (уключає виробництво збагаченого урану, паливних елементів для ядерних реакторів, радіоактивних елементів для промислових та медичних потреб; перероблення ядерних відходів; не включає добування та первинне збагачення уранових та торієвих руд, виробництво "жовтого коксу" (концентрату урану) (12), оброблення, захоронення та зберігання опроміненого обладнання; захоронення та зберігання відпрацьованого ядерного палива, радіоактивних елементів промислового призначення тощо; оброблення і знищення перехідних радіоактивних відходів лікарень тощо)

Підсекція DG

 

Хімічне виробництво

розділ 24

 

Хімічне виробництво

24.1

 

Виробництво основної хімічної продукції (уключає виробництво простих та складних промислових газів (водень, азот, кисень, аргон, неон, діоксид вуглецю, ін.), рідкого і стисненого повітря, медичних газів; виробництво барвників і пігментів, іншої основної неорганічної продукції (хімічних елементів, крім металів і радіоактивних елементів, неорганічних кислот, крім азотної, лугів та інших неорганічних сполук, крім аміаку, обпаленого залізного колчедану, ін.), інших основних органічних хімічних речовин (циклічних і ациклічних вуглеводнів і спиртів, моно- і полікарбонових кислот, альдегідів, азотних органічних сполук, деревного вугілля, пеку і пекового коксу, синтетичних ароматичних речовин; добрив чистих або змішаних, азотних сполук; пластмас у первинних формах (полімерів, поліамідів, силіконів тощо); синтетичного каучуку)

24.11

24.11.0

Виробництво промислових газів

24.12

24.12.0

Виробництво барвників та пігментів

24.13

24.13.0

Виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції

24.14

24.14.0

Виробництво іншої основної органічної хімічної продукції

24.15

24.15.0

Виробництво добрив та азотних сполук

24.16

24.16.0

Виробництво пластмас у первинних формах

24.17

24.17.0

Виробництво синтетичного каучуку

24.2

 

Виробництво агрохімічної продукції

24.20

24.20.0

Виробництво агрохімічної продукції (уключає виробництво інсектицидів, гербіцидів тощо, засобів проти проростання, регуляторів росту рослин та інших агрохімічних речовин)

24.3

 

Виробництво лаків та фарб

24.30

24.30.0

Виробництво лаків та фарб (уключає виробництво фарб, емалей, лаків, мастик, ґрунтовок та інших невогнетривких шпаклівок, розчинників та розріджувачів, художніх та друкарських фарб; не включає барвники і пігменти, чорнила та туш)

24.4

 

Фармацевтичне виробництво

24.41

24.41.0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів (уключає виробництво медично-активних речовин, уключаючи субстанції для виготовлення лікарських засобів; перероблення крові)

24.42

24.42.0

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (уключає виробництво готових медичних препаратів, цементу для стоматології та для відновлення кісткових тканин, медичної вати, марлі та перев'язувальних матеріалів, кетгуту, лікувальних трав'яних настоянок, лікарських препаратів для ветеринарії)

24.5

 

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; парфумерних та косметичних засобів

24.51

24.51.0

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування

24.52

24.52.0

Виробництво парфумерних та косметичних засобів

24.6

 

Виробництво іншої хімічної продукції (уключає виробництво вибухових речовин та піротехнічних виробів; желатину та його похідних, клеїв та інших речовин для склеювання, ефірних олій, фотоматеріалів, кіноплівки, носіїв даних для аудіо- і відеозапису, дисків для комп'ютерів, інших хімічних продуктів для промислових цілей: пептонів та їх похідних, хімічно модифікованих олій та жирів, матеріалів для оброблення текстилю і шкіри, флюсів, порошків та паст для зварювання і паяння, активованого вугілля, присадок до мастильних масел, каталізаторів, антидетонаторів, антифризів, рідин для гідравлічних передач і гальмових систем, напівпровідникових матеріалів)

24.61

24.61.0

Виробництво вибухових речовин

24.62

24.62.0

Виробництво клею та желатину

24.63

24.63.0

Виробництво ефірних олій

24.64

24.64.0

Виробництво фотоматеріалів

24.65

24.65.0

Виробництво електронних носіїв даних

24.66

24.66.0

Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей

24.7

24.70.0

Виробництво штучних та синтетичних волокон (уключає виробництво джгутів із штучних та синтетичних волокон, штучних та синтетичних штапельних волокон, які не пройшли процеси підготовки до прядіння, штучних та синтетичних ниток; не включає прядіння штучних та синтетичних волокон, виробництво швацьких ниток із зазначених волокон)

Підсекція DH

 

Виробництво гумових та пластмасових виробів

розділ 25

 

Виробництво гумових та пластмасових виробів

25.1

 

Виробництво гумових виробів (уключає виробництво гумових шин, покришок та камер, відновлення протектора гумових шин та покришок, інших виробів з натуральної і синтетичної гуми: плит, листів, брусів та профілів, труб, шлангів, рукавів, конвеєрних стрічок та привідних пасів, санітарно-гігієнічних виробів, предметів одягу, покриттів для підлоги, прогумованих текстильних виробів, канатів, матраців тощо; не включає виробництво кордних тканин, одягу з прогумованих тканин, гумового взуття, гумових купальних шапочок, спортінвентарю з гуми)

25.11

25.11.0

Виробництво гумових шин, покришок та камер

25.12

25.12.0

Відновлення протектора гумових шин та покришок

25.13

25.13.0

Виробництво інших гумових виробів

25.2

 

Виробництво пластмасових виробів (уключає виробництво з пластмас: плит, листів, плівок тощо, труб, профілів, тари, будівельних виробів, посуду, головних уборів, одягу, ізоляційної арматури, фурнітури для меблів, деталей; не включає виробництво з пластмас оптичних елементів, дорожніх виробів, медичних і стоматологічних виробів, меблів, спортінвентарю, ігор та іграшок)

25.21

25.21.0

Виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас

25.22

25.22.0

Виробництво тари з пластмас

25.23

25.23.0

Виробництво будівельних виробів з пластмас

25.24

25.24.0

Виробництво інших виробів з пластмас

Підсекція DI

 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

розділ 26

 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

26.1

 

Виробництво скла та виробів зі скла (уключає виробництво листового скла, його формування та оброблення, виробництво ємностей зі скла, скловолокна (скловати, нетканих матеріалів), лабораторних, гігієнічних, фармацевтичних скляних виробів, оптичного скла, електроізоляторів і скляної ізоляційної арматури, блоків для мостіння, трубок, стержнів, колб для ламп тощо; монтаж, ремонт, обслуговування та формування скляних труб, трубопроводів на промислових підприємствах; не включає виробництво іграшок зі скла, тканин зі скловолокна, волоконно-оптичного кабелю, волоконних світловодів, оптично оброблених елементів, медичних шприців)

26.11

26.11.0

Виробництво листового скла

26.12

26.12.0

Формування та оброблення листового скла

26.13

26.13.0

Виробництво ємностей зі скла

26.14

26.14.0

Виробництво скловолокна

26.15

26.15.0

Виробництво та оброблення інших скляних виробів

26.2

 

Виробництво керамічних виробів не для будівництва (уключає виробництво керамічних ізоляторів та ізоляційної арматури, виробів лабораторного, хімічного та технічного призначення; столового посуду, статуеток, інших господарських, побутових, декоративних виробів, санітарно-технічних виробів; виробництво вогнетривких будівельних розчинів, керамічних виробів (цегли, блоків, плитки, труб, реторт, тиглів тощо), також виробів, які містять магнезит, доломіт, хроміт; не включає виробництво керамічних іграшок, біжутерії, будівельних матеріалів)

26.21

26.21.0

Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів

26.22

26.22.0

Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів

26.23

26.23.0

Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури

26.24

26.24.0

Виробництво інших технічних керамічних виробів

26.25

26.25.0

Виробництво інших керамічних виробів не для будівництва, не віднесених до інших угруповань

26.26

26.26.0

Виробництво вогнетривких керамічних виробів

26.3

26.30.0

Виробництво керамічних плиток та плит (не включає вогнетривких керамічних виробів)

26.4

26.40.0

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини (уключає також виробництво плит для підлоги з випаленої глини; не включає виробництво невогнетривких керамічних плит та блоків для мостіння)

26.5

 

Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей (не включає виробництво стоматологічного цементу, вогнетривких будівельних розчинів, виробів з бетону та готових до використання бетонних сумішей та будівельних розчинів, виробів з гіпсу, добування гіпсового каменю та ангідриту)

26.51

26.51.0

Виробництво цементу

26.52

26.52.0

Виробництво вапна

26.53

26.53.0

Виробництво гіпсових сумішей

26.6

 

Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу (уключає виробництво плит, плитки, панелей, цегли, щитів, листів, труб, стовпів, скульптур, барельєфів, горельєфів, ваз тощо; готових до використання будівельних розчинів та невогнетривких бетонів в порошкоподібній формі; виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу, шиферу, листів, панелей, черепиці, труб, резервуарів, мийок, раковин, меблів, віконних коробок тощо; не включає виробництво вогнетривких будівельних розчинів)

26.61

26.61.0

Виробництво виробів з бетону для будівництва

26.62

26.62.0

Виробництво виробів з гіпсу для будівництва

26.63

26.63.0

Виробництво готових для використання бетонних сумішей

26.64

26.64.0

Виробництво сухих будівельних сумішей

26.65

26.65.0

Виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу

26.66

26.66.0

Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу

26.7

26.70.0

Оброблення декоративного та будівельного каменю (уключає вироби, які використовуються у будівництві як дорожнє покриття, для облаштування кладовищ, покрівлі тощо; не включає первинне оброблення в кар'єрах, виробництво жорен та інших абразивних виробів)

26.8

 

Виробництво різної неметалевої мінеральної продукції (уключає виробництво жорен, точильних і шліфувальних каменів та виробів з природних або штучних абразивних матеріалів; неметалевої мінеральної пряжі та тканин і виробів з них, у т. ч. одягу, головних уборів, взуття, корду, мотузок, паперу, повсті; фрикційних матеріалів; мінеральних ізоляційних матеріалів (шлаковати, мінеральної вати, розшарованого вермикуліту, подібних теплоізоляційних, звукоізоляційних матеріалів; виробів з слюди, торфу, графіту (крім того, що використовується в електротехніці) тощо); не включає виробництво скловати)

26.81

26.81.0

Виробництво абразивних виробів

26.82

26.82.0

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угруповань

Підсекція DJ

 

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

розділ 27

 

Металургійне виробництво

27.1

27.10.0

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів (уключає виробництво чавуну, сталі та феросплавів, виробів з нержавіючої сталі, гарячекатаних виробів зі швидкорізальної сталі, листових гаряче і холоднокатаних виробів з легованої і нелегованої сталі, прутків гарячекатаних, профілів великосортових, паль шпунтових, деталей для залізничних колій; не включає плоскі холоднокатані сталеві вироби завширшки не більш 600 мм, лиття виливків з чавуну та сталі)

27.2

 

Виробництво труб (уключає виробництво труб та фітингів для труб з чавуну і сталі)

27.21

27.21.0

Виробництво труб та фітингів для труб з чавуну

27.22

27.22.0

Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі

27.3

 

Інші види первинного оброблення сталі (уключає вироби холоднотягнуті, вироби плоскі холоднокатані сталеві завширшки менше 600 мм, вироби із сталі вуглецевої чи нержавіючої, одержані штамповкою чи гнуттям, дріт сталевий)

27.31

27.31.0

Холодне волочіння

27.32

27.32.0

Холодний прокат штаби

27.33

27.33.0

Холодне штампування та гнуття

27.34

27.34.0

Виробництво дроту

27.4

 

Виробництво кольорових металів (уключає виробництво дорогоцінних металів та нанесення покриттів з них на інші метали, виробництво алюмінію та оксиду алюмінію, свинцю, цинку, олова, міді, інших кольорових металів, сплавів та напівфабрикатів з кольорових металів)

27.41

27.41.0

Виробництво дорогоцінних металів

27.42

27.42.0

Виробництво алюмінію

27.43

27.43.0

Виробництво свинцю, цинку та олова

27.44

27.44.0

Виробництво міді

27.45

27.45.0

Виробництво інших кольорових металів

27.5

 

Лиття металів (уключає послуги з лиття напівфабрикатів за замовленнями; не включає лиття готових литих виробів, як-то котли та радіатори (28.22.0, 28.30.0), ванни, каналізаційні люки тощо)

27.51

27.51.0

Лиття чавуну

27.52

27.52.0

Лиття сталі

27.53

27.53.0

Лиття легких кольорових металів

27.54

27.54.0

Лиття інших кольорових металів

розділ 28

 

Виробництво готових металевих виробів

28.1

 

Виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів (уключає виробництво збірних металоконструкцій, металевих секцій мостів, башт, будівельних металевих виробів (дверних і віконних блоків, дверних полотен, жалюзі, воріт тощо та їх монтаж виробниками)

28.11

28.11.0

Виробництво будівельних металевих конструкцій

28.12

28.12.0

Виробництво будівельних металевих виробів

28.2

 

Виробництво металевих резервуарів, радіаторів та котлів центрального опалення (уключає виробництво металевих резервуарів, цистерн, контейнерів місткістю понад 300 л, виробництво, установлення і монтаж котлів центрального опалення промислового типу; не включає установлення, технічне обслуговування та ремонт радіаторів)

28.21

28.21.0

Виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів

28.22

28.22.0

Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення

28.3

28.30.0

Виробництво парових котлів (уключає виробництво парогенераторів та їх складових частин, їх монтаж і ремонт, виробництво незмонтованих ядерних реакторів та вузлів і деталей до них)

28.4

28.40.0

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія (уключає послуги з кування, штампування, карбування та фасонування металу, виготовлення виробів з металевого порошку; не включає виробництво металевих порошків /27.1, 27.4/)

28.5

 

Оброблення металів (уключає послуги з нанесення металевих і неметалевих покриттів на метали, термічного оброблення металів, фарбування, лакування, анодування металів, послуги щодо загальномеханічних операцій на металах: свердління, точіння, фрезерування, шліфування, зварювання, заточування тощо)

28.51.0

Оброблення та нанесення покриттів на метали

28.52.0

Загальні механічні операції

28.6

 

Виробництво ножових виробів, інструменту та залізних виробів

28.61

28.61.0

Виробництво ножових виробів (уключає виробництво столових приборів, таких як ложки, виделки, ножі тощо, різних різальних виробів, як-то: бритви та леза для гоління, ножиці, манікюрні інструменти тощо)

28.62

28.62.0

Виробництво інструментів (уключає виробництво ножів та різальних деталей для машин і механічних приладів; ручних інструментів, як-то: щипці, обценьки, лопати, сокири тощо; пилок і різальних полотен до них; інструментів ручних для свердління, нарізання різьби та для оброблення деревини, ключів для кріплення нарізних з'єднань та інших ручних інструментів; не включає виробництво ручних інструментів з електроприводом)

28.63

28.63.0

Виробництво замків (уключає виробництво замків, запорів, клямок, петель, шарнірів та інших залізних виробів для кріплення)

28.7

 

