Інструкція щодо заповнення форм N 1-риба (річна) та (місячна) "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика рибного господарства

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 10 серпня 2007 р. N 299

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 серпня 2007 р. за N 973/14240


Інструкція
щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 1-риба "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за 200_ р." (річна) та N 1-риба "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за січень - _____________ 200 _ р." (місячна)

Із змінами і доповненнями, внесеними 
наказом Державного комітету статистики України
від 11 квітня 2011 року N 87

1. Загальні положення

1.1. Форми N 1-риба "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за 200_ р." (річна) та N 1-риба "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за січень - ___________ 200_ р." (місячна) (далі - форми) подаються органу державної статистики за місцезнаходженням респондента, який здійснює рибогосподарську діяльність (вирощування, вилов риби та добування інших водних живих ресурсів).

1.2. В адресній частині форм вказується найменування респондента, що подає форму (згідно з установчими документами), його повна юридична та фактична адреса, за якою здійснюється діяльність (якщо вона відрізняється від юридичної).

Ідентифікаційний код заповнюється підприємствами згідно з довідкою про зарахування підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

1.3. Підставою для заповнення форм є приймальні документи (квитанції, акти приймання), промислові журнали обліку вилучених (виловлених) водних живих ресурсів.

1.4. Дані про вилов риби та добування інших водних живих ресурсів заповнюються у цілих числах відповідно до одиниць виміру, що вказані на бланку; дані про обсяг продукції (робіт, послуг) - у тисячах гривень з одним знаком після коми.

1.4.1. При заповненні всіх показників форми N 1-риба (місячна) дані наводяться зростаючим підсумком з початку року.

1.4.2. У рядках форм, де показники відсутні, ставиться прочерк.

1.5. Інструкцію складено відповідно до нумерації рядків форми N 1-риба (річна). При заповненні відповідних рядків форми N 1-риба (місячна) необхідно керуватися цією Інструкцією.

2. Порядок заповнення розділу 1 "Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів" у бланку звіту

2.1. У рядку 01 "Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів - усього" вказується весь обсяг вилученої (виловленої) риби всіх видів та на всіх стадіях розвитку, а також добування інших водних живих ресурсів як на власних, так і орендованих суднах.

2.1.1. До інших водних живих ресурсів належать водні безхребетні, у тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, водорості та інші водні рослини. До основних видів ракоподібних належать омари, лангусти, річні раки, краби, креветки, пильчасті креветки, криль. Основними видами молюсків є устриці, гребінці, мідії, власне молюски, каракатиці, кальмари, спрути та равлики. До водоростей відносять морську капусту (ламінарію), анфельцію, зостеру, філофору, спіруліну та інші морські рослини.

2.2. У загальний підсумок вилову риби включається риба, яка виловлена в морях, океанах, ставках, річках, водосховищах, озерах та інших водоймах як з метою її реалізації на переробні підприємства, організаціям торгівлі тощо, так і для подальшої переробки на власному підприємстві.

2.3. У вилові риби та добуванні інших водних живих ресурсів ураховується весь обсяг вилучених (виловлених) водних живих ресурсів незалежно від мети їх подальшого використання: виробництво харчової, технічної, кормової, медичної та інших видів продукції.

2.4. Вилов усіх видів риб проставляється у вазі сирої нерозібраної сировини; безхребетних - у живій вазі; водоростей, морських рослин - у повітряно-сухій вазі.

2.5. Показники щодо вилову риби та добування інших водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, у виключних (морських) економічних зонах інших держав, у відкритій частині Світового океану складаються за телеграмами капітанів суден на підставі документів, які встановлені для оформлення добутих (виловлених) обсягів риби та інших водних живих ресурсів.

2.5.1. При доставленні риболовними (транспортними) суднами у порт риби у вигляді сирої сировини та інших водних живих ресурсів, які враховані у формах звітності на підставі телеграм капітанів суден, кількість добутої (виловленої) риби та інших водних живих ресурсів на приймальних берегових підприємствах уточнюється.

2.5.2. Уточнення проводиться таким чином: уся прийнята від суден продукція з риби та інших водних живих ресурсів переводиться у вагу нерозібраної сировини (сирцю) за встановленими технологічними нормами відходів (втрат) та перевіряється з телеграмами капітанів суден щодо кількості добутого сирцю. В разі виявлення розходжень відповідні уточнення уносяться у кількість указаного сирцю. Якщо рейс закінчено (судно прийшло у порт) в останніх числах місяця, а здавання риби здійснюється у перших числах наступного місяця, уточнення даних щодо обсягів вилову риби слід відносити до місяця здавання продукції, а не місяця прибуття судна.

2.5.3. У разі, коли виловлена риба та інші водні живі ресурси не зважуються, вилов визначається шляхом перерахунку готової продукції або напівфабрикатів у вагу сировини за встановленими технологічними нормами відходів (втрат) риби-сирцю на кожен вид продукції або напівфабрикату.

2.6. У підприємствах, що займаються ставковим рибництвом, у загальні обсяги вилову живої ставкової риби враховується також риба, яка переважена та пересаджена з нагульних ставків у зимувальні ставки, оприбуткована за бухгалтерськими документами та передана на зберігання матеріально відповідальним особам.

2.7. У загальні обсяги вилову не враховується риба-сирець та конфісканти, які отримані від сторонніх організацій на переробку, а також рибопосадковий матеріал (мальки, цьоголітки, річняки, дволітки рослиноїдних риб), який вирощений у ставках та інших водоймах.

