Інструкція щодо заповнення форми N 1-ПЕ-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика промисловості

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПЕ

Наказ Державного комітету статистики України
від 25 листопада 2005 року N 380

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2005 р. за N 1491/11771

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державного комітету статистики України
від 19 липня 2006 року N 340
(зміни, передбачені наказом Державного комітету статистики України
від 19 липня 2006 року N 340, вводяться в дію,
починаючи зі звіту за січень 2007 року),
від 31 липня 2007 року N 282
(зміни, передбачені наказом Державного комітету статистики України
від 31 липня 2007 року N 282, вводяться в дію,
починаючи зі звіту за січень 2008 року),
від 18 серпня 2009 року N 312,
 від 27 серпня 2010 року N 362

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
від 23 червня 2014 року N 197)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", з метою удосконалення державних статистичних спостережень щодо промислової діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води" (далі - Інструкція), що додається, та ввести її в дію з 1 січня 2006 року.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 31.07.2007 р. N 282)

2. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою Інструкції на адреси головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

3. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування робіт з виготовлення та доставки Інструкції.

4. Визнати такою, що втратила чинність з 1 січня 2006 року, Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, обробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води", затверджену наказом Держкомстату України від 30.04.2004 N 261 та зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27.05.2004 за N 675/9274 (зі змінами та доповненнями).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Головка В. А.

Голова

О. Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 25 листопада 2005 р. N 380
(у редакції наказу Державного комітету статистики України
від 18 серпня 2009 р. N 312)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2005 р. за N 1491/11771

Інструкція

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція містить основні методологічні положення стосовно визначення окремих економічних показників щодо промислової діяльності підприємств. Дані статистичного спостереження за формою N 1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води" (далі - форма N 1-ПЕ) є короткостроковими і використовуються для формування оперативної зведеної інформації по країні в цілому та за територіями регіонів.

У разі коли місцезнаходження та місце здійснення виробничої діяльності респондента є територіями різних адміністративно-територіальних одиниць (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь), звіт подається за місцем здійснення виробничої діяльності / виробництва продукції. Якщо виробничий структурний підрозділ не веде обліку всіх показників звіту, зокрема обсягу реалізованої продукції (рядки 10, 15 форми N 1-ПЕ), юридична особа розраховує і подає йому цей показник чи інформацію для його розрахунку (середні ціни реалізації тощо) або сама складає звіт і надає його органу державної статистики за місцем здійснення виробничим структурним підрозділом виробничої діяльності.

1.2. Дані про обсяги реалізації продукції, яка вироблена у рамках угоди про спільну діяльність, наводяться учасником угоди, на потужностях якого (власних чи орендованих) вироблена така продукція.

II. Розподіл за видами економічної діяльності

2.1. Дані щодо промислової діяльності підприємства (сума за секціями "C", "D", "E" КВЕД) розподіляються за видами діяльності, які здійснював респондент у звітному місяці. Інформація наводиться відповідно до три-, чотиризначних кодів КВЕД (ДК 009:2005) згідно з Переліком видів економічної діяльності, що за КВЕД належать до секцій "C", "D", "E", за якими наводяться дані у формі N 1-ПЕ. Сума значень показників за всіма видами промислової діяльності має дорівнювати загальній величині щодо промисловості (графа 1). Якщо кількість граф у бланку для відображення всіх видів промислової діяльності підприємства буде недостатньою для надання звіту, слід скористатись додатковим бланком форми N 1-ПЕ.

Для визначення наповнення заданих видів діяльності слід керуватися додатком до цієї Інструкції та Номенклатурою продукції промисловості, затвердженою наказом Держкомстату від 30.08.2002 N 320 (зі змінами).

Якщо окремі показники звіту, зокрема кількість працівників, неможливо однозначно розподілити за видами економічної діяльності, здійснюється розрахунковий (умовний) розподіл.

2.2. Середня кількість працівників розподіляється за всіма видами виробничої діяльності, якою вони були зайняті, уключаючи ті спеціалізовані підрозділи, які виготовляли продукцію для власних промислово-виробничих потреб або для своїх непромислових підрозділів. Наприклад, підприємство виробляє борошно, яке не реалізується зовнішнім споживачам, а використовується для випічки хлібобулочних виробів на цьому самому підприємстві, здійснює пошиття спецодягу для своїх працівників. У цьому разі кількість працівників розподіляється за видами діяльності "Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості" (15.61) та "Виробництво хліба та хлібобулочних виробів" (15.81), "Виробництво одягу з текстилю" (18.2), а реалізована продукція наводиться тільки за кодом 15.81.

Особи, які займалися у звітному періоді декількома видами діяльності, відносяться до того виду діяльності, де вони відпрацювали більше часу.

Кількість працівників розподіляється за всіма видами промислової діяльності, до яких належить продукція (товари, послуги), що вироблялась у звітному місяці. Тобто розподіл працівників здійснюється виходячи з виробництва продукції і безпосередньо не пов'язується з відображенням за видами діяльності показників щодо обсягів замовлень та реалізації. Наприклад, у звітному місяці певний вид продукції не вироблявся, але здійснювалась реалізація такої продукції, виробленої у минулих періодах. У цьому разі за видом діяльності, до якого належить ця продукція, наводяться дані щодо обсягу реалізації (рядок 10 форми N 1-ПЕ), а кількість працівників за цим видом діяльності у звіті не відображається. У разі якщо працівники підприємства, яке має філії (інші відокремлені підрозділи), що складають звіт окремо, протягом звітного місяця були зайняті в декількох зазначених підрозділах, їх кількість відображається у звіті тільки одного відокремленого підрозділу.

Кількість працівників структурних підрозділів, які безпосередньо не виготовляли продукцію (бухгалтерія, склади, обчислювальні центри, підрозділи з виконання ремонту та технічного обслуговування власного обладнання, відділи збуту тощо), розподіляється за видами діяльності залежно від того, до складу витрат якої продукції переважно зараховуються витрати на утримання цих працівників.

Якщо підприємство тимчасово не здійснювало виробничу діяльність, при складанні звіту робиться умовний розподіл за видами діяльності виходячи з робочого місця працівників. При цьому якщо на підприємстві залишається незначна кількість працівників, які зайняті переважно реалізацією продукції, випущеної у минулих періодах, їх кількість відображається за основним видом діяльності підприємства.

III. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) (оборот)

3.1. У рядку 10 форми N 1-ПЕ наводиться обсяг реалізації (оборот) від промислової діяльності, який визначається за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунку з покупцями (замовниками) документах (включаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за винятком непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору). Продукція визначається реалізованою після оформлення документів незалежно від надходження платежів за неї.

До промислової діяльності належить виробництво продукції (товарів, послуг), що класифікується за секціями "C", "D", "E" КВЕД.

3.2. До складу показника включається вартість реалізованої у звітному періоді промислової продукції (товарів власного виробництва та виконаних послуг промислового характеру на замовлення), вартість реалізованих відходів промислового виробництва.

3.3. До обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) не включається дохід, одержаний від непромислових видів діяльності, зокрема від:

перепродажу покупних матеріалів, напівфабрикатів, виробів, які відпускаються без додаткової промислової обробки на даному підприємстві (навіть якщо перевіряється їх якість, здійснюється розлив у пляшки, розфасування, пакування тощо);

проведення технічного контролю, лабораторних аналізів, випробувань продукції тощо;

реалізації науково-технічної продукції;

надання транспортних, вантажно-розвантажувальних послуг та послуг з охолодження продукції;

діяльності із закупівлі, очищення, охолодження та теплової обробки молока, що реалізується на молокопереробні підприємства;

надання послуг з ремонту (включно з гарантійним) автомобілів та товарів побутового призначення;

реалізації придбаних металевих і неметалевих відходів (металобрухту, макулатури тощо) без додаткової механічної, хімічної, термічної обробки, у результаті якої вони можуть бути безпосередньо використані для виробництва нових виробів (навіть якщо зібрані відходи піддано чищенню, сортуванню, пакуванню);

продажу іноземної валюти, доходів від торгових марок, патентів тощо, що враховуються за статтею "Інші операційні доходи" Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690.

До обсягу обороту не включаються поставки продукції між філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами підприємства.

У рядку 10 форми N 1-ПЕ не відображаються обсяги реалізації промислової продукції, виробленої на давальницьких умовах на інших підприємствах, а також обсяги реалізації придбаних електроенергії та газу, що поставляються споживачам розподільними мережами, які експлуатуються іншими підприємствами.

3.4. Оцінка реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) здійснюється у відпускних цінах підприємств без врахування непрямих податків та оптових скидок з відпускної ціни.

До обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) включаються всі витрати з транспортування, пакування тощо, що здійснюються підприємством. У разі коли такі послуги надаються підприємству іншими організаціями, їх вартість не повинна включатись до обсягу реалізованої продукції.