Виробництво інших готових металевих виробів (уключає виробництво металевих ємностей місткістю до 300 л, паковань з металів, металевих кришок для банок і пляшок тощо, виробів з металевого дроту, металевих цвяхів, шпильок, кнопок, голок швацьких, металевих канатів, тросів, електродів для паяння і зварювання; кріпильних виробів ненарізних (шайби, заклепки, шпонки) та з нарізною різьбою (болти, гвинти тощо); ланцюгів та пружин; металевих виробів господарсько-побутового призначення (посуду, ванн, мийок), канцелярського приладдя, сейфів, холодної зброї, гребних гвинтів, застібок, пряжок тощо; не включає ізольований дріт та кабель, шарнірні ланцюги (29.14.0), пружини для годинників /33.50.0/)

28.71

28.71.0

Виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей

28.72

28.72.0

Виробництво пакувань з легких металів

28.73

28.73.0

Виробництво виробів з дроту

28.74

28.74.0

Виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин

28.75

28.75.0

Виробництво інших готових металевих виробів

Підсекція DK

 

Виробництво машин та устаткування

розділ 29

 

Виробництво машин та устаткування

29.1

 

Виробництво механічного устаткування

29.11

 

Виробництво двигунів та турбін (уключає виробництво двигунів поршневих внутрішнього згоряння: суднових, для рейкового транспорту, двигунів промислового типу; турбін та вузлів до них; монтаж та ремонт зазначених двигунів та турбін; не включає виробництво та ремонт авіаційних двигунів, виробництво двигунів для автомобілів та мотоциклів, електричних частин та елементів двигунів внутрішнього згоряння)

29.11.1

Виробництво двигунів та турбін

29.11.3

Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін

29.11.4

Монтаж двигунів та турбін

29.12

 

Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем (уключає виробництво двигунів та силових установок (гідравлічних та пневматичних), насосів для рідин, повітряних та вакуумних, компресорів повітряних чи газових, вузлів і деталей до насосів, компресорів та систем гідравлічних, послуги з монтажу та ремонту насосів та компресорів); не включає виробництво гідродинамічних передач /29.14/)

29.12.1

Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем

29.12.2

Ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем

29.12.3

Монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем

29.13

29.13.0

Виробництво кранів і клапанів (уключає виробництво вентилів, кранів, клапанів та подібних виробів та вузлів і деталей до них, послуги з монтажу та ремонту промислових кранів і клапанів; не включає виробництво клапанів з незміцненої гуми, скла чи кераміки (25.1, 26.1, 26.2), впускних та випускних клапанів двигунів внутрішнього згоряння (34.3, 35.3), сантехнічні роботи в будинках)

29.14

29.14.0

Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів (уключає виробництво шарикових та роликових підшипників, елементів механічних передач; ланцюгів привідних роликових і шарнірних, валів трансмісійних та кривошипів; коліс та передач зубчастих, редукторів, махових коліс та шківів, муфт, деталей до підшипників та елементів передач та приводів; монтаж та ремонт зубчастих передач та елементів механічних передач; не включає установлення та ремонт елементів механічних передач для автомобілів і мотоциклів)

29.2

 

Виробництво машин та устаткування загального призначення

29.21

29.21.0

Виробництво печей та пічних пальників (уключає печі промислові та лабораторні електричні та неелектричні, уключаючи сміттєспалювальні, пальники пічні, завантажувачі палива та пристрої для видалення золи механічні, деталі до печей та пічних пальників, монтаж та ремонт зазначених печей та пальників; не включає виробництво сільськогосподарських сушарок та неелектричних хлібопекарських печей (29.53), сушарок для деревини (29.56), побутових печей (29.7), медичних та лабораторних стерилізаторів /33.1/)

29.22

 

Виробництво підіймально-транспортного устаткування (уключає підіймальне та вантажно-розвантажувальне устаткування: талі, лебідки, домкрати; мостові, баштові, портальні та інші підіймальні крани; механічні маніпулятори та промислові роботи; конвеєри, транспортери, ескалатори, ліфти; виробництво вузлів і деталей для зазначеного устаткування та його монтаж і ремонт; не включає виробництво підйомників безперервної дії і конвеєрів для підземних робіт та екскаваторів (29.52), плавучих, залізничних та автомобільних кранів (35.11, 35.2, 34.1), установлення та монтаж ліфтів та ескалаторів /45.31/)

29.22.1

Виробництво підіймально-транспортного устаткування

29.22.2

Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування

29.23

29.23.0

Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування (уключає устаткування промислове холодильне, морозильне, вентиляційне; установки для кондиціювання повітря, насоси теплові, обладнання для фільтрування і очищення повітря та газів; вузли і деталі до зазначеного устаткування та його монтаж і ремонт; не включає побутові холодильні, морозильні та вентиляційні прилади, установлення систем для вентиляції та кондиціювання повітря в житлових та службових приміщеннях, ремонт та технічне обслуговування побутового холодильного та вентиляційного устаткування)

29.24

 

Виробництво інших машин та устаткування загального призначення (уключає виробництво устаткування для зважування, пакування, розливання, закупорювання, наклейки етикеток, миття пляшок тощо; газогенераторів, апаратів для фільтрування рідин та розпилювання, дистиляційних установок та ректифікаційних колон, центрифуг, торговельних автоматів; виробництво вузлів та деталей до зазначеного устаткування, його монтаж та ремонт; не включає виробництво побутових вентиляторів, високочутливих лабораторних ваг (33.20.0), сільськогосподарських обприскувачів /29.32.1/)

29.24.1

Виробництво інших машин та устаткування загального призначення

29.24.3

Монтаж інших машин та устаткування загального призначення

29.24.4

Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення

29.3

 

Виробництво машин та устаткування для сільського та лісового господарства (уключає виробництво та ремонт тракторів, машин та устаткування для сільського та лісового господарства, а також виготовлення вузлів та деталей до них; не включає виробництво ручних інструментів, промислових навантажувачів, причепів до автотранспорту)

29.31

29.31.0

Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства

29.32

 

Виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства

29.32.1

Виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства

29.32.4

Ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства

29.4

 

Виробництво верстатів (уключає виробництво верстатів для оброблення металу, деревини, каменю, портативних верстатів та інструментів пневматичних або механічних, устаткування для зварювання; монтаж і ремонт зазначеного устаткування та виготовлення вузлів і деталей до нього; не включає виробництво змінних робочих частин та інструментів до верстатів /28.62.0/)

29.41

29.41.0

Виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів

29.42

29.42.0

Виробництво верстатів для оброблення металу

29.43

 

Виробництво інших верстатів

29.43.1

Виробництво інших верстатів

29.43.2

Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів

29.5

 

Виробництво інших машин та устаткування спеціального призначення

29.51

 

Виробництво машин та устаткування для металургії (уключає також монтаж та ремонт устаткування для металургії та виготовлення вузлів і деталей до нього; не включає виробництво волочильних верстатів, опок та ливарних форм)

29.51.1

Виробництво машин та устаткування для металургії

29.51.2

Монтаж машин та устаткування для металургії

29.51.3

Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для металургії

29.52

 

Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва (уключає виробництво підйомників безперервної дії та конвеєрів для підземних робіт, бурильних, врубових, інших прохідницьких машин, устаткування для збагачення корисних копалин, для забивання паль; бетонозмішувачів, землерийних машин; монтаж та ремонт зазначеного обладнання та виготовлення вузлів і деталей до нього)

29.52.1

Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва

29.52.3

Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва

29.52.4

Монтаж машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва

29.53

 

Виробництво машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів (уключає виробництво устаткування для молочної, м'ясної, рибної, борошномельно-круп'яної, кондитерської, цукрової, хлібопекарської, макаронної, пивоварної, тютюнової промисловості, перероблення плодів, виробництва вин, лікеро-горілчаних виробів та інших напоїв, жирів та олій; виробництво сільськогосподарських сушарок та устаткування для приготування їжі у готелях, ресторанах тощо; вузлів і деталей до зазначеного устаткування та його монтаж і ремонт; не включає неелектричні хлібопекарські печі, машини для пакування, зважування, миття пляшок)

29.53.1

Виробництво машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів

29.53.2

Монтаж машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів

29.53.3

Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів

29.54

 

Виробництво машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів (уключає виробництво устаткування для підготування текстильних волокон, прядіння, ткацтва, в'язання; виготовлення текстильних виробів, для оброблення тканин, швейної промисловості; виробництва і оброблення нетканих матеріалів, шкіри, хутряних шкурок, виробництва і ремонту взуття; виробництво деталей та вузлів до зазначеного устаткування, його монтаж і ремонт; не включає виробництво прасувальних машин каландрового типу (29.24.1), побутових пральних машин і сушарок /29.71.0/)

29.54.1

Виробництво машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів

29.54.2

Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів

29.55

 

Виробництво машин та устаткування для виробництва паперу та картону (уключає устаткування для виробництва паперової маси, паперу, картону і виробів з них та монтаж і ремонт зазначеного устаткування; не включає виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу)

29.55.1

Виробництво машин та устаткування для виробництва паперу та картону

29.55.2

Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для виробництва паперу та картону

29.56

 

Виробництво машин та устаткування спеціального призначення, не віднесених до інших угруповань (уключає виробництво решти спеціального устаткування, не зарахованого до класів 29.51 - 29.55, устаткування для виробництва виробів з гуми і пластмас, ламп розжарювання та електронних ламп, скляних виробів, скловолокон і склопряжі, для поліграфічної промисловості; виробництво опок, ливарних форм та піддонів і моделей, сушарок для деревини, паперової маси, паперу і картону, промислових роботів широкого застосування; випуск деталей і вузлів до зазначеного устаткування, його монтаж і ремонт; не включає виробництво верстатів для обробки твердих гуми, пластмас та холодного оброблення скла)

29.56.1

Виробництво машин та устаткування спеціального призначення, не віднесених до інших угруповань

29.56.5

Монтаж машин та устаткування спеціального призначення, не віднесених до інших угруповань

29.56.6

Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування спеціального призначення, не віднесених до інших угруповань

29.7

 

Виробництво побутових приладів (уключає виробництво електричних та неелектричних побутових приладів (холодильників, прасок та посудомийних машин, електробритв, побутових нагрівальних приладів та пристроїв, побутових плит, обігрівачів приміщень тощо; виробництво деталей та вузлів до зазначених побутових приладів; не включає виробництво устаткування для приготування їжі у готелях, ресторанах, швейних машин, сушарок відцентрових для білизни, ремонт і технічне обслуговування побутових приладів)

29.71

29.71.0

Виробництво електричних побутових приладів

29.72

29.72.0

Виробництво неелектричних побутових приладів

Підсекція DL

 

Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування

розділ 30

 

Виробництво офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин

30.01

 

Виробництво офісного устаткування

30.01.1

Виробництво офісного устаткування (уключає виробництво копіювально-розмножувального устаткування, друкарських машинок, калькуляторів, касових апаратів, квитково-касових та маркувальних машин, машин для оброблення пошти, банкоматів тощо; виробництво вузлів та деталей для офісного устаткування; не включає технічне обслуговування і ремонт офісного устаткування)

30.01.2

Монтаж та установлення офісного устаткування

30.02

 

Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації

30.02.1

Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації (уключає виробництво ЕОМ, периферійних пристроїв (принтерів, терміналів, зчитувальних пристроїв тощо); вузлів і приладдя до ЕОМ та іншого устаткування для оброблення інформації, установлення комп'ютеризованих систем виробниками; не включає виробництво елементів для ЕОМ, електронних ігор, технічне обслуговування і ремонт ЕОМ, персональних комп'ютерів)

30.02.2

Монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації

розділ 31

 

Виробництво електричних машин та устаткування

31.1
31.10

 

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (уключає виробництво електродвигунів та генераторів постійного і змінного струму, електродвигунів універсальних, установок електрогенераторних, електричних перетворювачів, електротрансформаторів, реакторів, котушок індуктивності, вузлів і деталей до зазначеного електричного устаткування, їх монтаж і ремонт; не включає виробництво електрогенераторів і стартерів для транспортних засобів, діодних випрямлячів)

31.10.1

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

31.10.2

Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів

31.10.3

Монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів

31.2
31.20

 

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури (уключає виробництво електроапаратури високо- та низьковольтної (запобіжників, вимикачів автоматичних, реле, патронів до ламп, вилок і розеток штепсельних), пристроїв керування електричних комплектних (розподільчих щитів, панелей числових контрольних, коробок розподільних), вузлів і деталей до електророзподільної і контрольної апаратури, її монтаж та ремонт; не включає виробництво дроту, стержнів та пластин для запобіжників, прокладання електропроводів та установлення електроапаратури в приміщеннях)

31.20.1

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури

31.20.2

Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури

31.20.3

Монтаж електророзподільної та контрольної апаратури

31.3

31.30.0

Виробництво ізольованого проводу та кабелю (не включає виробництво неізольованого дроту з кольорових металів, комплектів проводів запалювання для двигунів та комплектів проводів для транспортних засобів, волоконно-оптичного кабелю для прямого передавання зображень (ендоскопії, отримання прямих зображень)

31.4

31.40.0

Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів) (уключає виробництво первинних елементів, електричних акумуляторів та батарей, вузлів і деталей до них)

31.5

31.50.0

Виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування (уключає виробництво ламп розжарювання та газорозрядних, ультрафіолетових та інфрачервоних, дугових ламп тощо; електричних світильників та освітлювального устаткування (світильників, люстр, світлових дорожніх знаків та інформаційних табло, фотоспалахів, прожекторів, електричних гірлянд); неелектричних освітлювальних приладів, у яких використовується неелектричне джерело світла, як-то: свічки, гас тощо; не включає керамічну та пластмасову електроізоляційну арматуру, електроустаткування звуко- та світлосигнальне для автомобілів)

31.6

 

Виробництво іншого електричного устаткування (уключає виробництво електроустаткування для двигунів і транспортних засобів; для сигналізації, контролю і регулювання руху транспортних засобів на автошляхах, залізницях, в аеропортах; для звукової сигналізації (дзвінків, сирен, табло), виробництво електромагнітів, електроізоляторів та електроізоляційної арматури (крім керамічних та пластмасових), вугільних та графітових електродів; генераторів сигналів тощо, виробництво вузлів і деталей до зазначеного устаткування, монтаж та його ремонт)

31.61

31.61.0

Виробництво електричного устаткування для двигунів і транспортних засобів

31.62

 

Виробництво іншого електричного устаткування, не віднесеного до інших угруповань

31.62.1

Виробництво іншого електричного устаткування, не віднесеного до інших угруповань

31.62.3

Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування, не віднесеного до інших угруповань

31.62.4

Монтаж іншого електричного устаткування, не віднесеного до інших угруповань

розділ 32

 

Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв’язку

32.1

32.10.0

Виробництво електро- та радіокомпонентів (уключає виробництво електронних ламп та електронно-променевих приладів, кінескопів, приймальних і передавальних напівпровідникових пристроїв, аналогових, інтегральних, друкованих схем, електроконденсаторів, резисторів, інших електро- та радіоелементів; не включає нагрівачі опору (29.7), електротрансформатори та перемикачі /31.1, 31.2/)

