Інструкція щодо заповнення форми N 13-заг «Надходження молока на переробні підприємства за січень - ___ 200_ року»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика сільського господарства 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 27 серпня 2008 р. N 296

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 вересня 2008 р. за N 879/15570


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 13-заг "Надходження молока на переробні підприємства за січень - ___________ 200_ року" (квартальна)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету статистики України
від 17 травня 2011 року N 116

I. Загальні положення

1.1. Форма державного статистичного спостереження N 13-заг "Надходження молока на переробні підприємства за січень - _____________ 200_ року" (квартальна) (далі - форма N 13-заг) подається органу державної статистики за місцем виробничої діяльності респондента, який здійснює перероблення закупленого або власного молока.

1.2. На бланку форми N 13-заг зазначаються повне найменування і юридичне місцезнаходження респондента згідно з реєстраційними даними та місце здійснення його виробничої діяльності.

1.3. Підставою для заповнення форми N 13-заг є приймальні квитанції та інші первинні документи бухгалтерського обліку, що підтверджують надходження продукції на переробку.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 17.05.2011 р. N 116)

1.4. Дані про надходження молока на переробні підприємства заповнюються у цілих числах у відповідних одиницях виміру: обсяг продукції - у тоннах; вартість - у гривнях.

1.4.1. При заповненні показників форми N 13-заг всі дані наводяться зростаючим підсумком з початку року (у січні - за звітний рік у цілому).

1.4.2. У рядках форми N 13-заг, де показники відсутні, ставиться прочерк.

1.5. Усі показники форми N 13-заг повинні бути взаємоузгоджені, достовірні та обґрунтовані документами, які оформлені в установленому законодавством порядку.

1.6. Форма N 13-заг підписується керівництвом підприємства, яке несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

II. Порядок заповнення розділу 1
"Обсяги надходження молока та молочних продуктів" форми N 13-заг

2.1. У рядку 01 (графа 1) відображаються дані щодо молока та молочних продуктів, які відповідають вимогам чинного стандарту (ДСТУ 3662-97), у перерахунку на коров'яче молоко встановленої базисної жирності (3,4 %), уключаючи овече, козяче та інші види молока. Вершки 10 % жирності, які надійшли на переробні підприємства, уключаються у форму N 13-заг в перерахунку на основний вид продукції за встановленими коефіцієнтами. У форму N 13-заг не включається закуплена (придбана) для подальшого виробництва продукція переробки молока.

2.1.1. Показники рядка 01 за всіма графами повинні дорівнювати сумі показників рядків 02, 03, 04, що характеризують надходження молока та молочних продуктів у розрізі суб'єктів господарювання.

2.1.2. У рядку 02 відображається надходження продукції від підприємств, що здійснюють сільськогосподарську діяльність (уключаючи надходження від фермерських господарств).

2.1.3. У рядку 03 відображається надходження продукції від господарств населення (безпосередньо від фізичних осіб; прийнята сільськогосподарським підприємством від своїх працівників за їхнім дорученням для подальшої доставки на переробні підприємства).

2.1.4. У рядку 04 відображається надходження продукції від інших суб'єктів господарювання (що не знайшли відображення в рядках 02 та 03).

2.1.5. Продукція, яка надійшла на переробку на давальницьких засадах, не включається в загальні обсяги закупленої продукції і показується у рядках 05, 06.

2.2. У графі 2 рядків 01 - 04 відображається вартість закупленої продукції. Вартість продукції - це належні до сплати суми за продукцію за цінами, що фактично склалися у звітному періоді, з урахуванням надбавок (знижок) за якість продукції, але без урахування накладних витрат на закупівлю, транспортних та експедиційних витрат, дотацій, податку на додану вартість.

2.2.1. Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 17.05.2011 р. N 116)

2.2.2. Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 17.05.2011 р. N 116,
у зв’язку з цим підпункт 2.2.3 вважати підпунктом 2.2.1)

2.2.1. У рядку 22 відображаються обсяги власно виробленого молока, що надійшли на переробку, які не включаються у загальні обсяги надходжень за рядком 01.

III. Порядок заповнення розділу 2
"Якість молока" форми N 13-заг

3.1. У рядках 10 - 18, 23 розділу II відображається якість молока згідно з чинним стандартом (ДСТУ 3662-97), яке надійшло на переробку від сільськогосподарських підприємств та господарств населення. В обсягах неґатункового молока (рядок 15) також ураховується молоко, яке належить до неґатункового внаслідок виявлення в ньому в день приймання інгібувальних речовин; з нього за рядком 16 виділяються обсяги пастеризованого (термічно обробленого) молока. З обсягів закупленого незбираного молока у натуральному виразі (рядок 10) окремо відображаються закупки молока пастеризованого (рядок 17) та охолодженого до 10° C (рядок 18).

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного комітету статистики України від 17.05.2011 р. N 116)

3.1.1. Обсяг закупленого незбираного молока в перерахунку на молоко встановленої базисної жирності (показник рядка 11) повинен дорівнювати сумі показників у рядках 12, 13, 14, 15 та 23 (сума ґатунків).

3.1.2. У рядку 19 відображаються обсяги молока, які не відповідають вимогам вищевказаного стандарту (брак).

3.2. Крім того, у рядку 20 проставляється кількість пунктів, які займалися прийманням молока від фізичних осіб.

Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовищаО. М. Прокопенко

 

МЕНЮ

Проект Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 2000 від 15.09.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1