До обсягу реалізованої продукції не включаються суми цільових надходжень (дотацій) на виробництво, суми попередньої оплати продукції (товарів, послуг) та авансові платежі.

3.5. Продукція, що поставляється на експорт, обраховується за контрактними цінами, перерахованими у гривні за курсом Національного банку України на дату її відвантаження, за винятком непрямих податків, а також вартості послуг інших організацій з доставки продукції від пункту відправлення до пункту призначення. Курсові різниці між оцінкою вартості продукції на дату відвантаження і дату надходження коштів, а також на дату здійснення передоплати і фактичного відвантаження в обсязі реалізації продукції не враховуються.

Якщо продукція (товари, послуги) сплачується покупцем за іншими цінами (нижчими, вищими), ніж було зазначено в розрахункових документах на момент її відвантаження, дані звіту про обсяги обороту не коригуються.

За видом діяльності "Постачання пари та гарячої води" (код за КВЕД 40.3) обсяг реалізованої продукції визначається за вартістю виробленої та відпущеної теплової енергії на момент її фактичного відпуску, розрахованою за встановленими тарифами за 1 Гкал (незалежно від порядку розрахунків за неї).

3.6. З даних рядка 10 у рядку 15 форми N 1-ПЕ наводиться вартість продукції (електроенергії, тепла, газу, води тощо), придбаної для перепродажу та реалізованої без додаткової (або без суттєвої) обробки на цьому підприємстві, включеної до операційних витрат на реалізовану продукцію, у частині видів діяльності, що належать до секції "E" КВЕД. Підприємства заповнюють цей рядок у разі реалізації споживачам власними або орендованими розподільними мережами придбаних електроенергії, теплової енергії, газу, води.

IV. Надходження замовлень на виробництво промислової продукції
(товарів, виконання послуг)

4.1. У рядку 11 форми N 1-ПЕ наводяться дані про вартість усіх прийнятих за звітний місяць замовлень на виробництво промислової продукції як з власної сировини, придбаної сировини, а також із давальницької сировини, виконання послуг промислового характеру тільки за видами діяльності переробної промисловості, відміченими в переліку, що додається, позначкою "?".

До обсягу надходження замовлень включаються замовлення отримані як на підставі укладених договорів, так і на підставі інших документів, вчинених у письмовій формі.

 4.2. Якщо в замовленні міститься інформація тільки про кількість продукції, то обчислення її вартості здійснюється на основі прийнятих для даного замовлення цін поточного дня на момент надходження замовлення. При цьому у звіті наводиться вся вартість замовлення незалежно від тривалості періоду, на який укладається договір. Якщо продукція фактично відвантажена за іншими (нижчими, вищими) цінами, ніж це було передбачено договором, дані про вартість замовлення не коригуються.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 27.08.2010 р. N 362)

4.3. До вартості прийнятих замовлень включається також обсяг продажу зі складу за умови, якщо надходження замовлення і видача продукції збігаються у часі. Відвантаження продукції за договорами, укладеними в попередні роки, до обсягу надходження замовлень не включається.

4.4. До надходження замовлень не належать:

замовлення на непромислову продукцію (товари, послуги);

замовлення на поставку придбаних виробів без додаткової обробки (перепродаж);

замовлення на поставку відходів промислового виробництва;

замовлення на поставку товарів і надання послуг у рамках одного й того самого підприємства.

4.5. З даних рядка 11 у рядку 12 форми N 1-ПЕ наводиться обсяг іноземних замовлень (одержаних від замовників - нерезидентів безпосередньо або через посередників).

V. Середня кількість працівників промислової діяльності

5.1. У рядку 13 форми N 1-ПЕ наводиться середня кількість працівників (уключаючи штатних працівників та працюючих за цивільно-правовими договорами, а також зовнішніх сумісників), зайнятих у видах діяльності, які за КВЕД відносяться до добувної, переробної промисловості та виробництва і розподілення електроенергії, тепла, газу і води (секції "C", "D", "E").

5.2. Уключаються до цього показника також працівники, зайняті діяльністю з обслуговування (підтримання) основного та другорядних видів промислової діяльності: у бухгалтерії, на складі, ремонтному підрозділі, який обслуговує виробниче обладнання підприємства, відділах збуту, кадрів тощо.

5.3. Не включається до даних рядка 13 форми N 1-ПЕ кількість працівників непромислових видів діяльності: відокремлених науково-дослідних, проектно-конструкторських підрозділів, а також відокремлених та структурних підрозділів, зайнятих ремонтом автомобільного транспорту, рекультивацією земель, лісозаготівлею, обслуговуванням холодильників, для надання послуг стороннім організаціям із зберігання і охолодження продукції, об'єктів соціальної сфери і охорони здоров'я та інших непромислових підрозділів, що перебувають на балансі підприємства.

5.4. Показник "середня кількість працівників промислової діяльності (уключаючи штатних працівників та працюючих за цивільно-правовими договорами, а також зовнішніх сумісників)" розраховується відповідно до порядку, викладеного в розділі 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722.

VI. Дані щодо відпрацьованого часу

6.1. У рядку 14 форми N 1-ПЕ наводяться дані про кількість відпрацьованих людино-годин працівниками (уключаючи штатних працівників та працюючих за цивільно-правовими договорами, а також зовнішніх сумісників), зайнятими у виробництві продукції (товарів, послуг) як з тривалим, так і нетривалим циклом виробництва, що згідно з КВЕД відносяться до видів діяльності, які відмічені у переліку, що додається, позначкою "??".

6.2. До відпрацьованих людино-годин належать людино-години, які фактично відпрацьовані працівниками, зайнятими на виготовленні цієї продукції, уключаючи тих, що працювали неповний робочий день або тиждень, та відпрацьовані в порядку надурочної роботи, у святкові та неробочі дні.

6.3. Не належать до відпрацьованих людино-годин: простої, години перерв у роботі, години скорочення тривалості роботи працівників, інші перерви в роботі, передбачені законодавством.

VII. Дані про обсяги постачання та розподілення електроенергії і природного газу

7.1. У рядку 16 форми N 1-ПЕ наводяться дані про обсяги постачання та розподілення електроенергії споживачам місцевими (локальними) електромережами. Показник заповнюється на підставі даних актів прийому-передачі електричної енергії зі споживачами, з якими укладено договір про постачання електричної енергії (власні споживачі), та актів виконаних робіт із незалежними постачальниками та включає корисний відпуск електроенергії власним споживачам і споживачам незалежних постачальників.

7.2. У рядку 17 форми N 1-ПЕ наводяться дані про обсяги постачання та розподілення (транспортування) газу споживачам місцевими (локальними) розподільними мережами. Показник заповнюється на підставі даних актів прийому-передачі природного газу зі споживачами, з якими укладено договір про постачання природного газу (власні споживачі), актів виконаних робіт із замовниками (незалежними постачальниками) з надання послуг з транспортування природного газу розподільними газопроводами та включає природний газ, фактично відпущений власним споживачам і споживачам незалежних постачальників.

Директор департаменту
статистики виробництва


Л. М. Овденко

Додаток
до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води"

Перелік

видів економічної діяльності, що за КВЕД відносяться до секцій "C", "D", "E", за якими наводяться дані у формі N 1-ПЕ

Код за КВЕД

Коротке найменування виду діяльності

А

Б

 

Добувна промисловість (секція "C")

10.1

Добування, збагачення та агломерація кам'яного вугілля (уключає добування, збагачення, калібрування, сортування та подрібнення кам'яного вугілля, виробництво брикетів та окатишів; не включає виробництво коксопродуктів /23.1/)

10.2

Добування, збагачення та агломерація лігніту (бурого вугілля)

10.3

Добування та агломерація торфу (уключає добування, висушування торфу, виробництво торф'яних брикетів; не включає виробництво виробів з торфу /26.8/)

11.1

Добування сирої нафти та природного газу (уключає добування нафти та конденсатів, попутного нафтового газу, природного газу, підготовку нафти та газу до транспортування (зневоднення, знесолення, скраплювання і регазифікацію); не включає виробництво нафтових газів у процесі нафтоперероблення (23.2), паливного газу на газопереробних заводах /40.2/)

11.2

Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу (уключає послуги з обслуговування процесу добування вуглеводнів на договірній основі: спрямоване та експлуатаційне буріння свердловин, монтаж бурових установок, забивання та консервування свердловин тощо; не включає проведення геологорозвідувальних робіт, розвідувальне буріння свердловин)

12

Добування уранової та торієвої руд (у закритому режимі) (уключає добування та первинне збагачення уранової та торієвої руд, виробництво "жовтого коксу" /концентрату урану/)

13.1

Добування залізних руд (уключає добування, збагачення та агломерацію (спікання) залізних руд)

13.2

Добування руд кольорових металів (уключає добування і збагачення алюмінієвої і марганцевої руд, міді, свинцю, цинку, олова, хрому, нікелю, ванадію, золота, срібла, платини, інших руд кольорових металів; не включає виробництво оксиду алюмінію, мідного та нікелевого штейну /27.4/)

