Інструкція щодо заповнення форми N 1-виставки «Звіт про виставкову діяльність»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика культури

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-виставки "Звіт про виставкову діяльність"

Наказ Державного комітету статистики України
від 2 лютого 2006 року N 22

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2006 р. за N 127/12001

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 22 січня 2015 року N 17)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики виставкової діяльності та отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-виставки "Звіт про виставкову діяльність" (далі - Інструкція), що додається, та ввести в дію, починаючи зі звіту за 2006 рік.

2. Установити, що суб'єкти господарювання, які займаються виставковою діяльністю, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання при заповненні форми державного статистичного спостереження N 1-виставки "Звіт про виставкову діяльність" використовують Інструкцію, затверджену пунктом 1 цього наказу.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І. В.) передати адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) оригінали Інструкції, затвердженої пунктом 1 цього наказу, для виготовлення.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та відправленням Інструкції на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування виготовлення та доставки Інструкції, затвердженої пунктом 1 цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

Голова

О. Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 2 лютого 2006 р. N 22

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2006 р. за N 127/12001

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-виставки "Звіт про виставкову діяльність"

1. Загальні положення

1.1. Виставкові центри та організатори виставок - суб'єкти виставкової діяльності складають звіт стосовно торгово-промислових виставкових заходів. Мистецькі виставки, а також постійно діючі виставки у звіті не враховуються.

1.2. Розділи 1 - 7, 9, 10 заповнюють організатори виставок, розділ 8 - виставкові центри, розділ 11 - організатори виставок та виставкові центри.

1.3. Суб'єкти виставкової діяльності, які здійснюють свою діяльність як виставкові центри та організатори виставок, складають єдиний звіт і заповнюють усі його розділи. В адресній частині звіту в рядку "Тип організації - складача звіту" вони зазначають: "Організатор виставок і виставковий центр".

1.4. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником і скріплюється печаткою суб'єкта виставкової діяльності.

1.5. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, необхідно терміново повідомити про це органи державної статистики.

2. Заповнення розділу 1
"Розподіл виставкових заходів за місцем проведення"

2.1. У рядку 01 наводяться дані про загальну кількість виставкових заходів, проведених протягом року.

Заходи, які мають однакову назву, але проводяться у різні терміни і в різних місцях, ураховуються відповідну кількість разів.

2.2. У рядку 02 "виставки" наводяться дані про заходи, пов'язані з демонстрацією товарів та послуг, просуванням їх на внутрішній та зовнішній ринок і вивченням з цією метою кон'юнктури ринку.

2.3. У рядку 03 "ярмарки" наводяться дані про заходи, безпосередньо пов'язані з торгівлею (роздрібною чи оптовою), що проводяться у певному місці та у визначені строки.

2.4. Інформація щодо заходів, які мають назву "виставки-ярмарки", наводиться у рядках 02 "виставки" або 03 "ярмарки" з урахуванням переваги діяльності, більш притаманній даному заходу. Якщо при проведенні заходів перевага надається демонстрації товарів чи послуг, дані про них наводяться у рядку 02 "виставки", якщо продажу більшості експонатів - у рядку 03 "ярмарки".

2.5. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість виставкових заходів, у графах 2 - 4 заходи розподіляються за місцем їх проведення.

2.6. Дані графи 1 за всіма рядками мають дорівнювати сумі даних граф 2 та 4. Дані графи 3 мають дорівнювати або бути меншими за дані графи 2.

2.7. Дані рядка 01 за всіма графами мають дорівнювати сумі даних рядків 02 і 03.

3. Заповнення розділу 2
"Розподіл виставкових заходів за джерелами фінансування"

3.1. У графах 1 - 4 дані про кількість виставкових заходів, наведених у графі 1 розділу 1, розподіляються за джерелами їх фінансування.

3.2. У графах 1 та 2 наводяться дані про заходи, кошти для покриття витрат на організацію та проведення яких виділяються з державного та місцевих бюджетів. При цьому зазначені кошти повинні мати цільове призначення.

3.3. У графі 3 наводяться дані про заходи, кошти для покриття витрат на організацію та проведення яких надаються суб'єктами підприємницької діяльності (організаторами заходу, його учасниками та спонсорами).

3.4. У графі 4 наводяться дані про заходи, кошти для покриття витрат на організацію та проведення яких виділяються з різних джерел фінансування.

3.5. У графі 5 з графи 4 наводяться дані про заходи, фінансування яких здійснювалося зі змішаних джерел за участю коштів державного або місцевого бюджетів.

3.6. Сума даних граф 1 - 4 має дорівнювати даним графи 1 розділу 1 за відповідними рядками.

3.7. Дані рядка 01 за всіма графами мають дорівнювати сумі даних рядків 02 і 03.

