Інструкція щодо заповнення форми спостереження N 1-екологічні витрати «Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика навколишнього середовища та природних ресурсів

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з охорони навколишнього природного середовища

Наказ Державного комітету статистики України
від 24 жовтня 2006 року N 494

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2006 р. за N 1194/13068

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету статистики України
 від 11 листопада 2010 року N 452

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України та з метою удосконалення державних статистичних спостережень з охорони навколишнього середовища НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2007 року:

1.1. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-екологічні витрати "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" (додається).

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки" (додається).

2. Установити, що респонденти при заповненні форм державних статистичних спостережень:

2.1. N 1-екологічні витрати "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" використовують Інструкцію, зазначену у підпункті 1.1 пункту 1 цього наказу.

2.2. N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки" використовують Інструкцію, зазначену у підпункті 1.2 пункту 1 цього наказу.

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) визначити потрібний тираж, підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) оригінали інструкцій, затверджених цим наказом, для виготовлення.

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки інструкцій, затверджених цим наказом.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою інструкцій на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики в м. Севастополі.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

6.1. Підпункт 1.1 пункту 1 наказу Держкомстату України від 30.12.2004 N 674 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з охорони навколишнього природного середовища", зареєстрованого в Мін'юсті України 25.01.2005 за N 97/10377.

6.2. Пункт 1 наказу Держкомстату України від 28.09.2005 N 289 "Про затвердження Інструкції щодо порядку подання та заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки", зареєстрованого в Мін'юсті України 13.10.2005 за N 1200/11480.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

Голова

О. Г. Осауленко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони навколишнього
природного середовища України


В. Г. Джарти

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 24 жовтня 2006 р. N 494

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2006 р. за N 1194/13068


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-екологічні витрати "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок складання державного статистичного спостереження за формою N 1-екологічні витрати "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" (далі - форма N 1-екологічні витрати).

1.2. Форма N 1-екологічні витрати заповнюється на основі даних первинного обліку фактичних витрат на охорону навколишнього природного середовища.

1.3. Охорона навколишнього природного середовища - це комплекс заходів, спрямованих на запобігання, скорочення чи ліквідацію забруднення, інших видів шкідливого впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, при наданні послуг чи використанні продукції, а також на збереження біорізноманіття та середовища існування.

1.4. До витрат на охорону навколишнього природного середовища відносяться всі види витрат, спрямовані на запобігання, скорочення чи ліквідацію забруднення, інших видів шкідливого впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, при наданні послуг чи використанні продукції, а також на збереження біорізноманіття та середовища існування.

1.5. Такі напрямки витрат, як економія ресурсів та енергозбереження, ураховуються тільки в тому випадку, коли вони спрямовані передусім на захист охорони навколишнього природного середовища, наприклад утилізацію відходів, яка здійснюється з метою охорони навколишнього природного середовища.

1.6. Не враховуються:

заходи, що дають позитивний екологічний ефект, але втілені з технічних міркувань, для поліпшення умов праці та техніки безпеки;

використання природних ресурсів (наприклад, водопостачання);

фінансові показники, такі як амортизація та вартість основних засобів;

перерахунки за депозитами, штрафи за порушення природоохоронного законодавства, компенсація шкоди, завданої навколишньому природному середовищу.

1.7. Усі показники бланка звіту повинні бути заповнені. У разі відсутності окремих показників форми N 1-екологічні витрати (наприклад, відсутність фактично здійснених зборів за забруднення) ставиться прочерк у відповідних рядках (графах).

1.8. Показники форми N 1-екологічні витрати не включають податку на додану вартість та відображаються у гривнях цілим числом.

2. Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища

2.1. У рядках 000 - 900 форми відображаються капітальні інвестиції та поточні витрати на заходи за напрямками, наведеними в Переліку основних напрямків витрат на охорону навколишнього природного середовища (далі - Перелік) згідно з додатком. Природоохоронні напрямки, які в бланку форми виділяються жирним шрифтом (підсумкові коди), містять заходи, які необхідно заповнити відповідно до Переліку. У розділі відображаються фактичні напрямки витрат, які здійснювались на підприємстві з метою охорони навколишнього природного середовища, уключаючи усі складові та підсумкові коди.

2.2. У графі 1 відображаються капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища.

2.3. До капітальних інвестицій, які здійснюються з метою охорони навколишнього природного середовища (графа 2), відносяться всі витрати звітного року на обладнання, технічне оснащення, будівництво природоохоронного призначення. Сюди входять витрати на будівництво нових, розширення, реконструкцію, реставрацію, технічне переобладнання діючих підприємств, об'єктів, капітальний ремонт та придбання обладнання природоохоронного призначення довгострокового користування.

