Інструкція щодо заповнення форм N 1П-НПП (річна) та N 1П-НПП (коротка, річна)-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика промисловості

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 1П-НПП (річна) та N 1П-НПП (коротка, річна)

Наказ Державного комітету статистики України
від 10 листопада 2005 року N 358

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2005 р. за N 1402/11682

Наказ втратив чинність
згідно з наказом Держстату України
від 26.12.2014 р. N 406

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", з метою удосконалення державних статистичних спостережень щодо промислової діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво промислової продукції" та N 1П-НПП (коротка, річна) "Звіт про виробництво промислової продукції" (додається).

2. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та відправленням цієї Інструкції на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

3. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити розрахунки за виготовлення цієї Інструкції.

4. Скасувати наказ Державного комітету статистики України від 07.09.2005 N 255 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 1П-НПП (річна) та N 1П-НПП (коротка, річна)".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Головка В. А.

Голова

О. Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 10 листопада 2005 р. N 358

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2005 р. за N 1402/11682

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво промислової продукції" та N 1П-НПП (коротка, річна) "Звіт про виробництво промислової продукції"

У звітах відображаються дані щодо видів промислової продукції, яку було вироблено за звітний рік на власних або орендованих потужностях (з власної сировини або сировини замовника). Продукція, виготовлена на інших підприємствах на давальницьких чи будь-яких інших умовах, у звітах не відображається.

Дані наводяться за Номенклатурою продукції промисловості, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 30.08.2002 N 320 (із змінами і доповненнями) (далі - Номенклатура). Номенклатура гармонізована з класифікаціями видів економічної діяльності (КВЕД), товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) і міжнародними класифікаціями продукції. Її побудовано на ієрархічній системі класифікування (кодування) видів продукції. Відповідно у звіті забезпечується залежність наведених даних на всіх рівнях класифікації за умови однієї одиниці виміру.

Дані звіту подаються в одиницях виміру, передбачених Номенклатурою. Якщо одиницями виміру є кг, тонни тощо, то у звіті вказується чиста вага продукції (нетто) без урахування ваги пакувального матеріалу.

У звіті за формою N 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво промислової продукції" дані надаються за позиціями, проти яких у графі 4 Номенклатури стоїть позначка "р", а також за позиціями, додатково повідомленими територіальними органами державної статистики.

Звіт за формою N 1П-НПП (коротка, річна) "Звіт про виробництво промислової продукції" заповнюється за позиціями, які наведені у витягах із Номенклатури, що містять позиції Номенклатури щодо типової для конкретного підприємства продукції.

Якщо на підприємстві є виробництво продукції, яка не передбачена Номенклатурою (витягами з неї), її назва вписується у вільних рядках звіту.

1. Виробництво видів промислової продукції

1.1. У графі 1 наводяться дані про валовий випуск продукції, включаючи продукцію, призначену для подальшої переробки на власному підприємстві. За окремими видами продукції наводяться дані про товарний випуск (тобто без продукції, призначеної для подальшої промислової переробки на даному підприємстві), що зазначено в назвах відповідних позицій Номенклатури.

До виробленої і відпущеної теплоенергії включається вся кількість теплоенергії, виробленої електростанціями, котельними й утилізаційними установками та відпущеної як цехам і виробництвам свого підприємства, так і "на сторону", за винятком теплоенергії, витраченої на технологічні потреби електростанції (котельної тощо). Виключається теплоенергія, що повертається до електростанції або в котельню з конденсатом виробничої пари, м'ятої пари (від молотів, пресів та ін.) і зворотною водою мережі.

1.2. У графі 2 відображається продукція, вироблена підприємством на давальницьких умовах (із сировини замовника).

1.3. У графі 3 наводяться дані про випуск готової продукції з власної та давальницької сировини, призначеної для збуту, тобто готових виробів, які реалізовані у звітному році та які призначені для продажу, але на них не знайдено покупця. До цієї графи включаються також готові вироби власного виробництва: передані своїм непромисловим підрозділам (у тому числі власному капітальному будівництву), використані для внутрішніх потреб підприємства (паливно-мастильні і лакофарбові матеріали, меблі, спецодяг та ін.), зараховані до складу своїх основних засобів (виробниче обладнання, інструмент), а також видані в рахунок зарплати, виготовлені на замовлення населення. До графи 3 не включається продукція, призначена для подальшої переробки на власному підприємстві. За показником "теплоенергія" дані наводяться за винятком втрат тепла при передачі.

1.4. У графі 4 наводяться дані про випуск готової продукції з власної сировини, призначеної для збуту.

1.5. У графі 5 наводиться вартість продукції, врахованої у графі 4. Оцінка продукції здійснюється за фактичними цінами виробника (без ПДВ, акцизу, інших непрямих податків), за якими її було реалізовано у звітному році, а продукції, покупця якої не знайдено, - за ціною, за якою її можна було б реалізувати у звітному році (або за середньою ціною реалізації цих виробів у звітному році). Аналогічно оцінюється продукція, яка вироблена виключно для власних потреб (спеціальне обладнання тощо), за неможливості такої оцінки - за її виробничою собівартістю. Якщо окремі види продукції реалізуються за ціною франко-вагон станція призначення, то при здійсненні оцінки такої продукції вартість транспортування від станції відправлення до станції призначення виключається. До графи 5 не включається вартість робіт щодо виготовлення продукції з давальницької сировини.

