Інструкція щодо заповнення форми N 2-ТП (повітря) «Звіт про охорону атмосферного повітря»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика навколишнього середовища та природних ресурсів

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна)

Наказ Державного комітету статистики України
від 20 жовтня 2008 року N 396

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 листопада 2008 р. за N 1075/15766

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
від 7 квітня 2017 року N 80) 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою вдосконалення державних статистичних спостережень у сфері охорони атмосферного повітря НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна) (далі - Інструкція), що додається.

Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2009 року.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) визначити необхідний тираж, підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту оригінал Інструкції, затвердженої цим наказом, для виготовлення.

3. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки Інструкції, затвердженої цим наказом.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О. К.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою Інструкції, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від 30.12.2004 N 674 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з охорони навколишнього природного середовища", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за N 97/10377.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

Голова

О. Г. Осауленко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони навколишнього
природного середовища України


Г. Г. Філіпчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 20 жовтня 2008 р. N 396

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 листопада 2008 р. за N 1075/15766

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) (далі - форма N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна) (далі - форма N 2-ТП (повітря) (квартальна)).

1.2. Форми N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) подаються респондентами, узятими на державний облік за обсягами потенційних викидів забруднювальних речовин та парникових газів в атмосферу, органу державної статистики за місцем здійснення економічної діяльності.

1.3. Структурними підрозділами підприємств, які взяті на державний облік, подається звітність за формами N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) незалежно від головного підприємства. У такому разі головним підприємством подаються звіти без урахування даних за цими структурними підрозділами.

1.4. У формах N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) відображаються дані про викиди забруднювальних речовин та парникових газів від стаціонарних джерел забруднення. Дані про викиди від пересувних джерел забруднення, уключаючи виробничу, сільськогосподарську та іншу техніку, а також автомобільний та інші види транспорту, у цих формах не враховуються.

1.5. У звітності за формою N 2-ТП (повітря) (квартальна) інформація відображається за кожний квартал окремо без урахування даних про викиди в попередньому кварталі.

1.6. Географічні координати респондентів статистичного спостереження визначаються та заповнюються відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 22.05.2001 N 190 ДСК, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2001 за N 506/5697. Географічні координати органами державної статистики не обробляються.

II. Порядок заповнення розділу 1
"Сумарні викиди забруднювальних речовин та парникових газів від підприємства"

2.1. У розділі 1 форм N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) визначення викидів забруднювальних речовин та парникових газів в атмосферне повітря проводиться для виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок), які наведено в додатку 1 Перелік виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок). У графі 1 указуються сумарні викиди забруднювальних речовин та парникових газів відповідно до Переліку забруднювальних речовин та парникових газів (додаток 2), уключаючи підсумкові коди.

2.2. У графах А та Б відображаються відповідно код і найменування забруднювальної речовини та парникового газу згідно з додатком 2.

2.3. У графі 1 відображається кількість забруднювальних речовин та парникових газів, які викинуто в атмосферне повітря окремо за речовинами та групами речовин.

Обсяги викидів забруднювальних речовин та парникових газів (графа 1) за підсумковими кодами повинні бути більшими або дорівнювати сумі складових, тобто кодів, у яких перші два знаки однакові. До підсумкових кодів належать усі коди додатка 2, які виділені жирним шрифтом. Окремі з них, такі як 06000 (оксид вуглецю), 08000 (озон), 09000 (фосфін) тощо, не містять складових і відображаються лише за підсумковим кодом.

2.4. Сума даних (графа 1) за всіма підсумковими кодами забруднювальних речовин та парникових газів (крім діоксиду вуглецю) повинна дорівнювати показнику форми з кодом "00000" та найменуванням "Усього по підприємству (без урахування діоксиду вуглецю)".

2.5. Дані щодо обсягів викидів забруднювальних речовин та парникових газів, які відображені в розділі 1 форми N 2-ТП (повітря) (річна), уключаючи підсумкові коди, повинні дорівнювати сумі даних відповідних забруднювальних речовин та парникових газів від усіх виробничих, технологічних процесів, технологічного устаткування (установок), відображених у розділі 2.