2.4. До витрат на капітальний ремонт основних засобів природоохоронного призначення (графа 3) відносяться усі витрати звітного року, пов'язані з поліпшенням об'єкта, яке приводить до збільшення майбутньої економічної вигоди, у першу чергу очікуваної від використання об'єкта, і на суму яких збільшується первинна вартість основного капіталу.

2.5. До поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища відносяться витрати, які здійснюються на підтримку (утримання та експлуатацію) об'єкта (основних засобів природоохоронного призначення) в робочому стані та які входять до складу витрат поточного періоду.

2.6. До складу основних засобів природоохоронного призначення належать споруди, установки та обладнання, що наводяться нижче:

2.6.1. Станції біологічного, фізико-хімічного та механічного очищення виробничих і комунальних зворотних вод; споруди і устаткування для доочищення зворотних вод; дослідне устаткування і цехи на підприємствах, пов'язані з розробленням методів очищення зворотних вод; устаткування і споруди для збору, транспортування, перероблення і ліквідації рідких виробничих відходів; берегові споруди для приймання із суден господарсько-побутових зворотних вод і сміття для утилізації, складування й очищення; окремі споруди первинної стадії очищення зворотних вод (нафтопасток, жироловок, станцій нейтралізації флотаційного устаткування знешкодження шламів); каналізаційні мережі для відведення виробничих і комунальних зворотних вод на поля фільтрації, до спеціально збудованих накопичувачів, випарників; споруди для очищення виробничих і комунальних зворотних вод; каналізаційні мережі для відведення промислових зворотних вод (уключаючи зливові) та споруди на них: станції перекачування, контролю, підготовки зворотних вод і місткостей для тимчасової акумуляції цих вод у разі аварійних скидів забруднень і підвищення концентрації їх вище граничнодопустимих норм з подальшим передаванням на станції очищення. При цьому в зазначені комунікації не входять внутрішньоплощадкові мережі промислових підприємств.

Якщо міські, промислові та інші каналізаційні мережі не підведені до очисних споруд і скидання забруднювальних речовин здійснюється безпосередньо у природні водні об'єкти, витрати на утримання і експлуатацію цих мереж у розділі 1 не зазначаються.

2.6.2. Берегові і плавучі станції очищення баластових та лляльних (підсланевих) вод.

2.6.3. Оборотні системи водопостачання (з поверненням для потреб технічного водопостачання зворотних вод після їхнього відповідного очищення та оброблення), уключаючи оборотні системи гідрозоловидалення і гідровидалення різних шламів, оборотні системи виробничого водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води, у тому числі тієї, яка надійшла від інших підприємств.

2.6.4. Устаткування, обладнання технічного флоту для збору нафти, сміття та інших рідких або твердих відходів з акваторій річок, водоймищ, портів і морів, а також на проведення заходів для дообладнання діючих суден.

2.6.5. Водоохоронні зони та прибережні смуги водних об'єктів з комплексом технологічних, лісомеліоративних, агротехнічних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню та засміченню водних ресурсів.

2.6.6. Спеціальні водосховища для боротьби із шкідливою дією вод, а також для забезпечення санітарно-оздоровчих попусків, крім витрат на утримання та експлуатацію водосховищ, призначених для гідроенергетичних, іригаційних та інших виробничих потреб.

2.6.7. Руслові аераційні станції та інші водоохоронні об'єкти міжгалузевого призначення.

2.6.8. Розсіювальні випуски зворотних вод та проведення заходів для запобігання тепловому впливу зворотних вод на водні об'єкти.

2.6.9. Поля фільтрації, спеціально збудовані накопичувачі, випарники та відстійники, системи відведення (скидання) зворотних вод, які не спричиняють забруднення поверхневих та підземних водних об'єктів.

2.6.10. Акумулювальні місткості, отстойники, сооружения и оборудование для аэрации вод, биологические каналы, экраны для задержания пестицидов и др..

2.6.11. Устаткування для вловлювання і знешкодження забруднювальних речовин із газів, що відходять від технологічних агрегатів та вентиляційного обладнання, безпосередньо перед їхнім викидом в атмосферу. Віднесення цих витрат до категорії охорони атмосферного повітря від забруднення може здійснюватися тільки за умови, якщо таке устаткування за своїм прямим призначенням є санітарним (забезпечує зниження викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря). У цей саме показник уключаються витрати на утримання та експлуатацію дослідно-промислового устаткування і цехів для розроблення методів очищення газів, що відходять в атмосферне повітря, а також автоматизованих систем контролю за забрудненням атмосферного повітря, на утримання лабораторій з контролю за викидами забруднювальних речовин в атмосферне повітря.

2.6.12. Устаткування (апаратура), яке призначене для очищення газопилового потоку.

2.6.13. Контрольно-регулювальні пункти для перевірки вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів.

