Інструкція щодо заповнення форми N 2-інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика інвестицій та будівництва

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державного статистичного спостереження N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" та N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції"

(назва у редакції наказу Державного комітету
статистики України від 09.09.2010 р. N 384)

Наказ Державного комітету статистики України
від 9 жовтня 2009 року N 376

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 2009 р. за N 1001/17017

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету статистики України
від 9 вересня 2010 року N 384

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
від 1 жовтня 2013 року N 291)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форм державного статистичного спостереження N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" та N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції", що додається.

(пункт 1 у редакції наказу Державного комітету
статистики України від 09.09.2010 р. N 384)

2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 квітня 2010 року.

5. Визнати таким, що втратив чинність з 1 квітня 2010 року, наказ Держкомстату від 10.11.2008 N 436 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції" та N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.12.2008 за N 1154/15845.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В. О.

Голова

О. Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 9 жовтня 2009 р. N 376

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 2009 р. за N 1001/17017


Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" та N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції"

(назва у редакції наказу Державного комітету
статистики України від 09.09.2010 р. N 384)

(У тексті Інструкції після слів "витрати на будівництво житла для подальшого продажу" доповнено словом "(передачі)" та слова "(капітальні вкладення)" виключено згідно з наказом Державного комітету статистики України від 9 вересня 2010 року N 384)


I. Порядок заповнення розділу 1 "Капітальні інвестиції" форми N 2-інвестиції (квартальна) та форми N 2-інвестиції (річна)

(назва розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 09.09.2010 р. N 384)

1.1. У розділі 1 відображаються фактично освоєні (використані) у звітному кварталі обсяги капітальних інвестицій у матеріальні та нематеріальні активи за рахунок передбачених чинним законодавством джерел фінансування, без урахування суми податку на додану вартість, та витрати на будівництво житла для подальшого продажу (передачі), які за обліком витрат не належать до капітальних інвестицій респондента.

1.2. Придбання активів відображається у цінах покупців з урахуванням витрат на транспортування та монтаж, плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів, податків, оплати послуг юристів, оцінювачів, агентів з нерухомості. Витрати на придбання активів за договором фінансового лізингу включаються лізингоодержувачем в обсяги капітальних інвестицій, при цьому відображається повна ринкова вартість активу, що зазначена в договорі, а частина внесків, що відповідає платежам за відсотками, виключається. Вартість зазначених активів відображається у звітному періоді, в якому їх залучили до виробничого процесу.

1.3. До складу показників з капітальних інвестицій не включаються:

витрати на придбання матеріальних та нематеріальних активів з метою їх подальшого перепродажу, крім витрат на будівництво житла для подальшого продажу (передачі);

вартість матеріальних та нематеріальних активів, які отримані на безоплатній основі;

авансові платежі для фінансування будівництва та придбання обладнання.

1.4. У рядку 100 відображаються фактично освоєні обсяги капітальних інвестицій. До них належать інвестиції у нові та існуючі матеріальні та нематеріальні активи, які були придбані, у тому числі за договором фінансового лізингу, або створені для власного використання зі строком служби більше одного року, уключаючи невироблені активи (земля, авторські права, ліцензії, патенти, гудвіли тощо), а також витрати на будівництво житла для подальшого продажу (передачі).

До цього показника включаються всі витрати, які пов'язані з поліпшенням об'єкта, що приводить до збільшення його строку служби або виробничої потужності, та не включаються витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти.

1.5. У рядку 110 відображаються обсяги капітальних інвестицій у матеріальні активи, до яких належать інвестиції у нові та існуючі матеріальні активи, які були придбані або створені для власного використання зі строком служби більше одного року, уключаючи землю. До них належать інвестиції в основний капітал, нові та існуючі будівлі та споруди, витрати на довгострокові біологічні активи, інші необоротні матеріальні активи та капітальний ремонт.

1.6. У рядку 111 відображаються інвестиції у придбання у власність згідно з чинним законодавством земельних ділянок та придбання природних ресурсів для наступного видобутку нафти, газу тощо. До цього показника не включаються витрати на придбання землі під будівництво житла, що будується з метою подальшого продажу та за обліком витрат не належить до капітальних інвестицій звітної одиниці.