14.1

Добування каменю (уключає добування та первинне оброблення каменю: мармуру, граніту, пісковику, вапнякового каменю та іншого подібного монументального чи будівельного каменю; не включає добування гравію, каміння дробленого (14.2), різання, фасонування та кінцеве оброблення декоративного та будівельного каменю поза кар'єрами /26.7/)

14.2

Добування піску та глини (уключає добування піску, гальки, гравію, щебеню, каміння дробленого, глин каолінових тощо; не включає добування бітумінозного пісковику (11.1), мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив /14.3/)

14.3

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив (уключає добування природних фосфатів, калійних солей, сірки, сульфатів, карбонатів барію, боратів, сульфатів магнію; добування і збагачення залізного та магнітного колчедану, добування мінеральних барвників та плавикового шпату, гуано; не включає добування та виробництво солі (14.4), випалювання піриту (залізного колчедану), виробництво хімічних добрив та азотних сполук /24.1/)

14.4

Добування та виробництво солі (не включає опріснення морської води для виробництва води як основного продукту /41/)

14.5

Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань (уключає добування підземним та відкритим способами мінералів та матеріалів, не віднесених до інших групувань: абразивних матеріалів, азбесту, природного графіту, стеатиту (тальку), польового шпату тощо; дорогоцінного каміння, кварцу, слюди тощо; природного асфальту та бітуму)

 

Переробна промисловість (секція "D")

15.1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів (уключає забій худоби, птиці, кролів, диких тварин, одержування та первинне оброблення сирих шкур (крім свинячих), виробництво м'яса, м'ясних продуктів та тваринних харчових жирів (крім тваринного масла /15.5/), нехарчового м'ясо-кісткового борошна; не включає дублення шкур та оздоблення шкіри /19.1/)

15.2

Виробництво рибних продуктів (уключає заморожування, сушіння, копчення, соління, консервування риби, ракоподібних та молюсків, виробництво свіжого та охолодженого рибного філе, ікри, штучної ікри, готових страв та напівфабрикатів з риби, рибо-рослинних консервів, нехарчового рибного борошна; не включає виробництво риб'ячого жиру та масел з морських ссавців (15.41), виробництво концентратів рибних супів (15.89), виробництво свіжої та охолодженої риби цілої чи в шматках з кістками /рибне господарство/)

15.3

Перероблення та консервування овочів та фруктів (не включає виробництво соків і консервів для дитячого і дієтичного харчування (15.88), м'ясо-рослинних і сало-бобових консервів (15.1), фруктових сиропів (15.89), глазурованих фруктів /15.84/)

15.41

Виробництво нерафінованих олії та жирів (уключає виробництво нерафінованої олії з рослинних культур, нехарчових тваринних жирів та масел, риб'ячого жиру та масел з морських ссавців, виробництво борошна та шроту з олійного насіння, горіхів чи кісточкових олійних культур; не включає одержання та очищення смальцю та інших тваринних харчових жирів (15.1), виробництво кукурудзяної олії (15.62), ефірних олій /24.6/)

15.42

Виробництво рафінованих олії та жирів (уключає виробництво рафінованої олії з рослинних культур, оброблення жирів та олії: гідрогенізацію, етерифікацію тощо, але без подальшого перероблення)

15.43

Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів (уключає виробництво харчових сумішей жирів та олій, сумішей вершкового масла та рослинних олій з вмістом молочних жирів не більше 15 мас. %, жирів кондитерських і кулінарних, жирів кормових; не включає виробництво майонезу /15.87/)

15.5

Виробництво молочних продуктів та морозива (не включає виробництво молочних продуктів для дитячого харчування /15.88/)

15.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (уключає виробництво круп та борошна із зернових, бобових культур та рису, продуктів із зерна для сніданків, борошнистих сумішей для випікання хліба, тортів тощо; не включає виробництво сушеного та лущеного гороху (сільське господарство); борошна з картоплі /15.31/)

15.62

Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів (уключає виробництво крохмалю, глюкози, мальтози, глютену (клейковини), фруктози і сиропу з неї, кукурудзяної олії, штучного меду)

15.7

Виробництво готових кормів для тварин (уключає виробництво кормів для сільськогосподарських та домашніх тварин, птиці, риб; не включає виробництво м'ясо-кісткового борошна (15.1), рибного борошна (15.2), кормових дріжджів /15.89/)

15.81

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів (уключає також виробництво виробів нетривалого зберігання /пирогів, тістечок, тортів/)

15.82

Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання

15.83

Виробництво цукру (не включає виробництво глюкози, глюкозного сиропу, мальтози тощо /15.62/)

15.84

Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів (не включає виробництво сахарози /15.83/)

15.85

Виробництво макаронних виробів (уключає також виробництво борошняних виробів з начинкою: вареників, пельменів, готових страв тощо)

15.86

Виробництво чаю та кави (уключає перероблення чайних листків, виробництво гранул, таблеток, плиток, розфасування чаю в паковання масою не більше 3 кг для роздрібного продажу, виробництво рослинних чаїв та їх сумішей, виробництво кави смаженої в зернах, розчинної, замінників кави та напоїв з кави)

15.87

Виробництво прянощів та приправ (уключає виробництво і фасування оброблених прянощів, спецій, соусів (уключаючи майонез), оцту, приправ тощо)

15.88

Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів (уключає виробництво дитячого харчування на молочній, борошняній основі, плодоовочевих, м'ясних консервів, соків, інших продуктів для малюків та немовлят та дієтичних продуктів)

15.89

Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань (уключає виробництво заготовок для супів у порошку, кубиках тощо, дріжджів, яєчного порошку, рослинних екстрактів та згущувачів харчових, цукрових ароматизованих сиропів, уключаючи фруктові, сумішей вершкового масла та рослинних олій з вмістом молочних жирів понад 15 мас. %)

15.91

Виробництво дистильованих алкогольних напоїв (уключає виробництво дистильованих алкогольних напоїв, готових до вживання: горілки, лікерів, коньяку, джину тощо, етилового спирту з вмістом спирту менше 80 об. %; не включає розлив у пляшки без додаткового перероблення купованих алкогольних напоїв)

15.92

Виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів (з вмістом спирту більше 80 об. %)

15.93

Виробництво виноградних вин (не включає розлив у пляшки без додаткового перероблення /витримки/)

15.94

Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин (не включає виробництво виноградних вин /15.93/)

15.95

Виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів (уключає виробництво вермутів та інших вин цього типу)

15.96

Виробництво пива (уключає також виробництво безалкогольного та слабоалкогольного пива)

15.97

Виробництво солоду (не включає виробництво солодового екстракту (15.89), смаженого солоду як замінника кави /15.86/)

15.98

Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв (уключає виробництво та розлив по пляшках природних та мінеральних вод, виробництво безалкогольних напоїв, уключаючи квас)

16

Виробництво тютюнових виробів (не включає вирощування та первинне оброблення тютюну та махорки /сільське господарство/)

17.1 √

Прядіння текстильних волокон (уключає операції з підготовки та прядіння натуральних, штучних, синтетичних та змішаних волокон, виробництво швацьких ниток; не включає виробництво хімічних волокон (24.7), скловолокна (26.1), мінеральної пряжі з азбесту /26.8/)

17.2 √

Ткацьке виробництво (уключає виробництво тканин з натуральних, хімічних та змішаних волокон, із скловолокна; не включає виробництво нетканих матеріалів (17.53), трикотажного полотна (17.6) та килимів і килимових виробів /17.51/)

17.3 √

Оздоблення тканин та текстильних виробів (уключає послуги з вибілювання, фарбування, набивання, апретування тканин та текстильних виробів, уключаючи одяг, невласного виробництва)

17.4 √

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу (уключає виробництво ватних, пухових та інших ковдр, пледів, подушок, постільної та кухонної білизни, гардин, портьєр, чохлів, тентів, мішків, парашутів тощо; не включає виробництво текстильних виробів технічного призначення /17.54/)

17.51 √

Виробництво килимів та килимових виробів (уключає виробництво килимів та килимових виробів вузликових, тафтингових та ін.; не включає виробництво циновок (20.5), покриттів для підлоги з корку, гуми та пластмас, навіть на текстильній основі (20.5, 25.1, 25.2), лінолеуму та інших твердих непластмасових покриттів для підлоги /36.6/)

17.52 √

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток (уключає виробництво канатно-мотузкових виробів, шпагату, тросів, канатів та аналогічних виробів з текстильних рослинних волокон з просочуванням, армуванням металізованими нитками з обробкою або без обробки, з оболонкою з гуми або пластмас чи без неї, шпагатів із синтетичних матеріалів, виробництво сіток із шпагату, канатів і мотузок та виробів із сіток)

17.53 √

Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з них (уключає виробництво матеріалів нетканих без покриття та з покриттям, шкір штучної та синтетичної м'яких на нетканій основі, матеріалів палітурних на нетканій основі)

