Інструкція щодо заповнення форми N 1-інновація «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика інновацій, науки, освіти, інформатики

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-інновація

Наказ Державного комітету статистики України
від 1 жовтня 2008 року N 361

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 2008 р. за N 1047/15738

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом
Державного комітету статистики України
 від 25 жовтня 2010 року N 429

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
від 5 жовтня 2015 року N 261)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та з метою отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації та подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-інновація "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства", що додається, та ввести її в дію з 01.01.2009.

2. Департаменту статистики послуг (Калачова І. В.) визначити необхідний тираж, підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту оригінал Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-інновація, затвердженої цим наказом, для виготовлення.

3. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування послуг з виготовлення та доставки Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-інновація, затвердженої цим наказом.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О. К.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-інновація, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

5. Визнати такими, що втратили чинність з 01.01.2009, підпункт 1.3 пункту 1 наказу Держкомстату від 20.08.2007 N 306 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.09.2007 за N 1035/14302, та Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-інновація "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства", затверджену наказом Держкомстату від 20.08.2007 N 306, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.09.2007 за N 1037/14304.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

Голова

О. Г. Осауленко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
освіти і науки України


М. В. Стріха

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 1 жовтня 2008 р. N 361

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 2008 р. за N 1047/15738

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-інновація "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства"

I. Загальні положення

1.1. При заповненні форми державного статистичного спостереження N 1-інновація "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" (далі - форма) та на виконання Постанови Верховної Ради України від 27.06.2007 N 1244-V "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації" слід використовувати визначення, гармонізовані з міжнародними рекомендаціями.

1.2. Під інноваційною діяльністю розуміють усі наукові, технологічні, організаційні, фінансові й комерційні дії, що призводять до здійснення інновацій або задумані з цією метою. До інноваційної діяльності входять дослідження і розробки, не пов'язані прямо з підготовкою конкретної інновації.

1.3. Під інновацією розуміють введення у вживання будь-якого нового або значно вдосконаленого продукту (товару або послуги) або процесу, нового методу маркетингу або нового організаційного методу в діяльності підприємства, організації робочих місць або зовнішніх зв'язків.

1.4. Ознакою інновації є вимога, щоб продукт, процес, метод маркетингу або організації був для підприємства новим або значно вдосконаленим. До інновацій належать продукти, процеси і методи, які підприємство створило першим, і/або продукти, процеси, запозичені від інших підприємств або організацій. Також ознакою інновації є те, що продукт, процес, метод маркетингу або організації повинен бути впроваджений. Новий або удосконалений продукт є впровадженим, коли він реалізується на ринку. Нові виробничі процеси, методи маркетингу або організації є впровадженими, коли вони стали дійсно використовуватися в діяльності підприємства.

1.5. Підприємство складає звіт про наявність інновацій як у випадку, коли воно займається чітко вираженими інноваційними проектами (такими як розробка і впровадження якогось нового продукту або послуги), так і тоді, коли вносяться усе нові поліпшення у свою продукцію (товар або послугу), виробничі процеси й операції. Якщо ж підприємство працює виключно на давальницькій сировині і реалізує свою продукцію лише за межі України, то таке підприємство звіт за формою N 1-інновація не складає.

1.6. Розрізняють чотири типи інновацій: продуктові, процесові, маркетингові й організаційні.

1.7. Продуктовою інновацією є впровадження товару або послуги, що є новими або значно поліпшеними за його властивостями або способами використання. Сюди входять значні вдосконалення в технічних характеристиках, компонентах і матеріалах, у вбудованому програмному забезпеченні, у рівні сумісності з користувачем або в інших функціональних характеристиках.

1.7.1. У продуктових інноваціях можуть використовуватися нові знання або технології, або вони можуть ґрунтуватися на нових прийомах використання або нових комбінаціях уже існуючих знань або технологій. Поняття продуктових інновацій містить у собі введення у вживання як нових товарів і послуг, так і здійснення значних удосконалень у функціональних або споживчих характеристиках уже існуючих товарів і послуг.

1.7.2. Новими продуктами вважаються товари і послуги, що значно відрізняються за своїми характеристиками або призначенням від продуктів, що вироблялися підприємством раніше. Прикладами нових продуктів, де використовувалися нові технології, можна вважати перші мікропроцесори або цифрові фотоапарати. Перший портативний MP3-плеєр, у якому використовувалося сполучення вже існуючого програмного забезпечення і технологія використання мініатюрного твердого диска, був новим продуктом, у якому комбінувалися вже існуючі технології.