2.6. Діоксид вуглецю (код 07000) у підсумкові рядки з кодом "00000" за розділами 1 та 2 не включається, а відображається окремим рядком наприкінці зазначених розділів.

III. Порядок заповнення розділу 2
"Викиди забруднювальних речовин та парникових газів від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)"

3.1. Розділ 2 форми N 2-ТП (повітря) (річна) включає в себе декілька таблиць, кожна з яких відображає дані про окреме виробництво, технологічний процес та устаткування (установку) згідно з додатком 1 Перелік виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок), для яких проводиться визначення викидів забруднювальних речовин та парникових газів в атмосферне повітря.

3.2. Графи А, Б та 1 розділу 2 заповнюються аналогічно до відповідних граф розділу 1 (пункти 2.2, 2.3 цієї Інструкції).

3.3. Викиди обліковуються сумарно за всіма виробничими та технологічними процесами, устаткуванням (установками) з однаковим найменуванням.

3.4. Якщо в розділі 1 відображено обсяги викидів окремої забруднювальної речовини чи парникового газу, проте в розділі 2 за окремими виробничими та технологічними процесами, технологічним устаткуванням (установками) вони не можуть бути відображені у зв’язку з недостатньою кількістю десяткових знаків, передбачених у формі, то в такому разі необхідно обсяги викидів цієї забруднювальної речовини чи парникового газу показати за одним з виробничих, технологічних процесів, технологічним устаткуванням (установками) розділу 2, віддавши перевагу тому з них, за яким обсяги викидів цієї забруднювальної речовини чи парникового газу були максимальними.

3.5. Якщо в респондента є виробничі чи технологічні процеси, які не виділяються у додатку 1 окремим рядком, зокрема виробництво деревини, вибухові роботи в кар'єрах, пиління з поверхні хвостосховищ тощо, то їх необхідно відносити до рядка "інше" відповідного виробничого чи технологічного процесу.

3.6. У другому розділі звіту відображаються процеси, які у додатку 1 надруковані звичайним (нежирним) шрифтом, а також процеси, які виділені жирним шрифтом (підсумкові коди), проте вони не містять складових, зокрема:

210700 Холодильні установки.

210800 Виробництво галокарбонів та сірчистого гексафториду.

310700 Видобуток геотермальної енергії.

510700 Спалювання сільськогосподарських відходів на відкритому повітрі (за винятком спалювання пожнивних залишків, соломи тощо на сільськогосподарських полях).

610300 Спалювання пожнивних залишків, соломи тощо на сільськогосподарських полях.

610600 Використання пестицидів та вапняку.

610900 Прибирання, збереження та використання гною, а також азотних сполук.

Усі інші процеси, виділені жирним шрифтом (підсумкові коди), у формі N 2-ТП (повітря) (річна) не відображаються.

IV. Порядок заповнення розділу 3
"Заходи, спрямовані на зменшення викидів забруднювальних речовин та парникових газів у повітря"

4.1. Розділ заповнюється на основі даних з типової форми первинної облікової документації N ПОД-2 "Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря" відповідно до інструкції щодо її заповнення, затвердженої наказом Держкомстату від 30.04.2004 N 252, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.06.2004 за N 682/9281.

4.2. У графі А зазначаються коди виробництв, технологічних процесів та устаткування (установок), на яких здійснюються природоохоронні заходи і які повинні збігатися з відповідними кодами розділу 2 форми N 2-ТП (повітря) (річна).

4.3. У графах Б та В зазначаються відповідно найменування та код заходу (згідно з Переліком повітроохоронних заходів (додаток 3), виконання якого передбачено у звітному році.

4.4. У графі 1 надається оцінка виконання заходу: не виконано - 0, виконано - 1, перенесено - 2, анульовано - 3. Захід уважається анульованим, якщо доцільність виконання його відпала.

4.5. У графі 2 вказується загальний обсяг витрат на виконання заходу за кошторисною вартістю.

4.6. У графі 3 відображаються кошти, фактично витрачені на захід з початку його виконання за рахунок усіх джерел фінансування.

