Інструкція щодо заповнення форми N 1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика інвестицій та будівництва

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт"

Наказ Державного комітету статистики України
від 9 жовтня 2009 року N 375

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2009 р. за N 984/17000

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 12 серпня 2014 року N 232)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження зі статистики будівництва та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт", що додається.

2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження N 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 лютого 2010 року.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 лютого 2010 року наказ Держкомстату від 20.12.2005 N 430 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-кб (термінова) "Звіт про виконання будівельних робіт", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2005 за N 1583/11863 (зі змінами).

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В. О.

Голова

О. Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 9 жовтня 2009 р. N 375

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2009 р. за N 984/17000

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт"

I. Обсяг виконаних робіт

1.1. У цьому розділі відображаються дані щодо обсягів будівельних робіт, які були виконані у звітному місяці та за період з початку року по звітний місяць включно (без ПДВ, у цілих числах). До будівельних робіт відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 (далі - КВЕД), належать роботи з підготовки будівельних ділянок, будівництва будівель та споруд, установлення інженерного устатковання будівель та споруд, роботи із завершення будівництва та оренди будівельної техніки з оператором (секція F "Будівництво").

1.2. У рядку 01 відображаються дані про обсяг виконаних будівельних робіт господарських організацій та їх відокремлених підрозділів (далі - підприємства) за укладеними договорами підряду (у тому числі з фізичними особами). Також до рядка 01 включаються обсяги робіт, здійснені господарським способом, при якому будівельні роботи виконуються підприємством, для якого будується об'єкт, та оплачуються за рахунок коштів цього ж підприємства.

1.3. До обсягу будівельних робіт уключається вартість будівельних, монтажних та інших робіт, що виконуються під час нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель, споруд, технічного переоснащення підприємств.

1.4. Вартість матеріалів замовника (у тому числі наданих на давальницьких умовах) уключається до обсягів будівельних робіт за фактичною вартістю їх придбання.

1.5. При здійсненні монтажу устатковання до обсягів будівельних робіт уключається лише вартість робіт з монтажу устатковання, без урахування вартості його придбання, за винятком обладнання, що забезпечує функціонування будівель: внутрішнього водопроводу, каналізації, опалення, газопостачання, вентиляції та кондиціювання повітря (уключаючи вартість опалювальних котлів, радіаторів, калориферів, бойлерів та інших санітарно-технічних виробів, кондиціонерів та іншого обладнання), а також інших внутрішніх трубопроводів.

1.6. Підставою для відображення у звітності вартості виконаних робіт за звітний період є дані первинного обліку.

1.7. У рядках 011 - 014 наводяться обсяги робіт щодо окремих видів будівельних об'єктів відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 N 507.

1.8. У рядку 015 (із рядка 01) відображаються обсяги робіт, виконані безпосередньо підприємством (будівельною дільницею, ремонтно-будівельним цехом, іншим виробничим підрозділом), для якого будується об'єкт.

1.9. У рядку 016 (із рядка 01) відображається вартість робіт з капітального ремонту будівель і споруд, у тому числі за договорами з фізичними особами за рахунок їх коштів.

1.10. У рядку 017 (із рядка 01) відображається вартість робіт з поточного ремонту будівель і споруд (у тому числі за договорами з фізичними особами за рахунок їх коштів), який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей і попередження передчасного зносу конструкцій та інженерного обладнання. Якщо будівля в цілому не підлягає капітальному ремонту, до комплексу робіт з поточного ремонту можуть входити деякі роботи, які здійснюються при капітальному ремонті (крім робіт, які передбачають заміну та модернізацію конструктивних елементів будівлі).

1.11. До обсягів робіт з поточного ремонту (рядок 017) не включаються роботи з утримання та поточного ремонту автодоріг, мостів, переїздів, інших дорожніх споруд, що належать за КВЕД до секції I.

1.12. У графі 1 відображаються дані щодо обсягів робіт, фактично виконаних у звітному місяці, незалежно від того, чи підписані замовником акти виконаних робіт.

1.13. У графі 2 відображаються дані за період з початку року з урахуванням уточнень за попередні місяці, якщо такі були.

II. Обсяг реалізованих робіт та кількість працівників

2.1. Показники цього розділу наводяться за період з початку року таким чином: у звіті за квітень - дані за січень - березень, за липень - дані за січень - червень, за жовтень - дані за січень - вересень, за січень - дані за січень - грудень.

2.2. У рядках 02, 021, 022 дані наводяться без ПДВ, у цілих числах.

2.3. У рядку 02 обсяг реалізованих будівельних робіт визначається за вартістю їх виконання за договорами підряду, що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків із замовниками формах первинного обліку (незалежно від надходження платежів).

2.4. До обсягу реалізованих будівельних робіт включається вартість реалізованих будівельних і монтажних робіт, виконаних під час нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення підприємств і ремонту будівель і споруд.

2.5. До обсягу реалізованих будівельних робіт не включаються зворотні суми від розбирання матеріалів, виробів і конструкцій, авансова плата та вартість матеріалів, наданих замовником, які утримуються з вартості будівельних робіт, виконаних за договорами підряду, а також не включається вартість будівельних робіт, виконаних підприємством для власних потреб (капітальний ремонт власних приміщень тощо).

2.6. Підприємством (підрядником), що залучає до виконання будівельного договору інше підприємство (субпідрядника), за рядком 02 відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти", затвердженого наказом Мінфіну від 28.04.2001 N 205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.05.2001 за N 433/5624 (зі змінами), вказується загальний обсяг реалізованих будівельних робіт, уключаючи роботи, виконані субпідрядником.

2.7. У рядку 021 підприємством (підрядником), що залучає до виконання будівельного договору інше підприємство (субпідрядника), із загального обсягу реалізованих робіт зазначається обсяг реалізованих робіт, виконаних субпідрядником за договором субпідряду.

2.8. У рядку 022 (із рядка 02) виділяється вартість реалізованих будівельних робіт, оплачених замовником у звітному періоді. Кошти, одержані від замовника у звітному році за роботи, виконані у попередньому році, у рядку 022 не відображаються.

2.9. У рядку 03 відображається середня кількість працівників (уключаючи штатних працівників, зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами), зайнятих економічною діяльністю, що належить до будівництва (секція F КВЕД). Заповнення цього показника здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722 (зі змінами).

2.10. До даних рядка 03 уключається також кількість працівників, зайнятих допоміжною діяльністю (база, склад, підрозділи з виконання ремонту та технічного обслуговування власного обладнання тощо), яка існує виключно для обслуговування (підтримання) основного та другорядного видів будівельної діяльності. Кількість працівників другорядного для будівельного виду діяльності (столярного цеху, розчинного вузла, автогосподарства тощо, які перебувають на балансі підприємства) не включається до цього показника. Також не включаються до рядка 03 працівники функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, служб тощо).

Директор департаменту
статистики виробництва


Л. М. Овденко

 

МЕНЮ

Проект Закону України N 6000 «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 15.12.2021 р.

Закон України N 1082-ІX «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Грудень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2