Інструкція щодо заповнення форми N 11-зв'язок «Звіт про продукцію зв’язку» (поштою - квартальна)-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика зв’язку

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 11-зв'язок "Звіт про продукцію зв’язку" (поштою - квартальна)

Наказ Державного комітету статистики України
від 6 червня 2005 року N 143

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2005 р. за N 1371/11651

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 13 лютого 2015 року N 46)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження зі статистики зв’язку НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 11-зв'язок "Звіт про продукцію зв’язку" (поштою - квартальна) (далі - Інструкція), що додається.

2. Департаменту статистики послуг (Калачова І. В.) здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою даних за формою державного статистичного спостереження зі статистики зв’язку відповідно до затвердженої у пункті 1 цього наказу Інструкції.

3. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі довести Інструкцію до відома операторів зв’язку всіх форм власності.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

Голова

О. Г. Осауленко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр транспорту
та зв’язку України


Є. А. Червоненко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 6 червня 2005 р. N 143

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2005 р. за N 1371/11651

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 11-зв'язок "Звіт про продукцію зв’язку" (поштою - квартальна)

1. Загальні положення

Ця Інструкція визначає порядок заповнення та одержання статистичної інформації про поштові відправлення, поштові перекази, періодичні видання, виплати пенсій та грошової допомоги, а також телеграми, міжміські телефонні розмови тощо (далі - продукція зв’язку).

1.1. Інструктивний матеріал

Підставою для обліку продукції зв’язку є первинна документація, форми якої затверджені наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 12 липня 2002 року N 139 "Про затвердження спеціалізованих форм бланків, книг, ярликів, що застосовуються у поштовому зв’язку, та технічних умов щодо їх виготовлення".

Для визначення порядку обліку окремих видів продукції зв’язку на підприємствах поштового зв’язку, у його філіях і структурних підрозділах необхідно користуватися Інструкцією з обліку поштових відправлень, поштових переказів, періодичних видань, виплат пенсій та грошової допомоги, затвердженою наказом Держкомзв’язку України від 17 грудня 1998 року N 173 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 4 січня 1999 року за N 2/3295 (у редакції наказу від 16.01.2002 N 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2002 за N 103/6391).

1.2. Галузь використання

Інструкція поширюється на операторів поштового зв’язку та операторів телекомунікацій України всіх форм власності, які здійснюють свою господарську діяльність з метою надання послуг зв’язку.

2. Основні поняття та їх визначення

У цій Інструкції терміни вживаються в значеннях, які визначені у Законах України "Про телекомунікації" (із змінами та доповненнями) та "Про поштовий зв'язок" (із змінами та доповненнями), Правилах надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1155, Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 N 720, Правилах розповсюдження періодичних друкованих видань, затверджених спільним наказом Держкомзв’язку України, Мінінформу України та Мінтрансу України  від 10.12.98 N 169/81/492 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.12.98 за N 820/3260 (із змінами).

До безоплатних поштових відправлень належать:

прості листи масою до 20 грамів і поштові картки, відправниками та адресатами (одержувачами) яких є військовослужбовці строкової служби;

посилки масою до 15 кг з одягом військовослужбовців, призваних на строкову службу, що відправляються в установленому порядку військовими частинами;

секограми, у тому числі міжнародні, за винятком тих, що пересилаються повітряним видом транспорту.

Вихідні поштові перекази - поштові перекази, прийняті для пересилання й виплати зазначеної суми грошей адресатам.

Вихідні телеграми - телеграми, що прийняті безпосередньо від відправників у структурних підрозділах оператора, з квартирних телефонів, з телефонів підприємств, установ, організацій (за договором) за виділеними телефонними номерами, через листонош з доставки поштової кореспонденції та телеграм, а також на мережі АТ/Телекс для подальшого передавання на мережу загального користування. До вихідних телеграм належать платні телеграми, службові (платні та безоплатні) телеграми та телеграми "Переговор".