17.54 √

Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших групувань (уключає виробництво тюлю, мережива, матеріалів оздоблювальних (тасьми, китиць), фетру, повсті та виробів з них, ниток та корду гумових з текстильним покриттям, ниток та пряжі металізованих і тканин з них, ниток позументних, стрічки декорованої, тканин кордних для шин, матеріалів та виробів текстильних для технічних потреб: ґнотів, приводних пасів тощо)

17.6 √

Виробництво трикотажного полотна (уключає виробництво трикотажних полотен: ворсових (бархату, плюшу тощо), махрових, ажурних, ін.; не включає виробництво тюлю, мережива (17.54), штучного хутра /18.3/)

17.7 √

Виробництво трикотажних виробів (уключає виробництво панчішно-шкарпеткових виробів, светрів, пуловерів, джемперів та аналогічних виробів машинного чи ручного в'язання; не включає виробництво швейних виробів з трикотажних полотен /18.2/)

18.1 √

Виробництво одягу зі шкіри (уключає пошиття одягу з натуральної шкіри або її замінників; не включає виробництво шкіряних рукавичок та ременів (18.2), спортивних шкіряних рукавичок та головних уборів /36.4/)

18.2 √

Виробництво одягу з текстилю (уключає верхній та спідній, спортивний та робочий одяг, доповнення до одягу з текстилю: носові хустки, краватки, шалі, шарфи, кашне; етикетки, емблеми; рукавички з текстилю, натуральної чи штучної шкіри; ремені шкіряні; капелюхи та убори головні фетрові, хутряні, з інших матеріалів; не включає каски захисні, гумові шапочки, одяг із хутра, гуми і пластмас клеєний (18.3, 25.1, 25.2), ремонт одягу)

18.3 √

Виробництво хутра та виробів із хутра (не включає виробництво хутряних головних уборів, одягу та взуття, оздобленого хутром)

19.1 √

Виробництво шкіри (уключає виробництво натуральної шкіри, уключаючи замшу, металізованих, лакованих, композиційних та інших видів шкіри; не включає дублення та вичинення хутряних шкурок (18.3), виробництво штучної шкіри (17.53), пластин, листів, плівок тощо з гуми та пластмаси /25.1, 25.2/)

19.2 √

Виробництво галантерейних та дорожніх виробів із шкіри та інших матеріалів (уключає виробництво валіз, дорожніх сумок і аналогічних виробів, ремінців для годинників (крім металевих (33.5)), лимарно-сідельних виробів, виробів із натуральної і штучної шкіри для технічних потреб)

19.3 √

Виробництво взуття (уключає виробництво всіх видів взуття з будь-яких матеріалів та деталей взуття; не включає виробництво взуття з азбесту (26.8), ортопедичного взуття /33.1/)

20.1 √

Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини (уключає лісопильне та стругальне виробництво; виробництво дерев'яних залізничних шпал, покриттів для підлоги, паркету, борошна та вовни з деревини, сушіння, просочування та хімічне оброблення деревини консервантами або іншими хімікатами; не включає виробництво ґонту, дранки (20.3), лісозаготівлю /лісове господарство/)

20.2 √

Виробництво фанери, плит та панелей, шпону (уключає виробництво шпону, клеєної фанери, деревоволокнистих та деревостружкових плит, інших панелей і плит)

20.3 √

Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів (уключає виробництво дерев'яних виробів, призначених для будівництва: балок, стропил, ферм для покрівель, вікон, дверей, драбин, перил, ґонту та дранки, дерев'яних збірних будинків та деталей до них; не включає виробництво дерев'яних покриттів для підлоги та паркету, незібраних /20.1/)

20.4 √

Виробництво дерев'яної тари (уключає виробництво дерев'яних пакувальних ящиків, коробок, барабанів, піддонів, стелажів, діжок, чанів, бочок та інших бондарних виробів; не включає виробництво дерев'яних валіз (19.2), виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння /20.5/)

20.5 √

Виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і матеріалів для плетіння (уключає виробництво інших виробів з деревини: ручок та держаків для інструменту, мітел, щіток; предметів домашнього вжитку та кухонного посуду; не включає виробництво дерев'яного взуття (19.3), меблів (36.1), дерев'яних іграшок (36.5), сірників /36.6/)

21.1 √

Виробництво паперової маси, паперу та картону (уключає виробництво хімічної, термомеханічної та хіміко-термомеханічної деревної маси; біленої, напіввибіленої та невибіленої паперової маси, паперу та картону для подальшого промислового оброблення, медичного алігніну та паперового полотна з целюлозного волокна; не включає виробництво гофрованого картону та паперу /21.2/)

21.2 √

Виробництво виробів з паперу та картону (уключає виробництво гофрованого паперу і картону та тари з них, канцелярських виробів з паперу та картону, паперової тари, паперових шпалер, шпалер з вініловим покриттям та на текстильній основі тощо; не включає виробництво паперу та картону, не розрізаних за форматом (21.1), гральних карт (36.5), іграшок та ігор з паперу та картону /36.5/)

22.1 √

Видавнича діяльність (уключає видання книг, брошур, атласів, газет, журналів, музичних партитур тощо, випуск музичних та інших звукозаписів на грамплатівках, компакт-дисках, дисках DVD і магнітних носіях)

22.2 √

Поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги (уключає друкування газет, журналів, книг, брошур, зошитів, бланків, музичних партитур тощо та їх оздоблення; допоміжну поліграфічну діяльність: гравіювання, тиснення матриць, брайлівський друк тощо; не включає виробництво паперових етикеток /21.2/)

22.3 √

Тиражування записаних носіїв інформації (уключає тиражування на грамплатівки, компакт-диски, диски системи DVD та магнітні стрічки музичних звукозаписів, фільмів тощо; тиражування програмного забезпечення з оригінальної матриці; не включає розповсюдження фільмів)

23.1 √

Виробництво коксу (уключає виробництво коксу, коксу газового, кам'яновугільної та лігнітової смол; не включає збагачення та агломерацію кам'яного вугілля (10.1), лігніту (10.2); виробництво пеку та пекового коксу (24.1), газу коксових печей для газопостачання /40.2/)

23.2 √

Виробництво продуктів нафтоперероблення (уключає виробництво моторного палива: бензину, гасу тощо; легкого, середнього та важкого палива (дизельного), дистилятного палива, газів, одержаних у процесі нафтоперероблення (етан, пропан, бутан), уайт-спіриту, вазеліну, парафіну, продуктів для нафтохімічної промисловості та для виробництва дорожніх покриттів тощо)

23.3 √

Виробництво ядерних матеріалів (у закритому режимі) (уключає виробництво збагаченого урану, паливних елементів для ядерних реакторів, радіоактивних елементів для промислових та медичних потреб; перероблення ядерних відходів; не включає добування та первинне збагачення уранових та торієвих руд, виробництво "жовтого коксу" (концентрату урану) (12), оброблення, захоронення та зберігання опроміненого обладнання; захоронення та зберігання відпрацьованого ядерного палива, радіоактивних елементів промислового призначення тощо; оброблення і знищення перехідних радіоактивних відходів лікарень (90.02) тощо)

24.1 √

Виробництво основної хімічної продукції (уключає виробництво простих та складних промислових газів (водень, азот, кисень, аргон, неон, діоксид вуглецю, інші), рідкого і стисненого повітря, медичних газів; виробництво барвників і пігментів, іншої основної неорганічної продукції (хімічних елементів, крім металів і радіоактивних елементів, неорганічних кислот, крім азотної, лугів та інших неорганічних сполук, крім аміаку, обпаленого залізного колчедану, ін.), інших основних органічних хімічних речовин (циклічних і ациклічних вуглеводнів і спиртів, моно- і полікарбонових кислот, альдегідів, азотних органічних сполук, деревного вугілля, пеку і пекового коксу, синтетичних ароматичних речовин; добрив чистих або змішаних, азотних сполук; пластмас у первинних формах (полімерів, поліамідів, силіконів тощо); синтетичного каучуку)

24.2 √

Виробництво агрохімічної продукції (уключає виробництво інсектицидів, гербіцидів тощо, засобів проти проростання, регуляторів росту рослин та інших агрохімічних речовин)

24.3 √

Виробництво лаків та фарб (уключає виробництво фарб, емалей, лаків, мастик, ґрунтовок та інших невогнетривких шпаклівок, розчинників та розріджувачів, художніх та друкарських фарб; не включає барвники і пігменти (24.1), чорнила та туш /24.6/)

24.41 √

Виробництво основних фармацевтичних продуктів (уключає виробництво медично-активних речовин, уключаючи субстанції для виготовлення лікарських засобів; перероблення крові)

24.42 √

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (уключає виробництво готових медичних препаратів, цементу для стоматології та для відновлення кісткових тканин, медичної вати, марлі та перев'язувальних матеріалів, кетгуту, лікувальних трав'яних настоянок, лікарських препаратів для ветеринарії)