1.7. У рядку 112 відображаються обсяги інвестицій в основний капітал, а саме: у придбання та створення активів, їх реконструкцію, розширення, модернізацію тощо. Цей показник уключає вкладення у капітальне будівництво, придбання землі під забудову, машин та обладнання, інструменту, приладів та інвентарю, транспортних засобів та не включає витрати на капітальний ремонт цих активів. Також цей показник уключає витрати на будівництво житла для подальшого продажу (передачі).

1.8. У рядку 113 з рядка 111 виділяються інвестиції у придбання у власність землі під забудову нових будівель та споруд. До цього показника не включаються витрати на придбання землі під будівництво житла, що будується з метою подальшого продажу та за обліком витрат не належить до капітальних інвестицій звітної одиниці.

1.9. У рядку 114 відображаються витрати на нове капітальне будівництво, розширення, реконструкцію існуючих будівель та споруд, що здійснюються підрядним та господарським способами. Також до цього показника включаються:

витрати на обладнання, що забезпечує функціонування будівель та споруд, та його монтаж;

капітальні витрати на поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи);

витрати на проведення культуртехнічних робіт на землях, що не потребують осушення, і на терасування крутих схилів;

вартість проектних та вишукувальних робіт для поточного будівництва і для будівництва майбутніх років, витрати на розробку техніко-економічних обґрунтувань, що належать до капітальних вкладень;

витрати на роботи з експлуатаційного і глибокого розвідувального буріння на нафту, газ і термальні води.

До цього показника не включаються витрати на здійснення капітальних ремонтів та витрати на будівництво житла для подальшого продажу (передачі).

1.10. У рядку 115 відображаються обсяги інвестицій у придбання або виготовлення господарським способом для власного використання машин та обладнання (уключаючи їх монтаж), а саме: технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного й іншого обладнання, машин, інструменту, приладів та інвентарю, які не пов'язані безпосередньо з функціонуванням будівель та споруд та належать до основних засобів. У рядку 115 також відображаються витрати на їх модернізацію, вдосконалення тощо, крім витрат на капітальний ремонт. До цього показника включаються витрати на придбання машин та обладнання, що вже були у використанні в інших суб'єктів господарювання.

До цього показника не включаються:

витрати на придбання обладнання та устаткування (яке потребує монтажу), що міститься на складі й у звітному періоді не передане в монтаж;

витрати на придбання обладнання та устаткування (яке не потребує монтажу), що не введено в експлуатацію у звітному періоді.

1.11. У рядку 116 відображаються обсяги інвестицій у придбання або виготовлення господарським способом для власного використання транспортних засобів, їх модернізацію, вдосконалення тощо, крім витрат на капітальний ремонт. До цього показника включаються витрати на придбання транспортних засобів, що вже були у використанні в інших суб'єктів господарювання.

1.12. У рядку 117 відображаються обсяги інвестицій у придбання або вирощування довгострокових біологічних активів рослинництва, що належать до сільськогосподарської діяльності; тварин та багаторічних насаджень, які не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, тощо.

(пункт 1.12 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 09.09.2010 р. N 384)

1.13. У рядку 118 відображаються обсяги інвестицій у придбання існуючих будівель та споруд, а саме: придбання будівель, споруд, їх окремих частин, які були в користуванні в інших суб'єктів господарювання.

1.14. У рядку 119 відображаються обсяги інвестицій у придбання нових будівель та споруд, що раніше не використовувались, та об'єктів незавершеного будівництва.

1.15. У рядку 120 відображаються обсяги інвестицій в придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних активів тваринництва, у тому числі незрілих, та формування основного стада робочої та продуктивної худоби. До цього показника не включаються дорослі тварини і молодняк на відгодівлі та в нагулі, птиця, кролики, дорослі тварини, що вибракувані з основного стада для реалізації.