2.6.14. Устаткування та обладнання для проведення моніторингу охорони та раціонального використання водних ресурсів.

2.6.15. Устаткування та цехи для добування і регенерації з водних та органічних розчинів, сполук металів та інших цінних компонентів із гальванічних і травильних розчинів, зворотних вод виробництв чорної і кольорової металургії та інших галузей, при виробництві та оброблюванні кіноплівки тощо; для добування з відпрацьованих вод і перероблення солей кальцію, магнію, натрію, фтористих сполук та ін. на підприємствах основної хімії, титаномагнієвих та інших підприємствах, для утилізації лугів і кислот з відпрацьованих технологічних розчинів на підприємствах целюлозно-паперової, хімічної, нафтохімічної та інших галузей промисловості; для виділення з відпрацьованих вод і утилізації нафтопродуктів і масел; для перероблення надлишкового мулу очисних споруд; для добування та перероблення відходів та інших речовин (шламів, осадів тощо) харчової промисловості; для знешкодження токсичних відходів, що утворилися на підприємстві, а також інше аналогічне устаткування та цехи на підприємствах різних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства, житлово-комунального господарства.

2.6.16. Об'єкти поводження з відходами (полігони, спеціально організовані місця зберігання твердих відходів), а також обладнання для знешкодження відходів. Сюди ж відносяться поточні витрати на знешкодження виробничих відходів (у тому числі уловлених забруднювальних речовин у процесі очищення зворотних вод і газів, що відходять), перевезення відходів до місця їхнього складування чи знищення.

2.6.17. Устаткування та обладнання для допалювання та інших методів доочищення хвостових газів перед безпосереднім викидом їх в атмосферу.

2.7. До природоохоронного не відноситься газоочисне устаткування та обладнання, яке є елементом технологічної схеми і призначене для одержання запланованої продукції з мінеральної сировини (очищення газів, які відходять від реакторів при виробництві сажі на підприємствах технічного вуглецю; очищення газів, які відходять від руднотермічних печей при виробництві жовтого фосфору на фосфорних підприємствах; очищення газів, що відходять від печей "киплячого шару" при виробництві сірчаної кислоти на хімічних підприємствах тощо).

2.8. У розділі 1 не відображаються витрати на утримання та експлуатацію промислових і комунальних водопроводів, уключаючи споруди попереднього очищення забраної води (водопідготовку), а також виплати промислових підприємств за воду, яка забирається із водогосподарських систем.

2.9. До складу природоохоронних витрат, крім того, не повинні включатися витрати на експлуатацію газовідводів (повітропроводів), димососів (вентиляторів) димових труб, систем вентиляції та кондиціювання, які призначені для створення нормальних санітарно-гігієнічних умов на робочих місцях, організація санітарно-захисних зон, догляд за зеленими насадженнями тощо, оскільки вони є складовими елементами технологічних схем, промислової санітарії, благоустрою тощо.

2.10. У розділі відображаються також витрати на охорону мінеральних ресурсів, охорону та збереження природно-заповідного фонду, охорону ресурсів тваринного і рослинного світу, охорону земель.

2.11. До складу поточних природоохоронних витрат входять:

вартість матеріалів і покупних напівфабрикатів, які витрачені на функціонування засобів природоохоронного призначення, а також вартість матеріалів, які використані на поліпшення технічного стану і технічне вдосконалення природоохоронних засобів, здійснення дослідів та випробувань, які спрямовані на технічне вдосконалення цих засобів;

вартість палива та енергії, які спожиті у процесі функціонування природоохоронних засобів (уключаючи вартість палива, необхідного для здійснення технологічних процесів, направлених на зниження вмісту і нейтралізацію шкідливих речовин, що містяться у відходах) та інших робіт природоохоронного характеру;

витрати на утримання та експлуатацію засобів природоохоронного призначення, уключаючи амортизацію і витрати на поточний ремонт;

цехові та загальні по підприємству (експлуатаційні) витрати за відповідною номенклатурою статей, що пов'язані з утриманням апарату служб охорони природи цеху, підприємства, організації;

витрати на охорону праці працівників, які зайняті обслуговуванням засобів природоохоронного призначення і виконанням інших робіт, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища.

2.12. Сума капітальних інвестицій та поточних витрат на заходи щодо кожного з природоохоронних напрямків повинна дорівнювати показникам за підсумковим кодом.

Дані рядка з кодом 000 у графах 1 - 4 повинні дорівнювати сумі даних за відповідними графами рядків з кодами: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.

Дані графи 1 у всіх рядках розділу повинні дорівнювати сумі даних граф 2 та 4. Дані графи 3 не повинні бути більшими за дані графи 2.