24.5 √

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; парфумерних та косметичних засобів

24.6 √

Виробництво іншої хімічної продукції (уключає виробництво вибухових речовин та піротехнічних виробів; желатину та його похідних, клеїв та інших речовин для склеювання, ефірних олій, фотоматеріалів, кіноплівки, носіїв даних для аудіо- і відеозапису, дисків для комп'ютерів, інших хімічних продуктів для промислових цілей: пептонів та їх похідних, хімічно модифікованих олій та жирів, матеріалів для оброблення текстилю і шкіри, флюсів, порошків та паст для зварювання і паяння, активованого вугілля, присадок до мастильних масел, каталізаторів, антидетонаторів, антифризів, рідин для гідравлічних передач і гальмових систем, напівпровідникових матеріалів)

24.7 √

Виробництво штучних та синтетичних волокон (уключає виробництво джгутів із штучних та синтетичних волокон, штучних та синтетичних штапельних волокон, які не пройшли процеси підготовки до прядіння, штучних та синтетичних ниток; не включає прядіння штучних та синтетичних волокон, виробництво швацьких ниток із зазначених волокон /17.1/)

25.1 √

Виробництво гумових виробів (уключає виробництво гумових шин, покришок та камер, відновлення протектора гумових шин та покришок, інших виробів з натуральної і синтетичної гуми: плит, листів, брусів та профілів, труб, шлангів, рукавів, конвеєрних стрічок та приводних пасів, санітарно-гігієнічних виробів, предметів одягу, покриттів для підлоги, прогумованих текстильних виробів, канатів, матраців тощо; не включає виробництво кордних тканин (17.54), одягу з прогумованих тканин (18.2), гумового взуття (19.3), гумових купальних шапочок (25.2), спортінвентарю з гуми /36.4/)

25.2 √

Виробництво пластмасових виробів (уключає виробництво з пластмас: плит, листів, плівок тощо, труб, профілів, тари, будівельних виробів, посуду, головних уборів, одягу, ізоляційної арматури, фурнітури для меблів, деталей; не включає виробництво з пластмас оптичних елементів (33.4), дорожніх виробів (19.2), медичних і стоматологічних виробів (33.1), меблів (36.1), спортінвентарю (36.4), ігор та іграшок /36.5/)

26.1 √

Виробництво скла та виробів зі скла (уключає виробництво листового скла, його формування та оброблення, виробництво ємностей зі скла, скловолокна (скловати, нетканих матеріалів), лабораторних, гігієнічних, фармацевтичних скляних виробів, оптичного скла, електроізоляторів і скляної ізоляційної арматури, блоків для мостіння, трубок, стержнів, колб для ламп тощо; монтаж, ремонт, обслуговування та формування скляних труб, трубопроводів на промислових підприємствах; не включає виробництво іграшок зі скла (36.5), тканин зі скловолокна (17.2), волоконно-оптичного кабелю (31.3), волоконних світловодів, оптично оброблених елементів (33.4), медичних шприців /33.1/)

26.2 √

Виробництво керамічних виробів не для будівництва (уключає виробництво керамічних ізоляторів та ізоляційної арматури, виробів лабораторного, хімічного та технічного призначення; столового посуду, статуеток, інших господарських, побутових, декоративних виробів, санітарно-технічних виробів; виробництво вогнетривких будівельних розчинів, керамічних виробів (цегли, блоків, плитки, труб, реторт, тиглів тощо), також виробів, які містять магнезит, доломіт, хроміт; не включає виробництво керамічних іграшок (36.5), біжутерії (36.6), будівельних матеріалів /26.3, 26.4/)

26.3 √

Виробництво керамічних плиток та плит (не включає вогнетривких керамічних виробів /26.2/)

26.4 √

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини (уключає також виробництво плит для підлоги з випаленої глини; не включає виробництво невогнетривких керамічних плит та блоків для мостіння /26.3/)

26.5 √

Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей (не включає виробництво стоматологічного цементу (24.42), вогнетривких будівельних розчинів (26.2), виробів із бетону та готових до використання бетонних сумішей та будівельних розчинів, виробів із гіпсу (26.6), добування гіпсового каменю та ангідриту /14.1/)

26.6 √

Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу (уключає виробництво плит, плитки, панелей, цегли, щитів, листів, труб, стовпів, скульптур, барельєфів, горельєфів, ваз тощо; готових до використання будівельних розчинів та невогнетривких бетонів у порошкоподібній формі; виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу, шиферу, листів, панелей, черепиці, труб, резервуарів, мийок, раковин, меблів, віконних коробок тощо; не включає виробництво вогнетривких будівельних розчинів /26.2/)

26.7 √

Оброблення декоративного та будівельного каменю (уключає вироби, які використовуються у будівництві як дорожнє покриття, для облаштування кладовищ, покрівлі тощо; не включає первинне оброблення в кар'єрах (14.1), виробництво жорен та інших абразивних виробів /26.8/)

26.8 √

Виробництво різної неметалевої мінеральної продукції (уключає виробництво жорен, точильних і шліфувальних каменів та виробів з природних або штучних абразивних матеріалів; неметалевої мінеральної пряжі та тканин і виробів з них, у т. ч. одягу, головних уборів, взуття, корду, мотузок, паперу, повсті; фрикційних матеріалів; мінеральних ізоляційних матеріалів (шлаковати, мінеральної вати, розшарованого вермикуліту, подібних теплоізоляційних, звукоізоляційних матеріалів; виробів із слюди, торфу, графіту (крім того, що використовується в електротехніці) тощо); не включає виробництво скловати /26.1/)

27.1 √

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів (уключає виробництво чавуну, сталі та феросплавів, виробів з нержавіючої сталі, гарячекатаних виробів зі швидкорізальної сталі, листових гаряче- і холоднокатаних виробів з легованої і нелегованої сталі, прутків гарячекатаних, профілів великосортових, паль шпунтових, деталей для залізничних колій, шлаку; не включає плоскі холоднокатані сталеві вироби завширшки не більше 600 мм (27.3), лиття виливків з чавуну та сталі /27.5/)

27.2 √

Виробництво труб (уключає виробництво труб та фітингів для труб з чавуну і сталі)

27.3 √

Інші види первинного оброблення сталі (уключає вироби холоднотягнуті, вироби плоскі холоднокатані сталеві завширшки менше 600 мм, вироби із сталі вуглецевої чи нержавіючої, одержані штамповкою чи гнуттям, дріт сталевий)

27.4 √

Виробництво кольорових металів (уключає виробництво дорогоцінних металів та нанесення покриттів з них на інші метали, виробництво алюмінію та оксиду алюмінію, свинцю, цинку, олова, міді, інших кольорових металів, сплавів та напівфабрикатів з кольорових металів)

27.5 √

Лиття металів (уключає послуги з лиття напівфабрикатів на замовлення; не включає лиття готових литих виробів, таких як котли та радіатори (28.2, 28.3), ванни, каналізаційні люки /28.7/ тощо)

28.1 √

Виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів (уключає виробництво збірних металоконструкцій, металевих секцій мостів, башт, будівельних металевих виробів (дверних і віконних блоків, дверних полотен, жалюзі, воріт тощо та їх монтаж виробниками)

28.2 √

Виробництво металевих резервуарів, радіаторів та котлів центрального опалення (уключає виробництво металевих резервуарів, цистерн, контейнерів місткістю понад 300 л, виробництво, установлення і монтаж котлів центрального опалення промислового типу; не включає установлення, технічне обслуговування та ремонт радіаторів)

28.3 √,
√√

Виробництво парових котлів (уключає виробництво парогенераторів та їх складових частин, їх монтаж і ремонт, виробництво незмонтованих ядерних реакторів та вузлів і деталей до них)

28.4 √

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія (уключає послуги з кування, штампування, карбування та фасонування металу, виготовлення виробів з металевого порошку; не включає виробництво металевих порошків /27.1, 27.4/)

28.5 √

Оброблення металів (уключає послуги з нанесення металевих і неметалевих покриттів на метали, термічного оброблення металів, фарбування, лакування, анодування металів, послуги щодо загально- механічних операцій на металах: свердління, точіння, фрезерування, шліфування, зварювання, заточування тощо)

28.61 √

Виробництво ножових виробів (уключає виробництво столових приборів, таких як ложки, виделки, ножі тощо, різних різальних виробів, таких як бритви та леза для гоління, ножиці, манікюрні інструменти тощо)

28.62 √

Виробництво інструментів (уключає виробництво ножів та різальних деталей для машин і механічних приладів; ручних інструментів, таких як щипці, обценьки, лопати, сокири тощо; пилок і різальних полотен до них; інструментів ручних для свердління, нарізання різьби та для оброблення деревини, ключів для кріплення нарізних з'єднань та інших ручних інструментів; не включає виробництво ручних інструментів з електроприводом /29.4/)