4.7. У графах 4 та 5 тільки за виконаними заходами (оцінка "1") відображається відповідно очікуване та фактичне зменшення викидів забруднювальних речовин, парникових газів в атмосферне повітря після впровадження заходу.

4.8. Показники розділів 1 та 2 відображаються в тоннах з трьома десятковими знаками, розділу 3 у графах 2 та 3 - з одним десятковим знаком; у графах 4 та 5 - з трьома десятковими знаками.

Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовищаО. М. Прокопенко

Додаток 1
до Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна)

Перелік виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Код

Найменування виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

1

А

 

Енергетика

 

Процеси спалювання в енергетиці та переробній промисловості (стаціонарні джерела)

 

Електростанції загального використання

110101

установки для спалювання 300 МВт (котлоагрегати)

110102

установки для спалювання 50 та < 300 МВт (котлоагрегати)

110103

установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

110104

газові турбіни

110105

стаціонарні двигуни

 

Системи централізованого теплозабезпечення

110201

установки для спалювання 300 МВт (котлоагрегати)

110202

установки для спалювання 50 та < 300 МВт (котлоагрегати)

110203

установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

110204

газові турбіни

110205

стаціонарні двигуни

 

Нафтопереробні підприємства

110301

установки для спалювання 300 МВт (котлоагрегати)

110302

установки для спалювання 50 та < 300 МВт (котлоагрегати)

110303

установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

110304

газові турбіни

110305

стаціонарні двигуни

110306

процесові печі без контакту

 

Установки для перетворення твердого палива

110401

установки для спалювання 300 МВт (котлоагрегати)

110402

установки для спалювання 50 та < 300 МВт (котлоагрегати)

110403

установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

110404

газові турбіни

110405

стаціонарні двигуни

110406

коксові печі

110407

інше (газифікація вугілля, зріджування)

 

Видобуток вугілля, нафти /газу, компресори трубопроводів

110501

установки для спалювання 300 МВт (котлоагрегати)

110502

установки для спалювання 50 та < 300 МВт (котлоагрегати)

110503

установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

110504

газові турбіни

110505

стаціонарні двигуни

110506

компресори трубопроводів

 

Непромислові установки для спалювання

 

Установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах

120102

установки для спалювання 50 та < 300 МВт (котлоагрегати)

120103

установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

120104

стаціонарні газові турбіни

120105

стаціонарні двигуни

120106

інше стаціонарне обладнання

 

Установки для спалювання в житлово-комунальному секторі

120201

установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)

120202

установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

120203

стаціонарні газові турбіни

120204

стаціонарні двигуни

120205

інше стаціонарне обладнання (печі, каміни, приготування їжі)

 

Установки для спалювання в сільському та лісовому господарстві і в секторі культивування водяних організмів

120301

установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)

120302

установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

120303

стаціонарні газові турбіни

120304

стаціонарні двигуни

120305

інше стаціонарне обладнання

 

Спалювання в промисловості

 

Процеси спалювання в котлоагрегатах, газових турбінах і стаціонарних двигунах

130101

установки для спалювання 300 МВт (котлоагрегати)

130102

установки для спалювання 50 та < 300 МВт (котлоагрегати)

130103

установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

130104

газові турбіни

130105

стаціонарні двигуни

130106

інше стаціонарне обладнання

 

Безконтактні технологічні печі

130203

каупери доменних печей

130204

печі для одержання гіпсової штукатурки, гіпсу

130205

інші печі

 

Контактні технологічні процеси

130301

агломераційні заводи

130302

печі вторинного нагрівання для виробництва чавуну та сталі

130303

ливарні цехи для виробництва сірого чавуну

130304

первинне виробництво свинцю

130305

первинне виробництво цинку

130306

первинне виробництво міді

130307

вторинне виробництво свинцю

130308

вторинне виробництво цинку

130309

вторинне виробництво міді

130310

вторинне виробництво алюмінію

130311

виробництво цементу

130312

виробництво вапна

130313

виробництво асфальтобетону

130314

виробництво листового скла

130315

виробництво контейнерного скла

130316

виробництво скляної вати

130317

виробництво іншого скла (уключаючи спеціальне скло)

