Інструкція щодо заповнення інструкції N 11-заг «Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень - ____200_ року»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика сільського господарства

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 27 серпня 2008 р. N 296

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 вересня 2008 р. за N 878/15569


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 11-заг "Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень - __________ 200_ року" (квартальна)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету статистики України
від 17 травня 2011 року N 116

I. Загальні положення

1.1. Форма державного статистичного спостереження N 11-заг "Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень - ____________ 200_ року" (квартальна) (далі - форма N 11-заг) подається органу державної статистики за місцем виробничої діяльності респондента, який здійснює перероблення закупленої або власної худоби та птиці, м'яса.

1.2. На бланку форми N 11-заг зазначаються повне найменування і юридичне місцезнаходження респондента згідно з реєстраційними даними та місце здійснення його виробничої діяльності.

1.3. Підставою для заповнення форми N 11-заг є приймальні квитанції та інші первинні документи бухгалтерського обліку, що підтверджують надходження продукції на переробку.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 17.05.2011 р. N 116)

1.4. Дані про надходження худоби та птиці, м'яса на переробні підприємства заповнюються у цілих числах у відповідних одиницях виміру: обсяг продукції - у тоннах, головах; вартість - у гривнях.

1.4.1. При заповненні показників форми N 11-заг всі дані наводяться зростаючим підсумком з початку року (у січні - за звітний рік у цілому).

1.4.2. У рядках форми N 11-заг, де показники відсутні, ставиться прочерк.

1.5. Усі показники форми N 11-заг повинні бути взаємоузгоджені, достовірні та обґрунтовані документами, які оформлені в установленому законодавством порядку.

1.6. Форма N 11-заг підписується керівництвом підприємства, яке несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

II. Порядок заповнення розділу 1
"Обсяги надходження худоби та птиці" форми N 11-заг

2.1. У рядку 01 (графа 1) відображаються дані щодо закуплених худоби, птиці, кролів у живій вазі (за мінусом установлених знижок на вміст шлунково-кишкового тракту, навалу, засміченості та підвищеної вологості овечої вовни та пір'я водоплавної птиці, а також на тільність, суягність, супоросність і жеребність) та м'яса в перерахунку на живу вагу, а також фактично отриманий приріст від відгодівлі, нагулу та дорощування худоби, птиці та кролів, що закуплені підприємством для дорощування та відгодівлі.

2.1.1. М'ясо худоби та птиці (свіже (парне), охолоджене, морожене, їстівні субпродукти), що надійшло на переробні підприємства, включається у форму N 11-заг у перерахунку на живу вагу за встановленими коефіцієнтами та відображається в рядках 01, 03 - 12.

2.1.2. Не враховується в обсяги надходжень маса живої племінної худоби та худоби поліпшеної якості, уключаючи коней, племінних кролів та птиці, а також маса високопродуктивної великої рогатої худоби, що була закуплена у товаровиробників для подальшої реалізації чи з репродуктивною метою; хвора худоба, м'ясо якої згідно з правилами ветеринарно-санітарної експертизи не придатне для харчового використання.

2.1.3 Продукція, яка надійшла на переробку на давальницьких засадах, не включається в загальні обсяги закупленої продукції і наводиться у рядку 12 (графа 1).

(пункт 2.1 у редакції наказу Державного комітету
статистики України від 17.05.2011 р. N 116)

2.2. У рядку 02 (графа 1) відображається загальний обсяг закупленого м'яса, худоби, птиці, кролів, що вказаний у рядку 01, але у перерахунку на забійну вагу.

(пункт 2.2 у редакції наказу Державного комітету
статистики України від 17.05.2011 р. N 116)

2.3. У рядках 03 - 07 (графа 1) відображаються обсяги, що надійшли на переробку, у розрізі основних видів худоби в живій масі (сума показників рядків з 03 до 07 повинна дорівнювати показнику рядка 01 за всіма графами).

2.4. Показник рядка 01 (графа 1) повинен дорівнювати сумі показників рядків 08, 09 та 10, що характеризують надходження худоби та птиці, м'яса в розрізі суб'єктів господарювання.

2.4.1. У рядку 08 відображаються надходження продукції від підприємств, що здійснюють сільськогосподарську діяльність (уключаючи надходження від фермерських господарств, а також приріст від відгодівлі, нагулу та дорощування).

2.4.2. У рядку 09 відображаються надходження продукції від господарств населення (безпосередньо від фізичних осіб; прийнята сільськогосподарським підприємством від своїх працівників за їхнім дорученням для подальшої доставки на переробні підприємства).

2.4.3. У рядку 10 відображаються надходження продукції від інших суб'єктів господарювання (що не знайшли відображення в рядках 08 та 09).

2.5. У графі 2 рядків 01, 03 - 10 відображається вартість закупленої продукції. Вартість продукції - це належні до сплати суми за продукцію за цінами, що фактично склалися у звітному періоді, з урахуванням надбавок (знижок) за якість продукції, але без урахування накладних витрат на закупівлю, транспортних та експедиційних витрат, дотацій, податку на додану вартість.

2.6. Пункт 2.6 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 17.05.2011 р. N 116)

2.7. Пункт 2.7 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 17.05.2011 р. N 116,
у зв’язку з цим пункт 2.8 уважати пунктом 2.6)

2.6. У рядках 13 - 16 (графа 1) переробні підприємства проставляють обсяги власної худоби та птиці - усього та в розрізі їх основних видів, які надійшли на переробку. Показники рядка 13 (графа 1) можуть бути більшими суми показників рядків 14, 15 та 16 за рахунок інших видів худоби. У разі закупівлі підприємством худоби та птиці для дорощування та відгодівлі у рахунок обсягів власної худоби та птиці підприємства включається лише фактично отриманий приріст від відгодівлі, нагулу та дорощування.

III. Порядок заповнення розділу 2
"Середня вага закупленої худоби" форми N 11-заг

3.1. У рядках 18 - 26 (графи 1, 2) відображаються дані про кількість голів і вагу закупленої худоби (у живій масі) у розрізі суб'єктів господарювання та видів худоби.

3.2. При заповненні цього розділу має забезпечуватися таке узгодження показників:

- рядок 03 графа 1 більше або дорівнює сумі рядків 18, 21, 24 по графі 2;

- рядок 04 графа 1 більше або дорівнює сумі рядків 19, 22, 25 по графі 2;

- рядок 06 графа 1 більше або дорівнює сумі рядків 20, 23, 26 по графі 2;

- рядок 08 графа 1 більше або дорівнює сумі рядків 18, 19, 20 по графі 2;

- рядок 09 графа 1 більше або дорівнює сумі рядків 21, 22, 23 по графі 2;

- рядок 10 графа 1 більше або дорівнює сумі рядків 24, 25, 26 по графі 2.

3.3. Крім того, у рядку 27 проставляється кількість пунктів, які займалися прийманням худоби та птиці, м'яса від фізичних осіб.

Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовищаО. М. Прокопенко

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4