1.7.3. Розробка нового способу використання якогось продукту, що піддавався лише незначним змінам технічних характеристик, є продуктовою інновацією. Прикладом служить уведення у вживання нового мийного засобу з використанням уже існуючої хімічної сполуки, що до того застосовувався лише як допоміжний засіб при нанесенні покриття.

1.7.4. Значні вдосконалення вже існуючих продуктів можуть здійснюватися за рахунок змін у матеріалах, компонентах та інших характеристиках виробів, що поліпшують їхні властивості. Впровадження глобальної системи навігації і визначення положення або поліпшення інших підсистем в автомобілях можуть служити прикладами продуктової інновації, що полягає в часткових змінах або доповненнях будь-якої однієї з багатьох технічних підсистем, об'єднаних у виробі. Використання у виробництві одягу повітропроникних тканин є прикладом продуктової інновації, що полягає у використанні нових матеріалів для поліпшення властивостей продукту.

1.7.5. Дизайн є невід'ємною частиною розробки і реалізації продуктових інновацій. Проте зміни в дизайні, які не тягнуть за собою значних змін у функціональних характеристиках продукту або способах його передбачуваного використання, не вважаються продуктовими інноваціями. Регулярні сезонні зміни також не є продуктовими інноваціями.

1.7.6. У випадку коли до вже існуючого продукту були внесені доповнення або модернізації, то інноваційним вважається не весь продукт, а лише змінена його частина. Таким прикладом може бути впровадження гальмівної системи ABS (antiskid brake system) або поліпшення інших підсистем в автомобілях, де зміни зазнав не весь автомобіль, а лише одна з багатьох технічних підсистем, об'єднаних у виробі.

1.8. Процесова інновація є впровадженням нового або значно поліпшеного способу виробництва або доставки продукту. Сюди входять значні зміни в технології, виробничому устаткованні і/або програмному забезпеченні.

1.8.1. Процесові інновації мають на меті зниження собівартості виробництва або витрат з доставки продукції, підвищення її якості, виробництво чи доставку нових або значно поліпшених продуктів.

1.8.2. Методи виробництва містять у собі технологічні процеси, устатковання і програмне забезпечення, які застосовуються у виробництві товарів і послуг. Прикладами нових методів виробництва є установка нового автоматизованого обладнання на виробничій лінії або комп'ютеризація проектно-конструкторських робіт.

1.8.3. Методи доставки стосуються логістики підприємства і поєднують у собі устатковання, програмне забезпечення і технології, які використовуються у постачанні вихідних матеріалів, постачанні і доставці кінцевої продукції всередині підприємства. Під логістикою слід розуміти планування, контроль та управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними й нематеріальними операціями, що здійснюються в процесі доведення сировини та матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача у відповідності до інтересів та потреб останнього, а також передачі, зберігання й обробки відповідної інформації. У рамках логістичних систем вирішується ряд задач, уключаючи прогнозування потреб у продукції, транспорті, контроль за станом запасів; збір та обробка замовлень, визначення поетапної послідовності просування матеріального потоку тощо. Прикладами нових методів доставки можуть бути впровадження обліку переміщень товарів за допомогою штрих-коду або активної радіочастотної системи відстеження переміщень транспортних засобів.

1.8.4. Процесові інновації включають нові або значно вдосконалені технічні прийоми, устатковання і програмне забезпечення, що використовуються у допоміжних видах діяльності, таких як постачання, бухгалтерський облік, обчислення, поточний ремонт і профілактика. Впровадження нової або значно вдосконаленої інформаційно-комунікаційної технології (далі - ІКТ) є процесовою інновацією, якщо воно націлене на підвищення ефективності і/або якості допоміжної діяльності підприємства.

1.9. Маркетингова інновація є впровадженням нового методу продажу, уключаючи значні зміни в дизайні або упаковці продукту, його складуванні, просуванні на ринок або в призначенні продажної ціни, що націлені на краще задоволення потреб споживача, відкриття нових ринків або завоювання нових позицій для продукції підприємства на ринку з метою збільшення обсягу продажу.

1.9.1. Відмінною рисою маркетингової інновації в порівнянні з іншими змінами в маркетинговому інструментарії є впровадження такого методу продажу, що не використовувався підприємством раніше. Ця зміна повинна бути частиною нової концепції або стратегії продажу, що є значним відривом від методів продажу, що раніше існували на підприємстві. Новий метод може бути самостійно розроблений підприємством, що здійснює інновацію, або запозичений від інших підприємств або організацій. Нові методи продажу можуть упроваджуватися як для нової, так і для продукції, що вже існує.

