Інструкція щодо заповнення форми N 2-інф «Звіт про наявність обчислювальної техніки»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика інновацій, науки, освіти, інформатики

втратила чинність з 10.08.2010 року
згідно з наказом Державного комітету статистики України
від 14 липня 2010 N 272

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 20 липня 2007 р. N 228

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 серпня 2007 р. за N 896/14163

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 2-інф "Звіт про наявність обчислювальної техніки" (річна)

1. Звіт за формою N 2-інф подають не пізніше 20 лютого після звітного року територіальному органу державної статистики за місцезнаходженням. Порядок звітування юридичної особи в разі наявності в неї відокремлених підрозділів передбачає таке:

А.

Якщо головна організація на території одного регіону має відокремлені підрозділи, які зареєстровані в ЄДРПОУ та перебувають на окремому балансі, вона повинна звітувати за себе, а її відокремлені підрозділи кожний сам за себе органу державної статистики за місцезнаходженням.

Б.

Якщо головна організація має відокремлені підрозділи, які зареєстровані в ЄДРПОУ та перебувають на окремому балансі на території інших регіонів, вона повинна звітувати теж тільки за себе, а її відокремлені підрозділи кожний сам за себе територіальному органу державної статистики відповідного регіону.

В.

У разі, якщо відокремлені підрозділи не складають балансового розрахунку, головна організація повинна звітувати за себе і за кожний із своїх відокремлених підрозділів окремим звітом відповідному територіальному органу державної статистики.

2. Форму N 2-інф заповнює бухгалтер разом з працівником сфери обробки даних на обчислювальній техніці. Дані про наявність обчислювальної техніки заповнюються на підставі технічних паспортів до ЕОМ, а також документів первинного бухгалтерського обліку та карток обліку основних засобів.

ДОВІДКА: Визначити тип процесора вашої персональної обчислювальної машини (ПОМ) можна, якщо виконати такі дії:

а) натиснути кнопку "пуск", вибрати пункт меню "настройка", вибрати пункт меню "панель управления";

б) у вікні "панель управления" розмістити курсор на значкові "система" та натиснути на праву кнопку мишки;

в) вибрати пункт меню "открыть", вибрати закладку "общие". Знизу вікна після слова "компьютер:" буде вказано тип процесора;

г) натиснути кнопку "отмена".

3. Персональні комп'ютери, що вмонтовані в стендове обладнання, теж уключають до звіту. Якщо в цьому випадку неможливо виділити балансову вартість самої обчислювальної техніки, проставляють її приблизну ринкову вартість на момент складання звіту. Настільні мікрокалькулятори не належать до класу ЕОМ.

4. За надані в оренду персональні комп'ютери звітує підприємство (організація), на балансі якого є ця техніка.

5. Якщо підприємством, організацією, установою придбано або знято з балансу декілька ЕОМ одного типу, то відповідні дані за графами 1 - 6 розділу 1 наводять в сумі.

6. У графі 1 наводять кількість наявних ЕОМ, що відображені в документах бухгалтерського обліку за станом на 1 січня після звітного року згідно з переліком графи А.

7. У графі 2 вказують (у тисячах гривень з двома знаками після коми) вартість наявної обчислювальної техніки згідно з документами бухгалтерського обліку та картками обліку основних засобів. У цій графі проставляється сума залишкової вартості (якщо її величина менше 10 гривень, указують "0,00").

8. Якщо ЕОМ протягом звітного року було модернізовано шляхом придбання нових комплектувальних компонентів, то її показують у звіті з новим типом процесора, тільки якщо до картки первинного обліку засобів основних фондів було внесено відповідні зміни. Якщо залишкова вартість обчислювальної техніки дорівнює нулю, але на цій ЕОМ виконуються роботи, її показують як діючу. Периферію (наприклад, монітор, принтер, модем, сканер тощо), яка належить до конкретного комп'ютера, слід включати до балансової вартості цього об'єкта обчислювальної техніки.

9. У графах 3 - 6 наводять дані про поповнення та вибуття парку обчислювальної техніки протягом звітного року.

10. У графі 3 наводять кількість ЕОМ, які взято на баланс, у графі 4 - кількість ЕОМ, уведених у дію (для великих ЕОМ та мереж на базі інтегрованих рішень існують акти про здавання до експлуатації, для ПОМ - усна згода користувача).

11. У графі 5 наводять кількість ЕОМ, що зняті з балансу, з них у графі 6 - кількість ЕОМ, що підлягають списанню.

12. Рядок 00 є підсумковим для всього підприємства. У кожній з граф 1, 2, 3, 4, 5 та 6 вміст відповідної комірки повинен дорівнювати сумі рядків 10, 20, 30, 40 та 50.