2.8. Рибопосадковий матеріал, який реалізовано іншим підприємствам та організаціям, відображається тільки в обсягах продукції (робіт, послуг) у вартісному виразі в розділі 2.

2.9. У рядках 02 - 15 указується вилов риби та інших водних живих ресурсів у розрізі основних типів та категорій водойм.

2.10. У рядку 02 "у внутрішніх водоймах" та рядках 03 - 12 (у розрізі типів водойм) указуються вилов риби та добування інших водних живих ресурсів як у внутрішніх морських водах (лиманах та затоках), так і у прісноводних водоймах (річках, озерах, водоймищах, ставкових, товарних, озерних, садкових та басейнових господарствах).

(пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 11.04.2011 р. N 87)

2.11. У рядку 13 "у виключній (морській) економічній зоні України" проставляються вилов риби та добування інших водних живих ресурсів, одержаний у морських районах, прилеглих до узбережжя України, на відстані до 200 морських миль (Азово-Чорноморський басейн).

2.12. У рядку 14 "у виключних (морських) економічних зонах інших держав" указуються вилов риби та добування інших водних живих ресурсів у морських водах на відстані до 200 морських миль від узбережжя всіх іноземних держав та їх островів незалежно від розміру заявленої чи зовсім незаявленої риболовної зони.

2.13. У рядку 15 "у відкритій частині Світового океану" вказується вилов риби та добування інших водних живих ресурсів у водах за межами 200 морських миль від узбережжя всіх іноземних держав та їх островів.

2.14. У рядках 16 - 48 та 49 - 62 відображається відповідно вилов риби та добування інших водних живих ресурсів за їх окремими видами. Незалежно від напряму використання (на виробництво харчової або нехарчової продукції) риба враховується в тій групі риб, до якої вона належить. У рядках 48 та 62 враховуються ті види риб та водних живих ресурсів, які не передбачені переліком.

2.15. При заповненні розділу має забезпечуватися таке узгодження показників:

- рядок 01 дорівнює сумі рядків 16, 49;

- рядок 01 дорівнює сумі рядків 02, 13, 14, 15;

- рядок 03 дорівнює сумі рядків 04, 05, 06, 07, 12;

- рядок 07 більше або дорівнює сумі рядків 08, 09, 10;

- рядок 10 більше або дорівнює рядку 11;

- рядок 16 дорівнює сумі рядків з 17 до 41, 44, 47, 48;

- рядок 41 більше або дорівнює сумі рядків 42, 43;

- рядок 44 більше або дорівнює сумі рядків 45, 46;

- рядок 49 дорівнює сумі рядків 50, 54, 55, 62;

- рядок 50 більше або дорівнює сумі рядків 51, 52, 53, 59;

- рядок 55 більше або дорівнює сумі рядків 56, 57, 58, 60, 61.

3. Порядок заповнення розділу 2 "Економічні показники" у бланку звіту

3.1. До складу показника "Обсяг продукції (робіт, послуг)" уключається вартість:

- вилову риби, ураховуючи обсяги, що призначені для переробки на власному підприємстві;

- збирання ракоподібних, молюсків, інших водних безхребетних, водоростей, коралів, губок, перлів тощо;

- продукції рибництва ставкового, річкового, морського та лиманного (самці та самки риби, памолодь та потомство однорічне, цьоголітки та мальки);

- послуг та робіт, пов'язаних з рибальством, ураховуючи послуги, що пов'язані з діяльністю риборозплідників та рибних ферм;

- переробки риби, інших водних живих ресурсів безпосередньо на суднах.

3.2. В обсягах продукції (робіт, послуг) не враховується вартість переробки риби, інших водних живих ресурсів на березі, а також вартість робіт та послуг, пов'язаних з такою переробкою.

3.3. У рядку 83 проставляється обсяг продукції (робіт, послуг) у вартісному вираженні (без податку на додану вартість, акцизу та інших непрямих податків). Оцінка продукції (робіт, послуг) здійснюється за фактичними цінами виробника, за якими її (їх) було реалізовано у звітному році, а продукції (робіт, послуг), яка не була продана, - за цінами, за якими її (їх) можна було б реалізувати у звітному році (або за фактичною середньою ціною реалізації аналогічної продукції (робіт, послуг) у звітному році).

(пункт 3.3 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 11.04.2011 р. N 87)

3.4. Пункт 3.4 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 11.04.2011 р. N 87)

3.5. Пункт 3.5 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 11.04.2011 р. N 87,
у зв’язку з цим пункти 3.6 і 3.7 вважати відповідно пунктами 3.4 і 3.5)

3.4. Обсяги продукції риболовецьких господарств, рибокомбінатів та інших підприємств, основною діяльністю яких є вирощування і вилов риби, складаються з вартості виловленої риби та реалізованого іншим підприємствам та організаціям рибопосадкового матеріалу (мальків), який направлено на зариблення водосховищ.

3.5. При заповненні розділу має забезпечуватися таке узгодження показників: рядок 83 більше або дорівнює сумі рядків 84 і 85.

Усі показники у формах повинні бути взаємоузгоджені, достовірні та обґрунтовані документами, які оформлені в установленому порядку.

Форми підписуються керівництвом підприємства, яке несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Заступник директора департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовищаО. В. Сікачина

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4