Інструкція щодо заповнення форми N 1-послуги (нерухомість) (річна) «Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика нерухомості

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги (нерухомість) (річна) "Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю"

Наказ Державного комітету статистики України
від 27 липня 2009 року N 282

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2009 р. за N 756/16772

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету статистики України
 від 26 липня 2010 року N 297

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 1 жовтня 2013 року N 291)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики нерухомості та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги (нерухомість) (річна) "Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю" (далі - Інструкція), що додається.

2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження N 1-послуги (нерухомість) (річна) "Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І. В.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести Інструкцію, затверджену цим наказом, до відома головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

4. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2010 року, підпункт 1.4 пункту 1 наказу Держкомстату від 17.06.2004 N 382 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з обліку послуг", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.07.2004 за N 810/9409, та Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги (нерухомість), річна "Звіт про надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю", затверджену наказом Держкомстату від 17.06.2004 N 382, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02.07.2004 за N 813/9412.

5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2010 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

Голова

О. Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 27 липня 2009 р. N 282

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2009 р. за N 756/16772

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги (нерухомість) (річна)

"Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю"

I. Загальні положення

1.1. Форму державного статистичного спостереження N 1-послуги (нерухомість) (річна) "Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю" (далі - форма N 1-послуги (нерухомість)) заповнюють юридичні особи, для яких посередницькі послуги в угодах з нерухомістю є основним видом економічної діяльності, та подають органу державної статистики за місцезнаходженням.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 26.07.2010 р. N 297)

1.2. Звітним періодом для форми N 1-послуги (нерухомість) є 12 місяців: з 1 січня до 31 грудня звітного року.

1.3. Форма N 1-послуги (нерухомість) складається за результатами фактичної діяльності за рік.

1.4. При заповненні форми N 1-послуги (нерухомість) усі кількісні показники наводяться у цілих одиницях, вартісні показники - з одним десятковим знаком, а показники площі - з двома десятковими знаками.

II. Порядок заповнення розділу 1 "Основні економічні показники"

2.1. У рядку 01 зазначається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, яка заповнюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722.

2.2. У рядку 02 виділяється (із рядка 01) кількість працівників, що безпосередньо займаються наданням посередницьких послуг при операціях з нерухомістю.

2.3. У рядку 03 зазначається середня кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами, яка заповнюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722.

2.4. У рядку 04 виділяється (із рядка 03) кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами, що безпосередньо займаються наданням посередницьких послуг при операціях з нерухомістю.

2.5. У рядку 05 враховуються всі доходи від звичайної діяльності та надзвичайні доходи підприємства (без включення непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного збору тощо), отримані протягом звітного періоду.

2.6. У рядку 06 виділяється (із рядка 05) дохід від надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю, які розподіляються за окремими видами нерухомості (рядки 07 - 09).

2.7. У рядку 10 враховуються всі витрати від звичайної діяльності та надзвичайні витрати, які підприємство зазнало протягом звітного року.

2.8. У рядку 11 виділяються (із рядка 10) витрати на надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю, які розподіляються за елементами операційних витрат (рядки 12 - 16).

2.9. У рядку 17 зазначається прибуток (збиток) до оподаткування підприємства за звітний рік, який дорівнює різниці між рядками 05 та 10.

2.10. У рядку 18 виділяється (із рядка 17) прибуток (збиток) до оподаткування від надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю, який дорівнює різниці між рядками 06 та 11.

2.11. У рядку 19 зазначаються дані про надані посередницькі послуги при операціях з нерухомістю, а в рядку 20 - отримані посередницькі послуги при операціях з нерухомістю в рамках міжнародної діяльності, тобто які здійснюються між юридичною особою - резидентом та юридичною особою - нерезидентом.

Поняття "нерезиденти" визначено пунктом 1.16 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

2.12. Вартість експорту та імпорту надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю вказується у тисячах гривень, перерахованих за офіційним курсом Національного банку України на момент здійснення операції. При цьому до експорту належать послуги, що надані резидентом нерезиденту, до імпорту - послуги, що надані нерезидентом резиденту.

III. Порядок заповнення розділу 2 "Інформація про об'єкти нерухомості, що брали участь в угодах з нерухомістю"

3.1. У рядках 21 - 28 зазначаються дані про завершені угоди: у графі 1 - дані про кількість угод, у графі 2 - загальна площа жилих і нежилих приміщень, що брали участь у завершених угодах, зазначаються у квадратних метрах, земельних ділянок - у гектарах.

При заповненні форми N 1-послуги (нерухомість) враховуються договори купівлі-продажу, наймання, оренди, обміну, приватизації, дарування, спадкування, окрім договорів з оцінки нерухомості.

3.2. У рядках 29 - 58 зазначаються види об'єктів нерухомості за договорами купівлі-продажу нерухомості: у графі 1 - дані про кількість об'єктів нерухомості, у графі 2 - їх загальна площа (загальна площа жилих і нежилих приміщень зазначається у квадратних метрах, земельних ділянок - у гектарах).

При цьому кожен об'єкт нерухомості (квартира, житловий будинок, гараж тощо) повинен відображатися тільки один раз у відповідному рядку цього розділу, незалежно від того, що він був об'єктом декількох договорів.

3.3. У рядку 59 "Довідково" зазначаються дані про кількість повних років фактичної діяльності підприємства на ринку нерухомості.

Заступник директора
департаменту статистики послуг


І. М. Самченко

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6