Інструкція щодо складання форми N 11-ОЗ «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (зношення)»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика основних засобів

Про затвердження форми державної статистичної звітності із статистики основних засобів та Інструкції про порядок її складання

Наказ Державного комітету статистики України
від 27 серпня 2001 року N 365

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2001 р. за N 799/5990

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державного комітету статистики України
від 21 серпня 2002 року N 312
(зміни, передбачені наказом Державного комітету статистики
України від 21 серпня 2002 року N 312, вводяться в дію,
починаючи зі звіту за 2002 рік),
від 28 липня 2003 року N 235,
від 1 серпня 2006 року N 370,
від 8 серпня 2006 року N 381,
від 24 вересня 2007 року N 358,
від 8 вересня 2008 року N 314

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
від 1 жовтня 2013 року N 291)

(Зміни, передбачені наказом Державного комітету статистики України від 28 липня 2003 року N 235 до форми N 11-ОЗ (нова редакція форми), вводяться в дію, починаючи зі звіту за 2003 рік)

На виконання статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою подальшого удосконалення державної статистичної звітності із статистики основних засобів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму державної статистичної звітності N 11-ОЗ "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)" та Інструкцію щодо її складання (додаються).

2. Затверджені форму та Інструкцію ввести в дію, починаючи зі звіту за 2001 рік.

3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного управління статистики виробництва (Луценко Н. Г.):

3.1. Передати управлінню справами затверджені оригінали бланка державної статистичної звітності та Інструкції для тиражування

3.2. Спільно з Головним міжрегіональним управлінням статистики у м. Києві (Сидоренко М. М.) внести відповідні зміни до постановки задачі за формою N 11-ОЗ.

3.3. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою державної статистичної звітності за формою, затвердженою у п. 1 наказу.

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т. В.) забезпечити фінансування виготовлення бланків форми державної статистичної звітності та Інструкції.

5. Управлінню справами (Москот В. Ф.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням, тиражуванням та розсиланням бланків зазначеної форми та Інструкції на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві (Сидоренко М. М.) здійснювати розробку та зведення даних звітів затвердженої форми державної статистичної звітності, одержаних від Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики, згідно з Планом державних статистичних спостережень.

7. Начальнику Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві звітів в установлені терміни.

8. Скасувати накази:

8.1. Мінстату України від 11.10.96 N 304 "Про затвердження державної статистичної звітності по основних фондах за формою N 11-ОФ" у частині затвердження Інструкції по заповненню зазначеної форми.

8.2. Держкомстату України:

від 26.12.97 N 112 "Про затвердження форми державної статистичної звітності N 11-ОФ "Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) за 1997 рік" у частині затвердження Методологічних пояснень по складанню форми;

від 31.07.2000 N 257 "Про затвердження форм державної статистичної звітності з статистики будівництва та основних фондів" у частині затвердження форми державної статистичної звітності N 11-ОФ.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Шишкіну К. М.

Голова Комітету

О. Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 27 серпня 2001 р. N 365
(у редакції наказу Державного комітету статистики України
від 8 серпня 2006 р. N 381)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2001 р. за N 799/5990

Інструкція

щодо складання форми державного статистичного спостереження N 11-ОЗ "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)"

Загальні положення

Форма державного статистичного спостереження N 11-ОЗ "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)" заповнюється у тисячах гривень без десяткових знаків.

(абзац перший у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 24.09.2007 р. N 358,
із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
комітету статистики України від 08.09.2008 р. N 314)

Абзац другий виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 24.09.2007 р. N 358,
у зв’язку з цим абзаци третій - шостий
уважати відповідно другим - п'ятим)

Заповнення форми проводиться на підставі первинних документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

(абзац другий у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 08.09.2008 р. N 314)

Надані статистичні дані мають бути достовірними та подаватися у повному обсязі в установлений термін за визначеною адресою.

У формі наводиться первісна (переоцінена) і залишкова вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509.

При складанні форми необхідно керуватись також Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 N 181, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за N 487/4708; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (із змінами); Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 N 790, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.12.2005 за N 1456/11736; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 N 779, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.07.2007 за N 823/14090; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 N 617 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 03.10.2007 N 1100), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за N 1054/8375; Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 N 480, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18.01.2006 за N 40/11914, та Інструкцією з обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 N 64 (у редакції наказу Державного казначейства України від 21.02.2005 N 30), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за N 459/4680.

(абзац п'ятий із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 08.09.2008 р. N 314)

Розділ I. Наявність та рух основних засобів

У рядку 100 наводяться дані щодо вартості основних засобів, що перебувають на балансі респондента. До складу основних засобів не належать біологічні активи тваринництва та рослинництва, які пов'язані із сільськогосподарською діяльністю.

(абзац перший розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 24.09.2007 р. N 358)

У вільних рядках відображається вартість основних засобів за призначенням за видами економічної діяльності. Розподіл здійснюється відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005 (далі - КВЕД), затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375, на рівні розділу, групи, підкласу згідно з додатком.

Коди розділу, групи, підкласу КВЕД заповнюються у графі "код КВЕД". Дані рядка 100 по кожній графі повинні дорівнювати сумі даних заповнених рядків та рядків 150, 160.

У рядку 150 відображається вартість тварин, якщо вони використовуються в іншій діяльності, ніж сільськогосподарська.