4. Заповнення розділу 3
"Розподіл виставкових заходів за статусом"

4.1. У графах 1 - 6 наводиться розподіл заходів, наведених у графі 1 розділу 1, за статусом.

4.2. У графі 1 наводяться дані про заходи, яким за рішенням Міжнародного бюро виставок за поданням Ради з питань виставкової діяльності в Україні надано статус всесвітніх.

4.3. У графах 2 - 5 наводяться дані про заходи, яким надано відповідний статус рішенням Ради з питань виставкової діяльності в Україні на основі документів, поданих організатором (організаторами) заходу після проведення аудиту статистичних даних та результатів сертифікації:

у графі 2 - міжнародні виставкові заходи;

у графах 3 - 4 - національні виставкові заходи, у яких учасники та відвідувачі заходу представляли всі чи більшість регіонів України або якщо експозиція представляла переважну більшість напрямків відповідної галузі національної економіки;

у графі 5 - міжрегіональні виставкові заходи, у яких склад учасників і відвідувачів виходить за межі відповідного регіону. За наявності цифрового значення у згаданій графі має бути заповнена графа 7 розділу 9.

4.4. У графі 6 наводяться дані про заходи, яким надано статус регіональних рішенням місцевих органів виконавчої влади або регіональної ради з питань виставкової діяльності на підставі статистичних даних, поданих організаторами заходів, і склад учасників і відвідувачів яких обмежується мешканцями даного регіону.

4.5. Сума даних граф 1 - 6 має дорівнювати даним графи 1 розділу 1 за відповідними рядками.

4.6. Дані рядка 01 за всіма графами мають дорівнювати сумі даних рядків 02 і 03.

5. Заповнення розділу 4
"Розподіл виставкових заходів за тематикою"

5.1. У графах 1 - 4 наводиться розподіл заходів, наведених у графі 1 розділу 1, за тематикою. Тематика виставкових заходів визначається їх організаторами.

5.2. У графі 1 наводяться дані про заходи, на яких демонструються товари, роботи, послуги переважної більшості напрямів або галузей.

5.3. У графах 2 - 3 наводяться дані про заходи, на яких демонструються товари, роботи, послуги двох або більше напрямів чи галузей.

5.4. У графі 4 наводяться дані про заходи, на яких демонструються товари, роботи, послуги одного напрямку або галузі.

5.5. Сума даних граф 1 - 4 має дорівнювати даним графи 1 розділу 1 за відповідними рядками.

5.6. Дані рядка 01 за всіма графами мають дорівнювати сумі даних рядків 02 і 03.

6. Заповнення розділу 5
"Розподіл виставкових заходів за тематичними напрямками"

6.1. У графах А, Б наводиться перелік тематичних напрямків, за якими проводились виставкові заходи протягом року згідно із наведеним нижче переліком. Коди розташовуються у порядку їх зростання.

6.2. У графі 1 наводиться відповідна кількість заходів, проведених протягом року. Дані графи 1 рядка 01 розділу 5 мають відповідати даним графи 1 рядка 01 розділу 1.

6.3. Якщо виставковий захід проводиться одразу за кількома тематичними напрямками, організатором визначається основний тематичний напрямок заходу. Якщо проводиться одночасно кілька виставкових заходів в одному місці, у звіті враховується кожний захід.

Кодування ярмарків, зазвичай, обмежується використанням кодів А.1 - А.3

Тематичні напрямки

Тематичні напрямки

код

назва

код

назва

А.1

Ярмарки технічних товарів та товарів повсякденного попиту

Б.12.2

Судноплавство і суднобудування; морські та шельфові галузі промисловості

А.2

Ярмарки технічних товарів

Б.12.3

Нові технічні рішення. Інноваційні проекти. Наукові відкриття

А.3

Ярмарки товарів повсякденного попиту

Б.12.4

Пластмаси і гума

Б.1

Сільське, лісове та паркове господарство, виноградарство, садівництво і відповідне обладнання

Б.12.5

Хімія. Нові технології хімічної промисловості

Б.2

Харчова промисловість. Напої і тютюн. Готель, ресторан, гастрономія, підприємства громадського харчування і відповідне обладнання

Б.12.6

Механізми. Верстати, обладнання, агрегати, технології усіх галузей промисловості

Б.3

Текстиль, одяг, взуття; товари із шкіри; коштовності; біжутерія і відповідне обладнання

Б.12.7

Деревообробка

Б.4

Будівництво, реконструкція, оздоблення та матеріали і відповідне обладнання

Б.12.8

Електроніка і електротехніка. Вимірювальне обладнання, прилади і комплектуючі

Б.5

Меблі, оснащення житла, хатнє господарство, предмети побуту і відповідне обладнання

Б.12.10

Тара, упаковка. Склад. Етикетка

Б.6

Охорона здоров'я, гігієна. Охорона праці, дозвілля, безпека і відповідне обладнання

