Інструкція щодо заповнення форми N 4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 200_ року»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика сільського господарства

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 27 серпня 2008 р. N 296

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 вересня 2008 р. за N 881/15572


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 200_ року" (річна)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету статистики України
від 11 квітня 2011 року N 87

I. Загальні положення

1.1. Форма державного статистичного спостереження N 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 200_ року" (далі - форма N 4-сг) подається органу державної статистики за місцем здійснення діяльності (місцезнаходженням земельних ділянок) респондента, який здійснює сільськогосподарську діяльність незалежно від його підпорядкування та організаційно-правової форми господарювання та має площі сільськогосподарських угідь.

1.2. Якщо земельні ділянки, на яких проведено посіви, розміщені в різних адміністративно-територіальних одиницях, то форма N 4-сг подається відповідним районним органам державної статистики за місцем здійснення діяльності (місцезнаходженням земельних ділянок).

1.3. У формі N 4-сг показуються фактичні розміри посіву сільськогосподарських культур на землях, що перебувають у володінні та користуванні підприємства згідно з чинним законодавством. За посіви на землях, що передані в найм (оренду) іншим землекористувачам, форму N 4-сг складає орендар за умови, що передання земельних ділянок здійснене та оформлене договорами найму (оренди) згідно з чинним законодавством.

1.4. На бланку форми N 4-сг зазначаються повне найменування і юридичне місцезнаходження респондента згідно з реєстраційними даними та місце здійснення його діяльності.

1.5. Заповнення форми N 4-сг проводиться на підставі первинних облікових документів та регістрів журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку.

1.6. Усі показники форми N 4-сг наводяться у гектарах з двома знаками після коми та повинні бути логічно ув'язані з відповідною оперативною інформацією, наданою органам державної статистики на останню звітну дату (у разі її подання).

1.7. У графах форми N 4-сг, де показники відсутні, ставиться прочерк.

1.8. Усі показники у формі N 4-сг повинні бути взаємоузгоджені, достовірні та обґрунтовані документами, які оформлені в установленому законодавством порядку.

1.9. Форма N 4-сг підписується керівництвом підприємства, яке несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

II. Порядок заповнення форми N 4-сг

2.1. У формі N 4-сг обліковується весняна продуктивна площа, яка фактично зайнята посівами і з якої передбачається одержати врожай поточного року. При її визначенні повторний рахунок посівних площ не допускається.

2.2. До складу весняної продуктивної площі входять:

озимі посіви минулого року, що збереглися до закінчення весняної сівби;

посіви ярих культур поточного року на самостійній площі, включаючи пересів загиблих озимих, площу багаторічних технічних культур (лікарських, ефіроолійних);

безпокривні багаторічні трави посіву поточного року;

багаторічні трави посіву минулих років на площі, що збиратиметься у поточному році, так звана укісна площа, що збереглася до закінчення весняної сівби;

посіви у міжряддях садів;

посіви попередніх культур на розораних луках і пасовищах з метою їх докорінного поліпшення.

2.2.1. Посіви попередніх культур понад 2 - 3 роки поспіль ураховуються тільки у загальній посівній площі, а за площею відповідної культури не відображаються.

2.2.2. Не виключаються із площ посіву тимчасові польові дороги, які не передбачені планом внутрішньогосподарського землекористування.

2.3. До весняної продуктивної площі не включаються:

площі загиблих озимих;

площі самосіву (падалиця);

посіви у міжряддях просапних культур (крім посівів у міжряддях садів);

проміжні, повторні та підпокривні посіви;

кулісні посіви на парах;

посіви люпину, середели та інших сидеральних культур на зелене добриво;

посіви багаторічних трав, проведені для корінного поліпшення природних сіножатей та пасовищ після їх попередньої оранки (посіви багаторічних трав на залуження).

Площами самосіву (падалиця) визнаються площі, на яких посів у поточному році не був здійснений, а наявність сходів зумовлена проростанням культур, які не були зібрані у попередніх роках.