1.9.2. Прикладом маркетингової інновації в дизайні може бути значна зміна в дизайні комплекту меблів для відновлення їх зовнішнього вигляду і підвищення привабливості. Інновації в дизайні можуть полягати також у значних змінах форми, зовнішнього вигляду або смаку харчових продуктів або напоїв - таких, як додавання нового аромату або присмаку - для завоювання нового споживчого сегмента. Прикладом маркетингової інновації в упакуванні є використання радикально нового дизайну флаконів для лосьйону, що за задумом повинен додати продуктові оригінального вигляду і залучити нову групу покупців.

1.9.3. Нові маркетингові методи в розміщенні продукту (на ринку) перш за все розуміють як освоєння нових шляхів реалізації. У даному випадку під шляхами реалізації розуміються методи, що використовуються для продажу товарів і послуг споживачам, а не методи логістики (транспортування, збереження і вантажно-розвантажувальні роботи). Прикладом маркетингової інновації в розміщенні продукту є перше впровадження систем прямого продажу, або ексклюзивної роздрібної торгівлі, або ліцензування продукції. Інновації в розміщенні продукту можуть містити в собі також використання нових концепцій його представлення покупцеві. Прикладом може бути організація приміщень для продажу меблів, відповідно перебудованих, і тих, що дозволяють покупцям бачити товар у цілком декорованому інтер'єрі.

1.9.4. Нові маркетингові методи в просуванні продукту (на ринок) містять у собі використання нових концепцій просування товарів і послуг даного підприємства. Наприклад, істотне збільшення використання різних засобів масової інформації (показ продукту в мультфільмах або телевізійних програмах або його представлення будь-якою відомою особою є маркетинговою інновацією).

1.9.5. Інновації в призначенні цін містять у собі використання нових стратегій ціноутворення для ринкового просування продукції. Прикладом є перше використання нового методу варіювання ціни товару відповідно до поточного попиту (наприклад, зниження ціни при низькому попиті) або впровадження нового методу, що дозволяє покупцям вибирати бажані характеристики продукту на веб-сайті підприємства, а потім дізнаватися про ціну конкретного виробу. Нові методи призначення цін, єдиною метою яких є диференціювання цін за споживчими сегментами, не визнаються інноваціями.

1.9.6. Сезонні, регулярні та інші зміни прийомів маркетингу в цілому не є маркетинговими інноваціями. Щоб стати такими, подібні зміни повинні включати методи маркетингу, що не використовувалися підприємством раніше. Наприклад, значна зміна в дизайні або упакуванні продукту, заснована на концепції маркетингу, що уже використовувалася підприємством для інших продуктів, не є маркетинговою інновацією, так само як не є таке використання вже існуючих методів маркетингу для освоєння географічно нового ринку або нового сегмента ринку (наприклад, нової соціально-демографічної групи клієнтів).

1.10. Організаційна інновація є впровадженням нового організаційного методу в діяльності підприємства, в організації робочих місць або зовнішніх зв'язків.

1.10.1. Організаційні інновації можуть бути спрямовані на підвищення ефективності діяльності підприємства за допомогою скорочення адміністративних витрат або оперативних витрат, підвищення задоволеності службовців станом своїх робочих місць (і тим самим продуктивності праці), розширення доступу до нетоварних активів (таких як некодифіковані знання із зовнішніх джерел) або зменшення витрат на постачання.

1.10.2. Відмінною рисою організаційної інновації від інших організаційних змін на даному підприємстві є впровадження будь-якою організаційного методу (в діяльності підприємства, в організації робочих місць або в зовнішніх зв'язках), що не використовувався підприємством раніше і є результатом реалізації стратегічних рішень керівництва. Організаційні інновації в діяльності підприємства містять у собі впровадження нових методів в організацію повсякденної діяльності з виконання різноманітних робіт. Сюди входить, наприклад, упровадження нових методів поліпшення навчання співробітників і полегшення обміну знань на підприємстві. Прикладом може служити впровадження кодификації знань, тобто організація баз даних про передові методи діяльності, підбір навчального матеріалу й іншої інформації в такий спосіб, щоб зробити це більш доступним для персоналу; застосування системи навчання і підвищення кваліфікації працівників і, як наслідок, зниження плинності кадрів; перші досвіди впровадження нових систем керування головними виробничими процесами або постачальницькими операціями, такі як організація постачальницьких ланцюжків, оперативна перебудова діяльності, маневрування обсягом виробництва і керування якістю.