13. Рядок 10 є підсумковим для ПОМ початкового рівня. Кожна комірка цього рядка повинна дорівнювати сумі рядків 11 - 15 та 19 відповідних граф 1, 2, 3, 4, 5 та 6.

13.1. У рядку 11 указують сумарні дані про ПОМ фірми INTEL з процесорами: від Pentium75 до Pentium233, Pentium II (Klamath, Deschutes), Pentium III (Katmai, Coppermine, Tualatin), а також Celeron 1700 і нижче за класом (Covington, Mendocino, Coppermine, Tualatin).

13.2. У рядку 12 указують сумарні дані про ПОМ фірми AMD з процесорами: K6, K6-2, K6-3, а також Duron.

13.3. У рядку 13 указують перші моделі ПОМ з процесорами Power та PowerPC (процесори G1 і нижче класом та G2). Сюди можна віднести процесори 601 MPC601 (50 і 66 Мгц), 602 (об'єднана шина даних/адреса), 603 для ноутбуків, а також 603e, 604, 604e.

13.4. У рядку 14 указують ПОМ з архітектурою процесорів, що позиціонуються для недорогих рішень: VIA (усі типи Samuel (C5A,C5B), Ezra (C5C) та Mathew); RISE (mP6 та P6 II); CENTAUR (з процесорами Winchip-C6, Winchip-2/2А/3/4).

13.5. У рядку 15 указують сумарні дані про найперші персональні обчислювальні машини з процесорами застарілих модифікацій незалежно від фірми-виробника. Сюди зараховують перші моделі ПОМ з 4, 8 та 16-бітовими процесорами 4040, 8080, 8086, 8088 та 80188, 80-286, iAPX, i960(80960), i860(80860) та XScale, PC/XT та їм подібні (наприклад, EC1831 - EC1834, EC1839, EC1840, EC1847.X, CM19XX) та ПОМ з процесорами PC AT, 80-386 та 80-486, 586 та CYRIX. У цей рядок не включати стаціонарні середні ЕОМ, що мають в своїй назві літери "СМ" та які наводять у рядку 40.

13.6. У рядку 19 указують типи процесорів, які належать до початкового рівня та не підпадають під класифікації в рядках 11 - 15.

14. Рядок 20 є підсумковим для ПОМ з сучасними процесорами. Кожна комірка цього рядка повинна дорівнювати сумі рядків 21 - 23 та 29 відповідних граф 1, 2, 3, 4, 5 та 6.

14.1. У рядку 21 указують сумарні дані про сучасні ПОМ фірми INTEL з процесорами: Pentium-IV (Willamette, Northwood A/B), PentiumPro, Pentium-M (Banias, Dothan); PII-Xeon; PIII-Xeon; Xeon MP/1M, Tejas, а також Celeron 1700 і вище класом.

14.2. У рядку 22 вказують сумарні дані про сучасні ПОМ фірми AMD з процесорами: AMD K7 (Athlon), Athlon XP/XP+, а також Duron 1600 і вище за класом.

14.3. У рядку 23 вказують, що використовують процесори типу PowerPC. Сюди можна віднести дві останні моделі процесора G2 (620 - перша 64-бітова реалізація та x704 BiCOMOS - утілення PowerPC від Exponential Technologies), а також Power PC 3 та PC4, з лінійкою процесорів G3 (серії 740, 745, 755) та G4 (серія 7410 з підтримкою AltiVec, SIMD-розширенням специфікацій PPC).

14.4. У рядку 29 указують типи процесорів, на яких працюють сучасні ПОМ та які не можна віднести до класифікації в рядках 21 - 23.

15. Рядок 30 є підсумковим для ПОМ з надпотужними процесорами. Кожна комірка цього рядка повинна дорівнювати сумі рядків 31 - 33 та 39 відповідних граф 1, 2, 3, 4, 5 та 6.

15.1. У рядку 31 указують сумарні дані про розробки потужних процесорів фірми INTEL.

• Це Intel Core (Yonah), Dual-Core Xeon LV (Sossaman); Pentium 4EE (ядро Gallatin Xeon з 2Мб кешем), Pentium 4E/4F (Prescott).

• До класу, що подають у рядку 31, слід відносити також перші 64-бітові процесори фірми з новою архітектурою IA-64: Itanium та Itanium 2.