28.63 √

Виробництво замків (уключає виробництво замків, запорів, клямок, петель, шарнірів та інших залізних виробів для кріплення)

28.7 √

Виробництво інших готових металевих виробів (уключає виробництво металевих ємностей місткістю до 300 л, паковань з металів, металевих кришок для банок і пляшок тощо, виробів з металевого дроту, металевих цвяхів, шпильок, кнопок, голок швацьких, металевих канатів, тросів, електродів для паяння і зварювання; кріпильних виробів ненарізних (шайби, заклепки, шпонки) та з нарізною різьбою (болти, гвинти тощо); ланцюгів та пружин; металевих виробів господарсько-побутового призначення (посуду, ванн, мийок), канцелярського приладдя, сейфів, холодної зброї, гребних гвинтів, застібок, пряжок тощо; не включає ізольований дріт та кабель (31.3), шарнірні ланцюги (29.14), пружини для годинників /33.5/)

29.11 √,
√√

Виробництво двигунів та турбін (уключає виробництво двигунів поршневих внутрішнього згоряння: суднових, для рейкового транспорту, двигунів промислового типу; турбін та вузлів до них; монтаж та ремонт зазначених двигунів та турбін; не включає виробництво та ремонт авіаційних двигунів (35.3), виробництво двигунів для автомобілів та мотоциклів (34.1), електричних частин та елементів двигунів внутрішнього згоряння /31.6/)

29.12 √

Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем (уключає виробництво двигунів та силових установок (гідравлічних та пневматичних), насосів для рідин, повітряних та вакуумних, компресорів повітряних чи газових, вузлів і деталей до насосів, компресорів та систем гідравлічних, послуги з монтажу та ремонту насосів та компресорів); не включає виробництво гідродинамічних передач /29.14/)

29.13 √

Виробництво кранів і клапанів (уключає виробництво вентилів, кранів, клапанів та подібних виробів та вузлів і деталей до них, послуги з монтажу та ремонту промислових кранів і клапанів; не включає виробництво клапанів з незміцненої ґуми, скла чи кераміки (25.1, 26.1, 26.2), впускних та випускних клапанів двигунів внутрішнього згоряння (34.3, 35.3), сантехнічні роботи в будинках)

29.14 √

Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів (уключає виробництво шарикових та роликових підшипників, елементів механічних передач; ланцюгів приводних роликових і шарнірних, валів трансмісійних та кривошипів; коліс та передач зубчастих, редукторів, махових коліс та шківів, муфт, деталей до підшипників та елементів передач та приводів; монтаж та ремонт зубчастих передач та елементів механічних передач; не включає установлення та ремонт елементів механічних передач для автомобілів і мотоциклів)

29.21 √

Виробництво печей та пічних пальників (уключає печі промислові та лабораторні електричні та неелектричні, уключаючи сміттєспалювальні, пальники пічні, завантажувачі палива та пристрої для видалення золи механічні, деталі до печей та пічних пальників, монтаж та ремонт зазначених печей та пальників; не включає виробництво сільськогосподарських сушарок та неелектричних хлібопекарських печей (29.53), сушарок для деревини (29.56), побутових печей (29.7), медичних та лабораторних стерилізаторів /33.1/)

29.22 √

Виробництво підіймально-транспортного устаткування (уключає підіймальне та вантажно-розвантажувальне устаткування: талі, лебідки, домкрати; мостові, баштові, портальні та інші підіймальні крани; механічні маніпулятори та промислові роботи; конвеєри, транспортери, ескалатори, ліфти; виробництво вузлів і деталей для зазначеного устаткування та його монтаж і ремонт; не включає виробництво підйомників безперервної дії і конвеєрів для підземних робіт та екскаваторів (29.52), плавучих, залізничних та автомобільних кранів (35.11, 35.2, 34.1), установлення та монтаж ліфтів та ескалаторів /45.31/)

29.23 √

Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування (уключає устаткування промислове холодильне, морозильне, вентиляційне; установки для кондиціювання повітря, насоси теплові, обладнання для фільтрування і очищення повітря та газів; вузли і деталі до зазначеного устаткування та його монтаж і ремонт; не включає побутові холодильні, морозильні та вентиляційні прилади (29.7), установлення систем для вентиляції та кондиціювання повітря в житлових та службових приміщеннях, ремонт та технічне обслуговування побутового холодильного та вентиляційного устаткування)

29.24 √

Виробництво інших машин та устаткування загального призначення (уключає виробництво устаткування для зважування, пакування, розливання, закупорювання, наклейки етикеток, миття пляшок тощо; газогенераторів, апаратів для фільтрування рідин та розпилювання, дистиляційних установок та ректифікаційних колон, центрифуг, торговельних автоматів; виробництво вузлів та деталей до зазначеного устаткування, його монтаж та ремонт; не включає виробництво побутових вентиляторів (29.7), високочутливих лабораторних ваг (33.2), сільськогосподарських обприскувачів /29.3/)

29.3 √

Виробництво машин та устаткування для сільського та лісового господарства (уключає виробництво та ремонт тракторів, машин та устаткування для сільського та лісового господарства, а також виготовлення вузлів та деталей до них; не включає виробництво ручних інструментів (28.62), промислових навантажувачів (29.22), причепів до автотранспорту /34.2/)

29.4 √

Виробництво верстатів (уключає виробництво верстатів для оброблення металу, деревини, каменю, портативних верстатів та інструментів пневматичних або механічних, устаткування для зварювання; монтаж і ремонт зазначеного устаткування та виготовлення вузлів і деталей до нього; не включає виробництво змінних робочих частин та інструментів до верстатів /28.62/)

29.51 √

Виробництво машин та устаткування для металургії (уключає також монтаж та ремонт устаткування для металургії та виготовлення вузлів і деталей до нього; не включає виробництво волочильних верстатів (29.4), опок та ливарних форм /29.56/)

29.52 √

Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва (уключає виробництво підйомників безперервної дії та конвеєрів для підземних робіт, бурильних, врубових, інших прохідницьких машин, устаткування для збагачення корисних копалин, для забивання паль; бетонозмішувачів, землерийних машин; монтаж та ремонт зазначеного обладнання та виготовлення вузлів і деталей до нього)

29.53 √

Виробництво машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів (уключає виробництво устаткування для молочної, м'ясної, рибної, борошномельно-круп'яної, кондитерської, цукрової, хлібопекарської, макаронної, пивоварної, тютюнової промисловості, перероблення плодів, виробництва вин, лікеро-горілчаних виробів та інших напоїв, жирів та олій; виробництво сільськогосподарських сушарок та устаткування для приготування їжі у готелях, ресторанах тощо; вузлів і деталей до зазначеного устаткування та його монтаж і ремонт; не включає неелектричні хлібопекарські печі (29.21), машини для пакування, зважування, миття пляшок /29.24/)

29.54 √

Виробництво машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів (уключає виробництво устаткування для підготування текстильних волокон, прядіння, ткацтва, в'язання; виготовлення текстильних виробів, для оброблення тканин, швейної промисловості; виробництва і оброблення нетканих матеріалів, шкіри, хутряних шкурок, виробництва і ремонту взуття; виробництво деталей та вузлів до зазначеного устаткування, його монтаж і ремонт; не включає виробництво прасувальних машин каландрового типу (29.24), побутових пральних машин і сушарок /29.7/)

29.55 √

Виробництво машин та устаткування для виробництва паперу та картону (уключає устаткування для виробництва паперової маси, паперу, картону і виробів з них та монтаж і ремонт зазначеного устаткування; не включає виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу /29.56/)

29.56 √

Виробництво машин та устаткування спеціального призначення, не віднесених до інших групувань (уключає виробництво решти спеціального устаткування, не зарахованого до класів 29.51 - 29.55, устаткування для виробництва виробів з гуми і пластмас, ламп розжарювання та електронних ламп, скляних виробів, скловолокон і склопряжі, для поліграфічної промисловості; виробництво опок, ливарних форм та піддонів і моделей, сушарок для деревини, паперової маси, паперу і картону, промислових роботів широкого застосування; випуск деталей і вузлів до зазначеного устаткування, його монтаж і ремонт; не включає виробництво верстатів для обробки твердих гуми, пластмас та холодного оброблення скла /29.4/)

29.6 √, √√

Виробництво зброї та боєприпасів (у закритому режимі) (уключає також виробництво вогнепальної мисливської, спортивної зброї та боєприпасів до неї; не включає виробництво вибухових речовин, детонаторів, сигнальних та освітлювальних ракет (24.6), холодної зброї (28.7), монтаж, технічне обслуговування зброї та боєприпасів на місцях їх зберігання)

29.7 √

Виробництво побутових приладів (уключає виробництво електричних та неелектричних побутових приладів (холодильників, прасок та посудомийних машин, електробритв, побутових нагрівальних приладів та пристроїв, побутових плит, обігрівачів приміщень тощо; виробництво деталей та вузлів до зазначених побутових приладів; не включає виробництво устаткування для приготування їжі у готелях, ресторанах (29.53), швейних машин (29.54), сушарок відцентрових для білизни (29.56), ремонт і технічне обслуговування побутових приладів)