2.13. Підприємства, які сплатили кошти іншим підприємствам за послуги, пов'язані з прийняттям та очищенням зворотних вод, збереженням та знешкодженням відходів, рекультивацією земель тощо, а також підприємства, які отримали кошти за надання екологічних послуг іншим підприємствам, відображають ці кошти тільки у розділі 4.

3. Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за джерелами фінансування

3.1. У розділі 2 відображаються дані про капітальні інвестиції та поточні природоохоронні витрати за джерелами фінансування. Показники графи 1 у всіх рядках розділу 2 повинні збігатися з відповідними показниками розділу 1.

3.2. У графі 7 відображаються витрати з природоохоронною метою, які здійснювались за рахунок інших, не визначених у графах 2 - 6 джерел фінансування, уключаючи міжнародну технічну допомогу, гранти тощо.

3.3. Дані графи 1 у всіх рядках цього розділу повинні дорівнювати сумі даних у графах 2, 3, 5 та 7.

3.4. У довідці (рядки 1400 - 1450) відображаються капітальні інвестиції та поточні витрати за елементами операційних витрат. Показники граф 1 та 2 рядка 1400 повинні збігатися з відповідними показниками граф 2 та 4 рядка 000 розділу 1. Сума рядків 1410, 1420, 1430, 1440, 1450 граф 1 та 2 довідки повинна дорівнювати показникам у відповідних графах за рядком 1400.

4. Екологічні платежі

4.1. У розділі 3 відображається збір за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, скиди забруднювальних речовин безпосередньо у водні об'єкти, розміщення відходів; штрафи за адміністративні правопорушення в галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів, позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

 4.2. У графі 1 цього розділу відображаються суми нарахованих до сплати протягом звітного року зборів, штрафів і позовів за забруднення навколишнього природного середовища, а у графі 2 - фактично сплачені екологічні платежі: кошти, фактично перераховані банками з рахунків підприємств на відповідні рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства. Якщо у звітному році були перераховані кошти в рахунок погашення заборгованості за попередні роки, то вони також повинні відображатися у рядках 1500, 1600, 1700 по графі 2.

(пункт 4.2 глави 4 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 11.11.2010 р. N 452)

4.3. У рядку 1500 у графі 1 відображаються сумарні дані про нарахований збір за забруднення навколишнього природного середовища, а у графі 2 - фактично сплачені протягом звітного року суми збору за забруднення навколишнього природного середовища.

(пункт 4.3 глави 4 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 11.11.2010 р. N 452)

4.4. У рядку 1510 відображаються нараховані суми збору, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення.

4.5. У рядку 1520 відображається нарахований збір, що справляється за скиди забруднювальних речовин безпосередньо у водні об'єкти в межах і понад установлені ліміти.

4.6. У рядку 1530 відображається нарахований збір, що справляється за розміщення відходів у місцях, які перебувають у віданні звітного об'єкта в межах і понад установлені ліміти.

4.7. У рядках 1521, 1522, 1531, 1532 відображаються нараховані суми збору за забруднення навколишнього природного середовища (скиди забруднювальних речовин і розміщення відходів) у межах та понад установлені ліміти, а також збір за тими видами забруднювальних речовин (відходів), за якими підприємство не оформило в установленому порядку дозвіл на скид забруднювальних речовин у водні об'єкти і розміщення відходів.

4.8. Виплати іншим організаціям, які надають послуги за договорами приймання й очищення зворотних вод, а також вивезення, складування і знищення відходів та рекультивацію земель, у розділі 3 не наводяться, оскільки повинні відображатися у розділі 4.

4.9. У рядку 1600 у графі 1 відображаються пред'явлені суми штрафів за адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів незалежно від того, чи були ці суми пред'явлені на підставі рішення суду або іншим шляхом. У графі 2 зазначаються обсяги фактично сплачених у звітному році штрафів за адміністративні правопорушення у сфері охорони природи та використання природних ресурсів.

(пункт 4.9 глави 4 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 11.11.2010 р. N 452)

4.10. У рядку 1700 у графі 1 зазначаються пред'явлені позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища (за визнаними претензіями, рішеннями суду про задоволення позовів). У графі 2 відображається обсяг фактично відшкодованих (сплачених, примусово стягнутих заборгованостей) у звітному році позовів про відшкодування збитків і втрат, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

(пункт 4.10 глави 4 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 11.11.2010 р. N 452)

4.11. Пункт 4.11 глави 4 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 11.11.2010 р. N 452)

4.12. Пункт 4.12 глави 4 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 11.11.2010 р. N 452)

4.13. Пункт 4.13 глави 4 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 11.11.2010 р. N 452)

4.14. Пункт 4.14 глави 4 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 11.11.2010 р. N 452)

4.15. Пункт 4.15 глави 4 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 11.11.2010 р. N 452)

4.16. Пункт 4.16 глави 4 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 11.11.2010 р. N 452)

5. Екологічні послуги

5.1. У рядку з кодом 4000 наводяться сумарні дані про надходження (виплату) коштів за надання послуг екологічного характеру, а також надходження коштів від продажу побічної продукції та відходів. Сума даних граф 1, 3, 4, 5 повинна дорівнювати сумі рядків з кодами: 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900. Дані рядка 4000 для графи 2 повинні дорівнювати сумі рядків з кодами: 4200, 4300.

