Інструкція щодо заповнення форми N 7-ТНВ (річна) «Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика охорони здоров'я

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році"

Наказ Державного комітету статистики України
від 15 вересня 2009 року N 351

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 2009 р. за N 993/17009

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 16 грудня 2013 року N 395)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики травматизму на виробництві та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році", що додається.

2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження N 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І. В.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести Інструкцію, затверджену цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2010 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

Голова

О. Г. Осауленко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр праці та соціальної
політики України


Л. Л. Денісова

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 15 вересня 2009 р. N 351

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 2009 р. за N 993/17009

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція містить основні методологічні положення щодо визначення та заповнення показників у формі державного статистичного спостереження N 7-тнв "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році" (далі - форма N 7-тнв).

1.2. При заповненні показників форми N 7-тнв використовуються документи бухгалтерського обліку, а також документи, передбачені Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 (далі - Порядок), зокрема:

акт за формою Н-5 "Акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)" (далі - акт форми Н-5);

акт за формою Н-1 "Акт N __ про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом" (далі - акт форми Н-1);

акт за формою НПВ "Акт N _____ про нещасний випадок на підприємстві, не пов'язаний з виробництвом" (далі - акт форми НПВ);

форма Н-2 "Повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався ___ ____________ 20__ р." (далі - форма Н-2).

II. Заповнення розділу 1. Чисельність працюючих

2.1. У рядку 1 указується кількість підприємств, які включені до звіту.

2.2. У рядках 2 та 2.1 відображається середньооблікова кількість штатних працівників, у тому числі жінок. У звітах підприємств, які складають форму N 7-тнв і звітність зі статистики праці, дані рядка 2 мають збігатися з аналогічними даними форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" за січень - грудень відповідного звітного року (розділ I, рядок 1040, графа 2), затвердженої наказом Держкомстату від 03.08.2009 N 294.

2.3. Розділ 1 також заповнюється підприємствами, на яких не було нещасних випадків.

III. Заповнення розділу 2. Потерпілі та нещасні випадки на виробництві

3.1. У розділі 2 наводиться інформація щодо потерпілих від нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах, про які складено акти форм Н-5, Н-1 або НПВ.

Інформація щодо потерпілих від нещасних випадків, про які складено акти форм Н-1 та НПВ, відображається у звіті того року, коли складено відповідні акти.

3.2. У графі 1 наводиться інформація щодо нещасного випадку, який за висновком комісії з розслідування нещасного випадку (далі - комісія) визнано таким, що пов'язаний з виробництвом, і про нього складено акт форми Н-5, а також акт форми Н-1.

3.3. У графі 2 наводиться інформація щодо нещасного випадку, який за висновком комісії визнано таким, що не пов'язаний з виробництвом, і про нього складено акт форми Н-5 та акт форми НПВ.

Слід мати на увазі, що до графи 2 не включаються дані про нещасні випадки невиробничого характеру, про які було складено акт форми НТ "Акт N __ про нещасний випадок невиробничого характеру" (додаток 3 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 N 270).

3.4. У рядку 1 наводяться дані про загальну кількість потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком.

У рядках 1.1 - 1.4 із загальної кількості потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком (рядок 1) виділяються окремі групи потерпілих, а саме: жінки; діти до 18 років; особи у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння; потерпілі від групових нещасних випадків, тобто випадків, які сталися одночасно з двома і більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості ушкодження їх здоров'я (далі - групові нещасні випадки).

У рядку 1.3 указується кількість потерпілих, які перебували у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, на підставі записів у пункті 9 актів форми Н-1 та пункті 9 актів форми НПВ.

3.5. У рядку 2 із загальної кількості потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком (рядок 1) окремо виділяється інформація про кількість потерпілих від нещасних випадків зі смертельним наслідком.

У рядках 2.1 - 2.4 з числа потерпілих від нещасних випадків зі смертельним наслідком (рядок 2) виділяються окремі групи, а саме: жінки; діти до 18 років; особи у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння; потерпілі від групових нещасних випадків.

У рядку 2.3 указується кількість загиблих, які перебували у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, на підставі записів у пункті 9 актів форми Н-1 та пункті 9 актів форми НПВ.