1.10.3. Інновації в організації робочих місць містять у собі впровадження нових методів розподілу відповідальності та права прийняття рішень між співробітниками при організації й узгодженні різних робочих процесів усередині підрозділів підприємства, а також у взаємодії цих підрозділів; упровадження нових принципів структурування діяльності як об'єднання різних видів робіт. Прикладом інновації в організації робочих місць може служити перше застосування організаційної моделі, що надає співробітникам підприємства більшу автономію у прийнятті рішень і в заохоченні їх до участі у висуванні нових ідей шляхом децентралізації діяльності усередині груп співробітників і адміністративного контролю, або створення формальних і неформальних робочих колективів, члени яких зв'язані відносно більш гнучкими обов'язками і відповідальністю. Одночасно організаційні інновації можуть полягати і в централізації, і в посиленні підзвітності при прийнятті рішень. Прикладом організаційної інновації в структуруванні ділової активності може бути перше за часом упровадження системи "виготовлення на замовлення" (що об'єднує збут і виробництво) або сполучення інжинірингу і дослідних розробок з виробництвом.

1.10.4. Нові організаційні методи в зовнішніх зв'язках підприємства включають в себе впровадження нових способів організації взаємин з іншими підприємствами або державними організаціями, таких як установлення нових форм співробітництва із дослідними організаціями або замовниками, нові методи інтеграції з постачальниками, використання зовнішніх результатів досліджень і розробок, перше в діяльності підприємства залучення комерційних субпідрядників до виробництва, заготівель, розподілу, набору персоналу, допоміжних служб.

1.10.5. Зміни в діяльності підприємства, організації робочих місць або зовнішніх зв'язків, засновані на організаційних методах, що вже використовуються підприємством, не є організаційними інноваціями. Також формулювання управлінських стратегій саме по собі не є інновацією. Однак організаційні зміни, що втілили нову управлінську стратегію, є інновацією, якщо вони є першим для даного підприємства використанням нового організаційного методу в діяльності підприємства, організації робочих місць або зовнішніх зв'язків. Наприклад, оприлюднення письмових стратегічних установок, спрямованих на підвищення ефективності використання запасу знань, накопиченого на підприємстві, саме по собі не є інновацією. Але якщо ця стратегія реалізується у вигляді використання нового програмного забезпечення і нових способів документування інформації для полегшення і заохочення обміну знаннями між різними підрозділами підприємства, вона є інновацією.

1.10.6. Злиття з іншими підприємствами або придбання інших підприємств не вважаються організаційними інноваціями, навіть якщо все це відбувається вперше. Проте злиття і придбання можуть містити в собі організаційні інновації, якщо під час цього підприємство створило або освоїло нові методи організації.

1.11. Для цілей обстеження важливо вміти розрізняти типи інновацій у граничних випадках. Багато інновацій можуть мати ознаки відразу двох або більше типів. Наприклад, підприємство, що впроваджує новий продукт, що вимагає ще й розробки нового виробничого процесу, чітко є інноваційним - як у продуктовій, так і процесовій сфері. Те ж саме буде справедливим для підприємства, що впроваджує новий метод маркетингу для просування на ринок нового продукту або вперше бере на озброєння новий організаційний метод під час впровадження нового технологічного процесу.

1.11.1. Основною ознакою, що відрізняє продуктові інновації від маркетингових, є наявність значної зміни у функціях або в способах використання продукту. Товари або послуги, що володіють значно поліпшеними функціональними або споживчими характеристиками в порівнянні з уже існуючими, є продуктовими інноваціями. З іншого боку, прийняття нової концепції маркетингу, що припускає значну зміну в дизайні будь-якого уже існуючого продукту, є маркетинговою, але не продуктовою інновацією, оскільки функціональні або споживчі характеристики продукту не зазнали істотних змін. Наприклад, одяг, вироблений з використанням нових матеріалів з поліпшеними характеристиками (повітропроникність, водостійкість тощо), є продуктовою інновацією, але перша поява на ринку нового фасону одягу, розрахованого на нову групу споживачів або такого, що підвищує рівень винятковості (що, відповідно, дозволяє установити більш високу торговельну націнку в порівнянні з попередньою версією того ж продукту), є маркетинговою інновацією.

1.11.2. У деяких випадках інновації можуть вважатися одночасно як продуктовими, так і маркетинговими - якщо в уже існуючу продукцію вносяться такі зміни, що істотно змінюють і її функції, і способи використання, і одночасно форму, вигляд або упакування продукції, що є частиною нової маркетингової концепції.