(пункт 5.1 глави 5 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 11.11.2010 р. N 452)

5.2. Пункт 5.2 глави 5 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 11.11.2010 р. N 452,
у зв’язку з цим пункти 5.3 - 5.11 вважати відповідно пунктами 5.2 - 5.10)

5.2. Підприємства, які сплатили кошти іншим підприємствам за послуги, пов'язані з прийняттям та очищенням зворотних вод, за прийняття, збереження і знешкодження відходів та рекультивацію земель, відображають ці витрати за відповідними напрямками природоохоронних витрат, наведених у графі А.

5.3. У графі 1 відображаються кошти, які надійшли підприємству за надання природоохоронних послуг, до яких належать збирання відходів, їхня переробка, очищення зворотних вод, проведення робіт з рекультивації земель тощо.

5.4. У графі 2 виділяється частина коштів, яка надійшла від житлово-комунальної сфери за надання природоохоронних послуг населенню, за очищення зворотних вод і поводження з відходами.

(пункт 5.4 глави 5 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 11.11.2010 р. N 452)

5.5. Пункт 5.5 глави 5 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 11.11.2010 р. N 452)

5.6. Пункт 5.6 глави 5 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 11.11.2010 р. N 452,
у зв’язку з цим пункти 5.7 - 5.10 вважати відповідно пунктами 5.5 - 5.8)

5.5. У графі 3 указуються надходження від продажу побічної продукції, яка утворюється при здійсненні природоохоронних заходів, наприклад отримання енергії або утилізація матеріалів при переробці відходів. Зокрема, цей показник уключає кошти, що надійшли від продажу продукції, отриманої у результаті переробки відходів (наприклад, продажу гранульованого шлаку, виробленого у результаті переробки відходів доменного шлаку), а також продажу відходів, наприклад, металобрухту, ртутних ламп тощо.

(пункт 5.5 глави 5 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 11.11.2010 р. N 452)

5.6. Енергозбереження або заощадження сировинних ресурсів за рахунок використання більш досконалої технології, як і інші вигоди при реалізації природоохоронних заходів, сюди не включаються.

5.7. У графі 4 наводяться дані про оплату послуг природоохоронного призначення, які включають платежі спеціалізованим організаціям (підприємствам) за відведення та очищення зворотних вод (рядок 4200), збирання та перероблення відходів (рядок 4300), рекультивацію земель, зняття, зберігання, використання родючого шару ґрунту (рядок 4400), оплату консультаційних послуг тощо. Екологічні штрафи та відшкодування збитків і втрат у цій графі не відображаються.

(пункт 5.7 глави 5 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 11.11.2010 р. N 452)

 

5.8. У графі 5 виділяється оплата за надання послуг природоохоронного призначення, які здійснювались державними та комунальними підприємствами.

(пункт 5.8 глави 5 у редакції наказу Державного
 комітету статистики України від 11.11.2010 р. N 452)

Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовищаО. М. Прокопенко

Додаток
до пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-екологічні витрати "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі"


Перелік основних напрямків витрат на охорону навколишнього природного середовища

Код

Найменування напрямку

Примітка

100

Охорона атмосферного повітря і проблеми зміни клімату


110

Запобігання утворенню забруднювальних речовин, що викидаються в атмосферне повітря, шляхом зміни виробничих процесів чи технологій з метою охорони атмосферного повітря, збереження клімату і захисту озонового шару

Сюди входять:
удосконалення виробничих процесів чи технологій, запровадження нових виробничих процесів чи технологій, призначених для зниження утворення забруднювальних речовин, що викидаються в атмосферне повітря;
модифікація устаткування, спрямована на заміну сировини, енергії, каталізаторів і інших ресурсів на продукти, що не призводять до забруднення навколишнього природного середовища, обробка сировини перед використанням з метою зменшення утворення забруднювальних речовин, уключаючи перехід на інші види палива, сировини тощо

111

Охорона атмосферного повітря

- " -

112

Проблеми зміни клімату і захисту озонового шару

- " -

120

Очищення димових і відпрацьованих газів, вентиляційних викидів з метою охорони атмосферного повітря, збереження клімату і захисту озонового шару

Сюди входять:
будівництво, модернізація, уведення в дію, утримання та експлуатаційне обслуговування газоочисних установок і споруд; 
будівництво, утримання та експлуатаційне обслуговування дослідних та дослідно-промислових установок для розроблення методів очищення газів, що відводяться;
упровадження, установлення та утримання пристроїв для зменшення вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел забруднення та утримання контрольно-регулювальних пунктів для перевірки вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел забруднення

121

Охорона атмосферного повітря

- " -

122

Збереження клімату і захист озонового шару

- " -

130

Аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження і т. ін.