(абзац четвертий розділу I у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 24.09.2007 р. N 358)

Вартість основних засобів у дорогах (вартість автомобільних доріг) відображається за кодом КВЕД 63.21.2. До основних засобів у дорогах належать автомобільні дороги загального користування, які перебувають на балансі органів дорожнього господарства держави; відомчі автомобільні дороги на території респондентів; вулиці та дороги, проїзди, вулиці-набережні в межах проїзної частини в містах і селищах міського типу; вулиці у сільських населених пунктах.

(абзац п'ятий розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 24.09.2007 р. N 358)

Абзац шостий розділу I виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 08.09.2008 р. N 314,
у зв’язку з цим абзаци сьомий - двадцятий
вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятнадцятим)

У рядку 160 із загального підсумку окремо наводиться вартість земельних ділянок, які знаходяться на балансі респондента.

У рядку 170 із загального підсумку окремо наводиться вартість житлових будівель, до яких належать будинки одноквартирні, будинки з двома та більше квартирами як масової, так і індивідуальної забудови, а також гуртожитки. До гуртожитків належать: житлові будинки для колективного проживання, уключаючи будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, будинки дитини та сирітські будинки, притулки для бездомних і таке інше.

У графах 1 - 7 наводяться дані з наявності та руху основних засобів за первісною (переоціненою) вартістю. При цьому дані графи 7 по кожному рядку повинні дорівнювати даним графи 2 плюс дані графи 3 мінус дані графи 5.

У графі 1 показується первісна або переоцінена в попередні роки вартість основних засобів на початок звітного року.

У графі 2 показується вартість основних засобів з урахуванням переоцінки (дооцінки, уцінки), здійсненої у поточному році відповідно до методології, наведеної у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та/або індексації, проведеної відповідно до підпункту 8.3.3 пункту 8.3 статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

У разі, якщо у звітному році індексація або переоцінка основних засобів респондентом не здійснювалась, дані графи 2 дорівнюють даним графи 1 за всіма рядками.

У графі 3 відображається надходження основних засобів за звітний період: придбаних, створених, безоплатно отриманих та на умовах фінансового лізингу; оборотних активів, переведених до основних засобів, а також витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єктів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо).

(абзац дванадцятий розділу I у редакції наказу
Державного комітету статистики України від 08.09.2008 р. N 314)

У графі 4, з даних графи 3, виділяється вартість уведених у дію у звітному році нових основних засобів.

(абзац тринадцятий розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 08.09.2008 р. N 314)

У графі 5 наводяться дані щодо загальної вартості основних засобів, що вибули у звітному році внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта.

У графі 6, з даних графи 5, виділяється вартість основних засобів, ліквідованих у звітному році: морально застарілих, зношених, пошкоджених унаслідок аварії, стихійного лиха (за умови, що відновлення та реалізація основних засобів неможливі або економічно недоцільні), а також ліквідованих у зв’язку з новим будівництвом та реконструкцією.

У графі 7 наводяться дані з вартості основних засобів за наявністю на кінець звітного року. У разі повного вибуття (або ліквідації) основних засобів графа 7 розділу I, а також графа 1 розділу II не заповнюються.

(абзац шістнадцятий розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 08.09.2008 р. N 314)

У графах 8 і 9 наводяться дані з вартості основних засобів за відрахуванням зносу - залишкова вартість, відповідно на початок та кінець звітного року. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів та сумою їх зносу.

У графі 10 відображається сума нарахованої амортизації (зносу) за звітний рік. Об'єктами амортизації виступають усі основні засоби, крім землі та незавершених капітальних інвестицій.

(абзац вісімнадцятий розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 08.09.2008 р. N 314)

У графі 11 наводяться дані з вартості основних засобів, на які повністю нараховано амортизацію (знос).

Крім того, довідково за рядками 180 - 188 наводяться дані щодо вартості незавершених капітальних інвестицій, інвестиційної нерухомості, основних засобів, що утримуються з метою продажу, довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва.

(розділ I доповнено абзацом двадцятим згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 08.09.2008 р. N 314)

Дані рядків 180 - 188 не включаються у рядок 100 "Усього".

(розділ I доповнено абзацом двадцять першим згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 08.09.2008 р. N 314)

Розділ II. Склад основних засобів

У розділі II наводяться дані щодо вартості наявних на кінець звітного року основних засобів за складом згідно з класифікацією основних засобів, передбаченою Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби":

Земельні ділянки.
Капітальні витрати на поліпшення земель.
Будинки, споруди та передавальні пристрої.
Машини та обладнання.
Транспортні засоби.
Інструменти, прилади, інвентар (меблі).
Тварини.
Багаторічні насадження.
Інші основні засоби.
Бібліотечні фонди.
Малоцінні необоротні матеріальні активи.
Тимчасові (нетитульні) споруди.
Природні ресурси.
Інвентарна тара.
Предмети прокату.
Інші необоротні матеріальні активи.
Позицію виключено

(абзац розділу II із змінами, внесеними згідно з наказами
Державного комітету статистики України від 24.09.2007 р. N 358,
від 08.09.2008 р. N 314)

У графі 1 у рядку 201 наводиться загальна вартість основних засобів з розподілом за класифікаційними групами відповідно до рядків 202 - 217. Дані графи 1 рядка 201 мають дорівнювати даним графи 7 рядка 100 розділу I.

Абзаци двадцять перший розділу II виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 24.09.2007 р. N 358)

Абзаци двадцять другий розділу II виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 24.09.2007 р. N 358)

Абзаци двадцять третій розділу II виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 24.09.2007 р. N 358)

Заступник директора департаменту
статистики виробництва


Н. Г. Луценко

Додаток
до Інструкції

ПЕРЕЛІК ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4