Б.12.11

Нафта і газ. Технологія і обладнання для добування і переробки нафти і газу

Б.7

Транспорт і відповідне обладнання

Б.12.12

Видавництво. Поліграфія. Реклама. Канцелярські товари. Матеріали і папір

Б.8

Інформатика, зв'язок, комунікації, офіс, відповідні книги і обладнання

Б.12.13

Торговельне, холодильне обладнання. Виставкове обладнання. Збут товарів

Б.9

Спорт, туризм, дозвілля, розваги, ігри та відповідне обладнання

Б.12.14

Енергетика і енергозбереження

Б.10

Культура; мистецтво, антикваріат, колекціонування; музика; фото, кіно, телебачення; книги, бібліотека

Б.12.16

Побутові послуги

Б.11

Освіта, засоби навчання, подальше навчання

Б.12.17

Скло. Кераміка

Б.12

Промисловість, торгівля, наука і техніка, побутові послуги і відповідне обладнання

Б.13

Економіка. Бізнес. Фінанси. Страхування

Б.12.1

Металургія, зварювання. Гірничодобувна промисловість

-

-

7. Заповнення розділу 6
"Розподіл виставкових заходів за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю"

7.1. У графах 1 - 3 заходи, наведені у графі 1 розділу 1, розподіляються за цільовою аудиторією, у графах 4 - 6 - за періодичністю.

7.2. У графі 4 наводяться дані про заходи, які проводяться раз на кілька років, у графі 5 - один раз на рік, у графі 6 - два та більше разів на рік.

7.3. У графі 7 наводиться загальна тривалість виставкових заходів, яка визначається шляхом підсумку всіх днів роботи виставок, ярмарків тощо. Наприклад, організатором виставки проведено 7 заходів. Із них 5 заходів тривалістю 3 дні, 2 заходи тривалістю 4 дні. У графі 7 має бути врахована загальна тривалість заходів: 5 х 3 + 2 х 4 = 23 дні.

Час, затрачений на монтаж та демонтаж обладнання виставок, у загальній тривалості виставкових заходів не враховується.

7.4. Сума даних граф 1 - 3, а також сума даних граф 4 - 6 мають дорівнювати даним графи 1 розділу 1 за відповідними рядками.

7.5. Дані рядка 01 за всіма графами мають дорівнювати сумі даних рядків 02 і 03.

8. Заповнення розділу 7
"Характеристика забудованої виставкової площі організаторів виставок"

8.1. У розділі має бути наведено підсумок всіх площ, що використовувалися для проведення всіх заходів протягом року. У разі використання однієї й тієї самої площі для проведення кількох заходів вона має враховуватись відповідну кількість разів. Наприклад, організатором виставки проведено 8 заходів. Для 6 заходів було використано одне й те саме приміщення площею 800 кв. м, для двох інших заходів використано відповідно площі 1100 кв. м та 1400 кв. м. У розділі має бути врахована така площа: 6 х 800 + 1100 + 1400 = 7300 кв. м.

8.2. У графі 1 наводяться дані про загальну забудовану виставкову площу, тобто площу виставки, яка забудована виставковим обладнанням; у графах 2 - 7 - про її окремі види.

Службова площа, що використовується для роботи оргкомітету виставки (ярмарку), для громадського харчування та надання інших послуг учасникам і відвідувачам, ураховується тільки у графі 1, а за графами 2 - 7 не розподіляється.

8.3. У графах 2 - 6 наводяться дані про виставкову площу, надану в оренду.

8.4. У графі 2 наводяться дані про надану в оренду виставкову площу. Ураховуються тільки реально зайняті учасниками та сплачені площі, що підтверджується відповідними документами: угодами, рахунками, бухгалтерськими записами тощо.

8.5. Надана в оренду виставкова площа поділяється на закриту (графа 3) та відкриту (графа 5). У графі 3 наводяться дані про площу у виставкових павільйонах, у графі 5 - про виставкову площу на відкритих майданчиках, які розташовані поза межами виставкового павільйону.

8.6. У графах 4, 6 наводяться дані про площу, надану в оренду іноземним учасникам.

8.7. У графі 7 наводяться дані про виставкову площу під спеціальні експозиції, демонстрації тощо, яка не сплачується учасниками.

8.8. Дані графи 1 можуть перевищувати підсумок даних про надану в оренду (графа 2) та спеціальну демонстраційну (графа 7) площу за рахунок службової площі, що використовується для роботи оргкомітету виставки (ярмарку), для громадського харчування та надання інших послуг учасникам і відвідувачам.

8.9. Дані рядка 01 за всіма графами мають дорівнювати сумі даних рядків 02 і 03.