32.2

 

Виробництво передавальної апаратури (уключає виробництво радіо- і телепередавальної апаратури виробничого призначення, передавальної апаратури електрозв’язку; вузлів і деталей до зазначеної апаратури; монтаж і ремонт професійної передавальної апаратури; не включає ремонт мобільних телефонів, прокладання електрокабелів у будинках)

32.20.1

Виробництво передавальної апаратури

32.20.2

Ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури

32.20.3

Монтаж передавальної апаратури

32.3

 

Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення (уключає виробництво телевізійних та радіоприймачів, апаратури для відтворення звуку і зображення (відеомагнітофонів, відеокамер тощо), для запису і відтворення звуку (магнітофонів, телефонних відповідачів тощо), електропрогравачів, мікрофонів, навушників, вузлів до зазначеної апаратури, монтаж і ремонт апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення професійного призначення)

32.30.1

Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення

32.30.2

Ремонт і технічне обслуговування апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення

32.30.3

Монтаж і установлення апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення

розділ 33

 

Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування, годинників

33.1

 

Виробництво медичної техніки, уключаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань (уключає виробництво приладів, апаратів, устаткування та інструментів, які використовуються у загальній медичній, хірургічній, стоматологічній та ветеринарній практиці, спеціальних медичних меблів, фізіотерапевтичних апаратів, ортопедичних пристосувань (милиць, протезів, слухових апаратів, ортопедичного взуття тощо), монтаж і ремонт медичної техніки; не включає виробництво стоматологічного цементу, термометрів, лінз до окулярів та оправ до них)

33.10.1

Виробництво медичної техніки, уключаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань

33.10.2

Монтаж медичної техніки, уключаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань

33.10.3

Ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, уключаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань

33.2

 

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів (уключає виробництво приладів та інструментів: навігаційних, метеорологічних, геофізичних та аналогічних інших, апаратури: радіолокаційної, радіозондувальної тощо, приладів для вимірювання маси та лінійних розмірів, фізичних і хімічних величин, інших контрольно-вимірювальних приладів (мікроскопів, лічильників виробництва і споживання газу, електроенергії, рідин і т. ін., вузлів та приладдя; монтаж та ремонт контрольно-вимірювальних приладів; не включає установлення лічильників споживання води, газу та електроенергії)

33.20.1

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів

33.20.2

Монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів

33.20.3

Ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів

33.3

33.30.0

Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами (уключає проектування та монтаж систем контролю та регулювання безперервних технологічних процесів і т. ін.)

33.4

33.40.0

Виробництво оптичних приладів та фотографічного устаткування (уключає виробництво оптичних елементів, змонтованих або незмонтованих: лінз, у т. ч. для окулярів, оптичних дзеркал, волоконно-оптичного кабелю для прямого передавання зображень, оправ з лінзами, оптичних приладів /мікроскопів, біноклів, телескопів тощо/)

33.5

33.50.0

Виробництво годинників

Підсекція DM

 

Виробництво транспортних засобів та устаткування

розділ 34

 

Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів

34.1

34.10.0

Виробництво автомобілів (уключає виробництво легкових, вантажних (автофургонів, тягачів для напівпричепів тощо) автомобілів, автобусів, тролейбусів, автомобільних двигунів, шасі, обладнаних двигуном; автокранів, снігоходів, гольфкартів, амфібій, пожежних, прибиральних машин; складання автомобілів з окремих збиральних модулів; також виробництво двигунів для мотоциклів; не включає виробництво тракторів, електроустаткування для автомобілів, частин та належностей автомобілів, автомобільних кузовів, переобладнання, монтаж, оснащення та корпусні роботи на автомобілях, технічне обслуговування та ремонт автомобілів)

34.2

34.20.0

Виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів (уключає виробництво кузовів, уключаючи кабіни для водіїв, причепів і напівпричепів та вузлів до них, контейнерів (автоцистерн, житлових причепів тощо), вантажних контейнерів; переобладнання, монтаж, оснащення та корпусні роботи на автомобілях, причепах, напівпричепах та ремонт і технічне обслуговування контейнерів; не включає виробництво причепів та напівпричепів для сільського господарства)

34.3

34.30.0

Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів (уключає виробництво гальм, коробок передач, ходових колес, амортизаторів підвісок, радіаторів, глушників, рульових приводів тощо, частин та належностей для кузовів автомобілів: ременів безпеки, дверцят, бамперів тощо; складання механічного устаткування для автомобілів; також виробництво впускних та випускних клапанів двигунів внутрішнього згоряння; не включає автомобільні акумулятори, електроустаткування для автомобілів, переобладнання, монтаж та оснащення автомобілів, технічне обслуговування та ремонт автомобілів)

розділ 35

 

Виробництво інших транспортних засобів

35.1

 

Будування та ремонт суден

35.11

35.11.0

Будування та ремонт суден (уключає транспортні судна: пасажирські, пороми, вантажні, уключаючи танкери тощо; військові кораблі, промислові судна, також судна на повітряних подушках, плавучі та заглибні бурові платформи, плавучі доки, понтони, кесони, кофердами, дебаркадери, буї, баржі тощо; ремонт, перебудування суден; не включає гребні гвинти, суднові двигуни, суднові навігаційні засоби, амфібії, різання суден на металобрухт)

35.12

35.12.0

Будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден (уключає надувні, моторні човни, плоти, парусні судна з допоміжним двигуном або без нього; каное, байдарки, каяки тощо, ремонт, перебудування спортивно-туристичних суден; не включає суднові двигуни, дошки для серфінгу та віндсерфінгу)

35.2

 

Виробництво залізничного рухомого складу (уключає виробництво залізничних локомотивів: електровозів, тепловозів, паровозів тощо; самохідних вагонів для електропоїздів, метрополітену, залізничних, трамвайних вагонів, уключаючи пасажирські та вантажні; вагонів-майстерень, вагонів-кранів тощо; несамохідних вагонів (залізничних, трамвайних та для метрополітену), також багажних та спеціального призначення, вагонів-цистерн тощо; вузлів та деталей: осей, коліс, гальм та їх частин, пристроїв для автозчеплення, буферів та їх частин, амортизаторів вагонних та локомотивних рам, корпусів тощо; технічне обслуговування, ремонт, відновлення локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу; не включає рейки у незібраному вигляді, двигуни та турбіни, електродвигуни, електроустаткування для сигналізації, забезпечення безпеки та регулювання руху транспортних засобів)

35.20.1

Виробництво залізничного рухомого складу

35.20.2

Ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу

35.3

35.30.0

Виробництво літальних апаратів, уключаючи космічні (уключає літаки, гелікоптери, планери, уключаючи дельтаплани, аеростати, уключаючи дирижаблі, космічні апарати та ракети-носії, супутники, зонди, орбітальні станції; частини та належності до літальних апаратів (фюзеляжі, крила, рулі керування, шасі тощо), пристрої для прискорення злету літаків (катапульти), палубні гальмівні пристрої, наземні тренажери для пілотів; технічне обслуговування, капремонт та переобладнання літальних апаратів, уключаючи космічні; не включає парашути, бойові балістичні ракети, частини систем запалювання та інші електричні частини двигунів внутрішнього згоряння, бортові авіаційні прилади, системи повітряної навігації; поточне техобслуговування літальних апаратів в аеропортах)

35.4

 

Виробництво мотоциклів та велосипедів (уключає мотоцикли, мопеди, велосипеди, також обладнані допоміжним двигуном, коляски для мотоциклів, вузли, деталі та приладдя до них; інвалідні коляски з двигуном чи без двигуна, їх ремонт та обслуговування; не включає двигуни для мотоциклів та частини до них, дитячі велосипеди, крім двоколісних, ремонт та технічне обслуговування мотоциклів, мопедів, велосипедів)

35.41

35.41.0

Виробництво мотоциклів

35.42

35.42.0

Виробництво велосипедів

35.43

35.43.0

Виробництво інвалідних колясок

35.5

35.50.0

Виробництво інших транспортних засобів, не віднесених до інших угруповань (уключає виробництво тачок, візків тощо; транспортних засобів із використанням живої тяги, їх обслуговування і ремонт)

Підсекція DN

 

Інші галузі промисловості

розділ 36

 

Виробництво меблів; виробництво іншої продукції

36.1

 

Виробництво меблів (уключає виробництво меблів для житлових та спальних приміщень, ванних кімнат, кухонь, офісів, торгівлі, церков, шкіл, ресторанів, суден та літаків тощо, меблів для сидіння: стільців, крісел, канапе, диванів тощо, частин для цих меблів; їх оздоблення та ремонт; виробництво необтягнутих матраців з пористої гуми; не включає виробництво медичних, хірургічних, стоматологічних та ветеринарних меблів, ватних та пухових подушок, пуфів тощо, надувних гумових матраців, монтаж кухонного устаткування зі збірних елементів та виготовлення шаф, вбудованих у стіну)

36.11

36.11.0

Виробництво меблів для сидіння

36.12

36.12.0

Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі

36.13

36.13.0

Виробництво кухонних меблів

36.14

36.14.0

Виробництво інших меблів

36.15

36.15.0

Виробництво матраців

36.2

 

Виробництво монет та медалей, ювелірних виробів

36.21

36.21.0

Виробництво монет та медалей (уключає виробництво монет, уключаючи монети, які використовуються як платіжний засіб, медалей та медальйонів з дорогоцінних та недорогоцінних металів)

36.22

36.22.0

Виробництво ювелірних виробів (уключає виробництво оброблених перлів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, алмазів, предметів побуту з дорогоцінних чи недорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними металами, технічних виробів з платини; не включає вироби з недорогоцінних металів з гальванічним покриттям з дорогоцінних металів, біжутерію, оброблені корали, бурштин, сепіоліт, гагат та вироби з них)

36.3

 

Виробництво музичних інструментів (уключає виробництво струнних, струнних клавішних, духових, ударних, електромузичних інструментів, музичних приладів (метрономів, камертонів, музичних струн тощо), вузлів та приладдя до них; їх установку, ремонт та обслуговування; не включає виробництво мікрофонів, підсилювачів, гучномовців, навушників та подібних приладів, іграшкових музичних інструментів, послуг з настроювання фортепіано)

36.30.1

Виробництво музичних інструментів

36.30.2

Ремонт, обслуговування та установлення музичних інструментів

36.4

36.40.0

Виробництво спортивних товарів (уключає виробництво інвентарю та устаткування для спорту, спортивних ігор у закритих приміщеннях та на відкритому повітрі: м'ячів, ракеток, лиж, дощок для серфінгу тощо, інвентарю для спортивного полювання та рибальства, альпінізму, боксу і т. ін., установку, ремонт та обслуговування інвентарю; не включає виробництво вітрил, спортивного одягу, спортивного взуття, столів для більярду та автоматичного устаткування для кегельбану, хлистів та батогів для верхової їзди)

36.5

36.50.0

Виробництво ігор та іграшок (уключає виробництво ляльок, іграшкових тварин тощо, іграшкових музичних інструментів, гральних карт, автоматичних та механічних ігор, гумових ігор та іграшок, гральних автоматів, столів та приладдя для більярду, спеціальних столів для казино, автоматичного приладдя для кегельбану тощо; установлення, ремонт та обслуговування кегельбанів та інших ігор; не включає виробництво велосипедів, створення ігрових програм для комп'ютерів)

36.6

 

Виробництво іншої продукції (уключає виробництво біжутерії; мітел та щіток; приладдя канцелярського: ручок, олівців усіх видів, фломастерів; ґудзиків, блискавок тощо, запальничок, свічок, сірників та т. ін., дитячих колясок; не включає виробництво дорожніх наборів для особистої гігієни та для чищення взуття, балончиків з чорнилами для авторучок, ґнотів для запальничок)

36.61

36.61.0

Виробництво біжутерії

36.62

36.62.0

Виробництво мітел та щіток

36.63

36.63.0

Виробництво іншої продукції, не віднесеної до інших угруповань

розділ 37

 

Оброблення відходів

37.1

37.10.0

Оброблення металевих відходів та брухту (уключає оброблення металевих відходів та брухту, металевих виробів, уживаних або неуживаних, для отримання вторинної сировини: подрібнення механічним способом старих автомобілів, пральних машин, залізничних вагонів тощо з подальшим сортуванням та сепарацією, інші способи механічного оброблення, різання суден на металобрухт; не включає виробництво нового металу або нової готової продукції з вторинної сировини, отриманої від власного чи невласного виробництва, оптову торгівлю відходами та брухтом, уключаючи збирання, сортування, пакування, без оброблення та промислового перероблення; торгівлю деталями та запчастинами, отриманими від розбирання автомобілів, машин, комп'ютерів тощо для повторного використання)

37.2

37.20.0

Оброблення неметалевих відходів та брухту (уключає оброблення неметалевих відходів та брухту, неметалевих виробів, уживаних або неуживаних, для отримання вторинної сировини: утилізацію гуми, пластмас, скла, відходів будівництва; перероблення відпрацьованих олій, харчових жирів та інших відходів у вторинну сировину; не включає виробництво нових готових виробів з вторинної сировини: пряжі з клоччя, паперової маси з паперових відходів або наварювання покришок; оброблення харчових залишків для виробництва харчових продуктів, оброблення відходів боєнь для виробництва кормів для тварин, перероблення відпрацьованого ядерного палива)

Секція E

 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

розділ 40

 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води

40.1

 

Виробництво та розподілення електроенергії (уключає виробництво електроенергії з використанням будь-яких джерел, уключаючи теплову, ядерну енергію, гідроенергію, електроенергію, яка виробляється газовими турбінами, дизельними станціями чи іншими поновлюваними джерелами; експлуатацію магістральних електричних мереж, призначених для передачі від виробника до місцевих розподільчих мереж; постачання електроенергії споживачам, експлуатацію місцевих мереж)

40.11

40.11.0

Виробництво електроенергії

40.12

40.12.0

Передача електроенергії

40.13

40.13.0

Розподілення та постачання електроенергії

40.2

 

Виробництво та розподілення газу (уключає виробництво газоподібного палива з певною питомою теплотою згоряння з газу різного походження, у т. ч. природного газу, шляхом його очищення, змішування та інших процесів перероблення; виробництво газу, що використовують для газопостачання, шляхом газифікації вугілля, використання побічних продуктів сільського господарства та відходів; постачання газу споживачам через системи місцевих (локальних) мереж газопостачання; не включає торгівлю газоподібним паливом та його постачання в балонах, діяльність з транспортування газу магістральними трубопроводами)

40.21

40.21.0

Виробництво газу

40.22

40.22.0

Розподілення та постачання газу

40.3

40.30.0

Постачання пари та гарячої води (уключає виробництво, збирання та розподілення пари та гарячої води для центрального опалення, виробництва енергії та інших потреб, також виробництво та розподілення охолодженої води або льоду для охолодження)

розділ 41

41.00.0

Збирання, очищення та розподілення води (уключає також опріснювання морської води для виробництва прісної води як основного продукту; не включає експлуатацію зрошувальних систем у сільському господарстві; перероблення стічних вод; виробництво та розподіл охолодженої води або льоду для охолодження /40.30.0/)