Вихідними міжміськими телефонними розмовами вважаються міжміські телефонні розмови від даної міжміської телефонної станції до комутаційних станцій чи вузлів телефонних мереж в інших зонах нумерації.

Вихідними поштовими відправленнями вважаються поштові відправлення, які вийняті з поштових скриньок та прийняті об'єктами поштового зв’язку для пересилання й доставки адресатам.

Вихідними періодичними друкованими виданнями вважаються періодичні друковані видання, одержані об'єктами зв’язку від видавців (видавництв), редакцій, у тому числі пунктів децентралізованого друкування газет для доставки передплатникам та розповсюдження вроздріб.

Відправлення міжнародної прискореної пошти (EMS) - міжнародне відправлення з документами чи товарним вкладенням, яке приймається, обробляється, перевозиться та доставляється (вручається) адресатові (одержувачу) прискореним способом.

Вхідні поштові перекази - поштові перекази, що надходять до об'єкта поштового зв’язку для виплати зазначеної суми грошей адресатам на території, яка обслуговується даними об'єктами поштового зв’язку.

Вхідні телеграми - телеграми, що доставляються адресатам оператором зв’язку або іншим підприємством відповідно до договору з ним.

Вхідними міжміськими телефонними розмовами вважаються міжміські телефонні розмови до даної міжміської телефонної станції від комутаційних станцій чи вузлів телефонних мереж в інших зонах нумерації.

Вхідними періодичними друкованими виданнями вважаються усі періодичні видання, що надходять до даного об'єкта поштового зв’язку для доставки передплатникам і розповсюдження вроздріб у населеному пункті, який обслуговується даним об'єктом поштового зв’язку.

Вхідними поштовими відправленнями вважаються поштові відправлення, що надходять до об'єкта поштового зв’язку з інших об'єктів поштового зв’язку, а також одержані від відправників чи вийняті з поштових скриньок для вручення адресатам на території, яка обслуговується цим об'єктом поштового зв’язку.

Звичайне поштове відправлення - поштове відправлення (посилка, прямий контейнер), яке приймається для пересилання без оцінювання вкладення з видачею відправникові розрахункового документа та врученням адресатові (одержувачу) під розписку.

Інші послуги - це послуги поштового зв’язку з пересилання спеціальних мішків "М"; внутрішніх листів і бандеролей з оголошеною цінністю, дрібних пакетів; посилок звичайних масою понад 10 кг та з оголошеною цінністю; поштових переказів (простих, прискорених), у тому числі переказів з післяплатою; та послуги, пов'язані з іншою підприємницькою діяльністю: з розповсюдження періодичних друкованих видань за передплатою та вроздріб; виплата пенсій та грошової допомоги (у селі, селищі міського типу та у місті); доставка безадресної рекламної продукції (листівок, буклетів тощо).

Міжміська телефонна мережа - сукупність обладнання і каналів, за допомогою яких забезпечується з'єднання споживачів, розташованих у різних зонах нумерації.

Міжнародне поштове відправлення з оголошеною цінністю - міжнародне поштове відправлення з вкладенням паперів, документів або інших предметів, цінність яких визначається відправником.

Мішок "М" - міжнародне поштове відправлення (спеціальний мішок) з вкладенням друкованих видань (книг, газет, журналів тощо), яке подається для пересилання одним відправником і адресується одному адресатові (одержувачу) за одним місцем призначення.

Оператор зв’язку - суб'єкт підприємницької діяльності, який відповідно до законодавства України надає послуги зв’язку.

Поштове відправлення з післяплатою - поштове відправлення з оголошеною цінністю, при поданні якого відправник доручає об'єкту поштового зв’язку стягнути визначену ним суму вартості відправлення з адресата (одержувача) і переслати її за зворотною адресою.

Поштовий зв'язок - приймання, обробка, перевезення та доставка (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій.