1.16. У рядку 121 відображаються інвестиції у придбання або створення (будівництво) власними силами інших необоротних матеріальних активів:

бібліотечних фондів;

малоцінних необоротних матеріальних активів;

тимчасових (не титульних) споруд (крім витрат на зведення таких споруд, які замовник уключає в обсяги інвестицій у капітальне будівництво та оплачує);

інвентарної тари;

активів, що призначені для прокату;

витрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди тощо.

1.17. У рядку 122 відображаються обсяги інвестицій у капітальний ремонт, тобто витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта, що приводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первинно очікуваних від використання об'єкта, на суму яких збільшується первісна вартість основних засобів (будівель, споруд, машин та обладнання, транспортних засобів тощо). До цього показника не включаються витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти активів.

1.18. У рядку 130 відображаються обсяги інвестицій у придбання та створення власними силами необоротних нематеріальних активів:

права користування природними ресурсами (надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище);

права користування майном (земельною ділянкою, будівлею);

права на комерційні позначення (права на торгівельні марки, комерційні (фірмові) назви);

права на об'єкти промислової власності (права на винаходи, патенти, ліцензії, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау тощо);

авторські та суміжні з ними права;

засоби програмного забезпечення та бази даних за умови використання їх понад один рік, у тому числі інвестиції у їх модернізацію або поліпшення;

розважальні програми та оригінали літературних і художніх творів тощо.

1.19. У рядку 140 виділяються витрати на будівництво житла, що будується з метою подальшого продажу та за обліком витрат не належить до капітальних інвестицій звітної одиниці, а також витрати на придбання землі під будівництво цього житла. Дані цього показника включаються до показника "інвестиції в основний капітал" (рядок 112).

1.20. У рядку 141 з рядка 140 виділяються витрати на придбання землі під будівництво житла, що будується з метою подальшого продажу та за обліком витрат не належить до капітальних інвестицій звітної одиниці.

1.21. У рядку 150 з рядків 111 та 130 виділяються витрати на оплату послуг юристів, оцінювачів, агентів з нерухомості, які пов'язані з переходом прав власності на землю, та нематеріальні активи (авторські права, ліцензії, патенти, гудвіли тощо).

II. Порядок заповнення розділу 2 "Капітальні інвестиції за джерелами фінансування" форми N 2-інвестиції (квартальна) та форми N 2-інвестиції (річна)

(назва розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 09.09.2010 р. N 384)

2.1. У розділі 2 наводяться дані з освоєних обсягів капітальних інвестицій без урахування суми податку на додану вартість за джерелами фінансування, у тому числі інвестицій в основний капітал, з них на житлове будівництво.

2.2. У рядку 210 відображаються обсяги інвестицій, фактично освоєні у звітному періоді за рахунок коштів державного бюджету.

2.3. У рядку 220 відображаються обсяги інвестицій, які освоєні за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, коштів місцевих бюджетів, уключаючи кошти субвенцій з державного бюджету.

2.4. У рядку 230 відображаються обсяги інвестицій, освоєні за рахунок власних коштів підприємств усіх форм господарювання, - коштів, отриманих підприємством у результаті звичайної господарської діяльності, а також амортизаційних відрахувань із матеріальних та нематеріальних необоротних активів, нарахованих протягом звітного періоду.

2.5. У рядку 231 з рядка 230 відображаються обсяги інвестицій, освоєних за рахунок використаних амортизаційних відрахувань.

2.6. У рядку 240 відображаються обсяги інвестицій, освоєні за рахунок кредитів банків (іноземних та вітчизняних), інших позик.

2.7. У рядку 241 з рядка 240 відображаються обсяги інвестицій, освоєні за рахунок кредитів іноземних банків.

2.8. У рядку 242 з рядка 240 відображаються обсяги інвестицій, освоєні у процесі іпотечного кредитування, яке здійснюється на підставі договору про іпотечний кредит.

2.9. У рядку 243 графи 3 з рядка 242 графи 3 відображаються обсяги іпотечного кредитування населення на будівництво власних квартир.

2.10. У рядку 250 відображаються обсяги інвестицій, освоєні за рахунок коштів іноземних інвесторів.

