Інструкція щодо заповнення форми N 1-МБ "Звіт про виробництво металопродукції з використанням металобрухту кольорових металів»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика промисловості

Про затвердження форми звітності щодо металургійної переробки металобрухту кольорових металів та Інструкції щодо її заповнення

Наказ Міністерства промислової політики України
від 2 серпня 2004 року N 380

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 серпня 2004 р. за N 1018/9617

На виконання статті 11 Закону України "Про металобрухт" та пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.99 N 1468 "Питання реалізації Закону України "Про металобрухт" щодо збирання інформації, яка відображає стан здійснення операцій з металобрухтом, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму звітності N 1-МБ "Звіт про виробництво металопродукції з використанням металобрухту кольорових металів" та Інструкцію щодо її заповнення, які додаються, та ввести їх у дію, починаючи зі звіту за січень - вересень 2004 року.

2. Департаменту гірничорудної промисловості, феросплавів, кольорової металургії та вторинних металів (Шинкаренко П. С.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Поширити вказану форму звітності на підприємства та організації всіх форм власності, які здійснюють металургійну переробку брухту кольорових металів і мають відповідні ліцензії.

4. Установити, що забезпечення бланками зазначеної форми звітності та інструкціями щодо її заповнення, збирання зведеної інформації здійснюється Міністерством промислової політики України.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства промислової політики України від 25.04.2002 N 202 "Про затвердження форми звітності щодо металургійної переробки металобрухту кольорових металів та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 травня 2002 року за N 433/6721.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра промислової політики А. Г. Федяєва.

Міністр

О. Л. Неустроєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Держкомстату України

О. Г. Осауленко

Звіт про виробництво металопродукції з використанням металобрухту кольорових металів за січень - ____________ 200 _ р.

Подають:

Терміни подання

Підприємства, установи, організації всіх форм власності, які здійснюють металургійну переробку металобрухту кольорових металів

Мінпромполітики України за адресою: вул. Сурікова, 3, м. Київ, 03035

10-го числа після звітного періоду

 

Форма N 1-МБ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінпромполітики України
від 02.08.2004 р. N 380

Квартальна
Поштова

Найменування організації - складача інформації

Поштова адреса

Серія та номер ліцензії                                                           Термін дії ліцензії з                                                   до

Коди організації-складача


Примітка

за ЄДРПОУ

території (КОАТУУ)

виду економічної діяльності (КВЕД)

форми власності (КФВ)

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Найменування видів продукції, з указанням металу, використаного як основа для виготовлення продукції

Вироблено продукції, кг

Залишки продукції, кг

Використання металобрухту в розрахунку на кілограм продукції, %

Середньо-
зважена
ціна покупки металобрухту  без ПДВ та транспортних витрат за 1 тонну, грн.

Усього

у тому числі

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

з власної сировини

за даваль-
ницькою угодою

на внутрішній ринок

на експорт

на ремонтно-
експлуатаційні потреби

на власні технологічні потреби

інше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 200_ р.

Керівник __________

Головний бухгалтер ______________

 

 

Прізвище та N телефону виконавця ________

Директор департаменту

П. С. Шинкаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства промислової політики України
від 2 серпня 2004 р. N 380

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 серпня 2004 р. за N 1018/9617


Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 1-МБ "Звіт про виробництво металопродукції з використанням металобрухту кольорових металів"

1. Звіт за формою N 1-МБ складають щокварталу з наростаючими підсумками (січень - березень, січень - червень, січень - вересень, січень - грудень) підприємства, установи, організації всіх форм власності, які здійснюють металургійну переробку металобрухту кольорових металів та мають відповідні ліцензії.

2. Звіт подається Міністерству промислової політики України не пізніше 10-го числа після звітного періоду. Усі показники форми заповнюються в натуральному виразі (в кілограмах) тільки в цілих числах (без коми). У разі обліку виробленої продукції в інших одиницях виміру (штуках, метрах тощо) необхідно здійснювати перерахунок у кілограми.

3. Звіт складається на основі даних первинного бухгалтерського обліку виробництва металопродукції з використанням металобрухту кольорових металів.

4. Графа 2 - найменування видів продукції, на виробництво яких було використано металобрухт кольорових металів (наприклад: труба алюмінієва, труба бронзова, труба мідна та інше). Тобто необхідно обов'язково вказувати, з якого кольорового металу складається вироблена продукція.

5. Графа 3 - дорівнює сумі граф: (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) у кілограмах.

6. Графа 4 - кількість виробленої продукції для реалізації особисто підприємством на ринку України (у кілограмах).

7. Графа 5 - кількість виробленої продукції для реалізації особисто підприємством на світових ринках за межами України (у кілограмах).

8. Графа 6 - кількість виробленої продукції для власних ремонтно-експлуатаційних потреб, тобто виготовлена продукція використовувалась при ремонті власного технологічного та іншого обладнання, наприклад печей, верстатів тощо (у кілограмах).

9. Графа 7 - на власні технологічні потреби. Наприклад: з використаного металобрухту виготовлено феросплав (феронікель), який надалі на цьому самому заводі буде використано при виробництві сталі, або було виготовлено з використанням металобрухту продукцію, яка надалі на цьому самому заводі переробляється або буде перероблятися в іншу продукцію (труби, листи тощо) (у кілограмах).

10. Графа 8 - інше, тобто та продукція, яка не увійшла у графи 4, 5, 6, 7. Сюди також слід віднести продукцію, напрямки реалізації якої на момент заповнення форми 1-МБ не відомі і яка тимчасово перебуває на складах (у кілограмах).

11. Графа 9 - вироблено за давальницькою угодою (у кілограмах).

12. Графа 10 - залишки продукції кольорових металів за станом на початок звітного періоду (практично ця цифра буде повторена у кожній формі 1-МБ протягом усього звітного року, оскільки зазначає скільки продукції на складах на початок року).

13. Графа 11 - залишки продукції кольорових металів за станом на кінець звітного періоду в усіх місцях зберігання (наприклад: за січень - вересень, у графі 10 - те, що було на складах на початок січня, а у 11 - те, що було на складі на кінець вересня).

14. Графа 12 - використання металобрухту при металургійній переробці в розрахунку на кілограм виготовленої продукції у відсотках (%). При розрахунках використання металобрухту застосовується його вага в нетто.

Наприклад, Ви витратили 60 кг кольорового металобрухту алюмінію, при металургійній переробці отримали 50 кг зливків вторинного алюмінію.

Тобто використання металобрухту на одиницю продукції буде дорівнювати

50 кг

х100%=120%

 

60 кг

15. Графа 13 - середньозважена ціна покупки металобрухту без ПДВ та транспортних витрат за 1 тонну (у гривнях).

16. Звіт підписується керівником і головним бухгалтером організації - складача форми та завіряється печаткою підприємства.

Директор департаменту гірничорудної
промисловості, феросплавів, кольорової
металургії та вторинних металівП. С. Шинкаренко

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6