130318

виробництво мінеральної вати

130319

виробництво цегли та кахлю

130320

тонкі керамічні матеріали

130321

виробництво паперу (процес сушки)

130322

виробництво глинозему

130323

виробництво магнію (обробка доломіту)

130324

виробництво нікелю (термальний процес)

130325

виробництво емалі

130326

зварювання металів

130327

інше

 

Виробничі процеси (стаціонарні джерела)

 

Технологічні процеси в нафтовій промисловості

210101

переробка нафтопродуктів

210102

каталітичний крекінг

210103

підприємства з відновлення сірки

210104

зберігання і транспортування нафти на нафтопереробних заводах

210105

інше

 

Технологічні процеси в чорній металургії та вугільній промисловості

210201

коксові батареї (витікання та гасіння в приміщенні)

210202

завантаження доменної печі

210203

плавлення чавуну і відливання чушок

210204

тверде бездимне паливо

210205

мартенівська піч

210206

кисневий конвертер на заводі для виробництва сталі

210207

виробництво сталі в електричній печі

210208

прокатні стани

210209

агломераційна установка (за винятком агломераційного заводу)

210210

інше

 

Технологічні процеси в кольоровій металургії

210301

виробництво алюмінію (електроліз)

210302

виробництво феросплавів

210303

виробництво кремнію

210304

виробництво магнію (за винятком обробки доломіту)

210305

виробництво нікелю (за винятком термального процесу)

210306

виробництво легованих металів

210307

гальванізація

210308

електрогальванізація

210309

інше

 

Технологічні процеси у виробництві неорганічних хімічних речовин

210401

виробництво сірчаної кислоти

210402

виробництво азотної кислоти

210403

виробництво аміаку

210404

виробництво сульфату амонію

210405

виробництво нітрату амонію

210406

виробництво фосфату амонію

210407

виробництво азотних, фосфорних, калійних добрив

210408

виробництво сечовини

210409

виробництво сажі (кіптяви)

210410

виробництво двоокису титану

210411

виробництво графіту

210412

виробництво карбіду кальцію

210413

виробництво хлору

210414

виробництво фосфатних добрив

210415

зберігання неорганічних хімічних продуктів

210416

інше

 

Технологічні процеси у виробництві органічних хімічних речовин

210501

виробництво етилену

210502

виробництво пропілену

210503

виробництво 1,2 дихлоретану (за винятком збалансованого процесу виробництва 1,2 дихлоретану і вінілхлориду)

210504

виробництво вінілхлориду (за винятком збалансованого процесу виробництва 1,2 дихлоретану і вінілхлориду)

210505

виробництво 1,2 дихлоретану і вінілхлориду (збалансований процес)

210506

виробництво поліетилену низької щільності

210507

виробництво поліетилену високої щільності

210508

виробництво полівінілхлориду

210509

виробництво поліпропілену

210510

виробництво стиролу

210511

виробництво полістиролу

210512

виробництво бутадієн-стиролу

210513

виробництво стирол-бутадієнового латексу

210514

виробництво стирол-бутадієнового каучуку

210515

виробництво акрилонітрил-бутадієн-стиролу

210516

виробництво окису етилену

210517

виробництво формальдегіду

210518

виробництво етилбензолу

210519

виробництво фталевого ангідриду

210520

виробництво акрилонітрилу

210521

виробництво адипінової кислоти

210522

зберігання органічних хімічних речовин

210523

виробництво гліоксилової кислоти

210524

виробництво галогенованих вуглеводнів

210525

виробництво пестицидів

210526

виробництво стійких органічних сполук

210527

інше (фітосанітарія)

 

Технологічні процеси в машинобудуванні, деревообробній, целюлозно-паперовій та харчовій промисловості, в інших секторах

210601

виробництво деревостружкової плити (ДСП)

210602

виробництво целюлози та паперу (крафт - целюлоза)