(пункт 2.3 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 11.04.2011 р. N 87)

2.4. У розділі 1 "Зернові та зернобобові культури" форми N 4-сг виділяються:

площі озимих на зерно та зелений корм, що були посіяні восени минулого року (рядки 001 - 005): пшениці (включаючи озиме тритікале), жита, ячменю, ріпаку. Посіяні з осені минулого року площі інших культур, крім перелічених, ураховуються разом із ярими посівами поточного року;

(абзац другий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державного комітету статистики України від 11.04.2011 р. N 87)

площі озимих, що повністю загинули в осінньо-зимовий період до закінчення сівби ярих (рядки 006 - 010);

пересіяні площі загиблих озимих ярими культурами (рядки 011 - 015);

площі озимих, що збереглися до кінця сівби ярих культур (рядки 016 - 023);

площі озимих, використаних на зелений корм, силос і випас, на яких посіяні ярі культури (рядок 024);

площі посіву ярих зернових та зернобобових культур (рядки 025 - 048);

площі посіву зернових та зернобобових культур під урожай поточного року (рядок 049): сума площ озимих на зерно, що збереглися до кінця сівби ярих культур (рядок 017), і площ ярих культур (рядок 025).

2.5. Посіви вики озимої чистої і у суміші на зерно у зв’язку з незначними площами їх посіву обліковуються у складі ярих культур у рядках 042 і 043 разом з викою ярою. Посіви тритікале озимого ураховуються разом з площею пшениці озимої.

2.6. Дані про розміри загиблих площ озимих культур (рядки 006 - 010) повинні бути підтверджені відповідними актами з підписами відповідальних осіб, що перевіряли і встановили факт загибелі, або висновками страховиків, якщо посіви були застраховані. Загиблими вважаються посіви, які повністю загинули, незалежно від того, пересівались вони ярими культурами чи ні. Зріджені посіви загиблими не вважаються. Якщо зріджені озимі посіви були підсіяні ярими зерновими культурами, вони обліковуються у складі ярих культур у рядку 036. Факт підсіву зріджених озимих посівів ярими культурами повинен бути підтверджений відповідними документами.

(пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 11.04.2011 р. N 87)

2.6.1. Якщо під загиблими озимими, які не будуть пересіяні до закінчення сівби ярих, збереглися підпокривні трави, то площі цих трав у загальній посівній площі не враховуються, а обліковуються окремо у рядках 401 - 405.

2.7. Якщо загиблі в осінньо-зимовий період посіви озимих культур (уключаючи загиблі озимі весною, під якими збереглися підсіяні трави) були пересіяні ярими культурами, то у формі N 4-сг у відповідних рядках відображаються площі тих ярих культур, якими було здійснено пересів (у розмірі фактичного пересіву), і, крім того, ці площі наводяться за відповідною групою культур у рядках 011 - 015.

2.8. Із площі озимих, що збереглися до кінця сівби ярих культур (рядок 016), виділяються:

озимі на зерно (рядки 017 - 020);

озимі на зелений корм, силос, для одержання гранул і брикетів та випас, які вже були використані або ще не використані на годівлю худоби і на яких не провадився посів ярих до закінчення їх сівби (рядки 021 - 023).

2.9. Площі озимих культур, які використані на зелений корм, силос і випас та на яких у подальшому були посіяні ярі культури, відображаються окремим рядком 024. Посіви ж ярих культур на цих площах обліковуються у відповідних рядках.

2.9.1. Площа озимого ріпаку на зерно, яка збереглася, проставляється у групі технічних культур у рядку 117.

2.10. У площу посіву ярих зернових та зернобобових культур (рядки 025 - 048) включаються: пшениця яра (включаючи яре тритікале), жито яре, ячмінь ярий, овес, кукурудза, просо, гречка, рис, суміш колосових (пшениця, жито, ячмінь, тритікале), сорго, зернобобові культури, які передбачається зібрати на зерно.

(пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного комітету статистики України від 11.04.2011 р. N 87)

2.10.1. У рядку 036 проставляється площа, яка зайнята сумішшю колосових. У цьому рядку також ураховується площа зріджених озимих посівів, що була підсіяна ярими зерновими культурами (наприклад, після випадання посівів озимої пшениці вони були досіяні ярим ячменем).

(пункт 2.10 доповнено новим підпунктом 2.10.1 згідно з наказом 
Державного комітету статистики України від 11.04.2011 р. N 87,
у зв’язку з цим підпункти 2.10.1, 2.10.2 і 2.10.3
вважати відповідно підпунктами 2.10.2, 2.10.3 і 2.10.4)

2.10.2. У рядках 038 і 039 обліковуються посіви овочевих сортів квасолі та гороху (зеленого горошку), які передбачається зібрати на зерно.

2.10.3. У рядку 047 наводиться решта зернобобових культур, які не передбачені бланком (середела, чина, маш тощо, включаючи кормові боби на зерно).

2.10.4. Не включаються у площі посівів ярих зернових та зернобобових культур:

посіви кукурудзи для консервування або використання її у свіжому вигляді на стадії молочної, молочно-воскової стиглості;

посіви зернових та зернобобових культур на зелений корм, сіно, силос та випас, посіви вики та викових сумішей на сіно;

посіви овочевих сортів гороху (зеленого горошку) для збирання стручків у зеленому вигляді та на насіннєві потреби (ці посіви гороху відображаються у складі овочів відповідно у рядках 210 і 218).

(підпункт 2.10.4 пункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного комітету статистики України від 11.04.2011 р. N 87)

2.11. Не пересіяна на момент складання форми N 4-сг площа загиблих ярих культур із показників не виключається і обліковується у відповідних рядках. Порядок обліку загиблих ярих посівів аналогічний обліку загиблих посівів озимих культур й визначений пунктами 6 та 7 Розділу II цієї Інструкції.

2.12. Кукурудза на зерно у формі N 4-сг відображається трьома показниками: кукурудза - усього (рядок 030), у тому числі кукурудза на зерно (без насінницьких посівів) - рядок 031 і насінницькі посіви кукурудзи - рядок 032.

2.12.1. У рядку 031 проставляється тільки та площа кукурудзи, посіви якої передбачені для збирання на зерно. Посіви кукурудзи, які призначені для використання на кормові потреби (на силос, зелений корм та сінаж), відображаються у рядку 307.

2.12.2. До насінницьких посівів кукурудзи належать посіви на ділянках розмноження самозапилених ліній, сортів до першої репродукції, простих та трьохлінійних гібридів - батьківських форм гібридів; ділянки розмноження сортів вищих репродукцій, урожай яких передбачений для подальшого розмноження (до третьої репродукції) чи для сівби на товарні потреби; ділянки гібридизації простих, сортолінійних, трьохлінійних, двійних, міжлінійних, п'ятилінійних і шестилінійних гібридів; виробничі посіви гібридів першого покоління, передбачені (як виняток) для одержання насіння.

2.13. Посіви сорго на зерно (рядок 048), солома якого використовується на віники, відображаються у групі зернових культур. Разом із сорго у зерновій групі обліковується сориз - харчове зернове сорго, яке використовується для виготовлення крупи. Посіви сорго на віники, яке збирається у стадії молочно-воскової стиглості, наводяться у групі інших технічних культур у рядку 142.

2.14. У розділі 2 "Технічні культури" форми N 4-сг наводяться дані про посіви технічних культур.

2.15. У рядку 100 ураховується загальна посівна площа бавовни.

2.16. У рядку 102 наводяться всі посіви льону-довгунцю, незалежно від мети їх подальшого господарського використання.

2.17. У рядку 104 указуються площі посіву конопель південних лише у регіонах, які мають дозвіл на їх вирощування. В усіх інших областях посіви середньоросійських та південних конопель ураховуються разом у рядку 103.