Просте поштове відправлення - поштове відправлення, що приймається для пересилання оператором поштового зв’язку без видачі розрахункового документа про прийняття і доставляється (вручається) адресатові (одержувачу) без розписки.

Рекомендоване поштове відправлення - поштове відправлення (лист, поштова картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок "М"), що приймається для пересилання без зазначення суми оголошеної цінності вкладення з видачею відправникові розрахункового документа про прийняття і доставляється (вручається) адресатові (одержувачу) під розписку.

Секограма - поштове відправлення, що приймається для пересилання у відкритому вигляді з вкладенням письмових повідомлень, написаних секографічним способом, друкованих видань для сліпих, кліше із знаками секографії, а також звукових записів та спеціального паперу, призначених виключно для сліпих.

Телеграма - це документальне повідомлення, лист або інформація, які передаються засобами телеграфного зв’язку.

Телекомунікаційна послуга - продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Телекомунікації (електрозв'язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах.

Транзитні телеграми - телеграми, що проходять через технічні засоби оператора телекомунікацій, підприємства зв’язку транзитом.

Транзитна міжміська телефонна розмова - міжміська телефонна розмова із забезпеченням телефонного з'єднання між двома комутаційними станціями, розташованими в різних зонах нумерації, за допомогою третьої - проміжної (транзитної) станції і обліковується цією станцією як транзитна.

Транзитними поштовими відправленнями вважаються поштові відправлення, поштові перекази, періодичні видання, що одержані з одного об'єкта поштового зв’язку для відправки їх до іншого об'єкта поштового зв’язку.

Універсальні послуги поштового зв’язку - набір послуг поштового зв’язку загального користування встановленого рівня якості, які надаються усім користувачам на всій території України за тарифами, що регулюються державою. До універсальних послуг поштового зв’язку належать послуги з пересилання: поштових карток, листів, бандеролей, секограм - простих та рекомендованих; посилок без оголошеної цінності масою до 10 кілограмів.

3. Заповнення форми

Дані звіту подаються наростаючим підсумком, показники звітного періоду повинні бути більшими або дорівнювати даним попереднього періоду.

3.1. Рядок 10 "Листи, картки, бандеролі прості та рекомендовані, всього":

1) вихідні, вхідні й транзитні прості листи, картки і бандеролі, у тому числі платні й безоплатні, на об'єктах поштового зв’язку обліковуються в залежності від величини середньодобового обміну: щоденним суцільним підрахунком, суцільним підрахунком протягом 7 облікових днів кожного місяця або щоденним зважуванням. На об'єктах поштового зв’язку, де обмін поштою проводиться не кожного дня, зазначені види поштових відправлень підраховуються за ті встановлені дні обліку, що збігаються з днями роботи або обміну пошти. Нестандартні листи та бандеролі обліковуються суцільним підрахунком;

2) повідомлення про вручення поштових відправлень (поштових переказів), що надсилаються відправникам після вручення поштових відправлень (виплати поштових переказів), обліковуються: прості - як прості поштові картки, рекомендовані - як рекомендовані поштові картки;

3) прості постпакети враховуються в числі транзитної простої письмової кореспонденції;

4) постпакети з рекомендованими листами, поштовими картками й бандеролями та урядовою кореспонденцією, які одержані одним об'єктом поштового зв’язку і відправлені в інший об'єкт поштового зв’язку, ураховуються як транзитні рекомендовані відправлення;

5) рекомендовані постпакети з поштовими переказами та урядовою кореспонденцією, які одержані одним об'єктом поштового зв’язку і відправлені в інший об'єкт поштового зв’язку, ураховуються як транзитні рекомендовані відправлення.

Облік рекомендованої кореспонденції проводиться за декадами.

3.2. Рядок 12 "з рядка 10 - безоплатні листи військовослужбовців строкової служби" - облік простих листів масою до 20 грамів і поштових карток, відправниками та адресатами (одержувачами) яких є військовослужбовці строкової служби.