Сюди входять:
діяльність, спрямована на моніторинг концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі, викидах стаціонарних та пересувних джерел тощо (уключаючи послуги з визначення вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел та викидах стаціонарних джерел, а також моніторинг стану озонового шару, кількості газів, що обумовлюють парниковий ефект і зміну клімату, крім метеорологічних станцій)

140

Інше

Сюди входять:
проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення атмосферного повітря;
регуляторна та адміністративна діяльність, інформаційне забезпечення, навчання, освіта тощо

200

Очищення зворотних вод

210

Запобігання утворенню забруднення шляхом унесення змін у виробничий процес

Сюди входять:
використання більш "чистих" і більш ефективних виробничих процесів і технологій (чистих технологій);
споживання (використання) більш чистих продуктів.
Сюди не входять:
дії і заходи, спрямовані на захист підземних вод від просочування забруднювальних речовин і очищення водних об'єктів після забруднення

220

Системи каналізації

Сюди входять:
будівництво, утримання та експлуатаційне обслуговування каналізаційних мереж - системи колекторів, трубопроводів, водоводів і насосів для видалення будь-яких зворотних вод з місць утворення до споруд для очистки зворотних вод

230

Очищення зворотних вод від забруднювальних речовин

Сюди входять:
будівництво, утримання та експлуатаційне обслуговування споруд для очистки зворотних вод, що утворюються в промисловості, комунальному господарстві, інших галузях економіки (механічне, біологічне очищення та доочищення)
Сюди не входять:
виплати іншим підприємствам за прийняття та очищення зворотних вод

240

Усунення теплового впливу зворотних вод на водні об'єкти

Сюди входять:
заходи для усунення теплового впливу зворотних вод на водойми, що застосовуються перед скиданням води в навколишнє природне середовище;
утримання розсіювальних випусків зворотних вод та проведення заходів із запобігання тепловому впливу на водні об'єкти

250

Аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження і т. ін.

Сюди входять:
моніторинг і контроль за концентрацією забруднювальних речовин у зворотних водах, а також якістю поверхневих вод внутрішніх водойм і морської води в місцях скидання зворотних вод

260

Інше

Сюди входять:
проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення водних об'єктів;
регуляторна та адміністративна діяльність, інформаційне забезпечення, навчання, освіта та ін.

300

Поводження з відходами

310

Запобігання утворенню відходів шляхом внесення зміни у виробничий процес

Сюди входять:
використання більш "чистих" і більш ефективних виробничих процесів і інших технологій (більш чистих технологій), спрямованих на запобігання чи скорочення утворення відходів за допомогою модифікації технологічних процесів;
споживання чи використання більш чистих продуктів (заміна сировини, каталізаторів і інших ресурсів)

320

Збирання і транспортування відходів

Сюди входять:
збирання і транспортування відходів до місця обробки чи видалення (уключаючи небезпечні відходи, побутове та вуличне сміття, крім снігу);
утримання споруд, установок та спецтранспорту для збирання, транспортування, знешкодження та складування відходів

330

Оброблення, знешкодження, розміщення небезпечних відходів: спалювання, розміщення на полігоні, інші методи

Сюди входять:
будівництво, утримання та експлуатація об'єктів поводження з небезпечними відходами;
фізична або хімічна обробка, спалювання, біологічна обробка, видалення небезпечних відходів та ін.;
компостування і рециркуляція, здійснені з метою охорони навколишнього природного середовища.
Сюди не входять:
виплати іншим підприємствам та організаціям за прийняття, зберігання і знешкодження відходів;
виробництво компосту з метою здійснення економічної діяльності "виробництво добрив і азотовмісних сполук"

331

Спалювання

- " -

332

Розміщення на полігоні

- " -

333

Інші методи переробки і розміщення

- " -

340

Оброблення, знешкодження, розміщення відходів

Сюди входять:
будівництво, утримання та експлуатація об'єктів поводження з відходами (окрім об'єктів поводження з небезпечними відходами);
фізична або хімічна обробка, спалювання, біологічна обробка, видалення відходів та ін.;
компостування і рециркуляція, здійснені з метою охорони навколишнього середовища.
Сюди не входять:
оброблення, знешкодження і розміщення небезпечних відходів;
виробництво компосту з метою здійснення економічної діяльності "виробництво добрив і азотовмісних сполук"

341

Спалювання

- " -

342

Розміщення на полігоні

- " -

343

Інші методи переробки і розміщення

- " -

350

Аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження і т. ін.