2.11. У рядку 260 відображаються обсяги інвестицій, освоєні за рахунок коштів вітчизняних інвестиційних компаній, фондів (фондів фінансування будівництва, фондів операцій з нерухомістю тощо), крім тих, через які фінансується будівництво власних квартир населенням.

2.12. У рядку 270 відображаються обсяги інвестицій, освоєні за рахунок коштів населення на будівництво власних квартир, уключаючи кошти, проінвестовані через інвестиційні фонди та компанії, без урахування коштів, отриманих за рахунок іпотечного кредитування.

2.13. У рядку 280 відображаються обсяги інвестицій, освоєні за рахунок інших джерел фінансування, не перерахованих у рядках 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270.

2.14. Сума даних за графами розділу 2 (рядок 200) дорівнює:

за графою 1 - рядку 100 розділу 1;

за графою 2 - рядку 112 розділу 1.

2.15. У рядку 290 відображається сума податку на додану вартість, що врахована у ціні придбання активів.

III. Порядок заповнення розділу 3 "Капітальні інвестиції за окремими видами активів" форми N 2-інвестиції (квартальна) та форми N 2-інвестиції (річна)

(назва розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 09.09.2010 р. N 384)

3.1. У розділі 3 наводяться дані з обсягів капітальних інвестицій без урахування податку на додану вартість за окремими видами активів. Придбання активів відображається відповідно до пункту 1.2 розділу I цієї Інструкції.

3.2. У графі 1 відображаються фактично освоєні обсяги капітальних інвестицій за звітний квартал за окремими видами активів. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2, 4, 5 цього розділу.

3.3. У графі 2 відображаються обсяги інвестицій у придбання та створення нових активів, у тому числі на нове будівництво, придбання та виготовлення власними силами (господарським способом) нових машин, обладнання, транспортних засобів, придбання об'єктів незавершеного будівництва. До даних за цією графою також уключаються витрати на придбання активів, що були у використанні в інших країнах та вперше використовуються на території України.

3.4. У графі 3 з графи 2 відображаються витрати на виготовлення (будівництво) активів господарським способом, до якого належать роботи, виконані власними силами підприємства.

3.5. У графі 4 відображаються обсяги інвестицій у придбання активів, що були у використанні в інших суб'єктів господарювання, за винятком активів, що були у використанні в інших країнах та вперше використовуються в Україні.

3.6. У графі 5 відображаються витрати на розширення, реконструкцію, модернізацію, вдосконалення та капітальний ремонт активів, поліпшення земель, крім витрат на технічне обслуговування та поточні ремонти.

3.7. У графі 6 з графи 1 розділу відображається вартість активів, що використовуються на умовах договору фінансового лізингу. При цьому відображається повна ринкова вартість активу, що зазначена в договорі (частина внесків, що відповідає платежам за відсотками, виключається). Вартість зазначених активів відображається у звітному періоді, в якому їх залучили до виробничого процесу.

3.8. У рядку 301 відображаються обсяги капітальних інвестицій у житлові будівлі, уключаючи також витрати на будівництво житла, що будуються для подальшого продажу та за обліком витрат не належать до капітальних інвестицій респондента.

3.9. У рядку 302 відображаються обсяги капітальних інвестицій у нежитлові будівлі.

3.10. У рядку 303 відображаються обсяги капітальних інвестицій у інженерні споруди.

3.11. У рядку 304 за графою 2 (з рядків 301, 302, 303) виділяється вартість обладнання, що забезпечує функціонування будівель та інженерних споруд, уключаючи витрати на його монтаж, у тому числі систем каналізації, опалення, газопостачання, освітлення, вентиляції та кондиціювання повітря, опалювальні котли, радіатори, калорифери, бойлери та інше санітарно-технічне обладнання, підйомники, ліфти тощо.

3.12. У рядку 310 відображаються обсяги інвестицій у технологічне, енергетичне, підйомно-транспортне та інше обладнання, машини, інструмент, інвентар, які не пов'язані безпосередньо з функціонуванням будівель (споруд), уключаючи витрати на їх монтаж. До показника не належать витрати на придбання (створення) малоцінних необоротних матеріальних активів.