3.3. Рядок 20 "Посилки звичайні масою до 10 кг, всього" - облік посилок звичайних масою до 10 кг проводиться за декадами, на об'єктах поштового зв’язку з невеликим обміном дозволяється проводити облік за місяць, а не за декадами.

3.4. Рядок 30 "Секограми (прості, рекомендовані), всього" - облік секограм проводиться суцільним підрахунком.

3.5. Рядок 40 "Рекламна продукція (листівки, буклети тощо), всього"

Облік безадресної рекламної продукції, що пересилається до об'єктів поштового зв’язку у посилках (бандеролях), проводиться таким чином:

1) в об'єктах поштового зв’язку місця приймання посилки (бандеролі) і загальна кількість примірників реклами обліковуються як вихідні відправлення;

2) на транзитних об'єктах поштового зв’язку посилки (бандеролі) - як транзитні;

3) на об'єктах поштового зв’язку місця призначення посилки (бандеролі) - як вхідні, загальна кількість примірників реклами - як транзитні;

4) на об'єктах поштового зв’язку місця доставки кількості примірників реклами - як вхідні відправлення.

3.6. Рядок 50 "Мішки "М", всього" - облік спеціальних мішків "М" проводиться суцільним підрахунком.

3.7. Рядок 60 "Листи, бандеролі, відправлення з оголошеною цінністю, дрібні пакети, всього":

1) облік внутрішніх листів і бандеролей з оголошеною цінністю, міжнародних відправлень з оголошеною цінністю проводиться за декадами, а в об'єктах поштового зв’язку з невеликим обміном дозволяється проводити облік за місяць, а не за декадами;

2) постпакети з оголошеною цінністю з міжнародними поштовими відправленнями з оголошеною цінністю з валютою - у числі транзитних міжнародних відправлень з оголошеною цінністю та дрібних пакетів.

3.8. Рядок 70 "Посилки звичайні масою понад 10 кг з оголошеною цінністю, всього" - облік посилок з оголошеною цінністю та звичайних посилок масою понад 10 кг проводиться за декадами, а в об'єктах поштового зв’язку з невеликим обміном дозволяється проводити облік за місяць, а не за декадами.

3.9. Рядок 80 "Відправлення міжнародної прискореної пошти (EMS)" - облік відправлень міжнародної прискореної пошти (EMS) проводиться об'єктами поштового зв’язку, які надають споживачам послуги з пересилання цих відправлень, суцільним рахунком.

3.10. Рядок 81 "з них з укладанням документів", рядок 82 "з них з товарним вкладенням" - відправлення міжнародної прискореної пошти (EMS): вхідні, вихідні, з документами та з товарним вкладенням обліковуються суцільним підрахунком за кожний день.

3.11. Рядок 90 "Посилки звичайні масою до 10 кг, масою понад 10 кг та з оголошеною цінністю (платні, безоплатні), всього" - ведеться облік транзитних звичайних посилок масою до 10 кг, масою понад 10 кг та з оголошеною цінністю (платні, безоплатні).

3.12. Рядок 100 "Поштові перекази, всього" - облік поштових переказів здійснюється за декадами, а в об'єктах поштового зв’язку з невеликим обміном дозволяється здійснювати облік за місяць, а не за декадами.

3.13. Рядок 110 "Виплата пенсій, всього" - кількість виплат пенсій та грошової допомоги обліковується один раз на місяць тільки тими об'єктами поштового зв’язку, які безпосередньо їх проводять.

3.14. Рядок 120 "Періодичні друковані видання (газети, журнали) за передплатою та уроздріб, всього" - облік періодичних видань здійснюється за декадами. Облік періодичних друкованих видань, одержаних за картковою системою експедирування, здійснюється суцільним підрахунком.

3.15. Рядок 150 "Виплата грошей за поштовими (прості та прискорені) переказами, тис. грн." - загальна сума грошей, яка була виплачена оператором зв’язку за поштовими (прості та прискорені) переказами. Облік проводиться 1 раз на місяць.