Контроль і визначення обсягів відходів, що утворюються і зберігаються, їхньої токсичності і т. ін.

360

Інше

Сюди входять:
проведення робіт з інвентаризації і паспортизації джерел утворення та розміщення відходів;
регуляторна та адміністративна діяльність, інформаційне забезпечення, навчання, освіта та ін.

400

Захист і реабілітація ґрунту, підземних і поверхневих вод

410

Запобігання інфільтрації забруднювальних речовин

Сюди входять:
закріплення ґрунту промислових підприємств, установки для уловлювання стоків і витоків з забруднювальних речовин, зміцнення сховищ і транспортування продуктів, що забруднюють навколишнє природне середовище;
створення водоохоронних зон; 
утримання та експлуатація полів фільтрації, спеціально збудованих накопичувачів та відстійників забруднених зворотних вод;
відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму річок і водоймищ та заходи з боротьби з шкідливою дією вод

420

Очищення ґрунтів і водних об'єктів

Сюди входять:
заходи з розподілу, локалізації і вилучення відходів, видалення похованих бочок і контейнерів, фільтрування і повторного складування;
монтаж та експлуатаційне обслуговування дренажних систем для газів, що відходять, і рідких стоків, промивання ґрунту за допомогою дегазації, відкачування забруднювальних речовин, видалення і обробка забрудненого ґрунту тощо.
Сюди не входять:
вапнування озер і штучне оксигенування водних об'єктів та послуги з їх цивільного захисту

430

Запобігання ерозії та іншим видам фізичної деградації ґрунту

Сюди входять:
відновлення захисного рослинного покриву ґрунтів, будівництво протиерозійних стін;
рекультивація відпрацьованих земель;
захист земель від ерозії.
Сюди не входять:
виплати іншим підприємствам, організаціям на рекультивацію земель;
діяльність, проведена з економічною метою або захисту населення (селищ) від природних небезпек

440

Запобігання засоленню, розсоленню ґрунтів

Сюди входять:
заходи з підвищення рівня підземних вод, запобігання засоленню, розсоленню, реабілітації ґрунтів.
Сюди не входять:
діяльність, проведена з економічною метою, наприклад осушення дна морів, сільськогосподарське виробництво

450

Охорона надр та мінеральних ресурсів

вивчення режиму підземних вод, екзогенних екологічних процесів; картування забруднених вод, екзогенних екологічних процесів; ліквідаційний тампонаж свердловин;
утримання й експлуатація комплексів для закладки відпрацьованих, відкритих та підземних гірничих виробок супутніми породами, що не утилізуються;
устаткування для видобутку супутніх компонентів з мінеральної сировини, з розкривних і вмістних порід, з уловлюваного пилу, з відходів минулих років;
селективне добування і зберігання попутних продуктів;
інші витрати, пов'язані з використанням мінеральних ресурсів.

460

Аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження і т. ін.

Сюди входять:
заходи, спрямовані на контроль і вимірювання забруднення ґрунтів, підземних і поверхневих вод, вимірювання ступеня ерозії та засоленості ґрунтів і т. ін.

470

Інше

Сюди входять:
моніторинг ділянок підвищеної небезпеки;
регуляторна та адміністративна діяльність, інформаційне забезпечення, навчання, освіта та ін.

500

Зниження шумового і вібраційного впливу (за винятком заходів для охорони праці)

510

Заходи запобігання на джерелі шумового і вібраційного впливу

Сюди входять:
заходи, спрямовані на зменшення шумового і вібраційного впливу промислового устаткування, двигунів транспортних засобів, систем випуску та гальм, а також рівня шуму, обумовленого контактом поверхонь шин, доріг, коліс або рейок тощо;
заходи, спрямовані на зменшення шуму за рахунок модифікації поверхонь.
Сюди не входять:
заходи, спрямовані на зменшення шуму і вібрацій у плані охорони праці

511

Залізничний, автомобільний транспорт, міський електричний транспорт у т. ч. метрополітен

- " -

512

Авіаційний транспорт

- " -

513

Морський і річковий транспорт

- " -

514

Промислові виробництва, будівництво тощо

- " -

520

Застосування антишумових і антивібраційних конструкцій

Сюди входять:
заходи, спрямовані на встановлення і керування протишумовим устаткуванням (екрани, насипи чи живоплоти)

521

Залізничний, автомобільний транспорт, міський електричний транспорт, у т. ч. метрополітен

- " -

522

Авіаційний транспорт

- " -

523

Морський і річковий транспорт

- " -

524

Промислові виробництва, будівництво тощо

- " -

530

Аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження і т. ін.