3.6. У рядку 3 на підставі записів у пункті 5 форми Н-2 наводяться дані про кількість робочих людино-днів непрацездатності у потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, непрацездатність яких закінчилася у звітному році. Якщо тимчасова непрацездатність у потерпілих продовжувалася з кінця попереднього року, то всі дні непрацездатності щодо цих випадків відображаються у звітному році. У зазначеному рядку не вказується кількість робочих днів, упродовж яких потерпілі, які тимчасово втратили працездатність, перебували на іншій (легшій) роботі.

3.7. У рядках 4, 4.1 на підставі записів у пункті 3 форми Н-2 наводяться відповідно дані про загальну кількість потерпілих, у тому числі жінок, які частково втратили працездатність і за висновком лікувально-профілактичного закладу (без надання листка непрацездатності) були переведені на іншу (легшу) роботу на 1 робочий день чи більше. У зазначених рядках не вказується кількість осіб, що переведені на іншу (легшу) роботу після закінчення терміну непрацездатності (терміну дії листка непрацездатності).

3.8. У рядку 5 вказується загальна кількість нещасних випадків, оформлених актами форми Н-5, а також актами форми Н-1 (для графи 1) або форми НПВ (для графи 2).

У рядку 5.1 з даних рядка 5 виділяється кількість групових нещасних випадків.

У рядку 5.2 з даних рядка 5 виділяється загальна кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком.

У рядку 5.2.1 із загальної кількості нещасних випадків зі смертельним наслідком (рядок 5.2) виділяється кількість групових нещасних випадків, що призвели до загибелі хоча б одного з групи потерпілих.

IV. Заповнення розділу 3. Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків на виробництві

4.1. У розділі 3 наводиться інформація про окремі матеріальні наслідки нещасних випадків, оформлених актами форм Н-1 та НПВ. Фінансові показники відображаються у цілих числах у гривнях.

Дані про нарахування та виплати, здійснені у звітному році, наводяться незалежно від того, коли сталися нещасні випадки.

У графі 1 відображаються суми, нараховані протягом звітного року; у графі 2 - виплачені протягом звітного року; у графі 3 - виплачені в рахунок погашення заборгованості минулих років.

4.2. У рядку 1 на підставі документів бухгалтерського обліку вказується сума коштів, витрачена підприємством на оплату потерпілим перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що оформлені листками непрацездатності (рядок 1.1 цього розділу). Крім того, у зазначеному рядку відображаються інші виплати потерпілим, членам сімей і утриманцям померлих, здійснені за рахунок коштів підприємства і відображені в колективному договорі (угоді) (рядок 1.2). Наприклад: одноразова допомога потерпілому у випадку тимчасової втрати ним працездатності; одноразова допомога сім'ї у разі смерті потерпілого у розмірі, встановленому в колективному договорі (угоді), тощо.

У рядок 1 не включається інформація щодо сум страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, передбачених Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання_ які спричинили втрату працездатності".

Дані рядка 1 по всіх графах мають збігатися з сумою даних рядків 1.1 і 1.2.

4.3. У рядку 2 на підставі записів у підпункті 5 пункту 6 форми Н-2 вказується вартість зіпсованого у зв’язку з нещасним випадком (аварією) устаткування, інструменту, зруйнованих будівель, споруд.

4.4. У рядку 3 на підставі записів у підпункті 4 пункту 6 форми Н-2 вказується сума штрафів, що сплачена посадовими особами підприємства за порушення вимог законодавства про охорону праці, пов'язаних з нещасним випадком, у тому числі його приховання.

V. Заповнення розділу 4. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, за основними видами подій, що призвели до нещасних випадків

5.1. У розділі 4 вказується кількість потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком, нещасні випадки з якими оформлені актами форм Н-5 та Н-1. Потерпілі від нещасних випадків, які визнані такими, що не пов'язані з виробництвом і оформлені актами форми НПВ, у цьому розділі не відображаються.

У графі 1 указуються дані про загальну кількість зазначених потерпілих.

У графі 2 із загальної кількості потерпілих (графа 1) виділяється кількість потерпілих жінок.