1.11.3. І процесові, і маркетингові інновації можуть включати нові методи просування інформації або товарів, але їхні цілі різні. Продуктові інновації стосуються методів виробництва і доставки, а також різноманітної допоміжної діяльності, маючи на меті зниження собівартості або підвищення якості продукції. Одночасно метою маркетингових інновацій є збільшення обсягів продажу або частки ринку (в останньому випадку - за рахунок змін у позиціонуванні або репутації продукту).

1.11.4. Граничні ситуації виникають, якщо маркетингові інновації включають освоєння нових шляхів реалізації. Наприклад, інновації, що передбачають установлення нового шляху реалізації (наприклад, нового способу продажу товарів і послуг споживачам), можуть включати ще і впровадження нових методів логістики (наприклад, транспортування, складування й обробки продукції). Якщо ці інновації націлені одночасно на збільшення продажу і зниження питомих витрат на розподіл, вони повинні вважатися і процесовими, і маркетинговими.

1.11.5. Необхідно відрізняти процесові інновації від організаційних, оскільки багато інновацій мають ознаки обох типів. Наприклад, упровадження нових процесів може містити в собі також перше використання нових методів організації, таких як бригадний метод. Такі організаційні інновації, як перше впровадження системи наскрізного керування якістю, можуть містити в собі значні удосконалення в методах виробництва, наприклад, системи виробничої логістики для виключення визначених типів браку або нові і більш ефективні інформаційні системи на основі нового програмного забезпечення і нового ІКТ-устатковання.

1.11.6. Головною ознакою для розрізнення процесових інновацій від організаційних є вид діяльності. Процесові інновації пов'язані головним чином з впровадженням нового обладнання, програмного забезпечення і конкретних технологій або процесів, тоді як організаційні інновації стосуються в першу чергу персоналу і організації робіт. Для розрізнення цих двох типів у складних випадках необхідно проаналізувати таке: якщо інновація містить у собі нові або значно поліпшені методи виробництва або постачання, націлені на скорочення питомих витрат або підвищення якості продукції, це процесова інновація; якщо інновація містить у собі перше використання нових методів організації в діяльності підприємства, організації робочих місць або зовнішніх зв'язків, це організаційна інновація; якщо інновація містить у собі як нові або значно поліпшені методи виробництва або постачання, так і перше використання нових методів організації, це одночасно і процесова, і організаційна інновація.

1.11.7. Граничні ситуації можуть виникати у випадках інновацій, що включають у себе перше впровадження і маркетингових, і організаційних методів. Як зазначено вище, якщо інновація має ознаки обох типів, тоді це одночасно і маркетингова, і організаційна інновація. Однак організаційні інновації, що стосуються діяльності з продажу (наприклад, об'єднання відділу продажів з іншими відділами), але не включають у себе впровадження нових методів маркетингу, не є маркетинговими інноваціями.

1.12. Зміни, які не визнаються інноваціями:

1.12.1 припинення використання якогось процесу, методу маркетингу або організації чи продажу якогось продукту, навіть якщо це поліпшує функціонування підприємства. Наприклад, не є інновацією припинення виробником телевізорів продажу комбайнів з телевізора і DVD-плеєра;

1.12.2 просте переміщення або розширення капіталу - придбання устатковання, ідентичного тому, що вже використовується, або невеликі доповнення і модернізація вже існуючого устатковання або програмного забезпечення - не є процесовими інноваціями. Придбане устатковання і доповнення до нього повинні бути одночасно новими для фірми і мати істотно кращі характеристики або істотно поліпшувати властивості всього парку устатковання;

1.12.3 зміни, які витікають виключно через варіації цін на фактори виробництва. Наприклад, якщо та ж сама модель персонального комп'ютера збирається і продається за зниженою ціною лише тому, що знизилися ціни на комп'ютерні чіпи;

1.12.4 пристосування до запитів користувачів - виробництво товарів на замовлення (виконання одиничних або комплексних замовлень своїх клієнтів), які не мають істотних відмінностей від тих, що вироблялися підприємством раніше. Це стосується лише випадків змін у продукті в інтересах споживача, але не впровадження практики виробництва на замовлення. Наприклад, об'єднання операцій з виробництва, продажу й доставки може бути організаційною інновацією;

1.12.5 регулярні сезонні та інші зміни, які повторюються. Це стосується в більшій мірі швейного і взуттєвого виробництва, де відбуваються сезонні зміни в типах товарів, які супроводжуються змінами вигляду відповідних продуктів. Наприклад, виготовлення і виставляння на продаж виробником одягу нових сезонних моделей курток, якщо ці куртки не виготовлені з тканини зі значно поліпшеними властивостями. Однак, якщо сезонні зміни є приводом для фундаментальної зміни вигляду товару, здійснюваної в розвиток нового маркетингового підходу, вперше використовуваного підприємством, це можна вважати маркетинговою інновацією.

