Інструкція щодо заповнення форми N 4-нт «Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика інновацій, науки, освіти, інформатики

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 20 серпня 2007 р. N 306

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2007 р. за N 1038/14305

ІНСТРУКЦІЯ

 щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 4-нт "Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності"

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 10 серпня 2015 року N 184)
 

Загальні положення

1. Звіт за формою державного статистичного спостереження N 4-нт "Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності" заповнюється на основі даних форм первинної облікової документації, затверджених наказом Держкомстату від 10.08.2004 N 469, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.08.2004 за N 1054/9653 (із змінами), а саме:

1.1. Форма N ІВ-1 Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, що подані в Україні (далі - форма N ІВ-1).

1.2. Форма N ІВ-2 Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, що подані до компетентних органів іноземних держав (далі - форма N ІВ-2).

1.3. Форма ІВ-3 Журнал реєстрації використаних винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем (далі - форма N ІВ-3).

1.4. Форма N ІВ-4 Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій (далі - форма N ІВ-4).

1.5. Форма N ІВ-5 Заява про раціоналізаторську пропозицію (далі - форма N ІВ-5).

1.6. Форма N ІВ-6 Акт про використання об'єкта права інтелектуальної власності (далі - форма N ІВ-6).

2. Усі вартісні показники наводять у тис. грн. з одним десятковим знаком.

3. Інформація подається з урахуванням результатів діяльності всіх відокремлених структурних підрозділів організації (як тих, що знаходяться на одній території з головною організацією, так і тих, які знаходяться на території інших регіонів).

4. Для мети цієї Інструкції творцем є фізична особа, що відповідає вимогам статті 421 Цивільного кодексу України.

Розділ 1. Показники творчої діяльності

Чисельність творців об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ)

1.1. У графі 1 проставляється чисельність винахідників та авторів промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій (далі - творці) за даними журналів реєстрації (форми N ІВ-1, N ІВ-4). При цьому необхідно брати до уваги таке:

якщо в заявці на об'єкт права інтелектуальної власності (далі - ОПІВ) наведено декілька організацій-заявників, то графу 1 заповнює тільки організація, що вказана в заявці першою, у тому числі організація наводить чисельність винахідників, авторів промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем (далі - компонування ІМС) та раціоналізаторських пропозицій незалежно від того, чи є вони працівниками даної організації чи ні;

одна й та сама особа враховується у звітному році лише один раз, незважаючи на те, що вона може бути одночасно винахідником, автором промислового зразка, компонування ІМС, раціоналізаторської пропозиції;

творець ураховується за умови подання заявки (заяви) на відповідний ОПІВ у звітному році.

Подання заявок на ОПІВ до компетентних органів з охорони прав інтелектуальної власності

1.2. У графі 2 наводяться назви держав (уключаючи Україну), до компетентних органів з охорони прав інтелектуальної власності яких подані заявки на ОПІВ (у яких отримано охоронні документи на ОПІВ). Назва кожної держави вказується в окремому рядку; якщо подається міжнародна заявка, то вказується кожна держава, зазначена в цій заявці.

1.3. Графу 3 організація не заповнює.

1.4. У графах 4 - 7 згідно з Журналом реєстрації (форма N ІВ-1) проставляється кількість заявок відповідно на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування ІМС, дата подання яких до компетентних органів з охорони прав інтелектуальної власності припадає на звітний рік.

1.5. Якщо в заявці на ОПІВ наведено декілька організацій-заявників, то графи 4 - 7 заповнює організація, яка вказана в заявці першою.

1.6. У графі 4 міжнародна заявка або заявка на регіональний (європейський, євразійський) патент указується стільки разів, скільки країн у ній зазначено.

Отримання охоронних документів на ОПІВ у компетентних органах з охорони прав інтелектуальної власності

1.7. У графі 8 зазначається кількість отриманих у звітному році патентів (свідоцтв) України (уключаючи патенти, видані за авторськими свідоцтвами СРСР) та іноземних держав на винаходи.

У разі отримання регіонального (європейського, євразійського) патенту, дія якого поширюється на території кількох країн, такий патент ураховується за кожною країною, на території якої він діє.