Секція F

 

Будівництво

 

 

Уключає:
- підготовчі роботи до будівництва, загальне та спеціалізоване будівництво будівель та споруд, монтаж будівельних конструкцій, роботи з облаштування будинків, роботи з завершення будівництва та оренду будівельної техніки з оператором. Секція включає нове будівництво, ремонт, розширення, реконструкцію будівель та інженерних споруд, монтаж збірних будинків або конструкцій на об'єкті, будівництво тимчасових об'єктів, а також ізоляційні роботи, монтаж систем освітлення та сигналізації для доріг, залізниць, аеропортів, портів тощо, та їх ремонт

Не включає:
- облаштування та обслуговування галявин і садів, роботи з догляду за деревами, добування та виробництво будівельних матеріалів (див. секції C і D), будівельні роботи, пов'язані з добуванням нафти та природного газу, монтаж та установлення промислового устаткування, наприклад, монтаж промислових печей, турбін тощо (див. секцію D), монтаж цілих збірних будинків або конструкцій з елементів власного виробництва (класифікується у відповідному підкласі секції D залежно від основного матеріалу, що використовується, крім випадків, коли основним матеріалом є бетон, і в яких ця діяльність відноситься до цієї секції), монтаж риштовань і столярних виробів власного виробництва (класифікується у відповідному підкласі секції D і, залежно від основного матеріалу, що використовується, наприклад, виготовлення риштувань і столярних виробів - до сфери перероблення деревини, монтаж металевих конструкцій з елементів власного виробництва, архітектурно-проектні роботи, будівельне проектування, миття вікон, чищення димоходів, котлів, прибирання внутрішніх приміщень тощо; 
- організацію будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду (див. код 70.11), купівлю та продаж власного нерухомого майна (див. код 70.12)

розділ 45

 

Будівництво

45.1

 

Підготовка будівельних ділянок

45.11

45.11.0

Розбирання та знесення будівель; земляні роботи

45.12

45.12.0

Розвідувальне буріння

45.2

 

Будівництво будівель і споруд

45.21

 

Загальнобудівельні роботи

45.21.1

Будівництво будівель

45.21.2

Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену

45.21.3

Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання

45.21.4

Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання

45.21.5

Будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості

45.21.6

Будівництво інших споруд

45.21.7

Монтаж та встановлення збірних конструкцій

45.22

45.22.0

Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель

45.23

45.23.0

Будівництво доріг, аеродромів та влаштування поверхні спортивних споруд (не включаються роботи з утримання та поточного ремонту автодоріг, мостів, переїздів, інших дорожніх споруд /див. код 63.21.2/)

45.24

45.24.0

Будівництво водних споруд

45.25

 

Інші будівельні роботи

45.25.1

Інші спеціалізовані будівельні роботи

45.25.4

Монтаж металевих конструкцій

45.3

 

Установлення інженерного устаткування будівель та споруд

45.31

45.31.0

Електромонтажні роботи

45.32

45.32.0

Ізоляційні роботи (не включає забезпечення гідроізоляції /див. код 45.22/)

45.33

 

Санітарно-технічні роботи

45.33.1

Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря

45.33.2

Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи (не включає ремонт та технічне обслуговування лічильників води /див. код 41/)

45.33.3

Газопровідні роботи

45.34

45.34.0

Інші монтажні роботи

45.4

 

Роботи з завершення будівництва

45.41

45.41.0

Штукатурні роботи

45.42

45.42.0

Столярні та теслярські роботи (не включає улаштування паркетних та інших дерев'яних покриттів для підлоги /див. код 45.43/)

45.43

45.43.0

Покриття підлог та облицювання стін

45.44

45.44.0

Малярні роботи та скління (не включає установлення віконних блоків /див. код 45.42/)

45.45

45.45.0

Інші роботи з завершення будівництва

45.5

45.50.0

Оренда будівельної техніки з оператором

Секція G

 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

розділ 50

 

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
Уключає:
- всі види діяльності (крім виробництва, оренди та прокату), пов'язані з автомобілями й мотоциклами (включаючи вантажні автомобілі та колісні тягачі): оптову та роздрібну торгівлю новими та вживаними автомобілями та мотоциклами; технічне обслуговування та ремонт; оптову та роздрібну торгівлю деталями, вузлами та належностями до автомобілів та мотоциклів; діяльність посередників у оптовій та роздрібній торгівлі автомобілями та мотоциклами; миття, полірування, буксирування тощо автомобілів та мотоциклів, а також роздрібну торгівлю пальним, мастильними матеріалами та охолоджувальними рідинами
Не включає:
- оренду та прокат автомобілів; оренду та прокат мотоциклів

50.1

 

Торгівля автомобілями
(не включає оптову та роздрібну торгівлю автомобільними деталями та приладдям /див. код 50.30/)

50.10.1

Оптова торгівля автомобілями

50.10.2

Роздрібна торгівля автомобілями

50.10.3

Посередництво в торгівлі автомобілями

50.2

50.20.0

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів (не включає відновлення шин /див. код 25.12/, технічний огляд автомобілів без ремонту (діагностування) /див. код 74.30/)

50.3

 

Торгівля автомобільними деталями та приладдям

50.30.1

Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям

50.30.2

Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям

50.30.3

Посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладдям

50.4

 

Торгівля мотоциклами та їх ремонт

50.40.1

Оптова торгівля мотоциклами

50.40.2

Роздрібна торгівля мотоциклами

50.40.3

Посередництво в торгівлі мотоциклами

50.40.4

Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів

50.5

50.50.0

Роздрібна торгівля пальним

розділ 51

 

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

 

 

Уключає:
- оптову торгівлю - перепродаж нових або уживаних товарів роздрібним торговцям, підприємствам та організаціям або іншим оптовикам, яка здійснюється оптовими торговцями, оптовими фірмами зі збуту промислових товарів, оптовими базами, власниками складів, експортерами, імпортерами, кооперативними організаціями, які займаються заготівлею та збутом сільськогосподарської продукції, іншими заготівельними організаціями тощо, а також здійснення поточних операцій у сфері оптової торгівлі: сортування крупних партій товарів, поділ або перефасування товару меншими партіями, перепакування, фасування та розлив у пляшки, зберігання (у т. ч. заморожування та охолодження), очищення та сушіння сільськогосподарських продуктів, складування, змішування вина, сортування відходів, заправлення в балони газоподібних товарів включно зі змішуванням та фільтруванням, доставку товарів за власний рахунок, рекламні акції на користь своїх клієнтів, розроблення етикеток тощо
Не включає:
- оптову торгівлю автомобілями, житловими автофургонами та причепами, мотоциклами тощо, оптову торгівлю деталями та приладдям для автомобілів і мотоциклів; оренду машин та устаткування без обслуговувального персоналу та прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку, пакування твердих товарів і фасування рідких та газоподібних товарів

51.1

 

Посередництво в оптовій торгівлі

 

 

Уключає:
- діяльність агентів, комісіонерів, товарних брокерів та інших посередників в оптовій торгівлі, які здійснюють торгівельні операції від імені або за рахунок інших осіб та фірм для третіх осіб, у т. ч. через інтернет, діяльність, що пов'язана із зведенням продавців та покупців або здійсненням комерційних операцій від імені комітента (довірителя), діяльність оптових аукціонних торгових фірм, у т. ч. через інтернет
Не включає:
- оптову торгівлю від власного імені, посередництво в роздрібній торгівлі, діяльність страхових агентів, діяльність агентств нерухомості

51.11

51.11.0

Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

51.12

51.12.0

Посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами

51.13

51.13.0

Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами

51.14

51.14.0

Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками (не включає посередництво в торгівлі автомобілями /див. код 50.10.3/ та мотоциклами /див. код 50.40.3/)

51.15

51.15.0

Посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами

51.16

51.16.0

Посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами

51.17

51.17.0

Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

51.18

51.18.0

Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами

51.19

51.19.0

Посередництво в торгівлі товарами широкого вжитку

51.2

 

Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами

51.21

51.21.0

Оптова торгівля зерном, насінням та кормами тварин

51.22

51.22.0

Оптова торгівля квітами та іншими рослинами

51.23

51.23.0

Оптова торгівля живими тваринами

51.24

51.24.0

Оптова торгівля шкурами та шкірою

51.25

51.25.0

Оптова торгівля необробленим тютюном

51.3

 

Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

51.31

51.31.0

Оптова торгівля фруктами та овочами

51.32

51.32.0

Оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами

51.33

51.33.0

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами (не включає оптову торгівлю ефірними оліями /див. код 51.55/)

51.34

51.34.0

Оптова торгівля напоями (не включає оптову торгівлю кавою, чаєм, какао /див. код 51.37/)

51.35

51.35.0

Оптова торгівля тютюновими виробами

51.36

51.36.0

Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами

51.37

51.37.0

Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

51.38

51.38.0

Оптова торгівля іншими продуктами харчування

51.39

51.39.0

Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

51.4

 

Оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами

51.41

51.41.0

Оптова торгівля текстильними товарами (не включає оптову торгівлю текстильними волокнами /див. код 51.56/)

51.42

 

Оптова торгівля одягом та взуттям

51.42.1

Оптова торгівля одягом (не включає оптову торгівлю одягом з хутра /див. код 51.42.4/)

51.42.3

Оптова торгівля взуттям (не включає оптову торгівлю спортивним взуттям /див. код 51.47.9/)

51.42.4

Оптова торгівля хутряними виробами та доповненням до одягу

51.43

 

Оптова торгівля електропобутовими товарами, радіо- і телевізійними товарами

51.43.1

Оптова торгівля електропобутовими приладами

51.43.2

Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису

51.44

51.44.0

Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та засобами для чищення

51.45

51.45.0

Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами

51.46

51.46.0

Оптова торгівля фармацевтичними товарами

51.47

 

Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення

51.47.1

Оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами (не включає оптову торгівлю офісними меблями /див. код 51.85/)

51.47.2

Оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям

51.47.9

Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, не віднесеними до інших угруповань

51.5

 

Оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами

 

Уключає:
- оптову торгівлю паливом, моторним пальним, мастильними матеріалами, технічними маслами; металами та металевими рудами; деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням; хімічними продуктами; іншими проміжними продуктами (папером у великій масі, текстильними волокнами, коштовним камінням); відходами та брухтом

51.51

51.51.0

Оптова торгівля паливом

51.52

 

Оптова торгівля металами та металевими рудами (не включає оптову торгівлю відходами та брухтом металів /див. код 51.57/)

51.52.1

Оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів

51.52.2

Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них

51.52.4

Оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами (не включає операції зі зливками золота на фінансових ринках /див. код 65.23/)

51.53

 

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

51.53.1

Оптова торгівля деревиною

51.53.2

Оптова торгівля будівельними матеріалами

51.53.3

Оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням

51.54

51.54.0

Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням

51.55

51.55.0

Оптова торгівля хімічними продуктами

51.56

51.56.0

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

51.57

51.57.0

Оптова торгівля відходами та брухтом

51.8

 

Оптова торгівля машинами та устаткуванням

51.81

51.81.0

Оптова торгівля верстатами

51.82

51.82.0

Оптова торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва

51.83

51.83.0

Оптова торгівля машинами та устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва

51.84

51.84.0

Оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням

51.85

51.85.0

Оптова торгівля офісною технікою та устаткуванням

51.86

51.86.0

Оптова торгівля електронними компонентами та устаткуванням

51.87

51.87.0

Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням

51.88

51.88.0

Оптова торгівля сільськогосподарською технікою

51.9

51.90.0

Інші види оптової торгівлі

розділ 52

 

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

 

 

Уключає:
- роздрібну торгівлю - перепродаж, головним чином населенню, нових та вживаних товарів, призначених для особистого вжитку чи домашніх господарств, магазинами, кіосками та з лотків, фірмами посилкової торгівлі, рознощиками та вуличними торговцями, споживчими кооперативами тощо (крім роздрібної торгівлі транспортними засобами);
- встановлення та ремонт побутових (призначених для використання у домашньому господарстві) виробів і предметів особистого вжитку, якщо цей ремонт не пов'язаний з виготовленням, оптовою чи роздрібною торгівлею цими виробами та предметами;
- роздрібну торгівлю через посередників;
- діяльність аукціонних торгових фірм
Не включає:
- торгівлю автомобілями, мотоциклами, деталями і пальним до них, торгівлю зерном, рудами, сирою нафтою, промисловою хімічною продукцією, продукцією чорної металургії, машинами і промисловим устаткуванням, продаж харчових продуктів, уключаючи напої, для споживання на місці та продажу на винос, прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

52.1

 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах

52.11

52.11.0

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

52.12

52.12.0

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту

52.2

 

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами

52.21

52.21.0

Роздрібна торгівля фруктами та овочами, уключаючи картоплю

52.22

52.22.0

Роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами

52.23

52.23.0

Роздрібна торгівля рибою та морепродуктами

52.24

52.24.0

Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами

52.25

52.25.0

Роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями

52.26

52.26.0

Роздрібна торгівля тютюновими виробами

52.27.1

Роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями

52.27.2

Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами

52.3

 

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами

52.31

52.31.0

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами

52.32

52.32.0

Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами (не включає діяльність магазинів оптики /див. код 52.48.3/, роздрібну торгівлю транспортними засобами для інвалідів /див. код 52.48.9/)

52.33

52.33.0

Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами

52.4

 

Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах непродовольчими товарами

52.41

52.41.0

Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами (не включає роздрібну торгівлю портьєрами, гардинами, тюлем тощо /див. код 52.44.9/)

52.42

52.42.0

Роздрібна торгівля одягом

52.43

52.43.0

Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами

52.44

52.44.1

Роздрібна торгівля меблями (не включає роздрібну торгівлю офісними меблями /див. код 52.48.1/)

52.44

52.44.9

Роздрібна торгівля іншими товарами для дому (не включає роздрібну торгівлю побутовими електротоварами /див. код 52.45/, плиткою з корка для підлоги /див. код 52.48.9/, антикваріатом /див. код 52.50/)

52.45

52.45.0

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою

52.46

52.46.0

Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом

52.47

52.47.0

Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами

52.48.1

Роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням

52.48.2

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами

52.48.3

Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткуванням

52.48.9

Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не включеними до інших угруповань

52.5

52.50.0

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

52.6

 

Роздрібна торгівля поза магазинами (роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі, з лотків та на ринках, поза магазинами)

52.61

52.61.0

Роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі

52.62

52.62.0

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках

52.63

52.63.0

Роздрібна торгівля поза магазинами, не включена до інших угруповань

52.7

 

Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

52.71.1

Ремонт взуття

52.71.2

Ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів

52.72.1

Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури

52.72.2

Ремонт інших побутових електричних товарів

52.73.1

Ремонт годинників

52.73.2

Ремонт ювелірних виробів

52.74.1

Ремонт та перероблення одягу

52.74.9

Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку

Секція H

 

Діяльність готелів та ресторанів

розділ 55

 

Діяльність готелів та ресторанів

55.1

55.10.0

Діяльність готелів

 