У графі 3 із загальної кількості потерпілих (графа 1) виділяється кількість потерпілих від нещасних випадків зі смертельним наслідком.

У графі 4 із загальної кількості потерпілих від нещасних випадків зі смертельним наслідком (графа 3) виділяється кількість смертельно травмованих жінок.

5.2. У рядку 0 наводяться дані про загальну кількість потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, за основними видами подій, що призвели до нещасних випадків.

Дані рядка 0 за всіма графами мають збігатися з підсумком даних рядків 1 - 18 та даними відповідних рядків графи 1 розділу 2.

5.3. У рядках 1 - 18 дані про кількість зазначених потерпілих розподіляються за основними видами подій, що призвели до нещасних випадків. Розподіл здійснюється на підставі пункту 6 акта форми Н-1. Перелік видів подій наведено відповідно до розділу 1 Класифікатора додатка 3 до Порядку.

VI. Заповнення розділу 5. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, за основними причинами нещасних випадків

6.1. У розділі 5 вказується кількість потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком, нещасні випадки з якими оформлені актами форм Н-5 та Н-1. Потерпілі від нещасних випадків, які визнані такими, що не пов'язані з виробництвом і оформлені актами форми НПВ, у цьому розділі не відображаються.

Графи 1 - 4 розподіляються аналогічно графам розділу 4.

6.2. У рядку 0 наводяться дані про загальну кількість потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, за основними причинами нещасних випадків.

Дані рядка 0 за всіма графами мають збігатися з підсумком даних рядків 1 - 4 та даними відповідних рядків графи 1 розділу 2.

6.3. У рядках 1 - 4 дані про кількість зазначених потерпілих розподіляються за основними причинами нещасних випадків. Розподіл здійснюється на підставі записів у пункті 7 актів форми Н-1. Перелік причин нещасного випадку зазначається відповідно до розділу 2 Класифікатора додатка 3 до Порядку.

6.4. У рядку 1 указуються дані про загальну кількість усіх технічних причин нещасних випадків.

У рядках 1.1 - 1.3 з числа всіх технічних причин (рядок 1) виділяються деякі з них.

У рядку 1.4 вказуються дані про всі інші технічні причини відповідно до переліку Класифікатора додатка 3 до Порядку, крім тих, що наведені у рядках 1.1 - 1.3 розділу 5.

6.5. У рядку 2 вказуються дані про загальну кількість усіх організаційних причин нещасних випадків.

У рядках 2.1 - 2.8 з числа усіх організаційних причин (рядок 2) виділяються деякі з них.

У рядку 2.9 указуються всі інші організаційні причини відповідно до переліку Класифікатора додатка 3 до Порядку, крім тих, що наведені у рядках 2.1 - 2.8 розділу 5.

6.6. У рядку 3 вказуються дані про всі психофізіологічні причини нещасних випадків.

У рядку 3.1 з числа усіх психофізіологічних причин (рядок 3) виділяються дані про алкогольне, наркотичне сп'яніння, токсичне отруєння.

У рядку 3.2 наводяться дані про решту інших психофізіологічних причин.

Дані рядків 1 - 3 по всіх графах мають збігатися відповідно з підсумком даних рядків (1.1 - 1.4); (2.1 - 2.9); (3.1, 3.2).

6.7. У рядку 4 вказуються дані про інші причини нещасних випадків без урахування технічних (рядок 1), організаційних (рядок 2) і психофізіологічних (рядок 3) причин.

VII. Загальні вимоги до заповнення форми N 7-тнв

7.1. При заповненні форми N 7-тнв вказується код за ЄДРПОУ юридичної особи або відокремленого підрозділу та всі його реквізити (найменування, місцезнаходження та адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності).

7.2. Форма N 7-тнв заповнюється чітко та розбірливо й підписується керівником (власником) та/або особою, відповідальною за достовірність наданої інформації, а також обов'язково має бути вказано номер телефону виконавця, факс, адресу електронної пошти юридичної особи або відокремленого підрозділу. Виправлення помилок підтверджується підписом особи, яка її заповнила, із зазначенням дати внесення змін.

Заступник директора
департаменту статистики послуг


І. М. Самченко

 

МЕНЮ

Проект Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 2000 від 15.09.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1