1.13. Усі кількісні показники заповнюються за звітний період.

II. Порядок заповнення розділу 1 "Інноваційна діяльність та витрати підприємства"

2.1. У рядках 101 - 109 зазначається, чи було підприємство протягом останніх трьох років роботи задіяне в інноваційній діяльності, такій як:

2.1.1 проведення науково-дослідних робіт (далі - НДР) власними силами для розробки нових або вдосконалених продуктів та процесів (уключаючи розробку програмного забезпечення) (рядок 101);

2.1.2 придбання результатів НДР, виконаних іншими організаціями для розробки нових або вдосконалених продуктів та процесів (уключаючи розробку програмного забезпечення), підприємством, що звітує (рядок 102);

2.1.3 придбання машин, обладнання та комп'ютерної техніки чи програмного забезпечення для виробництва нових і значно вдосконалених продуктів та процесів, а також машин та обладнання, які не вдосконалюють виробничі потужності, але необхідні для випуску нової продукції (наприклад, додаткові формувальні та пакувальні машини) (рядок 103);

2.1.4 придбання нових технологій, які використовуються для реалізації технологічних інновацій, ураховуючи придбання підприємством виключних майнових прав власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ліцензій, ліцензійних договорів на використання зазначених об'єктів; комерційних таємниць (формули, розрахунки, плани, креслення, незапатентовані винаходи та інше; інструкції, описи, вимоги, дані, методи і методики); проектів; технологій у розукомплектованому вигляді; товарних знаків (товарні знаки, придбані у зв’язку з проведенням підприємством інновацій); інших інжинірингових, консалтингових послуг (виключаючи дослідження і розробки), придбаних від сторонніх організацій, приватних осіб тощо (без урахування виробів, зразків, машин, апаратів, комплектуючих або запасних частин, інструментів тощо, що придбані в комплекті з документами). Підприємство може придбати технологію як у матеріальній, так і в нематеріальній формі (рядок 104);

2.1.5 навчання та підготовка персоналу підприємства для розробки та/або запровадження нових чи значно вдосконалених продуктів та процесів (рядок 105);

2.1.6 діяльність щодо ринкового запровадження підприємством нових чи значно вдосконалених товарів та послуг з урахуванням ринкового дослідження та рекламної кампанії (рядок 106);

2.1.7 інші роботи, пов'язані зі створенням і впровадженням інновацій (рядок 107);

2.1.8 впровадження організаційних інновацій (підпункти 1.10.1 - 1.10.6 пункту 1.10 розділу I) (рядок 108);

2.1.9 впровадження маркетингових інновацій (підпункти 1.9.1 - 1.9.6 пункту 1.9 розділу I) (рядок 109).

2.2. У клітинках "Так" або "Ні" проставляється позначка "√". Якщо обрано "Так", то потрібно вказати, в якому з означених років здійснювалися вищезазначені види робіт.

2.3. У рядку 110 "Загальна сума витрат" зазначається сума витрат, пов'язаних з інноваціями, протягом звітного року за такими напрямами:

2.3.1 внутрішні НДР (без амортизації, уключають капітальні витрати на споруди та обладнання для виконання НДР) (рядок 111);

2.3.2 придбання НДР (зовнішні НДР) (рядок 112);

2.3.3 придбання машин, обладнання та програмного забезпечення (за винятком витрат на обладнання для НДР) (рядок 113);

2.3.4 придбання інших зовнішніх знань (рядок 114);

2.3.5 інші витрати (рядок 115).

2.4. У рядках 116 - 122, 124 сума витрат, яка вказана в рядку 110, розподіляється за джерелами фінансування витрат на інновації, у тому числі за рахунок власних коштів (рядок 116), коштів державного бюджету (рядок 117), місцевих бюджетів (рядок 118), коштів позабюджетних фондів (рядок 119), коштів вітчизняних інвесторів (рядок 120), коштів іноземних інвесторів (рядок 121), кредитів (рядок 122), з них на пільгових умовах (рядок 123), коштів інших джерел (рядок 124).

2.5. Дані рядка 110 повинні дорівнювати сумі даних рядків 116 - 122 та 124.