210603

виробництво целюлози та паперу (сульфітна варка)

210604

виробництво целюлози (нейтральний сульфітний поліхімічний процес)

210605

хлібопромисловість

210606

виробництво вина

210607

виробництво пива

210608

виробництво міцних спиртних напоїв

210609

інші галузі харчової промисловості

210610

виробництво бітумних покрівельних матеріалів

210611

виробництво шляхового асфальтного покриття

210612

виробництво цементу

210613

виробництво скла

210614

виробництво вапна

210615

виробництво батарей

210616

видобуток мінеральних руд

210617

інше (уключаючи виробництво волокнистого азбесту)

210618

використання вапняку і доломіту

210619

виробництво та використання соди

210620

машинобудування (механічна обробка металу)

210621

переробка сільськогосподарської продукції

210622

легка та обробна промисловість

210700

Холодильні установки

210800

Виробництво галокарбонів та сірчистого гексафториду

 

Видобуток і розподіл палива та геотермальної енергії

 

Видобуток та первинна обробка твердого палива

310101

відкрита розробка родовищ

310102

підземна розробка родовищ

310103

зберігання твердого палива

310104

інше

 

Видобуток, первинна обробка та завантаження рідкого палива

310201

робота на материку

310202

робота у відкритому морі

310203

інше

 

Видобуток, первинна обробка та завантаження газоподібного палива

310301

робота на материку (десульфуризація)

310302

робота на материку (за винятком десульфуризації)

310303

робота у відкритому морі

310304

інше

 

Розподіл рідкого палива (за винятком бензину)

310401

морські термінали (танкери, транспортування та зберігання)

310402

інші види транспортування та зберігання (уключаючи трубопроводи)

 

Розподіл бензину

310501

станції відправлення з нафтопереробних заводів

310502

транспортування та зберігання (за винятком станцій обслуговування, уключаючи заправку автомобілів)

310503

станції обслуговування (уключаючи заправку автомобілів)

310504

інше

 

Мережі розподілу газу

310601

трубопроводи

310602

трубопровідні компресорні станції

310603

мережі розподілення

310700

Видобуток геотермальної енергії

 

Використання розчинників та інших продуктів

 

Нанесення лакофарбового покриття

410101

виробництво автомобілів

410102

ремонт автомобілів

410103

будівництво та оздоблення будівель (за винятком деревини)

410104

побутове використання (за винятком деревини)

410105

фарбування рулонної продукції

410106

суднобудування

410107

деревина

410108

інші види промислового використання фарб (за винятком ремонту автомобілів)

410109

інші види непромислового використання фарб

 

Знежирення, хімічне очищення та електронне обладнання

410201

знежирення металів

410202

хімічне очищення

410203

виробництво електронних деталей

410204

інше промислове очищення

 

Виробництво або обробка хімічних продуктів

410301

обробка поліестеру

410302

обробка полівінілхлориду

410303

обробка пінополіуретану

410304

обробка пінополістиролу

410305

обробка каучуку

410306

виробництво фармацевтичних продуктів

410307

виробництво фарб

410308

виробництво чорнила

410309

виробництво клеїв

410310

продування бітуму

410311

виробництво клейких, магнітних стрічок, фотоплівок та фотографій

410312

оздоблення текстилю

410313

дублення шкіри

410314

інше

 

Інші види використання розчинників та супутні види діяльності

410401

виробництво скловати

410402

виробництво шлакової вати

410403

поліграфічна промисловість

410404

екстракція жирів, харчових та нехарчових масел

410405

застосування клеїв та клейких стрічок

410406

збереження деревини

410407

антикорозійна обробка та консервація транспортних засобів

410408

побутове використання розчинників (за винятком використання фарб)

410409

депарафінізація транспортних засобів

410410

виробництво фармацевтичної продукції

410411

інше (збереження насіння)

 

Використання гідрофторвуглецю, оксиду азоту, аміаку, перфторвуглецю, гексафториду сірки

410501

використання оксиду азоту для анестезії

410502

обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при використанні галокарбонів

410503

обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при використанні інших продуктів, відмінних від галокарбонів