2.18. У рядку 105 указуються тільки ті площі цукрових буряків, продукція з яких призначається для переробки на цукрових та інших підприємствах. Посіви цукрових буряків на годівлю худоби, а також площі маточних цукрових буряків і висадків у цей рядок не включаються.

2.19. У рядку 112 ураховуються разом посіви соняшнику на зерно поточного року і площі посіву під зиму. Площі соняшнику на силос показуються у кормових культурах.

2.20. У рядку 121 відображається площа культурних лікарських рослин (ромашки, беладони, наперстянки, валеріани, блекоти, безсмертнику, м'яти, нагідок, обліпихи, собачої кропиви, череди, шипшини, ревеню тощо, продукція від вирощування яких використовується для виготовлення лікарських препаратів), яка повинна включати разом посіви поточного та попередніх років. Площа дикорослих лікарських рослин у цьому рядку не обліковується.

(пункт 2.20 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 11.04.2011 р. N 87)

2.21. У рядках 123 - 134 і 135 - 141 за видами культур показуються відповідно площі посіву ефіроолійних культур поточного року (включаючи підсів з осені) та площі посіву ефіроолійних культур минулих років.

(пункт 2.21 у редакції наказу Державного 
комітету статистики України від 11.04.2011 р. N 87)

2.22. У складі інших ефіроолійних культур (рядки 134 і 141) ураховують площі, зайняті під анісом, васильками, геранню, однорічними пагонами лавру, розмарином тощо.

(пункт 2.22 у редакції наказу Державного 
комітету статистики України від 11.04.2011 р. N 87)

2.23. Редька олійна, яка призначена для промислової переробки, враховується у числі інших технічних культур (рядок 142).

2.24. У розділі 3 "Картопля та овоче-баштанні культури" форми N 4-сг відображаються площі, зайняті під картоплею та овоче-баштанними культурами відкритого ґрунту.

2.25. У рядку 200 показується разом площа весняної і літньої посадки картоплі.

2.26. У рядку 201 відображаються загальним підсумком площі усіх овочевих культур відкритого ґрунту, незалежно від способу їх посадки (посіву), але без урахування посіву (посадки) овочів на насіннєві потреби. Посіви овочів на тимчасово закритому ґрунті також обліковуються у цьому рядку.

2.27. Площі посіву (посадки) овочевих культур за видами показуються у рядках з 202 до 217.

2.27.1. У рядку 202 наводяться площі посіву капусти всіх видів.

2.27.2. Цибуля відображається трьома показниками: цибуля на ріпку (рядок 208); цибуля на сіянку (рядок 220) - виділяється з насінників однорічних овочевих культур; цибуля зелена, цибуля-порей (рядок 217) - виділяється з числа інших овочів.

(підпункт 2.27.2 пункту 2.27 у редакції наказу
Державного комітету статистики України від 11.04.2011 р. N 87)

2.27.3. У рядку 210 показуються площі посіву овочевих сортів гороху, з яких передбачається отримати тільки зелений горошок.

2.28. У площах інших овочів (рядок 211) ураховуються: гарбузи столові, кабачки, баклажани, патисони, перець солодкий (гіркий), столові коренеплоди (хрін, петрушка, селера, пастернак, ріпа, редька, редиска, топінамбур, батат, бруква тощо), зелені культури (цибуля зелена, цибуля-порей, салат, кріп, щавель, шпинат, ревінь, кінза тощо). До інших овочів включаються і посіви кукурудзи, початки якої в молочній та молочно-восковій стиглості призначаються для консервування або використовуються у свіжому вигляді на продовольчі потреби. Посіви зернобобових культур (гороху, квасолі, бобів), які призначені для збирання стручків у зеленому вигляді, також ураховуються у цьому рядку.

