Інструкція щодо заповнення форми N 9-б-сг «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай 200_ року»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика сільського господарства

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 27 серпня 2008 р. N 296

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 вересня 2008 р. за N 882/15573


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 9-б-сг "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 200_ року" (річна)

I. Загальні положення

1.1. Форма державного статистичного спостереження N 9-б-сг "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 200_ року" (річна) (далі - форма N 9-б-сг) подається органу державної статистики за місцем здійснення діяльності (місцезнаходженням земельних ділянок) респондента, який здійснює сільськогосподарську діяльність незалежно від його підпорядкування і організаційно-правової форми господарювання та який згідно з чинним законодавством не належить до малих підприємств (за винятком тих малих підприємств, які мають у своєму користуванні понад 100 га сільськогосподарських угідь).

1.2. Якщо земельні ділянки, на яких проведено посіви, розміщені в різних адміністративно-територіальних одиницях, то форма N 9-б-сг подається відповідним районним органам державної статистики за місцем здійснення діяльності (місцезнаходженням земельних ділянок).

1.3. У формі N 9-б-сг показуються фактичні обсяги внесених добрив на землях, що перебувають у володінні та користуванні підприємства згідно з чинним законодавством. За посіви на землях, переданих в найм (оренду) іншим землекористувачам, форму N 9-б-сг складає орендар за умови, що передання земельних ділянок здійснене та оформлене договорами найму (оренди) згідно з чинним законодавством.

1.4. На бланку форми N 9-б-сг зазначаються повне найменування і юридичне місцезнаходження респондента згідно з реєстраційними даними та місце здійснення його діяльності.

1.5. Заповнення форми N 9-б-сг проводиться на підставі первинних облікових документів та регістрів журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку.

1.6. Показники форми N 9-б-сг щодо кількості внесених мінеральних та органічних добрив заповнюються у відповідних одиницях виміру (в цілих числах); посівна та удобрена площа - в гектарах з двома знаками після коми.

1.7. У рядках форми N 9-б-сг, де показники відсутні, ставиться прочерк.

1.8. Усі показники у формі N 9-б-сг повинні бути взаємоузгоджені, достовірні та обґрунтовані документами, які оформлені в установленому законодавством порядку.

1.9. Форма N 9-б-сг підписується керівництвом підприємства, яке несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

II. Порядок заповнення форми N 9-б-сг

2.1. У формі N 9-б-сг відображається загальна кількість мінеральних та органічних добрив, внесених під урожай поточного року, незалежно від часу їх внесення: під пари і зяб у минулому році, а також перед сівбою, під час сівби та у вигляді підживлення у поточному році та восени минулого року. Також тут ураховуються мінеральні та органічні добрива, що були внесені під посіви озимих та ярих сільськогосподарських культур, які загинули в зимовий та літній періоди і не пересівались іншими культурами.

2.1.1. Обсяги внесених добрив відображаються за фактично вирощеною культурою.

2.2. У рядках з 01 до 17 наводиться внесення добрив під основні сільськогосподарські культури за переліком; у рядку 13 - під овочі, включаючи овочі закритого ґрунту, насінники та маточники овочевих культур; у рядку 14 - під продовольчі баштанні культури, включаючи насінники; у рядку 17 - сумою під однорічні трави, багаторічні безпокривні трави посіву поточного року, включаючи посів з осені минулого року, та багаторічні трави посіву минулих років; у рядку 18 - під багаторічні насадження; у рядку 19 - під природні сіножаті та культурні пасовища.

2.3. Обсяги мінеральних та органічних добрив, що внесені у звітному році під урожай наступного року, у рядки 01 - 20 не включаються, а показуються окремо у рядку 21.

2.4. У графах з 1 до 4 проставляються обсяги внесених мінеральних добрив.

2.4.1. Мінеральні добрива наводяться у перерахунку на 100 % поживних речовин у відповідних графах: у графі 2 - азотні (N); графі 3 - фосфорні, включаючи фосфоритне борошно (P2O5); графі 4 - калійні добрива (K2O). Загальна кількість внесених мінеральних добрив у графі 1 повинна дорівнювати сумі даних граф 2, 3 і 4.

2.4.2. Перерахунок кожного виду добрив у поживні речовини здійснюється шляхом множення фізичної ваги добрив на відсоток вмісту в них поживних речовин і ділення на 100. Вміст поживних речовин у кожному виді добрив встановлюється на підставі первинних супроводжувальних документів підприємств (заводів-постачальників, відділків, баз, складів тощо).

2.4.3. Перерахунок фізичної ваги складних добрив у поживні речовини здійснюється за вмістом кожного елемента живлення окремо (азоту, фосфору та калію). Кількість добрив за кожним елементом живлення підсумовується і заноситься у форму N 9-б-сг за відповідними рядками і графами.

2.5. У графі 5 проставляється загальна кількість внесених органічних добрив (гною, різних компостів, органо-мінеральних сумішей, пташиного посліду тощо), яка обліковується у фізичній вазі.

2.6. У графі 6 наводиться посівна площа під урожай поточного року, яка повинна відповідати показникам уточненої посівної площі (графа 1) форми державного статистичного спостереження N 29-сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 200_ року" (річна).

2.7. У графах 7 і 8 відображається фізична площа, яка удобрена мінеральними та органічними добривами. Фізична удобрена площа - це площа, на якій фактично вносилися добрива під посіви сільськогосподарських культур. Вона є різницею між загальною посівною площею сільськогосподарських культур та площею тих ділянок, на яких зовсім не вносилися добрива під урожай поточного року.

2.7.1. Удобрена площа, окремо як мінеральними, так і органічними добривами, не повинна бути більшою від уточненої посівної площі.

2.7.2. Якщо через загибель посівів, під які були внесені добрива, дані граф 7 або 8 перевищують дані графи 6, слід надати письмові пояснення у довільній формі на бланку форми N 9-б-сг.

2.8. У показниках з кодами 060 і 080 відображається площа, на якій з метою покращання властивостей ґрунтів під урожай поточного року внесено: у районах кислих ґрунтів - вапнякові матеріали, у районах засолених (солонцевих і солончакових) ґрунтів - гіпс. За кодами 070 і 090 наводиться відповідно кількість вапнякового борошна та інших вапнякових матеріалів, а також гіпсу, фосфогіпсу та інших гіпсовмісних порід (у фізичній вазі), які внесені на площу, відображену за кодами 060 і 080.

2.9. У показнику з кодом 100 проставляється фізична площа, на якій у звітному році застосовувалися засоби захисту рослин (засоби захисту рослин, агрохімікати, регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби тощо). За кодом 110 окремо виділяється площа, на якій були застосовані тільки пестициди. Площа, на якій проводились зазначені заходи, ураховується один раз, незалежно від кількості етапів та способів її обробітку.

Директор департаменту статистики
сільського господарства та
навколишнього середовищаО. М. Прокопенко

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6