(пункт 3.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 09.09.2010 р. N 384)

3.13. У рядку 311 з рядка 310 виділяються витрати на електричне й електронне устаткування. До такого устаткування належать електронно-обчислювальні та електричні машини й апаратура (комп'ютери, друкувальні пристрої тощо), устаткування для радіо, телебачення та зв’язку (телефонні апарати, телефакси тощо), медичні прилади (електродіагностична апаратура тощо), точні вимірювальні та оптичні пристрої тощо.

(пункт 3.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 09.09.2010 р. N 384)

3.14. У рядку 312 із рядка 310 виділяються витрати на здійснення робіт з монтажу обладнання.

3.15. У рядку 320 відображаються інвестиції у транспортні засоби.

3.16. У рядку 330 відображаються інвестиції у придбання у власність земельних ділянок, а також капітальні витрати на поліпшення землі. У графі 4 відображаються інвестиції у придбання у власність земельних ділянок згідно з чинним законодавством. У графі 5 з рядка 114 графи 1 розділу 1 відображаються витрати на: проведення культуртехнічних робіт на землях, що не потребують осушення (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення поля від каміння та валунів, розчищення заростей, терасування крутих схилів); рекультивацію земельних ділянок; меліоративні, осушувальні, іригаційні роботи (витрати на спорудження ставків, водоймищ, водосховищ і лиманів, протиерозійних, гідротехнічних, протисельових, протизсувних, протилавинних та берегоукріплювальних споруд, на підсипання та намивання ґрунту, роботи з осушення земель) тощо.

3.17. У рядку 341 з рядка 130 виділяються інвестиції у придбання прав користування ресурсами природного середовища (права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище) та прав користування майном (земельною ділянкою, будівлею).

3.18. У рядку 342 з рядка 341 виділяються інвестиції у придбання права користування земельною ділянкою.

3.19. У рядку 343 з рядка 130 виділяються витрати у права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії тощо, включаючи витрати на їх створення власними силами.

3.20. У рядку 344 з рядка 130 виділяються інвестиції в придбання або створення власними силами засобів програмного забезпечення та баз даних за умови використання їх понад один рік, у тому числі інвестиції у їх модернізацію або поліпшення.

3.21. У рядку 345 з рядка 130 виділяються інвестиції у придбання або створення власними силами розважальних програм та оригіналів літературних і художніх творів.

IV. Порядок заповнення розділу 4 "Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності" форми N 2-інвестиції (квартальна) та форми N 2-інвестиції (річна)

(назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 09.09.2010 р. N 384)

4.1. У розділі 4 відображаються дані з освоєних (використаних) обсягів інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності, у розвиток яких вони були спрямовані. Дані наводяться з урахуванням суми податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів. Розподіл здійснюється відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 (із змінами) (далі - КВЕД).

4.2. У рядку 400 наводяться дані щодо загального обсягу інвестицій в основний капітал.

4.3. У вільних рядках розділу 4 дані розподіляються за переліком видів економічної діяльності за КВЕД.

4.4. У графі 1 відображається обсяг інвестицій в основний капітал, освоєних за звітний період. Дані за рядком 400 графи 1 дорівнюють сумі даних рядка 112 графи 1 розділу 1 та рядка 290 графи 2 розділу 2.

4.5. У графі 2 з графи 1 виділяються витрати на виконання всіх видів будівельних робіт, у тому числі робіт з монтажу обладнання, виконаних підрядним та господарським способами, уключаючи монтаж обладнання, що забезпечує функціонування будівель та споруд. Також до показника включається вартість землі під забудову та будівництво житла з метою подальшого продажу.

4.6. У графі 3 з графи 1 виділяються витрати на придбання машин та обладнання, інструменту, приладів та інвентарю, уключаючи вартість обладнання, що забезпечує функціонування будівель та споруд, а також витрати на придбання транспортних засобів.