30.01 √

Виробництво офісного устаткування (уключає виробництво копіювально-розмножувального устаткування, друкарських машинок, калькуляторів, касових апаратів, квитково-касових та маркувальних машин, машин для оброблення пошти, банкоматів тощо; виробництво вузлів та деталей для офісного устаткування; не включає технічне обслуговування і ремонт офісного устаткування)

30.02 √

Виробництво електронно-обчислювальних машин (далі - ЕОМ) та іншого устаткування для оброблення інформації (уключає виробництво ЕОМ, периферійних пристроїв (принтерів, терміналів, зчитувальних пристроїв тощо); вузлів і приладдя до ЕОМ та іншого устаткування для оброблення інформації, установлення комп'ютеризованих систем виробниками; не включає виробництво елементів для ЕОМ (32.1), електронних ігор (36.5), технічне обслуговування і ремонт ЕОМ, персональних комп'ютерів)

31.1 √

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (уключає виробництво електродвигунів та генераторів постійного і змінного струму, електродвигунів універсальних, установок електрогенераторних, електричних перетворювачів, електротрансформаторів, реакторів, котушок індуктивності, вузлів і деталей до зазначеного електричного устаткування, їх монтаж і ремонт; не включає виробництво електрогенераторів і стартерів для транспортних засобів (31.6), діодних випрямлячів /32.1/)

31.2 √

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури (уключає виробництво електроапаратури високо- та низьковольтної (запобіжників, вимикачів автоматичних, реле, патронів до ламп, вилок і розеток штепсельних), пристроїв керування електричних комплектних (розподільних щитів, панелей числових контрольних, коробок розподільних), вузлів і деталей до електророзподільної і контрольної апаратури, її монтаж та ремонт; не включає виробництво дроту, стержнів та пластин для запобіжників (27.4), прокладання електропроводів та установлення електроапаратури в приміщеннях)

31.3 √

Виробництво ізольованого проводу та кабелю (не включає виробництво неізольованого дроту з кольорових металів (27.4), комплектів проводів запалювання для двигунів та комплектів проводів для транспортних засобів (31.6), волоконно-оптичного кабелю для прямого передавання зображень (ендоскопії, отримання прямих зображень /33.4/)

31.4 √

Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів) (уключає виробництво первинних елементів, електричних акумуляторів та батарей, вузлів і деталей до них)

31.5 √

Виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування (уключає виробництво ламп розжарювання та газорозрядних, ультрафіолетових та інфрачервоних, дугових ламп тощо; електричних світильників та освітлювального устаткування (світильників, люстр, світлових дорожніх знаків та інформаційних табло, фотоспалахів, прожекторів, електричних гірлянд); неелектричних освітлювальних приладів, у яких використовується неелектричне джерело світла, таких як свічки, гас тощо; не включає керамічну та пластмасову електроізоляційну арматуру, електроустаткування звуко- та світлосигнальне для автомобілів)

31.6 √

Виробництво іншого електричного устаткування (уключає виробництво електроустаткування для двигунів і транспортних засобів; для сигналізації, контролю і регулювання руху транспортних засобів на автошляхах, залізницях, в аеропортах; для звукової сигналізації (дзвінків, сирен, табло), виробництво електромагнітів, електроізоляторів та електроізоляційної арматури (крім керамічних та пластмасових), вугільних та графітових електродів; генераторів сигналів тощо, виробництво вузлів і деталей до зазначеного устаткування, монтаж та його ремонт)

32.1 √

Виробництво електро- та радіокомпонентів (уключає виробництво електронних ламп та електронно-променевих приладів, кінескопів, приймальних і передавальних напівпровідникових пристроїв, аналогових, інтегральних, друкованих схем, електроконденсаторів, резисторів, інших електро- та радіоелементів; не включає нагрівачі опору (29.7), електротрансформатори та перемикачі /31.1, 31.2/)

32.2 √

Виробництво передавальної апаратури (уключає виробництво радіо- і телепередавальної апаратури виробничого призначення, передавальної апаратури електрозв’язку; вузлів і деталей до зазначеної апаратури; монтаж і ремонт професійної передавальної апаратури; не включає ремонт мобільних телефонів, прокладання електрокабелів у будинках)

32.3 √

Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення (уключає виробництво телевізійних та радіоприймачів, апаратури для відтворення звуку і зображення (відеомагнітофонів, відеокамер тощо), для запису і відтворення звуку (магнітофонів, телефонних відповідачів та ін.), електропрогравачів, мікрофонів, навушників, вузлів до зазначеної апаратури, монтаж і ремонт апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення професійного призначення)

33.1 √

Виробництво медичної техніки, уключаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосовань (уключає виробництво приладів, апаратів, устаткування та інструментів, які використовуються у загальній медичній, хірургічній, стоматологічній та ветеринарній практиці, спеціальних медичних меблів, фізіотерапевтичних апаратів, ортопедичних пристосувань (милиць, протезів, слухових апаратів, ортопедичного взуття тощо), монтаж і ремонт медичної техніки; не включає виробництво стоматологічного цементу (24.42), термометрів (33.2), лінз до окулярів та оправ до них /33.4/)

33.2 √

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів (уключає виробництво приладів та інструментів: навігаційних, метеорологічних, геофізичних та аналогічних інших, апаратури: радіолокаційної, радіозондувальної тощо, приладів для вимірювання маси та лінійних розмірів, фізичних і хімічних величин, інших контрольно-вимірювальних приладів (мікроскопів, лічильників виробництва і споживання газу, електроенергії, рідин і т. ін., вузлів та приладдя; монтаж та ремонт контрольно-вимірювальних приладів; не включає установлення лічильників споживання води, газу та електроенергії)

33.3 √

Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами (уключає проектування та монтаж систем контролю та регулювання безперервних технологічних процесів тощо)

33.4 √

Виробництво оптичних приладів та фотографічного устаткування (уключає виробництво оптичних елементів, змонтованих або незмонтованих: лінз, у т. ч. для окулярів, оптичних дзеркал, волоконно-оптичного кабелю для прямого передавання зображень, оправ з лінзами, оптичних приладів /мікроскопів, біноклів, телескопів тощо/)

33.5 √

Виробництво годинників

34.1 √

Виробництво автомобілів (уключає виробництво легкових, вантажних (автофургонів, тягачів для напівпричепів тощо) автомобілів, автобусів, тролейбусів, автомобільних двигунів, шасі, обладнаних двигуном; автокранів, снігоходів, гольфкартів, амфібій, пожежних, прибиральних машин; складання автомобілів з окремих збиральних модулів; також виробництво двигунів для мотоциклів; не включає виробництво тракторів (29.3, 29.5), електроустаткування для автомобілів (31.6), частин та складових автомобілів (34.3), автомобільних кузовів, переобладнання, монтаж, оснащення та корпусні роботи на автомобілях (34.2), технічне обслуговування та ремонт автомобілів)

34.2 √

Виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів (уключає виробництво кузовів, уключаючи кабіни для водіїв, причепів і напівпричепів та вузлів до них, контейнерів (автоцистерн, житлових причепів тощо), вантажних контейнерів; переобладнання, монтаж, оснащення та корпусні роботи на автомобілях, причепах, напівпричепах та ремонт і технічне обслуговування контейнерів; не включає виробництво причепів і напівпричепів для сільського господарства /29.3/)

34.3 √

Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів (уключає виробництво гальм, коробок передач, осей, ходових коліс, амортизаторів підвісок, радіаторів, глушників, рульових приводів тощо, частин та складових для кузовів автомобілів: ременів безпеки, дверцят, бамперів тощо; складання механічного устаткування для автомобілів; також виробництво впускних та випускних клапанів двигунів внутрішнього згоряння; не включає автомобільні акумулятори (31.4), електроустаткування для автомобілів (31.6), переобладнання, монтаж та оснащення автомобілів (34.2), технічне обслуговування та ремонт автомобілів /50.20/)

35.11 √,
√√

Будування та ремонт суден (уключає транспортні судна: пасажирські, пороми, вантажні, уключаючи танкери, тощо; військові кораблі, промислові судна, також судна на повітряних подушках, плавучі та заглибні бурові платформи, плавучі доки, понтони, кесони, кофердами, дебаркадери, буї, баржі тощо; ремонт, перебудування суден; не включає гребні гвинти (28.7), суднові двигуни (29.11), суднові навігаційні засоби (33.2), амфібії (34.1), різання суден на металобрухт /37.1/)

35.12 √

Будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден (уключає надувні, моторні човни, плоти, вітрильні судна з допоміжним двигуном або без нього; каное, байдарки, каяки тощо, ремонт, перебудування спортивно-туристичних суден; не включає суднові двигуни (29.11), дошки для серфінгу та віндсерфінгу /36.4/)