2.29. У рядку 218 наводяться посіви овочевих культур, урожай яких буде повністю використаний для одержання насіння. Тут ураховуються посіви цибулі та часнику на насіння; посіви овочевих сортів гороху (зеленого горошку); площі, засаджені маточними коренями рослин (моркви, буряків тощо), цибулинами, качанами тощо; посіви дворічних овочів для одержання маточників та посіви однорічних овочів (огірків, помідорів, редису, гарбузів столових тощо). Насінники продовольчих баштанних культур у цьому рядку не враховуються, а показуються окремо у рядку 224.

(пункт 2.29 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного комітету статистики України від 11.04.2011 р. N 87)

2.30. Якщо передбачається часткове використання однорічних овочевих культур на насіння, їх площі ураховуються у відповідній овочевій культурі.

2.31. У розділі 4 "Кормові культури" форми N 4-сг наводяться площі, зайняті під кормовими культурами.

2.32. У рядку 300 показуються загальним підсумком площі посіву кормових коренеплодів (кормових буряків, моркви, капусти, брукви, турнепсу та інших, крім цукрових буряків на годівлю худоби).

2.33. У рядку 304 показуються площі кормових бобів, люпину, кормової капусти, а також посіви соняшнику, сорго, гороху та інших культур, призначені для виробництва силосу. Із загальної площі силосних культур виділяються площі озимих на силос та сорго на силос (рядки 305 і 306).

2.34. Площі озимих на силос у рядку 305 повинні дорівнювати даним рядка 022; площі озимих на зелений корм, для одержання гранул і брикетів у рядку 314 повинні дорівнювати даним рядка 023.

2.35. У рядку 308 відображаються посіви однорічних трав, включаючи ярі зернові та зернобобові культури (крім кукурудзи) на сіно, зелений корм, сінаж, для одержання гранул і брикетів та посіви озимих на зелений корм, для одержання гранул і брикетів.

2.35.1. У рядку 312 ураховуються також площі таких культур (якщо вони використовуються на зелений корм або насіння): перко - гібрид китайської капусти і ріпаку; тифон - гібрид китайської капусти і турнепсу; амарант - однорічна кормова культура; пелюшка - різновидність гороху польового (осипаючого); редька олійна - для насінницьких потреб та одержання зеленої маси.

2.35.2. У площу однорічних трав не включаються посіви на зерно вики та викових сумішей, люпину кормового (солодкого) та гіркого, середели та сорго, які ураховуються у складі зернових та зернобобових культур, а також кукурудза на зелений корм і силос, люпин на силос, кормові боби на силос, люпин та інші посіви на зелене добриво.

2.36. З площі багаторічних трав виділяються:

безпокривні трави посіву поточного року (рядок 315);

укісна площа багаторічних трав посіву минулих років (рядок 323);

підпокривні посіви багаторічних трав (рядок 401).

2.36.1. Безпокривні посіви багаторічних трав займають самостійну площу і включаються у загальну посівну площу.

2.36.2. Укісна площа багаторічних трав посіву минулих років складається з площ безпокривних трав посіву минулих років, що використовуються на сіно, насіння, зелений корм, випас і силос, і відображається сумою за всіма роками посіву.

2.36.3. Підпокривні багаторічні трави підсіваються на площах, зайнятих озимими чи ярими культурами, самостійної площі не займають, тому у підсумок загальної посівної площі не включаються і проставляються у рядку 401.

2.37. У рядку 409 наводяться дані про розмір сільськогосподарських угідь, які знаходяться у володінні та користуванні підприємства згідно з чинним законодавством. За площі сільськогосподарських угідь, що передані в найм (оренду) іншим землекористувачам, форму N 4-сг складає орендар за умови, якщо передання земельних ділянок здійснене та оформлене договорами найму (оренди) згідно з чинним законодавством.

2.38. У рядку 410 проставляється площа тільки тих сільськогосподарських угідь, що взяті підприємством в найм (оренду), за умови, якщо передання земельних ділянок здійснене та оформлене договорами згідно з чинним законодавством.

Директор департаменту статистики
сільського господарства та
навколишнього середовищаО. М. Прокопенко

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3