410504

витікання піни (за винятком пінополістиролу)

410505

вогнегасники

410506

аерозолі

410507

електричне обладнання (за винятком електронних деталей)

410508

інше

 

Обробка та видалення відходів

 

Спалювання відходів

510201

спалювання побутових або муніципальних відходів

510202

спалювання промислових відходів (за винятком відкритого спалювання)

510203

спалювання у факелі на нафтопереробних заводах

510204

спалювання у факелі в хімічній промисловості

510205

спалювання відстою зворотних вод

510206

спалювання у факелі при видобутку нафти та газу

510207

спалювання відходів від лікарень

510208

спалювання відпрацьованого масла

 

Видалення твердих відходів на землі

510401

ліквідація контрольованих відходів на землі

510402

ліквідація неконтрольованих відходів на землі

510403

інше

510700

Спалювання сільськогосподарських відходів на відкритому повітрі (за винятком пожнивних залишків, соломи тощо на сільськогосподарських полях)

 

Кремація

510901

спалювання трупів

510902

спалювання туш тварин

 

Обробка інших відходів

511001

очистка зворотних вод у промисловості

511002

очистка зворотних вод у житловому і комерційному секторах

511003

розміщення осаду зворотних вод

511004

розміщення відходів у землі

511005

виробництво компосту від відходів

511006

виробництво біогазу

511007

виробництво м'ясо-кісткового борошна

511008

інше виробництво палива (залишки відпрацьованого палива)

 

Сільське і лісове господарство, землекористування та зміна лісової біомаси

 

Вирощування сільськогосподарських культур з використанням добрив (за винятком гною)

610101

постійні (незмінні) культури

610102

сільськогосподарські культури

610103

рисові поля

610104

садівництво

610105

пасовища

610106

земля під паром

 

Вирощування сільськогосподарських культур без використання добрив

610201

постійні (незмінні) культури

610202

сільськогосподарські культури

610203

рисові поля

610204

садівництво

610205

пасовища

610206

земля під паром

610300

Спалювання пожнивних залишків, соломи тощо на сільськогосподарських полях

 

Ентеральна (кишкова) ферментація

610401

молочні корови

610402

інша рогата худоба

610403

вівці

610404

свині для відгодовування

610405

коні

610407

кози

610408

кури-несучки

610409

бройлери

610410

інша домашня птиця (качки, гуси тощо)

610411

хутрові звірі

610412

свиноматки

610414

буйволи

610415

інші

 

Прибирання, збереження та використання гною, а також органічних сполук

610501

молочні корови

610502

інша рогата худоба

610503

свині для відгодовування

610504

свиноматки

610505

вівці

610506

коні

610507

кури-несучки

610508

бройлери

610509

інша домашня птиця (качки, гуси тощо)

610510

хутрові звірі

610511

кози

610514

буйволи

610515

інші

610600

Використання пестицидів та вапняку

610900

Прибирання, збереження та використання гною, а також азотних сполук

Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовищаО. М. Прокопенко

Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна)

Перелік забруднювальних речовин та парникових газів

Код

Найменування

1

А

00000

Усього забруднювальних речовин та парникових газів (крім вуглецю діоксиду)

01000

Метали та їх сполуки

01001

Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен)

01002

Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид ванадію)

01003

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

01004

Кадмій та його сполуки (у перерахунку на кадмій)

01005

Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)

01006

Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)

01007

Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)

01008

Селен та його сполуки (у перерахунку на селен)

01009

Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)

01010

Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)

01011

Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)

01101

Алюмінію оксид

01102

Берилій та його сполуки (у перерахунку на берилій)

01103

Кобальт та його сполуки (у перерахунку на кобальт)

01104

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)

01105

Олово та його сполуки (у перерахунку на олово)

01106

Стибій та його сполуки (у перерахунку на стибій)

03000

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)

03001

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм

03002

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше

03003

Азбест

03004

Сажа

04000

Сполуки азоту

04001

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]

04002

Азоту (1) оксид [N2O]

04003

Аміак

04004

Азотна кислота

05000

Діоксид та інші сполуки сірки

05001

Сірки діоксид

05002

Сірководень (H2S)