1.8. У графах 9 - 11 проставляється кількість отриманих у звітному році патентів на корисні моделі, промислові зразки та свідоцтв на компонування ІМС.

Використання ОПІВ

1.9. У графі 12 зазначається кількість винаходів, що використовувались у звітному році (форма N ІВ-3), уключаючи винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР. Дані вказуються протягом усього періоду використання. Якщо авторським свідоцтвом або патентом охороняється група винаходів, то в графі 12 ураховують використання кожного винаходу, уключеного до групи винаходів.

1.10. У графах 13 - 15 наводиться кількість використаних у звітному році корисних моделей, промислових зразків і компонувань ІМС. Дані показуються протягом усього періоду використання.

1.11. У графі 16 указується кількість використаних раціоналізаторських пропозицій за звітний рік. Дані вказуються протягом 2 років від дати початку використання.

Витрати, пов'язані з охороною прав на ОПІВ та їх використанням

1.12. У графі 17 наводяться фактичні витрати в організації, пов'язані з охороною прав на ОПІВ (форми NN ІВ-1, ІВ-2, ІВ-3, ІВ-4). Графа 17 дорівнює сумі граф 18 і 20.

1.13. У графі 18 зазначається сума витрат на сплату зборів (мита) за дії з охорони прав на ОПІВ.

1.14. У графі 19 проставляється сума витрат на сплату зборів (мита) до патентних відомств (компетентних органів) іноземних держав.

1.15. У графі 20 наводиться сума витрат на виплату винагороди творцям ОПІВ, на виплату винагороди за сприяння використанню ОПІВ, а також інші витрати, що пов'язані з охороною права інтелектуальної власності.

1.16. У графі 21 проставляється сума витрат на виплату винагороди творцям ОПІВ.

Розділ 2. Розподіл творців ОПІВ за віком, статтю та рівнем освіти

2.1. У графах 22 - 30 проставляється чисельність творців (форми N ІВ-1, ІВ-4), у тому числі:

у графі 22 - загальна чисельність винахідників та авторів промислових зразків, компонувань ІМС (форма N ІВ-1);

у графах 23 - 26 - чисельність спеціалістів, які належать до інженерно-технічного персоналу, з них: у графах 23, 24 - ті, які мають повну вищу освіту, у графах 25, 26 - ті, які мають базову вищу чи початкову вищу освіту;

у графах 27, 28 - чисельність винахідників та авторів, які належать до робочих спеціальностей;

у графах 29, 30 - чисельність авторів раціоналізаторських пропозицій (форма N ІВ-4).

Графа 22 дорівнює сумі граф 23, 25 і 27.

2.2. При визначенні рівня освіти слід керуватися Інструкцією щодо проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 року і заповнення переписної документації, затвердженою наказом Держкомстату від 31.07.2001 N 341, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 23.08.2001 за N 742/5933.

Розділ 3. Перелік відокремлених підрозділів та їх основні показники, уключені до звіту

3.1. Розділ заповнюється тільки тими організаціями, які мають у підпорядкуванні відокремлені підрозділи (філії) і які включили до звіту інформацію зазначених підрозділів.

3.2. У графі Б наводиться повна назва підрозділу, дані якого увійшли до звіту.

3.3. У графі В наводиться назва регіону розташування підрозділу (область, місто).

3.4. Графи 31 - 33 заповнюють організації, що подають звіт.

3.5. У графі 34 проставляється чисельність творців ОПІВ за даними журналів реєстрації (аналогічно заповненню графи 1 розділу 1).

3.6. У графі 35 проставляється чисельність авторів раціоналізаторських пропозицій (аналогічно заповненню графи 29 розділу 2).

3.7. У графах 36 - 39 проставляється кількість винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань ІМС, які використовувались у звітному році (аналогічно заповненню граф 12 - 15 розділу 1).

3.8. У графі 40 указується кількість використаних раціоналізаторських пропозицій за звітний рік (аналогічно заповненню графи 16 розділу 1).

Заступник директора департаменту
статистики послуг


І. М. Самченко

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Травень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31