Сюди входять:
монтаж і експлуатація стаціонарних постів виміру і моніторингу, мереж спостережень або використання пересувного устаткування в міських районах і т. ін.

540

Інше

Сюди входять:
регуляторна та адміністративна діяльність, інформаційне забезпечення, навчання, освіта та ін.

600

Збереження біорізноманіття і середовища існування

610

Захист і відновлення чисельності видів, збереження середовища існування

Сюди входять:
охорона, відтворення та відродження видів фауни і флори, а також відновлення, реабілітація і надання первісної форми порушеним ареалам з метою посилення їхніх природних функцій;
збереження генетичної спадщини, відтворення зруйнованих екосистем, уведення заборони на видобування і торгівлю рідкісними видами тварин і рослин з метою їхнього захисту;
відновлення водних об'єктів як водних ареалів: дії щодо штучного насичення киснем (утримання та експлуатація руслових аераційних станцій, нейтралізація вапном, поліпшення гідрологічного режиму та ін.);
придбання землі для захисту видів і середовища існування

620

Збереження природних і ландшафтних об'єктів, створення, оголошення та збереження територій і об'єктів природно-заповідного фонду

Сюди входять:
утримання заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних і зоологічних парків, регіональних ландшафтних парків та інших територій і об'єктів природно-заповідного фонду;
резервування цінних для заповідання природних територій та об'єктів;
ведення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду, Червоної та Зеленої книг України;
збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, а також угруповань рослин, занесених до Зеленої книги України;
охорона лісів від пожеж з метою збереження ландшафту;
збереження пам'яток природи.
Сюди не входять:
охорона та реабілітація історичних пам'ятників чи ландшафтів, що, переважно, були створені штучно;
контроль за бур'янами з сільськогосподарською метою;
створення і догляд за зеленими ділянками уздовж доріг і оздоровчих або спортивних споруд

630

Аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження і т. ін.

Сюди входять:
виміри, моніторинг і аналіз стану формування екомережі, збереження природних і ландшафтних об'єктів, територій і об'єктів природно-заповідного фонду

640

Інше

Сюди входять:
регуляторна та адміністративна діяльність, інформаційне забезпечення, навчання, освіта та ін.

700

Радіаційна безпека (за винятком заходів для запобігання аваріям і катастрофам)

710

Забезпечення охорони навколишнього середовища

Сюди входять:
заходи, здійснювані для охорони навколишнього середовища від радіоактивного впливу (створення буферних зон і т. ін.).
Сюди не входять:
діяльність і заходи, що належать до попередження технічних ризиків, охорони праці;
діяльність, пов'язана зі збором і обробкою низькоактивних радіоактивних відходів

720

Транспортування і переробка радіоактивних відходів

Сюди входять:
транспортування, кондиціонування або підземне поховання радіоактивних відходів

730

Аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження і т. ін.

Сюди входять:
виміри, контроль і моніторинг радіоактивності навколишнього середовища і радіоактивності, обумовленої радіоактивними відходами за допомогою спеціального устаткування, приладів і установок

740

Інше

Сюди входять:
регуляторна та адміністративна діяльність, інформаційне забезпечення, навчання, освіта та ін.

800

Науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

810

Охорона атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

Сюди входять:
науково-дослідні роботи з попередження та усунення забруднення, у т. ч. спрямовані на розробку споруд, устаткування та апаратури для запобігання та усунення забруднення;
науково-дослідні роботи, спрямовані на розробку споруд, устаткування та приладів для відповідних вимірювань та аналізів

811

Охорона атмосферного повітря

- " -

812

Проблеми зміни клімату

- " -

820

Охорона вод

- " -

830

Поводження з відходами

- " -

840

Охорона ґрунтів і водних об'єктів

- " -

850

Шум і вібрація

- " -

860

Збереження біорізноманіття і середовища проживання

- " -

870

Радіаційна безпека

- " -

880

Інші

- " -

900

Інші напрямки природоохоронної діяльності

910

Загальні управлінські витрати

Сюди входять:
управлінські витрати, спрямовані на проведення природоохоронної діяльності

911

Загальні управлінські витрати

Сюди входять:
управлінські витрати, спрямовані на проведення природоохоронної діяльності, уключаючи адміністративні витрати, організацію керування і т. ін.

912

Природоохоронний менеджмент

Сюди входять:
витрати на консультації, нагляди, аналізи тощо

920

Освіта, навчання, інформаційне забезпечення

Сюди входять:
витрати на надання загальної освіти чи навчання з природоохоронних питань і поширення екологічної інформації

930

Інші не названі вище напрямки

Директор департаменту статистики
сільського господарства та
навколишнього середовищаО. М. Прокопенко

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного комітету статистики України від 11.11.2010 р. N 452)

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6