05003

Сірковуглець

05004

Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота]

06000

Оксид вуглецю

07000

Вуглецю діоксид

08000

Озон

09000

Фосфористий водень (фосфін)

10000

Органічні аміни

10001

Анілін

10002

Диметиламін

10003

Діетиламін

10004

a-Нафтиламін

10005

Хлоранілін

11000

Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)

11001

Акрилонітрил

11002

Ангідрид малеїновий

11003

Ангідрид фталевий

11004

Акролеїн

11005

Альдегід масляний

11006

Ацетальдегід

11007

Ацетон

11008

Бензол

11009

Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат)

11010

1,3-Бутадієн (дивініл)

11011

Вінілацетат

11012

Гідразин гідрат

11013

Диметилформамід

11014

Дихлоретан

11015

Дихлорфенол

11016

Дибенз(а,п)антрацен

11017

Діетиловий ефір

11018

Діетилбензол

11019

Етилбензол

11020

Етилцелозольв

11021

Етилацетат

11022

Етилену оксид

11023

Кислота акрилова

11025

Кислота масляна

11026

Кислота мурашина

11027

Кислота пропіонова

11028

Кислота оцтова

11029

Кислота терефталева

11030

Ксилол

11031

Метилізобутилкетон

11032

Метилетилкетон

11033

Метилацетат

11034

Нафталін

11035

Піридин

11036

Спирт метиловий

11037

Стирол

11039

Тетрагідрофуран

11040

Трикрезол

11041

Толуол

11042

Толуїлендіізоціанат

11043

Толуїдини

11044

Трихлоретилен

11045

Трихлорбензол

11046

Трихлорметан (хлороформ)

11047

Тетрахлоретилен (перхлоретилен)

11048

Фенол

11049

Формальдегід

11050

Фурфурол

11051

1-Хлор-2, 3-епіксипропан (епіхлоргідрин)

11052

Хлоропрен

11053

Циклогексанон

12000

Метан

13000

Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ)

13001

Гексабромдифеніл

13002

Гексахлорбензол

13003

Мірекс

13004

Нітробензол

13005

Нітротолуоли

13006

Нітрофеноли

13007

Пентахлорфенол

13008

Пентахлорбензол

13009

Поліхлоровані дибензо-n-діоксини

13010

Поліхлоровані дибензофурани

13011

Поліхлоровані дифеніли

13012

2,3,7,8 - Тетрахлордибензо-парадіоксин (ТХДД)

13013

Токсафен

13014

Хлордекон

13015

Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом

13100

Поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

13101

Бенз(a)пірен

13102

Бенз(b)флуорантен

13103

Бенз(k)флуорантен

13104

Індено (1, 2, 3-cd) пірен

14000

Бром та його сполуки (у перерахунку на бром)

15000

Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор)

15001

Алліл хлористий

15002

Вініл хлористий

15003

Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL)

15004

Хлорбензол

16000

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)

16001

Фтористий водень

17000

Ціаніди

17001

Водню ціанід (синильна кислота)

18000

Фреони

18001

Гідрохлорфторвуглеці (ГХВ)

18002

Хлорфторвуглеці (ХФВ)

18003

Трихлоретан

18004

Галони

18005

Вуглецю чотирихлорид (тетрахлорметан)

18006

Гідрофторвуглеці

18007

Перфторвуглеці

19000

Гексафторид сірки

Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовищаО. М. Прокопенко

Додаток 3
до Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна)

Перелік повітроохоронних заходів

Код
заходу

Найменування заходу

1

Удосконалення технологічних процесів (уключаючи перехід на інші види палива, сировини і т. ін.)

2

Будівництво і введення в дію нових газоочисних установок і споруд

3

Підвищення ефективності роботи існуючих очисних установок (уключаючи їх модернізацію, реконструкцію і ремонт)

4

Ліквідація джерел забруднення

5

Перепрофілювання підприємства (цеху, дільниці) на випуск іншої продукції

6

Інші заходи

Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовищаО. М. Прокопенко

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Грудень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5