 

Уключає:
- надання місць для тимчасового, як правило короткотермінового, проживання: у готелях, включаючи туристські, мотелях, у готелях з конференц-залами
Не включає:
- оренду житла для довготермінового проживання

55.2

 

Надання інших місць для тимчасового проживання
Уключає:
- надання місць для тимчасового, як правило короткотермінового, проживання: у туристичних таборах, літніх будиночках, квартирах, які здають під час відпускного періоду, на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів, у сімейних пансіонах, селянських садибах, молодіжних та гірських турбазах тощо
Не включає:
- оренду житла для довготермінового проживання

55.21

55.21.0

Надання місць молодіжними і гірськими туристичними базами

55.22

55.22.0

Надання місць кемпінгами

55.23

55.23.0

Надання інших місць для тимчасового проживання, не віднесених до інших угруповань

55.3

 

Діяльність ресторанів

55.30

 

Уключає:
- продаж готової їжі та напоїв, призначених, як правило, для споживання на місці, іноді з показом розважальних програм: у ресторанах, у ресторанах та кафе самообслуговування, у закладах швидкого обслуговування (закусочних, вареничних, сосисочних тощо), у ресторанах з відпуском їжі додому, у кіосках, які торгують смаженою картоплею, курами-гриль тощо, у кафе-морозиво, у вагонах-ресторанах залізничних та інших організаціях ресторанного господарства, які обслуговують пасажирів різних видів транспорту
Не включає:
- продаж будь-яких видів товарів через торгові автомати, згадані вище види діяльності, які здійснюються під час надання місця для проживання

55.30.1

Діяльність ресторанів

55.30.2

Діяльність кафе

55.4

55.40.0

Діяльність барів

 

 

Уключає:
- продаж напоїв, як правило, призначених для споживання на місці, іноді з показом розважальних програм: у тавернах, барах, нічних клубах, пивних барах тощо
Не включає:
- торгівлю напоями для споживання за межами закладу, продаж через торгові автомати, згадані вище види діяльності, які здійснюються під час надання місця для проживання

55.5

 

Діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі

 

 

Уключає:
- продаж готової їжі і напоїв певному колу осіб, як правило, за зниженими цінами, їдальнями на підприємствах чи організаціях, при спортивних клубах, їдальнями та кухнями у середніх та вищих навчальних закладах, буфетами та їдальнями для особистого складу збройних сил тощо; діяльність постачальників готової їжі, яка готується спеціалізованими пунктами для споживання в інших місцях: для авіакомпаній, залізничного та водного транспорту, для пунктів "їжа на колесах", для банкетів та прийомів, весіль, прийомів гостей та інших свят

55.51

55.51.0

Діяльність їдалень

55.52

55.52.0

Послуги з постачання готової їжі

Секція I

 

Діяльність транспорту та зв’язку
Уключає:
- діяльність пасажирського або вантажного залізничного, трубопровідного, автомобільного, водного та повітряного транспорту, допоміжну діяльність, таку як діяльність терміналів і місць стоянки, транспортне оброблення вантажів, складське господарство, діяльність пошти та засобів зв’язку, оренду транспортних засобів з водієм або обслуговувальним персоналом, а також послуги з організації подорожувань

Не включає:
- капітальний ремонт або переобладнання транспортних засобів, крім автомобілів, будівництво, технічне обслуговування і ремонт автодоріг, залізниць, портів, аеропортів, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, оренду транспортних засобів без обслуговувального персоналу, рекламу на транспортних засобах

розділ 60

 

Діяльність наземного транспорту

60.1

 

Діяльність залізничного транспорту

60.10

 

Діяльність залізничного транспорту

60.10.1

Діяльність пасажирського залізничного транспорту

60.10.2

Діяльність вантажного залізничного транспорту

60.2

 

Діяльність іншого наземного транспорту

60.21

 

Діяльність автомобільного та іншого міського регулярного транспорту

60.21.1

Діяльність автомобільного регулярного транспорту

60.21.2

Діяльність регулярного електротранспорту, уключаючи діяльність фунікулерів та підвісних канатних доріг

60.22

60.22.0

Діяльність таксі

60.23

60.23.0

Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту

60.24

60.24.0

Діяльність автомобільного вантажного транспорту

60.3
60.30

 

Діяльність трубопровідного транспорту

60.30.1

Транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами

60.30.2

Транспортування газу трубопроводами

60.30.9

Транспортування іншої продукції трубопроводами

розділ 61

 

Діяльність водного транспорту

61.1

 

Діяльність морського транспорту

61.10.1

Діяльність морського пасажирського транспорту

61.10.2

Діяльність морського вантажного транспорту

61.2

 

Діяльність річкового транспорту

61.20.1

Діяльність рейсового пасажирського річкового транспорту

61.20.2

Діяльність вантажного річкового транспорту

розділ 62

 

Діяльність авіаційного транспорту

62.1

 

Авіаційні регулярні перевезення

62.10.1

Авіаційні регулярні пасажирські перевезення

62.10.2

Авіаційні регулярні вантажні перевезення (не включаються регулярні чартерні перевезення /див. код 62.20.2/)

62.2

 

Авіаційні нерегулярні перевезення

62.20.1

Авіаційні нерегулярні пасажирські перевезення

62.20.2

Авіаційні нерегулярні вантажні перевезення

розділ 63

 

Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

63.1

 

Транспортне оброблення вантажів; складське господарство

63.11

63.11.0

Транспортне оброблення вантажів (не включається діяльність терміналів /див. код 63.2/)

63.12

63.12.0

Складське господарство (не включається діяльність стоянок для автомобілів /див. код 63.21.2/)

63.2

 

Функціонування транспортної інфраструктури

63.21

 

Функціонування інфраструктури наземного транспорту

63.21.1

Функціонування інфраструктури залізничного транспорту

63.21.2

Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту (не включається діяльність транспортних агентств /див. код 63.4/)

63.22

63.22.0

Функціонування інфраструктури водного транспорту

63.23

63.23.0

Функціонування інфраструктури авіаційного транспорту

63.3

63.30.0

Послуги з організації подорожувань

63.4

63.40.0

Організація перевезення вантажів

розділ 64

 

Діяльність пошти та зв’язку

64.1

 

Поштова та кур'єрська діяльність

64.11

64.11.0

Діяльність національної пошти

64.12

64.12.0

Кур'єрська діяльність

64.20

64.20.0

Діяльність зв’язку

Секція J

 

Фінансова діяльність
Уключає:
- грошове та фінансове посередництво (діяльність, пов'язану з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім тих, які призначені для цілей страхування, пенсійного забезпечення або обов'язкового соціального страхування);
- страхування (довгострокове та короткострокове покриття страхових ризиків з елементом заощаджень або без нього);
- допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування (управління фінансовими ринками, біржові операції з фондовими цінностями, діяльність брокерів з іпотечних операцій, пунктів обміну валют тощо);
- допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення (діяльність страхових агентів, діяльність фахівців з оцінювання страхового ризику та збитків)

розділ 65

 

Грошове та фінансове посередництво

65.1

 

Грошове посередництво

65.12

65.12.0

Інше грошове посередництво

65.2

 

Фінансове посередництво

65.21

65.21.0

Фінансовий лізинг

65.22

65.22.0

Надання кредитів

65.23

65.23.0

Інше фінансове посередництво

розділ 66

 

Страхування

66.01

66.01.0

Страхування життя та накопичення

66.02

66.02.0

Недержавне пенсійне забезпечення

66.03

66.03.0

Інші послуги у сфері страхування

розділ 67

 

Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування

67.1

 

Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва

67.11

67.11.0

Управління фінансовими ринками

67.12

67.12.0

Біржові операції з фондовими цінностями

67.13

67.13.0

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

67.2

 

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

67.20

67.20.0

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

Секція K

 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

розділ 70

 

Операції з нерухомим майном

 

Уключає:
- операції з власним нерухомим майном; здавання в оренду власного нерухомого майна; операції з нерухомістю для третіх осіб (діяльність агентств нерухомості, управління нерухомим майном)

Не включає:
- проведення проектних та будівельних робіт, що виконуються будівельними організаціями;
- експлуатацію готелів, мебльованих кімнат, стоянок для житлових причепів, кемпінгів та інших місць, призначених для короткотермінового проживання

70.1

 

Операції з власним нерухомим майном

70.11

70.11.0

Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду (включає діяльність замовників, які на підставі договору підряду за дорученням інвесторів розміщують замовлення на виконання будівельних робіт, приймають закінчені роботи (об'єкт будівництва) та оплачують їх)

70.12

70.12.0

Купівля та продаж власного нерухомого майна

70.2

70.20.0

Здавання в оренду власного нерухомого майна

70.3

 

Операції з нерухомістю для третіх осіб

70.31

70.31.0

Діяльність агентств нерухомості

70.32

70.32.0

Управління нерухомим майном

розділ 71

 

Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

 

Уключає:
- оренду, операційний лізинг та прокат особистих автомобілів та легкових автофургонів, залізничних вагонів, вантажних автомобілів, тягачів, причепів, мотоциклів, житлових автофургонів, засобів та устаткування морського та річкового транспорту, а також повітряних транспортних засобів та устаткування, машин та устаткування для сільського та лісового господарства, будівельних машин та устаткування, офісних машин та устаткування та інших машин та устаткування (без обслуговувального персоналу); прокат виробів для домашніх господарств, підприємств та організацій: текстильних виробів, одягу, взуття; меблів, виробів зі скла та кераміки, кухонного та столового посуду, побутових електроприладів, ручних інструментів тощо; прогулянкових човнів та суден, велосипедів, спортивного інвентарю; ювелірних виробів, музичних інструментів, театральних декорацій та костюмів, аудіо- та відеопродукції, квітів та інших рослин тощо

Не включає:
- фінансовий лізинг, який зазвичай є формою надання кредиту (оренду транспортних засобів і вантажних автомобілів з водієм, засобів водного транспорту з екіпажем, повітряних транспортних засобів з екіпажем); надання бібліотеками книг, газет, журналів, прокат відеокасет і цифрових відеодисків; прокат пральнями білизни, робочого одягу та інших подібних виробів

71.1

71.10.0

Оренда автомобілів

71.2

 

Оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування

71.21

71.21.0

Оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування

71.22

71.22.0

Оренда водних транспортних засобів та устаткування

71.23

71.23.0

Оренда повітряних транспортних засобів та устаткування

71.3

 

Оренда інших машин та устаткування

71.31

71.31.0

Оренда сільськогосподарських машин та устаткування

71.32

71.32.0

Оренда будівельних машин та устаткування

71.33

71.33.0

Оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку

71.34

71.34.0

Оренда інших машин та устаткування

71.4

71.40.0

Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку

розділ 72

 

Діяльність у сфері інформатизації

72.1

72.10.0

Консультації з питань інформатизації
Уключає:
- консультування щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень

Не включає:
- консультування щодо комп'ютерних технічних засобів, уключаючи периферійні пристрої, яке здійснюється підприємствами з їх виробництва чи продажу

72.2

 

Розроблення програмного забезпечення та консультування в цій сфері
Уключає:
- розроблення видання та реалізацію системних пакетів програм, службових та ігрових програм, консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем, розробка індивідуального програмного забезпечення та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів, розроблення web-сторінок, надання послуг з системного аналізу, програмування та супроводу й інше

Не включає:
- тиражування програмного забезпечення загального користування;
- консультування щодо програмного забезпечення функціонування комп'ютерних засобів

72.21

72.21.0

Розроблення стандартного програмного забезпечення

72.22

72.22.0

Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення

72.3

72.30.0

Оброблення даних

 

Уключає:
- оброблення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення, повне оброблення, підготовку та введення даних, експлуатацію на довготривалій основі комп'ютерної техніки, що належить іншим користувачам, надання місця у web-мережі

72.4

72.40.0

Діяльність, пов'язана з банками даних

 

 

Уключає:
- надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних, видання будь-якої інформації в інтернеті, у т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім інтернет, створення баз даних в оперативному режимі "он-лайн", створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі, діяльність, пов'язану з порталами пошуку у web-мережі
Не включає:
- видання матеріалів у інтернеті, які мають інші форми публікації

72.5

 

Ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки

72.50.1

Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки

72.50.2

Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки

72.6

72.60.0

Інша діяльність у сфері інформатизації

розділ 73

 

Дослідження і розробки

 

 

Уключає:
- фундаментальні дослідження: наукова, теоретична та експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку, без будь-якої конкретної мети, пов'язаної з використанням цих знань; прикладні дослідження: роботи, спрямовані на одержання нових знань, з метою практичного їх використання, а також для розроблення технічних нововведень; експериментальні розробки: систематична діяльність, яка спирається на наявні знання, придбані в результаті досліджень і практичного досвіду, направлена на виробництво нових матеріалів, продуктів чи пристроїв, впровадження нових процесів, систем та послуг чи значне удосконалення тих, що вже випускалися або були введені в дію

73.1

 

Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук

73.10.1

Дослідження і розробки в галузі природничих наук

73.10.2

Дослідження і розробки в галузі технічних наук

73.2

 

Дослідження і розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук

73.20.1

Дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук

73.20.2

Дослідження і розробки в галузі суспільних наук

розділ 74

 

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям
Уключає:
- діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту, архітектури, геології, геодезії, гідрометеорології, інжинірингу, а також надання послуг у сфері підприємницької діяльності, таких як: консультації з питань комерційної діяльності та управління, дослідження ринку, наймання та підбір персоналу, рекламну, охоронну діяльність, секретарські послуги, фотографування, прибирання виробничих та житлових приміщень, пакування та інші послуги, які надаються, головним чином, підприємствам та фізичним особам-підприємцям

Не включає:
- діяльність судів, оброблення та зведення даних, у тому числі для цілей бухгалтерського обліку; розвідувальне буріння, консультування з питань інформатизації, діяльність у сфері досліджень та розробок; друкування рекламних матеріалів засобами поліграфії, підготовлення рекламних повідомлень для радіо, телебачення та кіно; діяльність підрядників з наймання сільськогосподарських робітників, діяльність, пов'язану з підбором акторів на ролі у кінофільмах, телевізійних передачах, театральних виставах; встановлення систем сигналізації, діяльність фахівців з оцінювання страхового ризику та збитків; захист рослин від хвороб і шкідників, пароструминне, піскоструминне та інше очищення фасадів будівель, прибирання нових будівель після завершення їх будівництва, чищення ковдр, штор, занавісок тощо, послуги домашньої прислуги; оброблення плівок, пов'язане з кіно та телебаченням; послуги, що обмежуються нанесенням інформації на пакувальні засоби, пакувальні роботи, пов'язані з організацією перевезень вантажів; діяльність, пов'язану з кредитними картками

74.1

 

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань комерційної діяльності та управління

74.11.1

Адвокатська діяльність

74.11.2

Нотаріальна та інша юридична діяльність

74.12

74.12.0

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

74.13

74.13.0

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки

74.14

74.14.0

Консультування з питань комерційної діяльності та управління

74.15

74.15.0

Управління підприємствами

74.2

 

Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії

74.20.1

Діяльність у сфері інжинірингу

74.20.2

Діяльність у сфері геології та геологорозвідування

74.20.3

Діяльність у сфері геодезії та гідрографії та гідрометеорології

74.3

74.30.0

Технічні випробування та дослідження

74.4

74.40.0

Рекламна діяльність

74.5

74.50.0

Підбір та забезпечення персоналом

74.6

74.60.0

Проведення розслідувань та забезпечення безпеки

74.7

74.70.0

Прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів

74.8

 

Надання різних послуг споживачам

74.81

74.81.0

Діяльність у сфері фотографії

74.82

74.82.0

Пакування

74.85

74.85.0

Надання секретарських послуг та послуг з перекладу

74.86

74.86.0

Діяльність телефонних центрів

74.87

74.87.0

Надання інших комерційних послуг

Секція M

 

Освіта
Уключає:
- державну і приватну освіту всіх рівнів та з усіх дисциплін, у тому числі заочну, навчання будь-якої професії, а також освітні передачі на радіо та телебаченні. Ця секція включає не лише освіту, що надається традиційними закладами освіти - шкільною системою на всіх її рівнях, а також освіту для дорослих, програми ліквідації неписьменності, інші типи освіти (навчання в автошколах тощо)
Не включає:
- навчання рекреаційного характеру, яке пов'язане з відпочинком та розвагами, наприклад, курси гри в бридж чи гольф тощо

розділ 80

 

Освіта

80.1

 

Початкова загальна освіта

80.10.1

Дошкільна освіта

80.10.2

Початкова освіта

80.2

 

Середня освіта

80.21.1

Загальна середня освіта

80.21.3

Позашкільна освіта (не включає діяльність танцювальних шкіл та викладачів танцю розважального характеру /див. код 92.34/)

80.22.0

Професійно-технічна освіта

80.3

80.30.0

Вища освіта

80.4

 

Інші види діяльності у сфері освіти

80.41

80.41.0

Школи підготування водіїв транспортних засобів

80.42

80.42.0

Освіта дорослих та інші види освіти (не включає вищу освіту /див. код 80.30/)

Секція N

 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

 

 

Уключає:
- діяльність лікарняних закладів, охорону материнства та дитинства, діяльність санаторно-курортних закладів, медичну практику, стоматологічну практику та ін.; ветеринарну діяльність; надання соціальної допомоги та благодійну діяльність
Не включає:
- надання послуг у тваринництві; виготовлення штучних зубів, штучних щелеп та зубних протезів техніками-стоматологами, якщо вони самі їх не вставляють; дослідження якості продуктів харчування; медичне обслуговування особового складу армії в польових умовах

розділ 85

 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

85.1

 

Діяльність у сфері охорони здоров'я людини

85.11.1

Діяльність лікарняних закладів

85.11.2

Охорона материнства та дитинства

85.11.3

Діяльність санаторно-курортних закладів

85.12.0

Медична практика

85.13.0

Стоматологічна практика

85.14.0

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини

85.2

85.20.0

Ветеринарна діяльність

85.3

 

Надання соціальної допомоги

85.31.0

Надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання

85.32.1

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

85.32.5

Благодійна діяльність

Секція O

 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

розділ 90

 

Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів

90.0

 

Уключає:
- збирання і оброблення стічних вод; збирання та знищення інших відходів; прибирання сміття, боротьбу із забрудненням та подібні види діяльності
Не включає:
- оброблення відходів та брухту з метою утилізації (отримання вторинної сировини, яка не є готовою продукцією, але є придатною для подальшого перероблення);
- оптову торгівлю металевими та неметалевими відходами і брухтом, уключаючи їх збирання, сортування, фасування тощо без вторинного перероблення

90.01

90.01.0

Збирання і оброблення стічних вод

90.02

90.02.0

Збирання та знищення інших відходів

90.03

90.03.0

Прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності

розділ 92

 

Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

 

 

Уключає: виробництво, розповсюдження, демонстрацію фільмів; діяльність: у сфері радіомовлення та телебачення; діяльність у сфері мистецтва та літератури; діяльність інформаційних агентств; діяльність бібліотек та архівів, музеїв та охорони історичних місць і будівель, ботанічних садів, зоопарків та природних заповідників; діяльність у сфері спорту; діяльності у сфері відпочинку та розваг

92.1

 

Виробництво фільмів

92.11

92.11.0

Виробництво фільмів

92.12

92.12.0

Розповсюдження фільмів

92.13

92.13.0

Демонстрація кінофільмів

92.2

92.20.0

Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення

92.3

 

Інша діяльність у сфері культури

92.31.1

Театральна та інша мистецька діяльність

92.31.2

Реставраційна діяльність

92.32.0

Діяльність концертних та театральних залів

92.33.0

Діяльність ярмарок та атракціонів

92.34.0

Інша видовищно-розважальна діяльність

92.4

92.40.0

Діяльність інформаційних агентств

92.5

 

Інша діяльність у сфері культури, не віднесена до інших угруповань

92.51.1

Діяльність бібліотек

92.51.2

Діяльність архівів

92.52.0

Діяльність музеїв та охорона історичних місць і будівель

92.53.0

Діяльність ботанічних садів, зоопарків та заповідників

92.6

 

Діяльність у сфері спорту

92.61.0

Діяльність спортивних об'єктів

92.62.0

Інша діяльність у сфері спорту

92.7

 

Діяльність у сфері відпочинку та розваг

92.71.0

Діяльність з організації азартних ігор

92.72.0

Інші види рекреаційної діяльності

розділ 93

 

Надання індивідуальних послуг

 

 

Не включає: ремонт та перероблення одягу тощо, якщо це є самостійний вид діяльності, прокат одягу, крім робочого, та інших подібних виробів, навіть якщо чищення таких виробів є складовою частиною цього виду діяльності; виробництво перук; надання релігійних ритуальних послуг

93.01

 

Прання, хімчистка та фарбування

93.01.1

Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

93.01.2

Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів

93.02

93.02.0

Надання послуг перукарнями та салонами краси

93.03

93.03.0

Організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг

93.04

93.04.0

Діяльність з забезпечення фізичного комфорту

93.05

93.05.0

Надання інших індивідуальних послуг (експлуатація автоматів (фотоавтоматів, автоматичних ваг, приладів для вимірювання тиску тощо), послуги чистильників взуття, носильників, паркування автомобілів, надання супроводження (ескортів), дослідження генеалогії, послуги служб знайомства та бюро одружень, послуги для домашніх тварин (утримання, догляд, дресирування) тощо)

Директор департаменту міжгалузевої
статистики підприємств


І. М. Жук

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 26.08.2008 р. N 292)

Додаток 2
до розділів 3, 5, 6, та 7 Інструкції

Таблиця порівнянності показників звіту до аналогічних показників діючої статистичної та фінансової звітності (по підприємствах - юридичних особах)

Показники

ф. N 1-підприємництво (річна), ф. N 1-підприємництво (коротка) - річна

Інша статистична та фінансова звітність

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

ряд. 510 гр. 1 =

ряд. 1040 гр. 2, ф. N 1-ПВ (термінова - місячна) за 12 міс.

Середня кількість позаштатних працівників (працюючі за договорами та зовнішні сумісники), осіб

ряд. 520 гр. 1 =

ряд. 7030 гр. 1 + ряд. 7040 гр. 1, ф. N 1-ПВ (термінова - квартальна) за 12 міс.

Фонд оплати праці - всього, тис. грн. з одним десятковим знаком

ряд. 560 гр. 1 =

ряд. 1020 гр. 2, ф. N 1-ПВ (термінова - місячна) за 12 міс.

у тому числі:
- позаштатних працівників (врахованих у ряд. 520)

ряд. 570 гр. 1 =

ряд. 7030 гр. 2 + ряд. 7040 гр. 2, ф. N 1-ПВ (термінова - квартальна) за 12 міс.

Відпрацьовано штатними працівниками, людино-годин

ряд. 535 гр. 1 =

ряд. 1060 гр. 2 ф. N 1-ПВ (термінова - місячна) за 12 міс. або ряд. 3020 гр. 1, ф. N 3-ПВ (термінова - квартальна) за рік

Валові капітальні інвестиції - всього

ряд. 610 гр. 1 >

ряд. 100 гр. 1 - ряд. 140 гр. 1, ф. N 2-інвестиції за рік (на суму витрат на придбання обладнання, що знаходиться на складі і не використане у будівництві; авансові платежі для фінансування будівництва)

Із інвестицій в матеріальні активи (ряд.620): на будівництво (включаючи поліпшення будівель та споруд, капітальні витрати на поліпшення земель, багаторічні насадження)

ряд. 630 гр. 1 >

ряд. 114 гр. 1 + ряд. 301 гр. 4 + ряд. 302 гр. 4 + ряд. 303 гр. 4, ф. N 2-інвестиції за рік (на суму витрат на придбання об'єктів незавершеного будівництва, обладнання, що знаходиться на складі і не використане у будівництві, авансові платежі для фінансування будівництва)

Із інвестицій в матеріальні активи (ряд. 620): на придбання раніше існуючих основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

виключено

виключено

Інвестиції в нематеріальні активи

ряд. 670 гр. 1 =

ряд. 130 гр. 1, ф. N 2-інвестиції за рік

Вибуття основного капіталу

ряд. 685 гр. 1 ?

ряд. 100 гр. 5, ф. N 11- ОЗ (на суму вартості нематеріальних активів)

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)

ряд. з кодами 45.11.0-45.50.0 розд.2 гр. 1 =

ряд. 344 гр. 1, ф. N 1- кб - (термінова) місячна за січень-грудень (зі звіту за січень наступного за звітним роком)

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), виконаний підрядником на умовах підряду

ряд. з кодами 45.11.0-45.50.0 розд.2 гр. 2 =

ряд. 345 гр. 1, ф. N 1- кб - (термінова) місячна за січень-грудень (зі звіту за січень наступного за звітним роком)

Витрати на технологічні інновації

ряд. 710 гр. 1 =

ряд. 110 гр. 1, ф. N 1-інновація (квартальна) за січень-грудень

Для сільськогосподарських підприємств - усього по підприємству

 

 

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу)

виключено

виключено

Для сільськогосподарських підприємств - по сільськогосподарській діяльності:

 

 

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу)

підрозділ 2.1, коди за КВЕД 01.11.0 - 01.13.0

 

гр. 1 =

ряд. 0010 гр. 7, ф. N 50-сг

підрозділ 2.1, коди за КВЕД 01.21.0 - 01.25.0

 

гр. 1 =

ряд. 0130 гр. 7, ф. N 50-сг

підрозділ 2.1, коди за КВЕД 01.41.0, 01.42.0

 

гр. 1 =

ряд. 0212 гр. 7, ф. N 50-сг

Операційні витрати з реалізованої продукції, робіт, послуг

гр.1 підрозділу 2.3 ?

ряд. 040 гр. 3 + ряд. 070 гр. 3 + ряд. 080 гр. 3 + ряд. 090 гр. 3, ф. N 2 або ряд. 090 гр. 3 + ряд. 100 гр. 3 + ряд. 110 гр. 3 + ряд. 120 гр. 3 + ряд. 130 гр. 3 + ряд. 140 гр. 3 ± ряд. 080 гр. 3 ф. N 2-м фінансової звітності (за виключенням собівартості реалізованих оборотних активів (у тому числі іноземної валюти), за виключенням випадків, коли ці операції є видом економічної діяльності, сум безнадійної дебіторської заборгованості та відрахувань на створення резерву сумнівних боргів, сум поточної дебіторської заборгованості, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, дисконту по векселях, втрат від операційної курсової різниці, втрат від знецінення запасів, вартості транспортних послуг стороннього підприємства з поставки готової продукції до замовника, яка не є складовою ціни продажу, і є надходженнями, що належать третім особам)

вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на даному підприємстві

для підприємств з основним видом діяльності "Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку" гр. 3 підрозділу 2.3 ?

ряд. 140 гр. 3, ф. N 2-м фінансової звітності

поточні біологічні активи

ряд. 200, графа 1, 2 підрозділу 2.4 =

ряд.110 гр. 3, 4,
ф. N 1, 1-м фінансової звітності

незавершене виробництво

ряд. 200, графа 3, 4 підрозділу 2.4 =

ряд.120 гр. 3, 4,
ф. N 1 фінансової звітності

?

ряд.100 гр.3, 4,
ф. N 1-м фінансової звітності

готова продукція

ряд.200, графа 5, 6 підрозділу 2.4 =

ряд.130 гр. 3, 4,
ф. N 1 "Баланс" фінансової звітності

?

ряд.130 гр. 3, 4,
ф. N 1-м фінансової звітності

Директор департаменту міжгалузевої
статистики підприємств


І. М. Жук

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
Державного комітету статистики України від 26.08.2008 р. N 292,
від 01.09.2009 р. N 334)

Додаток 3
до підпункту 3.3.6 пункту 3.3

Перелік

видів економічної діяльності для заповнення розділу 2.2 "Інтегрована діяльність" ф. N 1-підприємництво (річна)

Код виду економічної діяльності за КВЕД (інтегрована діяльність) (для заповнення графи А розділу 2.2)

Код виду економічної діяльності за КВЕД, де була використана продукція інтегрованої діяльності (для заповнення графи Б розділу 2.2)

01.11.0

01.21.0, 01.22.0, 01.23.0, 01.24.0, 01.25.0, 15.41.0, 15.42.0, 15.61.0, 15.71.0, 15.83.0

01.12.0

15.31.0, 15.32.0, 15.33.0

01.13.0

15.32.0, 15.33.0, 15.93.0, 15.94.0

01.21.0

15.11.0, 15.13.0, 15.51.0

01.22.0

15.11.0

01.23.0

15.11.0, 15.13.0

01.24.0

15.12.0, 15.13.0

01.25.0

15.12.0

05.01.0

15.20.0

13.10.0

27.10.0

14.21.0

63.21.2

15.41.0

15.42.0

15.42.0

15.43.0

15.61.0

15.81.0, 15.82.0, 15.85.0

24.13.0

27.45.0

27.10.0

24.13.0, 27.33.0, 27.45.0

40.30.0

15.51.0

41.00.0

90.01.0

(Інструкцію доповнено додатком 3 згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 01.09.2009 р. N 334)

Додаток 4
до Інструкції

Приклади

заповнення ф. N 1-підприємництво (річна) для сільськогосподарських та промислових підприємств

Приклад 1

Сільськогосподарське підприємство займається вирощуванням зернових та технічних культур (01.11.0), розведенням великої рогатої худоби (01.21.0) та виробництвом м'яса (15.11.0) (для забою використовується власна вирощена худоба). Частину зерна підприємство використовує для виробництва борошна, круп (15.61.0) та для виробництва готових кормів для тварин (15.71.0), усі вироблені корми використовуються у власному господарстві. Борошно власного виробництва використовується для випічки хліба та хлібобулочних виробів (15.81.0). Крім того, підприємство у звітному році власними силами здійснило ремонт корівника (45.21.1). Діяльність здійснюється на земельних ділянках, що орендовані у фізичних осіб.