35.2 √

Виробництво залізничного рухомого складу (уключає виробництво залізничних локомотивів: електровозів, тепловозів, паровозів тощо; самохідних вагонів для електропоїздів, метрополітену, залізничних, трамвайних вагонів, уключаючи пасажирські та вантажні; вагонів-майстерень, вагонів-кранів тощо; несамохідних вагонів (залізничних, трамвайних та для метрополітену), також багажних та спеціального призначення, вагонів-цистерн тощо; вузлів та деталей: осей, коліс, гальм та їх частин, пристроїв для автозчеплення, буферів та їх частин, амортизаторів вагонних та локомотивних рам, корпусів тощо; технічне обслуговування, ремонт, відновлення локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу; не включає рейки у незібраному вигляді (27.1), двигуни та турбіни (29.11), електродвигуни (31.1), електроустаткування для сигналізації, забезпечення безпеки та регулювання руху транспортних засобів /31.6/)

35.3 √,
√√

Виробництво літальних апаратів, уключаючи космічні (уключає літаки, гелікоптери, планери, уключаючи дельтаплани, аеростати, уключаючи дирижаблі, космічні апарати та ракети-носії, супутники, зонди, орбітальні станції; частини та складові до літальних апаратів (фюзеляжі, крила, рулі керування, шасі тощо), пристрої для прискорення злету літаків (катапульти), палубні гальмівні пристрої, наземні тренажери для пілотів; технічне обслуговування, капремонт та переобладнання літальних апаратів, уключаючи космічні; не включає парашути (17.4), бойові балістичні ракети (29.6), частини систем запалювання та інші електричні частини двигунів внутрішнього згоряння (31.6), бортові авіаційні прилади, системи повітряної навігації (33.2); поточне техобслуговування літальних апаратів в аеропортах)

35.4 √

Виробництво мотоциклів та велосипедів (уключає мотоцикли, мопеди, велосипеди, також обладнані допоміжним двигуном, коляски для мотоциклів, вузли, деталі та приладдя до них; інвалідні коляски з двигуном чи без двигуна, їх ремонт та обслуговування; не включає двигуни для мотоциклів (34.1) та частини до них (34.3), дитячі велосипеди, крім двоколісних (36.5), ремонт та технічне обслуговування мотоциклів, мопедів, велосипедів)

35.5 √

Виробництво інших транспортних засобів, не віднесених до інших групувань (уключає виробництво тачок, візків тощо; транспортних засобів з використанням живої тяги, їх обслуговування і ремонт)

36.1 √

Виробництво меблів (уключає виробництво меблів для житлових та спальних приміщень, ванних кімнат, кухонь, офісів, торгівлі, церков, шкіл, ресторанів, суден та літаків тощо, меблів для сидіння: стільців, крісел, канапе, диванів тощо, частин для цих меблів; їх оздоблення та ремонт; виробництво необтягнутих матраців з пористої гуми; не включає виробництво медичних, хірургічних, стоматологічних та ветеринарних меблів (33.1), ватних та пухових подушок, пуфів тощо (17.4), надувних гумових матраців (25.1), монтаж кухонного устаткування зі збірних елементів та виготовлення шаф, вбудованих у стіну)

36.21 √

Виробництво монет та медалей (уключає виробництво монет, уключаючи монети, які використовуються як платіжний засіб, медалей та медальйонів з дорогоцінних та недорогоцінних металів)

36.22 √

Виробництво ювелірних виробів (уключає виробництво оброблених перлів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, алмазів, предметів побуту з дорогоцінних чи недорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними металами, технічних виробів з платини; не включає вироби з недорогоцінних металів з гальванічним покриттям з дорогоцінних металів (28.5), біжутерію, оброблені корали, бурштин, сепіоліт, гагат та вироби з них /36.6/)

36.3 √

Виробництво музичних інструментів (уключає виробництво струнних, струнних клавішних, духових, ударних, електромузичних інструментів, музичних приладів (метрономів, камертонів, музичних струн тощо), вузлів та приладдя до них; їх установку, ремонт та обслуговування; не включає виробництво мікрофонів, підсилювачів, гучномовців, навушників та подібних приладів (32.3), іграшкових музичних інструментів (36.5), послуг з настроювання фортепіано)

36.4 √

Виробництво спортивних товарів (уключає виробництво інвентарю та устаткування для спорту, спортивних ігор у закритих приміщеннях та на відкритому повітрі: м'ячів, ракеток, лиж, дощок для серфінгу тощо, інвентарю для спортивного полювання та рибальства, альпінізму, боксу і т. ін., установку, ремонт та обслуговування інвентарю; не включає виробництво вітрил (17.4), спортивного одягу (18.2), спортивного взуття (19.3), столів для більярду та автоматичного устаткування для кегельбану (36.5), хлистів та батогів для верхової їзди /36.6/)

36.5 √

Виробництво ігор та іграшок (уключає виробництво ляльок, іграшкових тварин тощо, іграшкових музичних інструментів, гральних карт, автоматичних та механічних ігор, гумових ігор та іграшок, гральних автоматів, столів та приладдя для більярду, спеціальних столів для казино, автоматичного приладдя для кегельбану тощо; установлення, ремонт та обслуговування кегельбанів та інших ігор; не включає виробництво велосипедів (35.4), створення ігрових програм для комп'ютерів)

36.6 √

Виробництво іншої продукції (уключає виробництво біжутерії; мітел та щіток; приладдя канцелярського: ручок, олівців усіх видів, фломастерів; ґудзиків, застібок-блискавок тощо, запальничок, свічок, сірників і т. ін., дитячих колясок; не включає виробництво дорожніх наборів для особистої гігієни та для чищення взуття (19.2), балончиків з чорнилами для авторучок (24.6), ґнотів для запальничок /17.54/)

37.1 √

Оброблення металевих відходів та брухту (уключає оброблення металевих відходів та брухту, металевих виробів, уживаних або неуживаних, для отримання вторинної сировини: подрібнення механічним способом старих автомобілів, пральних машин, залізничних вагонів тощо з подальшим сортуванням та сепарацією, інші способи механічного оброблення, різання суден на металобрухт; не включає виробництво нового металу або нової готової продукції з вторинної сировини, отриманої від власного чи невласного виробництва (27 - 28), оптову торгівлю відходами та брухтом, уключаючи збирання, сортування, пакування, без оброблення та промислового перероблення; торгівлю деталями та запчастинами, отриманими від розбирання автомобілів, машин, комп'ютерів тощо для повторного використання)

37.2 √

Оброблення неметалевих відходів та брухту (уключає оброблення неметалевих відходів та брухту, неметалевих виробів, уживаних або неуживаних, для отримання вторинної сировини: утилізацію гуми, пластмас, скла, відходів будівництва; перероблення відпрацьованих олій, харчових жирів та інших відходів у вторинну сировину; не включає виробництво нових готових виробів із вторинної сировини: пряжі з клоччя, паперової маси з паперових відходів або наварювання покришок; оброблення харчових залишків для виробництва харчових продуктів (15), оброблення відходів боєнь для виробництва кормів для тварин (15.7), перероблення відпрацьованого ядерного палива /23.3/)

 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (секція "E")

40.1

Виробництво та розподілення електроенергії (уключає виробництво електроенергії з використанням будь-яких джерел, уключаючи теплову, ядерну енергію, гідроенергію, електроенергію, яка виробляється газовими турбінами, дизельними станціями чи іншими поновлюваними джерелами; експлуатацію магістральних електричних мереж, призначених для передачі від виробника до місцевих розподільних мереж; постачання електроенергії споживачам, експлуатацію місцевих мереж)

40.2

Виробництво та розподілення газу (уключає виробництво газоподібного палива з певною питомою теплотою згоряння з газу різного походження, у т. ч. природного газу, шляхом його очищення, змішування та інших процесів перероблення; виробництво газу, що використовують для газопостачання, шляхом газифікації вугілля, використання побічних продуктів сільського господарства та відходів; постачання газу споживачам через системи місцевих (локальних) мереж газопостачання; не включає торгівлю газоподібним паливом та його постачання в балонах, діяльність із транспортування газу магістральними трубопроводами)

40.3

Постачання пари та гарячої води (уключає виробництво, збирання та розподілення пари та гарячої води для центрального опалення, виробництва енергії та інших потреб, також виробництво та розподілення охолодженої води або льоду для охолодження)

41

Збирання, очищення та розподілення води (уключає також опріснювання морської води для виробництва прісної води як основного продукту; не включає експлуатацію зрошувальних систем у сільському господарстві; перероблення стічних вод; виробництво та розподіл охолодженої води або льоду для охолодження /40.3/)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 27.08.2010 р. N 362)

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з наказами
Державного комітету статистики України від 19.07.2006 р. N 340,
від 31.07.2007 р. N 282,
у редакції наказу Державного комітету
 статистики України від 18.08.2009 р. N 312)

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6