• У рядку 31 вказують також процесори, починаючи з Pentium 4F (техпроцес D0 - Intel® Extended Memory 64 Technology і більш пізні), що представлені фірмою на ринку як останні розробки на базі двох нових технологій:

I. За технологією EM64T NetBurst випускаються процесори: Pentium 4F (D0 і вище за класом), Pentium-D (перші 2-ядерні процесори з ядрами Smithfield та Presler), а також Pentium Extreme Edition - 2-ядерні (Dual-core) процесори з підтримкою технології Hyper-Threading [ з ядрами Smithfield - 840 EE, Presler - 955 (EE/965 EE), Nocona, Irwindale, Potomac, Paxville DP/MP, Dempsey та серія Dual-Core Xeon 5000 (MP версія мікропроцесора Presler)].

II. В основу технології EM64T Intel® Core? покладено дві гілки процесорів.

1) Xeon (Woodcrest) - двоядерний Dual-Core мікропроцесор для серверів і робочих станцій з підтримкою симетричної багатопроцесорності (у разі двопроцесорних систем), на якому реалізовані технології: Intel Virtualization Technology - підтримка декількох операційних систем на одному комп'ютері, EIST (Enhanced Intel SpeedStep Technology) у моделях 5140, 5148LV, 5150 та 5160; LaGrande Technology - розширені продовження технічних засобів захисту, iAMT2 (Intel Active Management Technology) - видалене управління комп'ютерами (для лінійки від Xeon 5110 - 1,60 ГГц по Xeon 5160 - 3,00 ГГц).

2) Intel Core 2 - двоядерний Dual-Core мікропроцесор для настільних систем без підтримки симетричної багатопроцесорності, що орієнтований на контактне рознімання LGA775. Цей ряд можна представити такими технологічними процесами створення ядра: Conroe (від Core 2 Duo E4200 - 1,60 ГГц до Core 2 Duo X6800 - 2,93 ГГц), Conroe XE (Core 2 Extreme X6800 - 2,93 ГГц та Core 2 Extreme X6900 - 3,20 ГГц) та Merom (від Core 2 Extreme T5500 до Core 2 Extreme T7600)

15.2. У рядку 32 вказують сумарні дані про останні розробки фірми AMD під назвою AMD K8:Turion-64, AMD-FX (виробництва з початку 2005 р.) та AMD-FX2.

15.3. У рядку 33 вказують сумарні дані про ПОМ з RISC (від англ. Reduced Instruction Set Computing - обчислення зі скороченим набором команд), CISC (від англ. complication instruction set computer - комп'ютери зі складним (розширеним) набором команд) та MISC (від англ. Minimal Instruction Set Computer - процесор, що працює з мінімальним набором довгих команд) архітектурами процесорів, що використовують спеціальні набори системних внутрішніх команд та інструкцій, які дають змогу здійснювати обмін даними з великою швидкістю і тактовою частотою та можуть застосовуватися у багатопроцесорних суперсерверах. До цієї категорії можна віднести такі типи процесорів:

PowerPC G5 (останній 64-бітовий процесор цієї марки, який базується на архітектурі IBM POWER4 і оснащений додатково VMX (AltiVec-сумісними SIMD-розширеннями), AIM, Motorola MC680x0, VAX, KILOCORE (сумісна розробка IBM і Rapport Inc), CELL (сумісна розробка IBM, Sony і Toshiba), ARM, AVR, Sun Ultra SPARC, MIPS, Alpha DEC, PA-RISC (Hewlett-Packard)

15.4. У рядку 39 указують типи найновіших процесорів, на яких працюють сучасні ПОМ та які не можна віднести до класифікації в рядках 31 - 33.

16. У рядку 40 указують сумарні дані щодо середніх стаціонарних ЕОМ типу "СМ" всіх модифікацій (СМ-1420, СМ-1426, СМ-1700). Середні стаціонарні ЕОМ не слід плутати зі старими моделями персональних комп'ютерів, що мають у назві літери "СМ" і заносяться до рядка з номером 15 (див. пункт 15.5 цієї Інструкції).

17. У рядку 50 указують сумарні дані щодо великих ЕОМ на базі процесорів загального призначення, міні- та мікропроцесорів (великі стаціонарні машини або мейнфрейми) усіх модифікацій та всіх країн-виробників.

18. У рядку 60 як довідку наводять середньооблікову кількість осіб штатних працівників особового складу підприємства (організації), яка подає звіт.

19. У рядку 70 як довідку наводять кількість комп'ютерів, що взяті в оренду у фізичних осіб (за комп'ютери, що взяті в оренду в юридичних осіб, звітують власники обчислювальної техніки самостійно).

20. У рядку 80 довідково наводять кількість комп'ютерів, що мають доступ до Інтернету.

Директор департаменту
статистики послуг


І. В. Калачова

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6