У тваринництві використовуються частково корми власного виробництва (сіно, силос, сінаж, кормові коренеплоди, фуражне зерно (01.11.0), дерть та комбікорм (15.71.0) тощо).

На підприємстві діє їдальня. Продаж готової їжі для працівників підприємства здійснюється за зниженими цінами. Для приготування обідів частково використовується власна продукція (м'ясо, борошно, крупи, хліб).

У звітному році підприємство придбало новий комбайн вартістю 1470,0 тис. грн (з ПДВ) та інструмент вартістю 20,0 тис. грн і провело модернізацію транспортного парку вартістю 209,6 тис. грн. Також була придбана програма автоматизованого ведення бухгалтерського обліку вартістю 5,0 тис. грн (з ПДВ). Застарілий трактор вартістю 91,3 тис. грн, що не підлягав ремонту, був списаний.

У цьому випадку підприємство вказує:

у розділі 1. Демографія підприємства:

код зміни 126 "взято в оренду основні засоби іншого підприємства", де вказує дату останнього договору на оренду земельної ділянки - 01.04.2003;

у розділі 2. Розподіл обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг), кількості працівників, операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) та запасів за видами економічної діяльності:

у підрозділі 2.1. Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та кількість працівників:

за видом економічної діяльності "Вирощування зернових та технічних культур" (код 01.11.0) - обсяги реалізованої продукції, середню кількість працівників, включаючи працівників, задіяних у виробництві сіна, силосу, сінажу; вирощуванні кормових коренеплодів та фуражного зерна, що було використане як корми для великої рогатої худоби; у вирощуванні зерна, з якого виробили борошно та дерть; продукцію для власних потреб, зокрема вартість зерна на насіння;

за видом економічної діяльності "Розведення великої рогатої худоби" (код 01.21.0) - обсяги реалізованої продукції, середню кількість працівників та продукцію власного виробництва для внутрішніх потреб, зокрема молодняк для переводу в основне стадо;

за видом економічної діяльності "Виробництво м'яса" (код 15.11.0) - обсяги реалізованої продукції, середню кількість працівників та вартість м'яса, яке було спожите для приготування обідів робітникам підприємства (продукція власного виробництва для внутрішніх потреб);

за видом економічної діяльності "Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості" (код 15.61.0) - обсяги реалізованої продукції, середню кількість працівників та вартість борошна власного виробництва, яке було використане для приготування обідів працівникам підприємства (продукція власного виробництва для внутрішніх потреб);

за видом економічної діяльності "Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах" (код 15.71.0) - середню кількість працівників, задіяних у виробництві дерті, що була використана для годівлі великої рогатої худоби;

за видом економічної діяльності "Виробництво хліба та хлібобулочних виробів" (код 15.81.0) - обсяги реалізованої продукції, середню кількість працівників та вартість хліба, використаного у їдальні та спожитого працівниками підприємства (продукція власного виробництва для внутрішніх потреб);

за видом економічної діяльності "Будівництво будівель" (код 45.21.1) - середню кількість працівників, задіяних у ремонті корівника, та вартість робіт, виконаних власними силами для внутрішніх потреб підприємства (продукція власного виробництва для внутрішніх потреб);

за видом економічної діяльності "Діяльність їдалень" (код 55.51.0) - обсяги реалізованої продукції, середню кількість працівників та частину вартості харчування робітників, компенсовану підприємством (продукція власного виробництва для внутрішніх потреб).

2.1. Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та кількість працівників

 

Код виду економічної діяльності за КВЕД

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн з одним десятковим знаком

З нього

Середня кількість працівників (включаючи штатних та позаштатних працівників), осіб

Продукція (роботи, послуги) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, тис. грн з одним десятковим знаком

обсяг продукції (робіт, послуг), виконаний підрядником на умовах підряду, тис. грн з одним десятковим знаком

А

Б

1

2

3

4

Усього по підприємству

200

15546,8

-

318

927,5

Вирощування зернових та технічних культур

01.11.0

9995,8

-

139

322,7

Розведення великої рогатої худоби

01.21.0

3979,4

-

161

119,7

Виробництво м'яса

15.11.0

183,0

-

2

11,1

Виробництво продуктів борошномельно-
круп'яної промисловості

15.61.0

886,9

-

4

2,6

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

15.71.0

-

-

2

-

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

15.81.0

491,5

-

4

4,8

Будівництво будівель

45.21.1

-

-

4

368,0

Діяльність їдалень

55.51.0

10,2

-

2

98,6

у підрозділі 2.2:

2.2. Інтегрована діяльність

Код виду економічної діяльності (інтегрованої діяльності), продукція якого була виготовлена на цьому підприємстві та використана для виробництва продукції іншого виду економічної діяльності на цьому ж підприємстві

Код виду економічної діяльності, де була використана продукція інтегрованої діяльності

Частка обсягу продукції інтегрованої діяльності в обсязі реалізації продукції виду економічної діяльності, в якому вона була використана (у відсотках без десяткового знака)

А

Б

1

01.11.0 (Вирощування зернових та технічних культур)

01.21.0 (Розведення великої рогатої худоби)

9

01.11.0 (Вирощування зернових та технічних культур)

15.61.0 (Виробництво продуктів борошномельно-
круп'яної промисловості)

37

01.11.0 (Вирощування зернових та технічних культур)

15.71.0 (Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах)

33

15.71.0 (Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах)

01.21.0 (Розведення великої рогатої худоби)

20

01.21.0 (Розведення великої рогатої худоби)

15.11.0 (Виробництво м'яса)

54

15.61.0 (Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості)

15.81.0 (Виробництво хліба та хлібобулочних виробів)

55

у підрозділі 2.3. Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг):

за видом економічної діяльності "Вирощування зернових та технічних культур" (код 01.11.0) - собівартість реалізованих у звітному році сіна, силосу, сінажу, кормових коренеплодів та зерна, включаючи частину адміністративних витрат і витрат на збут, пов'язаних з реалізацією зернових та технічних культур;

за видом економічної діяльності "Розведення великої рогатої худоби" (код 01.21.0) - собівартість реалізованих у звітному році великої рогатої худоби (далі - ВРХ), молока, яка включає собівартість кормів власного виробництва, що були використані на годівлю ВРХ, та частину адміністративних витрат і витрат на збут, пов'язаних з реалізацією ВРХ;

за видом економічної діяльності "Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості" (код 15.61.0) - собівартість реалізованих у звітному році борошна та круп, яка включає також собівартість використаного у виробництві зерна та частину адміністративних витрат і витрат на збут, пов'язаних з реалізацією борошна та круп;

за видом економічної діяльності "Виробництво м'яса" (код 15.11.0) - собівартість реалізованого у звітному році м'яса, яка складається з собівартості вирощеної ВРХ, використаної у виробництві м'яса, та частини адміністративних витрат і витрат на збут, пов'язаних з реалізацією м'яса;

за видом економічної діяльності "Діяльність їдалень" (код 55.51.0) - собівартість реалізованих у звітному році обідів, яка включає собівартість борошна, хліба, м'яса власного виробництва, що були використані для їх приготування, та частину адміністративних витрат і витрат на збут, пов'язаних з реалізацією обідів.

Необхідно враховувати, що адміністративні витрати та витрати на збут за видами економічної діяльності розподіляються пропорційно кількості працівників або часу, фактично відпрацьованого працівниками, зайнятими у кожному виді діяльності.

За видами економічної діяльності "Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах" (код 15.71.0) та "Будівництво будівель" (код 45.21.1) витрати не відображаються, оскільки відсутня реалізована продукція.

2.3. Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)

 

Код виду економічної діяльності за КВЕД

Операційні витрати з реалізованої продукції, робіт, послуг, тис. грн з одним десятковим знаком (сума граф 2, 3, 4, 5, 7, 8)

З них

матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів)

вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на цьому підприємстві

амортизація

витрати на оплату праці

з них

відрахування на соціальні заходи

інші операційні витрати

на відпустки у зв’язку з навчанням, на виплати у зв’язку з реорганізацією або скороченням штату, на допомогу в разі тимчасової втрати працездатності

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього по підприємству

200

14493,8

9370,4

-

528,4

2455,9

-

412,6

1726,5

у т. ч. за видами економічної діяльності:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирощування зернових та технічних культур

01.11.0

9172,6

5752,3

-

352,8

1635,5

-

274,2

1157,8

Розведення великої рогатої худоби

01.21.0

3782,1

2385,7

-

146,9

656,6

-

110,8

482,1

Виробництво м'яса

15.11.0

170,4

142,9

-

3,1

19,6

-

3,3

1,5

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

15.61.0

792,4

687,9

-

9,7

45,9

-

7,7

41,2

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

15.81.0

467,5

332,5

-

13,1

71,8

-

12,1

38,0

Діяльність їдалень

55.51.0

108,8

69,1

-

2,8

26,5

-

4,5

5,9

у підрозділі 2.4. Запаси:

за видом економічної діяльності "Вирощування зернових та технічних культур" (код 01.11.0) - вартість посівів озимини на початок та кінець звітного року та вартість готових до реалізації сіна, силосу, сінажу, кормових коренеплодів та зерна. Посіви озимини відповідно до П(С)БО 30 "Біологічні активи" слід відображати у складі поточних біологічних активів, але якщо справедливу вартість їх неможливо достовірно визначити на дату балансу, вони відображаються у складі незавершеного виробництва (п. 11 П(С)БО 30);

за видом економічної діяльності "Розведення великої рогатої худоби" (код 01.21.0) - вартість дорослих тварин на відгодівлі та в нагулі, дорослих тварин, відбракованих із основного стада для реалізації, молодняку ВРХ на вирощуванні й відгодівлі (за справедливою чи первісною вартістю) у складі поточних біологічних активів. У складі готової продукції - вартість гною;

за видом економічної діяльності "Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості" (код 15.61.0) - вартість борошна та круп, призначених для реалізації.

2.4. Запаси

 

Код виду економічної діяльності за КВЕД

Поточні біологічні активи

Незавершене виробництво

Готова продукція

на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

А

Б

1

2

3

4

5

6

Усього по підприємству

200

7851,5

7512,3

-

-

1349,5

1868,9

у т. ч. за видами економічної діяльності:

 

 

 

 

 

 

 

Вирощування зернових та технічних культур

01.11.0

3596,8

3116,6

-

-

1323,2

1817,1

Розведення великої рогатої худоби

01.21.0

4254,7

4395,7

-

-

14,7

28,3

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

15.61.0

-

-

-

-

11,6

23,5

у розділі 3. Окремі види операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг):

у ряд. 260 - витрати на електроенергію (теплоенергію підприємство не споживає);

у ряд. 262 - витрати на бензин, дизпаливо, газ.

Розділ 3. Окремі види операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг)

 

Код рядка

Фактично за рік

А

Б

1

Із гр. 2 ряд. 200 підрозділу 2.3:

 

 

витрати на енергію (тепло-, електроенергію)

260

342,3

витрати на паливо

262

3152,7

Із гр. 8 ряд. 200 підрозділу 2.3:

 

 

витрати на відрядження

310

4,9

з них добові

315

4,9

оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами (включаючи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності)

320

721,0

орендна плата

330

904,9

з неї плата за землю

335

702,5

податки, збори (обов'язкові платежі)

340

95,7

Слід мати на увазі, що показники за ряд. 260 та ряд. 475 на сільськогосподарському підприємстві можуть відрізнятись. За ряд. 260 відображається вартість енергії, що є складовою витрат з реалізованої продукції, за ряд. 475 - придбана енергія у звітному році. Різниця зумовлена як періодом визнання витрат, так і ціною, за якою сплачувалась енергія. Аналогічною може бути різниця показників за ряд. 262 та ряд. 476.

 

Код рядка

Надходження фактично за рік

А

Б

1

Довідково:

 

 

Вартість придбаних сировини, матеріалів, комплектуючих та послуг (включаючи поточні біологічні активи)

470

8888,7

з них:

 

 

енергії

475

350,8

палива

476

3957,4

у розділі 4. Кількість працівників та оплата їх праці:

найчастіше на сільськогосподарському підприємстві фонд оплати праці (ряд. 560) буде більшим за витрати на оплату праці (підрозділ 2.3 ряд. 200 гр. 5) за рахунок собівартості озимих та ярих зернових (прямі витрати на оплату праці за посів та їх вирощування включені до фонду оплати праці у попередньому році); собівартості ВРХ на вирощуванні та відгодівлі, що реалізована на забій у живій вазі (прямі витрати на оплату праці, пов'язані з її вирощуванням впродовж декількох років, включені до фонду оплати праці у відповідних роках), та оплати праці працівників, задіяних у ремонті корівника, який був віднесений до валових капітальних інвестицій.

Розділ 4. Кількість працівників та оплата їх праці

 

Код рядка

Усього по підприємству

А

Б

1

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

510

318

Середня кількість позаштатних працівників (які працюють за цивільно-правовими договорами та зовнішні сумісники), осіб

520

-

Кількість власників, засновників підприємства та членів їх сімей, осіб

530

-

Відпрацьовано штатними працівниками, людино-годин

535

501552

Кількість штатних працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), осіб

540

15

Фонд оплати праці - всього,
тис. грн з одним десятковим знаком

560

3762,4

з нього позаштатних працівників (врахованих у рядку 520)

570

-

у розділі 5. Валові капітальні інвестиції, здійснені у звітному році:

у ряд. 610 - усю суму валових капітальних інвестицій (включаючи ПДВ, якщо сплачувався при купівлі);

у ряд. 620 - суму інвестицій у матеріальні активи;

у ряд. 630 - суму інвестицій на будівництво - витрати на ремонт корівника власними силами за виробничою собівартістю;

у ряд. 660 - вартість придбаного нового комбайна, інструменту, витрати на формування основного стада (молодняк для переводу в основне стадо);

у ряд. 685 - первісну вартість списаного трактора.

Розділ 5. Валові капітальні інвестиції, здійснені у звітному році

 

Код рядка

Усього по підприємству, тис. грн з одним десятковим знаком

А

Б

1

Валові капітальні інвестиції (з ПДВ) - усього
(ряд. 620 + ряд. 670)

610

1982,7

у тому числі:
інвестиції в матеріальні активи (ряд. 630 + 650 + 660)


620


1977,7

у тому числі:
на будівництво (включаючи поліпшення будівель та споруд, капітальні витрати на поліпшення земель, багаторічні насадження)


630


368,0

на придбання раніше існуючих основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

650

-

на придбання нових основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (включаючи поліпшення машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю, формування основного стада)

660

1609,7

інвестиції в нематеріальні активи

670

5,0

Вибуття основного капіталу

685

91,3

у розділі 6. Витрати підприємства на інновації та інформатизацію: у ряд. 730 - вартість придбаного програмного продукту з ПДВ.