9. Заповнення розділу 8
"Характеристика площі виставкових центрів"

9.1. У графі 1 наводяться дані про загальну площу земельних ділянок, які перебувають у користуванні виставкових центрів.

9.2. У графі 2 наводяться дані про загальну виставкову площу (без урахування службової площі: фойє, офісів, конференц-залів, закладів громадського харчування тощо).

9.3. У графі 3 наводяться дані про закриту площу павільйонів, що може бути використана для розміщення виставок.

9.4. У графі 4 наводяться дані про площу просто неба, яка може бути використана для розміщення виставок.

9.5 Дані графи 2 дорівнюють підсумку даних граф 3 та 4.

9.6. У графі 5 наводяться дані про площу конференц-залів, фойє, офісів (без урахування площі допоміжних приміщень).

9.7. У графі 6 наводяться дані про площу підприємств громадського харчування (без урахування площі кухонь та допоміжних приміщень).

9.8. У графі 7 наводяться дані про площу складських приміщень.

10. Заповнення розділу 9
"Кількість учасників та відвідувачів виставкових заходів"

10.1. У графі 1 наводяться дані про учасників виставкових заходів. Ураховуються учасники, які виступають безпосередньо від імені своїх компаній і сплачують за участь у виставковому заході безпосередньо організаторові, що підтверджується відповідними документами: угодами, рахунками, бухгалтерськими записами. При колективній участі (тобто коли стенд, сплачений одним учасником, використовують кілька учасників) ураховуються всі співучасники з умовою, що їх участь підтверджена відповідними документами і кожен із співучасників має власну виставкову площу у межах колективного стенду.

10.2. У графі 2 враховуються іноземні учасники. Дані графи 2 можуть дорівнювати або бути меншими за дані графи 1. Дані графи 2 не можуть бути меншими за дані графи 6, тобто кількість іноземних учасників не може бути меншою за кількість представлених країн.

10.3. У графі 3 наводяться дані про загальну кількість відвідувачів виставкових заходів. Ураховуються всі категорії відвідувачів: ті, що купили квитки при вході (зараховується кількість проданих квитків за даними бухгалтерії); ті, що придбали квитки поза межами виставкового заходу (зараховується кількість відривних нумерованих купонів, які збираються при вході); ті, що відвідали захід безкоштовно (зараховуються заповнені реєстраційні картки тощо).

10.4. Дані про іноземних відвідувачів наводяться у графі 4. Кількість іноземних відвідувачів визначається за кількістю заповнених реєстраційних карток, де вказана іноземна адреса.

10.5. Дані про відвідувачів, які сплатили за своє перебування на виставковому заході, наводяться у графі 5.

10.6. У графі 6 рядка 01 наводяться дані про кількість країн, представлених на виставкових заходах, тобто країн, з яких є учасники. Дані графи 6 рядка 01 дорівнюють кількості заповнених рядків графи 2 розділу 10.

10.7. У графі 7 рядка 01 наводяться дані про кількість регіонів України, які були представлені на виставкових заходах, тобто регіонів, з яких є учасники. При цьому дані зазначеної графи не можуть перевищувати цифру 27 (загальну кількість регіонів України), оскільки кожний з регіонів ураховується тільки один раз незалежно від кількості заходів, у яких його представники брали участь.

10.8. Дані рядка 01 за графами 1 - 5 мають дорівнювати сумі даних рядків 02 і 03.

11. Заповнення розділу 10
"Країни, у яких проводились та які брали участь у виставкових заходах"

11.1. У графі 1 дані про кількість виставкових заходів, проведених за межами України (розділ 1, рядок 01, графа 4), розподіляються за країнами, у яких вони проводились. Підсумок даних графи 1 розділу 10 має дорівнювати даним графи 4 рядка 01 розділу 1.

11.2. У графі 2 наводяться дані про кількість заходів, проведених на території України, у яких представники відповідних країн брали участь. Якщо в заході брали участь представники кількох країн, кожна з країн записується окремим рядком у графі А.

11.3. Графа В "Код країни" заповнюється регіональними органами статистики відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260.

12. Заповнення розділу 11
"Характеристика персоналу окремих суб'єктів виставкової діяльності"

12.1. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість штатних працівників окремих суб'єктів виставкової діяльності, уключно з адміністративно-господарським персоналом.

12.2. У графі 2 наводяться дані про штатних працівників, які мають вищу освіту, у графі 3 із графи 2 наводяться дані про осіб, які мають вищу освіту з економічних, інформаційних, рекламних, дизайнерських спеціальностей тощо. Дані графи 2 не можуть перевищувати даних графи 1, а дані графи 3 не можуть перевищувати даних графи 2.

12.3. У графі 4 наводяться дані про персонал, який працює на умовах договорів, контрактів.

Заступник директора департаменту
статистики послуг


І. М. Самченко

 

МЕНЮ

Проект Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 2000 від 15.09.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1