У разі, якщо підприємство здійснює складання продукції з покупних комплектуючих, у графі 5 наводиться повна вартість готових виробів.

У позиціях за кодами 25.24.90, 27.51.1, 27.52.10, 27.53.10, 27.54.10, які класифікуються у Номенклатурі як послуги, включається лише виробництво виробів за замовленнями при умові, що виготовлені вироби є напівфабрикатами (виливками, заготовками та ін.) і потребують подальшої доробки для можливості їх використання за призначенням, тобто не є готовими деталями для машин і устатковання. У графу 5 включається лише вартість наданих послуг незалежно від того, власна сировина чи сировина замовника використовується при цьому. Литі напівфабрикати, виготовлені для власних потреб, з подальшою їх доробкою на своєму підприємстві чи за замовленням на іншому підприємстві, а також вироблені повністю готові литі вироби класифікуються у відповідних позиціях Номенклатури (наприклад: вузли, деталі та запасні частини до конвертерів, машин ливарних, виливниць та ковшів - за кодом 29.51.12.300, вузли верстатів для оброблення металів - 29.42.40, радіатори з чавуну ливарного - 28.22.11.300, ванни з чавуну ливарного - 28.75.11.271, каналізаційні люки - 28.75.27.100 тощо).

1.6. У графі 6 наводяться дані про випуск готової продукції за попередній рік.

1.7. За видами продукції, яка обліковується у вартісному виразі, дані наводяться за графами 1, 3, 4, 5, 6. При цьому оцінка продукції здійснюється згідно з порядком, викладеним у пункті 1.5 Інструкції.

1.8. При випуску продукції з тривалим циклом виробництва у формі відображаються дані щодо кількості і вартості тільки повністю готових виробів. Відповідно вартість виробів, виробництво яких ще не завершено, не включається до графи 5.

2. Наявність електростанцій на кінець звітного року та їх потужність

2.1. У графі А указується назва області, якщо електростанція розміщена в іншій області, ніж непромислова організація, на балансі якої вона перебуває.

2.2. У графі В за стаціонарною електростанцією проставляється 1, за пересувною - 2.

У звіт уключається кожна стаціонарна або пересувна електростанція окремо.

Стаціонарною електростанцією вважається сукупність агрегатів (первинних двигунів з генератором), призначених для виробництва електроенергії та установлених в окремому будинку або у спеціально виділеній частині будинку. Якщо електрогенераторні установки розміщені у різних приміщеннях, але мають загальний щит управління, вони вважаються окремою електростанцією. Якщо при непромисловій організації є декілька електростанцій (електрогенераторних установок), розміщених у різних приміщеннях, то у звіт включається кожна електростанція окремо.

До пересувних електростанцій належать електропотяги, вагони-електростанції, електростанції на автомобільному ходу, електростанції на колесах (електростанції, які мають жорстке кріплення з ходовою частиною).

Пересувна електростанція вважається встановленою, якщо вона змонтована (зібрана) і має підведені мережі.

Не обліковуються такі електрогенераторні установки (електростанції):

на суднах, потягах, автотранспорті (не мають своєї ходової частини);

які обслуговують виключно пересувні кіноустановки;

які призначені для зарядження акумуляторів;

пересувні електростанції потужністю менше 5 кВт, крім електростанцій, які обслуговують лісозаготівлі (пересувні електростанції, що обслуговують лісозаготівлі, включаються у звіт, незалежно від потужності);

стаціонарні електростанції потужністю до 2 кВт уключно у кінотеатрах, школах, дитячих будинках, будинках інвалідів, лікарнях і лазнях.

Діючими агрегатами (первинними двигунами) є:

а) діючі агрегати;

б) закріплені на фундаменті недіючі агрегати, незалежно від терміну і причин бездії, а також агрегати, що перебувають у капітальному ремонті, навіть зняті з фундаменту і відправлені для ремонту на ремонтний завод.

2.3. У графі 1 відображаються дані про кількість електростанцій (рядки 201, 202, 203 і 210).

2.4. У графі 2 указується сумарна потужність електростанції (електрогенераторної установки) у кіловатах; на електростанціях дизельних, локомобільних і інших (крім турбінних) введена потужність обліковується за наявності даних про виробництво електроенергії.

2.5. У графі 3 відображається виробництво електроенергії у тисячах кіловат-годин.

За відсутності лічильника за даними амперметра і вольтметра встановлюють середнє за рік фактичне навантаження енергогенератора у кіловатах і шляхом множення середнього навантаження на число годин його роботи за рік розраховують виробництво електроенергії (кВт·год.).

Начальник управління статистики
промисловості департаменту
статистики виробництваЛ. М. Лісова

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6