4.7. До даних за графами 2 та 3 не включаються:

вартість проектних та вишукувальних робіт для поточного будівництва і для будівництва майбутніх років, робіт з благоустрою та озеленення територій, витрати на утримання служби замовника й авторський нагляд;

капітальні витрати на поліпшення земель;

інвестиції у придбання тварин та багаторічних насаджень, які не пов'язані з сільськогосподарською діяльністю, довгострокові біологічні активи рослинництва, що належать до сільськогосподарської діяльності, тощо.

4.8. У графі 4 з графи 1 виділяються інвестиції в основний капітал, освоєні за рахунок коштів державного бюджету.

4.9. У графі 5 з графи 1 виділяються інвестиції в основний капітал, освоєні за рахунок коштів місцевих бюджетів.

V. Порядок заповнення розділу 5 "Витрати на будівельні і монтажні роботи за окремими видами будівель і споруд, інші види робіт і витрат" форми N 2-інвестиції (річна)

5.1. Із загального обсягу витрат на капітальне будівництво (розділ 1 рядок 114) та витрат на будівництво житла з метою подальшого продажу (передачі) (розділ 1 рядок 140) виділяються дані з витрат на будівельно-монтажні роботи за окремими видами будівель та споруд відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 N 507.

5.2. У рядку 510 відображаються витрати на будівельні та монтажні роботи при здійсненні будівництва житлових будівель, у тому числі гуртожитків. З них за рядками 511 - 513 відображаються витрати за окремими видами житлових будівель.

5.3. У рядку 520 відображаються витрати на будівельні та монтажні роботи при здійсненні будівництва нежитлових будівель, у тому числі готелів, ресторанів; будівель офісних, торговельних; будівель транспорту та зв’язку, промислових та складів; будівель для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення; інших нежитлових будівель. З них за рядками 521 - 526 відображаються витрати за окремими видами нежитлових будівель.

5.4. У рядку 530 відображаються витрати на будівельні та монтажні роботи при здійсненні будівництва інженерних споруд, у тому числі транспортні споруди (рядок 531); трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі (рядок 534); комплексні промислові споруди (рядок 540); інші інженерні споруди (рядок 544). З них за рядками 532, 533, 535 - 539, 541 - 543, 545 відображаються витрати за окремими видами інженерних споруд.

5.5. Із загального обсягу інвестицій в основний капітал відображаються дані за окремими видами робіт та витрат:

5.5.1. У рядку 551 відображається вартість проектних та вишукувальних робіт для поточного будівництва і для будівництва майбутніх років, витрати на розробку техніко-економічних обґрунтувань, що здійснюються за рахунок капітальних вкладень, з рядків 114 та 140 розділу 1.

5.5.2. У рядку 552 відображаються витрати на довгострокові біологічні активи рослинництва сільськогосподарського призначення та багаторічні насадження, які не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, з рядка 117 розділу 1.

5.5.3. У рядку 553 відображаються витрати на роботи з глибокого розвідувального буріння на нафту, газ і термальні води з рядка 114 розділу 1.

5.5.4. У рядку 554 відображаються витрати на роботи з експлуатаційного буріння на нафту, газ і термальні води з рядка 114 розділу 1.

5.5.5. У рядку 560 відображаються витрати на поліпшення земель - проведення культуртехнічних робіт на землях, що не потребують осушення (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення поля від каміння та валунів, розчищення заростей, терасування крутих схилів); рекультивацію земельних ділянок; меліоративні, осушувальні, іригаційні роботи (витрати на спорудження ставків, водоймищ, водосховищ і лиманів, протиерозійних, гідротехнічних, протисельових, протизсувних, протилавинних та берегоукріплювальних споруд, на підсипання та намивання ґрунту, роботи з осушення земель) тощо з рядка 114 розділу 1.

5.5.6. У рядку 570 відображаються витрати на здійснення будівельних та монтажних робіт господарським способом, до яких належать роботи, виконані власними силами робітників підприємства та оплачені за рахунок основної діяльності, з рядка 400 графи 2 розділу 4.

(Інструкцію доповнено розділом V згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 09.09.2010 р. N 384)

Директор департаменту
статистики виробництва


Л. М. Овденко

 

МЕНЮ

Проект Закону України N 6000 «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 15.12.2021 р.

Закон України N 1082-ІX «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Грудень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2