Розділ 6. Витрати підприємства на інновації та інформатизацію

 

Код рядка

Фактично за рік

А

Б

1

Витрати на технологічні інновації

710

-

Витрати на інформатизацію - всього
(ряд. 730 + 740 + 750)

720

5,0

у тому числі:
витрати на програмне забезпечення


730


5,0

витрати на обчислювальну техніку

740

-

витрати на оплату послуг сторонніх підприємств (включаючи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) у сфері інформатизації

750

-

Приклад 2

Підприємство займається виробництвом нерафінованої олії (15.41.0), частину якої потім рафінує (15.42.0), виробництвом майонезу (15.87.0), роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту (52.11.0). Частина рафінованої олії використовується у виготовленні майонезу. Підприємство також здійснює переробку сировини сторонніх замовників на давальницьких умовах - очищує на своїх потужностях нерафіновану олію від домішок.

Крім того, підприємство має власну спеціалізовану лінію для виробництва тари з пластмас. Пластикові пляшки використовуються надалі для фасування рафінованої та нерафінованої олії.

Виробничі приміщення на цьому підприємстві опалюються власною котельнею (40.30.0).

У звітному році побудовано та введено в експлуатацію відстійник-накопичувач виробничих стоків та приміщення, в якому гранулюється лузга соняшнику. Було також оновлено транспортний парк: старі транспортні засоби списано, а натомість закуплено нові.

Виробничі потужності цього підприємства розташовані на земельній ділянці, яка орендується у місцевої сільради.

У цьому випадку підприємство вказує:

у розділі 1. Демографія підприємства:

код зміни 126 "Взято в оренду основні засоби іншого підприємства", де вказує дату останнього договору на оренду земельної ділянки - 20.05.2006;

у розділі 2. Розподіл обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг), кількості працівників, операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) та запасів за видами економічної діяльності:

у підрозділі 2.1. Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та кількість працівників:

за видом економічної діяльності "Виробництво нерафінованих олії та жирів" (код 15.41.0) - обсяги реалізованої продукції, середню кількість працівників, включаючи працівників, задіяних у виробництві тієї частини олії, яка потім рафінується;

за видом економічної діяльності "Виробництво рафінованих олії та жирів" (код 15.42.0) - обсяги реалізованої продукції та середню кількість працівників, включаючи працівників, задіяних у виробництві тієї частини рафінованої олії, з якої потім виготовляється майонез;

за видом економічної діяльності "Виробництво прянощів та приправ" (код 15.87.0) - обсяги реалізованого майонезу та середню кількість працівників;

за видом економічної діяльності "Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту" (код 52.11.0) - товарооборот і середню кількість працівників;

за видом економічної діяльності "Постачання пари та гарячої води" (код 40.30.0) - середню кількість працівників, задіяних у роботі на котельні, та продукцію власного виробництва для внутрішніх потреб підприємств - виробничу собівартість тепла, виробленого власною котельнею.

2.1. Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та кількість працівників

 

Код виду економічної діяльності за КВЕД

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн з одним десятковим знаком

З нього

Середня кількість працівників (включаючи штатних та позаштатних працівників), осіб

Продукція (роботи, послуги) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, тис. грн з одним десятковим знаком

обсяг продукції (робіт, послуг), виконаний підрядником на умовах підряду, тис. грн з одним десятковим знаком

А

Б

1

2

3

4

Усього по підприємству

200

33046,6

-

243

3008,2

Виробництво нерафінованої олії

15.41.0

2780,3

-

119

-

Виробництво рафінованої олії

15.42.0

12910,8

-

22

-

Виробництво майонезу

15.87.0

17189,9

-

90

-

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

52.11.0

165,6

-

1

-

Постачання пари та гарячої води

40.30.0

-

-

11

3008,2

у підрозділі 2.2:

2.2. Інтегрована діяльність

Код виду економічної діяльності (інтегрованої діяльності), продукція якого була виготовлена на цьому підприємстві та використана для виробництва продукції іншого виду економічної діяльності на цьому ж підприємстві

Код виду економічної діяльності, де була використана продукція інтегрованої діяльності

Частка обсягу продукції інтегрованої діяльності в обсязі реалізації продукції виду економічної діяльності, в якому вона була використана (у відсотках без десяткового знака)

А

Б

1

15.41.0 (Виробництво нерафінованої олії)

15.42.0 (Виробництво рафінованої олії)

90

15.42.0 (Виробництво рафінованої олії)

15.87.0 (Виробництво майонезу)

48

у підрозділі 2.3. Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг):

за видом економічної діяльності "Виробництво нерафінованих олії та жирів" (код 15.41.0) - собівартість реалізованої у звітному році нерафінованої олії (з урахуванням витрат на пластикову тару, яка вироблена власними силами), включаючи частину адміністративних витрат і витрат на збут, пов'язаних з реалізацією нерафінованої олії;

за видом економічної діяльності "Виробництво рафінованих олії та жирів" (код 15.42.0) - собівартість реалізованої у звітному році рафінованої олії, яка складається з собівартості виробництва нерафінованої олії та витрат на її рафінацію (з урахуванням витрат на пластикову тару, яка вироблена власними силами), включаючи частину адміністративних витрат і витрат на збут, пов'язаних з реалізацією рафінованої олії;

за видом економічної діяльності "Виробництво прянощів та приправ" (код 15.87.0) - собівартість реалізованого у звітному році майонезу, яка включає також собівартість використаної при цьому рафінованої олії та частину адміністративних витрат і витрат на збут, пов'язаних з реалізацією майонезу;

за видом економічної діяльності "Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту" (код 52.11.0) - вартість товарів, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на цьому підприємстві, та частину адміністративних витрат і витрат на збут.

За видом економічної діяльності "Постачання пари та гарячої води" (код 40.30.0) витрати не відображаються, оскільки реалізації цієї продукції не було.

2.3. Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)

 

Код виду економічної діяльності за КВЕД

Операційні витрати з реалізованої продукції, робіт, послуг, тис. грн з одним десятковим знаком (сума граф 2, 3, 4, 5, 7, 8)

З них

матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів)

вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на цьому підприємстві

амортизація

витрати на оплату праці

з них

відрахування на соціальні заходи

інші операційні витрати

на відпустки у зв’язку з навчанням, на виплати у зв’язку з реорганізацією або скороченням штату, на допомогу в разі тимчасової втрати працездатності

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього по підприємству

200

31084,0

23775,2

142,2

1249,0

3994,5

19,7

1434,7

488,4

у т. ч. за видами економічної діяльності:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво нерафінованої олії

15.41.0

2615,2

1954,4

-

124,8

361,9

1,2

130,9

43,2

Виробництво рафінованої олії

15.42.0

12144,0

9517,6

-

418,5

1479,4

10,7

531,4

197,1

Виробництво майонезу

15.87.0

16154,0

12297,9

-

703,8

2138,8

7,8

767,1

246,4

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

52.11.0

170,8

5,3

142,2

1,9

14,4

-

5,3

1,7

у підрозділі 2.4. Запаси:

за видом економічної діяльності "Виробництво нерафінованих олії та жирів" (код 15.41.0) - вартість нерафінованої олії, виробничий цикл якої не завершено; вартість продукції на складі, готової до реалізації;

за видом економічної діяльності "Виробництво рафінованих олії та жирів" (код 15.41.0) - вартість рафінованої олії, виробничий цикл якої не завершено; вартість продукції на складі, готової до реалізації;

за видом економічної діяльності "Виробництво прянощів та приправ" (код 15.87.0) - вартість майонезу, призначеного для реалізації.

2.4. Запаси

 

Код виду економічної діяльності за КВЕД

Поточні біологічні активи

Незавершене виробництво

Готова продукція

на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

А

Б

1

2

3

4

5

6

Усього по підприємству

200

-

-

2390,6

1430,3

304,2

111,8

у т. ч. за видами економічної діяльності:

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво нерафінованої олії

15.41.0

-

-

1316,3

1397,7

161,4

1,7

Виробництво рафінованої олії

15.42.0

-

-

1074,3

32,6

32,7

43,9

Виробництво майонезу

15.87.0

-

-

-

-

110,1

66,2

у розділі 3. Окремі види операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг):

у ряд. 260 - витрати на електроенергію (витрат на теплоенергію на цьому підприємстві немає, тому що є власна котельня);

у ряд. 262 - витрати на бензин, дизпаливо, газ;

у ряд. 330 - орендну плату;

у ряд. 335 - виділяється з ряд. 330 сума орендної плати за землю;

у ряд. 340 - податки, збори, які є складовою собівартості продукції.

Розділ 3. Окремі види операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг)

 

Код рядка

Фактично за рік

А

Б

1

Із гр. 2 ряд. 200 підрозділу 2.3:

 

 

витрати на енергію (тепло-, електроенергію)

260

1206,8

витрати на паливо

262

3171,0

Із гр. 8 ряд. 200 підрозділу 2.3:

 

 

витрати на відрядження

310

10,3

з них добові

315

10,3

оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами (включаючи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності)

320

389,7

орендна плата

330

29,6

з неї плата за землю

335

29,6

податки, збори (обов'язкові платежі)

340

55,2

у ряд. 389 - заповнює поле "так";

у ряд. 391 - вартість вітчизняної нерафінованої олії, переробку якої здійснило підприємство;

у ряд. 393 - оплату робіт з очищення нерафінованої олії, одержаної від замовників (сторонніх підприємств та фізичних осіб).

 

Код рядка

Фактично за рік

А

Б

1

Вартість давальницької сировини, переробку якої здійснило підприємство (ряд. 391 + 392)

390

78882,3

у тому числі:
вітчизняна сировина (яка надійшла від вітчизняного замовника)


391


78882,3

імпортна сировина (яка надійшла від закордонного замовника)

392

-

Із гр. 1 ряд. 200 підрозділу 2.1:

 

 

обсяг робіт (послуг), виконаних із давальницької сировини (ряд. 394 + 395 + 396)

393

5147,3

у тому числі:
продукція добувної, переробної промисловості та електроенергетики (коди C, D, E за КВЕД)


394


5147,3

продукція будівництва

395

-

інших видів економічної діяльності

396

-

Слід мати на увазі, що показники за ряд. 260 та ряд. 475 на промисловому підприємстві можуть відрізнятись. За ряд. 260 відображається вартість енергії, що є складовою витрат з реалізованої продукції, за ряд. 475 - придбана у звітному році енергія. Різниця зумовлена як періодом визнання витрат, так і ціною, за якою сплачувалась енергія. Аналогічно може бути різниця показників за ряд. 262 та ряд. 476.

 

Код рядка

Надходження фактично за рік

А

Б

1

Довідково:
Вартість придбаних сировини, матеріалів, комплектуючих та послуг (включаючи поточні біологічні активи)


470


22401,1

з них:
енергії


475


1206,8

палива

476

2923,0

у розділі 4. Кількість працівників та оплата їх праці:

у ряд. 560 - загальну (включаючи штатних та позаштатних працівників) суму нарахованого у звітному році фонду оплати праці.

Розділ 4. Кількість працівників та оплата їх праці

 

Код рядка

Усього по підприємству

А

Б

1

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

510

240

Середня кількість позаштатних працівників (які працюють за цивільно-правовими договорами та зовнішні сумісники), осіб

520

3

Кількість власників, засновників підприємства та членів їх сімей, осіб

530

-

Відпрацьовано штатними працівниками, людино-годин

535

435086

Кількість штатних працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), осіб

540

-

Фонд оплати праці - всього, тис. грн з одним десятковим знаком

560

3974,8

з нього позаштатних працівників (врахованих у рядку 520)

570

37,0

у розділі 5. Валові капітальні інвестиції, здійснені у звітному році:

у ряд. 610 - усю суму валових капітальних інвестицій (включаючи ПДВ, якщо сплачувався при купівлі);

у ряд. 620 - суму інвестицій у матеріальні активи;

у ряд. 630 - суму інвестицій на будівництво - витрати на будівництво відстійника-накопичувача виробничих стоків та приміщення для грануляції лузги соняшнику;

у ряд. 660 - вартість нових транспортних засобів;

у ряд. 685 - первісну вартість списаного транспорту.

Розділ 5. Валові капітальні інвестиції, здійснені у звітному році

 

Код рядка

Усього по підприємству, тис. грн з одним десятковим знаком

А

Б

1

Валові капітальні інвестиції (з ПДВ) - усього (ряд. 620 + ряд. 670)

610

3446,0

у тому числі:
інвестиції в матеріальні активи (ряд. 630 + 650 + 660)


620


3446,0

у тому числі:
на будівництво (включаючи поліпшення будівель та споруд, капітальні витрати на поліпшення земель, багаторічні насадження)


630


1425,0

на придбання раніше існуючих основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

650

-

на придбання нових основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (включаючи поліпшення машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю, формування основного стада)

660

2021,0

інвестиції в нематеріальні активи

670

-

Вибуття основного капіталу

685

812,0

у розділі 6. Витрати підприємства на інновації та інформатизацію:

у ряд. 740 - витрати на Інтернет;

у ряд. 750 - витрати на оплату послуг сторонніх організацій з ремонту комп'ютерної техніки.

Розділ 6. Витрати підприємства на інновації та інформатизацію

 

Код рядка

Фактично за рік

А

Б

1

Витрати на технологічні інновації

710

-

Витрати на інформатизацію - всього
(ряд. 730 + 740 + 750)

720

7,4

у тому числі:
витрати на програмне забезпечення


730


-

витрати на обчислювальну техніку

740

2,4

витрати на оплату послуг сторонніх підприємств (включаючи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) у сфері інформатизації

750

5,0

Приклад 3

Підприємство - юридична особа, зареєстроване у м. Києві, орендує цех та наймає працівників у Київській області, де займається виробництвом хімічної продукції (КВЕД 24.51.0 "Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування"; КВЕД 24.52.0 "Виробництво парфумерних та косметичних засобів"); здає в оренду власне нерухоме майно (70.20.0); має базу відпочинку (55.23.0) в Одеській області; у звітному році придбало основні засоби. У такому випадку підприємство розділи 2 - 6 заповнює в цілому по підприємству, а розділ 7 - по місцевих одиницях.

Розділ 7. Основні показники по місцевих одиницях за звітний рік

Найменування та місцезнаходження місцевої одиниці

Код території за КОАТУУ за місцезнаходженням

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Код виду економічної діяльності за КВЕД

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн з одним десятковим знаком

Середня кількість працівників (включаючи штатних та позаштатних працівників), осіб

Фонд оплати праці - всього, тис. грн з одним десятковим знаком

Валові капітальні інвестиції, здійснені у звітному році, тис. грн з одним десятковим знаком

А

Б

В

Г

1

2

3

4

Усього по місцевій одиниці

 

 

 

10,0

12

208,0

-

ТОВ "Леда", м. Київ

8038900000

23456789000

24.51.0

-

10

183,0

-

8038900000

23456789001

70.20.0

10,0

2

25,0

-

Усього по місцевій одиниці

 

 

 

8600,0

38

273,7

196,0

Макарівський район, с. Фасова,
вул. Колгоспна, 4а

3222788001

23456789002

24.51.0

6000,0

30

171,0

100,0

3222788001

23456789003

24.52.0

2600,0

8

102,7

96,0

Усього по місцевій одиниці

 

 

 

337,0

14

149,0

57,0

База відпочинку "Альбатрос-Либідь", Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт Затока

5120884205

24732802000

55.23.0

337,0

14

149,0

57,0

 

(Інструкцію доповнено додатком 4 згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 01.09.2009 р. N 334)

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6