2.6. Дані про витрати на інновації наводяться за період з початку року незалежно від того, на якій стадії перебуває інноваційний процес: на початковій стадії розробки нових або значно вдосконалених продуктів і процесів чи на проміжній стадії. Так наприклад, коли ще тільки здійснюється монтаж нового обладнання чи коли воно лише готове до експлуатації, але ще не працювало, не випробуване у виробництві та не використовувалось у виробництві продукції чи на прикінцевій стадії, коли устатковання вже працює, освоєне в експлуатації, тобто налагоджене виробництво та випускається продукція.

III. Порядок заповнення розділу 2 "Інноваційна продукція (послуги, роботи)

(заголовок розділу III у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 429)

3.1. Під інноваційною продукцією розуміють ринкове впровадження нового або значно удосконаленого товару або послуги відносно її характеристик, таких як удосконалене програмне забезпечення, зручність у використанні, компонування та підсистеми. Інновація (нова або удосконалена) може бути новою для даного підприємства, а не лише новою для даного сектору діяльності або ринку. Також не має значення, яким підприємством інновація була розроблена (підпункти 1.7.1 - 1.7.6 пункту 1.7 розділу I).

3.2. У рядку 201 зазначається, чи впроваджувало підприємство протягом останніх трьох років роботи нову або вдосконалену продукцію (за винятком простого перепродажу нових товарів, придбаних в інших підприємств, та змін лише естетичного характеру), у тому числі:

3.2.1 нову для ринку (рядок 202). Інновація є новою для ринку, коли підприємство, що впровадило інновацію першим, виводить її на свій ринок. Під ринком розуміють уявлення самого підприємства про ринок, де воно діє, і який може складатися з власне підприємства, що звітує, в сукупності з його конкурентами, можливо, з урахуванням географічного аспекту чи типової серії продуктів. Під географічним аспектом розуміють ринок, до якого можуть входити як вітчизняні, так і міжнародні підприємства;

3.2.2 нову для підприємства (рядок 203). Мінімальний рівень новизни для зарахування будь-якої зміни до категорії "інновація" визначається як "нове для підприємства". Продукт уже може використовуватись (виготовлятися) на інших підприємствах, але якщо він є новим або істотно поліпшеним для даного підприємства, то така зміна розглядається для нього як інновація.

3.3. Один вид інноваційної продукції не може бути віднесений до обох категорій одночасно: якщо продукція є новою як для ринку, так і лише для підприємства, то її слід відображати як нову для ринку в рядку 202.

(розділ III доповнено новим пунктом 3.3 згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 429,
у зв’язку з цим пункти 3.3 - 3.8 уважати відповідно пунктами 3.4 - 3.9)

3.4. У клітинках "Так" або "Ні" проставляється позначка " √", якщо обрано "Так", то потрібно вказати, в якому з означених років впроваджувалися вищезазначені види продукції.

3.5. У рядку 204, у графі 1 зазначається кількість упроваджених у виробництво у звітному періоді інноваційних видів продукції, з них у графі 2 - нові лише для підприємства. Інновація вважається впровадженою, якщо вона (її результат) потрапила на ринок.

3.6. У рядку 205, у графі 1 наводиться кількість упроваджених у виробництво інноваційних видів машин, устатковання, приладів, апаратів тощо, з них у графі 2 - нові лише для підприємства.

3.7. Обсяг реалізованої у звітному періоді продукції визначається за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах, незалежно від надходження платежів у відпускних цінах підприємства без податку на додану вартість, акцизного збору та інших непрямих податків (відповідно до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води", затвердженої наказом Держкомстату від 25.11.2005 N 380, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.12.2005 за N 1491/11771 /зі змінами/).

3.8. У рядку 206 наводиться загальний обсяг реалізованої інноваційної продукції (продукція вважається інноваційною протягом трьох років з моменту її впровадження), виконаних робіт, послуг протягом звітного року, що розподіляється на "обсяг реалізованої інноваційної продукції (робіт, послуг), що є новими для вашого ринку" (рядок 207) та "обсяг реалізованої інноваційної продукції (робіт, послуг), що є новими тільки для вашого підприємства" (рядок 208).

(пункт 3.8 розділу III у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 429)

3.9. Один і той же обсяг інноваційної продукції не може бути віднесений до обох категорій одночасно: якщо обсяг є новим як для ринку, так і лише для підприємства, то його слід відображати як новий для ринку в рядку 207.

(розділ III доповнено новим пунктом 3.9 згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 429,
у зв’язку з цим пункт 3.9 уважати відповідно пунктом 3.10)

3.10. Дані рядка 206 мають дорівнювати сумі даних рядків 207 і 208.