3.16. Рядок 160 "Прийнято грошей за поштовими (прості та прискорені) переказами, тис. грн." - загальна сума грошей, яка була прийнята оператором зв’язку за поштовими (прості та прискорені) переказами. Облік проводиться 1 раз на місяць.

3.17. Рядок 130 "Телеграми, всього"

Облік телеграм ведеться оператором телекомунікацій, який надає послуги телеграфного зв’язку, та оператором поштового зв’язку, який надає цей вид послуг за договором з оператором телекомунікацій.

Телеграми поділяються на внутрішні та міжнародні.

Усі телеграми, залежно від шляху їх проходження через об'єкти зв’язку, поділяються на вихідні, вхідні та транзитні:

1) облік вихідних телеграм ведеться на підставі прийнятих від відправників та переданих телеграм, стрічок реєстраторів розрахункових операцій, описів телеграм, відомостей прийнятих та переданих метереологічних телеграм та телеграм від військових частин, журналів реєстрації телеграм "Переговор", журналів реєстрації службових телеграм (схемні телеграми в пункті подання враховуються як вихідні за кількістю прийнятих телеграм);

2) облік вхідних телеграм ведеться на підставі розписок про вручення телеграм, журналів реєстрації вхідних службових телеграм, апаратних журналів абонентських телеграфних зв'язків (схемні телеграми в пункті доставки враховуються як вхідні за кількістю адресатів);

3) облік транзитних телеграм ведеться на підставі апаратних журналів та документів, що підтверджують відправлення телеграм "Поштою рекомендовано" (схемні телеграми в транзитному пункті враховуються як транзитні за кількістю переданих телеграм).

У телеграфних дільницях операторів транзитні телеграми враховуються один раз. Для визначення кількості транзитних телеграм необхідно із загальної кількості телеграм, які були передані, отриманої на підставі даних апаратних журналів, виключити кількість вихідних телеграм та кількість телеграм, яка була передана адресатам за абонентськими зв'язками. Отримана різниця становить кількість транзитних телеграм, оброблених даною телеграфною дільницею.

3.18. Рядок 140 "Міжміські телефонні розмови, всього" - облік міжміських телефонних розмов ведеться операторами телекомунікацій, які надають послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, та іншими операторами зв’язку, які надають ці види послуг за договорами.

4. Контроль заповнення форми

Дані звіту подаються наростаючим підсумком, показники звітного періоду мають бути більше або дорівнювати даним попереднього періоду.

При складанні звіту за формою N 11-зв'язок необхідним є виконання арифметичного контролю щодо заповнення таких рядків:

1) рядок 11 менше або дорівнює рядку 10;

2) рядок 12 менше або дорівнює рядку 10;

3) рядок 21 менше або дорівнює рядку 20;

4) рядок 31 менше або дорівнює рядку 30;

5) рядок 61 менше або дорівнює рядку 60;

6) рядок 71 менше або дорівнює рядку 70;

7) рядок 81 + рядок 82 дорівнюють рядку 80;

8) рядок 91 менше або дорівнює рядку 90;

9) рядок 101 менше або дорівнює рядку 100;

10) рядок 121 менше або дорівнює рядку 120;

11) рядок 122 менше або дорівнює рядку 120;

12) рядок 131 менше або дорівнює рядку 130;

13) рядок 141 менше або дорівнює рядку 140.

5. Порядок подання звіту

Звіт за формою державного статистичного спостереження N 11-зв'язок "Звіт про продукцію зв’язку" складається та подається операторами зв’язку в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 12 числа після звітного періоду на адресу, що вказана на бланку форми.

Звіт підписується керівником підприємства зв’язку, який відповідає за повноту і достовірність даних згідно з чинним законодавством.

Директор департаменту
статистики послуг
Державного комітету
статистики України
І. В. Калачова

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6