(пункт 3.10 розділу III у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 429)

IV. Порядок заповнення розділу 3 "Інноваційні процеси"

4.1. Інноваційний процес - це впровадження нового або значно вдосконаленого виробничого процесу, методу розповсюдження або діяльності з підтримки товарів та послуг. Інновація (нова або вдосконалена) має бути новою для організації, але вона не обов'язково повинна бути новою для даного сектору діяльності або ринку, також не має значення, чи інновація була спочатку розроблена даним підприємством чи іншими підприємствами, за винятком суто організаційних інновацій (підпункти 1.8.1 - 1.8.4 пункту 1.8 розділу I).

4.2. У рядках 301 - 303 зазначається, чи впроваджувало підприємство протягом останніх трьох років такі інноваційні процеси, як:

4.2.1 нові або вдосконалені методи обробки або виробництва продукції (рядок 301);

4.2.2 нові або вдосконалені методи логістики, доставки або розповсюдження продукції (рядок 302);

4.2.3 нову або вдосконалену діяльність з підтримки процесів підприємств, таких як системи матеріально-технічного обслуговування або операції щодо закупівель, обліку або розрахунків (рядок 303).

4.3. У клітинках "Так" або "Ні" проставляється позначка "√", якщо обрано "Так", то потрібно вказати, в якому з означених років впроваджувалися вищезазначені види процесів.

4.4. У рядку 304 наводиться кількість впроваджених у виробництво у звітному періоді нових технологічних процесів (нові або значно вдосконалені методи обробки або виробництва продукції). Ці процеси можуть бути пов'язані із заміною обладнання, змінами в організації виробництва або поєднувати такі зміни і базуватись на нових науково-технічних рішеннях. Такі процеси можуть бути призначені для виготовлення технологічно нової або вдосконаленої продукції, виготовлення якої неможливе в разі застосування звичайних процесів, або для значного підвищення ефективності виробництва традиційної продукції, продуктивності праці та поліпшення якості продукції, зниження витрат на її виготовлення, комплексне використання сировини, матеріалів, палива, енергії тощо.

(пункт 4.4 розділу IV у редакції наказу Державного
 комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 429)

4.4.1. У рядку 305 наводиться кількість упроваджених у виробництво маловідходних, ресурсозберігаючих технологічних процесів.

4.5. У рядку 306 зазначається загальна кількість придбаних (графа 1) та переданих (графа 4) підприємством за період з початку року нових технологій чи окремих технічних досягнень.

4.5.1. У графах 2 і 5 указується кількість придбаних та переданих технологій за межами України, у графах 3 і 6 - з них у країнах СНД.

4.5.2. У рядках 307 - 312 кількість придбаних (переданих) технологій розподіляється за формами придбання (передання). Дані рядка 306 дорівнюють сумі даних рядків 307 - 312 за всіма графами.

4.5.3. Щодо кожної придбаної (переданої) технології вказується лише один спосіб придбання (передавання). Наприклад, якщо технологія придбана (передана) у формі закупівлі (продажу) устатковання разом з комерційною таємницею (ноу-хау), то дані наводять тільки в рядку 310 "придбання (продаж) устатковання". Комерційна таємниця (ноу-хау) - це сукупність різноманітних знань наукового, технічного, виробничого, адміністративного, фінансового та іншого характеру, а також досвіду, які застосовуються в діяльності підприємства чи в професійній діяльності, але які стали загальним надбанням.

4.5.4. У разі придбання технології дані вказуються незалежно від джерела надходження - від юридичних або фізичних осіб.

4.5.5. У рядку 307 вказується кількість придбаних (переданих) технологій за договорами про придбання (передання) права на патенти, ліцензіями або ліцензійними договорами на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей.

4.5.6. У рядку 308 указується кількість технологій як результатів виконання науково-технічних робіт, придбаних (переданих) підприємством.

4.5.7. У рядку 309 наводиться кількість придбаних (переданих) технологій, що придбаваються (передаються) у розукомплектованому вигляді.

4.5.8. У рядку 311 вказується кількість придбаних (переданих) технологій разом з цілеспрямованим прийомом (переходом) на роботу кваліфікованих спеціалістів, які володіють знаннями і досвідом у використанні цих технологій та застосуванні їх у виробництві продукції.

4.5.9. У рядку 312 указується кількість інших, не врахованих у рядках 307 - 312, форм придбання (передачі) технологій.

V. Розділ V виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 25.10.2010 р. N 429) 

Директор департаменту
статистики послуг


І. В. Калачова

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6